Lukusanojen taivutus ja numeroiden sijapäätteet

Suomen kielen lukusanat eli numeraalit taipuvat varsin monimutkaisesti. Erityisen hankalaksi tilanne tulee, kun taivutettu luku pitäisi kirjoittaa numeroin tai pitkä luku pitäisi lukea ääneen. Alla olevista tauluista löydät, kuinka lukusanat taipuvat ja kuinka taivutuspääte lisätään numeroihin. Lueteltuina ovat kaikki kirjakieliset sijamuodot 0:sta 200:aan ja 1900:sta 2050:een. Tauluista löytyy isompiakin lukuja ja murtolukuja. Järjestyslukujen kohdalta käy selville myös taivutus roomalaisten numeroiden kanssa.

Taulujen avulla voit tarkistaa, seuraako 2:nen yhdettä, mitä kahta asiaa tarkoittaa 12:tta, onko 10:s kymmenes yksi, miten merkitään vuosiluvut MCM:sta MML:een ja mikä on lyhin tapa kirjoittaa sana kahdensissakymmenensissäviidensissä. Muistathan kuitenkin pääsäännön, jonka mukaan taivutuspääte merkitään numeron perään vain, jollei taivutus käy ilmi seuraavasta sanasta.

English summary: Finnish numerals declined. In Finnish, numerals decline in ways that are difficult even for native speakers. In the following tables you can see all declined forms from 0 to 200 and from 1900 to 2050. A longer list of numerals without declension appears on another page.

Perusluvut

Järjestysluvut

Katso myös:

Perusluvut

P1 Yksikön nominatiivi, genetiivi, partitiivi

+nominatiivigenetiivipartitiivi
0nolla0:nnollan0:aanollaa
1yksi1:nyhden1:täyhtä
2kaksi2:nkahden2:takahta
3kolme3:nkolmen3:akolmea
4neljä4:nneljän4:ääneljää
5viisi5:nviiden5:täviittä
6kuusi6:nkuuden6:takuutta
7seitsemän7:nseitsemän7:ääseitsemää
8kahdeksan8:nkahdeksan8:aakahdeksaa
9yhdeksän9:nyhdeksän9:ääyhdeksää
10kymmenen10:nkymmenen10:täkymmentä
11yksi­toista11:nyhden­toista11:täyhtä­toista
12kaksi­toista12:nkahden­toista12:takahta­toista
13kolme­toista13:nkolmen­toista13:akolmea­toista
14neljä­toista14:nneljän­toista14:ääneljää­toista
15viisi­toista15:nviiden­toista15:täviittä­toista
16kuusi­toista16:nkuuden­toista16:takuutta­toista
17seitsemän­toista17:nseitsemän­toista17:ääseitsemää­toista
18kahdeksan­toista18:nkahdeksan­toista18:aakahdeksaa­toista
19yhdeksän­toista19:nyhdeksän­toista19:ääyhdeksää­toista
20kaksi­kymmentä20:nkahden­kymmenen20:täkahta­kymmentä
21kaksi­kymmentä­yksi21:nkahden­kymmenen­yhden21:täkahta­kymmentä­yhtä
22kaksi­kymmentä­kaksi22:nkahden­kymmenen­kahden22:takahta­kymmentä­kahta
23kaksi­kymmentä­kolme23:nkahden­kymmenen­kolmen23:akahta­kymmentä­kolmea
24kaksi­kymmentä­neljä24:nkahden­kymmenen­neljän24:ääkahta­kymmentä­neljää
25kaksi­kymmentä­viisi25:nkahden­kymmenen­viiden25:täkahta­kymmentä­viittä
26kaksi­kymmentä­kuusi26:nkahden­kymmenen­kuuden26:takahta­kymmentä­kuutta
27kaksi­kymmentä­seitsemän27:nkahden­kymmenen­seitsemän27:ääkahta­kymmentä­seitsemää
28kaksi­kymmentä­kahdeksan28:nkahden­kymmenen­kahdeksan28:aakahta­kymmentä­kahdeksaa
29kaksi­kymmentä­yhdeksän29:nkahden­kymmenen­yhdeksän29:ääkahta­kymmentä­yhdeksää
30kolme­kymmentä30:nkolmen­kymmenen30:täkolmea­kymmentä
31kolme­kymmentä­yksi31:nkolmen­kymmenen­yhden31:täkolmea­kymmentä­yhtä
32kolme­kymmentä­kaksi32:nkolmen­kymmenen­kahden32:takolmea­kymmentä­kahta
33kolme­kymmentä­kolme33:nkolmen­kymmenen­kolmen33:akolmea­kymmentä­kolmea
34kolme­kymmentä­neljä34:nkolmen­kymmenen­neljän34:ääkolmea­kymmentä­neljää
35kolme­kymmentä­viisi35:nkolmen­kymmenen­viiden35:täkolmea­kymmentä­viittä
36kolme­kymmentä­kuusi36:nkolmen­kymmenen­kuuden36:takolmea­kymmentä­kuutta
37kolme­kymmentä­seitsemän37:nkolmen­kymmenen­seitsemän37:ääkolmea­kymmentä­seitsemää
38kolme­kymmentä­kahdeksan38:nkolmen­kymmenen­kahdeksan38:aakolmea­kymmentä­kahdeksaa
39kolme­kymmentä­yhdeksän39:nkolmen­kymmenen­yhdeksän39:ääkolmea­kymmentä­yhdeksää
40neljä­kymmentä40:nneljän­kymmenen40:täneljää­kymmentä
41neljä­kymmentä­yksi41:nneljän­kymmenen­yhden41:täneljää­kymmentä­yhtä
42neljä­kymmentä­kaksi42:nneljän­kymmenen­kahden42:taneljää­kymmentä­kahta
43neljä­kymmentä­kolme43:nneljän­kymmenen­kolmen43:aneljää­kymmentä­kolmea
44neljä­kymmentä­neljä44:nneljän­kymmenen­neljän44:ääneljää­kymmentä­neljää
45neljä­kymmentä­viisi45:nneljän­kymmenen­viiden45:täneljää­kymmentä­viittä
46neljä­kymmentä­kuusi46:nneljän­kymmenen­kuuden46:taneljää­kymmentä­kuutta
47neljä­kymmentä­seitsemän47:nneljän­kymmenen­seitsemän47:ääneljää­kymmentä­seitsemää
48neljä­kymmentä­kahdeksan48:nneljän­kymmenen­kahdeksan48:aaneljää­kymmentä­kahdeksaa
49neljä­kymmentä­yhdeksän49:nneljän­kymmenen­yhdeksän49:ääneljää­kymmentä­yhdeksää
50viisi­kymmentä50:nviiden­kymmenen50:täviittä­kymmentä
51viisi­kymmentä­yksi51:nviiden­kymmenen­yhden51:täviittä­kymmentä­yhtä
52viisi­kymmentä­kaksi52:nviiden­kymmenen­kahden52:taviittä­kymmentä­kahta
53viisi­kymmentä­kolme53:nviiden­kymmenen­kolmen53:aviittä­kymmentä­kolmea
54viisi­kymmentä­neljä54:nviiden­kymmenen­neljän54:ääviittä­kymmentä­neljää
55viisi­kymmentä­viisi55:nviiden­kymmenen­viiden55:täviittä­kymmentä­viittä
56viisi­kymmentä­kuusi56:nviiden­kymmenen­kuuden56:taviittä­kymmentä­kuutta
57viisi­kymmentä­seitsemän57:nviiden­kymmenen­seitsemän57:ääviittä­kymmentä­seitsemää
58viisi­kymmentä­kahdeksan58:nviiden­kymmenen­kahdeksan58:aaviittä­kymmentä­kahdeksaa
59viisi­kymmentä­yhdeksän59:nviiden­kymmenen­yhdeksän59:ääviittä­kymmentä­yhdeksää
60kuusi­kymmentä60:nkuuden­kymmenen60:täkuutta­kymmentä
61kuusi­kymmentä­yksi61:nkuuden­kymmenen­yhden61:täkuutta­kymmentä­yhtä
62kuusi­kymmentä­kaksi62:nkuuden­kymmenen­kahden62:takuutta­kymmentä­kahta
63kuusi­kymmentä­kolme63:nkuuden­kymmenen­kolmen63:akuutta­kymmentä­kolmea
64kuusi­kymmentä­neljä64:nkuuden­kymmenen­neljän64:ääkuutta­kymmentä­neljää
65kuusi­kymmentä­viisi65:nkuuden­kymmenen­viiden65:täkuutta­kymmentä­viittä
66kuusi­kymmentä­kuusi66:nkuuden­kymmenen­kuuden66:takuutta­kymmentä­kuutta
67kuusi­kymmentä­seitsemän67:nkuuden­kymmenen­seitsemän67:ääkuutta­kymmentä­seitsemää
68kuusi­kymmentä­kahdeksan68:nkuuden­kymmenen­kahdeksan68:aakuutta­kymmentä­kahdeksaa
69kuusi­kymmentä­yhdeksän69:nkuuden­kymmenen­yhdeksän69:ääkuutta­kymmentä­yhdeksää
70seitsemän­kymmentä70:nseitsemän­kymmenen70:täseitsemää­kymmentä
71seitsemän­kymmentä­yksi71:nseitsemän­kymmenen­yhden71:täseitsemää­kymmentä­yhtä
72seitsemän­kymmentä­kaksi72:nseitsemän­kymmenen­kahden72:taseitsemää­kymmentä­kahta
73seitsemän­kymmentä­kolme73:nseitsemän­kymmenen­kolmen73:aseitsemää­kymmentä­kolmea
74seitsemän­kymmentä­neljä74:nseitsemän­kymmenen­neljän74:ääseitsemää­kymmentä­neljää
75seitsemän­kymmentä­viisi75:nseitsemän­kymmenen­viiden75:täseitsemää­kymmentä­viittä
76seitsemän­kymmentä­kuusi76:nseitsemän­kymmenen­kuuden76:taseitsemää­kymmentä­kuutta
77seitsemän­kymmentä­seitsemän77:nseitsemän­kymmenen­seitsemän77:ääseitsemää­kymmentä­seitsemää
78seitsemän­kymmentä­kahdeksan78:nseitsemän­kymmenen­kahdeksan78:aaseitsemää­kymmentä­kahdeksaa
79seitsemän­kymmentä­yhdeksän79:nseitsemän­kymmenen­yhdeksän79:ääseitsemää­kymmentä­yhdeksää
80kahdeksan­kymmentä80:nkahdeksan­kymmenen80:täkahdeksaa­kymmentä
81kahdeksan­kymmentä­yksi81:nkahdeksan­kymmenen­yhden81:täkahdeksaa­kymmentä­yhtä
82kahdeksan­kymmentä­kaksi82:nkahdeksan­kymmenen­kahden82:takahdeksaa­kymmentä­kahta
83kahdeksan­kymmentä­kolme83:nkahdeksan­kymmenen­kolmen83:akahdeksaa­kymmentä­kolmea
84kahdeksan­kymmentä­neljä84:nkahdeksan­kymmenen­neljän84:ääkahdeksaa­kymmentä­neljää
85kahdeksan­kymmentä­viisi85:nkahdeksan­kymmenen­viiden85:täkahdeksaa­kymmentä­viittä
86kahdeksan­kymmentä­kuusi86:nkahdeksan­kymmenen­kuuden86:takahdeksaa­kymmentä­kuutta
87kahdeksan­kymmentä­seitsemän87:nkahdeksan­kymmenen­seitsemän87:ääkahdeksaa­kymmentä­seitsemää
88kahdeksan­kymmentä­kahdeksan88:nkahdeksan­kymmenen­kahdeksan88:aakahdeksaa­kymmentä­kahdeksaa
89kahdeksan­kymmentä­yhdeksän89:nkahdeksan­kymmenen­yhdeksän89:ääkahdeksaa­kymmentä­yhdeksää
90yhdeksän­kymmentä90:nyhdeksän­kymmenen90:täyhdeksää­kymmentä
91yhdeksän­kymmentä­yksi91:nyhdeksän­kymmenen­yhden91:täyhdeksää­kymmentä­yhtä
92yhdeksän­kymmentä­kaksi92:nyhdeksän­kymmenen­kahden92:tayhdeksää­kymmentä­kahta
93yhdeksän­kymmentä­kolme93:nyhdeksän­kymmenen­kolmen93:ayhdeksää­kymmentä­kolmea
94yhdeksän­kymmentä­neljä94:nyhdeksän­kymmenen­neljän94:ääyhdeksää­kymmentä­neljää
95yhdeksän­kymmentä­viisi95:nyhdeksän­kymmenen­viiden95:täyhdeksää­kymmentä­viittä
96yhdeksän­kymmentä­kuusi96:nyhdeksän­kymmenen­kuuden96:tayhdeksää­kymmentä­kuutta
97yhdeksän­kymmentä­seitsemän97:nyhdeksän­kymmenen­seitsemän97:ääyhdeksää­kymmentä­seitsemää
98yhdeksän­kymmentä­kahdeksan98:nyhdeksän­kymmenen­kahdeksan98:aayhdeksää­kymmentä­kahdeksaa
99yhdeksän­kymmentä­yhdeksän99:nyhdeksän­kymmenen­yhdeksän99:ääyhdeksää­kymmentä­yhdeksää
100sata100:nsadan100:aasataa
101sata­yksi101:nsadan­yhden101:täsataa­yhtä
102sata­kaksi102:nsadan­kahden102:tasataa­kahta
103sata­kolme103:nsadan­kolmen103:asataa­kolmea
104sata­neljä104:nsadan­neljän104:ääsataa­neljää
105sata­viisi105:nsadan­viiden105:täsataa­viittä
106sata­kuusi106:nsadan­kuuden106:tasataa­kuutta
107sata­seitsemän107:nsadan­seitsemän107:ääsataa­seitsemää
108sata­kahdeksan108:nsadan­kahdeksan108:aasataa­kahdeksaa
109sata­yhdeksän109:nsadan­yhdeksän109:ääsataa­yhdeksää
110sata­kymmenen110:nsadan­kymmenen110:täsataa­kymmentä
111sata­yksi­toista111:nsadan­yhden­toista111:täsataa­yhtä­toista
112sata­kaksi­toista112:nsadan­kahden­toista112:täsataa­kahta­toista
113sata­kolme­toista113:nsadan­kolmen­toista113:täsataa­kolmea­toista
114sata­neljä­toista114:nsadan­neljän­toista114:täsataa­neljää­toista
115sata­viisi­toista115:nsadan­viiden­toista115:täsataa­viittä­toista
116sata­kuusi­toista116:nsadan­kuuden­toista116:täsataa­kuutta­toista
117sata­seitsemän­toista117:nsadan­seitsemän­toista117:täsataa­seitsemää­toista
118sata­kahdeksan­toista118:nsadan­kahdeksan­toista118:täsataa­kahdeksaa­toista
119sata­yhdeksän­toista119:nsadan­yhdeksän­toista119:täsataa­yhdeksää­toista
120sata­kaksi­kymmentä120:nsadan­kahden­kymmenen120:täsataa­kahta­kymmentä
121sata­kaksi­kymmentä­yksi121:nsadan­kahden­kymmenen­yhden121:täsataa­kahta­kymmentä­yhtä
122sata­kaksi­kymmentä­kaksi122:nsadan­kahden­kymmenen­kahden122:täsataa­kahta­kymmentä­kahta
123sata­kaksi­kymmentä­kolme123:nsadan­kahden­kymmenen­kolmen123:täsataa­kahta­kymmentä­kolmea
124sata­kaksi­kymmentä­neljä124:nsadan­kahden­kymmenen­neljän124:täsataa­kahta­kymmentä­neljää
125sata­kaksi­kymmentä­viisi125:nsadan­kahden­kymmenen­viiden125:täsataa­kahta­kymmentä­viittä
126sata­kaksi­kymmentä­kuusi126:nsadan­kahden­kymmenen­kuuden126:täsataa­kahta­kymmentä­kuutta
127sata­kaksi­kymmentä­seitsemän127:nsadan­kahden­kymmenen­seitsemän127:täsataa­kahta­kymmentä­seitsemää
128sata­kaksi­kymmentä­kahdeksan128:nsadan­kahden­kymmenen­kahdeksan128:täsataa­kahta­kymmentä­kahdeksaa
129sata­kaksi­kymmentä­yhdeksän129:nsadan­kahden­kymmenen­yhdeksän129:täsataa­kahta­kymmentä­yhdeksää
130sata­kolme­kymmentä130:nsadan­kolmen­kymmenen130:täsataa­kolmea­kymmentä
131sata­kolme­kymmentä­yksi131:nsadan­kolmen­kymmenen­yhden131:täsataa­kolmea­kymmentä­yhtä
132sata­kolme­kymmentä­kaksi132:nsadan­kolmen­kymmenen­kahden132:täsataa­kolmea­kymmentä­kahta
133sata­kolme­kymmentä­kolme133:nsadan­kolmen­kymmenen­kolmen133:täsataa­kolmea­kymmentä­kolmea
134sata­kolme­kymmentä­neljä134:nsadan­kolmen­kymmenen­neljän134:täsataa­kolmea­kymmentä­neljää
135sata­kolme­kymmentä­viisi135:nsadan­kolmen­kymmenen­viiden135:täsataa­kolmea­kymmentä­viittä
136sata­kolme­kymmentä­kuusi136:nsadan­kolmen­kymmenen­kuuden136:täsataa­kolmea­kymmentä­kuutta
137sata­kolme­kymmentä­seitsemän137:nsadan­kolmen­kymmenen­seitsemän137:täsataa­kolmea­kymmentä­seitsemää
138sata­kolme­kymmentä­kahdeksan138:nsadan­kolmen­kymmenen­kahdeksan138:täsataa­kolmea­kymmentä­kahdeksaa
139sata­kolme­kymmentä­yhdeksän139:nsadan­kolmen­kymmenen­yhdeksän139:täsataa­kolmea­kymmentä­yhdeksää
140sata­neljä­kymmentä140:nsadan­neljän­kymmenen140:täsataa­neljää­kymmentä
141sata­neljä­kymmentä­yksi141:nsadan­neljän­kymmenen­yhden141:täsataa­neljää­kymmentä­yhtä
142sata­neljä­kymmentä­kaksi142:nsadan­neljän­kymmenen­kahden142:täsataa­neljää­kymmentä­kahta
143sata­neljä­kymmentä­kolme143:nsadan­neljän­kymmenen­kolmen143:täsataa­neljää­kymmentä­kolmea
144sata­neljä­kymmentä­neljä144:nsadan­neljän­kymmenen­neljän144:täsataa­neljää­kymmentä­neljää
145sata­neljä­kymmentä­viisi145:nsadan­neljän­kymmenen­viiden145:täsataa­neljää­kymmentä­viittä
146sata­neljä­kymmentä­kuusi146:nsadan­neljän­kymmenen­kuuden146:täsataa­neljää­kymmentä­kuutta
147sata­neljä­kymmentä­seitsemän147:nsadan­neljän­kymmenen­seitsemän147:täsataa­neljää­kymmentä­seitsemää
148sata­neljä­kymmentä­kahdeksan148:nsadan­neljän­kymmenen­kahdeksan148:täsataa­neljää­kymmentä­kahdeksaa
149sata­neljä­kymmentä­yhdeksän149:nsadan­neljän­kymmenen­yhdeksän149:täsataa­neljää­kymmentä­yhdeksää
150sata­viisi­kymmentä150:nsadan­viiden­kymmenen150:täsataa­viittä­kymmentä
151sata­viisi­kymmentä­yksi151:nsadan­viiden­kymmenen­yhden151:täsataa­viittä­kymmentä­yhtä
152sata­viisi­kymmentä­kaksi152:nsadan­viiden­kymmenen­kahden152:täsataa­viittä­kymmentä­kahta
153sata­viisi­kymmentä­kolme153:nsadan­viiden­kymmenen­kolmen153:täsataa­viittä­kymmentä­kolmea
154sata­viisi­kymmentä­neljä154:nsadan­viiden­kymmenen­neljän154:täsataa­viittä­kymmentä­neljää
155sata­viisi­kymmentä­viisi155:nsadan­viiden­kymmenen­viiden155:täsataa­viittä­kymmentä­viittä
156sata­viisi­kymmentä­kuusi156:nsadan­viiden­kymmenen­kuuden156:täsataa­viittä­kymmentä­kuutta
157sata­viisi­kymmentä­seitsemän157:nsadan­viiden­kymmenen­seitsemän157:täsataa­viittä­kymmentä­seitsemää
158sata­viisi­kymmentä­kahdeksan158:nsadan­viiden­kymmenen­kahdeksan158:täsataa­viittä­kymmentä­kahdeksaa
159sata­viisi­kymmentä­yhdeksän159:nsadan­viiden­kymmenen­yhdeksän159:täsataa­viittä­kymmentä­yhdeksää
160sata­kuusi­kymmentä160:nsadan­kuuden­kymmenen160:täsataa­kuutta­kymmentä
161sata­kuusi­kymmentä­yksi161:nsadan­kuuden­kymmenen­yhden161:täsataa­kuutta­kymmentä­yhtä
162sata­kuusi­kymmentä­kaksi162:nsadan­kuuden­kymmenen­kahden162:täsataa­kuutta­kymmentä­kahta
163sata­kuusi­kymmentä­kolme163:nsadan­kuuden­kymmenen­kolmen163:täsataa­kuutta­kymmentä­kolmea
164sata­kuusi­kymmentä­neljä164:nsadan­kuuden­kymmenen­neljän164:täsataa­kuutta­kymmentä­neljää
165sata­kuusi­kymmentä­viisi165:nsadan­kuuden­kymmenen­viiden165:täsataa­kuutta­kymmentä­viittä
166sata­kuusi­kymmentä­kuusi166:nsadan­kuuden­kymmenen­kuuden166:täsataa­kuutta­kymmentä­kuutta
167sata­kuusi­kymmentä­seitsemän167:nsadan­kuuden­kymmenen­seitsemän167:täsataa­kuutta­kymmentä­seitsemää
168sata­kuusi­kymmentä­kahdeksan168:nsadan­kuuden­kymmenen­kahdeksan168:täsataa­kuutta­kymmentä­kahdeksaa
169sata­kuusi­kymmentä­yhdeksän169:nsadan­kuuden­kymmenen­yhdeksän169:täsataa­kuutta­kymmentä­yhdeksää
170sata­seitsemän­kymmentä170:nsadan­seitsemän­kymmenen170:täsataa­seitsemää­kymmentä
171sata­seitsemän­kymmentä­yksi171:nsadan­seitsemän­kymmenen­yhden171:täsataa­seitsemää­kymmentä­yhtä
172sata­seitsemän­kymmentä­kaksi172:nsadan­seitsemän­kymmenen­kahden172:täsataa­seitsemää­kymmentä­kahta
173sata­seitsemän­kymmentä­kolme173:nsadan­seitsemän­kymmenen­kolmen173:täsataa­seitsemää­kymmentä­kolmea
174sata­seitsemän­kymmentä­neljä174:nsadan­seitsemän­kymmenen­neljän174:täsataa­seitsemää­kymmentä­neljää
175sata­seitsemän­kymmentä­viisi175:nsadan­seitsemän­kymmenen­viiden175:täsataa­seitsemää­kymmentä­viittä
176sata­seitsemän­kymmentä­kuusi176:nsadan­seitsemän­kymmenen­kuuden176:täsataa­seitsemää­kymmentä­kuutta
177sata­seitsemän­kymmentä­seitsemän177:nsadan­seitsemän­kymmenen­seitsemän177:täsataa­seitsemää­kymmentä­seitsemää
178sata­seitsemän­kymmentä­kahdeksan178:nsadan­seitsemän­kymmenen­kahdeksan178:täsataa­seitsemää­kymmentä­kahdeksaa
179sata­seitsemän­kymmentä­yhdeksän179:nsadan­seitsemän­kymmenen­yhdeksän179:täsataa­seitsemää­kymmentä­yhdeksää
180sata­kahdeksan­kymmentä180:nsadan­kahdeksan­kymmenen180:täsataa­kahdeksaa­kymmentä
181sata­kahdeksan­kymmentä­yksi181:nsadan­kahdeksan­kymmenen­yhden181:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­yhtä
182sata­kahdeksan­kymmentä­kaksi182:nsadan­kahdeksan­kymmenen­kahden182:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­kahta
183sata­kahdeksan­kymmentä­kolme183:nsadan­kahdeksan­kymmenen­kolmen183:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­kolmea
184sata­kahdeksan­kymmentä­neljä184:nsadan­kahdeksan­kymmenen­neljän184:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­neljää
185sata­kahdeksan­kymmentä­viisi185:nsadan­kahdeksan­kymmenen­viiden185:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­viittä
186sata­kahdeksan­kymmentä­kuusi186:nsadan­kahdeksan­kymmenen­kuuden186:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­kuutta
187sata­kahdeksan­kymmentä­seitsemän187:nsadan­kahdeksan­kymmenen­seitsemän187:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­seitsemää
188sata­kahdeksan­kymmentä­kahdeksan188:nsadan­kahdeksan­kymmenen­kahdeksan188:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­kahdeksaa
189sata­kahdeksan­kymmentä­yhdeksän189:nsadan­kahdeksan­kymmenen­yhdeksän189:täsataa­kahdeksaa­kymmentä­yhdeksää
190sata­yhdeksän­kymmentä190:nsadan­yhdeksän­kymmenen190:täsataa­yhdeksää­kymmentä
191sata­yhdeksän­kymmentä­yksi191:nsadan­yhdeksän­kymmenen­yhden191:täsataa­yhdeksää­kymmentä­yhtä
192sata­yhdeksän­kymmentä­kaksi192:nsadan­yhdeksän­kymmenen­kahden192:täsataa­yhdeksää­kymmentä­kahta
193sata­yhdeksän­kymmentä­kolme193:nsadan­yhdeksän­kymmenen­kolmen193:täsataa­yhdeksää­kymmentä­kolmea
194sata­yhdeksän­kymmentä­neljä194:nsadan­yhdeksän­kymmenen­neljän194:täsataa­yhdeksää­kymmentä­neljää
195sata­yhdeksän­kymmentä­viisi195:nsadan­yhdeksän­kymmenen­viiden195:täsataa­yhdeksää­kymmentä­viittä
196sata­yhdeksän­kymmentä­kuusi196:nsadan­yhdeksän­kymmenen­kuuden196:täsataa­yhdeksää­kymmentä­kuutta
197sata­yhdeksän­kymmentä­seitsemän197:nsadan­yhdeksän­kymmenen­seitsemän197:täsataa­yhdeksää­kymmentä­seitsemää
198sata­yhdeksän­kymmentä­kahdeksan198:nsadan­yhdeksän­kymmenen­kahdeksan198:täsataa­yhdeksää­kymmentä­kahdeksaa
199sata­yhdeksän­kymmentä­yhdeksän199:nsadan­yhdeksän­kymmenen­yhdeksän199:täsataa­yhdeksää­kymmentä­yhdeksää
200kaksi­sataa200:nkahden­sadan200:aakahta­sataa
300kolme­sataa300:nkolmen­sadan300:aakolmea­sataa
400neljä­sataa400:nneljän­sadan400:aaneljää­sataa
500viisi­sataa500:nviiden­sadan500:aaviittä­sataa
600kuusi­sataa600:nkuuden­sadan600:aakuutta­sataa
700seitsemän­sataa700:nseitsemän­sadan700:aaseitsemää­sataa
800kahdeksan­sataa800:nkahdeksan­sadan800:aakahdeksaa­sataa
900yhdeksän­sataa900:nyhdeksän­sadan900:aayhdeksää­sataa
987yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­seitsemän987:nyhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­seitsemän987:täyhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­seitsemää
1000tuhat1000:ntuhannen1000:tatuhatta
1001tuhat­yksi1001:ntuhannen­yhden1001:tätuhatta­yhtä
1002tuhat­kaksi1002:ntuhannen­kahden1002:tatuhatta­kahta
1003tuhat­kolme1003:ntuhannen­kolmen1003:atuhatta­kolmea
1900tuhat­yhdeksän­sataa1900:ntuhannen­yhdeksän­sadan1900:aatuhatta­yhdeksää­sataa
1901tuhat­yhdeksän­sataa­yksi1901:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhden1901:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhtä
1902tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi1902:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden1902:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta
1903tuhat­yhdeksän­sataa­kolme1903:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen1903:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea
1904tuhat­yhdeksän­sataa­neljä1904:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän1904:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää
1905tuhat­yhdeksän­sataa­viisi1905:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden1905:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä
1906tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi1906:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden1906:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta
1907tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän1907:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän1907:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää
1908tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan1908:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan1908:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa
1909tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän1909:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän1909:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää
1910tuhat­yhdeksän­sataa­kymmenen1910:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kymmenen1910:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kymmentä
1911tuhat­yhdeksän­sataa­yksi­toista1911:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhden­toista1911:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhtä­toista
1912tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­toista1912:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­toista1912:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­toista
1913tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­toista1913:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­toista1913:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­toista
1914tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­toista1914:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­toista1914:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­toista
1915tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­toista1915:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­toista1915:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­toista
1916tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­toista1916:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­toista1916:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­toista
1917tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­toista1917:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­toista1917:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­toista
1918tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­toista1918:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­toista1918:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­toista
1919tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­toista1919:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­toista1919:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­toista
1920tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä1920:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen1920:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä
1921tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­yksi1921:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­yhden1921:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­yhtä
1922tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­kaksi1922:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­kahden1922:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­kahta
1923tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­kolme1923:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­kolmen1923:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­kolmea
1924tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­neljä1924:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­neljän1924:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­neljää
1925tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­viisi1925:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­viiden1925:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­viittä
1926tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­kuusi1926:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­kuuden1926:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­kuutta
1927tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­seitsemän1927:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­seitsemän1927:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­seitsemää
1928tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­kahdeksan1928:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­kahdeksan1928:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­kahdeksaa
1929tuhat­yhdeksän­sataa­kaksi­kymmentä­yhdeksän1929:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahden­kymmenen­yhdeksän1929:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahta­kymmentä­yhdeksää
1930tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä1930:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen1930:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä
1931tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­yksi1931:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­yhden1931:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­yhtä
1932tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­kaksi1932:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­kahden1932:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­kahta
1933tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­kolme1933:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­kolmen1933:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­kolmea
1934tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­neljä1934:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­neljän1934:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­neljää
1935tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­viisi1935:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­viiden1935:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­viittä
1936tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­kuusi1936:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­kuuden1936:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­kuutta
1937tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­seitsemän1937:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­seitsemän1937:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­seitsemää
1938tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­kahdeksan1938:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­kahdeksan1938:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­kahdeksaa
1939tuhat­yhdeksän­sataa­kolme­kymmentä­yhdeksän1939:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kolmen­kymmenen­yhdeksän1939:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kolmea­kymmentä­yhdeksää
1940tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä1940:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen1940:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä
1941tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­yksi1941:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­yhden1941:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­yhtä
1942tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­kaksi1942:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­kahden1942:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­kahta
1943tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­kolme1943:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­kolmen1943:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­kolmea
1944tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­neljä1944:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­neljän1944:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­neljää
1945tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­viisi1945:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­viiden1945:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­viittä
1946tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­kuusi1946:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­kuuden1946:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­kuutta
1947tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­seitsemän1947:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­seitsemän1947:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­seitsemää
1948tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­kahdeksan1948:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­kahdeksan1948:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­kahdeksaa
1949tuhat­yhdeksän­sataa­neljä­kymmentä­yhdeksän1949:ntuhannen­yhdeksän­sadan­neljän­kymmenen­yhdeksän1949:tätuhatta­yhdeksää­sataa­neljää­kymmentä­yhdeksää
1950tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä1950:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen1950:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä
1951tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­yksi1951:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­yhden1951:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­yhtä
1952tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­kaksi1952:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­kahden1952:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­kahta
1953tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­kolme1953:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­kolmen1953:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­kolmea
1954tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­neljä1954:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­neljän1954:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­neljää
1955tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­viisi1955:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­viiden1955:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­viittä
1956tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­kuusi1956:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­kuuden1956:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­kuutta
1957tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­seitsemän1957:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­seitsemän1957:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­seitsemää
1958tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­kahdeksan1958:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­kahdeksan1958:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­kahdeksaa
1959tuhat­yhdeksän­sataa­viisi­kymmentä­yhdeksän1959:ntuhannen­yhdeksän­sadan­viiden­kymmenen­yhdeksän1959:tätuhatta­yhdeksää­sataa­viittä­kymmentä­yhdeksää
1960tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä1960:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen1960:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä
1961tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­yksi1961:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­yhden1961:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­yhtä
1962tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­kaksi1962:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­kahden1962:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­kahta
1963tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­kolme1963:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­kolmen1963:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­kolmea
1964tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­neljä1964:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­neljän1964:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­neljää
1965tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­viisi1965:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­viiden1965:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­viittä
1966tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­kuusi1966:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­kuuden1966:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­kuutta
1967tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­seitsemän1967:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­seitsemän1967:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­seitsemää
1968tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­kahdeksan1968:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­kahdeksan1968:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­kahdeksaa
1969tuhat­yhdeksän­sataa­kuusi­kymmentä­yhdeksän1969:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kuuden­kymmenen­yhdeksän1969:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kuutta­kymmentä­yhdeksää
1970tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä1970:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen1970:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä
1971tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­yksi1971:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­yhden1971:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­yhtä
1972tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­kaksi1972:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­kahden1972:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­kahta
1973tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­kolme1973:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­kolmen1973:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­kolmea
1974tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­neljä1974:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­neljän1974:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­neljää
1975tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­viisi1975:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­viiden1975:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­viittä
1976tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­kuusi1976:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­kuuden1976:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­kuutta
1977tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­seitsemän1977:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­seitsemän1977:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­seitsemää
1978tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­kahdeksan1978:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­kahdeksan1978:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­kahdeksaa
1979tuhat­yhdeksän­sataa­seitsemän­kymmentä­yhdeksän1979:ntuhannen­yhdeksän­sadan­seitsemän­kymmenen­yhdeksän1979:tätuhatta­yhdeksää­sataa­seitsemää­kymmentä­yhdeksää
1980tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä1980:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen1980:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä
1981tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­yksi1981:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­yhden1981:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­yhtä
1982tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­kaksi1982:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­kahden1982:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­kahta
1983tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­kolme1983:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­kolmen1983:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­kolmea
1984tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­neljä1984:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­neljän1984:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­neljää
1985tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­viisi1985:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­viiden1985:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­viittä
1986tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­kuusi1986:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­kuuden1986:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­kuutta
1987tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­seitsemän1987:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­seitsemän1987:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­seitsemää
1988tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­kahdeksan1988:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­kahdeksan1988:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­kahdeksaa
1989tuhat­yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­yhdeksän1989:ntuhannen­yhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­yhdeksän1989:tätuhatta­yhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­yhdeksää
1990tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä1990:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen1990:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä
1991tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­yksi1991:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­yhden1991:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­yhtä
1992tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­kaksi1992:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­kahden1992:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­kahta
1993tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­kolme1993:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­kolmen1993:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­kolmea
1994tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­neljä1994:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­neljän1994:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­neljää
1995tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­viisi1995:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­viiden1995:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­viittä
1996tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­kuusi1996:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­kuuden1996:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­kuutta
1997tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­seitsemän1997:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­seitsemän1997:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­seitsemää
1998tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­kahdeksan1998:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­kahdeksan1998:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­kahdeksaa
1999tuhat­yhdeksän­sataa­yhdeksän­kymmentä­yhdeksän1999:ntuhannen­yhdeksän­sadan­yhdeksän­kymmenen­yhdeksän1999:tätuhatta­yhdeksää­sataa­yhdeksää­kymmentä­yhdeksää
2000kaksi­tuhatta2000:nkahden­tuhannen2000:takahta­tuhatta
2001kaksi­tuhatta­yksi2001:nkahden­tuhannen­yhden2001:täkahta­tuhatta­yhtä
2002kaksi­tuhatta­kaksi2002:nkahden­tuhannen­kahden2002:takahta­tuhatta­kahta
2003kaksi­tuhatta­kolme2003:nkahden­tuhannen­kolmen2003:akahta­tuhatta­kolmea
2004kaksi­tuhatta­neljä2004:nkahden­tuhannen­neljän2004:ääkahta­tuhatta­neljää
2005kaksi­tuhatta­viisi2005:nkahden­tuhannen­viiden2005:täkahta­tuhatta­viittä
2006kaksi­tuhatta­kuusi2006:nkahden­tuhannen­kuuden2006:takahta­tuhatta­kuutta
2007kaksi­tuhatta­seitsemän2007:nkahden­tuhannen­seitsemän2007:ääkahta­tuhatta­seitsemää
2008kaksi­tuhatta­kahdeksan2008:nkahden­tuhannen­kahdeksan2008:aakahta­tuhatta­kahdeksaa
2009kaksi­tuhatta­yhdeksän2009:nkahden­tuhannen­yhdeksän2009:ääkahta­tuhatta­yhdeksää
2010kaksi­tuhatta­kymmenen2010:nkahden­tuhannen­kymmenen2010:täkahta­tuhatta­kymmentä
2011kaksi­tuhatta­yksi­toista2011:nkahden­tuhannen­yhden­toista2011:täkahta­tuhatta­yhtä­toista
2012kaksi­tuhatta­kaksi­toista2012:nkahden­tuhannen­kahden­toista2012:täkahta­tuhatta­kahta­toista
2013kaksi­tuhatta­kolme­toista2013:nkahden­tuhannen­kolmen­toista2013:täkahta­tuhatta­kolmea­toista
2014kaksi­tuhatta­neljä­toista2014:nkahden­tuhannen­neljän­toista2014:täkahta­tuhatta­neljää­toista
2015kaksi­tuhatta­viisi­toista2015:nkahden­tuhannen­viiden­toista2015:täkahta­tuhatta­viittä­toista
2016kaksi­tuhatta­kuusi­toista2016:nkahden­tuhannen­kuuden­toista2016:täkahta­tuhatta­kuutta­toista
2017kaksi­tuhatta­seitsemän­toista2017:nkahden­tuhannen­seitsemän­toista2017:täkahta­tuhatta­seitsemää­toista
2018kaksi­tuhatta­kahdeksan­toista2018:nkahden­tuhannen­kahdeksan­toista2018:täkahta­tuhatta­kahdeksaa­toista
2019kaksi­tuhatta­yhdeksän­toista2019:nkahden­tuhannen­yhdeksän­toista2019:täkahta­tuhatta­yhdeksää­toista
2020kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä2020:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen2020:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä
2021kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­yksi2021:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­yhden2021:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­yhtä
2022kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­kaksi2022:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­kahden2022:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­kahta
2023kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­kolme2023:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­kolmen2023:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­kolmea
2024kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­neljä2024:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­neljän2024:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­neljää
2025kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­viisi2025:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­viiden2025:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­viittä
2026kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­kuusi2026:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­kuuden2026:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­kuutta
2027kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­seitsemän2027:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­seitsemän2027:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­seitsemää
2028kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­kahdeksan2028:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­kahdeksan2028:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­kahdeksaa
2029kaksi­tuhatta­kaksi­kymmentä­yhdeksän2029:nkahden­tuhannen­kahden­kymmenen­yhdeksän2029:täkahta­tuhatta­kahta­kymmentä­yhdeksää
2030kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä2030:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen2030:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä
2031kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­yksi2031:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­yhden2031:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­yhtä
2032kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­kaksi2032:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­kahden2032:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­kahta
2033kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­kolme2033:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­kolmen2033:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­kolmea
2034kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­neljä2034:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­neljän2034:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­neljää
2035kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­viisi2035:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­viiden2035:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­viittä
2036kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­kuusi2036:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­kuuden2036:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­kuutta
2037kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­seitsemän2037:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­seitsemän2037:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­seitsemää
2038kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­kahdeksan2038:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­kahdeksan2038:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­kahdeksaa
2039kaksi­tuhatta­kolme­kymmentä­yhdeksän2039:nkahden­tuhannen­kolmen­kymmenen­yhdeksän2039:täkahta­tuhatta­kolmea­kymmentä­yhdeksää
2040kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä2040:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen2040:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä
2041kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­yksi2041:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­yhden2041:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­yhtä
2042kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­kaksi2042:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­kahden2042:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­kahta
2043kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­kolme2043:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­kolmen2043:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­kolmea
2044kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­neljä2044:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­neljän2044:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­neljää
2045kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­viisi2045:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­viiden2045:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­viittä
2046kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­kuusi2046:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­kuuden2046:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­kuutta
2047kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­seitsemän2047:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­seitsemän2047:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­seitsemää
2048kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­kahdeksan2048:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­kahdeksan2048:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­kahdeksaa
2049kaksi­tuhatta­neljä­kymmentä­yhdeksän2049:nkahden­tuhannen­neljän­kymmenen­yhdeksän2049:täkahta­tuhatta­neljää­kymmentä­yhdeksää
2050kaksi­tuhatta­viisi­kymmentä2050:nkahden­tuhannen­viiden­kymmenen2050:täkahta­tuhatta­viittä­kymmentä
3000kolme­tuhatta3000:nkolmen­tuhannen3000:takolmea­tuhatta
4000neljä­tuhatta4000:nneljän­tuhannen4000:taneljää­tuhatta
5000viisi­tuhatta5000:nviiden­tuhannen5000:taviittä­tuhatta
6000kuusi­tuhatta6000:nkuuden­tuhannen6000:takuutta­tuhatta
7000seitsemän­tuhatta7000:nseitsemän­tuhannen7000:taseitsemää­tuhatta
8000kahdeksan­tuhatta8000:nkahdeksan­tuhannen8000:takahdeksaa­tuhatta
9000yhdeksän­tuhatta9000:nyhdeksän­tuhannen9000:tayhdeksää­tuhatta
9876yhdeksän­tuhatta­kahdeksan­sataa­seitsemän­kymmentä­kuusi9876:nyhdeksän­tuhannen­kahdeksan­sadan­seitsemän­kymmenen­kuuden9876:täyhdeksää­tuhatta­kahdeksaa­sataa­seitsemää­kymmentä­kuutta
10 000kymmenen­tuhatta10 000:nkymmenen­tuhannen10 000:takymmentä­tuhatta
98 765yhdeksän­kymmentä­kahdeksan­tuhatta seitsemän­sataa­kuusi­kymmentä­viisi98 765:nyhdeksän­kymmenen­kahdeksan­tuhannen seitsemän­sadan­kuuden­kymmenen­viiden98 765:täyhdeksää­kymmentä­kahdeksaa­tuhatta seitsemää­sataa­kuutta­kymmentä­viittä
100 000sata­tuhatta100 000:nsadan­tuhannen100 000:tasataa­tuhatta
987 654yhdeksän­sataa­kahdeksan­kymmentä­seitsemän­tuhatta kuusi­sataa­viisi­kymmentä­neljä987 654:nyhdeksän­sadan­kahdeksan­kymmenen­seitsemän­tuhannen kuuden­sadan­viiden­kymmenen­neljän987 654:täyhdeksää­sataa­kahdeksaa­kymmentä­seitsemää­tuhatta kuutta­sataa­viittä­kymmentä­neljää
milj.miljoonamilj:nmiljoonanmilj:aamiljoonaa
mrd.miljardimrd:nmiljardinmrd:amiljardia
½puoli½:npuolen½:tapuolta
puoli­toista1½:npuolen­toista1½:tapuolta­toista
1/3kolmannes1/3:nkolmanneksen1/3:takolmannesta
1/4neljännes1/4:nneljänneksen1/4:täneljännestä
1/5viidennes1/5:nviidenneksen1/5:täviidennestä
1/6kuudennes1/6:nkuudenneksen1/6:takuudennesta
1/7seitsemännes1/7:nseitsemänneksen1/7:täseitsemännestä
1/8kahdeksannes1/8:nkahdeksanneksen1/8:takahdeksannesta
1/9yhdeksännes1/9:nyhdeksänneksen1/9:täyhdeksännestä
1/10kymmenes1/10:nkymmeneksen1/10:täkymmenestä
1/100sadannes1/100:nsadanneksen1/100:tasadannesta
1/1000tuhannes1/1000:ntuhanneksen1/1000:tatuhannesta
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P2 Yksikön inessiivi, elatiivi, illatiivi

+inessiivielatiiviillatiivi
0:ssanollassa0:stanollasta0:aannollaan
1:ssäyhdessä1:stäyhdestä1:eenyhteen
2:ssakahdessa2:stakahdesta2:eenkahteen
3:ssakolmessa3:stakolmesta3:eenkolmeen
4:ssäneljässä4:stäneljästä4:äänneljään
5:ssäviidessä5:stäviidestä5:eenviiteen
6:ssakuudessa6:stakuudesta6:eenkuuteen
7:ssäseitsemässä7:stäseitsemästä7:äänseitsemään
8:ssakahdeksassa8:stakahdeksasta8:aankahdeksaan
9:ssäyhdeksässä9:stäyhdeksästä9:äänyhdeksään
10:ssäkymmenessä10:stäkymmenestä10:eenkymmeneen
11:ssäyhdessä­toista11:stäyhdestä­toista11:eenyhteen­toista
12:ssakahdessa­toista12:stakahdesta­toista12:eenkahteen­toista
13:ssakolmessa­toista13:stakolmesta­toista13:eenkolmeen­toista
14:ssäneljässä­toista14:stäneljästä­toista14:äänneljään­toista
15:ssäviidessä­toista15:stäviidestä­toista15:eenviiteen­toista
16:ssakuudessa­toista16:stakuudesta­toista16:eenkuuteen­toista
17:ssäseitsemässä­toista17:stäseitsemästä­toista17:äänseitsemään­toista
18:ssakahdeksassa­toista18:stakahdeksasta­toista18:aankahdeksaan­toista
19:ssäyhdeksässä­toista19:stäyhdeksästä­toista19:äänyhdeksään­toista
20:ssäkahdessa­kymmenessä20:stäkahdesta­kymmenestä20:eenkahteen­kymmeneen
21:ssäkahdessa­kymmenessä­yhdessä21:stäkahdesta­kymmenestä­yhdestä21:eenkahteen­kymmeneen­yhteen
22:ssakahdessa­kymmenessä­kahdessa22:stakahdesta­kymmenestä­kahdesta22:eenkahteen­kymmeneen­kahteen
23:ssakahdessa­kymmenessä­kolmessa23:stakahdesta­kymmenestä­kolmesta23:eenkahteen­kymmeneen­kolmeen
24:ssäkahdessa­kymmenessä­neljässä24:stäkahdesta­kymmenestä­neljästä24:äänkahteen­kymmeneen­neljään
25:ssäkahdessa­kymmenessä­viidessä25:stäkahdesta­kymmenestä­viidestä25:eenkahteen­kymmeneen­viiteen
26:ssakahdessa­kymmenessä­kuudessa26:stakahdesta­kymmenestä­kuudesta26:eenkahteen­kymmeneen­kuuteen
27:ssäkahdessa­kymmenessä­seitsemässä27:stäkahdesta­kymmenestä­seitsemästä27:äänkahteen­kymmeneen­seitsemään
28:ssakahdessa­kymmenessä­kahdeksassa28:stakahdesta­kymmenestä­kahdeksasta28:aankahteen­kymmeneen­kahdeksaan
29:ssäkahdessa­kymmenessä­yhdeksässä29:stäkahdesta­kymmenestä­yhdeksästä29:äänkahteen­kymmeneen­yhdeksään
30:ssäkolmessa­kymmenessä30:stäkolmesta­kymmenestä30:eenkolmeen­kymmeneen
31:ssäkolmessa­kymmenessä­yhdessä31:stäkolmesta­kymmenestä­yhdestä31:eenkolmeen­kymmeneen­yhteen
32:ssakolmessa­kymmenessä­kahdessa32:stakolmesta­kymmenestä­kahdesta32:eenkolmeen­kymmeneen­kahteen
33:ssakolmessa­kymmenessä­kolmessa33:stakolmesta­kymmenestä­kolmesta33:eenkolmeen­kymmeneen­kolmeen
34:ssäkolmessa­kymmenessä­neljässä34:stäkolmesta­kymmenestä­neljästä34:äänkolmeen­kymmeneen­neljään
35:ssäkolmessa­kymmenessä­viidessä35:stäkolmesta­kymmenestä­viidestä35:eenkolmeen­kymmeneen­viiteen
36:ssakolmessa­kymmenessä­kuudessa36:stakolmesta­kymmenestä­kuudesta36:eenkolmeen­kymmeneen­kuuteen
37:ssäkolmessa­kymmenessä­seitsemässä37:stäkolmesta­kymmenestä­seitsemästä37:äänkolmeen­kymmeneen­seitsemään
38:ssakolmessa­kymmenessä­kahdeksassa38:stakolmesta­kymmenestä­kahdeksasta38:aankolmeen­kymmeneen­kahdeksaan
39:ssäkolmessa­kymmenessä­yhdeksässä39:stäkolmesta­kymmenestä­yhdeksästä39:äänkolmeen­kymmeneen­yhdeksään
40:ssäneljässä­kymmenessä40:stäneljästä­kymmenestä40:eenneljään­kymmeneen
41:ssäneljässä­kymmenessä­yhdessä41:stäneljästä­kymmenestä­yhdestä41:eenneljään­kymmeneen­yhteen
42:ssaneljässä­kymmenessä­kahdessa42:staneljästä­kymmenestä­kahdesta42:eenneljään­kymmeneen­kahteen
43:ssaneljässä­kymmenessä­kolmessa43:staneljästä­kymmenestä­kolmesta43:eenneljään­kymmeneen­kolmeen
44:ssäneljässä­kymmenessä­neljässä44:stäneljästä­kymmenestä­neljästä44:äänneljään­kymmeneen­neljään
45:ssäneljässä­kymmenessä­viidessä45:stäneljästä­kymmenestä­viidestä45:eenneljään­kymmeneen­viiteen
46:ssaneljässä­kymmenessä­kuudessa46:staneljästä­kymmenestä­kuudesta46:eenneljään­kymmeneen­kuuteen
47:ssäneljässä­kymmenessä­seitsemässä47:stäneljästä­kymmenestä­seitsemästä47:äänneljään­kymmeneen­seitsemään
48:ssaneljässä­kymmenessä­kahdeksassa48:staneljästä­kymmenestä­kahdeksasta48:aanneljään­kymmeneen­kahdeksaan
49:ssäneljässä­kymmenessä­yhdeksässä49:stäneljästä­kymmenestä­yhdeksästä49:äänneljään­kymmeneen­yhdeksään
50:ssäviidessä­kymmenessä50:stäviidestä­kymmenestä50:eenviiteen­kymmeneen
51:ssäviidessä­kymmenessä­yhdessä51:stäviidestä­kymmenestä­yhdestä51:eenviiteen­kymmeneen­yhteen
52:ssaviidessä­kymmenessä­kahdessa52:staviidestä­kymmenestä­kahdesta52:eenviiteen­kymmeneen­kahteen
53:ssaviidessä­kymmenessä­kolmessa53:staviidestä­kymmenestä­kolmesta53:eenviiteen­kymmeneen­kolmeen
54:ssäviidessä­kymmenessä­neljässä54:stäviidestä­kymmenestä­neljästä54:äänviiteen­kymmeneen­neljään
55:ssäviidessä­kymmenessä­viidessä55:stäviidestä­kymmenestä­viidestä55:eenviiteen­kymmeneen­viiteen
56:ssaviidessä­kymmenessä­kuudessa56:staviidestä­kymmenestä­kuudesta56:eenviiteen­kymmeneen­kuuteen
57:ssäviidessä­kymmenessä­seitsemässä57:stäviidestä­kymmenestä­seitsemästä57:äänviiteen­kymmeneen­seitsemään
58:ssaviidessä­kymmenessä­kahdeksassa58:staviidestä­kymmenestä­kahdeksasta58:aanviiteen­kymmeneen­kahdeksaan
59:ssäviidessä­kymmenessä­yhdeksässä59:stäviidestä­kymmenestä­yhdeksästä59:äänviiteen­kymmeneen­yhdeksään
60:ssäkuudessa­kymmenessä60:stäkuudesta­kymmenestä60:eenkuuteen­kymmeneen
61:ssäkuudessa­kymmenessä­yhdessä61:stäkuudesta­kymmenestä­yhdestä61:eenkuuteen­kymmeneen­yhteen
62:ssakuudessa­kymmenessä­kahdessa62:stakuudesta­kymmenestä­kahdesta62:eenkuuteen­kymmeneen­kahteen
63:ssakuudessa­kymmenessä­kolmessa63:stakuudesta­kymmenestä­kolmesta63:eenkuuteen­kymmeneen­kolmeen
64:ssäkuudessa­kymmenessä­neljässä64:stäkuudesta­kymmenestä­neljästä64:äänkuuteen­kymmeneen­neljään
65:ssäkuudessa­kymmenessä­viidessä65:stäkuudesta­kymmenestä­viidestä65:eenkuuteen­kymmeneen­viiteen
66:ssakuudessa­kymmenessä­kuudessa66:stakuudesta­kymmenestä­kuudesta66:eenkuuteen­kymmeneen­kuuteen
67:ssäkuudessa­kymmenessä­seitsemässä67:stäkuudesta­kymmenestä­seitsemästä67:äänkuuteen­kymmeneen­seitsemään
68:ssakuudessa­kymmenessä­kahdeksassa68:stakuudesta­kymmenestä­kahdeksasta68:aankuuteen­kymmeneen­kahdeksaan
69:ssäkuudessa­kymmenessä­yhdeksässä69:stäkuudesta­kymmenestä­yhdeksästä69:äänkuuteen­kymmeneen­yhdeksään
70:ssäseitsemässä­kymmenessä70:stäseitsemästä­kymmenestä70:eenseitsemään­kymmeneen
71:ssäseitsemässä­kymmenessä­yhdessä71:stäseitsemästä­kymmenestä­yhdestä71:eenseitsemään­kymmeneen­yhteen
72:ssaseitsemässä­kymmenessä­kahdessa72:staseitsemästä­kymmenestä­kahdesta72:eenseitsemään­kymmeneen­kahteen
73:ssaseitsemässä­kymmenessä­kolmessa73:staseitsemästä­kymmenestä­kolmesta73:eenseitsemään­kymmeneen­kolmeen
74:ssäseitsemässä­kymmenessä­neljässä74:stäseitsemästä­kymmenestä­neljästä74:äänseitsemään­kymmeneen­neljään
75:ssäseitsemässä­kymmenessä­viidessä75:stäseitsemästä­kymmenestä­viidestä75:eenseitsemään­kymmeneen­viiteen
76:ssaseitsemässä­kymmenessä­kuudessa76:staseitsemästä­kymmenestä­kuudesta76:eenseitsemään­kymmeneen­kuuteen
77:ssäseitsemässä­kymmenessä­seitsemässä77:stäseitsemästä­kymmenestä­seitsemästä77:äänseitsemään­kymmeneen­seitsemään
78:ssaseitsemässä­kymmenessä­kahdeksassa78:staseitsemästä­kymmenestä­kahdeksasta78:aanseitsemään­kymmeneen­kahdeksaan
79:ssäseitsemässä­kymmenessä­yhdeksässä79:stäseitsemästä­kymmenestä­yhdeksästä79:äänseitsemään­kymmeneen­yhdeksään
80:ssäkahdeksassa­kymmenessä80:stäkahdeksasta­kymmenestä80:eenkahdeksaan­kymmeneen
81:ssäkahdeksassa­kymmenessä­yhdessä81:stäkahdeksasta­kymmenestä­yhdestä81:eenkahdeksaan­kymmeneen­yhteen
82:ssakahdeksassa­kymmenessä­kahdessa82:stakahdeksasta­kymmenestä­kahdesta82:eenkahdeksaan­kymmeneen­kahteen
83:ssakahdeksassa­kymmenessä­kolmessa83:stakahdeksasta­kymmenestä­kolmesta83:eenkahdeksaan­kymmeneen­kolmeen
84:ssäkahdeksassa­kymmenessä­neljässä84:stäkahdeksasta­kymmenestä­neljästä84:äänkahdeksaan­kymmeneen­neljään
85:ssäkahdeksassa­kymmenessä­viidessä85:stäkahdeksasta­kymmenestä­viidestä85:eenkahdeksaan­kymmeneen­viiteen
86:ssakahdeksassa­kymmenessä­kuudessa86:stakahdeksasta­kymmenestä­kuudesta86:eenkahdeksaan­kymmeneen­kuuteen
87:ssäkahdeksassa­kymmenessä­seitsemässä87:stäkahdeksasta­kymmenestä­seitsemästä87:äänkahdeksaan­kymmeneen­seitsemään
88:ssakahdeksassa­kymmenessä­kahdeksassa88:stakahdeksasta­kymmenestä­kahdeksasta88:aankahdeksaan­kymmeneen­kahdeksaan
89:ssäkahdeksassa­kymmenessä­yhdeksässä89:stäkahdeksasta­kymmenestä­yhdeksästä89:äänkahdeksaan­kymmeneen­yhdeksään
90:ssäyhdeksässä­kymmenessä90:stäyhdeksästä­kymmenestä90:eenyhdeksään­kymmeneen
91:ssäyhdeksässä­kymmenessä­yhdessä91:stäyhdeksästä­kymmenestä­yhdestä91:eenyhdeksään­kymmeneen­yhteen
92:ssayhdeksässä­kymmenessä­kahdessa92:stayhdeksästä­kymmenestä­kahdesta92:eenyhdeksään­kymmeneen­kahteen
93:ssayhdeksässä­kymmenessä­kolmessa93:stayhdeksästä­kymmenestä­kolmesta93:eenyhdeksään­kymmeneen­kolmeen
94:ssäyhdeksässä­kymmenessä­neljässä94:stäyhdeksästä­kymmenestä­neljästä94:äänyhdeksään­kymmeneen­neljään
95:ssäyhdeksässä­kymmenessä­viidessä95:stäyhdeksästä­kymmenestä­viidestä95:eenyhdeksään­kymmeneen­viiteen
96:ssayhdeksässä­kymmenessä­kuudessa96:stayhdeksästä­kymmenestä­kuudesta96:eenyhdeksään­kymmeneen­kuuteen
97:ssäyhdeksässä­kymmenessä­seitsemässä97:stäyhdeksästä­kymmenestä­seitsemästä97:äänyhdeksään­kymmeneen­seitsemään
98:ssayhdeksässä­kymmenessä­kahdeksassa98:stayhdeksästä­kymmenestä­kahdeksasta98:aanyhdeksään­kymmeneen­kahdeksaan
99:ssäyhdeksässä­kymmenessä­yhdeksässä99:stäyhdeksästä­kymmenestä­yhdeksästä99:äänyhdeksään­kymmeneen­yhdeksään
100:ssasadassa100:stasadasta100:aansataan
101:ssäsadassa­yhdessä101:stäsadasta­yhdestä101:eensataan­yhteen
102:ssasadassa­kahdessa102:stasadasta­kahdesta102:eensataan­kahteen
103:ssasadassa­kolmessa103:stasadasta­kolmesta103:eensataan­kolmeen
104:ssäsadassa­neljässä104:stäsadasta­neljästä104:äänsataan­neljään
105:ssäsadassa­viidessä105:stäsadasta­viidestä105:eensataan­viiteen
106:ssasadassa­kuudessa106:stasadasta­kuudesta106:eensataan­kuuteen
107:ssäsadassa­seitsemässä107:stäsadasta­seitsemästä107:äänsataan­seitsemään
108:ssasadassa­kahdeksassa108:stasadasta­kahdeksasta108:aansataan­kahdeksaan
109:ssäsadassa­yhdeksässä109:stäsadasta­yhdeksästä109:äänsataan­yhdeksään
110:ssäsadassa­kymmenessä110:stäsadasta­kymmenestä110:eensataan­kymmeneen
111:ssäsadassa­yhdessä­toista111:stäsadasta­yhdestä­toista111:nsataan­yhteen­toista
112:ssäsadassa­kahdessa­toista112:stäsadasta­kahdesta­toista112:nsataan­kahteen­toista
113:ssäsadassa­kolmessa­toista113:stäsadasta­kolmesta­toista113:nsataan­kolmeen­toista
114:ssäsadassa­neljässä­toista114:stäsadasta­neljästä­toista114:nsataan­neljään­toista
115:ssäsadassa­viidessä­toista115:stäsadasta­viidestä­toista115:nsataan­viiteen­toista
116:ssäsadassa­kuudessa­toista116:stäsadasta­kuudesta­toista116:nsataan­kuuteen­toista
117:ssäsadassa­seitsemässä­toista117:stäsadasta­seitsemästä­toista117:nsataan­seitsemään­toista
118:ssäsadassa­kahdeksassa­toista118:stäsadasta­kahdeksasta­toista118:nsataan­kahdeksaan­toista
119:ssäsadassa­yhdeksässä­toista119:stäsadasta­yhdeksästä­toista119:nsataan­yhdeksään­toista
120:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä120:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä120:eensataan­kahteen­kymmeneen
121:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­yhdessä121:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­yhdestä121:nsataan­kahteen­kymmeneen­yhteen
122:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­kahdessa122:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­kahdesta122:nsataan­kahteen­kymmeneen­kahteen
123:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­kolmessa123:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­kolmesta123:nsataan­kahteen­kymmeneen­kolmeen
124:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­neljässä124:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­neljästä124:nsataan­kahteen­kymmeneen­neljään
125:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­viidessä125:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­viidestä125:nsataan­kahteen­kymmeneen­viiteen
126:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­kuudessa126:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­kuudesta126:nsataan­kahteen­kymmeneen­kuuteen
127:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­seitsemässä127:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­seitsemästä127:nsataan­kahteen­kymmeneen­seitsemään
128:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­kahdeksassa128:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­kahdeksasta128:nsataan­kahteen­kymmeneen­kahdeksaan
129:ssäsadassa­kahdessa­kymmenessä­yhdeksässä129:stäsadasta­kahdesta­kymmenestä­yhdeksästä129:nsataan­kahteen­kymmeneen­yhdeksään
130:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä130:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä130:eensataan­kolmeen­kymmeneen
131:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­yhdessä131:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­yhdestä131:nsataan­kolmeen­kymmeneen­yhteen
132:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­kahdessa132:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­kahdesta132:nsataan­kolmeen­kymmeneen­kahteen
133:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­kolmessa133:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­kolmesta133:nsataan­kolmeen­kymmeneen­kolmeen
134:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­neljässä134:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­neljästä134:nsataan­kolmeen­kymmeneen­neljään
135:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­viidessä135:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­viidestä135:nsataan­kolmeen­kymmeneen­viiteen
136:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­kuudessa136:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­kuudesta136:nsataan­kolmeen­kymmeneen­kuuteen
137:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­seitsemässä137:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­seitsemästä137:nsataan­kolmeen­kymmeneen­seitsemään
138:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­kahdeksassa138:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­kahdeksasta138:nsataan­kolmeen­kymmeneen­kahdeksaan
139:ssäsadassa­kolmessa­kymmenessä­yhdeksässä139:stäsadasta­kolmesta­kymmenestä­yhdeksästä139:nsataan­kolmeen­kymmeneen­yhdeksään
140:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä140:stäsadasta­neljästä­kymmenestä140:eensataan­neljään­kymmeneen
141:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­yhdessä141:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­yhdestä141:nsataan­neljään­kymmeneen­yhteen
142:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­kahdessa142:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­kahdesta142:nsataan­neljään­kymmeneen­kahteen
143:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­kolmessa143:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­kolmesta143:nsataan­neljään­kymmeneen­kolmeen
144:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­neljässä144:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­neljästä144:nsataan­neljään­kymmeneen­neljään
145:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­viidessä145:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­viidestä145:nsataan­neljään­kymmeneen­viiteen
146:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­kuudessa146:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­kuudesta146:nsataan­neljään­kymmeneen­kuuteen
147:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­seitsemässä147:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­seitsemästä147:nsataan­neljään­kymmeneen­seitsemään
148:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­kahdeksassa148:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­kahdeksasta148:nsataan­neljään­kymmeneen­kahdeksaan
149:ssäsadassa­neljässä­kymmenessä­yhdeksässä149:stäsadasta­neljästä­kymmenestä­yhdeksästä149:nsataan­neljään­kymmeneen­yhdeksään
150:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä150:stäsadasta­viidestä­kymmenestä150:eensataan­viiteen­kymmeneen
151:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­yhdessä151:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­yhdestä151:nsataan­viiteen­kymmeneen­yhteen
152:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­kahdessa152:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­kahdesta152:nsataan­viiteen­kymmeneen­kahteen
153:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­kolmessa153:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­kolmesta153:nsataan­viiteen­kymmeneen­kolmeen
154:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­neljässä154:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­neljästä154:nsataan­viiteen­kymmeneen­neljään
155:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­viidessä155:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­viidestä155:nsataan­viiteen­kymmeneen­viiteen
156:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­kuudessa156:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­kuudesta156:nsataan­viiteen­kymmeneen­kuuteen
157:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­seitsemässä157:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­seitsemästä157:nsataan­viiteen­kymmeneen­seitsemään
158:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­kahdeksassa158:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­kahdeksasta158:nsataan­viiteen­kymmeneen­kahdeksaan
159:ssäsadassa­viidessä­kymmenessä­yhdeksässä159:stäsadasta­viidestä­kymmenestä­yhdeksästä159:nsataan­viiteen­kymmeneen­yhdeksään
160:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä160:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä160:eensataan­kuuteen­kymmeneen
161:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­yhdessä161:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­yhdestä161:nsataan­kuuteen­kymmeneen­yhteen
162:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­kahdessa162:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­kahdesta162:nsataan­kuuteen­kymmeneen­kahteen
163:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­kolmessa163:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­kolmesta163:nsataan­kuuteen­kymmeneen­kolmeen
164:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­neljässä164:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­neljästä164:nsataan­kuuteen­kymmeneen­neljään
165:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­viidessä165:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­viidestä165:nsataan­kuuteen­kymmeneen­viiteen
166:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­kuudessa166:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­kuudesta166:nsataan­kuuteen­kymmeneen­kuuteen
167:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­seitsemässä167:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­seitsemästä167:nsataan­kuuteen­kymmeneen­seitsemään
168:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­kahdeksassa168:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­kahdeksasta168:nsataan­kuuteen­kymmeneen­kahdeksaan
169:ssäsadassa­kuudessa­kymmenessä­yhdeksässä169:stäsadasta­kuudesta­kymmenestä­yhdeksästä169:nsataan­kuuteen­kymmeneen­yhdeksään
170:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä170:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä170:eensataan­seitsemään­kymmeneen
171:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­yhdessä171:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­yhdestä171:nsataan­seitsemään­kymmeneen­yhteen
172:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­kahdessa172:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­kahdesta172:nsataan­seitsemään­kymmeneen­kahteen
173:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­kolmessa173:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­kolmesta173:nsataan­seitsemään­kymmeneen­kolmeen
174:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­neljässä174:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­neljästä174:nsataan­seitsemään­kymmeneen­neljään
175:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­viidessä175:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­viidestä175:nsataan­seitsemään­kymmeneen­viiteen
176:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­kuudessa176:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­kuudesta176:nsataan­seitsemään­kymmeneen­kuuteen
177:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­seitsemässä177:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­seitsemästä177:nsataan­seitsemään­kymmeneen­seitsemään
178:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­kahdeksassa178:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­kahdeksasta178:nsataan­seitsemään­kymmeneen­kahdeksaan
179:ssäsadassa­seitsemässä­kymmenessä­yhdeksässä179:stäsadasta­seitsemästä­kymmenestä­yhdeksästä179:nsataan­seitsemään­kymmeneen­yhdeksään
180:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä180:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä180:eensataan­kahdeksaan­kymmeneen
181:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­yhdessä181:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­yhdestä181:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­yhteen
182:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kahdessa182:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kahdesta182:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­kahteen
183:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kolmessa183:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kolmesta183:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­kolmeen
184:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­neljässä184:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­neljästä184:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­neljään
185:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­viidessä185:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­viidestä185:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­viiteen
186:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kuudessa186:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kuudesta186:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­kuuteen
187:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­seitsemässä187:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­seitsemästä187:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­seitsemään
188:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kahdeksassa188:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kahdeksasta188:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­kahdeksaan
189:ssäsadassa­kahdeksassa­kymmenessä­yhdeksässä189:stäsadasta­kahdeksasta­kymmenestä­yhdeksästä189:nsataan­kahdeksaan­kymmeneen­yhdeksään
190:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä190:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä190:eensataan­yhdeksään­kymmeneen
191:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­yhdessä191:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­yhdestä191:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­yhteen
192:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kahdessa192:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kahdesta192:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­kahteen
193:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kolmessa193:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kolmesta193:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­kolmeen
194:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­neljässä194:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­neljästä194:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­neljään
195:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­viidessä195:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­viidestä195:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­viiteen
196:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kuudessa196:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kuudesta196:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­kuuteen
197:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­seitsemässä197:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­seitsemästä197:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­seitsemään
198:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kahdeksassa198:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kahdeksasta198:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­kahdeksaan
199:ssäsadassa­yhdeksässä­kymmenessä­yhdeksässä199:stäsadasta­yhdeksästä­kymmenestä­yhdeksästä199:nsataan­yhdeksään­kymmeneen­yhdeksään
200:ssakahdessa­sadassa200:stakahdesta­sadasta200:aankahteen­sataan
300:ssakolmessa­sadassa300:stakolmesta­sadasta300:aankolmeen­sataan
400:ssaneljässä­sadassa400:staneljästä­sadasta400:aanneljään­sataan
500:ssaviidessä­sadassa500:staviidestä­sadasta500:aanviiteen­sataan
600:ssakuudessa­sadassa600:stakuudesta­sadasta600:aankuuteen­sataan
700:ssaseitsemässä­sadassa700:staseitsemästä­sadasta700:aanseitsemään­sataan
800:ssakahdeksassa­sadassa800:stakahdeksasta­sadasta800:aankahdeksaan­sataan
900:ssayhdeksässä­sadassa900:stayhdeksästä­sadasta900:aanyhdeksään­sataan
987:ssäyhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­seitsemässä987:stäyhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­seitsemästä987:nyhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­seitsemään
1000:ssatuhannessa1000:statuhannesta1000:eentuhanteen
1001:ssätuhannessa­yhdessä1001:stätuhannesta­yhdestä1001:eentuhanteen­yhteen
1002:ssatuhannessa­kahdessa1002:statuhannesta­kahdesta1002:eentuhanteen­kahteen
1003:ssatuhannessa­kolmessa1003:statuhannesta­kolmesta1003:eentuhanteen­kolmeen
1900:ssatuhannessa­yhdeksässä­sadassa1900:statuhannesta­yhdeksästä­sadasta1900:aantuhanteen­yhdeksään­sataan
1901:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdessä1901:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdestä1901:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhteen
1902:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa1902:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta1902:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen
1903:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa1903:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta1903:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen
1904:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä1904:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä1904:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään
1905:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä1905:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä1905:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen
1906:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa1906:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta1906:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen
1907:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä1907:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä1907:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään
1908:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa1908:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta1908:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan
1909:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä1909:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä1909:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään
1910:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kymmenessä1910:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kymmenestä1910:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­kymmeneen
1911:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdessä­toista1911:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdestä­toista1911:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhteen­toista
1912:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­toista1912:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­toista1912:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­toista
1913:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­toista1913:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­toista1913:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­toista
1914:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­toista1914:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­toista1914:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­toista
1915:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­toista1915:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­toista1915:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­toista
1916:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­toista1916:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­toista1916:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­toista
1917:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­toista1917:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­toista1917:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­toista
1918:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­toista1918:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­toista1918:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­toista
1919:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­toista1919:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­toista1919:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­toista
1920:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä1920:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä1920:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen
1921:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­yhdessä1921:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­yhdestä1921:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­yhteen
1922:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­kahdessa1922:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­kahdesta1922:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­kahteen
1923:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­kolmessa1923:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­kolmesta1923:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­kolmeen
1924:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­neljässä1924:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­neljästä1924:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­neljään
1925:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­viidessä1925:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­viidestä1925:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­viiteen
1926:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­kuudessa1926:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­kuudesta1926:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­kuuteen
1927:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­seitsemässä1927:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­seitsemästä1927:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­seitsemään
1928:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­kahdeksassa1928:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­kahdeksasta1928:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­kahdeksaan
1929:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdessa­kymmenessä­yhdeksässä1929:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdesta­kymmenestä­yhdeksästä1929:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahteen­kymmeneen­yhdeksään
1930:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä1930:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä1930:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen
1931:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­yhdessä1931:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­yhdestä1931:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­yhteen
1932:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­kahdessa1932:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­kahdesta1932:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­kahteen
1933:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­kolmessa1933:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­kolmesta1933:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­kolmeen
1934:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­neljässä1934:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­neljästä1934:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­neljään
1935:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­viidessä1935:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­viidestä1935:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­viiteen
1936:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­kuudessa1936:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­kuudesta1936:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­kuuteen
1937:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­seitsemässä1937:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­seitsemästä1937:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­seitsemään
1938:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­kahdeksassa1938:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­kahdeksasta1938:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­kahdeksaan
1939:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kolmessa­kymmenessä­yhdeksässä1939:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kolmesta­kymmenestä­yhdeksästä1939:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kolmeen­kymmeneen­yhdeksään
1940:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä1940:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä1940:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen
1941:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­yhdessä1941:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­yhdestä1941:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­yhteen
1942:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­kahdessa1942:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­kahdesta1942:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­kahteen
1943:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­kolmessa1943:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­kolmesta1943:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­kolmeen
1944:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­neljässä1944:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­neljästä1944:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­neljään
1945:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­viidessä1945:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­viidestä1945:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­viiteen
1946:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­kuudessa1946:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­kuudesta1946:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­kuuteen
1947:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­seitsemässä1947:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­seitsemästä1947:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­seitsemään
1948:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­kahdeksassa1948:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­kahdeksasta1948:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­kahdeksaan
1949:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­neljässä­kymmenessä­yhdeksässä1949:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­neljästä­kymmenestä­yhdeksästä1949:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­neljään­kymmeneen­yhdeksään
1950:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä1950:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä1950:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen
1951:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­yhdessä1951:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­yhdestä1951:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­yhteen
1952:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­kahdessa1952:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­kahdesta1952:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­kahteen
1953:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­kolmessa1953:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­kolmesta1953:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­kolmeen
1954:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­neljässä1954:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­neljästä1954:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­neljään
1955:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­viidessä1955:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­viidestä1955:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­viiteen
1956:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­kuudessa1956:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­kuudesta1956:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­kuuteen
1957:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­seitsemässä1957:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­seitsemästä1957:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­seitsemään
1958:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­kahdeksassa1958:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­kahdeksasta1958:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­kahdeksaan
1959:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­viidessä­kymmenessä­yhdeksässä1959:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­viidestä­kymmenestä­yhdeksästä1959:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­viiteen­kymmeneen­yhdeksään
1960:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä1960:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä1960:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen
1961:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­yhdessä1961:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­yhdestä1961:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­yhteen
1962:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­kahdessa1962:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­kahdesta1962:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­kahteen
1963:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­kolmessa1963:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­kolmesta1963:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­kolmeen
1964:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­neljässä1964:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­neljästä1964:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­neljään
1965:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­viidessä1965:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­viidestä1965:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­viiteen
1966:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­kuudessa1966:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­kuudesta1966:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­kuuteen
1967:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­seitsemässä1967:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­seitsemästä1967:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­seitsemään
1968:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­kahdeksassa1968:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­kahdeksasta1968:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­kahdeksaan
1969:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­yhdeksässä1969:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­yhdeksästä1969:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kuuteen­kymmeneen­yhdeksään
1970:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä1970:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä1970:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen
1971:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­yhdessä1971:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­yhdestä1971:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­yhteen
1972:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­kahdessa1972:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­kahdesta1972:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­kahteen
1973:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­kolmessa1973:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­kolmesta1973:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­kolmeen
1974:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­neljässä1974:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­neljästä1974:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­neljään
1975:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­viidessä1975:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­viidestä1975:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­viiteen
1976:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­kuudessa1976:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­kuudesta1976:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­kuuteen
1977:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­seitsemässä1977:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­seitsemästä1977:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­seitsemään
1978:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­kahdeksassa1978:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­kahdeksasta1978:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­kahdeksaan
1979:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­yhdeksässä1979:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­yhdeksästä1979:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­seitsemään­kymmeneen­yhdeksään
1980:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä1980:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä1980:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen
1981:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­yhdessä1981:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­yhdestä1981:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­yhteen
1982:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kahdessa1982:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kahdesta1982:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­kahteen
1983:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kolmessa1983:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kolmesta1983:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­kolmeen
1984:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­neljässä1984:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­neljästä1984:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­neljään
1985:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­viidessä1985:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­viidestä1985:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­viiteen
1986:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kuudessa1986:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kuudesta1986:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­kuuteen
1987:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­seitsemässä1987:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­seitsemästä1987:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­seitsemään
1988:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­kahdeksassa1988:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­kahdeksasta1988:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­kahdeksaan
1989:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­yhdeksässä1989:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­yhdeksästä1989:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­yhdeksään
1990:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä1990:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä1990:eentuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen
1991:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­yhdessä1991:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­yhdestä1991:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­yhteen
1992:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kahdessa1992:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kahdesta1992:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­kahteen
1993:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kolmessa1993:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kolmesta1993:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­kolmeen
1994:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­neljässä1994:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­neljästä1994:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­neljään
1995:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­viidessä1995:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­viidestä1995:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­viiteen
1996:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kuudessa1996:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kuudesta1996:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­kuuteen
1997:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­seitsemässä1997:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­seitsemästä1997:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­seitsemään
1998:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­kahdeksassa1998:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­kahdeksasta1998:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­kahdeksaan
1999:ssätuhannessa­yhdeksässä­sadassa­yhdeksässä­kymmenessä­yhdeksässä1999:stätuhannesta­yhdeksästä­sadasta­yhdeksästä­kymmenestä­yhdeksästä1999:ntuhanteen­yhdeksään­sataan­yhdeksään­kymmeneen­yhdeksään
2000:ssakahdessa­tuhannessa2000:stakahdesta­tuhannesta2000:eenkahteen­tuhanteen
2001:ssäkahdessa­tuhannessa­yhdessä2001:stäkahdesta­tuhannesta­yhdestä2001:eenkahteen­tuhanteen­yhteen
2002:ssakahdessa­tuhannessa­kahdessa2002:stakahdesta­tuhannesta­kahdesta2002:eenkahteen­tuhanteen­kahteen
2003:ssakahdessa­tuhannessa­kolmessa2003:stakahdesta­tuhannesta­kolmesta2003:eenkahteen­tuhanteen­kolmeen
2004:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä2004:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä2004:äänkahteen­tuhanteen­neljään
2005:ssäkahdessa­tuhannessa­viidessä2005:stäkahdesta­tuhannesta­viidestä2005:eenkahteen­tuhanteen­viiteen
2006:ssakahdessa­tuhannessa­kuudessa2006:stakahdesta­tuhannesta­kuudesta2006:eenkahteen­tuhanteen­kuuteen
2007:ssäkahdessa­tuhannessa­seitsemässä2007:stäkahdesta­tuhannesta­seitsemästä2007:äänkahteen­tuhanteen­seitsemään
2008:ssakahdessa­tuhannessa­kahdeksassa2008:stakahdesta­tuhannesta­kahdeksasta2008:aankahteen­tuhanteen­kahdeksaan
2009:ssäkahdessa­tuhannessa­yhdeksässä2009:stäkahdesta­tuhannesta­yhdeksästä2009:äänkahteen­tuhanteen­yhdeksään
2010:ssäkahdessa­tuhannessa­kymmenessä2010:stäkahdesta­tuhannesta­kymmenestä2010:eenkahteen­tuhanteen­kymmeneen
2011:ssäkahdessa­tuhannessa­yhdessä­toista2011:stäkahdesta­tuhannesta­yhdestä­toista2011:nkahteen­tuhanteen­yhteen­toista
2012:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­toista2012:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­toista2012:nkahteen­tuhanteen­kahteen­toista
2013:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­toista2013:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­toista2013:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­toista
2014:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­toista2014:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­toista2014:nkahteen­tuhanteen­neljään­toista
2015:ssäkahdessa­tuhannessa­viidessä­toista2015:stäkahdesta­tuhannesta­viidestä­toista2015:nkahteen­tuhanteen­viiteen­toista
2016:ssäkahdessa­tuhannessa­kuudessa­toista2016:stäkahdesta­tuhannesta­kuudesta­toista2016:nkahteen­tuhanteen­kuuteen­toista
2017:ssäkahdessa­tuhannessa­seitsemässä­toista2017:stäkahdesta­tuhannesta­seitsemästä­toista2017:nkahteen­tuhanteen­seitsemään­toista
2018:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdeksassa­toista2018:stäkahdesta­tuhannesta­kahdeksasta­toista2018:nkahteen­tuhanteen­kahdeksaan­toista
2019:ssäkahdessa­tuhannessa­yhdeksässä­toista2019:stäkahdesta­tuhannesta­yhdeksästä­toista2019:nkahteen­tuhanteen­yhdeksään­toista
2020:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä2020:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä2020:eenkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen
2021:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­yhdessä2021:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­yhdestä2021:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­yhteen
2022:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­kahdessa2022:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­kahdesta2022:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­kahteen
2023:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­kolmessa2023:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­kolmesta2023:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­kolmeen
2024:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­neljässä2024:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­neljästä2024:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­neljään
2025:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­viidessä2025:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­viidestä2025:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­viiteen
2026:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­kuudessa2026:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­kuudesta2026:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­kuuteen
2027:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­seitsemässä2027:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­seitsemästä2027:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­seitsemään
2028:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­kahdeksassa2028:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­kahdeksasta2028:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­kahdeksaan
2029:ssäkahdessa­tuhannessa­kahdessa­kymmenessä­yhdeksässä2029:stäkahdesta­tuhannesta­kahdesta­kymmenestä­yhdeksästä2029:nkahteen­tuhanteen­kahteen­kymmeneen­yhdeksään
2030:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä2030:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä2030:eenkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen
2031:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­yhdessä2031:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­yhdestä2031:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­yhteen
2032:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­kahdessa2032:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­kahdesta2032:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­kahteen
2033:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­kolmessa2033:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­kolmesta2033:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­kolmeen
2034:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­neljässä2034:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­neljästä2034:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­neljään
2035:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­viidessä2035:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­viidestä2035:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­viiteen
2036:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­kuudessa2036:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­kuudesta2036:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­kuuteen
2037:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­seitsemässä2037:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­seitsemästä2037:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­seitsemään
2038:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­kahdeksassa2038:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­kahdeksasta2038:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­kahdeksaan
2039:ssäkahdessa­tuhannessa­kolmessa­kymmenessä­yhdeksässä2039:stäkahdesta­tuhannesta­kolmesta­kymmenestä­yhdeksästä2039:nkahteen­tuhanteen­kolmeen­kymmeneen­yhdeksään
2040:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä2040:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä2040:eenkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen
2041:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­yhdessä2041:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­yhdestä2041:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­yhteen
2042:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­kahdessa2042:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­kahdesta2042:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­kahteen
2043:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­kolmessa2043:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­kolmesta2043:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­kolmeen
2044:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­neljässä2044:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­neljästä2044:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­neljään
2045:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­viidessä2045:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­viidestä2045:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­viiteen
2046:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­kuudessa2046:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­kuudesta2046:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­kuuteen
2047:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­seitsemässä2047:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­seitsemästä2047:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­seitsemään
2048:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­kahdeksassa2048:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­kahdeksasta2048:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­kahdeksaan
2049:ssäkahdessa­tuhannessa­neljässä­kymmenessä­yhdeksässä2049:stäkahdesta­tuhannesta­neljästä­kymmenestä­yhdeksästä2049:nkahteen­tuhanteen­neljään­kymmeneen­yhdeksään
2050:ssäkahdessa­tuhannessa­viidessä­kymmenessä2050:stäkahdesta­tuhannesta­viidestä­kymmenestä2050:eenkahteen­tuhanteen­viiteen­kymmeneen
3000:ssakolmessa­tuhannessa3000:stakolmesta­tuhannesta3000:eenkolmeen­tuhanteen
4000:ssaneljässä­tuhannessa4000:staneljästä­tuhannesta4000:eenneljään­tuhanteen
5000:ssaviidessä­tuhannessa5000:staviidestä­tuhannesta5000:eenviiteen­tuhanteen
6000:ssakuudessa­tuhannessa6000:stakuudesta­tuhannesta6000:eenkuuteen­tuhanteen
7000:ssaseitsemässä­tuhannessa7000:staseitsemästä­tuhannesta7000:eenseitsemään­tuhanteen
8000:ssakahdeksassa­tuhannessa8000:stakahdeksasta­tuhannesta8000:eenkahdeksaan­tuhanteen
9000:ssayhdeksässä­tuhannessa9000:stayhdeksästä­tuhannesta9000:eenyhdeksään­tuhanteen
9876:ssäyhdeksässä­tuhannessa­kahdeksassa­sadassa­seitsemässä­kymmenessä­kuudessa9876:stäyhdeksästä­tuhannesta­kahdeksasta­sadasta­seitsemästä­kymmenestä­kuudesta9876:nyhdeksään­tuhanteen­kahdeksaan­sataan­seitsemään­kymmeneen­kuuteen
10 000:ssakymmenessä­tuhannessa10 000:stakymmenestä­tuhannesta10 000:eenkymmeneen­tuhanteen
98 765:ssäyhdeksässä­kymmenessä­kahdeksassa­tuhannessa seitsemässä­sadassa­kuudessa­kymmenessä­viidessä98 765:stäyhdeksästä­kymmenestä­kahdeksasta­tuhannesta seitsemästä­sadasta­kuudesta­kymmenestä­viidestä98 765:nyhdeksään­kymmeneen­kahdeksaan­tuhanteen seitsemään­sataan­kuuteen­kymmeneen­viiteen
100 000:ssasadassa­tuhannessa100 000:stasadasta­tuhannesta100 000:eensataan­tuhanteen
987 654:ssäyhdeksässä­sadassa­kahdeksassa­kymmenessä­seitsemässä­tuhannessa kuudessa­sadassa­viidessä­kymmenessä­neljässä987 654:stäyhdeksästä­sadasta­kahdeksasta­kymmenestä­seitsemästä­tuhannesta kuudesta­sadasta­viidestä­kymmenestä­neljästä987 654:nyhdeksään­sataan­kahdeksaan­kymmeneen­seitsemään­tuhanteen kuuteen­sataan­viiteen­kymmeneen­neljään
milj:ssamiljoonassamilj:stamiljoonastamilj:aanmiljoonaan
mrd:ssamiljardissamrd:stamiljardistamrd:iinmiljardiin
½:ssapuolessa½:stapuolesta½:eenpuoleen
1½:ssapuolessa­toista1½:stapuolesta­toista1½:eenpuoleen­toista
1/3:ssakolmanneksessa1/3:stakolmanneksesta1/3:eenkolmannekseen
1/4:ssäneljänneksessä1/4:stäneljänneksestä1/4:eenneljännekseen
1/5:ssäviidenneksessä1/5:stäviidenneksestä1/5:eenviidennekseen
1/6:ssakuudenneksessa1/6:stakuudenneksesta1/6:eenkuudennekseen
1/7:ssäseitsemänneksessä1/7:stäseitsemänneksestä1/7:eenseitsemännekseen
1/8:ssakahdeksanneksessa1/8:stakahdeksanneksesta1/8:eenkahdeksannekseen
1/9:ssäyhdeksänneksessä1/9:stäyhdeksänneksestä1/9:eenyhdeksännekseen
1/10:ssäkymmeneksessä1/10:stäkymmeneksestä1/10:eenkymmenekseen
1/100:ssasadanneksessa1/100:stasadanneksesta1/100:eensadannekseen
1/1000:ssatuhanneksessa1/1000:statuhanneksesta1/1000:eentuhannekseen
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P3 Yksikön adessiivi, ablatiivi, allatiivi

+adessiiviablatiiviallatiivi
0:llanollalla0:ltanollalta0:llenollalle
1:lläyhdellä1:ltäyhdeltä1:lleyhdelle
2:llakahdella2:ltakahdelta2:llekahdelle
3:llakolmella3:ltakolmelta3:llekolmelle
4:lläneljällä4:ltäneljältä4:lleneljälle
5:lläviidellä5:ltäviideltä5:lleviidelle
6:llakuudella6:ltakuudelta6:llekuudelle
7:lläseitsemällä7:ltäseitsemältä7:lleseitsemälle
8:llakahdeksalla8:ltakahdeksalta8:llekahdeksalle
9:lläyhdeksällä9:ltäyhdeksältä9:lleyhdeksälle
10:lläkymmenellä10:ltäkymmeneltä10:llekymmenelle
11:lläyhdellä­toista11:ltäyhdeltä­toista11:lleyhdelle­toista
12:llakahdella­toista12:ltakahdelta­toista12:llekahdelle­toista
13:llakolmella­toista13:ltakolmelta­toista13:llekolmelle­toista
14:lläneljällä­toista14:ltäneljältä­toista14:lleneljälle­toista
15:lläviidellä­toista15:ltäviideltä­toista15:lleviidelle­toista
16:llakuudella­toista16:ltakuudelta­toista16:llekuudelle­toista
17:lläseitsemällä­toista17:ltäseitsemältä­toista17:lleseitsemälle­toista
18:llakahdeksalla­toista18:ltakahdeksalta­toista18:llekahdeksalle­toista
19:lläyhdeksällä­toista19:ltäyhdeksältä­toista19:lleyhdeksälle­toista
20:lläkahdella­kymmenellä20:ltäkahdelta­kymmeneltä20:llekahdelle­kymmenelle
21:lläkahdella­kymmenellä­yhdellä21:ltäkahdelta­kymmeneltä­yhdeltä21:llekahdelle­kymmenelle­yhdelle
22:llakahdella­kymmenellä­kahdella22:ltakahdelta­kymmeneltä­kahdelta22:llekahdelle­kymmenelle­kahdelle
23:llakahdella­kymmenellä­kolmella23:ltakahdelta­kymmeneltä­kolmelta23:llekahdelle­kymmenelle­kolmelle
24:lläkahdella­kymmenellä­neljällä24:ltäkahdelta­kymmeneltä­neljältä24:llekahdelle­kymmenelle­neljälle
25:lläkahdella­kymmenellä­viidellä25:ltäkahdelta­kymmeneltä­viideltä25:llekahdelle­kymmenelle­viidelle
26:llakahdella­kymmenellä­kuudella26:ltakahdelta­kymmeneltä­kuudelta26:llekahdelle­kymmenelle­kuudelle
27:lläkahdella­kymmenellä­seitsemällä27:ltäkahdelta­kymmeneltä­seitsemältä27:llekahdelle­kymmenelle­seitsemälle
28:llakahdella­kymmenellä­kahdeksalla28:ltakahdelta­kymmeneltä­kahdeksalta28:llekahdelle­kymmenelle­kahdeksalle
29:lläkahdella­kymmenellä­yhdeksällä29:ltäkahdelta­kymmeneltä­yhdeksältä29:llekahdelle­kymmenelle­yhdeksälle
30:lläkolmella­kymmenellä30:ltäkolmelta­kymmeneltä30:llekolmelle­kymmenelle
31:lläkolmella­kymmenellä­yhdellä31:ltäkolmelta­kymmeneltä­yhdeltä31:llekolmelle­kymmenelle­yhdelle
32:llakolmella­kymmenellä­kahdella32:ltakolmelta­kymmeneltä­kahdelta32:llekolmelle­kymmenelle­kahdelle
33:llakolmella­kymmenellä­kolmella33:ltakolmelta­kymmeneltä­kolmelta33:llekolmelle­kymmenelle­kolmelle
34:lläkolmella­kymmenellä­neljällä34:ltäkolmelta­kymmeneltä­neljältä34:llekolmelle­kymmenelle­neljälle
35:lläkolmella­kymmenellä­viidellä35:ltäkolmelta­kymmeneltä­viideltä35:llekolmelle­kymmenelle­viidelle
36:llakolmella­kymmenellä­kuudella36:ltakolmelta­kymmeneltä­kuudelta36:llekolmelle­kymmenelle­kuudelle
37:lläkolmella­kymmenellä­seitsemällä37:ltäkolmelta­kymmeneltä­seitsemältä37:llekolmelle­kymmenelle­seitsemälle
38:llakolmella­kymmenellä­kahdeksalla38:ltakolmelta­kymmeneltä­kahdeksalta38:llekolmelle­kymmenelle­kahdeksalle
39:lläkolmella­kymmenellä­yhdeksällä39:ltäkolmelta­kymmeneltä­yhdeksältä39:llekolmelle­kymmenelle­yhdeksälle
40:lläneljällä­kymmenellä40:ltäneljältä­kymmeneltä40:lleneljälle­kymmenelle
41:lläneljällä­kymmenellä­yhdellä41:ltäneljältä­kymmeneltä­yhdeltä41:lleneljälle­kymmenelle­yhdelle
42:llaneljällä­kymmenellä­kahdella42:ltaneljältä­kymmeneltä­kahdelta42:lleneljälle­kymmenelle­kahdelle
43:llaneljällä­kymmenellä­kolmella43:ltaneljältä­kymmeneltä­kolmelta43:lleneljälle­kymmenelle­kolmelle
44:lläneljällä­kymmenellä­neljällä44:ltäneljältä­kymmeneltä­neljältä44:lleneljälle­kymmenelle­neljälle
45:lläneljällä­kymmenellä­viidellä45:ltäneljältä­kymmeneltä­viideltä45:lleneljälle­kymmenelle­viidelle
46:llaneljällä­kymmenellä­kuudella46:ltaneljältä­kymmeneltä­kuudelta46:lleneljälle­kymmenelle­kuudelle
47:lläneljällä­kymmenellä­seitsemällä47:ltäneljältä­kymmeneltä­seitsemältä47:lleneljälle­kymmenelle­seitsemälle
48:llaneljällä­kymmenellä­kahdeksalla48:ltaneljältä­kymmeneltä­kahdeksalta48:lleneljälle­kymmenelle­kahdeksalle
49:lläneljällä­kymmenellä­yhdeksällä49:ltäneljältä­kymmeneltä­yhdeksältä49:lleneljälle­kymmenelle­yhdeksälle
50:lläviidellä­kymmenellä50:ltäviideltä­kymmeneltä50:lleviidelle­kymmenelle
51:lläviidellä­kymmenellä­yhdellä51:ltäviideltä­kymmeneltä­yhdeltä51:lleviidelle­kymmenelle­yhdelle
52:llaviidellä­kymmenellä­kahdella52:ltaviideltä­kymmeneltä­kahdelta52:lleviidelle­kymmenelle­kahdelle
53:llaviidellä­kymmenellä­kolmella53:ltaviideltä­kymmeneltä­kolmelta53:lleviidelle­kymmenelle­kolmelle
54:lläviidellä­kymmenellä­neljällä54:ltäviideltä­kymmeneltä­neljältä54:lleviidelle­kymmenelle­neljälle
55:lläviidellä­kymmenellä­viidellä55:ltäviideltä­kymmeneltä­viideltä55:lleviidelle­kymmenelle­viidelle
56:llaviidellä­kymmenellä­kuudella56:ltaviideltä­kymmeneltä­kuudelta56:lleviidelle­kymmenelle­kuudelle
57:lläviidellä­kymmenellä­seitsemällä57:ltäviideltä­kymmeneltä­seitsemältä57:lleviidelle­kymmenelle­seitsemälle
58:llaviidellä­kymmenellä­kahdeksalla58:ltaviideltä­kymmeneltä­kahdeksalta58:lleviidelle­kymmenelle­kahdeksalle
59:lläviidellä­kymmenellä­yhdeksällä59:ltäviideltä­kymmeneltä­yhdeksältä59:lleviidelle­kymmenelle­yhdeksälle
60:lläkuudella­kymmenellä60:ltäkuudelta­kymmeneltä60:llekuudelle­kymmenelle
61:lläkuudella­kymmenellä­yhdellä61:ltäkuudelta­kymmeneltä­yhdeltä61:llekuudelle­kymmenelle­yhdelle
62:llakuudella­kymmenellä­kahdella62:ltakuudelta­kymmeneltä­kahdelta62:llekuudelle­kymmenelle­kahdelle
63:llakuudella­kymmenellä­kolmella63:ltakuudelta­kymmeneltä­kolmelta63:llekuudelle­kymmenelle­kolmelle
64:lläkuudella­kymmenellä­neljällä64:ltäkuudelta­kymmeneltä­neljältä64:llekuudelle­kymmenelle­neljälle
65:lläkuudella­kymmenellä­viidellä65:ltäkuudelta­kymmeneltä­viideltä65:llekuudelle­kymmenelle­viidelle
66:llakuudella­kymmenellä­kuudella66:ltakuudelta­kymmeneltä­kuudelta66:llekuudelle­kymmenelle­kuudelle
67:lläkuudella­kymmenellä­seitsemällä67:ltäkuudelta­kymmeneltä­seitsemältä67:llekuudelle­kymmenelle­seitsemälle
68:llakuudella­kymmenellä­kahdeksalla68:ltakuudelta­kymmeneltä­kahdeksalta68:llekuudelle­kymmenelle­kahdeksalle
69:lläkuudella­kymmenellä­yhdeksällä69:ltäkuudelta­kymmeneltä­yhdeksältä69:llekuudelle­kymmenelle­yhdeksälle
70:lläseitsemällä­kymmenellä70:ltäseitsemältä­kymmeneltä70:lleseitsemälle­kymmenelle
71:lläseitsemällä­kymmenellä­yhdellä71:ltäseitsemältä­kymmeneltä­yhdeltä71:lleseitsemälle­kymmenelle­yhdelle
72:llaseitsemällä­kymmenellä­kahdella72:ltaseitsemältä­kymmeneltä­kahdelta72:lleseitsemälle­kymmenelle­kahdelle
73:llaseitsemällä­kymmenellä­kolmella73:ltaseitsemältä­kymmeneltä­kolmelta73:lleseitsemälle­kymmenelle­kolmelle
74:lläseitsemällä­kymmenellä­neljällä74:ltäseitsemältä­kymmeneltä­neljältä74:lleseitsemälle­kymmenelle­neljälle
75:lläseitsemällä­kymmenellä­viidellä75:ltäseitsemältä­kymmeneltä­viideltä75:lleseitsemälle­kymmenelle­viidelle
76:llaseitsemällä­kymmenellä­kuudella76:ltaseitsemältä­kymmeneltä­kuudelta76:lleseitsemälle­kymmenelle­kuudelle
77:lläseitsemällä­kymmenellä­seitsemällä77:ltäseitsemältä­kymmeneltä­seitsemältä77:lleseitsemälle­kymmenelle­seitsemälle
78:llaseitsemällä­kymmenellä­kahdeksalla78:ltaseitsemältä­kymmeneltä­kahdeksalta78:lleseitsemälle­kymmenelle­kahdeksalle
79:lläseitsemällä­kymmenellä­yhdeksällä79:ltäseitsemältä­kymmeneltä­yhdeksältä79:lleseitsemälle­kymmenelle­yhdeksälle
80:lläkahdeksalla­kymmenellä80:ltäkahdeksalta­kymmeneltä80:llekahdeksalle­kymmenelle
81:lläkahdeksalla­kymmenellä­yhdellä81:ltäkahdeksalta­kymmeneltä­yhdeltä81:llekahdeksalle­kymmenelle­yhdelle
82:llakahdeksalla­kymmenellä­kahdella82:ltakahdeksalta­kymmeneltä­kahdelta82:llekahdeksalle­kymmenelle­kahdelle
83:llakahdeksalla­kymmenellä­kolmella83:ltakahdeksalta­kymmeneltä­kolmelta83:llekahdeksalle­kymmenelle­kolmelle
84:lläkahdeksalla­kymmenellä­neljällä84:ltäkahdeksalta­kymmeneltä­neljältä84:llekahdeksalle­kymmenelle­neljälle
85:lläkahdeksalla­kymmenellä­viidellä85:ltäkahdeksalta­kymmeneltä­viideltä85:llekahdeksalle­kymmenelle­viidelle
86:llakahdeksalla­kymmenellä­kuudella86:ltakahdeksalta­kymmeneltä­kuudelta86:llekahdeksalle­kymmenelle­kuudelle
87:lläkahdeksalla­kymmenellä­seitsemällä87:ltäkahdeksalta­kymmeneltä­seitsemältä87:llekahdeksalle­kymmenelle­seitsemälle
88:llakahdeksalla­kymmenellä­kahdeksalla88:ltakahdeksalta­kymmeneltä­kahdeksalta88:llekahdeksalle­kymmenelle­kahdeksalle
89:lläkahdeksalla­kymmenellä­yhdeksällä89:ltäkahdeksalta­kymmeneltä­yhdeksältä89:llekahdeksalle­kymmenelle­yhdeksälle
90:lläyhdeksällä­kymmenellä90:ltäyhdeksältä­kymmeneltä90:lleyhdeksälle­kymmenelle
91:lläyhdeksällä­kymmenellä­yhdellä91:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­yhdeltä91:lleyhdeksälle­kymmenelle­yhdelle
92:llayhdeksällä­kymmenellä­kahdella92:ltayhdeksältä­kymmeneltä­kahdelta92:lleyhdeksälle­kymmenelle­kahdelle
93:llayhdeksällä­kymmenellä­kolmella93:ltayhdeksältä­kymmeneltä­kolmelta93:lleyhdeksälle­kymmenelle­kolmelle
94:lläyhdeksällä­kymmenellä­neljällä94:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­neljältä94:lleyhdeksälle­kymmenelle­neljälle
95:lläyhdeksällä­kymmenellä­viidellä95:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­viideltä95:lleyhdeksälle­kymmenelle­viidelle
96:llayhdeksällä­kymmenellä­kuudella96:ltayhdeksältä­kymmeneltä­kuudelta96:lleyhdeksälle­kymmenelle­kuudelle
97:lläyhdeksällä­kymmenellä­seitsemällä97:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­seitsemältä97:lleyhdeksälle­kymmenelle­seitsemälle
98:llayhdeksällä­kymmenellä­kahdeksalla98:ltayhdeksältä­kymmeneltä­kahdeksalta98:lleyhdeksälle­kymmenelle­kahdeksalle
99:lläyhdeksällä­kymmenellä­yhdeksällä99:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­yhdeksältä99:lleyhdeksälle­kymmenelle­yhdeksälle
100:llasadalla100:ltasadalta100:llesadalle
101:lläsadalla­yhdellä101:ltäsadalta­yhdeltä101:llesadalle­yhdelle
102:llasadalla­kahdella102:ltasadalta­kahdelta102:llesadalle­kahdelle
103:llasadalla­kolmella103:ltasadalta­kolmelta103:llesadalle­kolmelle
104:lläsadalla­neljällä104:ltäsadalta­neljältä104:llesadalle­neljälle
105:lläsadalla­viidellä105:ltäsadalta­viideltä105:llesadalle­viidelle
106:llasadalla­kuudella106:ltasadalta­kuudelta106:llesadalle­kuudelle
107:lläsadalla­seitsemällä107:ltäsadalta­seitsemältä107:llesadalle­seitsemälle
108:llasadalla­kahdeksalla108:ltasadalta­kahdeksalta108:llesadalle­kahdeksalle
109:lläsadalla­yhdeksällä109:ltäsadalta­yhdeksältä109:llesadalle­yhdeksälle
110:lläsadalla­kymmenellä110:ltäsadalta­kymmeneltä110:llesadalle­kymmenelle
111:lläsadalla­yhdellä­toista111:ltäsadalta­yhdeltä­toista111:llesadalle­yhdelle­toista
112:lläsadalla­kahdella­toista112:ltäsadalta­kahdelta­toista112:llesadalle­kahdelle­toista
113:lläsadalla­kolmella­toista113:ltäsadalta­kolmelta­toista113:llesadalle­kolmelle­toista
114:lläsadalla­neljällä­toista114:ltäsadalta­neljältä­toista114:llesadalle­neljälle­toista
115:lläsadalla­viidellä­toista115:ltäsadalta­viideltä­toista115:llesadalle­viidelle­toista
116:lläsadalla­kuudella­toista116:ltäsadalta­kuudelta­toista116:llesadalle­kuudelle­toista
117:lläsadalla­seitsemällä­toista117:ltäsadalta­seitsemältä­toista117:llesadalle­seitsemälle­toista
118:lläsadalla­kahdeksalla­toista118:ltäsadalta­kahdeksalta­toista118:llesadalle­kahdeksalle­toista
119:lläsadalla­yhdeksällä­toista119:ltäsadalta­yhdeksältä­toista119:llesadalle­yhdeksälle­toista
120:lläsadalla­kahdella­kymmenellä120:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä120:llesadalle­kahdelle­kymmenelle
121:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­yhdellä121:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeltä121:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­yhdelle
122:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­kahdella122:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­kahdelta122:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­kahdelle
123:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­kolmella123:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­kolmelta123:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­kolmelle
124:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­neljällä124:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­neljältä124:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­neljälle
125:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­viidellä125:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­viideltä125:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­viidelle
126:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­kuudella126:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­kuudelta126:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­kuudelle
127:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­seitsemällä127:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­seitsemältä127:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­seitsemälle
128:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­kahdeksalla128:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­kahdeksalta128:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­kahdeksalle
129:lläsadalla­kahdella­kymmenellä­yhdeksällä129:ltäsadalta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeksältä129:llesadalle­kahdelle­kymmenelle­yhdeksälle
130:lläsadalla­kolmella­kymmenellä130:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä130:llesadalle­kolmelle­kymmenelle
131:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­yhdellä131:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeltä131:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­yhdelle
132:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­kahdella132:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­kahdelta132:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­kahdelle
133:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­kolmella133:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­kolmelta133:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­kolmelle
134:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­neljällä134:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­neljältä134:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­neljälle
135:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­viidellä135:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­viideltä135:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­viidelle
136:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­kuudella136:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­kuudelta136:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­kuudelle
137:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­seitsemällä137:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­seitsemältä137:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­seitsemälle
138:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­kahdeksalla138:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­kahdeksalta138:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­kahdeksalle
139:lläsadalla­kolmella­kymmenellä­yhdeksällä139:ltäsadalta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeksältä139:llesadalle­kolmelle­kymmenelle­yhdeksälle
140:lläsadalla­neljällä­kymmenellä140:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä140:llesadalle­neljälle­kymmenelle
141:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­yhdellä141:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­yhdeltä141:llesadalle­neljälle­kymmenelle­yhdelle
142:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­kahdella142:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­kahdelta142:llesadalle­neljälle­kymmenelle­kahdelle
143:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­kolmella143:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­kolmelta143:llesadalle­neljälle­kymmenelle­kolmelle
144:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­neljällä144:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­neljältä144:llesadalle­neljälle­kymmenelle­neljälle
145:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­viidellä145:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­viideltä145:llesadalle­neljälle­kymmenelle­viidelle
146:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­kuudella146:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­kuudelta146:llesadalle­neljälle­kymmenelle­kuudelle
147:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­seitsemällä147:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­seitsemältä147:llesadalle­neljälle­kymmenelle­seitsemälle
148:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­kahdeksalla148:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­kahdeksalta148:llesadalle­neljälle­kymmenelle­kahdeksalle
149:lläsadalla­neljällä­kymmenellä­yhdeksällä149:ltäsadalta­neljältä­kymmeneltä­yhdeksältä149:llesadalle­neljälle­kymmenelle­yhdeksälle
150:lläsadalla­viidellä­kymmenellä150:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä150:llesadalle­viidelle­kymmenelle
151:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­yhdellä151:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­yhdeltä151:llesadalle­viidelle­kymmenelle­yhdelle
152:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­kahdella152:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­kahdelta152:llesadalle­viidelle­kymmenelle­kahdelle
153:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­kolmella153:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­kolmelta153:llesadalle­viidelle­kymmenelle­kolmelle
154:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­neljällä154:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­neljältä154:llesadalle­viidelle­kymmenelle­neljälle
155:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­viidellä155:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­viideltä155:llesadalle­viidelle­kymmenelle­viidelle
156:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­kuudella156:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­kuudelta156:llesadalle­viidelle­kymmenelle­kuudelle
157:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­seitsemällä157:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­seitsemältä157:llesadalle­viidelle­kymmenelle­seitsemälle
158:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­kahdeksalla158:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­kahdeksalta158:llesadalle­viidelle­kymmenelle­kahdeksalle
159:lläsadalla­viidellä­kymmenellä­yhdeksällä159:ltäsadalta­viideltä­kymmeneltä­yhdeksältä159:llesadalle­viidelle­kymmenelle­yhdeksälle
160:lläsadalla­kuudella­kymmenellä160:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä160:llesadalle­kuudelle­kymmenelle
161:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­yhdellä161:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­yhdeltä161:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­yhdelle
162:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­kahdella162:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­kahdelta162:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­kahdelle
163:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­kolmella163:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­kolmelta163:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­kolmelle
164:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­neljällä164:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­neljältä164:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­neljälle
165:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­viidellä165:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­viideltä165:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­viidelle
166:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­kuudella166:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­kuudelta166:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­kuudelle
167:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­seitsemällä167:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­seitsemältä167:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­seitsemälle
168:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­kahdeksalla168:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­kahdeksalta168:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­kahdeksalle
169:lläsadalla­kuudella­kymmenellä­yhdeksällä169:ltäsadalta­kuudelta­kymmeneltä­yhdeksältä169:llesadalle­kuudelle­kymmenelle­yhdeksälle
170:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä170:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä170:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle
171:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­yhdellä171:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­yhdeltä171:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­yhdelle
172:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­kahdella172:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kahdelta172:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­kahdelle
173:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­kolmella173:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kolmelta173:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­kolmelle
174:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­neljällä174:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­neljältä174:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­neljälle
175:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­viidellä175:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­viideltä175:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­viidelle
176:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­kuudella176:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kuudelta176:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­kuudelle
177:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­seitsemällä177:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­seitsemältä177:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­seitsemälle
178:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­kahdeksalla178:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kahdeksalta178:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­kahdeksalle
179:lläsadalla­seitsemällä­kymmenellä­yhdeksällä179:ltäsadalta­seitsemältä­kymmeneltä­yhdeksältä179:llesadalle­seitsemälle­kymmenelle­yhdeksälle
180:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä180:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä180:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle
181:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­yhdellä181:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­yhdeltä181:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­yhdelle
182:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kahdella182:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kahdelta182:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kahdelle
183:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kolmella183:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kolmelta183:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kolmelle
184:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­neljällä184:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­neljältä184:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­neljälle
185:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­viidellä185:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­viideltä185:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­viidelle
186:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kuudella186:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kuudelta186:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kuudelle
187:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­seitsemällä187:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­seitsemältä187:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­seitsemälle
188:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kahdeksalla188:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kahdeksalta188:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kahdeksalle
189:lläsadalla­kahdeksalla­kymmenellä­yhdeksällä189:ltäsadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­yhdeksältä189:llesadalle­kahdeksalle­kymmenelle­yhdeksälle
190:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä190:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä190:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle
191:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­yhdellä191:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­yhdeltä191:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­yhdelle
192:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kahdella192:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kahdelta192:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kahdelle
193:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kolmella193:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kolmelta193:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kolmelle
194:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­neljällä194:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­neljältä194:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­neljälle
195:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­viidellä195:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­viideltä195:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­viidelle
196:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kuudella196:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kuudelta196:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kuudelle
197:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­seitsemällä197:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­seitsemältä197:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­seitsemälle
198:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kahdeksalla198:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kahdeksalta198:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kahdeksalle
199:lläsadalla­yhdeksällä­kymmenellä­yhdeksällä199:ltäsadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­yhdeksältä199:llesadalle­yhdeksälle­kymmenelle­yhdeksälle
200:llakahdella­sadalla200:ltakahdelta­sadalta200:llekahdelle­sadalle
300:llakolmella­sadalla300:ltakolmelta­sadalta300:llekolmelle­sadalle
400:llaneljällä­sadalla400:ltaneljältä­sadalta400:lleneljälle­sadalle
500:llaviidellä­sadalla500:ltaviideltä­sadalta500:lleviidelle­sadalle
600:llakuudella­sadalla600:ltakuudelta­sadalta600:llekuudelle­sadalle
700:llaseitsemällä­sadalla700:ltaseitsemältä­sadalta700:lleseitsemälle­sadalle
800:llakahdeksalla­sadalla800:ltakahdeksalta­sadalta800:llekahdeksalle­sadalle
900:llayhdeksällä­sadalla900:ltayhdeksältä­sadalta900:lleyhdeksälle­sadalle
987:lläyhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­seitsemällä987:ltäyhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­seitsemältä987:lleyhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­seitsemälle
1000:llatuhannella1000:ltatuhannelta1000:lletuhannelle
1001:llätuhannella­yhdellä1001:ltätuhannelta­yhdeltä1001:lletuhannelle­yhdelle
1002:llatuhannella­kahdella1002:ltatuhannelta­kahdelta1002:lletuhannelle­kahdelle
1003:llatuhannella­kolmella1003:ltatuhannelta­kolmelta1003:lletuhannelle­kolmelle
1900:llatuhannella­yhdeksällä­sadalla1900:ltatuhannelta­yhdeksältä­sadalta1900:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle
1901:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdellä1901:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeltä1901:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdelle
1902:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella1902:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta1902:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle
1903:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella1903:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta1903:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle
1904:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä1904:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä1904:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle
1905:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä1905:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä1905:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle
1906:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella1906:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta1906:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle
1907:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä1907:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä1907:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle
1908:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla1908:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta1908:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle
1909:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä1909:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä1909:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle
1910:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kymmenellä1910:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kymmeneltä1910:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kymmenelle
1911:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdellä­toista1911:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeltä­toista1911:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdelle­toista
1912:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­toista1912:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­toista1912:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­toista
1913:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­toista1913:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­toista1913:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­toista
1914:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­toista1914:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­toista1914:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­toista
1915:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­toista1915:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­toista1915:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­toista
1916:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­toista1916:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­toista1916:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­toista
1917:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­toista1917:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­toista1917:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­toista
1918:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­toista1918:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­toista1918:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­toista
1919:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­toista1919:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­toista1919:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­toista
1920:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä1920:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä1920:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle
1921:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­yhdellä1921:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeltä1921:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­yhdelle
1922:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­kahdella1922:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­kahdelta1922:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­kahdelle
1923:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­kolmella1923:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­kolmelta1923:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­kolmelle
1924:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­neljällä1924:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­neljältä1924:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­neljälle
1925:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­viidellä1925:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­viideltä1925:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­viidelle
1926:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­kuudella1926:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­kuudelta1926:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­kuudelle
1927:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­seitsemällä1927:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­seitsemältä1927:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­seitsemälle
1928:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­kahdeksalla1928:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­kahdeksalta1928:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­kahdeksalle
1929:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdella­kymmenellä­yhdeksällä1929:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeksältä1929:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdelle­kymmenelle­yhdeksälle
1930:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä1930:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä1930:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle
1931:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­yhdellä1931:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeltä1931:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­yhdelle
1932:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­kahdella1932:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­kahdelta1932:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­kahdelle
1933:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­kolmella1933:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­kolmelta1933:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­kolmelle
1934:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­neljällä1934:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­neljältä1934:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­neljälle
1935:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­viidellä1935:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­viideltä1935:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­viidelle
1936:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­kuudella1936:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­kuudelta1936:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­kuudelle
1937:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­seitsemällä1937:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­seitsemältä1937:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­seitsemälle
1938:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­kahdeksalla1938:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­kahdeksalta1938:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­kahdeksalle
1939:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kolmella­kymmenellä­yhdeksällä1939:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeksältä1939:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kolmelle­kymmenelle­yhdeksälle
1940:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä1940:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä1940:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle
1941:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­yhdellä1941:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­yhdeltä1941:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­yhdelle
1942:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­kahdella1942:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­kahdelta1942:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­kahdelle
1943:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­kolmella1943:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­kolmelta1943:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­kolmelle
1944:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­neljällä1944:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­neljältä1944:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­neljälle
1945:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­viidellä1945:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­viideltä1945:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­viidelle
1946:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­kuudella1946:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­kuudelta1946:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­kuudelle
1947:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­seitsemällä1947:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­seitsemältä1947:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­seitsemälle
1948:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­kahdeksalla1948:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­kahdeksalta1948:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­kahdeksalle
1949:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­neljällä­kymmenellä­yhdeksällä1949:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­neljältä­kymmeneltä­yhdeksältä1949:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­neljälle­kymmenelle­yhdeksälle
1950:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä1950:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä1950:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle
1951:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­yhdellä1951:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­yhdeltä1951:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­yhdelle
1952:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­kahdella1952:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­kahdelta1952:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­kahdelle
1953:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­kolmella1953:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­kolmelta1953:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­kolmelle
1954:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­neljällä1954:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­neljältä1954:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­neljälle
1955:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­viidellä1955:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­viideltä1955:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­viidelle
1956:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­kuudella1956:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­kuudelta1956:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­kuudelle
1957:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­seitsemällä1957:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­seitsemältä1957:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­seitsemälle
1958:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­kahdeksalla1958:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­kahdeksalta1958:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­kahdeksalle
1959:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­viidellä­kymmenellä­yhdeksällä1959:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­viideltä­kymmeneltä­yhdeksältä1959:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­viidelle­kymmenelle­yhdeksälle
1960:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä1960:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä1960:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle
1961:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­yhdellä1961:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­yhdeltä1961:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­yhdelle
1962:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­kahdella1962:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­kahdelta1962:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­kahdelle
1963:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­kolmella1963:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­kolmelta1963:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­kolmelle
1964:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­neljällä1964:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­neljältä1964:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­neljälle
1965:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­viidellä1965:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­viideltä1965:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­viidelle
1966:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­kuudella1966:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­kuudelta1966:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­kuudelle
1967:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­seitsemällä1967:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­seitsemältä1967:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­seitsemälle
1968:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­kahdeksalla1968:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­kahdeksalta1968:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­kahdeksalle
1969:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­yhdeksällä1969:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­yhdeksältä1969:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­yhdeksälle
1970:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä1970:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä1970:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle
1971:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­yhdellä1971:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­yhdeltä1971:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­yhdelle
1972:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­kahdella1972:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kahdelta1972:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­kahdelle
1973:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­kolmella1973:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kolmelta1973:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­kolmelle
1974:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­neljällä1974:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­neljältä1974:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­neljälle
1975:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­viidellä1975:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­viideltä1975:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­viidelle
1976:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­kuudella1976:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kuudelta1976:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­kuudelle
1977:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­seitsemällä1977:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­seitsemältä1977:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­seitsemälle
1978:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­kahdeksalla1978:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kahdeksalta1978:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­kahdeksalle
1979:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­yhdeksällä1979:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­yhdeksältä1979:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­yhdeksälle
1980:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä1980:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä1980:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle
1981:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­yhdellä1981:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­yhdeltä1981:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­yhdelle
1982:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kahdella1982:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kahdelta1982:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kahdelle
1983:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kolmella1983:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kolmelta1983:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kolmelle
1984:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­neljällä1984:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­neljältä1984:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­neljälle
1985:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­viidellä1985:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­viideltä1985:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­viidelle
1986:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kuudella1986:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kuudelta1986:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kuudelle
1987:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­seitsemällä1987:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­seitsemältä1987:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­seitsemälle
1988:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­kahdeksalla1988:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­kahdeksalta1988:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­kahdeksalle
1989:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­yhdeksällä1989:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­yhdeksältä1989:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­yhdeksälle
1990:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä1990:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä1990:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle
1991:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­yhdellä1991:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­yhdeltä1991:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­yhdelle
1992:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kahdella1992:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kahdelta1992:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kahdelle
1993:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kolmella1993:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kolmelta1993:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kolmelle
1994:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­neljällä1994:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­neljältä1994:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­neljälle
1995:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­viidellä1995:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­viideltä1995:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­viidelle
1996:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kuudella1996:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kuudelta1996:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kuudelle
1997:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­seitsemällä1997:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­seitsemältä1997:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­seitsemälle
1998:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­kahdeksalla1998:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­kahdeksalta1998:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­kahdeksalle
1999:llätuhannella­yhdeksällä­sadalla­yhdeksällä­kymmenellä­yhdeksällä1999:ltätuhannelta­yhdeksältä­sadalta­yhdeksältä­kymmeneltä­yhdeksältä1999:lletuhannelle­yhdeksälle­sadalle­yhdeksälle­kymmenelle­yhdeksälle
2000:llakahdella­tuhannella2000:ltakahdelta­tuhannelta2000:llekahdelle­tuhannelle
2001:lläkahdella­tuhannella­yhdellä2001:ltäkahdelta­tuhannelta­yhdeltä2001:llekahdelle­tuhannelle­yhdelle
2002:llakahdella­tuhannella­kahdella2002:ltakahdelta­tuhannelta­kahdelta2002:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle
2003:llakahdella­tuhannella­kolmella2003:ltakahdelta­tuhannelta­kolmelta2003:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle
2004:lläkahdella­tuhannella­neljällä2004:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä2004:llekahdelle­tuhannelle­neljälle
2005:lläkahdella­tuhannella­viidellä2005:ltäkahdelta­tuhannelta­viideltä2005:llekahdelle­tuhannelle­viidelle
2006:llakahdella­tuhannella­kuudella2006:ltakahdelta­tuhannelta­kuudelta2006:llekahdelle­tuhannelle­kuudelle
2007:lläkahdella­tuhannella­seitsemällä2007:ltäkahdelta­tuhannelta­seitsemältä2007:llekahdelle­tuhannelle­seitsemälle
2008:llakahdella­tuhannella­kahdeksalla2008:ltakahdelta­tuhannelta­kahdeksalta2008:llekahdelle­tuhannelle­kahdeksalle
2009:lläkahdella­tuhannella­yhdeksällä2009:ltäkahdelta­tuhannelta­yhdeksältä2009:llekahdelle­tuhannelle­yhdeksälle
2010:lläkahdella­tuhannella­kymmenellä2010:ltäkahdelta­tuhannelta­kymmeneltä2010:llekahdelle­tuhannelle­kymmenelle
2011:lläkahdella­tuhannella­yhdellä­toista2011:ltäkahdelta­tuhannelta­yhdeltä­toista2011:llekahdelle­tuhannelle­yhdelle­toista
2012:lläkahdella­tuhannella­kahdella­toista2012:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­toista2012:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­toista
2013:lläkahdella­tuhannella­kolmella­toista2013:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­toista2013:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­toista
2014:lläkahdella­tuhannella­neljällä­toista2014:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­toista2014:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­toista
2015:lläkahdella­tuhannella­viidellä­toista2015:ltäkahdelta­tuhannelta­viideltä­toista2015:llekahdelle­tuhannelle­viidelle­toista
2016:lläkahdella­tuhannella­kuudella­toista2016:ltäkahdelta­tuhannelta­kuudelta­toista2016:llekahdelle­tuhannelle­kuudelle­toista
2017:lläkahdella­tuhannella­seitsemällä­toista2017:ltäkahdelta­tuhannelta­seitsemältä­toista2017:llekahdelle­tuhannelle­seitsemälle­toista
2018:lläkahdella­tuhannella­kahdeksalla­toista2018:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdeksalta­toista2018:llekahdelle­tuhannelle­kahdeksalle­toista
2019:lläkahdella­tuhannella­yhdeksällä­toista2019:ltäkahdelta­tuhannelta­yhdeksältä­toista2019:llekahdelle­tuhannelle­yhdeksälle­toista
2020:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä2020:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä2020:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle
2021:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­yhdellä2021:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeltä2021:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­yhdelle
2022:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­kahdella2022:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­kahdelta2022:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­kahdelle
2023:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­kolmella2023:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­kolmelta2023:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­kolmelle
2024:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­neljällä2024:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­neljältä2024:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­neljälle
2025:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­viidellä2025:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­viideltä2025:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­viidelle
2026:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­kuudella2026:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­kuudelta2026:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­kuudelle
2027:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­seitsemällä2027:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­seitsemältä2027:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­seitsemälle
2028:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­kahdeksalla2028:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­kahdeksalta2028:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­kahdeksalle
2029:lläkahdella­tuhannella­kahdella­kymmenellä­yhdeksällä2029:ltäkahdelta­tuhannelta­kahdelta­kymmeneltä­yhdeksältä2029:llekahdelle­tuhannelle­kahdelle­kymmenelle­yhdeksälle
2030:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä2030:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä2030:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle
2031:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­yhdellä2031:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeltä2031:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­yhdelle
2032:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­kahdella2032:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­kahdelta2032:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­kahdelle
2033:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­kolmella2033:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­kolmelta2033:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­kolmelle
2034:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­neljällä2034:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­neljältä2034:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­neljälle
2035:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­viidellä2035:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­viideltä2035:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­viidelle
2036:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­kuudella2036:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­kuudelta2036:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­kuudelle
2037:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­seitsemällä2037:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­seitsemältä2037:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­seitsemälle
2038:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­kahdeksalla2038:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­kahdeksalta2038:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­kahdeksalle
2039:lläkahdella­tuhannella­kolmella­kymmenellä­yhdeksällä2039:ltäkahdelta­tuhannelta­kolmelta­kymmeneltä­yhdeksältä2039:llekahdelle­tuhannelle­kolmelle­kymmenelle­yhdeksälle
2040:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä2040:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä2040:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle
2041:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­yhdellä2041:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­yhdeltä2041:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­yhdelle
2042:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­kahdella2042:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­kahdelta2042:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­kahdelle
2043:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­kolmella2043:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­kolmelta2043:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­kolmelle
2044:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­neljällä2044:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­neljältä2044:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­neljälle
2045:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­viidellä2045:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­viideltä2045:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­viidelle
2046:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­kuudella2046:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­kuudelta2046:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­kuudelle
2047:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­seitsemällä2047:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­seitsemältä2047:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­seitsemälle
2048:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­kahdeksalla2048:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­kahdeksalta2048:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­kahdeksalle
2049:lläkahdella­tuhannella­neljällä­kymmenellä­yhdeksällä2049:ltäkahdelta­tuhannelta­neljältä­kymmeneltä­yhdeksältä2049:llekahdelle­tuhannelle­neljälle­kymmenelle­yhdeksälle
2050:lläkahdella­tuhannella­viidellä­kymmenellä2050:ltäkahdelta­tuhannelta­viideltä­kymmeneltä2050:llekahdelle­tuhannelle­viidelle­kymmenelle
3000:llakolmella­tuhannella3000:ltakolmelta­tuhannelta3000:llekolmelle­tuhannelle
4000:llaneljällä­tuhannella4000:ltaneljältä­tuhannelta4000:lleneljälle­tuhannelle
5000:llaviidellä­tuhannella5000:ltaviideltä­tuhannelta5000:lleviidelle­tuhannelle
6000:llakuudella­tuhannella6000:ltakuudelta­tuhannelta6000:llekuudelle­tuhannelle
7000:llaseitsemällä­tuhannella7000:ltaseitsemältä­tuhannelta7000:lleseitsemälle­tuhannelle
8000:llakahdeksalla­tuhannella8000:ltakahdeksalta­tuhannelta8000:llekahdeksalle­tuhannelle
9000:llayhdeksällä­tuhannella9000:ltayhdeksältä­tuhannelta9000:lleyhdeksälle­tuhannelle
9876:lläyhdeksällä­tuhannella­kahdeksalla­sadalla­seitsemällä­kymmenellä­kuudella9876:ltäyhdeksältä­tuhannelta­kahdeksalta­sadalta­seitsemältä­kymmeneltä­kuudelta9876:lleyhdeksälle­tuhannelle­kahdeksalle­sadalle­seitsemälle­kymmenelle­kuudelle
10 000:llakymmenellä­tuhannella10 000:ltakymmeneltä­tuhannelta10 000:llekymmenelle­tuhannelle
98 765:lläyhdeksällä­kymmenellä­kahdeksalla­tuhannella seitsemällä­sadalla­kuudella­kymmenellä­viidellä98 765:ltäyhdeksältä­kymmeneltä­kahdeksalta­tuhannelta seitsemältä­sadalta­kuudelta­kymmeneltä­viideltä98 765:lleyhdeksälle­kymmenelle­kahdeksalle­tuhannelle seitsemälle­sadalle­kuudelle­kymmenelle­viidelle
100 000:llasadalla­tuhannella100 000:ltasadalta­tuhannelta100 000:llesadalle­tuhannelle
987 654:lläyhdeksällä­sadalla­kahdeksalla­kymmenellä­seitsemällä­tuhannella kuudella­sadalla­viidellä­kymmenellä­neljällä987 654:ltäyhdeksältä­sadalta­kahdeksalta­kymmeneltä­seitsemältä­tuhannelta kuudelta­sadalta­viideltä­kymmeneltä­neljältä987 654:lleyhdeksälle­sadalle­kahdeksalle­kymmenelle­seitsemälle­tuhannelle kuudelle­sadalle­viidelle­kymmenelle­neljälle
milj:llamiljoonallamilj:ltamiljoonaltamilj:llemiljoonalle
mrd:llamiljardillamrd:ltamiljardiltamrd:llemiljardille
½:llapuolella½:ltapuolelta½:llepuolelle
1½:llapuolella­toista1½:ltapuolelta­toista1½:llepuolelle­toista
1/3:llakolmanneksella1/3:ltakolmannekselta1/3:llekolmannekselle
1/4:lläneljänneksellä1/4:ltäneljännekseltä1/4:lleneljännekselle
1/5:lläviidenneksellä1/5:ltäviidennekseltä1/5:lleviidennekselle
1/6:llakuudenneksella1/6:ltakuudennekselta1/6:llekuudennekselle
1/7:lläseitsemänneksellä1/7:ltäseitsemännekseltä1/7:lleseitsemännekselle
1/8:llakahdeksanneksella1/8:ltakahdeksannekselta1/8:llekahdeksannekselle
1/9:lläyhdeksänneksellä1/9:ltäyhdeksännekseltä1/9:lleyhdeksännekselle
1/10:lläkymmeneksellä1/10:ltäkymmenekseltä1/10:llekymmenekselle
1/100:llasadanneksella1/100:ltasadannekselta1/100:llesadannekselle
1/1000:llatuhanneksella1/1000:ltatuhannekselta1/1000:lletuhannekselle
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P4 Yksikön essiivi, translatiivi, abessiivi

+essiivitranslatiiviabessiivi
0:nanollana0:ksinollaksi0:ttanollatta
1:näyhtenä1:ksiyhdeksi1:ttäyhdettä
2:nakahtena2:ksikahdeksi2:ttakahdetta
3:nakolmena3:ksikolmeksi3:ttakolmetta
4:näneljänä4:ksineljäksi4:ttäneljättä
5:näviitenä5:ksiviideksi5:ttäviidettä
6:nakuutena6:ksikuudeksi6:ttakuudetta
7:näseitsemänä7:ksiseitsemäksi7:ttäseitsemättä
8:nakahdeksana8:ksikahdeksaksi8:ttakahdeksatta
9:näyhdeksänä9:ksiyhdeksäksi9:ttäyhdeksättä
10:näkymmenenä10:ksikymmeneksi10:ttäkymmenettä
11:näyhtenä­toista11:ksiyhdeksi­toista11:ttäyhdettä­toista
12:nakahtena­toista12:ksikahdeksi­toista12:ttakahdetta­toista
13:nakolmena­toista13:ksikolmeksi­toista13:ttakolmetta­toista
14:näneljänä­toista14:ksineljäksi­toista14:ttäneljättä­toista
15:näviitenä­toista15:ksiviideksi­toista15:ttäviidettä­toista
16:nakuutena­toista16:ksikuudeksi­toista16:ttakuudetta­toista
17:näseitsemänä­toista17:ksiseitsemäksi­toista17:ttäseitsemättä­toista
18:nakahdeksana­toista18:ksikahdeksaksi­toista18:ttakahdeksatta­toista
19:näyhdeksänä­toista19:ksiyhdeksäksi­toista19:ttäyhdeksättä­toista
20:näkahtena­kymmenenä20:ksikahdeksi­kymmeneksi20:ttäkahdetta­kymmenettä
21:näkahtena­kymmenenä­yhtenä21:ksikahdeksi­kymmeneksi­yhdeksi21:ttäkahdetta­kymmenettä­yhdettä
22:nakahtena­kymmenenä­kahtena22:ksikahdeksi­kymmeneksi­kahdeksi22:ttakahdetta­kymmenettä­kahdetta
23:nakahtena­kymmenenä­kolmena23:ksikahdeksi­kymmeneksi­kolmeksi23:ttakahdetta­kymmenettä­kolmetta
24:näkahtena­kymmenenä­neljänä24:ksikahdeksi­kymmeneksi­neljäksi24:ttäkahdetta­kymmenettä­neljättä
25:näkahtena­kymmenenä­viitenä25:ksikahdeksi­kymmeneksi­viideksi25:ttäkahdetta­kymmenettä­viidettä
26:nakahtena­kymmenenä­kuutena26:ksikahdeksi­kymmeneksi­kuudeksi26:ttakahdetta­kymmenettä­kuudetta
27:näkahtena­kymmenenä­seitsemänä27:ksikahdeksi­kymmeneksi­seitsemäksi27:ttäkahdetta­kymmenettä­seitsemättä
28:nakahtena­kymmenenä­kahdeksana28:ksikahdeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi28:ttakahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
29:näkahtena­kymmenenä­yhdeksänä29:ksikahdeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi29:ttäkahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
30:näkolmena­kymmenenä30:ksikolmeksi­kymmeneksi30:ttäkolmetta­kymmenettä
31:näkolmena­kymmenenä­yhtenä31:ksikolmeksi­kymmeneksi­yhdeksi31:ttäkolmetta­kymmenettä­yhdettä
32:nakolmena­kymmenenä­kahtena32:ksikolmeksi­kymmeneksi­kahdeksi32:ttakolmetta­kymmenettä­kahdetta
33:nakolmena­kymmenenä­kolmena33:ksikolmeksi­kymmeneksi­kolmeksi33:ttakolmetta­kymmenettä­kolmetta
34:näkolmena­kymmenenä­neljänä34:ksikolmeksi­kymmeneksi­neljäksi34:ttäkolmetta­kymmenettä­neljättä
35:näkolmena­kymmenenä­viitenä35:ksikolmeksi­kymmeneksi­viideksi35:ttäkolmetta­kymmenettä­viidettä
36:nakolmena­kymmenenä­kuutena36:ksikolmeksi­kymmeneksi­kuudeksi36:ttakolmetta­kymmenettä­kuudetta
37:näkolmena­kymmenenä­seitsemänä37:ksikolmeksi­kymmeneksi­seitsemäksi37:ttäkolmetta­kymmenettä­seitsemättä
38:nakolmena­kymmenenä­kahdeksana38:ksikolmeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi38:ttakolmetta­kymmenettä­kahdeksatta
39:näkolmena­kymmenenä­yhdeksänä39:ksikolmeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi39:ttäkolmetta­kymmenettä­yhdeksättä
40:näneljänä­kymmenenä40:ksineljäksi­kymmeneksi40:ttäneljättä­kymmenettä
41:näneljänä­kymmenenä­yhtenä41:ksineljäksi­kymmeneksi­yhdeksi41:ttäneljättä­kymmenettä­yhdettä
42:naneljänä­kymmenenä­kahtena42:ksineljäksi­kymmeneksi­kahdeksi42:ttaneljättä­kymmenettä­kahdetta
43:naneljänä­kymmenenä­kolmena43:ksineljäksi­kymmeneksi­kolmeksi43:ttaneljättä­kymmenettä­kolmetta
44:näneljänä­kymmenenä­neljänä44:ksineljäksi­kymmeneksi­neljäksi44:ttäneljättä­kymmenettä­neljättä
45:näneljänä­kymmenenä­viitenä45:ksineljäksi­kymmeneksi­viideksi45:ttäneljättä­kymmenettä­viidettä
46:naneljänä­kymmenenä­kuutena46:ksineljäksi­kymmeneksi­kuudeksi46:ttaneljättä­kymmenettä­kuudetta
47:näneljänä­kymmenenä­seitsemänä47:ksineljäksi­kymmeneksi­seitsemäksi47:ttäneljättä­kymmenettä­seitsemättä
48:naneljänä­kymmenenä­kahdeksana48:ksineljäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi48:ttaneljättä­kymmenettä­kahdeksatta
49:näneljänä­kymmenenä­yhdeksänä49:ksineljäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi49:ttäneljättä­kymmenettä­yhdeksättä
50:näviitenä­kymmenenä50:ksiviideksi­kymmeneksi50:ttäviidettä­kymmenettä
51:näviitenä­kymmenenä­yhtenä51:ksiviideksi­kymmeneksi­yhdeksi51:ttäviidettä­kymmenettä­yhdettä
52:naviitenä­kymmenenä­kahtena52:ksiviideksi­kymmeneksi­kahdeksi52:ttaviidettä­kymmenettä­kahdetta
53:naviitenä­kymmenenä­kolmena53:ksiviideksi­kymmeneksi­kolmeksi53:ttaviidettä­kymmenettä­kolmetta
54:näviitenä­kymmenenä­neljänä54:ksiviideksi­kymmeneksi­neljäksi54:ttäviidettä­kymmenettä­neljättä
55:näviitenä­kymmenenä­viitenä55:ksiviideksi­kymmeneksi­viideksi55:ttäviidettä­kymmenettä­viidettä
56:naviitenä­kymmenenä­kuutena56:ksiviideksi­kymmeneksi­kuudeksi56:ttaviidettä­kymmenettä­kuudetta
57:näviitenä­kymmenenä­seitsemänä57:ksiviideksi­kymmeneksi­seitsemäksi57:ttäviidettä­kymmenettä­seitsemättä
58:naviitenä­kymmenenä­kahdeksana58:ksiviideksi­kymmeneksi­kahdeksaksi58:ttaviidettä­kymmenettä­kahdeksatta
59:näviitenä­kymmenenä­yhdeksänä59:ksiviideksi­kymmeneksi­yhdeksäksi59:ttäviidettä­kymmenettä­yhdeksättä
60:näkuutena­kymmenenä60:ksikuudeksi­kymmeneksi60:ttäkuudetta­kymmenettä
61:näkuutena­kymmenenä­yhtenä61:ksikuudeksi­kymmeneksi­yhdeksi61:ttäkuudetta­kymmenettä­yhdettä
62:nakuutena­kymmenenä­kahtena62:ksikuudeksi­kymmeneksi­kahdeksi62:ttakuudetta­kymmenettä­kahdetta
63:nakuutena­kymmenenä­kolmena63:ksikuudeksi­kymmeneksi­kolmeksi63:ttakuudetta­kymmenettä­kolmetta
64:näkuutena­kymmenenä­neljänä64:ksikuudeksi­kymmeneksi­neljäksi64:ttäkuudetta­kymmenettä­neljättä
65:näkuutena­kymmenenä­viitenä65:ksikuudeksi­kymmeneksi­viideksi65:ttäkuudetta­kymmenettä­viidettä
66:nakuutena­kymmenenä­kuutena66:ksikuudeksi­kymmeneksi­kuudeksi66:ttakuudetta­kymmenettä­kuudetta
67:näkuutena­kymmenenä­seitsemänä67:ksikuudeksi­kymmeneksi­seitsemäksi67:ttäkuudetta­kymmenettä­seitsemättä
68:nakuutena­kymmenenä­kahdeksana68:ksikuudeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi68:ttakuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
69:näkuutena­kymmenenä­yhdeksänä69:ksikuudeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi69:ttäkuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
70:näseitsemänä­kymmenenä70:ksiseitsemäksi­kymmeneksi70:ttäseitsemättä­kymmenettä
71:näseitsemänä­kymmenenä­yhtenä71:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksi71:ttäseitsemättä­kymmenettä­yhdettä
72:naseitsemänä­kymmenenä­kahtena72:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksi72:ttaseitsemättä­kymmenettä­kahdetta
73:naseitsemänä­kymmenenä­kolmena73:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­kolmeksi73:ttaseitsemättä­kymmenettä­kolmetta
74:näseitsemänä­kymmenenä­neljänä74:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­neljäksi74:ttäseitsemättä­kymmenettä­neljättä
75:näseitsemänä­kymmenenä­viitenä75:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­viideksi75:ttäseitsemättä­kymmenettä­viidettä
76:naseitsemänä­kymmenenä­kuutena76:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­kuudeksi76:ttaseitsemättä­kymmenettä­kuudetta
77:näseitsemänä­kymmenenä­seitsemänä77:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­seitsemäksi77:ttäseitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
78:naseitsemänä­kymmenenä­kahdeksana78:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi78:ttaseitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
79:näseitsemänä­kymmenenä­yhdeksänä79:ksiseitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi79:ttäseitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
80:näkahdeksana­kymmenenä80:ksikahdeksaksi­kymmeneksi80:ttäkahdeksatta­kymmenettä
81:näkahdeksana­kymmenenä­yhtenä81:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksi81:ttäkahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
82:nakahdeksana­kymmenenä­kahtena82:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksi82:ttakahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
83:nakahdeksana­kymmenenä­kolmena83:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­kolmeksi83:ttakahdeksatta­kymmenettä­kolmetta
84:näkahdeksana­kymmenenä­neljänä84:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­neljäksi84:ttäkahdeksatta­kymmenettä­neljättä
85:näkahdeksana­kymmenenä­viitenä85:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­viideksi85:ttäkahdeksatta­kymmenettä­viidettä
86:nakahdeksana­kymmenenä­kuutena86:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­kuudeksi86:ttakahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
87:näkahdeksana­kymmenenä­seitsemänä87:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­seitsemäksi87:ttäkahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
88:nakahdeksana­kymmenenä­kahdeksana88:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksaksi88:ttakahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
89:näkahdeksana­kymmenenä­yhdeksänä89:ksikahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksäksi89:ttäkahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
90:näyhdeksänä­kymmenenä90:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi90:ttäyhdeksättä­kymmenettä
91:näyhdeksänä­kymmenenä­yhtenä91:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksi91:ttäyhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
92:nayhdeksänä­kymmenenä­kahtena92:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksi92:ttayhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
93:nayhdeksänä­kymmenenä­kolmena93:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­kolmeksi93:ttayhdeksättä­kymmenettä­kolmetta
94:näyhdeksänä­kymmenenä­neljänä94:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­neljäksi94:ttäyhdeksättä­kymmenettä­neljättä
95:näyhdeksänä­kymmenenä­viitenä95:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­viideksi95:ttäyhdeksättä­kymmenettä­viidettä
96:nayhdeksänä­kymmenenä­kuutena96:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­kuudeksi96:ttayhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
97:näyhdeksänä­kymmenenä­seitsemänä97:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­seitsemäksi97:ttäyhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
98:nayhdeksänä­kymmenenä­kahdeksana98:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi98:ttayhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
99:näyhdeksänä­kymmenenä­yhdeksänä99:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi99:ttäyhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
100:nasatana100:ksisadaksi100:ttasadatta
101:näsatana­yhtenä101:ksisadaksi­yhdeksi101:ttäsadatta­yhdettä
102:nasatana­kahtena102:ksisadaksi­kahdeksi102:ttasadatta­kahdetta
103:nasatana­kolmena103:ksisadaksi­kolmeksi103:ttasadatta­kolmetta
104:näsatana­neljänä104:ksisadaksi­neljäksi104:ttäsadatta­neljättä
105:näsatana­viitenä105:ksisadaksi­viideksi105:ttäsadatta­viidettä
106:nasatana­kuutena106:ksisadaksi­kuudeksi106:ttasadatta­kuudetta
107:näsatana­seitsemänä107:ksisadaksi­seitsemäksi107:ttäsadatta­seitsemättä
108:nasatana­kahdeksana108:ksisadaksi­kahdeksaksi108:ttasadatta­kahdeksatta
109:näsatana­yhdeksänä109:ksisadaksi­yhdeksäksi109:ttäsadatta­yhdeksättä
110:näsatana­kymmenenä110:ksisadaksi­kymmeneksi110:ttäsadatta­kymmenettä
111:näsatana­yhtenä­toista111:ksisadaksi­yhdeksi­toista111:ttäsadatta­yhdettä­toista
112:näsatana­kahtena­toista112:ksisadaksi­kahdeksi­toista112:ttäsadatta­kahdetta­toista
113:näsatana­kolmena­toista113:ksisadaksi­kolmeksi­toista113:ttäsadatta­kolmetta­toista
114:näsatana­neljänä­toista114:ksisadaksi­neljäksi­toista114:ttäsadatta­neljättä­toista
115:näsatana­viitenä­toista115:ksisadaksi­viideksi­toista115:ttäsadatta­viidettä­toista
116:näsatana­kuutena­toista116:ksisadaksi­kuudeksi­toista116:ttäsadatta­kuudetta­toista
117:näsatana­seitsemänä­toista117:ksisadaksi­seitsemäksi­toista117:ttäsadatta­seitsemättä­toista
118:näsatana­kahdeksana­toista118:ksisadaksi­kahdeksaksi­toista118:ttäsadatta­kahdeksatta­toista
119:näsatana­yhdeksänä­toista119:ksisadaksi­yhdeksäksi­toista119:ttäsadatta­yhdeksättä­toista
120:näsatana­kahtena­kymmenenä120:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi120:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä
121:näsatana­kahtena­kymmenenä­yhtenä121:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksi121:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
122:näsatana­kahtena­kymmenenä­kahtena122:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksi122:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
123:näsatana­kahtena­kymmenenä­kolmena123:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kolmeksi123:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­kolmetta
124:näsatana­kahtena­kymmenenä­neljänä124:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­neljäksi124:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
125:näsatana­kahtena­kymmenenä­viitenä125:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­viideksi125:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
126:näsatana­kahtena­kymmenenä­kuutena126:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kuudeksi126:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
127:näsatana­kahtena­kymmenenä­seitsemänä127:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­seitsemäksi127:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
128:näsatana­kahtena­kymmenenä­kahdeksana128:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi128:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
129:näsatana­kahtena­kymmenenä­yhdeksänä129:ksisadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi129:ttäsadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
130:näsatana­kolmena­kymmenenä130:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi130:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä
131:näsatana­kolmena­kymmenenä­yhtenä131:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksi131:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­yhdettä
132:näsatana­kolmena­kymmenenä­kahtena132:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksi132:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­kahdetta
133:näsatana­kolmena­kymmenenä­kolmena133:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kolmeksi133:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­kolmetta
134:näsatana­kolmena­kymmenenä­neljänä134:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­neljäksi134:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­neljättä
135:näsatana­kolmena­kymmenenä­viitenä135:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­viideksi135:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­viidettä
136:näsatana­kolmena­kymmenenä­kuutena136:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kuudeksi136:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­kuudetta
137:näsatana­kolmena­kymmenenä­seitsemänä137:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­seitsemäksi137:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­seitsemättä
138:näsatana­kolmena­kymmenenä­kahdeksana138:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi138:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­kahdeksatta
139:näsatana­kolmena­kymmenenä­yhdeksänä139:ksisadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi139:ttäsadatta­kolmetta­kymmenettä­yhdeksättä
140:näsatana­neljänä­kymmenenä140:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi140:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä
141:näsatana­neljänä­kymmenenä­yhtenä141:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksi141:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
142:näsatana­neljänä­kymmenenä­kahtena142:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksi142:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
143:näsatana­neljänä­kymmenenä­kolmena143:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kolmeksi143:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­kolmetta
144:näsatana­neljänä­kymmenenä­neljänä144:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­neljäksi144:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­neljättä
145:näsatana­neljänä­kymmenenä­viitenä145:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­viideksi145:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­viidettä
146:näsatana­neljänä­kymmenenä­kuutena146:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kuudeksi146:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
147:näsatana­neljänä­kymmenenä­seitsemänä147:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­seitsemäksi147:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
148:näsatana­neljänä­kymmenenä­kahdeksana148:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi148:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
149:näsatana­neljänä­kymmenenä­yhdeksänä149:ksisadaksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi149:ttäsadatta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
150:näsatana­viitenä­kymmenenä150:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi150:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä
151:näsatana­viitenä­kymmenenä­yhtenä151:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­yhdeksi151:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­yhdettä
152:näsatana­viitenä­kymmenenä­kahtena152:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­kahdeksi152:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­kahdetta
153:näsatana­viitenä­kymmenenä­kolmena153:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­kolmeksi153:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­kolmetta
154:näsatana­viitenä­kymmenenä­neljänä154:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­neljäksi154:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
155:näsatana­viitenä­kymmenenä­viitenä155:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­viideksi155:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­viidettä
156:näsatana­viitenä­kymmenenä­kuutena156:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­kuudeksi156:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­kuudetta
157:näsatana­viitenä­kymmenenä­seitsemänä157:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­seitsemäksi157:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­seitsemättä
158:näsatana­viitenä­kymmenenä­kahdeksana158:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­kahdeksaksi158:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­kahdeksatta
159:näsatana­viitenä­kymmenenä­yhdeksänä159:ksisadaksi­viideksi­kymmeneksi­yhdeksäksi159:ttäsadatta­viidettä­kymmenettä­yhdeksättä
160:näsatana­kuutena­kymmenenä160:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi160:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä
161:näsatana­kuutena­kymmenenä­yhtenä161:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­yhdeksi161:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdettä
162:näsatana­kuutena­kymmenenä­kahtena162:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kahdeksi162:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdetta
163:näsatana­kuutena­kymmenenä­kolmena163:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kolmeksi163:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­kolmetta
164:näsatana­kuutena­kymmenenä­neljänä164:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­neljäksi164:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­neljättä
165:näsatana­kuutena­kymmenenä­viitenä165:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­viideksi165:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
166:näsatana­kuutena­kymmenenä­kuutena166:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kuudeksi166:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­kuudetta
167:näsatana­kuutena­kymmenenä­seitsemänä167:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­seitsemäksi167:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­seitsemättä
168:näsatana­kuutena­kymmenenä­kahdeksana168:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi168:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
169:näsatana­kuutena­kymmenenä­yhdeksänä169:ksisadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi169:ttäsadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
170:näsatana­seitsemänä­kymmenenä170:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi170:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä
171:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­yhtenä171:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksi171:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdettä
172:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­kahtena172:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksi172:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdetta
173:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­kolmena173:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kolmeksi173:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kolmetta
174:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­neljänä174:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­neljäksi174:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­neljättä
175:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­viitenä175:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­viideksi175:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­viidettä
176:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­kuutena176:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kuudeksi176:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
177:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­seitsemänä177:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­seitsemäksi177:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
178:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­kahdeksana178:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi178:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
179:näsatana­seitsemänä­kymmenenä­yhdeksänä179:ksisadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi179:ttäsadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
180:näsatana­kahdeksana­kymmenenä180:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi180:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä
181:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­yhtenä181:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksi181:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
182:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­kahtena182:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksi182:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
183:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­kolmena183:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kolmeksi183:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kolmetta
184:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­neljänä184:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­neljäksi184:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­neljättä
185:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­viitenä185:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­viideksi185:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­viidettä
186:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­kuutena186:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kuudeksi186:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
187:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­seitsemänä187:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­seitsemäksi187:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
188:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­kahdeksana188:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksaksi188:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
189:näsatana­kahdeksana­kymmenenä­yhdeksänä189:ksisadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksäksi189:ttäsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
190:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä190:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi190:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä
191:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­yhtenä191:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksi191:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
192:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­kahtena192:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksi192:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
193:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­kolmena193:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kolmeksi193:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kolmetta
194:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­neljänä194:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­neljäksi194:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­neljättä
195:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­viitenä195:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­viideksi195:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­viidettä
196:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­kuutena196:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kuudeksi196:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
197:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­seitsemänä197:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­seitsemäksi197:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
198:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­kahdeksana198:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi198:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
199:näsatana­yhdeksänä­kymmenenä­yhdeksänä199:ksisadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi199:ttäsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
200:nakahtena­satana200:ksikahdeksi­sadaksi200:ttakahdetta­sadatta
300:nakolmena­satana300:ksikolmeksi­sadaksi300:ttakolmetta­sadatta
400:naneljänä­satana400:ksineljäksi­sadaksi400:ttaneljättä­sadatta
500:naviitenä­satana500:ksiviideksi­sadaksi500:ttaviidettä­sadatta
600:nakuutena­satana600:ksikuudeksi­sadaksi600:ttakuudetta­sadatta
700:naseitsemänä­satana700:ksiseitsemäksi­sadaksi700:ttaseitsemättä­sadatta
800:nakahdeksana­satana800:ksikahdeksaksi­sadaksi800:ttakahdeksatta­sadatta
900:nayhdeksänä­satana900:ksiyhdeksäksi­sadaksi900:ttayhdeksättä­sadatta
987:näyhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­seitsemänä987:ksiyhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­seitsemäksi987:ttäyhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
1000:natuhantena1000:ksituhanneksi1000:ttatuhannetta
1001:nätuhantena­yhtenä1001:ksituhanneksi­yhdeksi1001:ttätuhannetta­yhdettä
1002:natuhantena­kahtena1002:ksituhanneksi­kahdeksi1002:ttatuhannetta­kahdetta
1003:natuhantena­kolmena1003:ksituhanneksi­kolmeksi1003:ttatuhannetta­kolmetta
1900:natuhantena­yhdeksänä­satana1900:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi1900:ttatuhannetta­yhdeksättä­sadatta
1901:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhtenä1901:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksi1901:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdettä
1902:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena1902:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi1902:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta
1903:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena1903:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi1903:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta
1904:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä1904:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi1904:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä
1905:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä1905:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi1905:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä
1906:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena1906:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi1906:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta
1907:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä1907:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi1907:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä
1908:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana1908:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi1908:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta
1909:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä1909:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi1909:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä
1910:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kymmenenä1910:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kymmeneksi1910:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kymmenettä
1911:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhtenä­toista1911:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksi­toista1911:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdettä­toista
1912:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­toista1912:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­toista1912:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­toista
1913:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­toista1913:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­toista1913:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­toista
1914:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­toista1914:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­toista1914:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­toista
1915:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­toista1915:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­toista1915:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­toista
1916:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­toista1916:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­toista1916:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­toista
1917:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­toista1917:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­toista1917:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­toista
1918:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­toista1918:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­toista1918:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­toista
1919:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­toista1919:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­toista1919:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­toista
1920:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä1920:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi1920:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä
1921:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­yhtenä1921:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksi1921:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
1922:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­kahtena1922:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksi1922:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
1923:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­kolmena1923:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kolmeksi1923:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kolmetta
1924:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­neljänä1924:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­neljäksi1924:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
1925:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­viitenä1925:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­viideksi1925:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
1926:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­kuutena1926:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kuudeksi1926:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
1927:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­seitsemänä1927:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­seitsemäksi1927:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
1928:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­kahdeksana1928:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1928:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
1929:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahtena­kymmenenä­yhdeksänä1929:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1929:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
1930:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä1930:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi1930:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä
1931:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­yhtenä1931:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksi1931:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­yhdettä
1932:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­kahtena1932:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksi1932:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­kahdetta
1933:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­kolmena1933:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kolmeksi1933:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­kolmetta
1934:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­neljänä1934:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­neljäksi1934:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­neljättä
1935:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­viitenä1935:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­viideksi1935:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­viidettä
1936:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­kuutena1936:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kuudeksi1936:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­kuudetta
1937:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­seitsemänä1937:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­seitsemäksi1937:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­seitsemättä
1938:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­kahdeksana1938:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1938:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­kahdeksatta
1939:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kolmena­kymmenenä­yhdeksänä1939:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1939:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmetta­kymmenettä­yhdeksättä
1940:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä1940:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi1940:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä
1941:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­yhtenä1941:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksi1941:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
1942:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­kahtena1942:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksi1942:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
1943:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­kolmena1943:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kolmeksi1943:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kolmetta
1944:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­neljänä1944:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­neljäksi1944:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­neljättä
1945:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­viitenä1945:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­viideksi1945:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­viidettä
1946:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­kuutena1946:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kuudeksi1946:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
1947:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­seitsemänä1947:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­seitsemäksi1947:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
1948:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­kahdeksana1948:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1948:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
1949:nätuhantena­yhdeksänä­satana­neljänä­kymmenenä­yhdeksänä1949:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1949:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
1950:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä1950:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi1950:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä
1951:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­yhtenä1951:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­yhdeksi1951:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­yhdettä
1952:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­kahtena1952:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­kahdeksi1952:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kahdetta
1953:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­kolmena1953:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­kolmeksi1953:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kolmetta
1954:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­neljänä1954:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­neljäksi1954:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
1955:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­viitenä1955:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­viideksi1955:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­viidettä
1956:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­kuutena1956:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­kuudeksi1956:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kuudetta
1957:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­seitsemänä1957:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­seitsemäksi1957:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­seitsemättä
1958:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­kahdeksana1958:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1958:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kahdeksatta
1959:nätuhantena­yhdeksänä­satana­viitenä­kymmenenä­yhdeksänä1959:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1959:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­yhdeksättä
1960:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä1960:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi1960:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä
1961:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­yhtenä1961:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­yhdeksi1961:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdettä
1962:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­kahtena1962:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kahdeksi1962:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdetta
1963:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­kolmena1963:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kolmeksi1963:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kolmetta
1964:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­neljänä1964:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­neljäksi1964:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­neljättä
1965:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­viitenä1965:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­viideksi1965:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
1966:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­kuutena1966:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kuudeksi1966:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kuudetta
1967:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­seitsemänä1967:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­seitsemäksi1967:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­seitsemättä
1968:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­kahdeksana1968:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1968:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
1969:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kuutena­kymmenenä­yhdeksänä1969:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1969:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
1970:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä1970:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi1970:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä
1971:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­yhtenä1971:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksi1971:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdettä
1972:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­kahtena1972:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksi1972:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdetta
1973:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­kolmena1973:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kolmeksi1973:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kolmetta
1974:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­neljänä1974:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­neljäksi1974:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­neljättä
1975:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­viitenä1975:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­viideksi1975:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­viidettä
1976:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­kuutena1976:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kuudeksi1976:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
1977:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­seitsemänä1977:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­seitsemäksi1977:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
1978:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­kahdeksana1978:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1978:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
1979:nätuhantena­yhdeksänä­satana­seitsemänä­kymmenenä­yhdeksänä1979:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1979:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
1980:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä1980:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi1980:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä
1981:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­yhtenä1981:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksi1981:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
1982:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­kahtena1982:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksi1982:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
1983:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­kolmena1983:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kolmeksi1983:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kolmetta
1984:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­neljänä1984:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­neljäksi1984:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­neljättä
1985:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­viitenä1985:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­viideksi1985:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­viidettä
1986:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­kuutena1986:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kuudeksi1986:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
1987:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­seitsemänä1987:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­seitsemäksi1987:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
1988:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­kahdeksana1988:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1988:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
1989:nätuhantena­yhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­yhdeksänä1989:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1989:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
1990:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä1990:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi1990:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä
1991:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­yhtenä1991:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksi1991:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
1992:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­kahtena1992:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksi1992:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
1993:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­kolmena1993:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kolmeksi1993:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kolmetta
1994:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­neljänä1994:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­neljäksi1994:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­neljättä
1995:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­viitenä1995:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­viideksi1995:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­viidettä
1996:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­kuutena1996:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kuudeksi1996:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
1997:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­seitsemänä1997:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­seitsemäksi1997:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
1998:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­kahdeksana1998:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi1998:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
1999:nätuhantena­yhdeksänä­satana­yhdeksänä­kymmenenä­yhdeksänä1999:ksituhanneksi­yhdeksäksi­sadaksi­yhdeksäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi1999:ttätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
2000:nakahtena­tuhantena2000:ksikahdeksi­tuhanneksi2000:ttakahdetta­tuhannetta
2001:näkahtena­tuhantena­yhtenä2001:ksikahdeksi­tuhanneksi­yhdeksi2001:ttäkahdetta­tuhannetta­yhdettä
2002:nakahtena­tuhantena­kahtena2002:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi2002:ttakahdetta­tuhannetta­kahdetta
2003:nakahtena­tuhantena­kolmena2003:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi2003:ttakahdetta­tuhannetta­kolmetta
2004:näkahtena­tuhantena­neljänä2004:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi2004:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä
2005:näkahtena­tuhantena­viitenä2005:ksikahdeksi­tuhanneksi­viideksi2005:ttäkahdetta­tuhannetta­viidettä
2006:nakahtena­tuhantena­kuutena2006:ksikahdeksi­tuhanneksi­kuudeksi2006:ttakahdetta­tuhannetta­kuudetta
2007:näkahtena­tuhantena­seitsemänä2007:ksikahdeksi­tuhanneksi­seitsemäksi2007:ttäkahdetta­tuhannetta­seitsemättä
2008:nakahtena­tuhantena­kahdeksana2008:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksaksi2008:ttakahdetta­tuhannetta­kahdeksatta
2009:näkahtena­tuhantena­yhdeksänä2009:ksikahdeksi­tuhanneksi­yhdeksäksi2009:ttäkahdetta­tuhannetta­yhdeksättä
2010:näkahtena­tuhantena­kymmenenä2010:ksikahdeksi­tuhanneksi­kymmeneksi2010:ttäkahdetta­tuhannetta­kymmenettä
2011:näkahtena­tuhantena­yhtenä­toista2011:ksikahdeksi­tuhanneksi­yhdeksi­toista2011:ttäkahdetta­tuhannetta­yhdettä­toista
2012:näkahtena­tuhantena­kahtena­toista2012:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­toista2012:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­toista
2013:näkahtena­tuhantena­kolmena­toista2013:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­toista2013:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­toista
2014:näkahtena­tuhantena­neljänä­toista2014:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­toista2014:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­toista
2015:näkahtena­tuhantena­viitenä­toista2015:ksikahdeksi­tuhanneksi­viideksi­toista2015:ttäkahdetta­tuhannetta­viidettä­toista
2016:näkahtena­tuhantena­kuutena­toista2016:ksikahdeksi­tuhanneksi­kuudeksi­toista2016:ttäkahdetta­tuhannetta­kuudetta­toista
2017:näkahtena­tuhantena­seitsemänä­toista2017:ksikahdeksi­tuhanneksi­seitsemäksi­toista2017:ttäkahdetta­tuhannetta­seitsemättä­toista
2018:näkahtena­tuhantena­kahdeksana­toista2018:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksaksi­toista2018:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdeksatta­toista
2019:näkahtena­tuhantena­yhdeksänä­toista2019:ksikahdeksi­tuhanneksi­yhdeksäksi­toista2019:ttäkahdetta­tuhannetta­yhdeksättä­toista
2020:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä2020:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi2020:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä
2021:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­yhtenä2021:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksi2021:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
2022:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­kahtena2022:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksi2022:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
2023:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­kolmena2023:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­kolmeksi2023:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kolmetta
2024:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­neljänä2024:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­neljäksi2024:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
2025:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­viitenä2025:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­viideksi2025:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
2026:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­kuutena2026:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­kuudeksi2026:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
2027:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­seitsemänä2027:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­seitsemäksi2027:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
2028:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­kahdeksana2028:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi2028:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
2029:näkahtena­tuhantena­kahtena­kymmenenä­yhdeksänä2029:ksikahdeksi­tuhanneksi­kahdeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi2029:ttäkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
2030:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä2030:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi2030:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä
2031:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­yhtenä2031:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksi2031:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­yhdettä
2032:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­kahtena2032:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksi2032:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­kahdetta
2033:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­kolmena2033:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­kolmeksi2033:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­kolmetta
2034:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­neljänä2034:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­neljäksi2034:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­neljättä
2035:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­viitenä2035:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­viideksi2035:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­viidettä
2036:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­kuutena2036:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­kuudeksi2036:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­kuudetta
2037:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­seitsemänä2037:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­seitsemäksi2037:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­seitsemättä
2038:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­kahdeksana2038:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­kahdeksaksi2038:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­kahdeksatta
2039:näkahtena­tuhantena­kolmena­kymmenenä­yhdeksänä2039:ksikahdeksi­tuhanneksi­kolmeksi­kymmeneksi­yhdeksäksi2039:ttäkahdetta­tuhannetta­kolmetta­kymmenettä­yhdeksättä
2040:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä2040:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi2040:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä
2041:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­yhtenä2041:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksi2041:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
2042:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­kahtena2042:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksi2042:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
2043:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­kolmena2043:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­kolmeksi2043:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kolmetta
2044:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­neljänä2044:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­neljäksi2044:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­neljättä
2045:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­viitenä2045:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­viideksi2045:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­viidettä
2046:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­kuutena2046:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­kuudeksi2046:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
2047:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­seitsemänä2047:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­seitsemäksi2047:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
2048:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­kahdeksana2048:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi2048:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
2049:näkahtena­tuhantena­neljänä­kymmenenä­yhdeksänä2049:ksikahdeksi­tuhanneksi­neljäksi­kymmeneksi­yhdeksäksi2049:ttäkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
2050:näkahtena­tuhantena­viitenä­kymmenenä2050:ksikahdeksi­tuhanneksi­viideksi­kymmeneksi2050:ttäkahdetta­tuhannetta­viidettä­kymmenettä
3000:nakolmena­tuhantena3000:ksikolmeksi­tuhanneksi3000:ttakolmetta­tuhannetta
4000:naneljänä­tuhantena4000:ksineljäksi­tuhanneksi4000:ttaneljättä­tuhannetta
5000:naviitenä­tuhantena5000:ksiviideksi­tuhanneksi5000:ttaviidettä­tuhannetta
6000:nakuutena­tuhantena6000:ksikuudeksi­tuhanneksi6000:ttakuudetta­tuhannetta
7000:naseitsemänä­tuhantena7000:ksiseitsemäksi­tuhanneksi7000:ttaseitsemättä­tuhannetta
8000:nakahdeksana­tuhantena8000:ksikahdeksaksi­tuhanneksi8000:ttakahdeksatta­tuhannetta
9000:nayhdeksänä­tuhantena9000:ksiyhdeksäksi­tuhanneksi9000:ttayhdeksättä­tuhannetta
9876:näyhdeksänä­tuhantena­kahdeksana­satana­seitsemänä­kymmenenä­kuutena9876:ksiyhdeksäksi­tuhanneksi­kahdeksaksi­sadaksi­seitsemäksi­kymmeneksi­kuudeksi9876:ttäyhdeksättä­tuhannetta­kahdeksatta­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
10 000:nakymmenenä­tuhantena10 000:ksikymmeneksi­tuhanneksi10 000:ttakymmenettä­tuhannetta
98 765:näyhdeksänä­kymmenenä­kahdeksana­tuhantena seitsemänä­satana­kuutena­kymmenenä­viitenä98 765:ksiyhdeksäksi­kymmeneksi­kahdeksaksi­tuhanneksi seitsemäksi­sadaksi­kuudeksi­kymmeneksi­viideksi98 765:ttäyhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta­tuhannetta seitsemättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
100 000:nasatana­tuhantena100 000:ksisadaksi­tuhanneksi100 000:ttasadatta­tuhannetta
987 654:näyhdeksänä­satana­kahdeksana­kymmenenä­seitsemänä­tuhantena kuutena­satana­viitenä­kymmenenä­neljänä987 654:ksiyhdeksäksi­sadaksi­kahdeksaksi­kymmeneksi­seitsemäksi­tuhanneksi kuudeksi­sadaksi­viideksi­kymmeneksi­neljäksi987 654:ttäyhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä­tuhannetta kuudetta­sadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
milj:namiljoonanamilj:ksimiljoonaksimilj:ttamiljoonatta
mrd:namiljardinamrd:ksimiljardiksimrd:ttamiljarditta
½:napuolena½:ksipuoleksi½:ttapuoletta
1½:napuolena­toista1½:ksipuoleksi­toista1½:ttapuoletta­toista
1/3:nakolmanneksena1/3:ksikolmannekseksi1/3:ttakolmanneksetta
1/4:näneljänneksenä1/4:ksineljännekseksi1/4:ttäneljänneksettä
1/5:näviidenneksenä1/5:ksiviidennekseksi1/5:ttäviidenneksettä
1/6:nakuudenneksena1/6:ksikuudennekseksi1/6:ttakuudenneksetta
1/7:näseitsemänneksenä1/7:ksiseitsemännekseksi1/7:ttäseitsemänneksettä
1/8:nakahdeksanneksena1/8:ksikahdeksannekseksi1/8:ttakahdeksanneksetta
1/9:näyhdeksänneksenä1/9:ksiyhdeksännekseksi1/9:ttäyhdeksänneksettä
1/10:näkymmeneksenä1/10:ksikymmenekseksi1/10:ttäkymmeneksettä
1/100:nasadanneksena1/100:ksisadannekseksi1/100:ttasadanneksetta
1/1000:natuhanneksena1/1000:ksituhannekseksi1/1000:ttatuhanneksetta
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P5 Monikon nominatiivi, genetiivi, partitiivi

+nominatiivigenetiivipartitiivi
0:tnollat0:iennollien0:ianollia
1:tyhdet1:ienyksien1:iäyksiä
2:tkahdet2:ienkaksien2:iakaksia
3:tkolmet3:ienkolmien3:iakolmia
4:tneljät4:ienneljien4:iäneljiä
5:tviidet5:ienviisien5:iäviisiä
6:tkuudet6:ienkuusien6:iakuusia
7:tseitsemät7:ienseitsemien7:iäseitsemiä
8:tkahdeksat8:ienkahdeksien8:iakahdeksia
9:tyhdeksät9:ienyhdeksien9:iäyhdeksiä
10:tkymmenet10:ienkymmenien10:iäkymmeniä
11:tyhdet­toista11:ienyksien­toista11:iäyksiä­toista
12:tkahdet­toista12:ienkaksien­toista12:iakaksia­toista
13:tkolmet­toista13:ienkolmien­toista13:iakolmia­toista
14:tneljät­toista14:ienneljien­toista14:iäneljiä­toista
15:tviidet­toista15:ienviisien­toista15:iäviisiä­toista
16:tkuudet­toista16:ienkuusien­toista16:iakuusia­toista
17:tseitsemät­toista17:ienseitsemien­toista17:iäseitsemiä­toista
18:tkahdeksat­toista18:ienkahdeksien­toista18:iakahdeksia­toista
19:tyhdeksät­toista19:ienyhdeksien­toista19:iäyhdeksiä­toista
20:tkahdet­kymmenet20:ienkaksien­kymmenien20:iäkaksia­kymmeniä
21:tkahdet­kymmenet­yhdet21:ienkaksien­kymmenien­yksien21:iäkaksia­kymmeniä­yksiä
22:tkahdet­kymmenet­kahdet22:ienkaksien­kymmenien­kaksien22:iakaksia­kymmeniä­kaksia
23:tkahdet­kymmenet­kolmet23:ienkaksien­kymmenien­kolmien23:iakaksia­kymmeniä­kolmia
24:tkahdet­kymmenet­neljät24:ienkaksien­kymmenien­neljien24:iäkaksia­kymmeniä­neljiä
25:tkahdet­kymmenet­viidet25:ienkaksien­kymmenien­viisien25:iäkaksia­kymmeniä­viisiä
26:tkahdet­kymmenet­kuudet26:ienkaksien­kymmenien­kuusien26:iakaksia­kymmeniä­kuusia
27:tkahdet­kymmenet­seitsemät27:ienkaksien­kymmenien­seitsemien27:iäkaksia­kymmeniä­seitsemiä
28:tkahdet­kymmenet­kahdeksat28:ienkaksien­kymmenien­kahdeksien28:iakaksia­kymmeniä­kahdeksia
29:tkahdet­kymmenet­yhdeksät29:ienkaksien­kymmenien­yhdeksien29:iäkaksia­kymmeniä­yhdeksiä
30:tkolmet­kymmenet30:ienkolmien­kymmenien30:iäkolmia­kymmeniä
31:tkolmet­kymmenet­yhdet31:ienkolmien­kymmenien­yksien31:iäkolmia­kymmeniä­yksiä
32:tkolmet­kymmenet­kahdet32:ienkolmien­kymmenien­kaksien32:iakolmia­kymmeniä­kaksia
33:tkolmet­kymmenet­kolmet33:ienkolmien­kymmenien­kolmien33:iakolmia­kymmeniä­kolmia
34:tkolmet­kymmenet­neljät34:ienkolmien­kymmenien­neljien34:iäkolmia­kymmeniä­neljiä
35:tkolmet­kymmenet­viidet35:ienkolmien­kymmenien­viisien35:iäkolmia­kymmeniä­viisiä
36:tkolmet­kymmenet­kuudet36:ienkolmien­kymmenien­kuusien36:iakolmia­kymmeniä­kuusia
37:tkolmet­kymmenet­seitsemät37:ienkolmien­kymmenien­seitsemien37:iäkolmia­kymmeniä­seitsemiä
38:tkolmet­kymmenet­kahdeksat38:ienkolmien­kymmenien­kahdeksien38:iakolmia­kymmeniä­kahdeksia
39:tkolmet­kymmenet­yhdeksät39:ienkolmien­kymmenien­yhdeksien39:iäkolmia­kymmeniä­yhdeksiä
40:tneljät­kymmenet40:ienneljien­kymmenien40:iäneljiä­kymmeniä
41:tneljät­kymmenet­yhdet41:ienneljien­kymmenien­yksien41:iäneljiä­kymmeniä­yksiä
42:tneljät­kymmenet­kahdet42:ienneljien­kymmenien­kaksien42:ianeljiä­kymmeniä­kaksia
43:tneljät­kymmenet­kolmet43:ienneljien­kymmenien­kolmien43:ianeljiä­kymmeniä­kolmia
44:tneljät­kymmenet­neljät44:ienneljien­kymmenien­neljien44:iäneljiä­kymmeniä­neljiä
45:tneljät­kymmenet­viidet45:ienneljien­kymmenien­viisien45:iäneljiä­kymmeniä­viisiä
46:tneljät­kymmenet­kuudet46:ienneljien­kymmenien­kuusien46:ianeljiä­kymmeniä­kuusia
47:tneljät­kymmenet­seitsemät47:ienneljien­kymmenien­seitsemien47:iäneljiä­kymmeniä­seitsemiä
48:tneljät­kymmenet­kahdeksat48:ienneljien­kymmenien­kahdeksien48:ianeljiä­kymmeniä­kahdeksia
49:tneljät­kymmenet­yhdeksät49:ienneljien­kymmenien­yhdeksien49:iäneljiä­kymmeniä­yhdeksiä
50:tviidet­kymmenet50:ienviisien­kymmenien50:iäviisiä­kymmeniä
51:tviidet­kymmenet­yhdet51:ienviisien­kymmenien­yksien51:iäviisiä­kymmeniä­yksiä
52:tviidet­kymmenet­kahdet52:ienviisien­kymmenien­kaksien52:iaviisiä­kymmeniä­kaksia
53:tviidet­kymmenet­kolmet53:ienviisien­kymmenien­kolmien53:iaviisiä­kymmeniä­kolmia
54:tviidet­kymmenet­neljät54:ienviisien­kymmenien­neljien54:iäviisiä­kymmeniä­neljiä
55:tviidet­kymmenet­viidet55:ienviisien­kymmenien­viisien55:iäviisiä­kymmeniä­viisiä
56:tviidet­kymmenet­kuudet56:ienviisien­kymmenien­kuusien56:iaviisiä­kymmeniä­kuusia
57:tviidet­kymmenet­seitsemät57:ienviisien­kymmenien­seitsemien57:iäviisiä­kymmeniä­seitsemiä
58:tviidet­kymmenet­kahdeksat58:ienviisien­kymmenien­kahdeksien58:iaviisiä­kymmeniä­kahdeksia
59:tviidet­kymmenet­yhdeksät59:ienviisien­kymmenien­yhdeksien59:iäviisiä­kymmeniä­yhdeksiä
60:tkuudet­kymmenet60:ienkuusien­kymmenien60:iäkuusia­kymmeniä
61:tkuudet­kymmenet­yhdet61:ienkuusien­kymmenien­yksien61:iäkuusia­kymmeniä­yksiä
62:tkuudet­kymmenet­kahdet62:ienkuusien­kymmenien­kaksien62:iakuusia­kymmeniä­kaksia
63:tkuudet­kymmenet­kolmet63:ienkuusien­kymmenien­kolmien63:iakuusia­kymmeniä­kolmia
64:tkuudet­kymmenet­neljät64:ienkuusien­kymmenien­neljien64:iäkuusia­kymmeniä­neljiä
65:tkuudet­kymmenet­viidet65:ienkuusien­kymmenien­viisien65:iäkuusia­kymmeniä­viisiä
66:tkuudet­kymmenet­kuudet66:ienkuusien­kymmenien­kuusien66:iakuusia­kymmeniä­kuusia
67:tkuudet­kymmenet­seitsemät67:ienkuusien­kymmenien­seitsemien67:iäkuusia­kymmeniä­seitsemiä
68:tkuudet­kymmenet­kahdeksat68:ienkuusien­kymmenien­kahdeksien68:iakuusia­kymmeniä­kahdeksia
69:tkuudet­kymmenet­yhdeksät69:ienkuusien­kymmenien­yhdeksien69:iäkuusia­kymmeniä­yhdeksiä
70:tseitsemät­kymmenet70:ienseitsemien­kymmenien70:iäseitsemiä­kymmeniä
71:tseitsemät­kymmenet­yhdet71:ienseitsemien­kymmenien­yksien71:iäseitsemiä­kymmeniä­yksiä
72:tseitsemät­kymmenet­kahdet72:ienseitsemien­kymmenien­kaksien72:iaseitsemiä­kymmeniä­kaksia
73:tseitsemät­kymmenet­kolmet73:ienseitsemien­kymmenien­kolmien73:iaseitsemiä­kymmeniä­kolmia
74:tseitsemät­kymmenet­neljät74:ienseitsemien­kymmenien­neljien74:iäseitsemiä­kymmeniä­neljiä
75:tseitsemät­kymmenet­viidet75:ienseitsemien­kymmenien­viisien75:iäseitsemiä­kymmeniä­viisiä
76:tseitsemät­kymmenet­kuudet76:ienseitsemien­kymmenien­kuusien76:iaseitsemiä­kymmeniä­kuusia
77:tseitsemät­kymmenet­seitsemät77:ienseitsemien­kymmenien­seitsemien77:iäseitsemiä­kymmeniä­seitsemiä
78:tseitsemät­kymmenet­kahdeksat78:ienseitsemien­kymmenien­kahdeksien78:iaseitsemiä­kymmeniä­kahdeksia
79:tseitsemät­kymmenet­yhdeksät79:ienseitsemien­kymmenien­yhdeksien79:iäseitsemiä­kymmeniä­yhdeksiä
80:tkahdeksat­kymmenet80:ienkahdeksien­kymmenien80:iäkahdeksia­kymmeniä
81:tkahdeksat­kymmenet­yhdet81:ienkahdeksien­kymmenien­yksien81:iäkahdeksia­kymmeniä­yksiä
82:tkahdeksat­kymmenet­kahdet82:ienkahdeksien­kymmenien­kaksien82:iakahdeksia­kymmeniä­kaksia
83:tkahdeksat­kymmenet­kolmet83:ienkahdeksien­kymmenien­kolmien83:iakahdeksia­kymmeniä­kolmia
84:tkahdeksat­kymmenet­neljät84:ienkahdeksien­kymmenien­neljien84:iäkahdeksia­kymmeniä­neljiä
85:tkahdeksat­kymmenet­viidet85:ienkahdeksien­kymmenien­viisien85:iäkahdeksia­kymmeniä­viisiä
86:tkahdeksat­kymmenet­kuudet86:ienkahdeksien­kymmenien­kuusien86:iakahdeksia­kymmeniä­kuusia
87:tkahdeksat­kymmenet­seitsemät87:ienkahdeksien­kymmenien­seitsemien87:iäkahdeksia­kymmeniä­seitsemiä
88:tkahdeksat­kymmenet­kahdeksat88:ienkahdeksien­kymmenien­kahdeksien88:iakahdeksia­kymmeniä­kahdeksia
89:tkahdeksat­kymmenet­yhdeksät89:ienkahdeksien­kymmenien­yhdeksien89:iäkahdeksia­kymmeniä­yhdeksiä
90:tyhdeksät­kymmenet90:ienyhdeksien­kymmenien90:iäyhdeksiä­kymmeniä
91:tyhdeksät­kymmenet­yhdet91:ienyhdeksien­kymmenien­yksien91:iäyhdeksiä­kymmeniä­yksiä
92:tyhdeksät­kymmenet­kahdet92:ienyhdeksien­kymmenien­kaksien92:iayhdeksiä­kymmeniä­kaksia
93:tyhdeksät­kymmenet­kolmet93:ienyhdeksien­kymmenien­kolmien93:iayhdeksiä­kymmeniä­kolmia
94:tyhdeksät­kymmenet­neljät94:ienyhdeksien­kymmenien­neljien94:iäyhdeksiä­kymmeniä­neljiä
95:tyhdeksät­kymmenet­viidet95:ienyhdeksien­kymmenien­viisien95:iäyhdeksiä­kymmeniä­viisiä
96:tyhdeksät­kymmenet­kuudet96:ienyhdeksien­kymmenien­kuusien96:iayhdeksiä­kymmeniä­kuusia
97:tyhdeksät­kymmenet­seitsemät97:ienyhdeksien­kymmenien­seitsemien97:iäyhdeksiä­kymmeniä­seitsemiä
98:tyhdeksät­kymmenet­kahdeksat98:ienyhdeksien­kymmenien­kahdeksien98:iayhdeksiä­kymmeniä­kahdeksia
99:tyhdeksät­kymmenet­yhdeksät99:ienyhdeksien­kymmenien­yhdeksien99:iäyhdeksiä­kymmeniä­yhdeksiä
100:tsadat100:jensatojen100:jasatoja
101:tsadat­yhdet101:iensatojen­yksien101:iäsatoja­yksiä
102:tsadat­kahdet102:iensatojen­kaksien102:iasatoja­kaksia
103:tsadat­kolmet103:iensatojen­kolmien103:iasatoja­kolmia
104:tsadat­neljät104:iensatojen­neljien104:iäsatoja­neljiä
105:tsadat­viidet105:iensatojen­viisien105:iäsatoja­viisiä
106:tsadat­kuudet106:iensatojen­kuusien106:iasatoja­kuusia
107:tsadat­seitsemät107:iensatojen­seitsemien107:iäsatoja­seitsemiä
108:tsadat­kahdeksat108:iensatojen­kahdeksien108:iasatoja­kahdeksia
109:tsadat­yhdeksät109:iensatojen­yhdeksien109:iäsatoja­yhdeksiä
110:tsadat­kymmenet110:iensatojen­kymmenien110:iäsatoja­kymmeniä
111:tsadat­yhdet­toista111:iiensatojen­yksien­toista111:iäsatoja­yksiä­toista
112:tsadat­kahdet­toista112:iiensatojen­kaksien­toista112:iäsatoja­kaksia­toista
113:tsadat­kolmet­toista113:iiensatojen­kolmien­toista113:iäsatoja­kolmia­toista
114:tsadat­neljät­toista114:iiensatojen­neljien­toista114:iäsatoja­neljiä­toista
115:tsadat­viidet­toista115:iiensatojen­viisien­toista115:iäsatoja­viisiä­toista
116:tsadat­kuudet­toista116:iiensatojen­kuusien­toista116:iäsatoja­kuusia­toista
117:tsadat­seitsemät­toista117:iiensatojen­seitsemien­toista117:iäsatoja­seitsemiä­toista
118:tsadat­kahdeksat­toista118:iiensatojen­kahdeksien­toista118:iäsatoja­kahdeksia­toista
119:tsadat­yhdeksät­toista119:iiensatojen­yhdeksien­toista119:iäsatoja­yhdeksiä­toista
120:tsadat­kahdet­kymmenet120:iensatojen­kaksien­kymmenien120:iäsatoja­kaksia­kymmeniä
121:tsadat­kahdet­kymmenet­yhdet121:iensatojen­kaksien­kymmenien­yksien121:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­yksiä
122:tsadat­kahdet­kymmenet­kahdet122:iensatojen­kaksien­kymmenien­kaksien122:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­kaksia
123:tsadat­kahdet­kymmenet­kolmet123:iensatojen­kaksien­kymmenien­kolmien123:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­kolmia
124:tsadat­kahdet­kymmenet­neljät124:iensatojen­kaksien­kymmenien­neljien124:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­neljiä
125:tsadat­kahdet­kymmenet­viidet125:iensatojen­kaksien­kymmenien­viisien125:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­viisiä
126:tsadat­kahdet­kymmenet­kuudet126:iensatojen­kaksien­kymmenien­kuusien126:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­kuusia
127:tsadat­kahdet­kymmenet­seitsemät127:iensatojen­kaksien­kymmenien­seitsemien127:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­seitsemiä
128:tsadat­kahdet­kymmenet­kahdeksat128:iensatojen­kaksien­kymmenien­kahdeksien128:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­kahdeksia
129:tsadat­kahdet­kymmenet­yhdeksät129:iensatojen­kaksien­kymmenien­yhdeksien129:iäsatoja­kaksia­kymmeniä­yhdeksiä
130:tsadat­kolmet­kymmenet130:iensatojen­kolmien­kymmenien130:iäsatoja­kolmia­kymmeniä
131:tsadat­kolmet­kymmenet­yhdet131:iensatojen­kolmien­kymmenien­yksien131:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­yksiä
132:tsadat­kolmet­kymmenet­kahdet132:iensatojen­kolmien­kymmenien­kaksien132:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­kaksia
133:tsadat­kolmet­kymmenet­kolmet133:iensatojen­kolmien­kymmenien­kolmien133:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­kolmia
134:tsadat­kolmet­kymmenet­neljät134:iensatojen­kolmien­kymmenien­neljien134:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­neljiä
135:tsadat­kolmet­kymmenet­viidet135:iensatojen­kolmien­kymmenien­viisien135:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­viisiä
136:tsadat­kolmet­kymmenet­kuudet136:iensatojen­kolmien­kymmenien­kuusien136:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­kuusia
137:tsadat­kolmet­kymmenet­seitsemät137:iensatojen­kolmien­kymmenien­seitsemien137:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­seitsemiä
138:tsadat­kolmet­kymmenet­kahdeksat138:iensatojen­kolmien­kymmenien­kahdeksien138:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­kahdeksia
139:tsadat­kolmet­kymmenet­yhdeksät139:iensatojen­kolmien­kymmenien­yhdeksien139:iäsatoja­kolmia­kymmeniä­yhdeksiä
140:tsadat­neljät­kymmenet140:iensatojen­neljien­kymmenien140:iäsatoja­neljiä­kymmeniä
141:tsadat­neljät­kymmenet­yhdet141:iensatojen­neljien­kymmenien­yksien141:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­yksiä
142:tsadat­neljät­kymmenet­kahdet142:iensatojen­neljien­kymmenien­kaksien142:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­kaksia
143:tsadat­neljät­kymmenet­kolmet143:iensatojen­neljien­kymmenien­kolmien143:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­kolmia
144:tsadat­neljät­kymmenet­neljät144:iensatojen­neljien­kymmenien­neljien144:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­neljiä
145:tsadat­neljät­kymmenet­viidet145:iensatojen­neljien­kymmenien­viisien145:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­viisiä
146:tsadat­neljät­kymmenet­kuudet146:iensatojen­neljien­kymmenien­kuusien146:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­kuusia
147:tsadat­neljät­kymmenet­seitsemät147:iensatojen­neljien­kymmenien­seitsemien147:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­seitsemiä
148:tsadat­neljät­kymmenet­kahdeksat148:iensatojen­neljien­kymmenien­kahdeksien148:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­kahdeksia
149:tsadat­neljät­kymmenet­yhdeksät149:iensatojen­neljien­kymmenien­yhdeksien149:iäsatoja­neljiä­kymmeniä­yhdeksiä
150:tsadat­viidet­kymmenet150:iensatojen­viisien­kymmenien150:iäsatoja­viisiä­kymmeniä
151:tsadat­viidet­kymmenet­yhdet151:iensatojen­viisien­kymmenien­yksien151:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­yksiä
152:tsadat­viidet­kymmenet­kahdet152:iensatojen­viisien­kymmenien­kaksien152:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­kaksia
153:tsadat­viidet­kymmenet­kolmet153:iensatojen­viisien­kymmenien­kolmien153:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­kolmia
154:tsadat­viidet­kymmenet­neljät154:iensatojen­viisien­kymmenien­neljien154:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­neljiä
155:tsadat­viidet­kymmenet­viidet155:iensatojen­viisien­kymmenien­viisien155:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­viisiä
156:tsadat­viidet­kymmenet­kuudet156:iensatojen­viisien­kymmenien­kuusien156:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­kuusia
157:tsadat­viidet­kymmenet­seitsemät157:iensatojen­viisien­kymmenien­seitsemien157:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­seitsemiä
158:tsadat­viidet­kymmenet­kahdeksat158:iensatojen­viisien­kymmenien­kahdeksien158:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­kahdeksia
159:tsadat­viidet­kymmenet­yhdeksät159:iensatojen­viisien­kymmenien­yhdeksien159:iäsatoja­viisiä­kymmeniä­yhdeksiä
160:tsadat­kuudet­kymmenet160:iensatojen­kuusien­kymmenien160:iäsatoja­kuusia­kymmeniä
161:tsadat­kuudet­kymmenet­yhdet161:iensatojen­kuusien­kymmenien­yksien161:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­yksiä
162:tsadat­kuudet­kymmenet­kahdet162:iensatojen­kuusien­kymmenien­kaksien162:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­kaksia
163:tsadat­kuudet­kymmenet­kolmet163:iensatojen­kuusien­kymmenien­kolmien163:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­kolmia
164:tsadat­kuudet­kymmenet­neljät164:iensatojen­kuusien­kymmenien­neljien164:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­neljiä
165:tsadat­kuudet­kymmenet­viidet165:iensatojen­kuusien­kymmenien­viisien165:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­viisiä
166:tsadat­kuudet­kymmenet­kuudet166:iensatojen­kuusien­kymmenien­kuusien166:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­kuusia
167:tsadat­kuudet­kymmenet­seitsemät167:iensatojen­kuusien­kymmenien­seitsemien167:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­seitsemiä
168:tsadat­kuudet­kymmenet­kahdeksat168:iensatojen­kuusien­kymmenien­kahdeksien168:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­kahdeksia
169:tsadat­kuudet­kymmenet­yhdeksät169:iensatojen­kuusien­kymmenien­yhdeksien169:iäsatoja­kuusia­kymmeniä­yhdeksiä
170:tsadat­seitsemät­kymmenet170:iensatojen­seitsemien­kymmenien170:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä
171:tsadat­seitsemät­kymmenet­yhdet171:iensatojen­seitsemien­kymmenien­yksien171:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­yksiä
172:tsadat­seitsemät­kymmenet­kahdet172:iensatojen­seitsemien­kymmenien­kaksien172:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­kaksia
173:tsadat­seitsemät­kymmenet­kolmet173:iensatojen­seitsemien­kymmenien­kolmien173:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­kolmia
174:tsadat­seitsemät­kymmenet­neljät174:iensatojen­seitsemien­kymmenien­neljien174:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­neljiä
175:tsadat­seitsemät­kymmenet­viidet175:iensatojen­seitsemien­kymmenien­viisien175:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­viisiä
176:tsadat­seitsemät­kymmenet­kuudet176:iensatojen­seitsemien­kymmenien­kuusien176:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­kuusia
177:tsadat­seitsemät­kymmenet­seitsemät177:iensatojen­seitsemien­kymmenien­seitsemien177:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­seitsemiä
178:tsadat­seitsemät­kymmenet­kahdeksat178:iensatojen­seitsemien­kymmenien­kahdeksien178:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­kahdeksia
179:tsadat­seitsemät­kymmenet­yhdeksät179:iensatojen­seitsemien­kymmenien­yhdeksien179:iäsatoja­seitsemiä­kymmeniä­yhdeksiä
180:tsadat­kahdeksat­kymmenet180:iensatojen­kahdeksien­kymmenien180:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä
181:tsadat­kahdeksat­kymmenet­yhdet181:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­yksien181:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­yksiä
182:tsadat­kahdeksat­kymmenet­kahdet182:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­kaksien182:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­kaksia
183:tsadat­kahdeksat­kymmenet­kolmet183:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­kolmien183:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­kolmia
184:tsadat­kahdeksat­kymmenet­neljät184:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­neljien184:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­neljiä
185:tsadat­kahdeksat­kymmenet­viidet185:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­viisien185:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­viisiä
186:tsadat­kahdeksat­kymmenet­kuudet186:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­kuusien186:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­kuusia
187:tsadat­kahdeksat­kymmenet­seitsemät187:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­seitsemien187:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­seitsemiä
188:tsadat­kahdeksat­kymmenet­kahdeksat188:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­kahdeksien188:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­kahdeksia
189:tsadat­kahdeksat­kymmenet­yhdeksät189:iensatojen­kahdeksien­kymmenien­yhdeksien189:iäsatoja­kahdeksia­kymmeniä­yhdeksiä
190:tsadat­yhdeksät­kymmenet190:iensatojen­yhdeksien­kymmenien190:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä
191:tsadat­yhdeksät­kymmenet­yhdet191:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­yksien191:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­yksiä
192:tsadat­yhdeksät­kymmenet­kahdet192:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­kaksien192:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­kaksia
193:tsadat­yhdeksät­kymmenet­kolmet193:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­kolmien193:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­kolmia
194:tsadat­yhdeksät­kymmenet­neljät194:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­neljien194:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­neljiä
195:tsadat­yhdeksät­kymmenet­viidet195:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­viisien195:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­viisiä
196:tsadat­yhdeksät­kymmenet­kuudet196:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­kuusien196:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­kuusia
197:tsadat­yhdeksät­kymmenet­seitsemät197:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­seitsemien197:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­seitsemiä
198:tsadat­yhdeksät­kymmenet­kahdeksat198:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­kahdeksien198:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­kahdeksia
199:tsadat­yhdeksät­kymmenet­yhdeksät199:iensatojen­yhdeksien­kymmenien­yhdeksien199:iäsatoja­yhdeksiä­kymmeniä­yhdeksiä
200:tkahdet­sadat200:jenkaksien­satojen200:jakaksia­satoja
300:tkolmet­sadat300:jenkolmien­satojen300:jakolmia­satoja
400:tneljät­sadat400:jenneljien­satojen400:janeljiä­satoja
500:tviidet­sadat500:jenviisien­satojen500:javiisiä­satoja
600:tkuudet­sadat600:jenkuusien­satojen600:jakuusia­satoja
700:tseitsemät­sadat700:jenseitsemien­satojen700:jaseitsemiä­satoja
800:tkahdeksat­sadat800:jenkahdeksien­satojen800:jakahdeksia­satoja
900:tyhdeksät­sadat900:jenyhdeksien­satojen900:jayhdeksiä­satoja
987:tyhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­seitsemät987:ienyhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­seitsemien987:iäyhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­seitsemiä
1000:ttuhannet1000:ientuhansien1000:iatuhansia
1001:ttuhannet­yhdet1001:ientuhansien­yksien1001:iätuhansia­yksiä
1002:ttuhannet­kahdet1002:ientuhansien­kaksien1002:iatuhansia­kaksia
1003:ttuhannet­kolmet1003:ientuhansien­kolmien1003:iatuhansia­kolmia
1900:ttuhannet­yhdeksät­sadat1900:jentuhansien­yhdeksien­satojen1900:jatuhansia­yhdeksiä­satoja
1901:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdet1901:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yksien1901:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yksiä
1902:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet1902:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien1902:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia
1903:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet1903:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien1903:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia
1904:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät1904:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien1904:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä
1905:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet1905:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien1905:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä
1906:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet1906:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien1906:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia
1907:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät1907:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien1907:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä
1908:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat1908:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien1908:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia
1909:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät1909:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien1909:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä
1910:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kymmenet1910:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kymmenien1910:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kymmeniä
1911:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdet­toista1911:iientuhansien­yhdeksien­satojen­yksien­toista1911:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yksiä­toista
1912:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­toista1912:iientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­toista1912:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­toista
1913:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­toista1913:iientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­toista1913:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­toista
1914:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­toista1914:iientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­toista1914:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­toista
1915:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­toista1915:iientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­toista1915:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­toista
1916:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­toista1916:iientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­toista1916:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­toista
1917:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­toista1917:iientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­toista1917:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­toista
1918:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­toista1918:iientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­toista1918:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­toista
1919:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­toista1919:iientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­toista1919:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­toista
1920:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet1920:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien1920:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä
1921:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­yhdet1921:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­yksien1921:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­yksiä
1922:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­kahdet1922:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­kaksien1922:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­kaksia
1923:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­kolmet1923:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­kolmien1923:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­kolmia
1924:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­neljät1924:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­neljien1924:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­neljiä
1925:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­viidet1925:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­viisien1925:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­viisiä
1926:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­kuudet1926:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­kuusien1926:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­kuusia
1927:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­seitsemät1927:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­seitsemien1927:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­seitsemiä
1928:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­kahdeksat1928:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­kahdeksien1928:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­kahdeksia
1929:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdet­kymmenet­yhdeksät1929:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kaksien­kymmenien­yhdeksien1929:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kaksia­kymmeniä­yhdeksiä
1930:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet1930:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien1930:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä
1931:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­yhdet1931:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­yksien1931:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­yksiä
1932:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­kahdet1932:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­kaksien1932:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­kaksia
1933:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­kolmet1933:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­kolmien1933:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­kolmia
1934:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­neljät1934:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­neljien1934:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­neljiä
1935:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­viidet1935:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­viisien1935:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­viisiä
1936:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­kuudet1936:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­kuusien1936:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­kuusia
1937:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­seitsemät1937:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­seitsemien1937:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­seitsemiä
1938:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­kahdeksat1938:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­kahdeksien1938:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­kahdeksia
1939:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kolmet­kymmenet­yhdeksät1939:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kolmien­kymmenien­yhdeksien1939:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kolmia­kymmeniä­yhdeksiä
1940:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet1940:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien1940:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä
1941:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­yhdet1941:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­yksien1941:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­yksiä
1942:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­kahdet1942:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­kaksien1942:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­kaksia
1943:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­kolmet1943:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­kolmien1943:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­kolmia
1944:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­neljät1944:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­neljien1944:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­neljiä
1945:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­viidet1945:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­viisien1945:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­viisiä
1946:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­kuudet1946:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­kuusien1946:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­kuusia
1947:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­seitsemät1947:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­seitsemien1947:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­seitsemiä
1948:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­kahdeksat1948:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­kahdeksien1948:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­kahdeksia
1949:ttuhannet­yhdeksät­sadat­neljät­kymmenet­yhdeksät1949:ientuhansien­yhdeksien­satojen­neljien­kymmenien­yhdeksien1949:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­neljiä­kymmeniä­yhdeksiä
1950:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet1950:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien1950:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä
1951:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­yhdet1951:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­yksien1951:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­yksiä
1952:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­kahdet1952:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­kaksien1952:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­kaksia
1953:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­kolmet1953:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­kolmien1953:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­kolmia
1954:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­neljät1954:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­neljien1954:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­neljiä
1955:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­viidet1955:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­viisien1955:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­viisiä
1956:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­kuudet1956:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­kuusien1956:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­kuusia
1957:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­seitsemät1957:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­seitsemien1957:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­seitsemiä
1958:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­kahdeksat1958:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­kahdeksien1958:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­kahdeksia
1959:ttuhannet­yhdeksät­sadat­viidet­kymmenet­yhdeksät1959:ientuhansien­yhdeksien­satojen­viisien­kymmenien­yhdeksien1959:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­viisiä­kymmeniä­yhdeksiä
1960:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet1960:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien1960:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä
1961:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­yhdet1961:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­yksien1961:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­yksiä
1962:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­kahdet1962:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­kaksien1962:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­kaksia
1963:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­kolmet1963:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­kolmien1963:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­kolmia
1964:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­neljät1964:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­neljien1964:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­neljiä
1965:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­viidet1965:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­viisien1965:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­viisiä
1966:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­kuudet1966:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­kuusien1966:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­kuusia
1967:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­seitsemät1967:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­seitsemien1967:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­seitsemiä
1968:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­kahdeksat1968:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­kahdeksien1968:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­kahdeksia
1969:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kuudet­kymmenet­yhdeksät1969:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kuusien­kymmenien­yhdeksien1969:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kuusia­kymmeniä­yhdeksiä
1970:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet1970:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien1970:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä
1971:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­yhdet1971:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­yksien1971:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­yksiä
1972:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­kahdet1972:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­kaksien1972:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­kaksia
1973:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­kolmet1973:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­kolmien1973:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­kolmia
1974:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­neljät1974:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­neljien1974:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­neljiä
1975:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­viidet1975:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­viisien1975:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­viisiä
1976:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­kuudet1976:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­kuusien1976:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­kuusia
1977:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­seitsemät1977:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­seitsemien1977:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­seitsemiä
1978:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­kahdeksat1978:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­kahdeksien1978:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­kahdeksia
1979:ttuhannet­yhdeksät­sadat­seitsemät­kymmenet­yhdeksät1979:ientuhansien­yhdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­yhdeksien1979:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­seitsemiä­kymmeniä­yhdeksiä
1980:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet1980:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien1980:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä
1981:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­yhdet1981:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­yksien1981:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­yksiä
1982:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­kahdet1982:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­kaksien1982:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­kaksia
1983:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­kolmet1983:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­kolmien1983:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­kolmia
1984:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­neljät1984:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­neljien1984:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­neljiä
1985:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­viidet1985:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­viisien1985:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­viisiä
1986:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­kuudet1986:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­kuusien1986:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­kuusia
1987:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­seitsemät1987:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­seitsemien1987:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­seitsemiä
1988:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­kahdeksat1988:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­kahdeksien1988:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­kahdeksia
1989:ttuhannet­yhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­yhdeksät1989:ientuhansien­yhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­yhdeksien1989:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­yhdeksiä
1990:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet1990:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien1990:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä
1991:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­yhdet1991:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­yksien1991:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­yksiä
1992:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­kahdet1992:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­kaksien1992:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­kaksia
1993:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­kolmet1993:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­kolmien1993:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­kolmia
1994:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­neljät1994:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­neljien1994:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­neljiä
1995:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­viidet1995:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­viisien1995:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­viisiä
1996:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­kuudet1996:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­kuusien1996:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­kuusia
1997:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­seitsemät1997:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­seitsemien1997:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­seitsemiä
1998:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­kahdeksat1998:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­kahdeksien1998:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­kahdeksia
1999:ttuhannet­yhdeksät­sadat­yhdeksät­kymmenet­yhdeksät1999:ientuhansien­yhdeksien­satojen­yhdeksien­kymmenien­yhdeksien1999:iätuhansia­yhdeksiä­satoja­yhdeksiä­kymmeniä­yhdeksiä
2000:tkahdet­tuhannet2000:ienkaksien­tuhansien2000:iakaksia­tuhansia
2001:tkahdet­tuhannet­yhdet2001:ienkaksien­tuhansien­yksien2001:iäkaksia­tuhansia­yksiä
2002:tkahdet­tuhannet­kahdet2002:ienkaksien­tuhansien­kaksien2002:iakaksia­tuhansia­kaksia
2003:tkahdet­tuhannet­kolmet2003:ienkaksien­tuhansien­kolmien2003:iakaksia­tuhansia­kolmia
2004:tkahdet­tuhannet­neljät2004:ienkaksien­tuhansien­neljien2004:iäkaksia­tuhansia­neljiä
2005:tkahdet­tuhannet­viidet2005:ienkaksien­tuhansien­viisien2005:iäkaksia­tuhansia­viisiä
2006:tkahdet­tuhannet­kuudet2006:ienkaksien­tuhansien­kuusien2006:iakaksia­tuhansia­kuusia
2007:tkahdet­tuhannet­seitsemät2007:ienkaksien­tuhansien­seitsemien2007:iäkaksia­tuhansia­seitsemiä
2008:tkahdet­tuhannet­kahdeksat2008:ienkaksien­tuhansien­kahdeksien2008:iakaksia­tuhansia­kahdeksia
2009:tkahdet­tuhannet­yhdeksät2009:ienkaksien­tuhansien­yhdeksien2009:iäkaksia­tuhansia­yhdeksiä
2010:tkahdet­tuhannet­kymmenet2010:ienkaksien­tuhansien­kymmenien2010:iäkaksia­tuhansia­kymmeniä
2011:tkahdet­tuhannet­yhdet­toista2011:iienkaksien­tuhansien­yksien­toista2011:iäkaksia­tuhansia­yksiä­toista
2012:tkahdet­tuhannet­kahdet­toista2012:iienkaksien­tuhansien­kaksien­toista2012:iäkaksia­tuhansia­kaksia­toista
2013:tkahdet­tuhannet­kolmet­toista2013:iienkaksien­tuhansien­kolmien­toista2013:iäkaksia­tuhansia­kolmia­toista
2014:tkahdet­tuhannet­neljät­toista2014:iienkaksien­tuhansien­neljien­toista2014:iäkaksia­tuhansia­neljiä­toista
2015:tkahdet­tuhannet­viidet­toista2015:iienkaksien­tuhansien­viisien­toista2015:iäkaksia­tuhansia­viisiä­toista
2016:tkahdet­tuhannet­kuudet­toista2016:iienkaksien­tuhansien­kuusien­toista2016:iäkaksia­tuhansia­kuusia­toista
2017:tkahdet­tuhannet­seitsemät­toista2017:iienkaksien­tuhansien­seitsemien­toista2017:iäkaksia­tuhansia­seitsemiä­toista
2018:tkahdet­tuhannet­kahdeksat­toista2018:iienkaksien­tuhansien­kahdeksien­toista2018:iäkaksia­tuhansia­kahdeksia­toista
2019:tkahdet­tuhannet­yhdeksät­toista2019:iienkaksien­tuhansien­yhdeksien­toista2019:iäkaksia­tuhansia­yhdeksiä­toista
2020:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet2020:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien2020:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä
2021:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­yhdet2021:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­yksien2021:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­yksiä
2022:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­kahdet2022:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­kaksien2022:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­kaksia
2023:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­kolmet2023:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­kolmien2023:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­kolmia
2024:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­neljät2024:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­neljien2024:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­neljiä
2025:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­viidet2025:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­viisien2025:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­viisiä
2026:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­kuudet2026:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­kuusien2026:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­kuusia
2027:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­seitsemät2027:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­seitsemien2027:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­seitsemiä
2028:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­kahdeksat2028:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­kahdeksien2028:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­kahdeksia
2029:tkahdet­tuhannet­kahdet­kymmenet­yhdeksät2029:ienkaksien­tuhansien­kaksien­kymmenien­yhdeksien2029:iäkaksia­tuhansia­kaksia­kymmeniä­yhdeksiä
2030:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet2030:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien2030:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä
2031:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­yhdet2031:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­yksien2031:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­yksiä
2032:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­kahdet2032:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­kaksien2032:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­kaksia
2033:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­kolmet2033:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­kolmien2033:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­kolmia
2034:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­neljät2034:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­neljien2034:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­neljiä
2035:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­viidet2035:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­viisien2035:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­viisiä
2036:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­kuudet2036:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­kuusien2036:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­kuusia
2037:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­seitsemät2037:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­seitsemien2037:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­seitsemiä
2038:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­kahdeksat2038:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­kahdeksien2038:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­kahdeksia
2039:tkahdet­tuhannet­kolmet­kymmenet­yhdeksät2039:ienkaksien­tuhansien­kolmien­kymmenien­yhdeksien2039:iäkaksia­tuhansia­kolmia­kymmeniä­yhdeksiä
2040:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet2040:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien2040:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä
2041:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­yhdet2041:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­yksien2041:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­yksiä
2042:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­kahdet2042:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­kaksien2042:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­kaksia
2043:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­kolmet2043:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­kolmien2043:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­kolmia
2044:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­neljät2044:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­neljien2044:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­neljiä
2045:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­viidet2045:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­viisien2045:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­viisiä
2046:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­kuudet2046:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­kuusien2046:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­kuusia
2047:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­seitsemät2047:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­seitsemien2047:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­seitsemiä
2048:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­kahdeksat2048:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­kahdeksien2048:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­kahdeksia
2049:tkahdet­tuhannet­neljät­kymmenet­yhdeksät2049:ienkaksien­tuhansien­neljien­kymmenien­yhdeksien2049:iäkaksia­tuhansia­neljiä­kymmeniä­yhdeksiä
2050:tkahdet­tuhannet­viidet­kymmenet2050:ienkaksien­tuhansien­viisien­kymmenien2050:iäkaksia­tuhansia­viisiä­kymmeniä
3000:tkolmet­tuhannet3000:ienkolmien­tuhansien3000:iakolmia­tuhansia
4000:tneljät­tuhannet4000:ienneljien­tuhansien4000:ianeljiä­tuhansia
5000:tviidet­tuhannet5000:ienviisien­tuhansien5000:iaviisiä­tuhansia
6000:tkuudet­tuhannet6000:ienkuusien­tuhansien6000:iakuusia­tuhansia
7000:tseitsemät­tuhannet7000:ienseitsemien­tuhansien7000:iaseitsemiä­tuhansia
8000:tkahdeksat­tuhannet8000:ienkahdeksien­tuhansien8000:iakahdeksia­tuhansia
9000:tyhdeksät­tuhannet9000:ienyhdeksien­tuhansien9000:iayhdeksiä­tuhansia
9876:tyhdeksät­tuhannet­kahdeksat­sadat­seitsemät­kymmenet­kuudet9876:ienyhdeksien­tuhansien­kahdeksien­satojen­seitsemien­kymmenien­kuusien9876:iäyhdeksiä­tuhansia­kahdeksia­satoja­seitsemiä­kymmeniä­kuusia
10 000:tkymmenet­tuhannet10 000:ienkymmenien­tuhansien10 000:iakymmeniä­tuhansia
98 765:tyhdeksät­kymmenet­kahdeksat­tuhannet seitsemät­sadat­kuudet­kymmenet­viidet98 765:ienyhdeksien­kymmenien­kahdeksien­tuhansien seitsemien­satojen­kuusien­kymmenien­viisien98 765:iäyhdeksiä­kymmeniä­kahdeksia­tuhansia seitsemiä­satoja­kuusia­kymmeniä­viisiä
100 000:tsadat­tuhannet100 000:iensatojen­tuhansien100 000:iasatoja­tuhansia
987 654:tyhdeksät­sadat­kahdeksat­kymmenet­seitsemät­tuhannet kuudet­sadat­viidet­kymmenet­neljät987 654:ienyhdeksien­satojen­kahdeksien­kymmenien­seitsemien­tuhansien kuusien­satojen­viisien­kymmenien­neljien987 654:iäyhdeksiä­satoja­kahdeksia­kymmeniä­seitsemiä­tuhansia kuusia­satoja­viisiä­kymmeniä­neljiä
milj:tmiljoonatmilj:ienmiljoonienmilj:iamiljoonia
mrd:tmiljarditmrd:iienmiljardeiienmrd:iiamiljardeiia
½:tpuolet½:ienpuolien½:iapuolia
1½:tpuolet­toista1½:ienpuolien­toista1½:iapuolia­toista
1/3:tkolmannekset1/3:ienkolmanneksien1/3:iakolmanneksia
1/4:tneljännekset1/4:ienneljänneksien1/4:iäneljänneksiä
1/5:tviidennekset1/5:ienviidenneksien1/5:iäviidenneksiä
1/6:tkuudennekset1/6:ienkuudenneksien1/6:iakuudenneksia
1/7:tseitsemännekset1/7:ienseitsemänneksien1/7:iäseitsemänneksiä
1/8:tkahdeksannekset1/8:ienkahdeksanneksien1/8:iakahdeksanneksia
1/9:tyhdeksännekset1/9:ienyhdeksänneksien1/9:iäyhdeksänneksiä
1/10:tkymmenekset1/10:ienkymmeneksien1/10:iäkymmeneksiä
1/100:tsadannekset1/100:iensadanneksien1/100:iasadanneksia
1/1000:ttuhannekset1/1000:ientuhanneksien1/1000:iatuhanneksia
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P6 Monikon inessiivi, elatiivi, illatiivi

+inessiivielatiiviillatiivi
0:issanollissa0:istanollista0:iinnolliin
1:issäyksissä1:istäyksistä1:iinyksiin
2:issakaksissa2:istakaksista2:iinkaksiin
3:issakolmissa3:istakolmista3:iinkolmiin
4:issäneljissä4:istäneljistä4:iinneljiin
5:issäviisissä5:istäviisistä5:iinviisiin
6:issakuusissa6:istakuusista6:iinkuusiin
7:issäseitsemissä7:istäseitsemistä7:iinseitsemiin
8:issakahdeksissa8:istakahdeksista8:iinkahdeksiin
9:issäyhdeksissä9:istäyhdeksistä9:iinyhdeksiin
10:issäkymmenissä10:istäkymmenistä10:iinkymmeniin
11:issäyksissä­toista11:istäyksistä­toista11:iinyksiin­toista
12:issakaksissa­toista12:istakaksista­toista12:iinkaksiin­toista
13:issakolmissa­toista13:istakolmista­toista13:iinkolmiin­toista
14:issäneljissä­toista14:istäneljistä­toista14:iinneljiin­toista
15:issäviisissä­toista15:istäviisistä­toista15:iinviisiin­toista
16:issakuusissa­toista16:istakuusista­toista16:iinkuusiin­toista
17:issäseitsemissä­toista17:istäseitsemistä­toista17:iinseitsemiin­toista
18:issakahdeksissa­toista18:istakahdeksista­toista18:iinkahdeksiin­toista
19:issäyhdeksissä­toista19:istäyhdeksistä­toista19:iinyhdeksiin­toista
20:issäkaksissa­kymmenissä20:istäkaksista­kymmenistä20:iinkaksiin­kymmeniin
21:issäkaksissa­kymmenissä­yksissä21:istäkaksista­kymmenistä­yksistä21:iinkaksiin­kymmeniin­yksiin
22:issakaksissa­kymmenissä­kaksissa22:istakaksista­kymmenistä­kaksista22:iinkaksiin­kymmeniin­kaksiin
23:issakaksissa­kymmenissä­kolmissa23:istakaksista­kymmenistä­kolmista23:iinkaksiin­kymmeniin­kolmiin
24:issäkaksissa­kymmenissä­neljissä24:istäkaksista­kymmenistä­neljistä24:iinkaksiin­kymmeniin­neljiin
25:issäkaksissa­kymmenissä­viisissä25:istäkaksista­kymmenistä­viisistä25:iinkaksiin­kymmeniin­viisiin
26:issakaksissa­kymmenissä­kuusissa26:istakaksista­kymmenistä­kuusista26:iinkaksiin­kymmeniin­kuusiin
27:issäkaksissa­kymmenissä­seitsemissä27:istäkaksista­kymmenistä­seitsemistä27:iinkaksiin­kymmeniin­seitsemiin
28:issakaksissa­kymmenissä­kahdeksissa28:istakaksista­kymmenistä­kahdeksista28:iinkaksiin­kymmeniin­kahdeksiin
29:issäkaksissa­kymmenissä­yhdeksissä29:istäkaksista­kymmenistä­yhdeksistä29:iinkaksiin­kymmeniin­yhdeksiin
30:issäkolmissa­kymmenissä30:istäkolmista­kymmenistä30:iinkolmiin­kymmeniin
31:issäkolmissa­kymmenissä­yksissä31:istäkolmista­kymmenistä­yksistä31:iinkolmiin­kymmeniin­yksiin
32:issakolmissa­kymmenissä­kaksissa32:istakolmista­kymmenistä­kaksista32:iinkolmiin­kymmeniin­kaksiin
33:issakolmissa­kymmenissä­kolmissa33:istakolmista­kymmenistä­kolmista33:iinkolmiin­kymmeniin­kolmiin
34:issäkolmissa­kymmenissä­neljissä34:istäkolmista­kymmenistä­neljistä34:iinkolmiin­kymmeniin­neljiin
35:issäkolmissa­kymmenissä­viisissä35:istäkolmista­kymmenistä­viisistä35:iinkolmiin­kymmeniin­viisiin
36:issakolmissa­kymmenissä­kuusissa36:istakolmista­kymmenistä­kuusista36:iinkolmiin­kymmeniin­kuusiin
37:issäkolmissa­kymmenissä­seitsemissä37:istäkolmista­kymmenistä­seitsemistä37:iinkolmiin­kymmeniin­seitsemiin
38:issakolmissa­kymmenissä­kahdeksissa38:istakolmista­kymmenistä­kahdeksista38:iinkolmiin­kymmeniin­kahdeksiin
39:issäkolmissa­kymmenissä­yhdeksissä39:istäkolmista­kymmenistä­yhdeksistä39:iinkolmiin­kymmeniin­yhdeksiin
40:issäneljissä­kymmenissä40:istäneljistä­kymmenistä40:iinneljiin­kymmeniin
41:issäneljissä­kymmenissä­yksissä41:istäneljistä­kymmenistä­yksistä41:iinneljiin­kymmeniin­yksiin
42:issaneljissä­kymmenissä­kaksissa42:istaneljistä­kymmenistä­kaksista42:iinneljiin­kymmeniin­kaksiin
43:issaneljissä­kymmenissä­kolmissa43:istaneljistä­kymmenistä­kolmista43:iinneljiin­kymmeniin­kolmiin
44:issäneljissä­kymmenissä­neljissä44:istäneljistä­kymmenistä­neljistä44:iinneljiin­kymmeniin­neljiin
45:issäneljissä­kymmenissä­viisissä45:istäneljistä­kymmenistä­viisistä45:iinneljiin­kymmeniin­viisiin
46:issaneljissä­kymmenissä­kuusissa46:istaneljistä­kymmenistä­kuusista46:iinneljiin­kymmeniin­kuusiin
47:issäneljissä­kymmenissä­seitsemissä47:istäneljistä­kymmenistä­seitsemistä47:iinneljiin­kymmeniin­seitsemiin
48:issaneljissä­kymmenissä­kahdeksissa48:istaneljistä­kymmenistä­kahdeksista48:iinneljiin­kymmeniin­kahdeksiin
49:issäneljissä­kymmenissä­yhdeksissä49:istäneljistä­kymmenistä­yhdeksistä49:iinneljiin­kymmeniin­yhdeksiin
50:issäviisissä­kymmenissä50:istäviisistä­kymmenistä50:iinviisiin­kymmeniin
51:issäviisissä­kymmenissä­yksissä51:istäviisistä­kymmenistä­yksistä51:iinviisiin­kymmeniin­yksiin
52:issaviisissä­kymmenissä­kaksissa52:istaviisistä­kymmenistä­kaksista52:iinviisiin­kymmeniin­kaksiin
53:issaviisissä­kymmenissä­kolmissa53:istaviisistä­kymmenistä­kolmista53:iinviisiin­kymmeniin­kolmiin
54:issäviisissä­kymmenissä­neljissä54:istäviisistä­kymmenistä­neljistä54:iinviisiin­kymmeniin­neljiin
55:issäviisissä­kymmenissä­viisissä55:istäviisistä­kymmenistä­viisistä55:iinviisiin­kymmeniin­viisiin
56:issaviisissä­kymmenissä­kuusissa56:istaviisistä­kymmenistä­kuusista56:iinviisiin­kymmeniin­kuusiin
57:issäviisissä­kymmenissä­seitsemissä57:istäviisistä­kymmenistä­seitsemistä57:iinviisiin­kymmeniin­seitsemiin
58:issaviisissä­kymmenissä­kahdeksissa58:istaviisistä­kymmenistä­kahdeksista58:iinviisiin­kymmeniin­kahdeksiin
59:issäviisissä­kymmenissä­yhdeksissä59:istäviisistä­kymmenistä­yhdeksistä59:iinviisiin­kymmeniin­yhdeksiin
60:issäkuusissa­kymmenissä60:istäkuusista­kymmenistä60:iinkuusiin­kymmeniin
61:issäkuusissa­kymmenissä­yksissä61:istäkuusista­kymmenistä­yksistä61:iinkuusiin­kymmeniin­yksiin
62:issakuusissa­kymmenissä­kaksissa62:istakuusista­kymmenistä­kaksista62:iinkuusiin­kymmeniin­kaksiin
63:issakuusissa­kymmenissä­kolmissa63:istakuusista­kymmenistä­kolmista63:iinkuusiin­kymmeniin­kolmiin
64:issäkuusissa­kymmenissä­neljissä64:istäkuusista­kymmenistä­neljistä64:iinkuusiin­kymmeniin­neljiin
65:issäkuusissa­kymmenissä­viisissä65:istäkuusista­kymmenistä­viisistä65:iinkuusiin­kymmeniin­viisiin
66:issakuusissa­kymmenissä­kuusissa66:istakuusista­kymmenistä­kuusista66:iinkuusiin­kymmeniin­kuusiin
67:issäkuusissa­kymmenissä­seitsemissä67:istäkuusista­kymmenistä­seitsemistä67:iinkuusiin­kymmeniin­seitsemiin
68:issakuusissa­kymmenissä­kahdeksissa68:istakuusista­kymmenistä­kahdeksista68:iinkuusiin­kymmeniin­kahdeksiin
69:issäkuusissa­kymmenissä­yhdeksissä69:istäkuusista­kymmenistä­yhdeksistä69:iinkuusiin­kymmeniin­yhdeksiin
70:issäseitsemissä­kymmenissä70:istäseitsemistä­kymmenistä70:iinseitsemiin­kymmeniin
71:issäseitsemissä­kymmenissä­yksissä71:istäseitsemistä­kymmenistä­yksistä71:iinseitsemiin­kymmeniin­yksiin
72:issaseitsemissä­kymmenissä­kaksissa72:istaseitsemistä­kymmenistä­kaksista72:iinseitsemiin­kymmeniin­kaksiin
73:issaseitsemissä­kymmenissä­kolmissa73:istaseitsemistä­kymmenistä­kolmista73:iinseitsemiin­kymmeniin­kolmiin
74:issäseitsemissä­kymmenissä­neljissä74:istäseitsemistä­kymmenistä­neljistä74:iinseitsemiin­kymmeniin­neljiin
75:issäseitsemissä­kymmenissä­viisissä75:istäseitsemistä­kymmenistä­viisistä75:iinseitsemiin­kymmeniin­viisiin
76:issaseitsemissä­kymmenissä­kuusissa76:istaseitsemistä­kymmenistä­kuusista76:iinseitsemiin­kymmeniin­kuusiin
77:issäseitsemissä­kymmenissä­seitsemissä77:istäseitsemistä­kymmenistä­seitsemistä77:iinseitsemiin­kymmeniin­seitsemiin
78:issaseitsemissä­kymmenissä­kahdeksissa78:istaseitsemistä­kymmenistä­kahdeksista78:iinseitsemiin­kymmeniin­kahdeksiin
79:issäseitsemissä­kymmenissä­yhdeksissä79:istäseitsemistä­kymmenistä­yhdeksistä79:iinseitsemiin­kymmeniin­yhdeksiin
80:issäkahdeksissa­kymmenissä80:istäkahdeksista­kymmenistä80:iinkahdeksiin­kymmeniin
81:issäkahdeksissa­kymmenissä­yksissä81:istäkahdeksista­kymmenistä­yksistä81:iinkahdeksiin­kymmeniin­yksiin
82:issakahdeksissa­kymmenissä­kaksissa82:istakahdeksista­kymmenistä­kaksista82:iinkahdeksiin­kymmeniin­kaksiin
83:issakahdeksissa­kymmenissä­kolmissa83:istakahdeksista­kymmenistä­kolmista83:iinkahdeksiin­kymmeniin­kolmiin
84:issäkahdeksissa­kymmenissä­neljissä84:istäkahdeksista­kymmenistä­neljistä84:iinkahdeksiin­kymmeniin­neljiin
85:issäkahdeksissa­kymmenissä­viisissä85:istäkahdeksista­kymmenistä­viisistä85:iinkahdeksiin­kymmeniin­viisiin
86:issakahdeksissa­kymmenissä­kuusissa86:istakahdeksista­kymmenistä­kuusista86:iinkahdeksiin­kymmeniin­kuusiin
87:issäkahdeksissa­kymmenissä­seitsemissä87:istäkahdeksista­kymmenistä­seitsemistä87:iinkahdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
88:issakahdeksissa­kymmenissä­kahdeksissa88:istakahdeksista­kymmenistä­kahdeksista88:iinkahdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
89:issäkahdeksissa­kymmenissä­yhdeksissä89:istäkahdeksista­kymmenistä­yhdeksistä89:iinkahdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
90:issäyhdeksissä­kymmenissä90:istäyhdeksistä­kymmenistä90:iinyhdeksiin­kymmeniin
91:issäyhdeksissä­kymmenissä­yksissä91:istäyhdeksistä­kymmenistä­yksistä91:iinyhdeksiin­kymmeniin­yksiin
92:issayhdeksissä­kymmenissä­kaksissa92:istayhdeksistä­kymmenistä­kaksista92:iinyhdeksiin­kymmeniin­kaksiin
93:issayhdeksissä­kymmenissä­kolmissa93:istayhdeksistä­kymmenistä­kolmista93:iinyhdeksiin­kymmeniin­kolmiin
94:issäyhdeksissä­kymmenissä­neljissä94:istäyhdeksistä­kymmenistä­neljistä94:iinyhdeksiin­kymmeniin­neljiin
95:issäyhdeksissä­kymmenissä­viisissä95:istäyhdeksistä­kymmenistä­viisistä95:iinyhdeksiin­kymmeniin­viisiin
96:issayhdeksissä­kymmenissä­kuusissa96:istayhdeksistä­kymmenistä­kuusista96:iinyhdeksiin­kymmeniin­kuusiin
97:issäyhdeksissä­kymmenissä­seitsemissä97:istäyhdeksistä­kymmenistä­seitsemistä97:iinyhdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
98:issayhdeksissä­kymmenissä­kahdeksissa98:istayhdeksistä­kymmenistä­kahdeksista98:iinyhdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
99:issäyhdeksissä­kymmenissä­yhdeksissä99:istäyhdeksistä­kymmenistä­yhdeksistä99:iinyhdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
100:issasadoissa100:istasadoista100:ihinsatoihin
101:issäsadoissa­yksissä101:istäsadoista­yksistä101:iinsatoihin­yksiin
102:issasadoissa­kaksissa102:istasadoista­kaksista102:iinsatoihin­kaksiin
103:issasadoissa­kolmissa103:istasadoista­kolmista103:iinsatoihin­kolmiin
104:issäsadoissa­neljissä104:istäsadoista­neljistä104:iinsatoihin­neljiin
105:issäsadoissa­viisissä105:istäsadoista­viisistä105:iinsatoihin­viisiin
106:issasadoissa­kuusissa106:istasadoista­kuusista106:iinsatoihin­kuusiin
107:issäsadoissa­seitsemissä107:istäsadoista­seitsemistä107:iinsatoihin­seitsemiin
108:issasadoissa­kahdeksissa108:istasadoista­kahdeksista108:iinsatoihin­kahdeksiin
109:issäsadoissa­yhdeksissä109:istäsadoista­yhdeksistä109:iinsatoihin­yhdeksiin
110:issäsadoissa­kymmenissä110:istäsadoista­kymmenistä110:iinsatoihin­kymmeniin
111:issäsadoissa­yksissä­toista111:istäsadoista­yksistä­toista111:iiinsatoihin­yksiin­toista
112:issäsadoissa­kaksissa­toista112:istäsadoista­kaksista­toista112:iiinsatoihin­kaksiin­toista
113:issäsadoissa­kolmissa­toista113:istäsadoista­kolmista­toista113:iiinsatoihin­kolmiin­toista
114:issäsadoissa­neljissä­toista114:istäsadoista­neljistä­toista114:iiinsatoihin­neljiin­toista
115:issäsadoissa­viisissä­toista115:istäsadoista­viisistä­toista115:iiinsatoihin­viisiin­toista
116:issäsadoissa­kuusissa­toista116:istäsadoista­kuusista­toista116:iiinsatoihin­kuusiin­toista
117:issäsadoissa­seitsemissä­toista117:istäsadoista­seitsemistä­toista117:iiinsatoihin­seitsemiin­toista
118:issäsadoissa­kahdeksissa­toista118:istäsadoista­kahdeksista­toista118:iiinsatoihin­kahdeksiin­toista
119:issäsadoissa­yhdeksissä­toista119:istäsadoista­yhdeksistä­toista119:iiinsatoihin­yhdeksiin­toista
120:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä120:istäsadoista­kaksista­kymmenistä120:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin
121:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­yksissä121:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­yksistä121:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­yksiin
122:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­kaksissa122:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­kaksista122:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­kaksiin
123:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­kolmissa123:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­kolmista123:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­kolmiin
124:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­neljissä124:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­neljistä124:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­neljiin
125:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­viisissä125:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­viisistä125:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­viisiin
126:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­kuusissa126:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­kuusista126:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­kuusiin
127:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­seitsemissä127:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­seitsemistä127:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­seitsemiin
128:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­kahdeksissa128:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­kahdeksista128:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­kahdeksiin
129:issäsadoissa­kaksissa­kymmenissä­yhdeksissä129:istäsadoista­kaksista­kymmenistä­yhdeksistä129:iinsatoihin­kaksiin­kymmeniin­yhdeksiin
130:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä130:istäsadoista­kolmista­kymmenistä130:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin
131:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­yksissä131:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­yksistä131:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­yksiin
132:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­kaksissa132:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­kaksista132:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­kaksiin
133:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­kolmissa133:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­kolmista133:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­kolmiin
134:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­neljissä134:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­neljistä134:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­neljiin
135:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­viisissä135:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­viisistä135:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­viisiin
136:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­kuusissa136:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­kuusista136:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­kuusiin
137:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­seitsemissä137:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­seitsemistä137:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­seitsemiin
138:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­kahdeksissa138:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­kahdeksista138:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­kahdeksiin
139:issäsadoissa­kolmissa­kymmenissä­yhdeksissä139:istäsadoista­kolmista­kymmenistä­yhdeksistä139:iinsatoihin­kolmiin­kymmeniin­yhdeksiin
140:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä140:istäsadoista­neljistä­kymmenistä140:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin
141:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­yksissä141:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­yksistä141:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­yksiin
142:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­kaksissa142:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­kaksista142:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­kaksiin
143:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­kolmissa143:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­kolmista143:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­kolmiin
144:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­neljissä144:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­neljistä144:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­neljiin
145:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­viisissä145:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­viisistä145:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­viisiin
146:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­kuusissa146:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­kuusista146:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­kuusiin
147:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­seitsemissä147:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­seitsemistä147:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­seitsemiin
148:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­kahdeksissa148:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­kahdeksista148:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­kahdeksiin
149:issäsadoissa­neljissä­kymmenissä­yhdeksissä149:istäsadoista­neljistä­kymmenistä­yhdeksistä149:iinsatoihin­neljiin­kymmeniin­yhdeksiin
150:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä150:istäsadoista­viisistä­kymmenistä150:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin
151:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­yksissä151:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­yksistä151:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­yksiin
152:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­kaksissa152:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­kaksista152:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­kaksiin
153:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­kolmissa153:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­kolmista153:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­kolmiin
154:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­neljissä154:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­neljistä154:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­neljiin
155:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­viisissä155:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­viisistä155:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­viisiin
156:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­kuusissa156:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­kuusista156:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­kuusiin
157:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­seitsemissä157:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­seitsemistä157:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­seitsemiin
158:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­kahdeksissa158:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­kahdeksista158:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­kahdeksiin
159:issäsadoissa­viisissä­kymmenissä­yhdeksissä159:istäsadoista­viisistä­kymmenistä­yhdeksistä159:iinsatoihin­viisiin­kymmeniin­yhdeksiin
160:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä160:istäsadoista­kuusista­kymmenistä160:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin
161:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­yksissä161:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­yksistä161:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­yksiin
162:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­kaksissa162:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­kaksista162:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­kaksiin
163:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­kolmissa163:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­kolmista163:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­kolmiin
164:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­neljissä164:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­neljistä164:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­neljiin
165:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­viisissä165:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­viisistä165:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­viisiin
166:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­kuusissa166:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­kuusista166:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­kuusiin
167:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­seitsemissä167:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­seitsemistä167:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­seitsemiin
168:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­kahdeksissa168:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­kahdeksista168:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­kahdeksiin
169:issäsadoissa­kuusissa­kymmenissä­yhdeksissä169:istäsadoista­kuusista­kymmenistä­yhdeksistä169:iinsatoihin­kuusiin­kymmeniin­yhdeksiin
170:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä170:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä170:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin
171:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­yksissä171:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­yksistä171:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­yksiin
172:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kaksissa172:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­kaksista172:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­kaksiin
173:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kolmissa173:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­kolmista173:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­kolmiin
174:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­neljissä174:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­neljistä174:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­neljiin
175:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­viisissä175:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­viisistä175:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­viisiin
176:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kuusissa176:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­kuusista176:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­kuusiin
177:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­seitsemissä177:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­seitsemistä177:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­seitsemiin
178:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kahdeksissa178:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­kahdeksista178:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­kahdeksiin
179:issäsadoissa­seitsemissä­kymmenissä­yhdeksissä179:istäsadoista­seitsemistä­kymmenistä­yhdeksistä179:iinsatoihin­seitsemiin­kymmeniin­yhdeksiin
180:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä180:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä180:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin
181:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­yksissä181:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­yksistä181:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­yksiin
182:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kaksissa182:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­kaksista182:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kaksiin
183:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kolmissa183:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­kolmista183:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kolmiin
184:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­neljissä184:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­neljistä184:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­neljiin
185:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­viisissä185:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­viisistä185:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­viisiin
186:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kuusissa186:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­kuusista186:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kuusiin
187:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­seitsemissä187:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­seitsemistä187:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
188:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kahdeksissa188:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­kahdeksista188:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
189:issäsadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­yhdeksissä189:istäsadoista­kahdeksista­kymmenistä­yhdeksistä189:iinsatoihin­kahdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
190:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä190:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä190:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin
191:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­yksissä191:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­yksistä191:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­yksiin
192:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kaksissa192:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kaksista192:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kaksiin
193:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kolmissa193:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kolmista193:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kolmiin
194:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­neljissä194:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­neljistä194:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­neljiin
195:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­viisissä195:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­viisistä195:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­viisiin
196:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kuusissa196:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kuusista196:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kuusiin
197:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­seitsemissä197:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­seitsemistä197:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
198:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kahdeksissa198:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kahdeksista198:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
199:issäsadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­yhdeksissä199:istäsadoista­yhdeksistä­kymmenistä­yhdeksistä199:iinsatoihin­yhdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
200:issakaksissa­sadoissa200:istakaksista­sadoista200:ihinkaksiin­satoihin
300:issakolmissa­sadoissa300:istakolmista­sadoista300:ihinkolmiin­satoihin
400:issaneljissä­sadoissa400:istaneljistä­sadoista400:ihinneljiin­satoihin
500:issaviisissä­sadoissa500:istaviisistä­sadoista500:ihinviisiin­satoihin
600:issakuusissa­sadoissa600:istakuusista­sadoista600:ihinkuusiin­satoihin
700:issaseitsemissä­sadoissa700:istaseitsemistä­sadoista700:ihinseitsemiin­satoihin
800:issakahdeksissa­sadoissa800:istakahdeksista­sadoista800:ihinkahdeksiin­satoihin
900:issayhdeksissä­sadoissa900:istayhdeksistä­sadoista900:ihinyhdeksiin­satoihin
987:issäyhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­seitsemissä987:istäyhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­seitsemistä987:iinyhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
1000:issatuhansissa1000:istatuhansista1000:iintuhansiin
1001:issätuhansissa­yksissä1001:istätuhansista­yksistä1001:iintuhansiin­yksiin
1002:issatuhansissa­kaksissa1002:istatuhansista­kaksista1002:iintuhansiin­kaksiin
1003:issatuhansissa­kolmissa1003:istatuhansista­kolmista1003:iintuhansiin­kolmiin
1900:issatuhansissa­yhdeksissä­sadoissa1900:istatuhansista­yhdeksistä­sadoista1900:ihintuhansiin­yhdeksiin­satoihin
1901:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yksissä1901:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yksistä1901:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yksiin
1902:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa1902:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista1902:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin
1903:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa1903:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista1903:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin
1904:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä1904:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä1904:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin
1905:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä1905:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä1905:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin
1906:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa1906:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista1906:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin
1907:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä1907:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä1907:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin
1908:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa1908:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista1908:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin
1909:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä1909:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä1909:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin
1910:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kymmenissä1910:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kymmenistä1910:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kymmeniin
1911:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yksissä­toista1911:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yksistä­toista1911:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yksiin­toista
1912:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­toista1912:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­toista1912:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­toista
1913:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­toista1913:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­toista1913:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­toista
1914:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­toista1914:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­toista1914:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­toista
1915:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­toista1915:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­toista1915:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­toista
1916:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­toista1916:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­toista1916:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­toista
1917:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­toista1917:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­toista1917:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­toista
1918:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­toista1918:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­toista1918:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­toista
1919:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­toista1919:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­toista1919:iiintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­toista
1920:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä1920:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä1920:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin
1921:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­yksissä1921:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­yksistä1921:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­yksiin
1922:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­kaksissa1922:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­kaksista1922:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­kaksiin
1923:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­kolmissa1923:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­kolmista1923:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­kolmiin
1924:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­neljissä1924:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­neljistä1924:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­neljiin
1925:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­viisissä1925:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­viisistä1925:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­viisiin
1926:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­kuusissa1926:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­kuusista1926:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­kuusiin
1927:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­seitsemissä1927:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­seitsemistä1927:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­seitsemiin
1928:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­kahdeksissa1928:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­kahdeksista1928:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­kahdeksiin
1929:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kaksissa­kymmenissä­yhdeksissä1929:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kaksista­kymmenistä­yhdeksistä1929:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kaksiin­kymmeniin­yhdeksiin
1930:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä1930:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä1930:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin
1931:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­yksissä1931:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­yksistä1931:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­yksiin
1932:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­kaksissa1932:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­kaksista1932:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­kaksiin
1933:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­kolmissa1933:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­kolmista1933:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­kolmiin
1934:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­neljissä1934:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­neljistä1934:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­neljiin
1935:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­viisissä1935:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­viisistä1935:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­viisiin
1936:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­kuusissa1936:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­kuusista1936:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­kuusiin
1937:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­seitsemissä1937:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­seitsemistä1937:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­seitsemiin
1938:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­kahdeksissa1938:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­kahdeksista1938:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­kahdeksiin
1939:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kolmissa­kymmenissä­yhdeksissä1939:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kolmista­kymmenistä­yhdeksistä1939:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kolmiin­kymmeniin­yhdeksiin
1940:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä1940:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä1940:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin
1941:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­yksissä1941:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­yksistä1941:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­yksiin
1942:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­kaksissa1942:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­kaksista1942:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­kaksiin
1943:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­kolmissa1943:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­kolmista1943:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­kolmiin
1944:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­neljissä1944:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­neljistä1944:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­neljiin
1945:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­viisissä1945:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­viisistä1945:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­viisiin
1946:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­kuusissa1946:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­kuusista1946:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­kuusiin
1947:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­seitsemissä1947:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­seitsemistä1947:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­seitsemiin
1948:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­kahdeksissa1948:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­kahdeksista1948:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­kahdeksiin
1949:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­neljissä­kymmenissä­yhdeksissä1949:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­neljistä­kymmenistä­yhdeksistä1949:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­neljiin­kymmeniin­yhdeksiin
1950:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä1950:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä1950:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin
1951:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­yksissä1951:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­yksistä1951:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­yksiin
1952:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­kaksissa1952:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­kaksista1952:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­kaksiin
1953:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­kolmissa1953:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­kolmista1953:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­kolmiin
1954:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­neljissä1954:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­neljistä1954:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­neljiin
1955:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­viisissä1955:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­viisistä1955:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­viisiin
1956:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­kuusissa1956:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­kuusista1956:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­kuusiin
1957:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­seitsemissä1957:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­seitsemistä1957:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­seitsemiin
1958:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­kahdeksissa1958:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­kahdeksista1958:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­kahdeksiin
1959:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­viisissä­kymmenissä­yhdeksissä1959:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­viisistä­kymmenistä­yhdeksistä1959:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­yhdeksiin
1960:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä1960:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä1960:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin
1961:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­yksissä1961:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­yksistä1961:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­yksiin
1962:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­kaksissa1962:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­kaksista1962:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­kaksiin
1963:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­kolmissa1963:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­kolmista1963:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­kolmiin
1964:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­neljissä1964:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­neljistä1964:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­neljiin
1965:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­viisissä1965:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­viisistä1965:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­viisiin
1966:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­kuusissa1966:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­kuusista1966:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­kuusiin
1967:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­seitsemissä1967:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­seitsemistä1967:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­seitsemiin
1968:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­kahdeksissa1968:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­kahdeksista1968:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­kahdeksiin
1969:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­yhdeksissä1969:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­yhdeksistä1969:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­yhdeksiin
1970:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä1970:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä1970:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin
1971:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­yksissä1971:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­yksistä1971:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­yksiin
1972:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kaksissa1972:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­kaksista1972:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­kaksiin
1973:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kolmissa1973:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­kolmista1973:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­kolmiin
1974:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­neljissä1974:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­neljistä1974:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­neljiin
1975:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­viisissä1975:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­viisistä1975:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­viisiin
1976:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kuusissa1976:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­kuusista1976:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­kuusiin
1977:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­seitsemissä1977:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­seitsemistä1977:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­seitsemiin
1978:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kahdeksissa1978:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­kahdeksista1978:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­kahdeksiin
1979:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­yhdeksissä1979:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­yhdeksistä1979:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­yhdeksiin
1980:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä1980:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä1980:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin
1981:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­yksissä1981:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­yksistä1981:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­yksiin
1982:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kaksissa1982:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­kaksista1982:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kaksiin
1983:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kolmissa1983:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­kolmista1983:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kolmiin
1984:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­neljissä1984:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­neljistä1984:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­neljiin
1985:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­viisissä1985:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­viisistä1985:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­viisiin
1986:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kuusissa1986:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­kuusista1986:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kuusiin
1987:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­seitsemissä1987:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­seitsemistä1987:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
1988:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­kahdeksissa1988:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­kahdeksista1988:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
1989:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­yhdeksissä1989:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­yhdeksistä1989:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
1990:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä1990:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä1990:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin
1991:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­yksissä1991:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­yksistä1991:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­yksiin
1992:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kaksissa1992:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kaksista1992:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kaksiin
1993:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kolmissa1993:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kolmista1993:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kolmiin
1994:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­neljissä1994:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­neljistä1994:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­neljiin
1995:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­viisissä1995:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­viisistä1995:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­viisiin
1996:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kuusissa1996:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kuusista1996:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kuusiin
1997:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­seitsemissä1997:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­seitsemistä1997:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­seitsemiin
1998:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­kahdeksissa1998:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­kahdeksista1998:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin
1999:issätuhansissa­yhdeksissä­sadoissa­yhdeksissä­kymmenissä­yhdeksissä1999:istätuhansista­yhdeksistä­sadoista­yhdeksistä­kymmenistä­yhdeksistä1999:iintuhansiin­yhdeksiin­satoihin­yhdeksiin­kymmeniin­yhdeksiin
2000:issakaksissa­tuhansissa2000:istakaksista­tuhansista2000:iinkaksiin­tuhansiin
2001:issäkaksissa­tuhansissa­yksissä2001:istäkaksista­tuhansista­yksistä2001:iinkaksiin­tuhansiin­yksiin
2002:issakaksissa­tuhansissa­kaksissa2002:istakaksista­tuhansista­kaksista2002:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin
2003:issakaksissa­tuhansissa­kolmissa2003:istakaksista­tuhansista­kolmista2003:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin
2004:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä2004:istäkaksista­tuhansista­neljistä2004:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin
2005:issäkaksissa­tuhansissa­viisissä2005:istäkaksista­tuhansista­viisistä2005:iinkaksiin­tuhansiin­viisiin
2006:issakaksissa­tuhansissa­kuusissa2006:istakaksista­tuhansista­kuusista2006:iinkaksiin­tuhansiin­kuusiin
2007:issäkaksissa­tuhansissa­seitsemissä2007:istäkaksista­tuhansista­seitsemistä2007:iinkaksiin­tuhansiin­seitsemiin
2008:issakaksissa­tuhansissa­kahdeksissa2008:istakaksista­tuhansista­kahdeksista2008:iinkaksiin­tuhansiin­kahdeksiin
2009:issäkaksissa­tuhansissa­yhdeksissä2009:istäkaksista­tuhansista­yhdeksistä2009:iinkaksiin­tuhansiin­yhdeksiin
2010:issäkaksissa­tuhansissa­kymmenissä2010:istäkaksista­tuhansista­kymmenistä2010:iinkaksiin­tuhansiin­kymmeniin
2011:issäkaksissa­tuhansissa­yksissä­toista2011:istäkaksista­tuhansista­yksistä­toista2011:iiinkaksiin­tuhansiin­yksiin­toista
2012:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­toista2012:istäkaksista­tuhansista­kaksista­toista2012:iiinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­toista
2013:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­toista2013:istäkaksista­tuhansista­kolmista­toista2013:iiinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­toista
2014:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­toista2014:istäkaksista­tuhansista­neljistä­toista2014:iiinkaksiin­tuhansiin­neljiin­toista
2015:issäkaksissa­tuhansissa­viisissä­toista2015:istäkaksista­tuhansista­viisistä­toista2015:iiinkaksiin­tuhansiin­viisiin­toista
2016:issäkaksissa­tuhansissa­kuusissa­toista2016:istäkaksista­tuhansista­kuusista­toista2016:iiinkaksiin­tuhansiin­kuusiin­toista
2017:issäkaksissa­tuhansissa­seitsemissä­toista2017:istäkaksista­tuhansista­seitsemistä­toista2017:iiinkaksiin­tuhansiin­seitsemiin­toista
2018:issäkaksissa­tuhansissa­kahdeksissa­toista2018:istäkaksista­tuhansista­kahdeksista­toista2018:iiinkaksiin­tuhansiin­kahdeksiin­toista
2019:issäkaksissa­tuhansissa­yhdeksissä­toista2019:istäkaksista­tuhansista­yhdeksistä­toista2019:iiinkaksiin­tuhansiin­yhdeksiin­toista
2020:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä2020:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä2020:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin
2021:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­yksissä2021:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­yksistä2021:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­yksiin
2022:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­kaksissa2022:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­kaksista2022:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­kaksiin
2023:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­kolmissa2023:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­kolmista2023:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­kolmiin
2024:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­neljissä2024:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­neljistä2024:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­neljiin
2025:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­viisissä2025:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­viisistä2025:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­viisiin
2026:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­kuusissa2026:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­kuusista2026:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­kuusiin
2027:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­seitsemissä2027:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­seitsemistä2027:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­seitsemiin
2028:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­kahdeksissa2028:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­kahdeksista2028:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­kahdeksiin
2029:issäkaksissa­tuhansissa­kaksissa­kymmenissä­yhdeksissä2029:istäkaksista­tuhansista­kaksista­kymmenistä­yhdeksistä2029:iinkaksiin­tuhansiin­kaksiin­kymmeniin­yhdeksiin
2030:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä2030:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä2030:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin
2031:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­yksissä2031:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­yksistä2031:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­yksiin
2032:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­kaksissa2032:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­kaksista2032:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­kaksiin
2033:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­kolmissa2033:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­kolmista2033:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­kolmiin
2034:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­neljissä2034:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­neljistä2034:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­neljiin
2035:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­viisissä2035:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­viisistä2035:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­viisiin
2036:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­kuusissa2036:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­kuusista2036:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­kuusiin
2037:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­seitsemissä2037:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­seitsemistä2037:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­seitsemiin
2038:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­kahdeksissa2038:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­kahdeksista2038:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­kahdeksiin
2039:issäkaksissa­tuhansissa­kolmissa­kymmenissä­yhdeksissä2039:istäkaksista­tuhansista­kolmista­kymmenistä­yhdeksistä2039:iinkaksiin­tuhansiin­kolmiin­kymmeniin­yhdeksiin
2040:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä2040:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä2040:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin
2041:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­yksissä2041:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­yksistä2041:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­yksiin
2042:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­kaksissa2042:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­kaksista2042:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­kaksiin
2043:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­kolmissa2043:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­kolmista2043:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­kolmiin
2044:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­neljissä2044:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­neljistä2044:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­neljiin
2045:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­viisissä2045:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­viisistä2045:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­viisiin
2046:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­kuusissa2046:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­kuusista2046:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­kuusiin
2047:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­seitsemissä2047:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­seitsemistä2047:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­seitsemiin
2048:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­kahdeksissa2048:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­kahdeksista2048:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­kahdeksiin
2049:issäkaksissa­tuhansissa­neljissä­kymmenissä­yhdeksissä2049:istäkaksista­tuhansista­neljistä­kymmenistä­yhdeksistä2049:iinkaksiin­tuhansiin­neljiin­kymmeniin­yhdeksiin
2050:issäkaksissa­tuhansissa­viisissä­kymmenissä2050:istäkaksista­tuhansista­viisistä­kymmenistä2050:iinkaksiin­tuhansiin­viisiin­kymmeniin
3000:issakolmissa­tuhansissa3000:istakolmista­tuhansista3000:iinkolmiin­tuhansiin
4000:issaneljissä­tuhansissa4000:istaneljistä­tuhansista4000:iinneljiin­tuhansiin
5000:issaviisissä­tuhansissa5000:istaviisistä­tuhansista5000:iinviisiin­tuhansiin
6000:issakuusissa­tuhansissa6000:istakuusista­tuhansista6000:iinkuusiin­tuhansiin
7000:issaseitsemissä­tuhansissa7000:istaseitsemistä­tuhansista7000:iinseitsemiin­tuhansiin
8000:issakahdeksissa­tuhansissa8000:istakahdeksista­tuhansista8000:iinkahdeksiin­tuhansiin
9000:issayhdeksissä­tuhansissa9000:istayhdeksistä­tuhansista9000:iinyhdeksiin­tuhansiin
9876:issäyhdeksissä­tuhansissa­kahdeksissa­sadoissa­seitsemissä­kymmenissä­kuusissa9876:istäyhdeksistä­tuhansista­kahdeksista­sadoista­seitsemistä­kymmenistä­kuusista9876:iinyhdeksiin­tuhansiin­kahdeksiin­satoihin­seitsemiin­kymmeniin­kuusiin
10 000:issakymmenissä­tuhansissa10 000:istakymmenistä­tuhansista10 000:iinkymmeniin­tuhansiin
98 765:issäyhdeksissä­kymmenissä­kahdeksissa­tuhansissa seitsemissä­sadoissa­kuusissa­kymmenissä­viisissä98 765:istäyhdeksistä­kymmenistä­kahdeksista­tuhansista seitsemistä­sadoista­kuusista­kymmenistä­viisistä98 765:iinyhdeksiin­kymmeniin­kahdeksiin­tuhansiin seitsemiin­satoihin­kuusiin­kymmeniin­viisiin
100 000:issasadoissa­tuhansissa100 000:istasadoista­tuhansista100 000:iinsatoihin­tuhansiin
987 654:issäyhdeksissä­sadoissa­kahdeksissa­kymmenissä­seitsemissä­tuhansissa kuusissa­sadoissa­viisissä­kymmenissä­neljissä987 654:istäyhdeksistä­sadoista­kahdeksista­kymmenistä­seitsemistä­tuhansista kuusista­sadoista­viisistä­kymmenistä­neljistä987 654:iinyhdeksiin­satoihin­kahdeksiin­kymmeniin­seitsemiin­tuhansiin kuusiin­satoihin­viisiin­kymmeniin­neljiin
milj:issamiljoonissamilj:istamiljoonistamilj:iinmiljooniin
mrd:iissamiljardeiissamrd:iistamiljardeiistamrd:iiinmiljardeiiin
½:issapuolissa½:istapuolista½:iinpuoliin
1½:issapuolissa­toista1½:istapuolista­toista1½:iinpuoliin­toista
1/3:issakolmanneksissa1/3:istakolmanneksista1/3:iinkolmanneksiin
1/4:issäneljänneksissä1/4:istäneljänneksistä1/4:iinneljänneksiin
1/5:issäviidenneksissä1/5:istäviidenneksistä1/5:iinviidenneksiin
1/6:issakuudenneksissa1/6:istakuudenneksista1/6:iinkuudenneksiin
1/7:issäseitsemänneksissä1/7:istäseitsemänneksistä1/7:iinseitsemänneksiin
1/8:issakahdeksanneksissa1/8:istakahdeksanneksista1/8:iinkahdeksanneksiin
1/9:issäyhdeksänneksissä1/9:istäyhdeksänneksistä1/9:iinyhdeksänneksiin
1/10:issäkymmeneksissä1/10:istäkymmeneksistä1/10:iinkymmeneksiin
1/100:issasadanneksissa1/100:istasadanneksista1/100:iinsadanneksiin
1/1000:issatuhanneksissa1/1000:istatuhanneksista1/1000:iintuhanneksiin
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P7 Monikon adessiivi, ablatiivi, allatiivi

+adessiiviablatiiviallatiivi
0:illanollilla0:iltanollilta0:illenollille
1:illäyksillä1:iltäyksiltä1:illeyksille
2:illakaksilla2:iltakaksilta2:illekaksille
3:illakolmilla3:iltakolmilta3:illekolmille
4:illäneljillä4:iltäneljiltä4:illeneljille
5:illäviisillä5:iltäviisiltä5:illeviisille
6:illakuusilla6:iltakuusilta6:illekuusille
7:illäseitsemillä7:iltäseitsemiltä7:illeseitsemille
8:illakahdeksilla8:iltakahdeksilta8:illekahdeksille
9:illäyhdeksillä9:iltäyhdeksiltä9:illeyhdeksille
10:illäkymmenillä10:iltäkymmeniltä10:illekymmenille
11:illäyksillä­toista11:iltäyksiltä­toista11:illeyksille­toista
12:illakaksilla­toista12:iltakaksilta­toista12:illekaksille­toista
13:illakolmilla­toista13:iltakolmilta­toista13:illekolmille­toista
14:illäneljillä­toista14:iltäneljiltä­toista14:illeneljille­toista
15:illäviisillä­toista15:iltäviisiltä­toista15:illeviisille­toista
16:illakuusilla­toista16:iltakuusilta­toista16:illekuusille­toista
17:illäseitsemillä­toista17:iltäseitsemiltä­toista17:illeseitsemille­toista
18:illakahdeksilla­toista18:iltakahdeksilta­toista18:illekahdeksille­toista
19:illäyhdeksillä­toista19:iltäyhdeksiltä­toista19:illeyhdeksille­toista
20:illäkaksilla­kymmenillä20:iltäkaksilta­kymmeniltä20:illekaksille­kymmenille
21:illäkaksilla­kymmenillä­yksillä21:iltäkaksilta­kymmeniltä­yksiltä21:illekaksille­kymmenille­yksille
22:illakaksilla­kymmenillä­kaksilla22:iltakaksilta­kymmeniltä­kaksilta22:illekaksille­kymmenille­kaksille
23:illakaksilla­kymmenillä­kolmilla23:iltakaksilta­kymmeniltä­kolmilta23:illekaksille­kymmenille­kolmille
24:illäkaksilla­kymmenillä­neljillä24:iltäkaksilta­kymmeniltä­neljiltä24:illekaksille­kymmenille­neljille
25:illäkaksilla­kymmenillä­viisillä25:iltäkaksilta­kymmeniltä­viisiltä25:illekaksille­kymmenille­viisille
26:illakaksilla­kymmenillä­kuusilla26:iltakaksilta­kymmeniltä­kuusilta26:illekaksille­kymmenille­kuusille
27:illäkaksilla­kymmenillä­seitsemillä27:iltäkaksilta­kymmeniltä­seitsemiltä27:illekaksille­kymmenille­seitsemille
28:illakaksilla­kymmenillä­kahdeksilla28:iltakaksilta­kymmeniltä­kahdeksilta28:illekaksille­kymmenille­kahdeksille
29:illäkaksilla­kymmenillä­yhdeksillä29:iltäkaksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä29:illekaksille­kymmenille­yhdeksille
30:illäkolmilla­kymmenillä30:iltäkolmilta­kymmeniltä30:illekolmille­kymmenille
31:illäkolmilla­kymmenillä­yksillä31:iltäkolmilta­kymmeniltä­yksiltä31:illekolmille­kymmenille­yksille
32:illakolmilla­kymmenillä­kaksilla32:iltakolmilta­kymmeniltä­kaksilta32:illekolmille­kymmenille­kaksille
33:illakolmilla­kymmenillä­kolmilla33:iltakolmilta­kymmeniltä­kolmilta33:illekolmille­kymmenille­kolmille
34:illäkolmilla­kymmenillä­neljillä34:iltäkolmilta­kymmeniltä­neljiltä34:illekolmille­kymmenille­neljille
35:illäkolmilla­kymmenillä­viisillä35:iltäkolmilta­kymmeniltä­viisiltä35:illekolmille­kymmenille­viisille
36:illakolmilla­kymmenillä­kuusilla36:iltakolmilta­kymmeniltä­kuusilta36:illekolmille­kymmenille­kuusille
37:illäkolmilla­kymmenillä­seitsemillä37:iltäkolmilta­kymmeniltä­seitsemiltä37:illekolmille­kymmenille­seitsemille
38:illakolmilla­kymmenillä­kahdeksilla38:iltakolmilta­kymmeniltä­kahdeksilta38:illekolmille­kymmenille­kahdeksille
39:illäkolmilla­kymmenillä­yhdeksillä39:iltäkolmilta­kymmeniltä­yhdeksiltä39:illekolmille­kymmenille­yhdeksille
40:illäneljillä­kymmenillä40:iltäneljiltä­kymmeniltä40:illeneljille­kymmenille
41:illäneljillä­kymmenillä­yksillä41:iltäneljiltä­kymmeniltä­yksiltä41:illeneljille­kymmenille­yksille
42:illaneljillä­kymmenillä­kaksilla42:iltaneljiltä­kymmeniltä­kaksilta42:illeneljille­kymmenille­kaksille
43:illaneljillä­kymmenillä­kolmilla43:iltaneljiltä­kymmeniltä­kolmilta43:illeneljille­kymmenille­kolmille
44:illäneljillä­kymmenillä­neljillä44:iltäneljiltä­kymmeniltä­neljiltä44:illeneljille­kymmenille­neljille
45:illäneljillä­kymmenillä­viisillä45:iltäneljiltä­kymmeniltä­viisiltä45:illeneljille­kymmenille­viisille
46:illaneljillä­kymmenillä­kuusilla46:iltaneljiltä­kymmeniltä­kuusilta46:illeneljille­kymmenille­kuusille
47:illäneljillä­kymmenillä­seitsemillä47:iltäneljiltä­kymmeniltä­seitsemiltä47:illeneljille­kymmenille­seitsemille
48:illaneljillä­kymmenillä­kahdeksilla48:iltaneljiltä­kymmeniltä­kahdeksilta48:illeneljille­kymmenille­kahdeksille
49:illäneljillä­kymmenillä­yhdeksillä49:iltäneljiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä49:illeneljille­kymmenille­yhdeksille
50:illäviisillä­kymmenillä50:iltäviisiltä­kymmeniltä50:illeviisille­kymmenille
51:illäviisillä­kymmenillä­yksillä51:iltäviisiltä­kymmeniltä­yksiltä51:illeviisille­kymmenille­yksille
52:illaviisillä­kymmenillä­kaksilla52:iltaviisiltä­kymmeniltä­kaksilta52:illeviisille­kymmenille­kaksille
53:illaviisillä­kymmenillä­kolmilla53:iltaviisiltä­kymmeniltä­kolmilta53:illeviisille­kymmenille­kolmille
54:illäviisillä­kymmenillä­neljillä54:iltäviisiltä­kymmeniltä­neljiltä54:illeviisille­kymmenille­neljille
55:illäviisillä­kymmenillä­viisillä55:iltäviisiltä­kymmeniltä­viisiltä55:illeviisille­kymmenille­viisille
56:illaviisillä­kymmenillä­kuusilla56:iltaviisiltä­kymmeniltä­kuusilta56:illeviisille­kymmenille­kuusille
57:illäviisillä­kymmenillä­seitsemillä57:iltäviisiltä­kymmeniltä­seitsemiltä57:illeviisille­kymmenille­seitsemille
58:illaviisillä­kymmenillä­kahdeksilla58:iltaviisiltä­kymmeniltä­kahdeksilta58:illeviisille­kymmenille­kahdeksille
59:illäviisillä­kymmenillä­yhdeksillä59:iltäviisiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä59:illeviisille­kymmenille­yhdeksille
60:illäkuusilla­kymmenillä60:iltäkuusilta­kymmeniltä60:illekuusille­kymmenille
61:illäkuusilla­kymmenillä­yksillä61:iltäkuusilta­kymmeniltä­yksiltä61:illekuusille­kymmenille­yksille
62:illakuusilla­kymmenillä­kaksilla62:iltakuusilta­kymmeniltä­kaksilta62:illekuusille­kymmenille­kaksille
63:illakuusilla­kymmenillä­kolmilla63:iltakuusilta­kymmeniltä­kolmilta63:illekuusille­kymmenille­kolmille
64:illäkuusilla­kymmenillä­neljillä64:iltäkuusilta­kymmeniltä­neljiltä64:illekuusille­kymmenille­neljille
65:illäkuusilla­kymmenillä­viisillä65:iltäkuusilta­kymmeniltä­viisiltä65:illekuusille­kymmenille­viisille
66:illakuusilla­kymmenillä­kuusilla66:iltakuusilta­kymmeniltä­kuusilta66:illekuusille­kymmenille­kuusille
67:illäkuusilla­kymmenillä­seitsemillä67:iltäkuusilta­kymmeniltä­seitsemiltä67:illekuusille­kymmenille­seitsemille
68:illakuusilla­kymmenillä­kahdeksilla68:iltakuusilta­kymmeniltä­kahdeksilta68:illekuusille­kymmenille­kahdeksille
69:illäkuusilla­kymmenillä­yhdeksillä69:iltäkuusilta­kymmeniltä­yhdeksiltä69:illekuusille­kymmenille­yhdeksille
70:illäseitsemillä­kymmenillä70:iltäseitsemiltä­kymmeniltä70:illeseitsemille­kymmenille
71:illäseitsemillä­kymmenillä­yksillä71:iltäseitsemiltä­kymmeniltä­yksiltä71:illeseitsemille­kymmenille­yksille
72:illaseitsemillä­kymmenillä­kaksilla72:iltaseitsemiltä­kymmeniltä­kaksilta72:illeseitsemille­kymmenille­kaksille
73:illaseitsemillä­kymmenillä­kolmilla73:iltaseitsemiltä­kymmeniltä­kolmilta73:illeseitsemille­kymmenille­kolmille
74:illäseitsemillä­kymmenillä­neljillä74:iltäseitsemiltä­kymmeniltä­neljiltä74:illeseitsemille­kymmenille­neljille
75:illäseitsemillä­kymmenillä­viisillä75:iltäseitsemiltä­kymmeniltä­viisiltä75:illeseitsemille­kymmenille­viisille
76:illaseitsemillä­kymmenillä­kuusilla76:iltaseitsemiltä­kymmeniltä­kuusilta76:illeseitsemille­kymmenille­kuusille
77:illäseitsemillä­kymmenillä­seitsemillä77:iltäseitsemiltä­kymmeniltä­seitsemiltä77:illeseitsemille­kymmenille­seitsemille
78:illaseitsemillä­kymmenillä­kahdeksilla78:iltaseitsemiltä­kymmeniltä­kahdeksilta78:illeseitsemille­kymmenille­kahdeksille
79:illäseitsemillä­kymmenillä­yhdeksillä79:iltäseitsemiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä79:illeseitsemille­kymmenille­yhdeksille
80:illäkahdeksilla­kymmenillä80:iltäkahdeksilta­kymmeniltä80:illekahdeksille­kymmenille
81:illäkahdeksilla­kymmenillä­yksillä81:iltäkahdeksilta­kymmeniltä­yksiltä81:illekahdeksille­kymmenille­yksille
82:illakahdeksilla­kymmenillä­kaksilla82:iltakahdeksilta­kymmeniltä­kaksilta82:illekahdeksille­kymmenille­kaksille
83:illakahdeksilla­kymmenillä­kolmilla83:iltakahdeksilta­kymmeniltä­kolmilta83:illekahdeksille­kymmenille­kolmille
84:illäkahdeksilla­kymmenillä­neljillä84:iltäkahdeksilta­kymmeniltä­neljiltä84:illekahdeksille­kymmenille­neljille
85:illäkahdeksilla­kymmenillä­viisillä85:iltäkahdeksilta­kymmeniltä­viisiltä85:illekahdeksille­kymmenille­viisille
86:illakahdeksilla­kymmenillä­kuusilla86:iltakahdeksilta­kymmeniltä­kuusilta86:illekahdeksille­kymmenille­kuusille
87:illäkahdeksilla­kymmenillä­seitsemillä87:iltäkahdeksilta­kymmeniltä­seitsemiltä87:illekahdeksille­kymmenille­seitsemille
88:illakahdeksilla­kymmenillä­kahdeksilla88:iltakahdeksilta­kymmeniltä­kahdeksilta88:illekahdeksille­kymmenille­kahdeksille
89:illäkahdeksilla­kymmenillä­yhdeksillä89:iltäkahdeksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä89:illekahdeksille­kymmenille­yhdeksille
90:illäyhdeksillä­kymmenillä90:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä90:illeyhdeksille­kymmenille
91:illäyhdeksillä­kymmenillä­yksillä91:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­yksiltä91:illeyhdeksille­kymmenille­yksille
92:illayhdeksillä­kymmenillä­kaksilla92:iltayhdeksiltä­kymmeniltä­kaksilta92:illeyhdeksille­kymmenille­kaksille
93:illayhdeksillä­kymmenillä­kolmilla93:iltayhdeksiltä­kymmeniltä­kolmilta93:illeyhdeksille­kymmenille­kolmille
94:illäyhdeksillä­kymmenillä­neljillä94:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­neljiltä94:illeyhdeksille­kymmenille­neljille
95:illäyhdeksillä­kymmenillä­viisillä95:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­viisiltä95:illeyhdeksille­kymmenille­viisille
96:illayhdeksillä­kymmenillä­kuusilla96:iltayhdeksiltä­kymmeniltä­kuusilta96:illeyhdeksille­kymmenille­kuusille
97:illäyhdeksillä­kymmenillä­seitsemillä97:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­seitsemiltä97:illeyhdeksille­kymmenille­seitsemille
98:illayhdeksillä­kymmenillä­kahdeksilla98:iltayhdeksiltä­kymmeniltä­kahdeksilta98:illeyhdeksille­kymmenille­kahdeksille
99:illäyhdeksillä­kymmenillä­yhdeksillä99:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä99:illeyhdeksille­kymmenille­yhdeksille
100:illasadoilla100:iltasadoilta100:illesadoille
101:illäsadoilla­yksillä101:iltäsadoilta­yksiltä101:illesadoille­yksille
102:illasadoilla­kaksilla102:iltasadoilta­kaksilta102:illesadoille­kaksille
103:illasadoilla­kolmilla103:iltasadoilta­kolmilta103:illesadoille­kolmille
104:illäsadoilla­neljillä104:iltäsadoilta­neljiltä104:illesadoille­neljille
105:illäsadoilla­viisillä105:iltäsadoilta­viisiltä105:illesadoille­viisille
106:illasadoilla­kuusilla106:iltasadoilta­kuusilta106:illesadoille­kuusille
107:illäsadoilla­seitsemillä107:iltäsadoilta­seitsemiltä107:illesadoille­seitsemille
108:illasadoilla­kahdeksilla108:iltasadoilta­kahdeksilta108:illesadoille­kahdeksille
109:illäsadoilla­yhdeksillä109:iltäsadoilta­yhdeksiltä109:illesadoille­yhdeksille
110:illäsadoilla­kymmenillä110:iltäsadoilta­kymmeniltä110:illesadoille­kymmenille
111:illäsadoilla­yksillä­toista111:iltäsadoilta­yksiltä­toista111:illesadoille­yksille­toista
112:illäsadoilla­kaksilla­toista112:iltäsadoilta­kaksilta­toista112:illesadoille­kaksille­toista
113:illäsadoilla­kolmilla­toista113:iltäsadoilta­kolmilta­toista113:illesadoille­kolmille­toista
114:illäsadoilla­neljillä­toista114:iltäsadoilta­neljiltä­toista114:illesadoille­neljille­toista
115:illäsadoilla­viisillä­toista115:iltäsadoilta­viisiltä­toista115:illesadoille­viisille­toista
116:illäsadoilla­kuusilla­toista116:iltäsadoilta­kuusilta­toista116:illesadoille­kuusille­toista
117:illäsadoilla­seitsemillä­toista117:iltäsadoilta­seitsemiltä­toista117:illesadoille­seitsemille­toista
118:illäsadoilla­kahdeksilla­toista118:iltäsadoilta­kahdeksilta­toista118:illesadoille­kahdeksille­toista
119:illäsadoilla­yhdeksillä­toista119:iltäsadoilta­yhdeksiltä­toista119:illesadoille­yhdeksille­toista
120:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä120:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä120:illesadoille­kaksille­kymmenille
121:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­yksillä121:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­yksiltä121:illesadoille­kaksille­kymmenille­yksille
122:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­kaksilla122:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kaksilta122:illesadoille­kaksille­kymmenille­kaksille
123:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­kolmilla123:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kolmilta123:illesadoille­kaksille­kymmenille­kolmille
124:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­neljillä124:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­neljiltä124:illesadoille­kaksille­kymmenille­neljille
125:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­viisillä125:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­viisiltä125:illesadoille­kaksille­kymmenille­viisille
126:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­kuusilla126:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kuusilta126:illesadoille­kaksille­kymmenille­kuusille
127:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­seitsemillä127:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­seitsemiltä127:illesadoille­kaksille­kymmenille­seitsemille
128:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­kahdeksilla128:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kahdeksilta128:illesadoille­kaksille­kymmenille­kahdeksille
129:illäsadoilla­kaksilla­kymmenillä­yhdeksillä129:iltäsadoilta­kaksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä129:illesadoille­kaksille­kymmenille­yhdeksille
130:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä130:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä130:illesadoille­kolmille­kymmenille
131:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­yksillä131:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­yksiltä131:illesadoille­kolmille­kymmenille­yksille
132:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­kaksilla132:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kaksilta132:illesadoille­kolmille­kymmenille­kaksille
133:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­kolmilla133:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kolmilta133:illesadoille­kolmille­kymmenille­kolmille
134:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­neljillä134:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­neljiltä134:illesadoille­kolmille­kymmenille­neljille
135:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­viisillä135:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­viisiltä135:illesadoille­kolmille­kymmenille­viisille
136:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­kuusilla136:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kuusilta136:illesadoille­kolmille­kymmenille­kuusille
137:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­seitsemillä137:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­seitsemiltä137:illesadoille­kolmille­kymmenille­seitsemille
138:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­kahdeksilla138:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kahdeksilta138:illesadoille­kolmille­kymmenille­kahdeksille
139:illäsadoilla­kolmilla­kymmenillä­yhdeksillä139:iltäsadoilta­kolmilta­kymmeniltä­yhdeksiltä139:illesadoille­kolmille­kymmenille­yhdeksille
140:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä140:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä140:illesadoille­neljille­kymmenille
141:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­yksillä141:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­yksiltä141:illesadoille­neljille­kymmenille­yksille
142:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­kaksilla142:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kaksilta142:illesadoille­neljille­kymmenille­kaksille
143:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­kolmilla143:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kolmilta143:illesadoille­neljille­kymmenille­kolmille
144:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­neljillä144:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­neljiltä144:illesadoille­neljille­kymmenille­neljille
145:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­viisillä145:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­viisiltä145:illesadoille­neljille­kymmenille­viisille
146:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­kuusilla146:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kuusilta146:illesadoille­neljille­kymmenille­kuusille
147:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­seitsemillä147:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­seitsemiltä147:illesadoille­neljille­kymmenille­seitsemille
148:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­kahdeksilla148:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kahdeksilta148:illesadoille­neljille­kymmenille­kahdeksille
149:illäsadoilla­neljillä­kymmenillä­yhdeksillä149:iltäsadoilta­neljiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä149:illesadoille­neljille­kymmenille­yhdeksille
150:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä150:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä150:illesadoille­viisille­kymmenille
151:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­yksillä151:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­yksiltä151:illesadoille­viisille­kymmenille­yksille
152:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­kaksilla152:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kaksilta152:illesadoille­viisille­kymmenille­kaksille
153:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­kolmilla153:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kolmilta153:illesadoille­viisille­kymmenille­kolmille
154:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­neljillä154:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­neljiltä154:illesadoille­viisille­kymmenille­neljille
155:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­viisillä155:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­viisiltä155:illesadoille­viisille­kymmenille­viisille
156:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­kuusilla156:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kuusilta156:illesadoille­viisille­kymmenille­kuusille
157:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­seitsemillä157:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­seitsemiltä157:illesadoille­viisille­kymmenille­seitsemille
158:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­kahdeksilla158:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kahdeksilta158:illesadoille­viisille­kymmenille­kahdeksille
159:illäsadoilla­viisillä­kymmenillä­yhdeksillä159:iltäsadoilta­viisiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä159:illesadoille­viisille­kymmenille­yhdeksille
160:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä160:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä160:illesadoille­kuusille­kymmenille
161:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­yksillä161:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­yksiltä161:illesadoille­kuusille­kymmenille­yksille
162:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­kaksilla162:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kaksilta162:illesadoille­kuusille­kymmenille­kaksille
163:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­kolmilla163:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kolmilta163:illesadoille­kuusille­kymmenille­kolmille
164:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­neljillä164:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­neljiltä164:illesadoille­kuusille­kymmenille­neljille
165:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­viisillä165:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­viisiltä165:illesadoille­kuusille­kymmenille­viisille
166:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­kuusilla166:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kuusilta166:illesadoille­kuusille­kymmenille­kuusille
167:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­seitsemillä167:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­seitsemiltä167:illesadoille­kuusille­kymmenille­seitsemille
168:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­kahdeksilla168:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kahdeksilta168:illesadoille­kuusille­kymmenille­kahdeksille
169:illäsadoilla­kuusilla­kymmenillä­yhdeksillä169:iltäsadoilta­kuusilta­kymmeniltä­yhdeksiltä169:illesadoille­kuusille­kymmenille­yhdeksille
170:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä170:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä170:illesadoille­seitsemille­kymmenille
171:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­yksillä171:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­yksiltä171:illesadoille­seitsemille­kymmenille­yksille
172:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kaksilla172:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kaksilta172:illesadoille­seitsemille­kymmenille­kaksille
173:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kolmilla173:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kolmilta173:illesadoille­seitsemille­kymmenille­kolmille
174:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­neljillä174:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­neljiltä174:illesadoille­seitsemille­kymmenille­neljille
175:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­viisillä175:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­viisiltä175:illesadoille­seitsemille­kymmenille­viisille
176:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kuusilla176:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kuusilta176:illesadoille­seitsemille­kymmenille­kuusille
177:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­seitsemillä177:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­seitsemiltä177:illesadoille­seitsemille­kymmenille­seitsemille
178:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kahdeksilla178:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kahdeksilta178:illesadoille­seitsemille­kymmenille­kahdeksille
179:illäsadoilla­seitsemillä­kymmenillä­yhdeksillä179:iltäsadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä179:illesadoille­seitsemille­kymmenille­yhdeksille
180:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä180:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä180:illesadoille­kahdeksille­kymmenille
181:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­yksillä181:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­yksiltä181:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­yksille
182:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kaksilla182:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kaksilta182:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­kaksille
183:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kolmilla183:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kolmilta183:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­kolmille
184:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­neljillä184:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­neljiltä184:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­neljille
185:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­viisillä185:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­viisiltä185:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­viisille
186:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kuusilla186:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kuusilta186:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­kuusille
187:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­seitsemillä187:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­seitsemiltä187:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­seitsemille
188:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kahdeksilla188:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kahdeksilta188:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­kahdeksille
189:illäsadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­yhdeksillä189:iltäsadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä189:illesadoille­kahdeksille­kymmenille­yhdeksille
190:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä190:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä190:illesadoille­yhdeksille­kymmenille
191:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­yksillä191:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­yksiltä191:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­yksille
192:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kaksilla192:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kaksilta192:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­kaksille
193:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kolmilla193:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kolmilta193:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­kolmille
194:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­neljillä194:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­neljiltä194:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­neljille
195:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­viisillä195:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­viisiltä195:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­viisille
196:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kuusilla196:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kuusilta196:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­kuusille
197:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­seitsemillä197:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­seitsemiltä197:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­seitsemille
198:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kahdeksilla198:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kahdeksilta198:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­kahdeksille
199:illäsadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­yhdeksillä199:iltäsadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä199:illesadoille­yhdeksille­kymmenille­yhdeksille
200:illakaksilla­sadoilla200:iltakaksilta­sadoilta200:illekaksille­sadoille
300:illakolmilla­sadoilla300:iltakolmilta­sadoilta300:illekolmille­sadoille
400:illaneljillä­sadoilla400:iltaneljiltä­sadoilta400:illeneljille­sadoille
500:illaviisillä­sadoilla500:iltaviisiltä­sadoilta500:illeviisille­sadoille
600:illakuusilla­sadoilla600:iltakuusilta­sadoilta600:illekuusille­sadoille
700:illaseitsemillä­sadoilla700:iltaseitsemiltä­sadoilta700:illeseitsemille­sadoille
800:illakahdeksilla­sadoilla800:iltakahdeksilta­sadoilta800:illekahdeksille­sadoille
900:illayhdeksillä­sadoilla900:iltayhdeksiltä­sadoilta900:illeyhdeksille­sadoille
987:illäyhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­seitsemillä987:iltäyhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­seitsemiltä987:illeyhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­seitsemille
1000:illatuhansilla1000:iltatuhansilta1000:illetuhansille
1001:illätuhansilla­yksillä1001:iltätuhansilta­yksiltä1001:illetuhansille­yksille
1002:illatuhansilla­kaksilla1002:iltatuhansilta­kaksilta1002:illetuhansille­kaksille
1003:illatuhansilla­kolmilla1003:iltatuhansilta­kolmilta1003:illetuhansille­kolmille
1900:illatuhansilla­yhdeksillä­sadoilla1900:iltatuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta1900:illetuhansille­yhdeksille­sadoille
1901:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yksillä1901:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yksiltä1901:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yksille
1902:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla1902:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta1902:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille
1903:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla1903:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta1903:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille
1904:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä1904:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä1904:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille
1905:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä1905:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä1905:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille
1906:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla1906:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta1906:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille
1907:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä1907:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä1907:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille
1908:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla1908:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta1908:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille
1909:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä1909:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä1909:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille
1910:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kymmenillä1910:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kymmeniltä1910:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kymmenille
1911:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yksillä­toista1911:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yksiltä­toista1911:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yksille­toista
1912:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­toista1912:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­toista1912:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­toista
1913:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­toista1913:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­toista1913:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­toista
1914:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­toista1914:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­toista1914:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­toista
1915:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­toista1915:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­toista1915:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­toista
1916:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­toista1916:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­toista1916:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­toista
1917:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­toista1917:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­toista1917:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­toista
1918:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­toista1918:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­toista1918:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­toista
1919:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­toista1919:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­toista1919:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­toista
1920:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä1920:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä1920:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille
1921:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­yksillä1921:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­yksiltä1921:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­yksille
1922:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­kaksilla1922:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kaksilta1922:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­kaksille
1923:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­kolmilla1923:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kolmilta1923:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­kolmille
1924:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­neljillä1924:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­neljiltä1924:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­neljille
1925:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­viisillä1925:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­viisiltä1925:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­viisille
1926:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­kuusilla1926:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kuusilta1926:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­kuusille
1927:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­seitsemillä1927:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­seitsemiltä1927:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­seitsemille
1928:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­kahdeksilla1928:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­kahdeksilta1928:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­kahdeksille
1929:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kaksilla­kymmenillä­yhdeksillä1929:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kaksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä1929:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kaksille­kymmenille­yhdeksille
1930:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä1930:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä1930:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille
1931:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­yksillä1931:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­yksiltä1931:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­yksille
1932:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­kaksilla1932:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kaksilta1932:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­kaksille
1933:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­kolmilla1933:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kolmilta1933:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­kolmille
1934:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­neljillä1934:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­neljiltä1934:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­neljille
1935:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­viisillä1935:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­viisiltä1935:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­viisille
1936:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­kuusilla1936:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kuusilta1936:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­kuusille
1937:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­seitsemillä1937:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­seitsemiltä1937:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­seitsemille
1938:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­kahdeksilla1938:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­kahdeksilta1938:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­kahdeksille
1939:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kolmilla­kymmenillä­yhdeksillä1939:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kolmilta­kymmeniltä­yhdeksiltä1939:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kolmille­kymmenille­yhdeksille
1940:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä1940:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä1940:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille
1941:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­yksillä1941:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­yksiltä1941:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­yksille
1942:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­kaksilla1942:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kaksilta1942:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­kaksille
1943:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­kolmilla1943:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kolmilta1943:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­kolmille
1944:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­neljillä1944:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­neljiltä1944:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­neljille
1945:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­viisillä1945:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­viisiltä1945:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­viisille
1946:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­kuusilla1946:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kuusilta1946:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­kuusille
1947:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­seitsemillä1947:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­seitsemiltä1947:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­seitsemille
1948:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­kahdeksilla1948:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­kahdeksilta1948:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­kahdeksille
1949:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­neljillä­kymmenillä­yhdeksillä1949:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­neljiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä1949:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­neljille­kymmenille­yhdeksille
1950:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä1950:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä1950:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille
1951:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­yksillä1951:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­yksiltä1951:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­yksille
1952:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­kaksilla1952:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kaksilta1952:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­kaksille
1953:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­kolmilla1953:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kolmilta1953:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­kolmille
1954:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­neljillä1954:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­neljiltä1954:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­neljille
1955:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­viisillä1955:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­viisiltä1955:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­viisille
1956:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­kuusilla1956:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kuusilta1956:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­kuusille
1957:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­seitsemillä1957:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­seitsemiltä1957:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­seitsemille
1958:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­kahdeksilla1958:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­kahdeksilta1958:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­kahdeksille
1959:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­viisillä­kymmenillä­yhdeksillä1959:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä1959:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­viisille­kymmenille­yhdeksille
1960:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä1960:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä1960:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille
1961:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­yksillä1961:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­yksiltä1961:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­yksille
1962:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­kaksilla1962:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kaksilta1962:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­kaksille
1963:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­kolmilla1963:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kolmilta1963:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­kolmille
1964:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­neljillä1964:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­neljiltä1964:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­neljille
1965:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­viisillä1965:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­viisiltä1965:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­viisille
1966:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­kuusilla1966:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kuusilta1966:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­kuusille
1967:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­seitsemillä1967:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­seitsemiltä1967:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­seitsemille
1968:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­kahdeksilla1968:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­kahdeksilta1968:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­kahdeksille
1969:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­yhdeksillä1969:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­yhdeksiltä1969:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kuusille­kymmenille­yhdeksille
1970:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä1970:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä1970:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille
1971:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­yksillä1971:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­yksiltä1971:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­yksille
1972:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kaksilla1972:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kaksilta1972:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­kaksille
1973:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kolmilla1973:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kolmilta1973:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­kolmille
1974:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­neljillä1974:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­neljiltä1974:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­neljille
1975:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­viisillä1975:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­viisiltä1975:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­viisille
1976:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kuusilla1976:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kuusilta1976:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­kuusille
1977:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­seitsemillä1977:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­seitsemiltä1977:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­seitsemille
1978:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kahdeksilla1978:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kahdeksilta1978:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­kahdeksille
1979:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­yhdeksillä1979:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä1979:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­yhdeksille
1980:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä1980:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä1980:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille
1981:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­yksillä1981:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­yksiltä1981:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­yksille
1982:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kaksilla1982:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kaksilta1982:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­kaksille
1983:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kolmilla1983:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kolmilta1983:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­kolmille
1984:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­neljillä1984:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­neljiltä1984:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­neljille
1985:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­viisillä1985:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­viisiltä1985:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­viisille
1986:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kuusilla1986:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kuusilta1986:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­kuusille
1987:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­seitsemillä1987:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­seitsemiltä1987:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­seitsemille
1988:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­kahdeksilla1988:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­kahdeksilta1988:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­kahdeksille
1989:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­yhdeksillä1989:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä1989:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­yhdeksille
1990:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä1990:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä1990:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille
1991:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­yksillä1991:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­yksiltä1991:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­yksille
1992:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kaksilla1992:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kaksilta1992:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­kaksille
1993:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kolmilla1993:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kolmilta1993:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­kolmille
1994:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­neljillä1994:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­neljiltä1994:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­neljille
1995:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­viisillä1995:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­viisiltä1995:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­viisille
1996:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kuusilla1996:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kuusilta1996:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­kuusille
1997:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­seitsemillä1997:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­seitsemiltä1997:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­seitsemille
1998:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­kahdeksilla1998:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­kahdeksilta1998:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­kahdeksille
1999:illätuhansilla­yhdeksillä­sadoilla­yhdeksillä­kymmenillä­yhdeksillä1999:iltätuhansilta­yhdeksiltä­sadoilta­yhdeksiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä1999:illetuhansille­yhdeksille­sadoille­yhdeksille­kymmenille­yhdeksille
2000:illakaksilla­tuhansilla2000:iltakaksilta­tuhansilta2000:illekaksille­tuhansille
2001:illäkaksilla­tuhansilla­yksillä2001:iltäkaksilta­tuhansilta­yksiltä2001:illekaksille­tuhansille­yksille
2002:illakaksilla­tuhansilla­kaksilla2002:iltakaksilta­tuhansilta­kaksilta2002:illekaksille­tuhansille­kaksille
2003:illakaksilla­tuhansilla­kolmilla2003:iltakaksilta­tuhansilta­kolmilta2003:illekaksille­tuhansille­kolmille
2004:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä2004:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä2004:illekaksille­tuhansille­neljille
2005:illäkaksilla­tuhansilla­viisillä2005:iltäkaksilta­tuhansilta­viisiltä2005:illekaksille­tuhansille­viisille
2006:illakaksilla­tuhansilla­kuusilla2006:iltakaksilta­tuhansilta­kuusilta2006:illekaksille­tuhansille­kuusille
2007:illäkaksilla­tuhansilla­seitsemillä2007:iltäkaksilta­tuhansilta­seitsemiltä2007:illekaksille­tuhansille­seitsemille
2008:illakaksilla­tuhansilla­kahdeksilla2008:iltakaksilta­tuhansilta­kahdeksilta2008:illekaksille­tuhansille­kahdeksille
2009:illäkaksilla­tuhansilla­yhdeksillä2009:iltäkaksilta­tuhansilta­yhdeksiltä2009:illekaksille­tuhansille­yhdeksille
2010:illäkaksilla­tuhansilla­kymmenillä2010:iltäkaksilta­tuhansilta­kymmeniltä2010:illekaksille­tuhansille­kymmenille
2011:illäkaksilla­tuhansilla­yksillä­toista2011:iltäkaksilta­tuhansilta­yksiltä­toista2011:illekaksille­tuhansille­yksille­toista
2012:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­toista2012:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­toista2012:illekaksille­tuhansille­kaksille­toista
2013:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­toista2013:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­toista2013:illekaksille­tuhansille­kolmille­toista
2014:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­toista2014:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­toista2014:illekaksille­tuhansille­neljille­toista
2015:illäkaksilla­tuhansilla­viisillä­toista2015:iltäkaksilta­tuhansilta­viisiltä­toista2015:illekaksille­tuhansille­viisille­toista
2016:illäkaksilla­tuhansilla­kuusilla­toista2016:iltäkaksilta­tuhansilta­kuusilta­toista2016:illekaksille­tuhansille­kuusille­toista
2017:illäkaksilla­tuhansilla­seitsemillä­toista2017:iltäkaksilta­tuhansilta­seitsemiltä­toista2017:illekaksille­tuhansille­seitsemille­toista
2018:illäkaksilla­tuhansilla­kahdeksilla­toista2018:iltäkaksilta­tuhansilta­kahdeksilta­toista2018:illekaksille­tuhansille­kahdeksille­toista
2019:illäkaksilla­tuhansilla­yhdeksillä­toista2019:iltäkaksilta­tuhansilta­yhdeksiltä­toista2019:illekaksille­tuhansille­yhdeksille­toista
2020:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä2020:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä2020:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille
2021:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­yksillä2021:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­yksiltä2021:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­yksille
2022:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­kaksilla2022:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­kaksilta2022:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­kaksille
2023:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­kolmilla2023:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­kolmilta2023:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­kolmille
2024:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­neljillä2024:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­neljiltä2024:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­neljille
2025:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­viisillä2025:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­viisiltä2025:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­viisille
2026:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­kuusilla2026:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­kuusilta2026:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­kuusille
2027:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­seitsemillä2027:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­seitsemiltä2027:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­seitsemille
2028:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­kahdeksilla2028:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­kahdeksilta2028:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­kahdeksille
2029:illäkaksilla­tuhansilla­kaksilla­kymmenillä­yhdeksillä2029:iltäkaksilta­tuhansilta­kaksilta­kymmeniltä­yhdeksiltä2029:illekaksille­tuhansille­kaksille­kymmenille­yhdeksille
2030:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä2030:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä2030:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille
2031:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­yksillä2031:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­yksiltä2031:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­yksille
2032:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­kaksilla2032:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­kaksilta2032:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­kaksille
2033:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­kolmilla2033:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­kolmilta2033:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­kolmille
2034:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­neljillä2034:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­neljiltä2034:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­neljille
2035:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­viisillä2035:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­viisiltä2035:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­viisille
2036:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­kuusilla2036:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­kuusilta2036:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­kuusille
2037:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­seitsemillä2037:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­seitsemiltä2037:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­seitsemille
2038:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­kahdeksilla2038:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­kahdeksilta2038:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­kahdeksille
2039:illäkaksilla­tuhansilla­kolmilla­kymmenillä­yhdeksillä2039:iltäkaksilta­tuhansilta­kolmilta­kymmeniltä­yhdeksiltä2039:illekaksille­tuhansille­kolmille­kymmenille­yhdeksille
2040:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä2040:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä2040:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille
2041:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­yksillä2041:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­yksiltä2041:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­yksille
2042:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­kaksilla2042:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­kaksilta2042:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­kaksille
2043:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­kolmilla2043:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­kolmilta2043:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­kolmille
2044:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­neljillä2044:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­neljiltä2044:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­neljille
2045:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­viisillä2045:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­viisiltä2045:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­viisille
2046:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­kuusilla2046:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­kuusilta2046:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­kuusille
2047:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­seitsemillä2047:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­seitsemiltä2047:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­seitsemille
2048:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­kahdeksilla2048:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­kahdeksilta2048:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­kahdeksille
2049:illäkaksilla­tuhansilla­neljillä­kymmenillä­yhdeksillä2049:iltäkaksilta­tuhansilta­neljiltä­kymmeniltä­yhdeksiltä2049:illekaksille­tuhansille­neljille­kymmenille­yhdeksille
2050:illäkaksilla­tuhansilla­viisillä­kymmenillä2050:iltäkaksilta­tuhansilta­viisiltä­kymmeniltä2050:illekaksille­tuhansille­viisille­kymmenille
3000:illakolmilla­tuhansilla3000:iltakolmilta­tuhansilta3000:illekolmille­tuhansille
4000:illaneljillä­tuhansilla4000:iltaneljiltä­tuhansilta4000:illeneljille­tuhansille
5000:illaviisillä­tuhansilla5000:iltaviisiltä­tuhansilta5000:illeviisille­tuhansille
6000:illakuusilla­tuhansilla6000:iltakuusilta­tuhansilta6000:illekuusille­tuhansille
7000:illaseitsemillä­tuhansilla7000:iltaseitsemiltä­tuhansilta7000:illeseitsemille­tuhansille
8000:illakahdeksilla­tuhansilla8000:iltakahdeksilta­tuhansilta8000:illekahdeksille­tuhansille
9000:illayhdeksillä­tuhansilla9000:iltayhdeksiltä­tuhansilta9000:illeyhdeksille­tuhansille
9876:illäyhdeksillä­tuhansilla­kahdeksilla­sadoilla­seitsemillä­kymmenillä­kuusilla9876:iltäyhdeksiltä­tuhansilta­kahdeksilta­sadoilta­seitsemiltä­kymmeniltä­kuusilta9876:illeyhdeksille­tuhansille­kahdeksille­sadoille­seitsemille­kymmenille­kuusille
10 000:illakymmenillä­tuhansilla10 000:iltakymmeniltä­tuhansilta10 000:illekymmenille­tuhansille
98 765:illäyhdeksillä­kymmenillä­kahdeksilla­tuhansilla seitsemillä­sadoilla­kuusilla­kymmenillä­viisillä98 765:iltäyhdeksiltä­kymmeniltä­kahdeksilta­tuhansilta seitsemiltä­sadoilta­kuusilta­kymmeniltä­viisiltä98 765:illeyhdeksille­kymmenille­kahdeksille­tuhansille seitsemille­sadoille­kuusille­kymmenille­viisille
100 000:illasadoilla­tuhansilla100 000:iltasadoilta­tuhansilta100 000:illesadoille­tuhansille
987 654:illäyhdeksillä­sadoilla­kahdeksilla­kymmenillä­seitsemillä­tuhansilla kuusilla­sadoilla­viisillä­kymmenillä­neljillä987 654:iltäyhdeksiltä­sadoilta­kahdeksilta­kymmeniltä­seitsemiltä­tuhansilta kuusilta­sadoilta­viisiltä­kymmeniltä­neljiltä987 654:illeyhdeksille­sadoille­kahdeksille­kymmenille­seitsemille­tuhansille kuusille­sadoille­viisille­kymmenille­neljille
milj:illamiljoonillamilj:iltamiljooniltamilj:illemiljoonille
mrd:iillamiljardeiillamrd:iiltamiljardeiiltamrd:iillemiljardeiille
½:illapuolilla½:iltapuolilta½:illepuolille
1½:illapuolilla­toista1½:iltapuolilta­toista1½:illepuolille­toista
1/3:illakolmanneksilla1/3:iltakolmanneksilta1/3:illekolmanneksille
1/4:illäneljänneksillä1/4:iltäneljänneksiltä1/4:illeneljänneksille
1/5:illäviidenneksillä1/5:iltäviidenneksiltä1/5:illeviidenneksille
1/6:illakuudenneksilla1/6:iltakuudenneksilta1/6:illekuudenneksille
1/7:illäseitsemänneksillä1/7:iltäseitsemänneksiltä1/7:illeseitsemänneksille
1/8:illakahdeksanneksilla1/8:iltakahdeksanneksilta1/8:illekahdeksanneksille
1/9:illäyhdeksänneksillä1/9:iltäyhdeksänneksiltä1/9:illeyhdeksänneksille
1/10:illäkymmeneksillä1/10:iltäkymmeneksiltä1/10:illekymmeneksille
1/100:illasadanneksilla1/100:iltasadanneksilta1/100:illesadanneksille
1/1000:illatuhanneksilla1/1000:iltatuhanneksilta1/1000:illetuhanneksille
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P8 Monikon essiivi, translatiivi, abessiivi

+essiivitranslatiiviabessiivi
0:inanollina0:iksinolliksi0:ittanollitta
1:inäyksinä1:iksiyksiksi1:ittäyksittä
2:inakaksina2:iksikaksiksi2:ittakaksitta
3:inakolmina3:iksikolmiksi3:ittakolmitta
4:inäneljinä4:iksineljiksi4:ittäneljittä
5:inäviisinä5:iksiviisiksi5:ittäviisittä
6:inakuusina6:iksikuusiksi6:ittakuusitta
7:inäseitseminä7:iksiseitsemiksi7:ittäseitsemittä
8:inakahdeksina8:iksikahdeksiksi8:ittakahdeksitta
9:inäyhdeksinä9:iksiyhdeksiksi9:ittäyhdeksittä
10:inäkymmeninä10:iksikymmeniksi10:ittäkymmenittä
11:inäyksinä­toista11:iksiyksiksi­toista11:ittäyksittä­toista
12:inakaksina­toista12:iksikaksiksi­toista12:ittakaksitta­toista
13:inakolmina­toista13:iksikolmiksi­toista13:ittakolmitta­toista
14:inäneljinä­toista14:iksineljiksi­toista14:ittäneljittä­toista
15:inäviisinä­toista15:iksiviisiksi­toista15:ittäviisittä­toista
16:inakuusina­toista16:iksikuusiksi­toista16:ittakuusitta­toista
17:inäseitseminä­toista17:iksiseitsemiksi­toista17:ittäseitsemittä­toista
18:inakahdeksina­toista18:iksikahdeksiksi­toista18:ittakahdeksitta­toista
19:inäyhdeksinä­toista19:iksiyhdeksiksi­toista19:ittäyhdeksittä­toista
20:inäkaksina­kymmeninä20:iksikaksiksi­kymmeniksi20:ittäkaksitta­kymmenittä
21:inäkaksina­kymmeninä­yksinä21:iksikaksiksi­kymmeniksi­yksiksi21:ittäkaksitta­kymmenittä­yksittä
22:inakaksina­kymmeninä­kaksina22:iksikaksiksi­kymmeniksi­kaksiksi22:ittakaksitta­kymmenittä­kaksitta
23:inakaksina­kymmeninä­kolmina23:iksikaksiksi­kymmeniksi­kolmiksi23:ittakaksitta­kymmenittä­kolmitta
24:inäkaksina­kymmeninä­neljinä24:iksikaksiksi­kymmeniksi­neljiksi24:ittäkaksitta­kymmenittä­neljittä
25:inäkaksina­kymmeninä­viisinä25:iksikaksiksi­kymmeniksi­viisiksi25:ittäkaksitta­kymmenittä­viisittä
26:inakaksina­kymmeninä­kuusina26:iksikaksiksi­kymmeniksi­kuusiksi26:ittakaksitta­kymmenittä­kuusitta
27:inäkaksina­kymmeninä­seitseminä27:iksikaksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi27:ittäkaksitta­kymmenittä­seitsemittä
28:inakaksina­kymmeninä­kahdeksina28:iksikaksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi28:ittakaksitta­kymmenittä­kahdeksitta
29:inäkaksina­kymmeninä­yhdeksinä29:iksikaksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi29:ittäkaksitta­kymmenittä­yhdeksittä
30:inäkolmina­kymmeninä30:iksikolmiksi­kymmeniksi30:ittäkolmitta­kymmenittä
31:inäkolmina­kymmeninä­yksinä31:iksikolmiksi­kymmeniksi­yksiksi31:ittäkolmitta­kymmenittä­yksittä
32:inakolmina­kymmeninä­kaksina32:iksikolmiksi­kymmeniksi­kaksiksi32:ittakolmitta­kymmenittä­kaksitta
33:inakolmina­kymmeninä­kolmina33:iksikolmiksi­kymmeniksi­kolmiksi33:ittakolmitta­kymmenittä­kolmitta
34:inäkolmina­kymmeninä­neljinä34:iksikolmiksi­kymmeniksi­neljiksi34:ittäkolmitta­kymmenittä­neljittä
35:inäkolmina­kymmeninä­viisinä35:iksikolmiksi­kymmeniksi­viisiksi35:ittäkolmitta­kymmenittä­viisittä
36:inakolmina­kymmeninä­kuusina36:iksikolmiksi­kymmeniksi­kuusiksi36:ittakolmitta­kymmenittä­kuusitta
37:inäkolmina­kymmeninä­seitseminä37:iksikolmiksi­kymmeniksi­seitsemiksi37:ittäkolmitta­kymmenittä­seitsemittä
38:inakolmina­kymmeninä­kahdeksina38:iksikolmiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi38:ittakolmitta­kymmenittä­kahdeksitta
39:inäkolmina­kymmeninä­yhdeksinä39:iksikolmiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi39:ittäkolmitta­kymmenittä­yhdeksittä
40:inäneljinä­kymmeninä40:iksineljiksi­kymmeniksi40:ittäneljittä­kymmenittä
41:inäneljinä­kymmeninä­yksinä41:iksineljiksi­kymmeniksi­yksiksi41:ittäneljittä­kymmenittä­yksittä
42:inaneljinä­kymmeninä­kaksina42:iksineljiksi­kymmeniksi­kaksiksi42:ittaneljittä­kymmenittä­kaksitta
43:inaneljinä­kymmeninä­kolmina43:iksineljiksi­kymmeniksi­kolmiksi43:ittaneljittä­kymmenittä­kolmitta
44:inäneljinä­kymmeninä­neljinä44:iksineljiksi­kymmeniksi­neljiksi44:ittäneljittä­kymmenittä­neljittä
45:inäneljinä­kymmeninä­viisinä45:iksineljiksi­kymmeniksi­viisiksi45:ittäneljittä­kymmenittä­viisittä
46:inaneljinä­kymmeninä­kuusina46:iksineljiksi­kymmeniksi­kuusiksi46:ittaneljittä­kymmenittä­kuusitta
47:inäneljinä­kymmeninä­seitseminä47:iksineljiksi­kymmeniksi­seitsemiksi47:ittäneljittä­kymmenittä­seitsemittä
48:inaneljinä­kymmeninä­kahdeksina48:iksineljiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi48:ittaneljittä­kymmenittä­kahdeksitta
49:inäneljinä­kymmeninä­yhdeksinä49:iksineljiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi49:ittäneljittä­kymmenittä­yhdeksittä
50:inäviisinä­kymmeninä50:iksiviisiksi­kymmeniksi50:ittäviisittä­kymmenittä
51:inäviisinä­kymmeninä­yksinä51:iksiviisiksi­kymmeniksi­yksiksi51:ittäviisittä­kymmenittä­yksittä
52:inaviisinä­kymmeninä­kaksina52:iksiviisiksi­kymmeniksi­kaksiksi52:ittaviisittä­kymmenittä­kaksitta
53:inaviisinä­kymmeninä­kolmina53:iksiviisiksi­kymmeniksi­kolmiksi53:ittaviisittä­kymmenittä­kolmitta
54:inäviisinä­kymmeninä­neljinä54:iksiviisiksi­kymmeniksi­neljiksi54:ittäviisittä­kymmenittä­neljittä
55:inäviisinä­kymmeninä­viisinä55:iksiviisiksi­kymmeniksi­viisiksi55:ittäviisittä­kymmenittä­viisittä
56:inaviisinä­kymmeninä­kuusina56:iksiviisiksi­kymmeniksi­kuusiksi56:ittaviisittä­kymmenittä­kuusitta
57:inäviisinä­kymmeninä­seitseminä57:iksiviisiksi­kymmeniksi­seitsemiksi57:ittäviisittä­kymmenittä­seitsemittä
58:inaviisinä­kymmeninä­kahdeksina58:iksiviisiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi58:ittaviisittä­kymmenittä­kahdeksitta
59:inäviisinä­kymmeninä­yhdeksinä59:iksiviisiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi59:ittäviisittä­kymmenittä­yhdeksittä
60:inäkuusina­kymmeninä60:iksikuusiksi­kymmeniksi60:ittäkuusitta­kymmenittä
61:inäkuusina­kymmeninä­yksinä61:iksikuusiksi­kymmeniksi­yksiksi61:ittäkuusitta­kymmenittä­yksittä
62:inakuusina­kymmeninä­kaksina62:iksikuusiksi­kymmeniksi­kaksiksi62:ittakuusitta­kymmenittä­kaksitta
63:inakuusina­kymmeninä­kolmina63:iksikuusiksi­kymmeniksi­kolmiksi63:ittakuusitta­kymmenittä­kolmitta
64:inäkuusina­kymmeninä­neljinä64:iksikuusiksi­kymmeniksi­neljiksi64:ittäkuusitta­kymmenittä­neljittä
65:inäkuusina­kymmeninä­viisinä65:iksikuusiksi­kymmeniksi­viisiksi65:ittäkuusitta­kymmenittä­viisittä
66:inakuusina­kymmeninä­kuusina66:iksikuusiksi­kymmeniksi­kuusiksi66:ittakuusitta­kymmenittä­kuusitta
67:inäkuusina­kymmeninä­seitseminä67:iksikuusiksi­kymmeniksi­seitsemiksi67:ittäkuusitta­kymmenittä­seitsemittä
68:inakuusina­kymmeninä­kahdeksina68:iksikuusiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi68:ittakuusitta­kymmenittä­kahdeksitta
69:inäkuusina­kymmeninä­yhdeksinä69:iksikuusiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi69:ittäkuusitta­kymmenittä­yhdeksittä
70:inäseitseminä­kymmeninä70:iksiseitsemiksi­kymmeniksi70:ittäseitsemittä­kymmenittä
71:inäseitseminä­kymmeninä­yksinä71:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­yksiksi71:ittäseitsemittä­kymmenittä­yksittä
72:inaseitseminä­kymmeninä­kaksina72:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­kaksiksi72:ittaseitsemittä­kymmenittä­kaksitta
73:inaseitseminä­kymmeninä­kolmina73:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­kolmiksi73:ittaseitsemittä­kymmenittä­kolmitta
74:inäseitseminä­kymmeninä­neljinä74:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­neljiksi74:ittäseitsemittä­kymmenittä­neljittä
75:inäseitseminä­kymmeninä­viisinä75:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­viisiksi75:ittäseitsemittä­kymmenittä­viisittä
76:inaseitseminä­kymmeninä­kuusina76:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­kuusiksi76:ittaseitsemittä­kymmenittä­kuusitta
77:inäseitseminä­kymmeninä­seitseminä77:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­seitsemiksi77:ittäseitsemittä­kymmenittä­seitsemittä
78:inaseitseminä­kymmeninä­kahdeksina78:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi78:ittaseitsemittä­kymmenittä­kahdeksitta
79:inäseitseminä­kymmeninä­yhdeksinä79:iksiseitsemiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi79:ittäseitsemittä­kymmenittä­yhdeksittä
80:inäkahdeksina­kymmeninä80:iksikahdeksiksi­kymmeniksi80:ittäkahdeksitta­kymmenittä
81:inäkahdeksina­kymmeninä­yksinä81:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi81:ittäkahdeksitta­kymmenittä­yksittä
82:inakahdeksina­kymmeninä­kaksina82:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi82:ittakahdeksitta­kymmenittä­kaksitta
83:inakahdeksina­kymmeninä­kolmina83:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi83:ittakahdeksitta­kymmenittä­kolmitta
84:inäkahdeksina­kymmeninä­neljinä84:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi84:ittäkahdeksitta­kymmenittä­neljittä
85:inäkahdeksina­kymmeninä­viisinä85:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi85:ittäkahdeksitta­kymmenittä­viisittä
86:inakahdeksina­kymmeninä­kuusina86:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi86:ittakahdeksitta­kymmenittä­kuusitta
87:inäkahdeksina­kymmeninä­seitseminä87:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi87:ittäkahdeksitta­kymmenittä­seitsemittä
88:inakahdeksina­kymmeninä­kahdeksina88:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi88:ittakahdeksitta­kymmenittä­kahdeksitta
89:inäkahdeksina­kymmeninä­yhdeksinä89:iksikahdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi89:ittäkahdeksitta­kymmenittä­yhdeksittä
90:inäyhdeksinä­kymmeninä90:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi90:ittäyhdeksittä­kymmenittä
91:inäyhdeksinä­kymmeninä­yksinä91:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi91:ittäyhdeksittä­kymmenittä­yksittä
92:inayhdeksinä­kymmeninä­kaksina92:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi92:ittayhdeksittä­kymmenittä­kaksitta
93:inayhdeksinä­kymmeninä­kolmina93:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi93:ittayhdeksittä­kymmenittä­kolmitta
94:inäyhdeksinä­kymmeninä­neljinä94:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi94:ittäyhdeksittä­kymmenittä­neljittä
95:inäyhdeksinä­kymmeninä­viisinä95:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi95:ittäyhdeksittä­kymmenittä­viisittä
96:inayhdeksinä­kymmeninä­kuusina96:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi96:ittayhdeksittä­kymmenittä­kuusitta
97:inäyhdeksinä­kymmeninä­seitseminä97:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi97:ittäyhdeksittä­kymmenittä­seitsemittä
98:inayhdeksinä­kymmeninä­kahdeksina98:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi98:ittayhdeksittä­kymmenittä­kahdeksitta
99:inäyhdeksinä­kymmeninä­yhdeksinä99:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi99:ittäyhdeksittä­kymmenittä­yhdeksittä
100:inasatoina100:iksisadoiksi100:ittasadoitta
101:inäsatoina­yksinä101:iksisadoiksi­yksiksi101:ittäsadoitta­yksittä
102:inasatoina­kaksina102:iksisadoiksi­kaksiksi102:ittasadoitta­kaksitta
103:inasatoina­kolmina103:iksisadoiksi­kolmiksi103:ittasadoitta­kolmitta
104:inäsatoina­neljinä104:iksisadoiksi­neljiksi104:ittäsadoitta­neljittä
105:inäsatoina­viisinä105:iksisadoiksi­viisiksi105:ittäsadoitta­viisittä
106:inasatoina­kuusina106:iksisadoiksi­kuusiksi106:ittasadoitta­kuusitta
107:inäsatoina­seitseminä107:iksisadoiksi­seitsemiksi107:ittäsadoitta­seitsemittä
108:inasatoina­kahdeksina108:iksisadoiksi­kahdeksiksi108:ittasadoitta­kahdeksitta
109:inäsatoina­yhdeksinä109:iksisadoiksi­yhdeksiksi109:ittäsadoitta­yhdeksittä
110:inäsatoina­kymmeninä110:iksisadoiksi­kymmeniksi110:ittäsadoitta­kymmenittä
111:iinäsatoina­yksinä­toista111:iksisadoiksi­yksiksi­toista111:ittäsadoitta­yksittä­toista
112:iinäsatoina­kaksina­toista112:iksisadoiksi­kaksiksi­toista112:ittäsadoitta­kaksitta­toista
113:iinäsatoina­kolmina­toista113:iksisadoiksi­kolmiksi­toista113:ittäsadoitta­kolmitta­toista
114:iinäsatoina­neljinä­toista114:iksisadoiksi­neljiksi­toista114:ittäsadoitta­neljittä­toista
115:iinäsatoina­viisinä­toista115:iksisadoiksi­viisiksi­toista115:ittäsadoitta­viisittä­toista
116:iinäsatoina­kuusina­toista116:iksisadoiksi­kuusiksi­toista116:ittäsadoitta­kuusitta­toista
117:iinäsatoina­seitseminä­toista117:iksisadoiksi­seitsemiksi­toista117:ittäsadoitta­seitsemittä­toista
118:iinäsatoina­kahdeksina­toista118:iksisadoiksi­kahdeksiksi­toista118:ittäsadoitta­kahdeksitta­toista
119:iinäsatoina­yhdeksinä­toista119:iksisadoiksi­yhdeksiksi­toista119:ittäsadoitta­yhdeksittä­toista
120:inäsatoina­kaksina­kymmeninä120:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi120:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä
121:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­yksinä121:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yksiksi121:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­yksittä
122:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­kaksina122:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kaksiksi122:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­kaksitta
123:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­kolmina123:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kolmiksi123:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­kolmitta
124:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­neljinä124:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­neljiksi124:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­neljittä
125:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­viisinä125:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­viisiksi125:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­viisittä
126:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­kuusina126:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kuusiksi126:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­kuusitta
127:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­seitseminä127:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi127:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­seitsemittä
128:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­kahdeksina128:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi128:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­kahdeksitta
129:inäsatoina­kaksina­kymmeninä­yhdeksinä129:iksisadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi129:ittäsadoitta­kaksitta­kymmenittä­yhdeksittä
130:inäsatoina­kolmina­kymmeninä130:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi130:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä
131:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­yksinä131:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yksiksi131:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­yksittä
132:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­kaksina132:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kaksiksi132:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­kaksitta
133:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­kolmina133:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kolmiksi133:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­kolmitta
134:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­neljinä134:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­neljiksi134:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­neljittä
135:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­viisinä135:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­viisiksi135:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­viisittä
136:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­kuusina136:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kuusiksi136:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­kuusitta
137:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­seitseminä137:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­seitsemiksi137:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­seitsemittä
138:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­kahdeksina138:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi138:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­kahdeksitta
139:inäsatoina­kolmina­kymmeninä­yhdeksinä139:iksisadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi139:ittäsadoitta­kolmitta­kymmenittä­yhdeksittä
140:inäsatoina­neljinä­kymmeninä140:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi140:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä
141:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­yksinä141:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­yksiksi141:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­yksittä
142:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­kaksina142:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kaksiksi142:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­kaksitta
143:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­kolmina143:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kolmiksi143:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­kolmitta
144:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­neljinä144:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­neljiksi144:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­neljittä
145:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­viisinä145:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­viisiksi145:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­viisittä
146:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­kuusina146:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kuusiksi146:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­kuusitta
147:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­seitseminä147:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­seitsemiksi147:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­seitsemittä
148:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­kahdeksina148:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi148:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­kahdeksitta
149:inäsatoina­neljinä­kymmeninä­yhdeksinä149:iksisadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi149:ittäsadoitta­neljittä­kymmenittä­yhdeksittä
150:inäsatoina­viisinä­kymmeninä150:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi150:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä
151:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­yksinä151:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­yksiksi151:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­yksittä
152:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­kaksina152:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kaksiksi152:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­kaksitta
153:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­kolmina153:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kolmiksi153:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­kolmitta
154:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­neljinä154:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­neljiksi154:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­neljittä
155:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­viisinä155:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­viisiksi155:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­viisittä
156:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­kuusina156:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kuusiksi156:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­kuusitta
157:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­seitseminä157:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­seitsemiksi157:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­seitsemittä
158:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­kahdeksina158:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi158:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­kahdeksitta
159:inäsatoina­viisinä­kymmeninä­yhdeksinä159:iksisadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi159:ittäsadoitta­viisittä­kymmenittä­yhdeksittä
160:inäsatoina­kuusina­kymmeninä160:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi160:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä
161:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­yksinä161:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­yksiksi161:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­yksittä
162:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­kaksina162:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kaksiksi162:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­kaksitta
163:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­kolmina163:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kolmiksi163:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­kolmitta
164:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­neljinä164:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­neljiksi164:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­neljittä
165:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­viisinä165:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­viisiksi165:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­viisittä
166:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­kuusina166:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kuusiksi166:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­kuusitta
167:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­seitseminä167:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­seitsemiksi167:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­seitsemittä
168:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­kahdeksina168:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi168:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­kahdeksitta
169:inäsatoina­kuusina­kymmeninä­yhdeksinä169:iksisadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi169:ittäsadoitta­kuusitta­kymmenittä­yhdeksittä
170:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä170:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi170:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä
171:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­yksinä171:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­yksiksi171:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­yksittä
172:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­kaksina172:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kaksiksi172:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kaksitta
173:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­kolmina173:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kolmiksi173:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kolmitta
174:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­neljinä174:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­neljiksi174:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­neljittä
175:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­viisinä175:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­viisiksi175:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­viisittä
176:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­kuusina176:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kuusiksi176:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kuusitta
177:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­seitseminä177:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­seitsemiksi177:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­seitsemittä
178:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­kahdeksina178:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi178:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kahdeksitta
179:inäsatoina­seitseminä­kymmeninä­yhdeksinä179:iksisadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi179:ittäsadoitta­seitsemittä­kymmenittä­yhdeksittä
180:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä180:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi180:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä
181:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­yksinä181:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi181:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­yksittä
182:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­kaksina182:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi182:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kaksitta
183:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­kolmina183:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi183:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kolmitta
184:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­neljinä184:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi184:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­neljittä
185:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­viisinä185:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi185:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­viisittä
186:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­kuusina186:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi186:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kuusitta
187:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­seitseminä187:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi187:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­seitsemittä
188:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­kahdeksina188:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi188:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kahdeksitta
189:inäsatoina­kahdeksina­kymmeninä­yhdeksinä189:iksisadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi189:ittäsadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­yhdeksittä
190:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä190:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi190:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä
191:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­yksinä191:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi191:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­yksittä
192:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­kaksina192:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi192:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kaksitta
193:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­kolmina193:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi193:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kolmitta
194:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­neljinä194:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi194:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­neljittä
195:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­viisinä195:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi195:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­viisittä
196:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­kuusina196:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi196:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kuusitta
197:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­seitseminä197:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi197:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­seitsemittä
198:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­kahdeksina198:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi198:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kahdeksitta
199:inäsatoina­yhdeksinä­kymmeninä­yhdeksinä199:iksisadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi199:ittäsadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­yhdeksittä
200:inakaksina­satoina200:iksikaksiksi­sadoiksi200:ittakaksitta­sadoitta
300:inakolmina­satoina300:iksikolmiksi­sadoiksi300:ittakolmitta­sadoitta
400:inaneljinä­satoina400:iksineljiksi­sadoiksi400:ittaneljittä­sadoitta
500:inaviisinä­satoina500:iksiviisiksi­sadoiksi500:ittaviisittä­sadoitta
600:inakuusina­satoina600:iksikuusiksi­sadoiksi600:ittakuusitta­sadoitta
700:inaseitseminä­satoina700:iksiseitsemiksi­sadoiksi700:ittaseitsemittä­sadoitta
800:inakahdeksina­satoina800:iksikahdeksiksi­sadoiksi800:ittakahdeksitta­sadoitta
900:inayhdeksinä­satoina900:iksiyhdeksiksi­sadoiksi900:ittayhdeksittä­sadoitta
987:inäyhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­seitseminä987:iksiyhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi987:ittäyhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­seitsemittä
1000:inatuhansina1000:iksituhansiksi1000:ittatuhansitta
1001:inätuhansina­yksinä1001:iksituhansiksi­yksiksi1001:ittätuhansitta­yksittä
1002:inatuhansina­kaksina1002:iksituhansiksi­kaksiksi1002:ittatuhansitta­kaksitta
1003:inatuhansina­kolmina1003:iksituhansiksi­kolmiksi1003:ittatuhansitta­kolmitta
1900:inatuhansina­yhdeksinä­satoina1900:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi1900:ittatuhansitta­yhdeksittä­sadoitta
1901:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yksinä1901:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yksiksi1901:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yksittä
1902:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina1902:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi1902:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta
1903:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina1903:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi1903:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta
1904:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä1904:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi1904:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä
1905:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä1905:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi1905:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä
1906:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina1906:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi1906:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta
1907:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä1907:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi1907:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä
1908:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina1908:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi1908:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta
1909:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä1909:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi1909:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä
1910:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kymmeninä1910:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kymmeniksi1910:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kymmenittä
1911:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­yksinä­toista1911:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yksiksi­toista1911:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yksittä­toista
1912:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­toista1912:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­toista1912:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­toista
1913:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­toista1913:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­toista1913:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­toista
1914:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­toista1914:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­toista1914:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­toista
1915:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­toista1915:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­toista1915:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­toista
1916:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­toista1916:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­toista1916:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­toista
1917:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­toista1917:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­toista1917:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­toista
1918:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­toista1918:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­toista1918:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­toista
1919:iinätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­toista1919:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­toista1919:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­toista
1920:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä1920:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi1920:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä
1921:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­yksinä1921:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yksiksi1921:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­yksittä
1922:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­kaksina1922:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kaksiksi1922:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­kaksitta
1923:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­kolmina1923:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kolmiksi1923:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­kolmitta
1924:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­neljinä1924:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­neljiksi1924:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­neljittä
1925:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­viisinä1925:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­viisiksi1925:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­viisittä
1926:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­kuusina1926:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kuusiksi1926:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­kuusitta
1927:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­seitseminä1927:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1927:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­seitsemittä
1928:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­kahdeksina1928:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1928:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­kahdeksitta
1929:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kaksina­kymmeninä­yhdeksinä1929:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1929:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kaksitta­kymmenittä­yhdeksittä
1930:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä1930:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi1930:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä
1931:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­yksinä1931:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yksiksi1931:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­yksittä
1932:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­kaksina1932:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kaksiksi1932:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­kaksitta
1933:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­kolmina1933:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kolmiksi1933:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­kolmitta
1934:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­neljinä1934:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­neljiksi1934:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­neljittä
1935:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­viisinä1935:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­viisiksi1935:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­viisittä
1936:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­kuusina1936:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kuusiksi1936:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­kuusitta
1937:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­seitseminä1937:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1937:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­seitsemittä
1938:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­kahdeksina1938:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1938:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­kahdeksitta
1939:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kolmina­kymmeninä­yhdeksinä1939:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1939:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kolmitta­kymmenittä­yhdeksittä
1940:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä1940:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi1940:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä
1941:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­yksinä1941:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­yksiksi1941:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­yksittä
1942:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­kaksina1942:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kaksiksi1942:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­kaksitta
1943:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­kolmina1943:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kolmiksi1943:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­kolmitta
1944:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­neljinä1944:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­neljiksi1944:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­neljittä
1945:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­viisinä1945:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­viisiksi1945:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­viisittä
1946:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­kuusina1946:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kuusiksi1946:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­kuusitta
1947:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­seitseminä1947:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1947:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­seitsemittä
1948:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­kahdeksina1948:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1948:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­kahdeksitta
1949:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­neljinä­kymmeninä­yhdeksinä1949:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­neljiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1949:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­neljittä­kymmenittä­yhdeksittä
1950:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä1950:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi1950:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä
1951:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­yksinä1951:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­yksiksi1951:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­yksittä
1952:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­kaksina1952:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kaksiksi1952:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­kaksitta
1953:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­kolmina1953:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kolmiksi1953:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­kolmitta
1954:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­neljinä1954:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­neljiksi1954:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­neljittä
1955:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­viisinä1955:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­viisiksi1955:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­viisittä
1956:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­kuusina1956:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kuusiksi1956:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­kuusitta
1957:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­seitseminä1957:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1957:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­seitsemittä
1958:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­kahdeksina1958:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1958:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­kahdeksitta
1959:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­viisinä­kymmeninä­yhdeksinä1959:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1959:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­viisittä­kymmenittä­yhdeksittä
1960:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä1960:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi1960:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä
1961:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­yksinä1961:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­yksiksi1961:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­yksittä
1962:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­kaksina1962:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kaksiksi1962:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­kaksitta
1963:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­kolmina1963:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kolmiksi1963:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­kolmitta
1964:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­neljinä1964:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­neljiksi1964:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­neljittä
1965:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­viisinä1965:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­viisiksi1965:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­viisittä
1966:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­kuusina1966:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kuusiksi1966:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­kuusitta
1967:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­seitseminä1967:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1967:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­seitsemittä
1968:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­kahdeksina1968:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1968:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­kahdeksitta
1969:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kuusina­kymmeninä­yhdeksinä1969:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1969:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­yhdeksittä
1970:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä1970:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi1970:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä
1971:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­yksinä1971:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­yksiksi1971:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­yksittä
1972:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­kaksina1972:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kaksiksi1972:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kaksitta
1973:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­kolmina1973:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kolmiksi1973:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kolmitta
1974:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­neljinä1974:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­neljiksi1974:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­neljittä
1975:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­viisinä1975:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­viisiksi1975:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­viisittä
1976:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­kuusina1976:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kuusiksi1976:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kuusitta
1977:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­seitseminä1977:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1977:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­seitsemittä
1978:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­kahdeksina1978:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1978:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kahdeksitta
1979:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­seitseminä­kymmeninä­yhdeksinä1979:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1979:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­yhdeksittä
1980:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä1980:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi1980:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä
1981:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­yksinä1981:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi1981:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­yksittä
1982:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­kaksina1982:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi1982:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kaksitta
1983:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­kolmina1983:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi1983:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kolmitta
1984:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­neljinä1984:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi1984:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­neljittä
1985:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­viisinä1985:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi1985:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­viisittä
1986:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­kuusina1986:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi1986:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kuusitta
1987:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­seitseminä1987:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1987:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­seitsemittä
1988:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­kahdeksina1988:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1988:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­kahdeksitta
1989:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­yhdeksinä1989:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1989:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­yhdeksittä
1990:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä1990:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi1990:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä
1991:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­yksinä1991:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­yksiksi1991:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­yksittä
1992:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­kaksina1992:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kaksiksi1992:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kaksitta
1993:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­kolmina1993:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kolmiksi1993:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kolmitta
1994:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­neljinä1994:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­neljiksi1994:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­neljittä
1995:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­viisinä1995:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­viisiksi1995:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­viisittä
1996:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­kuusina1996:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kuusiksi1996:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kuusitta
1997:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­seitseminä1997:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi1997:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­seitsemittä
1998:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­kahdeksina1998:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi1998:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­kahdeksitta
1999:inätuhansina­yhdeksinä­satoina­yhdeksinä­kymmeninä­yhdeksinä1999:iksituhansiksi­yhdeksiksi­sadoiksi­yhdeksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi1999:ittätuhansitta­yhdeksittä­sadoitta­yhdeksittä­kymmenittä­yhdeksittä
2000:inakaksina­tuhansina2000:iksikaksiksi­tuhansiksi2000:ittakaksitta­tuhansitta
2001:inäkaksina­tuhansina­yksinä2001:iksikaksiksi­tuhansiksi­yksiksi2001:ittäkaksitta­tuhansitta­yksittä
2002:inakaksina­tuhansina­kaksina2002:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi2002:ittakaksitta­tuhansitta­kaksitta
2003:inakaksina­tuhansina­kolmina2003:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi2003:ittakaksitta­tuhansitta­kolmitta
2004:inäkaksina­tuhansina­neljinä2004:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi2004:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä
2005:inäkaksina­tuhansina­viisinä2005:iksikaksiksi­tuhansiksi­viisiksi2005:ittäkaksitta­tuhansitta­viisittä
2006:inakaksina­tuhansina­kuusina2006:iksikaksiksi­tuhansiksi­kuusiksi2006:ittakaksitta­tuhansitta­kuusitta
2007:inäkaksina­tuhansina­seitseminä2007:iksikaksiksi­tuhansiksi­seitsemiksi2007:ittäkaksitta­tuhansitta­seitsemittä
2008:inakaksina­tuhansina­kahdeksina2008:iksikaksiksi­tuhansiksi­kahdeksiksi2008:ittakaksitta­tuhansitta­kahdeksitta
2009:inäkaksina­tuhansina­yhdeksinä2009:iksikaksiksi­tuhansiksi­yhdeksiksi2009:ittäkaksitta­tuhansitta­yhdeksittä
2010:inäkaksina­tuhansina­kymmeninä2010:iksikaksiksi­tuhansiksi­kymmeniksi2010:ittäkaksitta­tuhansitta­kymmenittä
2011:iinäkaksina­tuhansina­yksinä­toista2011:iksikaksiksi­tuhansiksi­yksiksi­toista2011:ittäkaksitta­tuhansitta­yksittä­toista
2012:iinäkaksina­tuhansina­kaksina­toista2012:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­toista2012:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­toista
2013:iinäkaksina­tuhansina­kolmina­toista2013:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­toista2013:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­toista
2014:iinäkaksina­tuhansina­neljinä­toista2014:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­toista2014:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­toista
2015:iinäkaksina­tuhansina­viisinä­toista2015:iksikaksiksi­tuhansiksi­viisiksi­toista2015:ittäkaksitta­tuhansitta­viisittä­toista
2016:iinäkaksina­tuhansina­kuusina­toista2016:iksikaksiksi­tuhansiksi­kuusiksi­toista2016:ittäkaksitta­tuhansitta­kuusitta­toista
2017:iinäkaksina­tuhansina­seitseminä­toista2017:iksikaksiksi­tuhansiksi­seitsemiksi­toista2017:ittäkaksitta­tuhansitta­seitsemittä­toista
2018:iinäkaksina­tuhansina­kahdeksina­toista2018:iksikaksiksi­tuhansiksi­kahdeksiksi­toista2018:ittäkaksitta­tuhansitta­kahdeksitta­toista
2019:iinäkaksina­tuhansina­yhdeksinä­toista2019:iksikaksiksi­tuhansiksi­yhdeksiksi­toista2019:ittäkaksitta­tuhansitta­yhdeksittä­toista
2020:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä2020:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi2020:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä
2021:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­yksinä2021:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yksiksi2021:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­yksittä
2022:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­kaksina2022:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kaksiksi2022:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­kaksitta
2023:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­kolmina2023:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kolmiksi2023:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­kolmitta
2024:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­neljinä2024:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­neljiksi2024:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­neljittä
2025:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­viisinä2025:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­viisiksi2025:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­viisittä
2026:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­kuusina2026:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kuusiksi2026:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­kuusitta
2027:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­seitseminä2027:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi2027:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­seitsemittä
2028:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­kahdeksina2028:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi2028:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­kahdeksitta
2029:inäkaksina­tuhansina­kaksina­kymmeninä­yhdeksinä2029:iksikaksiksi­tuhansiksi­kaksiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi2029:ittäkaksitta­tuhansitta­kaksitta­kymmenittä­yhdeksittä
2030:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä2030:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi2030:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä
2031:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­yksinä2031:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yksiksi2031:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­yksittä
2032:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­kaksina2032:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kaksiksi2032:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­kaksitta
2033:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­kolmina2033:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kolmiksi2033:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­kolmitta
2034:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­neljinä2034:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­neljiksi2034:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­neljittä
2035:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­viisinä2035:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­viisiksi2035:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­viisittä
2036:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­kuusina2036:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kuusiksi2036:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­kuusitta
2037:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­seitseminä2037:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­seitsemiksi2037:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­seitsemittä
2038:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­kahdeksina2038:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi2038:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­kahdeksitta
2039:inäkaksina­tuhansina­kolmina­kymmeninä­yhdeksinä2039:iksikaksiksi­tuhansiksi­kolmiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi2039:ittäkaksitta­tuhansitta­kolmitta­kymmenittä­yhdeksittä
2040:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä2040:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi2040:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä
2041:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­yksinä2041:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­yksiksi2041:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­yksittä
2042:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­kaksina2042:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­kaksiksi2042:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­kaksitta
2043:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­kolmina2043:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­kolmiksi2043:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­kolmitta
2044:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­neljinä2044:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­neljiksi2044:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­neljittä
2045:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­viisinä2045:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­viisiksi2045:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­viisittä
2046:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­kuusina2046:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­kuusiksi2046:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­kuusitta
2047:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­seitseminä2047:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­seitsemiksi2047:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­seitsemittä
2048:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­kahdeksina2048:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi2048:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­kahdeksitta
2049:inäkaksina­tuhansina­neljinä­kymmeninä­yhdeksinä2049:iksikaksiksi­tuhansiksi­neljiksi­kymmeniksi­yhdeksiksi2049:ittäkaksitta­tuhansitta­neljittä­kymmenittä­yhdeksittä
2050:inäkaksina­tuhansina­viisinä­kymmeninä2050:iksikaksiksi­tuhansiksi­viisiksi­kymmeniksi2050:ittäkaksitta­tuhansitta­viisittä­kymmenittä
3000:inakolmina­tuhansina3000:iksikolmiksi­tuhansiksi3000:ittakolmitta­tuhansitta
4000:inaneljinä­tuhansina4000:iksineljiksi­tuhansiksi4000:ittaneljittä­tuhansitta
5000:inaviisinä­tuhansina5000:iksiviisiksi­tuhansiksi5000:ittaviisittä­tuhansitta
6000:inakuusina­tuhansina6000:iksikuusiksi­tuhansiksi6000:ittakuusitta­tuhansitta
7000:inaseitseminä­tuhansina7000:iksiseitsemiksi­tuhansiksi7000:ittaseitsemittä­tuhansitta
8000:inakahdeksina­tuhansina8000:iksikahdeksiksi­tuhansiksi8000:ittakahdeksitta­tuhansitta
9000:inayhdeksinä­tuhansina9000:iksiyhdeksiksi­tuhansiksi9000:ittayhdeksittä­tuhansitta
9876:inäyhdeksinä­tuhansina­kahdeksina­satoina­seitseminä­kymmeninä­kuusina9876:iksiyhdeksiksi­tuhansiksi­kahdeksiksi­sadoiksi­seitsemiksi­kymmeniksi­kuusiksi9876:ittäyhdeksittä­tuhansitta­kahdeksitta­sadoitta­seitsemittä­kymmenittä­kuusitta
10 000:inakymmeninä­tuhansina10 000:iksikymmeniksi­tuhansiksi10 000:ittakymmenittä­tuhansitta
98 765:inäyhdeksinä­kymmeninä­kahdeksina­tuhansina seitseminä­satoina­kuusina­kymmeninä­viisinä98 765:iksiyhdeksiksi­kymmeniksi­kahdeksiksi­tuhansiksi seitsemiksi­sadoiksi­kuusiksi­kymmeniksi­viisiksi98 765:ittäyhdeksittä­kymmenittä­kahdeksitta­tuhansitta seitsemittä­sadoitta­kuusitta­kymmenittä­viisittä
100 000:inasatoina­tuhansina100 000:iksisadoiksi­tuhansiksi100 000:ittasadoitta­tuhansitta
987 654:inäyhdeksinä­satoina­kahdeksina­kymmeninä­seitseminä­tuhansina kuusina­satoina­viisinä­kymmeninä­neljinä987 654:iksiyhdeksiksi­sadoiksi­kahdeksiksi­kymmeniksi­seitsemiksi­tuhansiksi kuusiksi­sadoiksi­viisiksi­kymmeniksi­neljiksi987 654:ittäyhdeksittä­sadoitta­kahdeksitta­kymmenittä­seitsemittä­tuhansitta kuusitta­sadoitta­viisittä­kymmenittä­neljittä
milj:inamiljooninamilj:iksimiljooniksimilj:ittamiljoonitta
mrd:iinamiljardeiinamrd:iiksimiljardeiiksimrd:iittamiljardeiitta
½:inapuolina½:iksipuoliksi½:ittapuolitta
1½:inapuolina­toista1½:iksipuoliksi­toista1½:ittapuolitta­toista
1/3:inakolmanneksina1/3:iksikolmanneksiksi1/3:ittakolmanneksitta
1/4:inäneljänneksinä1/4:iksineljänneksiksi1/4:ittäneljänneksittä
1/5:inäviidenneksinä1/5:iksiviidenneksiksi1/5:ittäviidenneksittä
1/6:inakuudenneksina1/6:iksikuudenneksiksi1/6:ittakuudenneksitta
1/7:inäseitsemänneksinä1/7:iksiseitsemänneksiksi1/7:ittäseitsemänneksittä
1/8:inakahdeksanneksina1/8:iksikahdeksanneksiksi1/8:ittakahdeksanneksitta
1/9:inäyhdeksänneksinä1/9:iksiyhdeksänneksiksi1/9:ittäyhdeksänneksittä
1/10:inäkymmeneksinä1/10:iksikymmeneksiksi1/10:ittäkymmeneksittä
1/100:inasadanneksina1/100:iksisadanneksiksi1/100:ittasadanneksitta
1/1000:inatuhanneksina1/1000:iksituhanneksiksi1/1000:ittatuhanneksitta
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

P9 Monikon komitatiivi, instruktiivi

+komitatiiviinstruktiivi
0:inenolline0:innollin
1:ineyksine1:inyksin
2:inekaksine2:inkaksin
3:inekolmine3:inkolmin
4:ineneljine4:inneljin
5:ineviisine5:inviisin
6:inekuusine6:inkuusin
7:ineseitsemine7:inseitsemin
8:inekahdeksine8:inkahdeksin
9:ineyhdeksine9:inyhdeksin
10:inekymmenine10:inkymmenin
11:ineyksine­toista11:inyksin­toista
12:inekaksine­toista12:inkaksin­toista
13:inekolmine­toista13:inkolmin­toista
14:ineneljine­toista14:inneljin­toista
15:ineviisine­toista15:inviisin­toista
16:inekuusine­toista16:inkuusin­toista
17:ineseitsemine­toista17:inseitsemin­toista
18:inekahdeksine­toista18:inkahdeksin­toista
19:ineyhdeksine­toista19:inyhdeksin­toista
20:inekaksine­kymmenine20:inkaksin­kymmenin
21:inekaksine­kymmenine­yksine21:inkaksin­kymmenin­yksin
22:inekaksine­kymmenine­kaksine22:inkaksin­kymmenin­kaksin
23:inekaksine­kymmenine­kolmine23:inkaksin­kymmenin­kolmin
24:inekaksine­kymmenine­neljine24:inkaksin­kymmenin­neljin
25:inekaksine­kymmenine­viisine25:inkaksin­kymmenin­viisin
26:inekaksine­kymmenine­kuusine26:inkaksin­kymmenin­kuusin
27:inekaksine­kymmenine­seitsemine27:inkaksin­kymmenin­seitsemin
28:inekaksine­kymmenine­kahdeksine28:inkaksin­kymmenin­kahdeksin
29:inekaksine­kymmenine­yhdeksine29:inkaksin­kymmenin­yhdeksin
30:inekolmine­kymmenine30:inkolmin­kymmenin
31:inekolmine­kymmenine­yksine31:inkolmin­kymmenin­yksin
32:inekolmine­kymmenine­kaksine32:inkolmin­kymmenin­kaksin
33:inekolmine­kymmenine­kolmine33:inkolmin­kymmenin­kolmin
34:inekolmine­kymmenine­neljine34:inkolmin­kymmenin­neljin
35:inekolmine­kymmenine­viisine35:inkolmin­kymmenin­viisin
36:inekolmine­kymmenine­kuusine36:inkolmin­kymmenin­kuusin
37:inekolmine­kymmenine­seitsemine37:inkolmin­kymmenin­seitsemin
38:inekolmine­kymmenine­kahdeksine38:inkolmin­kymmenin­kahdeksin
39:inekolmine­kymmenine­yhdeksine39:inkolmin­kymmenin­yhdeksin
40:ineneljine­kymmenine40:inneljin­kymmenin
41:ineneljine­kymmenine­yksine41:inneljin­kymmenin­yksin
42:ineneljine­kymmenine­kaksine42:inneljin­kymmenin­kaksin
43:ineneljine­kymmenine­kolmine43:inneljin­kymmenin­kolmin
44:ineneljine­kymmenine­neljine44:inneljin­kymmenin­neljin
45:ineneljine­kymmenine­viisine45:inneljin­kymmenin­viisin
46:ineneljine­kymmenine­kuusine46:inneljin­kymmenin­kuusin
47:ineneljine­kymmenine­seitsemine47:inneljin­kymmenin­seitsemin
48:ineneljine­kymmenine­kahdeksine48:inneljin­kymmenin­kahdeksin
49:ineneljine­kymmenine­yhdeksine49:inneljin­kymmenin­yhdeksin
50:ineviisine­kymmenine50:inviisin­kymmenin
51:ineviisine­kymmenine­yksine51:inviisin­kymmenin­yksin
52:ineviisine­kymmenine­kaksine52:inviisin­kymmenin­kaksin
53:ineviisine­kymmenine­kolmine53:inviisin­kymmenin­kolmin
54:ineviisine­kymmenine­neljine54:inviisin­kymmenin­neljin
55:ineviisine­kymmenine­viisine55:inviisin­kymmenin­viisin
56:ineviisine­kymmenine­kuusine56:inviisin­kymmenin­kuusin
57:ineviisine­kymmenine­seitsemine57:inviisin­kymmenin­seitsemin
58:ineviisine­kymmenine­kahdeksine58:inviisin­kymmenin­kahdeksin
59:ineviisine­kymmenine­yhdeksine59:inviisin­kymmenin­yhdeksin
60:inekuusine­kymmenine60:inkuusin­kymmenin
61:inekuusine­kymmenine­yksine61:inkuusin­kymmenin­yksin
62:inekuusine­kymmenine­kaksine62:inkuusin­kymmenin­kaksin
63:inekuusine­kymmenine­kolmine63:inkuusin­kymmenin­kolmin
64:inekuusine­kymmenine­neljine64:inkuusin­kymmenin­neljin
65:inekuusine­kymmenine­viisine65:inkuusin­kymmenin­viisin
66:inekuusine­kymmenine­kuusine66:inkuusin­kymmenin­kuusin
67:inekuusine­kymmenine­seitsemine67:inkuusin­kymmenin­seitsemin
68:inekuusine­kymmenine­kahdeksine68:inkuusin­kymmenin­kahdeksin
69:inekuusine­kymmenine­yhdeksine69:inkuusin­kymmenin­yhdeksin
70:ineseitsemine­kymmenine70:inseitsemin­kymmenin
71:ineseitsemine­kymmenine­yksine71:inseitsemin­kymmenin­yksin
72:ineseitsemine­kymmenine­kaksine72:inseitsemin­kymmenin­kaksin
73:ineseitsemine­kymmenine­kolmine73:inseitsemin­kymmenin­kolmin
74:ineseitsemine­kymmenine­neljine74:inseitsemin­kymmenin­neljin
75:ineseitsemine­kymmenine­viisine75:inseitsemin­kymmenin­viisin
76:ineseitsemine­kymmenine­kuusine76:inseitsemin­kymmenin­kuusin
77:ineseitsemine­kymmenine­seitsemine77:inseitsemin­kymmenin­seitsemin
78:ineseitsemine­kymmenine­kahdeksine78:inseitsemin­kymmenin­kahdeksin
79:ineseitsemine­kymmenine­yhdeksine79:inseitsemin­kymmenin­yhdeksin
80:inekahdeksine­kymmenine80:inkahdeksin­kymmenin
81:inekahdeksine­kymmenine­yksine81:inkahdeksin­kymmenin­yksin
82:inekahdeksine­kymmenine­kaksine82:inkahdeksin­kymmenin­kaksin
83:inekahdeksine­kymmenine­kolmine83:inkahdeksin­kymmenin­kolmin
84:inekahdeksine­kymmenine­neljine84:inkahdeksin­kymmenin­neljin
85:inekahdeksine­kymmenine­viisine85:inkahdeksin­kymmenin­viisin
86:inekahdeksine­kymmenine­kuusine86:inkahdeksin­kymmenin­kuusin
87:inekahdeksine­kymmenine­seitsemine87:inkahdeksin­kymmenin­seitsemin
88:inekahdeksine­kymmenine­kahdeksine88:inkahdeksin­kymmenin­kahdeksin
89:inekahdeksine­kymmenine­yhdeksine89:inkahdeksin­kymmenin­yhdeksin
90:ineyhdeksine­kymmenine90:inyhdeksin­kymmenin
91:ineyhdeksine­kymmenine­yksine91:inyhdeksin­kymmenin­yksin
92:ineyhdeksine­kymmenine­kaksine92:inyhdeksin­kymmenin­kaksin
93:ineyhdeksine­kymmenine­kolmine93:inyhdeksin­kymmenin­kolmin
94:ineyhdeksine­kymmenine­neljine94:inyhdeksin­kymmenin­neljin
95:ineyhdeksine­kymmenine­viisine95:inyhdeksin­kymmenin­viisin
96:ineyhdeksine­kymmenine­kuusine96:inyhdeksin­kymmenin­kuusin
97:ineyhdeksine­kymmenine­seitsemine97:inyhdeksin­kymmenin­seitsemin
98:ineyhdeksine­kymmenine­kahdeksine98:inyhdeksin­kymmenin­kahdeksin
99:ineyhdeksine­kymmenine­yhdeksine99:inyhdeksin­kymmenin­yhdeksin
100:inesatoine100:insadoin
101:inesatoine­yksine101:insadoin­yksin
102:inesatoine­kaksine102:insadoin­kaksin
103:inesatoine­kolmine103:insadoin­kolmin
104:inesatoine­neljine104:insadoin­neljin
105:inesatoine­viisine105:insadoin­viisin
106:inesatoine­kuusine106:insadoin­kuusin
107:inesatoine­seitsemine107:insadoin­seitsemin
108:inesatoine­kahdeksine108:insadoin­kahdeksin
109:inesatoine­yhdeksine109:insadoin­yhdeksin
110:inesatoine­kymmenine110:insadoin­kymmenin
111:iinesatoine­yksine­toista111:insadoin­yksin­toista
112:iinesatoine­kaksine­toista112:insadoin­kaksin­toista
113:iinesatoine­kolmine­toista113:insadoin­kolmin­toista
114:iinesatoine­neljine­toista114:insadoin­neljin­toista
115:iinesatoine­viisine­toista115:insadoin­viisin­toista
116:iinesatoine­kuusine­toista116:insadoin­kuusin­toista
117:iinesatoine­seitsemine­toista117:insadoin­seitsemin­toista
118:iinesatoine­kahdeksine­toista118:insadoin­kahdeksin­toista
119:iinesatoine­yhdeksine­toista119:insadoin­yhdeksin­toista
120:inesatoine­kaksine­kymmenine120:insadoin­kaksin­kymmenin
121:inesatoine­kaksine­kymmenine­yksine121:insadoin­kaksin­kymmenin­yksin
122:inesatoine­kaksine­kymmenine­kaksine122:insadoin­kaksin­kymmenin­kaksin
123:inesatoine­kaksine­kymmenine­kolmine123:insadoin­kaksin­kymmenin­kolmin
124:inesatoine­kaksine­kymmenine­neljine124:insadoin­kaksin­kymmenin­neljin
125:inesatoine­kaksine­kymmenine­viisine125:insadoin­kaksin­kymmenin­viisin
126:inesatoine­kaksine­kymmenine­kuusine126:insadoin­kaksin­kymmenin­kuusin
127:inesatoine­kaksine­kymmenine­seitsemine127:insadoin­kaksin­kymmenin­seitsemin
128:inesatoine­kaksine­kymmenine­kahdeksine128:insadoin­kaksin­kymmenin­kahdeksin
129:inesatoine­kaksine­kymmenine­yhdeksine129:insadoin­kaksin­kymmenin­yhdeksin
130:inesatoine­kolmine­kymmenine130:insadoin­kolmin­kymmenin
131:inesatoine­kolmine­kymmenine­yksine131:insadoin­kolmin­kymmenin­yksin
132:inesatoine­kolmine­kymmenine­kaksine132:insadoin­kolmin­kymmenin­kaksin
133:inesatoine­kolmine­kymmenine­kolmine133:insadoin­kolmin­kymmenin­kolmin
134:inesatoine­kolmine­kymmenine­neljine134:insadoin­kolmin­kymmenin­neljin
135:inesatoine­kolmine­kymmenine­viisine135:insadoin­kolmin­kymmenin­viisin
136:inesatoine­kolmine­kymmenine­kuusine136:insadoin­kolmin­kymmenin­kuusin
137:inesatoine­kolmine­kymmenine­seitsemine137:insadoin­kolmin­kymmenin­seitsemin
138:inesatoine­kolmine­kymmenine­kahdeksine138:insadoin­kolmin­kymmenin­kahdeksin
139:inesatoine­kolmine­kymmenine­yhdeksine139:insadoin­kolmin­kymmenin­yhdeksin
140:inesatoine­neljine­kymmenine140:insadoin­neljin­kymmenin
141:inesatoine­neljine­kymmenine­yksine141:insadoin­neljin­kymmenin­yksin
142:inesatoine­neljine­kymmenine­kaksine142:insadoin­neljin­kymmenin­kaksin
143:inesatoine­neljine­kymmenine­kolmine143:insadoin­neljin­kymmenin­kolmin
144:inesatoine­neljine­kymmenine­neljine144:insadoin­neljin­kymmenin­neljin
145:inesatoine­neljine­kymmenine­viisine145:insadoin­neljin­kymmenin­viisin
146:inesatoine­neljine­kymmenine­kuusine146:insadoin­neljin­kymmenin­kuusin
147:inesatoine­neljine­kymmenine­seitsemine147:insadoin­neljin­kymmenin­seitsemin
148:inesatoine­neljine­kymmenine­kahdeksine148:insadoin­neljin­kymmenin­kahdeksin
149:inesatoine­neljine­kymmenine­yhdeksine149:insadoin­neljin­kymmenin­yhdeksin
150:inesatoine­viisine­kymmenine150:insadoin­viisin­kymmenin
151:inesatoine­viisine­kymmenine­yksine151:insadoin­viisin­kymmenin­yksin
152:inesatoine­viisine­kymmenine­kaksine152:insadoin­viisin­kymmenin­kaksin
153:inesatoine­viisine­kymmenine­kolmine153:insadoin­viisin­kymmenin­kolmin
154:inesatoine­viisine­kymmenine­neljine154:insadoin­viisin­kymmenin­neljin
155:inesatoine­viisine­kymmenine­viisine155:insadoin­viisin­kymmenin­viisin
156:inesatoine­viisine­kymmenine­kuusine156:insadoin­viisin­kymmenin­kuusin
157:inesatoine­viisine­kymmenine­seitsemine157:insadoin­viisin­kymmenin­seitsemin
158:inesatoine­viisine­kymmenine­kahdeksine158:insadoin­viisin­kymmenin­kahdeksin
159:inesatoine­viisine­kymmenine­yhdeksine159:insadoin­viisin­kymmenin­yhdeksin
160:inesatoine­kuusine­kymmenine160:insadoin­kuusin­kymmenin
161:inesatoine­kuusine­kymmenine­yksine161:insadoin­kuusin­kymmenin­yksin
162:inesatoine­kuusine­kymmenine­kaksine162:insadoin­kuusin­kymmenin­kaksin
163:inesatoine­kuusine­kymmenine­kolmine163:insadoin­kuusin­kymmenin­kolmin
164:inesatoine­kuusine­kymmenine­neljine164:insadoin­kuusin­kymmenin­neljin
165:inesatoine­kuusine­kymmenine­viisine165:insadoin­kuusin­kymmenin­viisin
166:inesatoine­kuusine­kymmenine­kuusine166:insadoin­kuusin­kymmenin­kuusin
167:inesatoine­kuusine­kymmenine­seitsemine167:insadoin­kuusin­kymmenin­seitsemin
168:inesatoine­kuusine­kymmenine­kahdeksine168:insadoin­kuusin­kymmenin­kahdeksin
169:inesatoine­kuusine­kymmenine­yhdeksine169:insadoin­kuusin­kymmenin­yhdeksin
170:inesatoine­seitsemine­kymmenine170:insadoin­seitsemin­kymmenin
171:inesatoine­seitsemine­kymmenine­yksine171:insadoin­seitsemin­kymmenin­yksin
172:inesatoine­seitsemine­kymmenine­kaksine172:insadoin­seitsemin­kymmenin­kaksin
173:inesatoine­seitsemine­kymmenine­kolmine173:insadoin­seitsemin­kymmenin­kolmin
174:inesatoine­seitsemine­kymmenine­neljine174:insadoin­seitsemin­kymmenin­neljin
175:inesatoine­seitsemine­kymmenine­viisine175:insadoin­seitsemin­kymmenin­viisin
176:inesatoine­seitsemine­kymmenine­kuusine176:insadoin­seitsemin­kymmenin­kuusin
177:inesatoine­seitsemine­kymmenine­seitsemine177:insadoin­seitsemin­kymmenin­seitsemin
178:inesatoine­seitsemine­kymmenine­kahdeksine178:insadoin­seitsemin­kymmenin­kahdeksin
179:inesatoine­seitsemine­kymmenine­yhdeksine179:insadoin­seitsemin­kymmenin­yhdeksin
180:inesatoine­kahdeksine­kymmenine180:insadoin­kahdeksin­kymmenin
181:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­yksine181:insadoin­kahdeksin­kymmenin­yksin
182:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­kaksine182:insadoin­kahdeksin­kymmenin­kaksin
183:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­kolmine183:insadoin­kahdeksin­kymmenin­kolmin
184:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­neljine184:insadoin­kahdeksin­kymmenin­neljin
185:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­viisine185:insadoin­kahdeksin­kymmenin­viisin
186:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­kuusine186:insadoin­kahdeksin­kymmenin­kuusin
187:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­seitsemine187:insadoin­kahdeksin­kymmenin­seitsemin
188:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­kahdeksine188:insadoin­kahdeksin­kymmenin­kahdeksin
189:inesatoine­kahdeksine­kymmenine­yhdeksine189:insadoin­kahdeksin­kymmenin­yhdeksin
190:inesatoine­yhdeksine­kymmenine190:insadoin­yhdeksin­kymmenin
191:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­yksine191:insadoin­yhdeksin­kymmenin­yksin
192:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­kaksine192:insadoin­yhdeksin­kymmenin­kaksin
193:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­kolmine193:insadoin­yhdeksin­kymmenin­kolmin
194:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­neljine194:insadoin­yhdeksin­kymmenin­neljin
195:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­viisine195:insadoin­yhdeksin­kymmenin­viisin
196:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­kuusine196:insadoin­yhdeksin­kymmenin­kuusin
197:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­seitsemine197:insadoin­yhdeksin­kymmenin­seitsemin
198:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­kahdeksine198:insadoin­yhdeksin­kymmenin­kahdeksin
199:inesatoine­yhdeksine­kymmenine­yhdeksine199:insadoin­yhdeksin­kymmenin­yhdeksin
200:inekaksine­satoine200:inkaksin­sadoin
300:inekolmine­satoine300:inkolmin­sadoin
400:ineneljine­satoine400:inneljin­sadoin
500:ineviisine­satoine500:inviisin­sadoin
600:inekuusine­satoine600:inkuusin­sadoin
700:ineseitsemine­satoine700:inseitsemin­sadoin
800:inekahdeksine­satoine800:inkahdeksin­sadoin
900:ineyhdeksine­satoine900:inyhdeksin­sadoin
987:ineyhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­seitsemine987:inyhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­seitsemin
1000:inetuhansine1000:intuhansin
1001:inetuhansine­yksine1001:intuhansin­yksin
1002:inetuhansine­kaksine1002:intuhansin­kaksin
1003:inetuhansine­kolmine1003:intuhansin­kolmin
1900:inetuhansine­yhdeksine­satoine1900:intuhansin­yhdeksin­sadoin
1901:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yksine1901:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yksin
1902:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine1902:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin
1903:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine1903:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin
1904:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine1904:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin
1905:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine1905:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin
1906:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine1906:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin
1907:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine1907:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin
1908:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine1908:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin
1909:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine1909:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin
1910:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kymmenine1910:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kymmenin
1911:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­yksine­toista1911:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yksin­toista
1912:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­toista1912:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­toista
1913:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­toista1913:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­toista
1914:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­toista1914:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­toista
1915:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­toista1915:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­toista
1916:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­toista1916:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­toista
1917:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­toista1917:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­toista
1918:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­toista1918:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­toista
1919:iinetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­toista1919:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­toista
1920:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine1920:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin
1921:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­yksine1921:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­yksin
1922:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­kaksine1922:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­kaksin
1923:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­kolmine1923:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­kolmin
1924:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­neljine1924:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­neljin
1925:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­viisine1925:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­viisin
1926:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­kuusine1926:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­kuusin
1927:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­seitsemine1927:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­seitsemin
1928:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­kahdeksine1928:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­kahdeksin
1929:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kaksine­kymmenine­yhdeksine1929:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kaksin­kymmenin­yhdeksin
1930:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine1930:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin
1931:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­yksine1931:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­yksin
1932:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­kaksine1932:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­kaksin
1933:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­kolmine1933:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­kolmin
1934:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­neljine1934:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­neljin
1935:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­viisine1935:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­viisin
1936:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­kuusine1936:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­kuusin
1937:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­seitsemine1937:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­seitsemin
1938:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­kahdeksine1938:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­kahdeksin
1939:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kolmine­kymmenine­yhdeksine1939:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kolmin­kymmenin­yhdeksin
1940:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine1940:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin
1941:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­yksine1941:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­yksin
1942:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­kaksine1942:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­kaksin
1943:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­kolmine1943:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­kolmin
1944:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­neljine1944:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­neljin
1945:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­viisine1945:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­viisin
1946:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­kuusine1946:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­kuusin
1947:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­seitsemine1947:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­seitsemin
1948:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­kahdeksine1948:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­kahdeksin
1949:inetuhansine­yhdeksine­satoine­neljine­kymmenine­yhdeksine1949:intuhansin­yhdeksin­sadoin­neljin­kymmenin­yhdeksin
1950:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine1950:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin
1951:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­yksine1951:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­yksin
1952:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­kaksine1952:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­kaksin
1953:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­kolmine1953:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­kolmin
1954:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­neljine1954:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­neljin
1955:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­viisine1955:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­viisin
1956:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­kuusine1956:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­kuusin
1957:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­seitsemine1957:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­seitsemin
1958:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­kahdeksine1958:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­kahdeksin
1959:inetuhansine­yhdeksine­satoine­viisine­kymmenine­yhdeksine1959:intuhansin­yhdeksin­sadoin­viisin­kymmenin­yhdeksin
1960:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine1960:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin
1961:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­yksine1961:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­yksin
1962:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­kaksine1962:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­kaksin
1963:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­kolmine1963:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­kolmin
1964:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­neljine1964:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­neljin
1965:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­viisine1965:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­viisin
1966:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­kuusine1966:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­kuusin
1967:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­seitsemine1967:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­seitsemin
1968:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­kahdeksine1968:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­kahdeksin
1969:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kuusine­kymmenine­yhdeksine1969:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kuusin­kymmenin­yhdeksin
1970:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine1970:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin
1971:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­yksine1971:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­yksin
1972:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­kaksine1972:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­kaksin
1973:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­kolmine1973:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­kolmin
1974:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­neljine1974:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­neljin
1975:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­viisine1975:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­viisin
1976:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­kuusine1976:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­kuusin
1977:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­seitsemine1977:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­seitsemin
1978:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­kahdeksine1978:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­kahdeksin
1979:inetuhansine­yhdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­yhdeksine1979:intuhansin­yhdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­yhdeksin
1980:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine1980:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin
1981:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­yksine1981:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­yksin
1982:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­kaksine1982:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­kaksin
1983:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­kolmine1983:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­kolmin
1984:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­neljine1984:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­neljin
1985:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­viisine1985:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­viisin
1986:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­kuusine1986:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­kuusin
1987:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­seitsemine1987:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­seitsemin
1988:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­kahdeksine1988:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­kahdeksin
1989:inetuhansine­yhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­yhdeksine1989:intuhansin­yhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­yhdeksin
1990:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine1990:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin
1991:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­yksine1991:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­yksin
1992:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­kaksine1992:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­kaksin
1993:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­kolmine1993:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­kolmin
1994:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­neljine1994:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­neljin
1995:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­viisine1995:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­viisin
1996:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­kuusine1996:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­kuusin
1997:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­seitsemine1997:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­seitsemin
1998:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­kahdeksine1998:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­kahdeksin
1999:inetuhansine­yhdeksine­satoine­yhdeksine­kymmenine­yhdeksine1999:intuhansin­yhdeksin­sadoin­yhdeksin­kymmenin­yhdeksin
2000:inekaksine­tuhansine2000:inkaksin­tuhansin
2001:inekaksine­tuhansine­yksine2001:inkaksin­tuhansin­yksin
2002:inekaksine­tuhansine­kaksine2002:inkaksin­tuhansin­kaksin
2003:inekaksine­tuhansine­kolmine2003:inkaksin­tuhansin­kolmin
2004:inekaksine­tuhansine­neljine2004:inkaksin­tuhansin­neljin
2005:inekaksine­tuhansine­viisine2005:inkaksin­tuhansin­viisin
2006:inekaksine­tuhansine­kuusine2006:inkaksin­tuhansin­kuusin
2007:inekaksine­tuhansine­seitsemine2007:inkaksin­tuhansin­seitsemin
2008:inekaksine­tuhansine­kahdeksine2008:inkaksin­tuhansin­kahdeksin
2009:inekaksine­tuhansine­yhdeksine2009:inkaksin­tuhansin­yhdeksin
2010:inekaksine­tuhansine­kymmenine2010:inkaksin­tuhansin­kymmenin
2011:iinekaksine­tuhansine­yksine­toista2011:inkaksin­tuhansin­yksin­toista
2012:iinekaksine­tuhansine­kaksine­toista2012:inkaksin­tuhansin­kaksin­toista
2013:iinekaksine­tuhansine­kolmine­toista2013:inkaksin­tuhansin­kolmin­toista
2014:iinekaksine­tuhansine­neljine­toista2014:inkaksin­tuhansin­neljin­toista
2015:iinekaksine­tuhansine­viisine­toista2015:inkaksin­tuhansin­viisin­toista
2016:iinekaksine­tuhansine­kuusine­toista2016:inkaksin­tuhansin­kuusin­toista
2017:iinekaksine­tuhansine­seitsemine­toista2017:inkaksin­tuhansin­seitsemin­toista
2018:iinekaksine­tuhansine­kahdeksine­toista2018:inkaksin­tuhansin­kahdeksin­toista
2019:iinekaksine­tuhansine­yhdeksine­toista2019:inkaksin­tuhansin­yhdeksin­toista
2020:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine2020:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin
2021:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­yksine2021:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­yksin
2022:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­kaksine2022:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­kaksin
2023:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­kolmine2023:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­kolmin
2024:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­neljine2024:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­neljin
2025:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­viisine2025:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­viisin
2026:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­kuusine2026:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­kuusin
2027:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­seitsemine2027:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­seitsemin
2028:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­kahdeksine2028:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­kahdeksin
2029:inekaksine­tuhansine­kaksine­kymmenine­yhdeksine2029:inkaksin­tuhansin­kaksin­kymmenin­yhdeksin
2030:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine2030:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin
2031:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­yksine2031:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­yksin
2032:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­kaksine2032:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­kaksin
2033:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­kolmine2033:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­kolmin
2034:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­neljine2034:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­neljin
2035:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­viisine2035:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­viisin
2036:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­kuusine2036:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­kuusin
2037:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­seitsemine2037:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­seitsemin
2038:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­kahdeksine2038:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­kahdeksin
2039:inekaksine­tuhansine­kolmine­kymmenine­yhdeksine2039:inkaksin­tuhansin­kolmin­kymmenin­yhdeksin
2040:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine2040:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin
2041:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­yksine2041:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­yksin
2042:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­kaksine2042:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­kaksin
2043:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­kolmine2043:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­kolmin
2044:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­neljine2044:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­neljin
2045:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­viisine2045:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­viisin
2046:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­kuusine2046:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­kuusin
2047:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­seitsemine2047:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­seitsemin
2048:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­kahdeksine2048:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­kahdeksin
2049:inekaksine­tuhansine­neljine­kymmenine­yhdeksine2049:inkaksin­tuhansin­neljin­kymmenin­yhdeksin
2050:inekaksine­tuhansine­viisine­kymmenine2050:inkaksin­tuhansin­viisin­kymmenin
3000:inekolmine­tuhansine3000:inkolmin­tuhansin
4000:ineneljine­tuhansine4000:inneljin­tuhansin
5000:ineviisine­tuhansine5000:inviisin­tuhansin
6000:inekuusine­tuhansine6000:inkuusin­tuhansin
7000:ineseitsemine­tuhansine7000:inseitsemin­tuhansin
8000:inekahdeksine­tuhansine8000:inkahdeksin­tuhansin
9000:ineyhdeksine­tuhansine9000:inyhdeksin­tuhansin
9876:ineyhdeksine­tuhansine­kahdeksine­satoine­seitsemine­kymmenine­kuusine9876:inyhdeksin­tuhansin­kahdeksin­sadoin­seitsemin­kymmenin­kuusin
10 000:inekymmenine­tuhansine10 000:inkymmenin­tuhansin
98 765:ineyhdeksine­kymmenine­kahdeksine­tuhansine seitsemine­satoine­kuusine­kymmenine­viisine98 765:inyhdeksin­kymmenin­kahdeksin­tuhansin seitsemin­sadoin­kuusin­kymmenin­viisin
100 000:inesatoine­tuhansine100 000:insadoin­tuhansin
987 654:ineyhdeksine­satoine­kahdeksine­kymmenine­seitsemine­tuhansine kuusine­satoine­viisine­kymmenine­neljine987 654:inyhdeksin­sadoin­kahdeksin­kymmenin­seitsemin­tuhansin kuusin­sadoin­viisin­kymmenin­neljin
milj:inemiljooninemilj:inmiljoonin
mrd:iinemiljardeiinemrd:iinmiljardeiin
½:inepuoline½:inpuolin
1½:inepuoline­toista1½:inpuolin­toista
1/3:inekolmanneksine1/3:inkolmanneksin
1/4:ineneljänneksine1/4:inneljänneksin
1/5:ineviidenneksine1/5:inviidenneksin
1/6:inekuudenneksine1/6:inkuudenneksin
1/7:ineseitsemänneksine1/7:inseitsemänneksin
1/8:inekahdeksanneksine1/8:inkahdeksanneksin
1/9:ineyhdeksänneksine1/9:inyhdeksänneksin
1/10:inekymmeneksine1/10:inkymmeneksin
1/100:inesadanneksine1/100:insadanneksin
1/1000:inetuhanneksine1/1000:intuhanneksin
··
Näytä kaikki·
 
Näytä vähemmän

Järjestysluvut

J1 Yksikön nominatiivi, genetiivi, partitiivi

+nominatiivigenetiivipartitiivi
0:snollas0:nnennollannen0:ttanollatta
1:nenIensimmäinen1:senI:nensimmäisen1:stäI:täensimmäistä
2:nenIItoinen2:senII:ntoisen2:staII:tatoista
3:sIIIkolmas3:nnenIII:nkolmannen3:ttaIII:takolmatta
4:sIVneljäs4:nnenIV:nneljännen4:ttäIV:täneljättä
5:sVviides5:nnenV:nviidennen5:ttäV:täviidettä
6:sVIkuudes6:nnenVI:nkuudennen6:ttaVI:takuudetta
7:sVIIseitsemäs7:nnenVII:nseitsemännen7:ttäVII:täseitsemättä
8:sVIIIkahdeksas8:nnenVIII:nkahdeksannen8:ttaVIII:takahdeksatta
9:sIXyhdeksäs9:nnenIX:nyhdeksännen9:ttäIX:täyhdeksättä
10:sXkymmenes10:nnenX:nkymmenennen10:ttäX:täkymmenettä
11:sXIyhdes­toista11:nnenXI:nyhdennen­toista11:ttäXI:täyhdettä­toista
12:sXIIkahdes­toista12:nnenXII:nkahdennen­toista12:ttaXII:takahdetta­toista
13:sXIIIkolmas­toista13:nnenXIII:nkolmannen­toista13:ttaXIII:takolmatta­toista
14:sXIVneljäs­toista14:nnenXIV:nneljännen­toista14:ttäXIV:täneljättä­toista
15:sXVviides­toista15:nnenXV:nviidennen­toista15:ttäXV:täviidettä­toista
16:sXVIkuudes­toista16:nnenXVI:nkuudennen­toista16:ttaXVI:takuudetta­toista
17:sXVIIseitsemäs­toista17:nnenXVII:nseitsemännen­toista17:ttäXVII:täseitsemättä­toista
18:sXVIIIkahdeksas­toista18:nnenXVIII:nkahdeksannen­toista18:ttaXVIII:takahdeksatta­toista
19:sXIXyhdeksäs­toista19:nnenXIX:nyhdeksännen­toista19:ttäXIX:täyhdeksättä­toista
20:sXXkahdes­kymmenes20:nnenXX:nkahdennen­kymmenennen20:ttäXX:täkahdetta­kymmenettä
21:sXXIkahdes­kymmenes­yhdes21:nnenXXI:nkahdennen­kymmenennen­yhdennen21:ttäXXI:täkahdetta­kymmenettä­yhdettä
22:sXXIIkahdes­kymmenes­kahdes22:nnenXXII:nkahdennen­kymmenennen­kahdennen22:ttaXXII:takahdetta­kymmenettä­kahdetta
23:sXXIIIkahdes­kymmenes­kolmas23:nnenXXIII:nkahdennen­kymmenennen­kolmannen23:ttaXXIII:takahdetta­kymmenettä­kolmatta
24:sXXIVkahdes­kymmenes­neljäs24:nnenXXIV:nkahdennen­kymmenennen­neljännen24:ttäXXIV:täkahdetta­kymmenettä­neljättä
25:sXXVkahdes­kymmenes­viides25:nnenXXV:nkahdennen­kymmenennen­viidennen25:ttäXXV:täkahdetta­kymmenettä­viidettä
26:sXXVIkahdes­kymmenes­kuudes26:nnenXXVI:nkahdennen­kymmenennen­kuudennen26:ttaXXVI:takahdetta­kymmenettä­kuudetta
27:sXXVIIkahdes­kymmenes­seitsemäs27:nnenXXVII:nkahdennen­kymmenennen­seitsemännen27:ttäXXVII:täkahdetta­kymmenettä­seitsemättä
28:sXXVIIIkahdes­kymmenes­kahdeksas28:nnenXXVIII:nkahdennen­kymmenennen­kahdeksannen28:ttaXXVIII:takahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
29:sXXIXkahdes­kymmenes­yhdeksäs29:nnenXXIX:nkahdennen­kymmenennen­yhdeksännen29:ttäXXIX:täkahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
30:sXXXkolmas­kymmenes30:nnenXXX:nkolmannen­kymmenennen30:ttäXXX:täkolmatta­kymmenettä
31:sXXXIkolmas­kymmenes­yhdes31:nnenXXXI:nkolmannen­kymmenennen­yhdennen31:ttäXXXI:täkolmatta­kymmenettä­yhdettä
32:sXXXIIkolmas­kymmenes­kahdes32:nnenXXXII:nkolmannen­kymmenennen­kahdennen32:ttaXXXII:takolmatta­kymmenettä­kahdetta
33:sXXXIIIkolmas­kymmenes­kolmas33:nnenXXXIII:nkolmannen­kymmenennen­kolmannen33:ttaXXXIII:takolmatta­kymmenettä­kolmatta
34:sXXXIVkolmas­kymmenes­neljäs34:nnenXXXIV:nkolmannen­kymmenennen­neljännen34:ttäXXXIV:täkolmatta­kymmenettä­neljättä
35:sXXXVkolmas­kymmenes­viides35:nnenXXXV:nkolmannen­kymmenennen­viidennen35:ttäXXXV:täkolmatta­kymmenettä­viidettä
36:sXXXVIkolmas­kymmenes­kuudes36:nnenXXXVI:nkolmannen­kymmenennen­kuudennen36:ttaXXXVI:takolmatta­kymmenettä­kuudetta
37:sXXXVIIkolmas­kymmenes­seitsemäs37:nnenXXXVII:nkolmannen­kymmenennen­seitsemännen37:ttäXXXVII:täkolmatta­kymmenettä­seitsemättä
38:sXXXVIIIkolmas­kymmenes­kahdeksas38:nnenXXXVIII:nkolmannen­kymmenennen­kahdeksannen38:ttaXXXVIII:takolmatta­kymmenettä­kahdeksatta
39:sXXXIXkolmas­kymmenes­yhdeksäs39:nnenXXXIX:nkolmannen­kymmenennen­yhdeksännen39:ttäXXXIX:täkolmatta­kymmenettä­yhdeksättä
40:sXLneljäs­kymmenes40:nnenXL:nneljännen­kymmenennen40:ttäXL:täneljättä­kymmenettä
41:sXLIneljäs­kymmenes­yhdes41:nnenXLI:nneljännen­kymmenennen­yhdennen41:ttäXLI:täneljättä­kymmenettä­yhdettä
42:sXLIIneljäs­kymmenes­kahdes42:nnenXLII:nneljännen­kymmenennen­kahdennen42:ttaXLII:taneljättä­kymmenettä­kahdetta
43:sXLIIIneljäs­kymmenes­kolmas43:nnenXLIII:nneljännen­kymmenennen­kolmannen43:ttaXLIII:taneljättä­kymmenettä­kolmatta
44:sXLIVneljäs­kymmenes­neljäs44:nnenXLIV:nneljännen­kymmenennen­neljännen44:ttäXLIV:täneljättä­kymmenettä­neljättä
45:sXLVneljäs­kymmenes­viides45:nnenXLV:nneljännen­kymmenennen­viidennen45:ttäXLV:täneljättä­kymmenettä­viidettä
46:sXLVIneljäs­kymmenes­kuudes46:nnenXLVI:nneljännen­kymmenennen­kuudennen46:ttaXLVI:taneljättä­kymmenettä­kuudetta
47:sXLVIIneljäs­kymmenes­seitsemäs47:nnenXLVII:nneljännen­kymmenennen­seitsemännen47:ttäXLVII:täneljättä­kymmenettä­seitsemättä
48:sXLVIIIneljäs­kymmenes­kahdeksas48:nnenXLVIII:nneljännen­kymmenennen­kahdeksannen48:ttaXLVIII:taneljättä­kymmenettä­kahdeksatta
49:sXLIXneljäs­kymmenes­yhdeksäs49:nnenXLIX:nneljännen­kymmenennen­yhdeksännen49:ttäXLIX:täneljättä­kymmenettä­yhdeksättä
50:sLviides­kymmenes50:nnenL:nviidennen­kymmenennen50:ttäL:täviidettä­kymmenettä
51:sLIviides­kymmenes­yhdes51:nnenLI:nviidennen­kymmenennen­yhdennen51:ttäLI:täviidettä­kymmenettä­yhdettä
52:sLIIviides­kymmenes­kahdes52:nnenLII:nviidennen­kymmenennen­kahdennen52:ttaLII:taviidettä­kymmenettä­kahdetta
53:sLIIIviides­kymmenes­kolmas53:nnenLIII:nviidennen­kymmenennen­kolmannen53:ttaLIII:taviidettä­kymmenettä­kolmatta
54:sLIVviides­kymmenes­neljäs54:nnenLIV:nviidennen­kymmenennen­neljännen54:ttäLIV:täviidettä­kymmenettä­neljättä
55:sLVviides­kymmenes­viides55:nnenLV:nviidennen­kymmenennen­viidennen55:ttäLV:täviidettä­kymmenettä­viidettä
56:sLVIviides­kymmenes­kuudes56:nnenLVI:nviidennen­kymmenennen­kuudennen56:ttaLVI:taviidettä­kymmenettä­kuudetta
57:sLVIIviides­kymmenes­seitsemäs57:nnenLVII:nviidennen­kymmenennen­seitsemännen57:ttäLVII:täviidettä­kymmenettä­seitsemättä
58:sLVIIIviides­kymmenes­kahdeksas58:nnenLVIII:nviidennen­kymmenennen­kahdeksannen58:ttaLVIII:taviidettä­kymmenettä­kahdeksatta
59:sLIXviides­kymmenes­yhdeksäs59:nnenLIX:nviidennen­kymmenennen­yhdeksännen59:ttäLIX:täviidettä­kymmenettä­yhdeksättä
60:sLXkuudes­kymmenes60:nnenLX:nkuudennen­kymmenennen60:ttäLX:täkuudetta­kymmenettä
61:sLXIkuudes­kymmenes­yhdes61:nnenLXI:nkuudennen­kymmenennen­yhdennen61:ttäLXI:täkuudetta­kymmenettä­yhdettä
62:sLXIIkuudes­kymmenes­kahdes62:nnenLXII:nkuudennen­kymmenennen­kahdennen62:ttaLXII:takuudetta­kymmenettä­kahdetta
63:sLXIIIkuudes­kymmenes­kolmas63:nnenLXIII:nkuudennen­kymmenennen­kolmannen63:ttaLXIII:takuudetta­kymmenettä­kolmatta
64:sLXIVkuudes­kymmenes­neljäs64:nnenLXIV:nkuudennen­kymmenennen­neljännen64:ttäLXIV:täkuudetta­kymmenettä­neljättä
65:sLXVkuudes­kymmenes­viides65:nnenLXV:nkuudennen­kymmenennen­viidennen65:ttäLXV:täkuudetta­kymmenettä­viidettä
66:sLXVIkuudes­kymmenes­kuudes66:nnenLXVI:nkuudennen­kymmenennen­kuudennen66:ttaLXVI:takuudetta­kymmenettä­kuudetta
67:sLXVIIkuudes­kymmenes­seitsemäs67:nnenLXVII:nkuudennen­kymmenennen­seitsemännen67:ttäLXVII:täkuudetta­kymmenettä­seitsemättä
68:sLXVIIIkuudes­kymmenes­kahdeksas68:nnenLXVIII:nkuudennen­kymmenennen­kahdeksannen68:ttaLXVIII:takuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
69:sLXIXkuudes­kymmenes­yhdeksäs69:nnenLXIX:nkuudennen­kymmenennen­yhdeksännen69:ttäLXIX:täkuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
70:sLXXseitsemäs­kymmenes70:nnenLXX:nseitsemännen­kymmenennen70:ttäLXX:täseitsemättä­kymmenettä
71:sLXXIseitsemäs­kymmenes­yhdes71:nnenLXXI:nseitsemännen­kymmenennen­yhdennen71:ttäLXXI:täseitsemättä­kymmenettä­yhdettä
72:sLXXIIseitsemäs­kymmenes­kahdes72:nnenLXXII:nseitsemännen­kymmenennen­kahdennen72:ttaLXXII:taseitsemättä­kymmenettä­kahdetta
73:sLXXIIIseitsemäs­kymmenes­kolmas73:nnenLXXIII:nseitsemännen­kymmenennen­kolmannen73:ttaLXXIII:taseitsemättä­kymmenettä­kolmatta
74:sLXXIVseitsemäs­kymmenes­neljäs74:nnenLXXIV:nseitsemännen­kymmenennen­neljännen74:ttäLXXIV:täseitsemättä­kymmenettä­neljättä
75:sLXXVseitsemäs­kymmenes­viides75:nnenLXXV:nseitsemännen­kymmenennen­viidennen75:ttäLXXV:täseitsemättä­kymmenettä­viidettä
76:sLXXVIseitsemäs­kymmenes­kuudes76:nnenLXXVI:nseitsemännen­kymmenennen­kuudennen76:ttaLXXVI:taseitsemättä­kymmenettä­kuudetta
77:sLXXVIIseitsemäs­kymmenes­seitsemäs77:nnenLXXVII:nseitsemännen­kymmenennen­seitsemännen77:ttäLXXVII:täseitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
78:sLXXVIIIseitsemäs­kymmenes­kahdeksas78:nnenLXXVIII:nseitsemännen­kymmenennen­kahdeksannen78:ttaLXXVIII:taseitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
79:sLXXIXseitsemäs­kymmenes­yhdeksäs79:nnenLXXIX:nseitsemännen­kymmenennen­yhdeksännen79:ttäLXXIX:täseitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
80:sLXXXkahdeksas­kymmenes80:nnenLXXX:nkahdeksannen­kymmenennen80:ttäLXXX:täkahdeksatta­kymmenettä
81:sLXXXIkahdeksas­kymmenes­yhdes81:nnenLXXXI:nkahdeksannen­kymmenennen­yhdennen81:ttäLXXXI:täkahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
82:sLXXXIIkahdeksas­kymmenes­kahdes82:nnenLXXXII:nkahdeksannen­kymmenennen­kahdennen82:ttaLXXXII:takahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
83:sLXXXIIIkahdeksas­kymmenes­kolmas83:nnenLXXXIII:nkahdeksannen­kymmenennen­kolmannen83:ttaLXXXIII:takahdeksatta­kymmenettä­kolmatta
84:sLXXXIVkahdeksas­kymmenes­neljäs84:nnenLXXXIV:nkahdeksannen­kymmenennen­neljännen84:ttäLXXXIV:täkahdeksatta­kymmenettä­neljättä
85:sLXXXVkahdeksas­kymmenes­viides85:nnenLXXXV:nkahdeksannen­kymmenennen­viidennen85:ttäLXXXV:täkahdeksatta­kymmenettä­viidettä
86:sLXXXVIkahdeksas­kymmenes­kuudes86:nnenLXXXVI:nkahdeksannen­kymmenennen­kuudennen86:ttaLXXXVI:takahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
87:sLXXXVIIkahdeksas­kymmenes­seitsemäs87:nnenLXXXVII:nkahdeksannen­kymmenennen­seitsemännen87:ttäLXXXVII:täkahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
88:sLXXXVIIIkahdeksas­kymmenes­kahdeksas88:nnenLXXXVIII:nkahdeksannen­kymmenennen­kahdeksannen88:ttaLXXXVIII:takahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
89:sLXXXIXkahdeksas­kymmenes­yhdeksäs89:nnenLXXXIX:nkahdeksannen­kymmenennen­yhdeksännen89:ttäLXXXIX:täkahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
90:sXCyhdeksäs­kymmenes90:nnenXC:nyhdeksännen­kymmenennen90:ttäXC:täyhdeksättä­kymmenettä
91:sXCIyhdeksäs­kymmenes­yhdes91:nnenXCI:nyhdeksännen­kymmenennen­yhdennen91:ttäXCI:täyhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
92:sXCIIyhdeksäs­kymmenes­kahdes92:nnenXCII:nyhdeksännen­kymmenennen­kahdennen92:ttaXCII:tayhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
93:sXCIIIyhdeksäs­kymmenes­kolmas93:nnenXCIII:nyhdeksännen­kymmenennen­kolmannen93:ttaXCIII:tayhdeksättä­kymmenettä­kolmatta
94:sXCIVyhdeksäs­kymmenes­neljäs94:nnenXCIV:nyhdeksännen­kymmenennen­neljännen94:ttäXCIV:täyhdeksättä­kymmenettä­neljättä
95:sXCVyhdeksäs­kymmenes­viides95:nnenXCV:nyhdeksännen­kymmenennen­viidennen95:ttäXCV:täyhdeksättä­kymmenettä­viidettä
96:sXCVIyhdeksäs­kymmenes­kuudes96:nnenXCVI:nyhdeksännen­kymmenennen­kuudennen96:ttaXCVI:tayhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
97:sXCVIIyhdeksäs­kymmenes­seitsemäs97:nnenXCVII:nyhdeksännen­kymmenennen­seitsemännen97:ttäXCVII:täyhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
98:sXCVIIIyhdeksäs­kymmenes­kahdeksas98:nnenXCVIII:nyhdeksännen­kymmenennen­kahdeksannen98:ttaXCVIII:tayhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
99:sXCIXyhdeksäs­kymmenes­yhdeksäs99:nnenXCIX:nyhdeksännen­kymmenennen­yhdeksännen99:ttäXCIX:täyhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
100:sCsadas100:nnenC:nsadannen100:ttaC:tasadatta
101:sCIsadas­yhdes101:nnenCI:nsadannen­yhdennen101:ttäCI:täsadatta­yhdettä
102:sCIIsadas­kahdes102:nnenCII:nsadannen­kahdennen102:ttaCII:tasadatta­kahdetta
103:sCIIIsadas­kolmas103:nnenCIII:nsadannen­kolmannen103:ttaCIII:tasadatta­kolmatta
104:sCIVsadas­neljäs104:nnenCIV:nsadannen­neljännen104:ttäCIV:täsadatta­neljättä
105:sCVsadas­viides105:nnenCV:nsadannen­viidennen105:ttäCV:täsadatta­viidettä
106:sCVIsadas­kuudes106:nnenCVI:nsadannen­kuudennen106:ttaCVI:tasadatta­kuudetta
107:sCVIIsadas­seitsemäs107:nnenCVII:nsadannen­seitsemännen107:ttäCVII:täsadatta­seitsemättä
108:sCVIIIsadas­kahdeksas108:nnenCVIII:nsadannen­kahdeksannen108:ttaCVIII:tasadatta­kahdeksatta
109:sCIXsadas­yhdeksäs109:nnenCIX:nsadannen­yhdeksännen109:ttäCIX:täsadatta­yhdeksättä
110:sCXsadas­kymmenes110:nnenCX:nsadannen­kymmenennen110:ttäCX:täsadatta­kymmenettä
111:sCXIsadas­yhdes­toista111:nnenCXI:nsadannen­yhdennen­toista111:täCXI:täsadatta­yhdettä­toista
112:sCXIIsadas­kahdes­toista112:nnenCXII:nsadannen­kahdennen­toista112:täCXII:täsadatta­kahdetta­toista
113:sCXIIIsadas­kolmas­toista113:nnenCXIII:nsadannen­kolmannen­toista113:täCXIII:täsadatta­kolmatta­toista
114:sCXIVsadas­neljäs­toista114:nnenCXIV:nsadannen­neljännen­toista114:täCXIV:täsadatta­neljättä­toista
115:sCXVsadas­viides­toista115:nnenCXV:nsadannen­viidennen­toista115:täCXV:täsadatta­viidettä­toista
116:sCXVIsadas­kuudes­toista116:nnenCXVI:nsadannen­kuudennen­toista116:täCXVI:täsadatta­kuudetta­toista
117:sCXVIIsadas­seitsemäs­toista117:nnenCXVII:nsadannen­seitsemännen­toista117:täCXVII:täsadatta­seitsemättä­toista
118:sCXVIIIsadas­kahdeksas­toista118:nnenCXVIII:nsadannen­kahdeksannen­toista118:täCXVIII:täsadatta­kahdeksatta­toista
119:sCXIXsadas­yhdeksäs­toista119:nnenCXIX:nsadannen­yhdeksännen­toista119:täCXIX:täsadatta­yhdeksättä­toista
120:sCXXsadas­kahdes­kymmenes120:nnenCXX:nsadannen­kahdennen­kymmenennen120:ttäCXX:täsadatta­kahdetta­kymmenettä
121:sCXXIsadas­kahdes­kymmenes­yhdes121:nnenCXXI:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­yhdennen121:täCXXI:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
122:sCXXIIsadas­kahdes­kymmenes­kahdes122:nnenCXXII:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­kahdennen122:täCXXII:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
123:sCXXIIIsadas­kahdes­kymmenes­kolmas123:nnenCXXIII:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­kolmannen123:täCXXIII:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­kolmatta
124:sCXXIVsadas­kahdes­kymmenes­neljäs124:nnenCXXIV:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­neljännen124:täCXXIV:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
125:sCXXVsadas­kahdes­kymmenes­viides125:nnenCXXV:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­viidennen125:täCXXV:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
126:sCXXVIsadas­kahdes­kymmenes­kuudes126:nnenCXXVI:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­kuudennen126:täCXXVI:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
127:sCXXVIIsadas­kahdes­kymmenes­seitsemäs127:nnenCXXVII:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­seitsemännen127:täCXXVII:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
128:sCXXVIIIsadas­kahdes­kymmenes­kahdeksas128:nnenCXXVIII:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­kahdeksannen128:täCXXVIII:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
129:sCXXIXsadas­kahdes­kymmenes­yhdeksäs129:nnenCXXIX:nsadannen­kahdennen­kymmenennen­yhdeksännen129:täCXXIX:täsadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
130:sCXXXsadas­kolmas­kymmenes130:nnenCXXX:nsadannen­kolmannen­kymmenennen130:ttäCXXX:täsadatta­kolmatta­kymmenettä
131:sCXXXIsadas­kolmas­kymmenes­yhdes131:nnenCXXXI:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­yhdennen131:täCXXXI:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­yhdettä
132:sCXXXIIsadas­kolmas­kymmenes­kahdes132:nnenCXXXII:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­kahdennen132:täCXXXII:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­kahdetta
133:sCXXXIIIsadas­kolmas­kymmenes­kolmas133:nnenCXXXIII:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­kolmannen133:täCXXXIII:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­kolmatta
134:sCXXXIVsadas­kolmas­kymmenes­neljäs134:nnenCXXXIV:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­neljännen134:täCXXXIV:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­neljättä
135:sCXXXVsadas­kolmas­kymmenes­viides135:nnenCXXXV:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­viidennen135:täCXXXV:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­viidettä
136:sCXXXVIsadas­kolmas­kymmenes­kuudes136:nnenCXXXVI:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­kuudennen136:täCXXXVI:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­kuudetta
137:sCXXXVIIsadas­kolmas­kymmenes­seitsemäs137:nnenCXXXVII:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­seitsemännen137:täCXXXVII:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­seitsemättä
138:sCXXXVIIIsadas­kolmas­kymmenes­kahdeksas138:nnenCXXXVIII:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­kahdeksannen138:täCXXXVIII:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­kahdeksatta
139:sCXXXIXsadas­kolmas­kymmenes­yhdeksäs139:nnenCXXXIX:nsadannen­kolmannen­kymmenennen­yhdeksännen139:täCXXXIX:täsadatta­kolmatta­kymmenettä­yhdeksättä
140:sCXLsadas­neljäs­kymmenes140:nnenCXL:nsadannen­neljännen­kymmenennen140:ttäCXL:täsadatta­neljättä­kymmenettä
141:sCXLIsadas­neljäs­kymmenes­yhdes141:nnenCXLI:nsadannen­neljännen­kymmenennen­yhdennen141:täCXLI:täsadatta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
142:sCXLIIsadas­neljäs­kymmenes­kahdes142:nnenCXLII:nsadannen­neljännen­kymmenennen­kahdennen142:täCXLII:täsadatta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
143:sCXLIIIsadas­neljäs­kymmenes­kolmas143:nnenCXLIII:nsadannen­neljännen­kymmenennen­kolmannen143:täCXLIII:täsadatta­neljättä­kymmenettä­kolmatta
144:sCXLIVsadas­neljäs­kymmenes­neljäs144:nnenCXLIV:nsadannen­neljännen­kymmenennen­neljännen144:täCXLIV:täsadatta­neljättä­kymmenettä­neljättä
145:sCXLVsadas­neljäs­kymmenes­viides145:nnenCXLV:nsadannen­neljännen­kymmenennen­viidennen145:täCXLV:täsadatta­neljättä­kymmenettä­viidettä
146:sCXLVIsadas­neljäs­kymmenes­kuudes146:nnenCXLVI:nsadannen­neljännen­kymmenennen­kuudennen146:täCXLVI:täsadatta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
147:sCXLVIIsadas­neljäs­kymmenes­seitsemäs147:nnenCXLVII:nsadannen­neljännen­kymmenennen­seitsemännen147:täCXLVII:täsadatta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
148:sCXLVIIIsadas­neljäs­kymmenes­kahdeksas148:nnenCXLVIII:nsadannen­neljännen­kymmenennen­kahdeksannen148:täCXLVIII:täsadatta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
149:sCXLIXsadas­neljäs­kymmenes­yhdeksäs149:nnenCXLIX:nsadannen­neljännen­kymmenennen­yhdeksännen149:täCXLIX:täsadatta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
150:sCLsadas­viides­kymmenes150:nnenCL:nsadannen­viidennen­kymmenennen150:ttäCL:täsadatta­viidettä­kymmenettä
151:sCLIsadas­viides­kymmenes­yhdes151:nnenCLI:nsadannen­viidennen­kymmenennen­yhdennen151:täCLI:täsadatta­viidettä­kymmenettä­yhdettä
152:sCLIIsadas­viides­kymmenes­kahdes152:nnenCLII:nsadannen­viidennen­kymmenennen­kahdennen152:täCLII:täsadatta­viidettä­kymmenettä­kahdetta
153:sCLIIIsadas­viides­kymmenes­kolmas153:nnenCLIII:nsadannen­viidennen­kymmenennen­kolmannen153:täCLIII:täsadatta­viidettä­kymmenettä­kolmatta
154:sCLIVsadas­viides­kymmenes­neljäs154:nnenCLIV:nsadannen­viidennen­kymmenennen­neljännen154:täCLIV:täsadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
155:sCLVsadas­viides­kymmenes­viides155:nnenCLV:nsadannen­viidennen­kymmenennen­viidennen155:täCLV:täsadatta­viidettä­kymmenettä­viidettä
156:sCLVIsadas­viides­kymmenes­kuudes156:nnenCLVI:nsadannen­viidennen­kymmenennen­kuudennen156:täCLVI:täsadatta­viidettä­kymmenettä­kuudetta
157:sCLVIIsadas­viides­kymmenes­seitsemäs157:nnenCLVII:nsadannen­viidennen­kymmenennen­seitsemännen157:täCLVII:täsadatta­viidettä­kymmenettä­seitsemättä
158:sCLVIIIsadas­viides­kymmenes­kahdeksas158:nnenCLVIII:nsadannen­viidennen­kymmenennen­kahdeksannen158:täCLVIII:täsadatta­viidettä­kymmenettä­kahdeksatta
159:sCLIXsadas­viides­kymmenes­yhdeksäs159:nnenCLIX:nsadannen­viidennen­kymmenennen­yhdeksännen159:täCLIX:täsadatta­viidettä­kymmenettä­yhdeksättä
160:sCLXsadas­kuudes­kymmenes160:nnenCLX:nsadannen­kuudennen­kymmenennen160:ttäCLX:täsadatta­kuudetta­kymmenettä
161:sCLXIsadas­kuudes­kymmenes­yhdes161:nnenCLXI:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­yhdennen161:täCLXI:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdettä
162:sCLXIIsadas­kuudes­kymmenes­kahdes162:nnenCLXII:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­kahdennen162:täCLXII:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdetta
163:sCLXIIIsadas­kuudes­kymmenes­kolmas163:nnenCLXIII:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­kolmannen163:täCLXIII:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­kolmatta
164:sCLXIVsadas­kuudes­kymmenes­neljäs164:nnenCLXIV:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­neljännen164:täCLXIV:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­neljättä
165:sCLXVsadas­kuudes­kymmenes­viides165:nnenCLXV:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­viidennen165:täCLXV:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
166:sCLXVIsadas­kuudes­kymmenes­kuudes166:nnenCLXVI:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­kuudennen166:täCLXVI:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­kuudetta
167:sCLXVIIsadas­kuudes­kymmenes­seitsemäs167:nnenCLXVII:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­seitsemännen167:täCLXVII:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­seitsemättä
168:sCLXVIIIsadas­kuudes­kymmenes­kahdeksas168:nnenCLXVIII:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­kahdeksannen168:täCLXVIII:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
169:sCLXIXsadas­kuudes­kymmenes­yhdeksäs169:nnenCLXIX:nsadannen­kuudennen­kymmenennen­yhdeksännen169:täCLXIX:täsadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
170:sCLXXsadas­seitsemäs­kymmenes170:nnenCLXX:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen170:ttäCLXX:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä
171:sCLXXIsadas­seitsemäs­kymmenes­yhdes171:nnenCLXXI:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­yhdennen171:täCLXXI:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdettä
172:sCLXXIIsadas­seitsemäs­kymmenes­kahdes172:nnenCLXXII:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­kahdennen172:täCLXXII:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdetta
173:sCLXXIIIsadas­seitsemäs­kymmenes­kolmas173:nnenCLXXIII:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­kolmannen173:täCLXXIII:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kolmatta
174:sCLXXIVsadas­seitsemäs­kymmenes­neljäs174:nnenCLXXIV:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­neljännen174:täCLXXIV:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­neljättä
175:sCLXXVsadas­seitsemäs­kymmenes­viides175:nnenCLXXV:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­viidennen175:täCLXXV:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­viidettä
176:sCLXXVIsadas­seitsemäs­kymmenes­kuudes176:nnenCLXXVI:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­kuudennen176:täCLXXVI:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
177:sCLXXVIIsadas­seitsemäs­kymmenes­seitsemäs177:nnenCLXXVII:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­seitsemännen177:täCLXXVII:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
178:sCLXXVIIIsadas­seitsemäs­kymmenes­kahdeksas178:nnenCLXXVIII:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­kahdeksannen178:täCLXXVIII:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
179:sCLXXIXsadas­seitsemäs­kymmenes­yhdeksäs179:nnenCLXXIX:nsadannen­seitsemännen­kymmenennen­yhdeksännen179:täCLXXIX:täsadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
180:sCLXXXsadas­kahdeksas­kymmenes180:nnenCLXXX:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen180:ttäCLXXX:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä
181:sCLXXXIsadas­kahdeksas­kymmenes­yhdes181:nnenCLXXXI:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­yhdennen181:täCLXXXI:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
182:sCLXXXIIsadas­kahdeksas­kymmenes­kahdes182:nnenCLXXXII:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kahdennen182:täCLXXXII:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
183:sCLXXXIIIsadas­kahdeksas­kymmenes­kolmas183:nnenCLXXXIII:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kolmannen183:täCLXXXIII:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kolmatta
184:sCLXXXIVsadas­kahdeksas­kymmenes­neljäs184:nnenCLXXXIV:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­neljännen184:täCLXXXIV:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­neljättä
185:sCLXXXVsadas­kahdeksas­kymmenes­viides185:nnenCLXXXV:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­viidennen185:täCLXXXV:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­viidettä
186:sCLXXXVIsadas­kahdeksas­kymmenes­kuudes186:nnenCLXXXVI:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kuudennen186:täCLXXXVI:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
187:sCLXXXVIIsadas­kahdeksas­kymmenes­seitsemäs187:nnenCLXXXVII:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­seitsemännen187:täCLXXXVII:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
188:sCLXXXVIIIsadas­kahdeksas­kymmenes­kahdeksas188:nnenCLXXXVIII:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kahdeksannen188:täCLXXXVIII:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
189:sCLXXXIXsadas­kahdeksas­kymmenes­yhdeksäs189:nnenCLXXXIX:nsadannen­kahdeksannen­kymmenennen­yhdeksännen189:täCLXXXIX:täsadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
190:sCXCsadas­yhdeksäs­kymmenes190:nnenCXC:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen190:ttäCXC:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä
191:sCXCIsadas­yhdeksäs­kymmenes­yhdes191:nnenCXCI:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­yhdennen191:täCXCI:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
192:sCXCIIsadas­yhdeksäs­kymmenes­kahdes192:nnenCXCII:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kahdennen192:täCXCII:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
193:sCXCIIIsadas­yhdeksäs­kymmenes­kolmas193:nnenCXCIII:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kolmannen193:täCXCIII:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kolmatta
194:sCXCIVsadas­yhdeksäs­kymmenes­neljäs194:nnenCXCIV:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­neljännen194:täCXCIV:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­neljättä
195:sCXCVsadas­yhdeksäs­kymmenes­viides195:nnenCXCV:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­viidennen195:täCXCV:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­viidettä
196:sCXCVIsadas­yhdeksäs­kymmenes­kuudes196:nnenCXCVI:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kuudennen196:täCXCVI:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
197:sCXCVIIsadas­yhdeksäs­kymmenes­seitsemäs197:nnenCXCVII:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­seitsemännen197:täCXCVII:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
198:sCXCVIIIsadas­yhdeksäs­kymmenes­kahdeksas198:nnenCXCVIII:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kahdeksannen198:täCXCVIII:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
199:sCXCIXsadas­yhdeksäs­kymmenes­yhdeksäs199:nnenCXCIX:nsadannen­yhdeksännen­kymmenennen­yhdeksännen199:täCXCIX:täsadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
200:sCCkahdes­sadas200:nnenCC:nkahdennen­sadannen200:ttaCC:takahdetta­sadatta
300:sCCCkolmas­sadas300:nnenCCC:nkolmannen­sadannen300:ttaCCC:takolmatta­sadatta
400:sCDneljäs­sadas400:nnenCD:nneljännen­sadannen400:ttaCD:taneljättä­sadatta
500:sDviides­sadas500:nnenD:nviidennen­sadannen500:ttaD:taviidettä­sadatta
600:sDCkuudes­sadas600:nnenDC:nkuudennen­sadannen600:ttaDC:takuudetta­sadatta
700:sDCCseitsemäs­sadas700:nnenDCC:nseitsemännen­sadannen700:ttaDCC:taseitsemättä­sadatta
800:sDCCCkahdeksas­sadas800:nnenDCCC:nkahdeksannen­sadannen800:ttaDCCC:takahdeksatta­sadatta
900:sCMyhdeksäs­sadas900:nnenCM:nyhdeksännen­sadannen900:ttaCM:tayhdeksättä­sadatta
987:sCMLXXXVIIyhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­seitsemäs987:nnenCMLXXXVII:nyhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­seitsemännen987:täCMLXXXVII:täyhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
1000:sMtuhannes1000:nnenM:ntuhannennen1000:ttaM:tatuhannetta
1001:sMItuhannes­yhdes1001:nnenMI:ntuhannennen­yhdennen1001:ttäMI:tätuhannetta­yhdettä
1002:sMIItuhannes­kahdes1002:nnenMII:ntuhannennen­kahdennen1002:ttaMII:tatuhannetta­kahdetta
1003:sMIIItuhannes­kolmas1003:nnenMIII:ntuhannennen­kolmannen1003:ttaMIII:tatuhannetta­kolmatta
1900:sMCMtuhannes­yhdeksäs­sadas1900:nnenMCM:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen1900:ttaMCM:tatuhannetta­yhdeksättä­sadatta
1901:sMCMItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdes1901:nnenMCMI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdennen1901:täMCMI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdettä
1902:sMCMIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes1902:nnenMCMII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen1902:täMCMII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta
1903:sMCMIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas1903:nnenMCMIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen1903:täMCMIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta
1904:sMCMIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs1904:nnenMCMIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen1904:täMCMIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä
1905:sMCMVtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides1905:nnenMCMV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen1905:täMCMV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä
1906:sMCMVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes1906:nnenMCMVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen1906:täMCMVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta
1907:sMCMVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs1907:nnenMCMVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen1907:täMCMVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä
1908:sMCMVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas1908:nnenMCMVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen1908:täMCMVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta
1909:sMCMIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs1909:nnenMCMIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen1909:täMCMIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä
1910:sMCMXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kymmenes1910:nnenMCMX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kymmenennen1910:ttäMCMX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kymmenettä
1911:sMCMXItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdes­toista1911:nnenMCMXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdennen­toista1911:täMCMXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdettä­toista
1912:sMCMXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­toista1912:nnenMCMXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­toista1912:täMCMXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­toista
1913:sMCMXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­toista1913:nnenMCMXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­toista1913:täMCMXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­toista
1914:sMCMXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­toista1914:nnenMCMXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­toista1914:täMCMXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­toista
1915:sMCMXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­toista1915:nnenMCMXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­toista1915:täMCMXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­toista
1916:sMCMXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­toista1916:nnenMCMXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­toista1916:täMCMXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­toista
1917:sMCMXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­toista1917:nnenMCMXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­toista1917:täMCMXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­toista
1918:sMCMXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­toista1918:nnenMCMXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­toista1918:täMCMXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­toista
1919:sMCMXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­toista1919:nnenMCMXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­toista1919:täMCMXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­toista
1920:sMCMXXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes1920:nnenMCMXX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen1920:ttäMCMXX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä
1921:sMCMXXItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­yhdes1921:nnenMCMXXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­yhdennen1921:täMCMXXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
1922:sMCMXXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­kahdes1922:nnenMCMXXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­kahdennen1922:täMCMXXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
1923:sMCMXXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­kolmas1923:nnenMCMXXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­kolmannen1923:täMCMXXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kolmatta
1924:sMCMXXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­neljäs1924:nnenMCMXXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­neljännen1924:täMCMXXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
1925:sMCMXXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­viides1925:nnenMCMXXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­viidennen1925:täMCMXXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
1926:sMCMXXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­kuudes1926:nnenMCMXXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­kuudennen1926:täMCMXXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
1927:sMCMXXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­seitsemäs1927:nnenMCMXXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­seitsemännen1927:täMCMXXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
1928:sMCMXXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­kahdeksas1928:nnenMCMXXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­kahdeksannen1928:täMCMXXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
1929:sMCMXXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdes­kymmenes­yhdeksäs1929:nnenMCMXXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdennen­kymmenennen­yhdeksännen1929:täMCMXXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
1930:sMCMXXXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes1930:nnenMCMXXX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen1930:ttäMCMXXX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä
1931:sMCMXXXItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­yhdes1931:nnenMCMXXXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­yhdennen1931:täMCMXXXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­yhdettä
1932:sMCMXXXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­kahdes1932:nnenMCMXXXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­kahdennen1932:täMCMXXXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­kahdetta
1933:sMCMXXXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­kolmas1933:nnenMCMXXXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­kolmannen1933:täMCMXXXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­kolmatta
1934:sMCMXXXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­neljäs1934:nnenMCMXXXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­neljännen1934:täMCMXXXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­neljättä
1935:sMCMXXXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­viides1935:nnenMCMXXXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­viidennen1935:täMCMXXXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­viidettä
1936:sMCMXXXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­kuudes1936:nnenMCMXXXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­kuudennen1936:täMCMXXXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­kuudetta
1937:sMCMXXXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­seitsemäs1937:nnenMCMXXXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­seitsemännen1937:täMCMXXXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­seitsemättä
1938:sMCMXXXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­kahdeksas1938:nnenMCMXXXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­kahdeksannen1938:täMCMXXXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­kahdeksatta
1939:sMCMXXXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kolmas­kymmenes­yhdeksäs1939:nnenMCMXXXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kolmannen­kymmenennen­yhdeksännen1939:täMCMXXXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kolmatta­kymmenettä­yhdeksättä
1940:sMCMXLtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes1940:nnenMCMXL:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen1940:ttäMCMXL:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä
1941:sMCMXLItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­yhdes1941:nnenMCMXLI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­yhdennen1941:täMCMXLI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
1942:sMCMXLIItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­kahdes1942:nnenMCMXLII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­kahdennen1942:täMCMXLII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
1943:sMCMXLIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­kolmas1943:nnenMCMXLIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­kolmannen1943:täMCMXLIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kolmatta
1944:sMCMXLIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­neljäs1944:nnenMCMXLIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­neljännen1944:täMCMXLIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­neljättä
1945:sMCMXLVtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­viides1945:nnenMCMXLV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­viidennen1945:täMCMXLV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­viidettä
1946:sMCMXLVItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­kuudes1946:nnenMCMXLVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­kuudennen1946:täMCMXLVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
1947:sMCMXLVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­seitsemäs1947:nnenMCMXLVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­seitsemännen1947:täMCMXLVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
1948:sMCMXLVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­kahdeksas1948:nnenMCMXLVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­kahdeksannen1948:täMCMXLVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
1949:sMCMXLIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­neljäs­kymmenes­yhdeksäs1949:nnenMCMXLIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­neljännen­kymmenennen­yhdeksännen1949:täMCMXLIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
1950:sMCMLtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes1950:nnenMCML:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen1950:ttäMCML:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä
1951:sMCMLItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­yhdes1951:nnenMCMLI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­yhdennen1951:täMCMLI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­yhdettä
1952:sMCMLIItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­kahdes1952:nnenMCMLII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­kahdennen1952:täMCMLII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kahdetta
1953:sMCMLIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­kolmas1953:nnenMCMLIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­kolmannen1953:täMCMLIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kolmatta
1954:sMCMLIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­neljäs1954:nnenMCMLIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­neljännen1954:täMCMLIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
1955:sMCMLVtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­viides1955:nnenMCMLV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­viidennen1955:täMCMLV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­viidettä
1956:sMCMLVItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­kuudes1956:nnenMCMLVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­kuudennen1956:täMCMLVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kuudetta
1957:sMCMLVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­seitsemäs1957:nnenMCMLVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­seitsemännen1957:täMCMLVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­seitsemättä
1958:sMCMLVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­kahdeksas1958:nnenMCMLVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­kahdeksannen1958:täMCMLVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­kahdeksatta
1959:sMCMLIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­viides­kymmenes­yhdeksäs1959:nnenMCMLIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­viidennen­kymmenennen­yhdeksännen1959:täMCMLIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­viidettä­kymmenettä­yhdeksättä
1960:sMCMLXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes1960:nnenMCMLX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen1960:ttäMCMLX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä
1961:sMCMLXItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­yhdes1961:nnenMCMLXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­yhdennen1961:täMCMLXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdettä
1962:sMCMLXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­kahdes1962:nnenMCMLXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­kahdennen1962:täMCMLXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdetta
1963:sMCMLXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­kolmas1963:nnenMCMLXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­kolmannen1963:täMCMLXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kolmatta
1964:sMCMLXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­neljäs1964:nnenMCMLXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­neljännen1964:täMCMLXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­neljättä
1965:sMCMLXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­viides1965:nnenMCMLXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­viidennen1965:täMCMLXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
1966:sMCMLXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­kuudes1966:nnenMCMLXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­kuudennen1966:täMCMLXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kuudetta
1967:sMCMLXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­seitsemäs1967:nnenMCMLXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­seitsemännen1967:täMCMLXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­seitsemättä
1968:sMCMLXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­kahdeksas1968:nnenMCMLXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­kahdeksannen1968:täMCMLXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­kahdeksatta
1969:sMCMLXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kuudes­kymmenes­yhdeksäs1969:nnenMCMLXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­yhdeksännen1969:täMCMLXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­yhdeksättä
1970:sMCMLXXtuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes1970:nnenMCMLXX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen1970:ttäMCMLXX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä
1971:sMCMLXXItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­yhdes1971:nnenMCMLXXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­yhdennen1971:täMCMLXXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdettä
1972:sMCMLXXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­kahdes1972:nnenMCMLXXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­kahdennen1972:täMCMLXXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdetta
1973:sMCMLXXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­kolmas1973:nnenMCMLXXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­kolmannen1973:täMCMLXXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kolmatta
1974:sMCMLXXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­neljäs1974:nnenMCMLXXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­neljännen1974:täMCMLXXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­neljättä
1975:sMCMLXXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­viides1975:nnenMCMLXXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­viidennen1975:täMCMLXXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­viidettä
1976:sMCMLXXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­kuudes1976:nnenMCMLXXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­kuudennen1976:täMCMLXXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
1977:sMCMLXXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­seitsemäs1977:nnenMCMLXXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­seitsemännen1977:täMCMLXXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­seitsemättä
1978:sMCMLXXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­kahdeksas1978:nnenMCMLXXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­kahdeksannen1978:täMCMLXXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kahdeksatta
1979:sMCMLXXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­seitsemäs­kymmenes­yhdeksäs1979:nnenMCMLXXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­yhdeksännen1979:täMCMLXXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­yhdeksättä
1980:sMCMLXXXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes1980:nnenMCMLXXX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen1980:ttäMCMLXXX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä
1981:sMCMLXXXItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­yhdes1981:nnenMCMLXXXI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­yhdennen1981:täMCMLXXXI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdettä
1982:sMCMLXXXIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­kahdes1982:nnenMCMLXXXII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kahdennen1982:täMCMLXXXII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdetta
1983:sMCMLXXXIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­kolmas1983:nnenMCMLXXXIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kolmannen1983:täMCMLXXXIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kolmatta
1984:sMCMLXXXIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­neljäs1984:nnenMCMLXXXIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­neljännen1984:täMCMLXXXIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­neljättä
1985:sMCMLXXXVtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­viides1985:nnenMCMLXXXV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­viidennen1985:täMCMLXXXV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­viidettä
1986:sMCMLXXXVItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­kuudes1986:nnenMCMLXXXVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kuudennen1986:täMCMLXXXVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kuudetta
1987:sMCMLXXXVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­seitsemäs1987:nnenMCMLXXXVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­seitsemännen1987:täMCMLXXXVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä
1988:sMCMLXXXVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­kahdeksas1988:nnenMCMLXXXVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­kahdeksannen1988:täMCMLXXXVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­kahdeksatta
1989:sMCMLXXXIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­yhdeksäs1989:nnenMCMLXXXIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­yhdeksännen1989:täMCMLXXXIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­yhdeksättä
1990:sMCMXCtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes1990:nnenMCMXC:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen1990:ttäMCMXC:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä
1991:sMCMXCItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­yhdes1991:nnenMCMXCI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­yhdennen1991:täMCMXCI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdettä
1992:sMCMXCIItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­kahdes1992:nnenMCMXCII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kahdennen1992:täMCMXCII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdetta
1993:sMCMXCIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­kolmas1993:nnenMCMXCIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kolmannen1993:täMCMXCIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kolmatta
1994:sMCMXCIVtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­neljäs1994:nnenMCMXCIV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­neljännen1994:täMCMXCIV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­neljättä
1995:sMCMXCVtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­viides1995:nnenMCMXCV:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­viidennen1995:täMCMXCV:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­viidettä
1996:sMCMXCVItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­kuudes1996:nnenMCMXCVI:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kuudennen1996:täMCMXCVI:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kuudetta
1997:sMCMXCVIItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­seitsemäs1997:nnenMCMXCVII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­seitsemännen1997:täMCMXCVII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­seitsemättä
1998:sMCMXCVIIItuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­kahdeksas1998:nnenMCMXCVIII:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­kahdeksannen1998:täMCMXCVIII:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta
1999:sMCMXCIXtuhannes­yhdeksäs­sadas­yhdeksäs­kymmenes­yhdeksäs1999:nnenMCMXCIX:ntuhannennen­yhdeksännen­sadannen­yhdeksännen­kymmenennen­yhdeksännen1999:täMCMXCIX:tätuhannetta­yhdeksättä­sadatta­yhdeksättä­kymmenettä­yhdeksättä
2000:sMMkahdes­tuhannes2000:nnenMM:nkahdennen­tuhannennen2000:ttaMM:takahdetta­tuhannetta
2001:sMMIkahdes­tuhannes­yhdes2001:nnenMMI:nkahdennen­tuhannennen­yhdennen2001:ttäMMI:täkahdetta­tuhannetta­yhdettä
2002:sMMIIkahdes­tuhannes­kahdes2002:nnenMMII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen2002:ttaMMII:takahdetta­tuhannetta­kahdetta
2003:sMMIIIkahdes­tuhannes­kolmas2003:nnenMMIII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen2003:ttaMMIII:takahdetta­tuhannetta­kolmatta
2004:sMMIVkahdes­tuhannes­neljäs2004:nnenMMIV:nkahdennen­tuhannennen­neljännen2004:ttäMMIV:täkahdetta­tuhannetta­neljättä
2005:sMMVkahdes­tuhannes­viides2005:nnenMMV:nkahdennen­tuhannennen­viidennen2005:ttäMMV:täkahdetta­tuhannetta­viidettä
2006:sMMVIkahdes­tuhannes­kuudes2006:nnenMMVI:nkahdennen­tuhannennen­kuudennen2006:ttaMMVI:takahdetta­tuhannetta­kuudetta
2007:sMMVIIkahdes­tuhannes­seitsemäs2007:nnenMMVII:nkahdennen­tuhannennen­seitsemännen2007:ttäMMVII:täkahdetta­tuhannetta­seitsemättä
2008:sMMVIIIkahdes­tuhannes­kahdeksas2008:nnenMMVIII:nkahdennen­tuhannennen­kahdeksannen2008:ttaMMVIII:takahdetta­tuhannetta­kahdeksatta
2009:sMMIXkahdes­tuhannes­yhdeksäs2009:nnenMMIX:nkahdennen­tuhannennen­yhdeksännen2009:ttäMMIX:täkahdetta­tuhannetta­yhdeksättä
2010:sMMXkahdes­tuhannes­kymmenes2010:nnenMMX:nkahdennen­tuhannennen­kymmenennen2010:ttäMMX:täkahdetta­tuhannetta­kymmenettä
2011:sMMXIkahdes­tuhannes­yhdes­toista2011:nnenMMXI:nkahdennen­tuhannennen­yhdennen­toista2011:täMMXI:täkahdetta­tuhannetta­yhdettä­toista
2012:sMMXIIkahdes­tuhannes­kahdes­toista2012:nnenMMXII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­toista2012:täMMXII:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­toista
2013:sMMXIIIkahdes­tuhannes­kolmas­toista2013:nnenMMXIII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­toista2013:täMMXIII:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­toista
2014:sMMXIVkahdes­tuhannes­neljäs­toista2014:nnenMMXIV:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­toista2014:täMMXIV:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­toista
2015:sMMXVkahdes­tuhannes­viides­toista2015:nnenMMXV:nkahdennen­tuhannennen­viidennen­toista2015:täMMXV:täkahdetta­tuhannetta­viidettä­toista
2016:sMMXVIkahdes­tuhannes­kuudes­toista2016:nnenMMXVI:nkahdennen­tuhannennen­kuudennen­toista2016:täMMXVI:täkahdetta­tuhannetta­kuudetta­toista
2017:sMMXVIIkahdes­tuhannes­seitsemäs­toista2017:nnenMMXVII:nkahdennen­tuhannennen­seitsemännen­toista2017:täMMXVII:täkahdetta­tuhannetta­seitsemättä­toista
2018:sMMXVIIIkahdes­tuhannes­kahdeksas­toista2018:nnenMMXVIII:nkahdennen­tuhannennen­kahdeksannen­toista2018:täMMXVIII:täkahdetta­tuhannetta­kahdeksatta­toista
2019:sMMXIXkahdes­tuhannes­yhdeksäs­toista2019:nnenMMXIX:nkahdennen­tuhannennen­yhdeksännen­toista2019:täMMXIX:täkahdetta­tuhannetta­yhdeksättä­toista
2020:sMMXXkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes2020:nnenMMXX:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen2020:ttäMMXX:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä
2021:sMMXXIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­yhdes2021:nnenMMXXI:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­yhdennen2021:täMMXXI:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­yhdettä
2022:sMMXXIIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­kahdes2022:nnenMMXXII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­kahdennen2022:täMMXXII:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kahdetta
2023:sMMXXIIIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­kolmas2023:nnenMMXXIII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­kolmannen2023:täMMXXIII:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kolmatta
2024:sMMXXIVkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­neljäs2024:nnenMMXXIV:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­neljännen2024:täMMXXIV:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­neljättä
2025:sMMXXVkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­viides2025:nnenMMXXV:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­viidennen2025:täMMXXV:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­viidettä
2026:sMMXXVIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­kuudes2026:nnenMMXXVI:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­kuudennen2026:täMMXXVI:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kuudetta
2027:sMMXXVIIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­seitsemäs2027:nnenMMXXVII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­seitsemännen2027:täMMXXVII:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­seitsemättä
2028:sMMXXVIIIkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­kahdeksas2028:nnenMMXXVIII:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­kahdeksannen2028:täMMXXVIII:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­kahdeksatta
2029:sMMXXIXkahdes­tuhannes­kahdes­kymmenes­yhdeksäs2029:nnenMMXXIX:nkahdennen­tuhannennen­kahdennen­kymmenennen­yhdeksännen2029:täMMXXIX:täkahdetta­tuhannetta­kahdetta­kymmenettä­yhdeksättä
2030:sMMXXXkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes2030:nnenMMXXX:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen2030:ttäMMXXX:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä
2031:sMMXXXIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­yhdes2031:nnenMMXXXI:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­yhdennen2031:täMMXXXI:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­yhdettä
2032:sMMXXXIIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­kahdes2032:nnenMMXXXII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­kahdennen2032:täMMXXXII:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­kahdetta
2033:sMMXXXIIIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­kolmas2033:nnenMMXXXIII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­kolmannen2033:täMMXXXIII:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­kolmatta
2034:sMMXXXIVkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­neljäs2034:nnenMMXXXIV:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­neljännen2034:täMMXXXIV:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­neljättä
2035:sMMXXXVkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­viides2035:nnenMMXXXV:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­viidennen2035:täMMXXXV:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­viidettä
2036:sMMXXXVIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­kuudes2036:nnenMMXXXVI:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­kuudennen2036:täMMXXXVI:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­kuudetta
2037:sMMXXXVIIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­seitsemäs2037:nnenMMXXXVII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­seitsemännen2037:täMMXXXVII:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­seitsemättä
2038:sMMXXXVIIIkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­kahdeksas2038:nnenMMXXXVIII:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­kahdeksannen2038:täMMXXXVIII:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­kahdeksatta
2039:sMMXXXIXkahdes­tuhannes­kolmas­kymmenes­yhdeksäs2039:nnenMMXXXIX:nkahdennen­tuhannennen­kolmannen­kymmenennen­yhdeksännen2039:täMMXXXIX:täkahdetta­tuhannetta­kolmatta­kymmenettä­yhdeksättä
2040:sMMXLkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes2040:nnenMMXL:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen2040:ttäMMXL:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä
2041:sMMXLIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­yhdes2041:nnenMMXLI:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­yhdennen2041:täMMXLI:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­yhdettä
2042:sMMXLIIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­kahdes2042:nnenMMXLII:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­kahdennen2042:täMMXLII:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kahdetta
2043:sMMXLIIIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­kolmas2043:nnenMMXLIII:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­kolmannen2043:täMMXLIII:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kolmatta
2044:sMMXLIVkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­neljäs2044:nnenMMXLIV:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­neljännen2044:täMMXLIV:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­neljättä
2045:sMMXLVkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­viides2045:nnenMMXLV:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­viidennen2045:täMMXLV:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­viidettä
2046:sMMXLVIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­kuudes2046:nnenMMXLVI:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­kuudennen2046:täMMXLVI:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kuudetta
2047:sMMXLVIIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­seitsemäs2047:nnenMMXLVII:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­seitsemännen2047:täMMXLVII:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­seitsemättä
2048:sMMXLVIIIkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­kahdeksas2048:nnenMMXLVIII:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­kahdeksannen2048:täMMXLVIII:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­kahdeksatta
2049:sMMXLIXkahdes­tuhannes­neljäs­kymmenes­yhdeksäs2049:nnenMMXLIX:nkahdennen­tuhannennen­neljännen­kymmenennen­yhdeksännen2049:täMMXLIX:täkahdetta­tuhannetta­neljättä­kymmenettä­yhdeksättä
2050:sMMLkahdes­tuhannes­viides­kymmenes2050:nnenMML:nkahdennen­tuhannennen­viidennen­kymmenennen2050:ttäMML:täkahdetta­tuhannetta­viidettä­kymmenettä
3000:sMMMkolmas­tuhannes3000:nnenMMM:nkolmannen­tuhannennen3000:ttaMMM:takolmatta­tuhannetta
4000:sMMMMneljäs­tuhannes4000:nnenMMMM:nneljännen­tuhannennen4000:ttaMMMM:taneljättä­tuhannetta
5000:sviides­tuhannes5000:nnenviidennen­tuhannennen5000:ttaviidettä­tuhannetta
6000:skuudes­tuhannes6000:nnenkuudennen­tuhannennen6000:ttakuudetta­tuhannetta
7000:sseitsemäs­tuhannes7000:nnenseitsemännen­tuhannennen7000:ttaseitsemättä­tuhannetta
8000:skahdeksas­tuhannes8000:nnenkahdeksannen­tuhannennen8000:ttakahdeksatta­tuhannetta
9000:syhdeksäs­tuhannes9000:nnenyhdeksännen­tuhannennen9000:ttayhdeksättä­tuhannetta
9876:syhdeksäs­tuhannes­kahdeksas­sadas­seitsemäs­kymmenes­kuudes9876:nnenyhdeksännen­tuhannennen­kahdeksannen­sadannen­seitsemännen­kymmenennen­kuudennen9876:täyhdeksättä­tuhannetta­kahdeksatta­sadatta­seitsemättä­kymmenettä­kuudetta
10 000:skymmenes­tuhannes10 000:nnenkymmenennen­tuhannennen10 000:ttakymmenettä­tuhannetta
98 765:syhdeksäs­kymmenes­kahdeksas­tuhannes seitsemäs­sadas­kuudes­kymmenes­viides98 765:nnenyhdeksännen­kymmenennen­kahdeksannen­tuhannennen seitsemännen­sadannen­kuudennen­kymmenennen­viidennen98 765:täyhdeksättä­kymmenettä­kahdeksatta­tuhannetta seitsemättä­sadatta­kuudetta­kymmenettä­viidettä
100 000:ssadas­tuhannes100 000:nnensadannen­tuhannennen100 000:ttasadatta­tuhannetta
987 654:syhdeksäs­sadas­kahdeksas­kymmenes­seitsemäs­tuhannes kuudes­sadas­viides­kymmenes­neljäs987 654:nnenyhdeksännen­sadannen­kahdeksannen­kymmenennen­seitsemännen­tuhannennen kuudennen­sadannen­viidennen­kymmenennen­neljännen987 654:täyhdeksättä­sadatta­kahdeksatta­kymmenettä­seitsemättä­tuhannetta kuudetta­sadatta­viidettä­kymmenettä­neljättä
milj:smiljoonasmilj:nnenmiljoonannenmilj:ttamiljoonatta
mrd:smiljardismrd:nnenmiljardinnenmrd:ttamiljarditta
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

J2 Yksikön inessiivi, elatiivi, illatiivi

+inessiivielatiiviillatiivi
0:nnessanollannessa0:nnestanollannesta0:nteennollanteen
1:sessäI:ssäensimmäisessä1:sestäI:stäensimmäisestä1:seenI:eenensimmäiseen
2:sessaII:ssatoisessa2:sestaII:statoisesta2:seenII:eentoiseen
3:nnessaIII:ssakolmannessa3:nnestaIII:stakolmannesta3:nteenIII:eenkolmanteen
4:nnessäIV:ssäneljännessä4:nnestäIV:stäneljännestä4:nteenIV:eenneljänteen
5:nnessäV:ssäviidennessä5:nnestäV:stäviidennestä5:nteenV:eenviidenteen
6:nnessaVI:ssakuudennessa6:nnestaVI:stakuudennesta6:nteenVI:eenkuudenteen
7:nnessäVII:ssäseitsemännessä7:nnestäVII:stäseitsemännestä7:nteenVII:eenseitsemänteen
8:nnessaVIII:ssakahdeksannessa8:nnestaVIII:stakahdeksannesta8:nteenVIII:eenkahdeksanteen
9:nnessäIX:ssäyhdeksännessä9:nnestäIX:stäyhdeksännestä9:nteenIX:eenyhdeksänteen
10:nnessäX:ssäkymmenennessä10:nnestäX:stäkymmenennestä10:nteenX:eenkymmenenteen
11:nnessäXI:ssäyhdennessä­toista11:nnestäXI:stäyhdennestä­toista11:nteenXI:eenyhdenteen­toista
12:nnessaXII:ssakahdennessa­toista12:nnestaXII:stakahdennesta­toista12:nteenXII:eenkahdenteen­toista
13:nnessaXIII:ssakolmannessa­toista13:nnestaXIII:stakolmannesta­toista13:nteenXIII:eenkolmanteen­toista
14:nnessäXIV:ssäneljännessä­toista14:nnestäXIV:stäneljännestä­toista14:nteenXIV:eenneljänteen­toista
15:nnessäXV:ssäviidennessä­toista15:nnestäXV:stäviidennestä­toista15:nteenXV:eenviidenteen­toista
16:nnessaXVI:ssakuudennessa­toista16:nnestaXVI:stakuudennesta­toista16:nteenXVI:eenkuudenteen­toista
17:nnessäXVII:ssäseitsemännessä­toista17:nnestäXVII:stäseitsemännestä­toista17:nteenXVII:eenseitsemänteen­toista
18:nnessaXVIII:ssakahdeksannessa­toista18:nnestaXVIII:stakahdeksannesta­toista18:nteenXVIII:eenkahdeksanteen­toista
19:nnessäXIX:ssäyhdeksännessä­toista19:nnestäXIX:stäyhdeksännestä­toista19:nteenXIX:eenyhdeksänteen­toista
20:nnessäXX:ssäkahdennessa­kymmenennessä20:nnestäXX:stäkahdennesta­kymmenennestä20:nteenXX:eenkahdenteen­kymmenenteen
21:nnessäXXI:ssäkahdennessa­kymmenennessä­yhdennessä21:nnestäXXI:stäkahdennesta­kymmenennestä­yhdennestä21:nteenXXI:eenkahdenteen­kymmenenteen­yhdenteen
22:nnessaXXII:ssakahdennessa­kymmenennessä­kahdennessa22:nnestaXXII:stakahdennesta­kymmenennestä­kahdennesta22:nteenXXII:eenkahdenteen­kymmenenteen­kahdenteen
23:nnessaXXIII:ssakahdennessa­kymmenennessä­kolmannessa23:nnestaXXIII:stakahdennesta­kymmenennestä­kolmannesta23:nteenXXIII:eenkahdenteen­kymmenenteen­kolmanteen
24:nnessäXXIV:ssäkahdennessa­kymmenennessä­neljännessä24:nnestäXXIV:stäkahdennesta­kymmenennestä­neljännestä24:nteenXXIV:eenkahdenteen­kymmenenteen­neljänteen
25:nnessäXXV:ssäkahdennessa­kymmenennessä­viidennessä25:nnestäXXV:stäkahdennesta­kymmenennestä­viidennestä25:nteenXXV:eenkahdenteen­kymmenenteen­viidenteen
26:nnessaXXVI:ssakahdennessa­kymmenennessä­kuudennessa26:nnestaXXVI:stakahdennesta­kymmenennestä­kuudennesta26:nteenXXVI:eenkahdenteen­kymmenenteen­kuudenteen
27:nnessäXXVII:ssäkahdennessa­kymmenennessä­seitsemännessä27:nnestäXXVII:stäkahdennesta­kymmenennestä­seitsemännestä27:nteenXXVII:eenkahdenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
28:nnessaXXVIII:ssakahdennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa28:nnestaXXVIII:stakahdennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta28:nteenXXVIII:eenkahdenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
29:nnessäXXIX:ssäkahdennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä29:nnestäXXIX:stäkahdennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä29:nteenXXIX:eenkahdenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
30:nnessäXXX:ssäkolmannessa­kymmenennessä30:nnestäXXX:stäkolmannesta­kymmenennestä30:nteenXXX:eenkolmanteen­kymmenenteen
31:nnessäXXXI:ssäkolmannessa­kymmenennessä­yhdennessä31:nnestäXXXI:stäkolmannesta­kymmenennestä­yhdennestä31:nteenXXXI:eenkolmanteen­kymmenenteen­yhdenteen
32:nnessaXXXII:ssakolmannessa­kymmenennessä­kahdennessa32:nnestaXXXII:stakolmannesta­kymmenennestä­kahdennesta32:nteenXXXII:eenkolmanteen­kymmenenteen­kahdenteen
33:nnessaXXXIII:ssakolmannessa­kymmenennessä­kolmannessa33:nnestaXXXIII:stakolmannesta­kymmenennestä­kolmannesta33:nteenXXXIII:eenkolmanteen­kymmenenteen­kolmanteen
34:nnessäXXXIV:ssäkolmannessa­kymmenennessä­neljännessä34:nnestäXXXIV:stäkolmannesta­kymmenennestä­neljännestä34:nteenXXXIV:eenkolmanteen­kymmenenteen­neljänteen
35:nnessäXXXV:ssäkolmannessa­kymmenennessä­viidennessä35:nnestäXXXV:stäkolmannesta­kymmenennestä­viidennestä35:nteenXXXV:eenkolmanteen­kymmenenteen­viidenteen
36:nnessaXXXVI:ssakolmannessa­kymmenennessä­kuudennessa36:nnestaXXXVI:stakolmannesta­kymmenennestä­kuudennesta36:nteenXXXVI:eenkolmanteen­kymmenenteen­kuudenteen
37:nnessäXXXVII:ssäkolmannessa­kymmenennessä­seitsemännessä37:nnestäXXXVII:stäkolmannesta­kymmenennestä­seitsemännestä37:nteenXXXVII:eenkolmanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
38:nnessaXXXVIII:ssakolmannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa38:nnestaXXXVIII:stakolmannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta38:nteenXXXVIII:eenkolmanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
39:nnessäXXXIX:ssäkolmannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä39:nnestäXXXIX:stäkolmannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä39:nteenXXXIX:eenkolmanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
40:nnessäXL:ssäneljännessä­kymmenennessä40:nnestäXL:stäneljännestä­kymmenennestä40:nteenXL:eenneljänteen­kymmenenteen
41:nnessäXLI:ssäneljännessä­kymmenennessä­yhdennessä41:nnestäXLI:stäneljännestä­kymmenennestä­yhdennestä41:nteenXLI:eenneljänteen­kymmenenteen­yhdenteen
42:nnessaXLII:ssaneljännessä­kymmenennessä­kahdennessa42:nnestaXLII:staneljännestä­kymmenennestä­kahdennesta42:nteenXLII:eenneljänteen­kymmenenteen­kahdenteen
43:nnessaXLIII:ssaneljännessä­kymmenennessä­kolmannessa43:nnestaXLIII:staneljännestä­kymmenennestä­kolmannesta43:nteenXLIII:eenneljänteen­kymmenenteen­kolmanteen
44:nnessäXLIV:ssäneljännessä­kymmenennessä­neljännessä44:nnestäXLIV:stäneljännestä­kymmenennestä­neljännestä44:nteenXLIV:eenneljänteen­kymmenenteen­neljänteen
45:nnessäXLV:ssäneljännessä­kymmenennessä­viidennessä45:nnestäXLV:stäneljännestä­kymmenennestä­viidennestä45:nteenXLV:eenneljänteen­kymmenenteen­viidenteen
46:nnessaXLVI:ssaneljännessä­kymmenennessä­kuudennessa46:nnestaXLVI:staneljännestä­kymmenennestä­kuudennesta46:nteenXLVI:eenneljänteen­kymmenenteen­kuudenteen
47:nnessäXLVII:ssäneljännessä­kymmenennessä­seitsemännessä47:nnestäXLVII:stäneljännestä­kymmenennestä­seitsemännestä47:nteenXLVII:eenneljänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
48:nnessaXLVIII:ssaneljännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa48:nnestaXLVIII:staneljännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta48:nteenXLVIII:eenneljänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
49:nnessäXLIX:ssäneljännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä49:nnestäXLIX:stäneljännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä49:nteenXLIX:eenneljänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
50:nnessäL:ssäviidennessä­kymmenennessä50:nnestäL:stäviidennestä­kymmenennestä50:nteenL:eenviidenteen­kymmenenteen
51:nnessäLI:ssäviidennessä­kymmenennessä­yhdennessä51:nnestäLI:stäviidennestä­kymmenennestä­yhdennestä51:nteenLI:eenviidenteen­kymmenenteen­yhdenteen
52:nnessaLII:ssaviidennessä­kymmenennessä­kahdennessa52:nnestaLII:staviidennestä­kymmenennestä­kahdennesta52:nteenLII:eenviidenteen­kymmenenteen­kahdenteen
53:nnessaLIII:ssaviidennessä­kymmenennessä­kolmannessa53:nnestaLIII:staviidennestä­kymmenennestä­kolmannesta53:nteenLIII:eenviidenteen­kymmenenteen­kolmanteen
54:nnessäLIV:ssäviidennessä­kymmenennessä­neljännessä54:nnestäLIV:stäviidennestä­kymmenennestä­neljännestä54:nteenLIV:eenviidenteen­kymmenenteen­neljänteen
55:nnessäLV:ssäviidennessä­kymmenennessä­viidennessä55:nnestäLV:stäviidennestä­kymmenennestä­viidennestä55:nteenLV:eenviidenteen­kymmenenteen­viidenteen
56:nnessaLVI:ssaviidennessä­kymmenennessä­kuudennessa56:nnestaLVI:staviidennestä­kymmenennestä­kuudennesta56:nteenLVI:eenviidenteen­kymmenenteen­kuudenteen
57:nnessäLVII:ssäviidennessä­kymmenennessä­seitsemännessä57:nnestäLVII:stäviidennestä­kymmenennestä­seitsemännestä57:nteenLVII:eenviidenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
58:nnessaLVIII:ssaviidennessä­kymmenennessä­kahdeksannessa58:nnestaLVIII:staviidennestä­kymmenennestä­kahdeksannesta58:nteenLVIII:eenviidenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
59:nnessäLIX:ssäviidennessä­kymmenennessä­yhdeksännessä59:nnestäLIX:stäviidennestä­kymmenennestä­yhdeksännestä59:nteenLIX:eenviidenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
60:nnessäLX:ssäkuudennessa­kymmenennessä60:nnestäLX:stäkuudennesta­kymmenennestä60:nteenLX:eenkuudenteen­kymmenenteen
61:nnessäLXI:ssäkuudennessa­kymmenennessä­yhdennessä61:nnestäLXI:stäkuudennesta­kymmenennestä­yhdennestä61:nteenLXI:eenkuudenteen­kymmenenteen­yhdenteen
62:nnessaLXII:ssakuudennessa­kymmenennessä­kahdennessa62:nnestaLXII:stakuudennesta­kymmenennestä­kahdennesta62:nteenLXII:eenkuudenteen­kymmenenteen­kahdenteen
63:nnessaLXIII:ssakuudennessa­kymmenennessä­kolmannessa63:nnestaLXIII:stakuudennesta­kymmenennestä­kolmannesta63:nteenLXIII:eenkuudenteen­kymmenenteen­kolmanteen
64:nnessäLXIV:ssäkuudennessa­kymmenennessä­neljännessä64:nnestäLXIV:stäkuudennesta­kymmenennestä­neljännestä64:nteenLXIV:eenkuudenteen­kymmenenteen­neljänteen
65:nnessäLXV:ssäkuudennessa­kymmenennessä­viidennessä65:nnestäLXV:stäkuudennesta­kymmenennestä­viidennestä65:nteenLXV:eenkuudenteen­kymmenenteen­viidenteen
66:nnessaLXVI:ssakuudennessa­kymmenennessä­kuudennessa66:nnestaLXVI:stakuudennesta­kymmenennestä­kuudennesta66:nteenLXVI:eenkuudenteen­kymmenenteen­kuudenteen
67:nnessäLXVII:ssäkuudennessa­kymmenennessä­seitsemännessä67:nnestäLXVII:stäkuudennesta­kymmenennestä­seitsemännestä67:nteenLXVII:eenkuudenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
68:nnessaLXVIII:ssakuudennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa68:nnestaLXVIII:stakuudennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta68:nteenLXVIII:eenkuudenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
69:nnessäLXIX:ssäkuudennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä69:nnestäLXIX:stäkuudennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä69:nteenLXIX:eenkuudenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
70:nnessäLXX:ssäseitsemännessä­kymmenennessä70:nnestäLXX:stäseitsemännestä­kymmenennestä70:nteenLXX:eenseitsemänteen­kymmenenteen
71:nnessäLXXI:ssäseitsemännessä­kymmenennessä­yhdennessä71:nnestäLXXI:stäseitsemännestä­kymmenennestä­yhdennestä71:nteenLXXI:eenseitsemänteen­kymmenenteen­yhdenteen
72:nnessaLXXII:ssaseitsemännessä­kymmenennessä­kahdennessa72:nnestaLXXII:staseitsemännestä­kymmenennestä­kahdennesta72:nteenLXXII:eenseitsemänteen­kymmenenteen­kahdenteen
73:nnessaLXXIII:ssaseitsemännessä­kymmenennessä­kolmannessa73:nnestaLXXIII:staseitsemännestä­kymmenennestä­kolmannesta73:nteenLXXIII:eenseitsemänteen­kymmenenteen­kolmanteen
74:nnessäLXXIV:ssäseitsemännessä­kymmenennessä­neljännessä74:nnestäLXXIV:stäseitsemännestä­kymmenennestä­neljännestä74:nteenLXXIV:eenseitsemänteen­kymmenenteen­neljänteen
75:nnessäLXXV:ssäseitsemännessä­kymmenennessä­viidennessä75:nnestäLXXV:stäseitsemännestä­kymmenennestä­viidennestä75:nteenLXXV:eenseitsemänteen­kymmenenteen­viidenteen
76:nnessaLXXVI:ssaseitsemännessä­kymmenennessä­kuudennessa76:nnestaLXXVI:staseitsemännestä­kymmenennestä­kuudennesta76:nteenLXXVI:eenseitsemänteen­kymmenenteen­kuudenteen
77:nnessäLXXVII:ssäseitsemännessä­kymmenennessä­seitsemännessä77:nnestäLXXVII:stäseitsemännestä­kymmenennestä­seitsemännestä77:nteenLXXVII:eenseitsemänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
78:nnessaLXXVIII:ssaseitsemännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa78:nnestaLXXVIII:staseitsemännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta78:nteenLXXVIII:eenseitsemänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
79:nnessäLXXIX:ssäseitsemännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä79:nnestäLXXIX:stäseitsemännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä79:nteenLXXIX:eenseitsemänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
80:nnessäLXXX:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä80:nnestäLXXX:stäkahdeksannesta­kymmenennestä80:nteenLXXX:eenkahdeksanteen­kymmenenteen
81:nnessäLXXXI:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä­yhdennessä81:nnestäLXXXI:stäkahdeksannesta­kymmenennestä­yhdennestä81:nteenLXXXI:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­yhdenteen
82:nnessaLXXXII:ssakahdeksannessa­kymmenennessä­kahdennessa82:nnestaLXXXII:stakahdeksannesta­kymmenennestä­kahdennesta82:nteenLXXXII:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­kahdenteen
83:nnessaLXXXIII:ssakahdeksannessa­kymmenennessä­kolmannessa83:nnestaLXXXIII:stakahdeksannesta­kymmenennestä­kolmannesta83:nteenLXXXIII:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­kolmanteen
84:nnessäLXXXIV:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä­neljännessä84:nnestäLXXXIV:stäkahdeksannesta­kymmenennestä­neljännestä84:nteenLXXXIV:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­neljänteen
85:nnessäLXXXV:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä­viidennessä85:nnestäLXXXV:stäkahdeksannesta­kymmenennestä­viidennestä85:nteenLXXXV:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­viidenteen
86:nnessaLXXXVI:ssakahdeksannessa­kymmenennessä­kuudennessa86:nnestaLXXXVI:stakahdeksannesta­kymmenennestä­kuudennesta86:nteenLXXXVI:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­kuudenteen
87:nnessäLXXXVII:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä­seitsemännessä87:nnestäLXXXVII:stäkahdeksannesta­kymmenennestä­seitsemännestä87:nteenLXXXVII:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
88:nnessaLXXXVIII:ssakahdeksannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa88:nnestaLXXXVIII:stakahdeksannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta88:nteenLXXXVIII:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
89:nnessäLXXXIX:ssäkahdeksannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä89:nnestäLXXXIX:stäkahdeksannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä89:nteenLXXXIX:eenkahdeksanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
90:nnessäXC:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä90:nnestäXC:stäyhdeksännestä­kymmenennestä90:nteenXC:eenyhdeksänteen­kymmenenteen
91:nnessäXCI:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä­yhdennessä91:nnestäXCI:stäyhdeksännestä­kymmenennestä­yhdennestä91:nteenXCI:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­yhdenteen
92:nnessaXCII:ssayhdeksännessä­kymmenennessä­kahdennessa92:nnestaXCII:stayhdeksännestä­kymmenennestä­kahdennesta92:nteenXCII:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­kahdenteen
93:nnessaXCIII:ssayhdeksännessä­kymmenennessä­kolmannessa93:nnestaXCIII:stayhdeksännestä­kymmenennestä­kolmannesta93:nteenXCIII:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­kolmanteen
94:nnessäXCIV:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä­neljännessä94:nnestäXCIV:stäyhdeksännestä­kymmenennestä­neljännestä94:nteenXCIV:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­neljänteen
95:nnessäXCV:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä­viidennessä95:nnestäXCV:stäyhdeksännestä­kymmenennestä­viidennestä95:nteenXCV:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­viidenteen
96:nnessaXCVI:ssayhdeksännessä­kymmenennessä­kuudennessa96:nnestaXCVI:stayhdeksännestä­kymmenennestä­kuudennesta96:nteenXCVI:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­kuudenteen
97:nnessäXCVII:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä­seitsemännessä97:nnestäXCVII:stäyhdeksännestä­kymmenennestä­seitsemännestä97:nteenXCVII:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
98:nnessaXCVIII:ssayhdeksännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa98:nnestaXCVIII:stayhdeksännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta98:nteenXCVIII:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
99:nnessäXCIX:ssäyhdeksännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä99:nnestäXCIX:stäyhdeksännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä99:nteenXCIX:eenyhdeksänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
100:nnessaC:ssasadannessa100:nnestaC:stasadannesta100:nteenC:eensadanteen
101:nnessäCI:ssäsadannessa­yhdennessä101:nnestäCI:stäsadannesta­yhdennestä101:nteenCI:eensadanteen­yhdenteen
102:nnessaCII:ssasadannessa­kahdennessa102:nnestaCII:stasadannesta­kahdennesta102:nteenCII:eensadanteen­kahdenteen
103:nnessaCIII:ssasadannessa­kolmannessa103:nnestaCIII:stasadannesta­kolmannesta103:nteenCIII:eensadanteen­kolmanteen
104:nnessäCIV:ssäsadannessa­neljännessä104:nnestäCIV:stäsadannesta­neljännestä104:nteenCIV:eensadanteen­neljänteen
105:nnessäCV:ssäsadannessa­viidennessä105:nnestäCV:stäsadannesta­viidennestä105:nteenCV:eensadanteen­viidenteen
106:nnessaCVI:ssasadannessa­kuudennessa106:nnestaCVI:stasadannesta­kuudennesta106:nteenCVI:eensadanteen­kuudenteen
107:nnessäCVII:ssäsadannessa­seitsemännessä107:nnestäCVII:stäsadannesta­seitsemännestä107:nteenCVII:eensadanteen­seitsemänteen
108:nnessaCVIII:ssasadannessa­kahdeksannessa108:nnestaCVIII:stasadannesta­kahdeksannesta108:nteenCVIII:eensadanteen­kahdeksanteen
109:nnessäCIX:ssäsadannessa­yhdeksännessä109:nnestäCIX:stäsadannesta­yhdeksännestä109:nteenCIX:eensadanteen­yhdeksänteen
110:nnessäCX:ssäsadannessa­kymmenennessä110:nnestäCX:stäsadannesta­kymmenennestä110:nteenCX:eensadanteen­kymmenenteen
111:nnessäCXI:ssäsadannessa­yhdennessä­toista111:nnestäCXI:stäsadannesta­yhdennestä­toista111:nteenCXI:ensadanteen­yhdenteen­toista
112:nnessäCXII:ssäsadannessa­kahdennessa­toista112:nnestäCXII:stäsadannesta­kahdennesta­toista112:nteenCXII:ensadanteen­kahdenteen­toista
113:nnessäCXIII:ssäsadannessa­kolmannessa­toista113:nnestäCXIII:stäsadannesta­kolmannesta­toista113:nteenCXIII:ensadanteen­kolmanteen­toista
114:nnessäCXIV:ssäsadannessa­neljännessä­toista114:nnestäCXIV:stäsadannesta­neljännestä­toista114:nteenCXIV:ensadanteen­neljänteen­toista
115:nnessäCXV:ssäsadannessa­viidennessä­toista115:nnestäCXV:stäsadannesta­viidennestä­toista115:nteenCXV:ensadanteen­viidenteen­toista
116:nnessäCXVI:ssäsadannessa­kuudennessa­toista116:nnestäCXVI:stäsadannesta­kuudennesta­toista116:nteenCXVI:ensadanteen­kuudenteen­toista
117:nnessäCXVII:ssäsadannessa­seitsemännessä­toista117:nnestäCXVII:stäsadannesta­seitsemännestä­toista117:nteenCXVII:ensadanteen­seitsemänteen­toista
118:nnessäCXVIII:ssäsadannessa­kahdeksannessa­toista118:nnestäCXVIII:stäsadannesta­kahdeksannesta­toista118:nteenCXVIII:ensadanteen­kahdeksanteen­toista
119:nnessäCXIX:ssäsadannessa­yhdeksännessä­toista119:nnestäCXIX:stäsadannesta­yhdeksännestä­toista119:nteenCXIX:ensadanteen­yhdeksänteen­toista
120:nnessäCXX:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä120:nnestäCXX:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä120:nteenCXX:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen
121:nnessäCXXI:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdennessä121:nnestäCXXI:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdennestä121:nteenCXXI:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdenteen
122:nnessäCXXII:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdennessa122:nnestäCXXII:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdennesta122:nteenCXXII:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdenteen
123:nnessäCXXIII:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kolmannessa123:nnestäCXXIII:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kolmannesta123:nteenCXXIII:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kolmanteen
124:nnessäCXXIV:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­neljännessä124:nnestäCXXIV:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­neljännestä124:nteenCXXIV:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­neljänteen
125:nnessäCXXV:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­viidennessä125:nnestäCXXV:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­viidennestä125:nteenCXXV:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­viidenteen
126:nnessäCXXVI:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kuudennessa126:nnestäCXXVI:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kuudennesta126:nteenCXXVI:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kuudenteen
127:nnessäCXXVII:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­seitsemännessä127:nnestäCXXVII:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­seitsemännestä127:nteenCXXVII:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
128:nnessäCXXVIII:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa128:nnestäCXXVIII:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta128:nteenCXXVIII:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
129:nnessäCXXIX:ssäsadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä129:nnestäCXXIX:stäsadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä129:nteenCXXIX:eensadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
130:nnessäCXXX:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä130:nnestäCXXX:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä130:nteenCXXX:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen
131:nnessäCXXXI:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdennessä131:nnestäCXXXI:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdennestä131:nteenCXXXI:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdenteen
132:nnessäCXXXII:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdennessa132:nnestäCXXXII:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdennesta132:nteenCXXXII:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdenteen
133:nnessäCXXXIII:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kolmannessa133:nnestäCXXXIII:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kolmannesta133:nteenCXXXIII:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kolmanteen
134:nnessäCXXXIV:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­neljännessä134:nnestäCXXXIV:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­neljännestä134:nteenCXXXIV:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­neljänteen
135:nnessäCXXXV:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­viidennessä135:nnestäCXXXV:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­viidennestä135:nteenCXXXV:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­viidenteen
136:nnessäCXXXVI:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kuudennessa136:nnestäCXXXVI:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kuudennesta136:nteenCXXXVI:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kuudenteen
137:nnessäCXXXVII:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­seitsemännessä137:nnestäCXXXVII:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­seitsemännestä137:nteenCXXXVII:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
138:nnessäCXXXVIII:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa138:nnestäCXXXVIII:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta138:nteenCXXXVIII:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
139:nnessäCXXXIX:ssäsadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä139:nnestäCXXXIX:stäsadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä139:nteenCXXXIX:eensadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
140:nnessäCXL:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä140:nnestäCXL:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä140:nteenCXL:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen
141:nnessäCXLI:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdennessä141:nnestäCXLI:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdennestä141:nteenCXLI:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdenteen
142:nnessäCXLII:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdennessa142:nnestäCXLII:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdennesta142:nteenCXLII:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdenteen
143:nnessäCXLIII:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kolmannessa143:nnestäCXLIII:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kolmannesta143:nteenCXLIII:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kolmanteen
144:nnessäCXLIV:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­neljännessä144:nnestäCXLIV:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­neljännestä144:nteenCXLIV:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­neljänteen
145:nnessäCXLV:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­viidennessä145:nnestäCXLV:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­viidennestä145:nteenCXLV:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­viidenteen
146:nnessäCXLVI:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kuudennessa146:nnestäCXLVI:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kuudennesta146:nteenCXLVI:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kuudenteen
147:nnessäCXLVII:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­seitsemännessä147:nnestäCXLVII:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­seitsemännestä147:nteenCXLVII:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
148:nnessäCXLVIII:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa148:nnestäCXLVIII:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta148:nteenCXLVIII:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
149:nnessäCXLIX:ssäsadannessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä149:nnestäCXLIX:stäsadannesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä149:nteenCXLIX:eensadanteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
150:nnessäCL:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä150:nnestäCL:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä150:nteenCL:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen
151:nnessäCLI:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­yhdennessä151:nnestäCLI:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­yhdennestä151:nteenCLI:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­yhdenteen
152:nnessäCLII:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kahdennessa152:nnestäCLII:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kahdennesta152:nteenCLII:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kahdenteen
153:nnessäCLIII:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kolmannessa153:nnestäCLIII:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kolmannesta153:nteenCLIII:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kolmanteen
154:nnessäCLIV:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­neljännessä154:nnestäCLIV:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­neljännestä154:nteenCLIV:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­neljänteen
155:nnessäCLV:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­viidennessä155:nnestäCLV:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­viidennestä155:nteenCLV:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­viidenteen
156:nnessäCLVI:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kuudennessa156:nnestäCLVI:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kuudennesta156:nteenCLVI:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kuudenteen
157:nnessäCLVII:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­seitsemännessä157:nnestäCLVII:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­seitsemännestä157:nteenCLVII:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
158:nnessäCLVIII:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kahdeksannessa158:nnestäCLVIII:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kahdeksannesta158:nteenCLVIII:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
159:nnessäCLIX:ssäsadannessa­viidennessä­kymmenennessä­yhdeksännessä159:nnestäCLIX:stäsadannesta­viidennestä­kymmenennestä­yhdeksännestä159:nteenCLIX:eensadanteen­viidenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
160:nnessäCLX:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä160:nnestäCLX:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä160:nteenCLX:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen
161:nnessäCLXI:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­yhdennessä161:nnestäCLXI:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­yhdennestä161:nteenCLXI:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­yhdenteen
162:nnessäCLXII:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kahdennessa162:nnestäCLXII:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kahdennesta162:nteenCLXII:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kahdenteen
163:nnessäCLXIII:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kolmannessa163:nnestäCLXIII:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kolmannesta163:nteenCLXIII:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kolmanteen
164:nnessäCLXIV:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­neljännessä164:nnestäCLXIV:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­neljännestä164:nteenCLXIV:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­neljänteen
165:nnessäCLXV:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­viidennessä165:nnestäCLXV:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­viidennestä165:nteenCLXV:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­viidenteen
166:nnessäCLXVI:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kuudennessa166:nnestäCLXVI:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kuudennesta166:nteenCLXVI:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kuudenteen
167:nnessäCLXVII:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­seitsemännessä167:nnestäCLXVII:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­seitsemännestä167:nteenCLXVII:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
168:nnessäCLXVIII:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa168:nnestäCLXVIII:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta168:nteenCLXVIII:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
169:nnessäCLXIX:ssäsadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä169:nnestäCLXIX:stäsadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä169:nteenCLXIX:eensadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
170:nnessäCLXX:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä170:nnestäCLXX:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä170:nteenCLXX:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen
171:nnessäCLXXI:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­yhdennessä171:nnestäCLXXI:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­yhdennestä171:nteenCLXXI:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­yhdenteen
172:nnessäCLXXII:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kahdennessa172:nnestäCLXXII:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kahdennesta172:nteenCLXXII:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kahdenteen
173:nnessäCLXXIII:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kolmannessa173:nnestäCLXXIII:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kolmannesta173:nteenCLXXIII:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kolmanteen
174:nnessäCLXXIV:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­neljännessä174:nnestäCLXXIV:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­neljännestä174:nteenCLXXIV:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­neljänteen
175:nnessäCLXXV:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­viidennessä175:nnestäCLXXV:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­viidennestä175:nteenCLXXV:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­viidenteen
176:nnessäCLXXVI:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kuudennessa176:nnestäCLXXVI:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kuudennesta176:nteenCLXXVI:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kuudenteen
177:nnessäCLXXVII:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­seitsemännessä177:nnestäCLXXVII:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­seitsemännestä177:nteenCLXXVII:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
178:nnessäCLXXVIII:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa178:nnestäCLXXVIII:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta178:nteenCLXXVIII:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
179:nnessäCLXXIX:ssäsadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä179:nnestäCLXXIX:stäsadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä179:nteenCLXXIX:eensadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
180:nnessäCLXXX:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä180:nnestäCLXXX:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä180:nteenCLXXX:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen
181:nnessäCLXXXI:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­yhdennessä181:nnestäCLXXXI:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­yhdennestä181:nteenCLXXXI:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­yhdenteen
182:nnessäCLXXXII:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kahdennessa182:nnestäCLXXXII:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kahdennesta182:nteenCLXXXII:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kahdenteen
183:nnessäCLXXXIII:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kolmannessa183:nnestäCLXXXIII:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kolmannesta183:nteenCLXXXIII:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kolmanteen
184:nnessäCLXXXIV:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­neljännessä184:nnestäCLXXXIV:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­neljännestä184:nteenCLXXXIV:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­neljänteen
185:nnessäCLXXXV:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­viidennessä185:nnestäCLXXXV:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­viidennestä185:nteenCLXXXV:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­viidenteen
186:nnessäCLXXXVI:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kuudennessa186:nnestäCLXXXVI:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kuudennesta186:nteenCLXXXVI:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kuudenteen
187:nnessäCLXXXVII:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­seitsemännessä187:nnestäCLXXXVII:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­seitsemännestä187:nteenCLXXXVII:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
188:nnessäCLXXXVIII:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa188:nnestäCLXXXVIII:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta188:nteenCLXXXVIII:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
189:nnessäCLXXXIX:ssäsadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä189:nnestäCLXXXIX:stäsadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä189:nteenCLXXXIX:eensadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
190:nnessäCXC:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä190:nnestäCXC:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä190:nteenCXC:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen
191:nnessäCXCI:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­yhdennessä191:nnestäCXCI:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­yhdennestä191:nteenCXCI:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­yhdenteen
192:nnessäCXCII:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kahdennessa192:nnestäCXCII:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kahdennesta192:nteenCXCII:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kahdenteen
193:nnessäCXCIII:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kolmannessa193:nnestäCXCIII:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kolmannesta193:nteenCXCIII:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kolmanteen
194:nnessäCXCIV:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­neljännessä194:nnestäCXCIV:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­neljännestä194:nteenCXCIV:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­neljänteen
195:nnessäCXCV:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­viidennessä195:nnestäCXCV:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­viidennestä195:nteenCXCV:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­viidenteen
196:nnessäCXCVI:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kuudennessa196:nnestäCXCVI:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kuudennesta196:nteenCXCVI:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kuudenteen
197:nnessäCXCVII:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­seitsemännessä197:nnestäCXCVII:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­seitsemännestä197:nteenCXCVII:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
198:nnessäCXCVIII:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa198:nnestäCXCVIII:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta198:nteenCXCVIII:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
199:nnessäCXCIX:ssäsadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä199:nnestäCXCIX:stäsadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä199:nteenCXCIX:eensadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
200:nnessaCC:ssakahdennessa­sadannessa200:nnestaCC:stakahdennesta­sadannesta200:nteenCC:eenkahdenteen­sadanteen
300:nnessaCCC:ssakolmannessa­sadannessa300:nnestaCCC:stakolmannesta­sadannesta300:nteenCCC:eenkolmanteen­sadanteen
400:nnessaCD:ssaneljännessä­sadannessa400:nnestaCD:staneljännestä­sadannesta400:nteenCD:eenneljänteen­sadanteen
500:nnessaD:ssaviidennessä­sadannessa500:nnestaD:staviidennestä­sadannesta500:nteenD:eenviidenteen­sadanteen
600:nnessaDC:ssakuudennessa­sadannessa600:nnestaDC:stakuudennesta­sadannesta600:nteenDC:eenkuudenteen­sadanteen
700:nnessaDCC:ssaseitsemännessä­sadannessa700:nnestaDCC:staseitsemännestä­sadannesta700:nteenDCC:eenseitsemänteen­sadanteen
800:nnessaDCCC:ssakahdeksannessa­sadannessa800:nnestaDCCC:stakahdeksannesta­sadannesta800:nteenDCCC:eenkahdeksanteen­sadanteen
900:nnessaCM:ssayhdeksännessä­sadannessa900:nnestaCM:stayhdeksännestä­sadannesta900:nteenCM:eenyhdeksänteen­sadanteen
987:nnessäCMLXXXVII:ssäyhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­seitsemännessä987:nnestäCMLXXXVII:stäyhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­seitsemännestä987:nteenCMLXXXVII:eenyhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1000:nnessaM:ssatuhannennessa1000:nnestaM:statuhannennesta1000:nteenM:eentuhannenteen
1001:nnessäMI:ssätuhannennessa­yhdennessä1001:nnestäMI:stätuhannennesta­yhdennestä1001:nteenMI:eentuhannenteen­yhdenteen
1002:nnessaMII:ssatuhannennessa­kahdennessa1002:nnestaMII:statuhannennesta­kahdennesta1002:nteenMII:eentuhannenteen­kahdenteen
1003:nnessaMIII:ssatuhannennessa­kolmannessa1003:nnestaMIII:statuhannennesta­kolmannesta1003:nteenMIII:eentuhannenteen­kolmanteen
1900:nnessaMCM:ssatuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa1900:nnestaMCM:statuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta1900:nteenMCM:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen
1901:nnessäMCMI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdennessä1901:nnestäMCMI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdennestä1901:nteenMCMI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdenteen
1902:nnessäMCMII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa1902:nnestäMCMII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta1902:nteenMCMII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen
1903:nnessäMCMIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa1903:nnestäMCMIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta1903:nteenMCMIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen
1904:nnessäMCMIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä1904:nnestäMCMIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä1904:nteenMCMIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen
1905:nnessäMCMV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä1905:nnestäMCMV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä1905:nteenMCMV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen
1906:nnessäMCMVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa1906:nnestäMCMVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta1906:nteenMCMVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen
1907:nnessäMCMVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä1907:nnestäMCMVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä1907:nteenMCMVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen
1908:nnessäMCMVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa1908:nnestäMCMVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta1908:nteenMCMVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen
1909:nnessäMCMIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä1909:nnestäMCMIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä1909:nteenMCMIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen
1910:nnessäMCMX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kymmenennessä1910:nnestäMCMX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kymmenennestä1910:nteenMCMX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kymmenenteen
1911:nnessäMCMXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdennessä­toista1911:nnestäMCMXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdennestä­toista1911:nteenMCMXI:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdenteen­toista
1912:nnessäMCMXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­toista1912:nnestäMCMXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­toista1912:nteenMCMXII:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­toista
1913:nnessäMCMXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­toista1913:nnestäMCMXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­toista1913:nteenMCMXIII:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­toista
1914:nnessäMCMXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­toista1914:nnestäMCMXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­toista1914:nteenMCMXIV:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­toista
1915:nnessäMCMXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­toista1915:nnestäMCMXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­toista1915:nteenMCMXV:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­toista
1916:nnessäMCMXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­toista1916:nnestäMCMXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­toista1916:nteenMCMXVI:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­toista
1917:nnessäMCMXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­toista1917:nnestäMCMXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­toista1917:nteenMCMXVII:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­toista
1918:nnessäMCMXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­toista1918:nnestäMCMXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­toista1918:nteenMCMXVIII:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­toista
1919:nnessäMCMXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­toista1919:nnestäMCMXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­toista1919:nteenMCMXIX:entuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­toista
1920:nnessäMCMXX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä1920:nnestäMCMXX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä1920:nteenMCMXX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen
1921:nnessäMCMXXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdennessä1921:nnestäMCMXXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdennestä1921:nteenMCMXXI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdenteen
1922:nnessäMCMXXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdennessa1922:nnestäMCMXXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdennesta1922:nteenMCMXXII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdenteen
1923:nnessäMCMXXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kolmannessa1923:nnestäMCMXXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kolmannesta1923:nteenMCMXXIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kolmanteen
1924:nnessäMCMXXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­neljännessä1924:nnestäMCMXXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­neljännestä1924:nteenMCMXXIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­neljänteen
1925:nnessäMCMXXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­viidennessä1925:nnestäMCMXXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­viidennestä1925:nteenMCMXXV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­viidenteen
1926:nnessäMCMXXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kuudennessa1926:nnestäMCMXXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kuudennesta1926:nteenMCMXXVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kuudenteen
1927:nnessäMCMXXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­seitsemännessä1927:nnestäMCMXXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­seitsemännestä1927:nteenMCMXXVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1928:nnessäMCMXXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa1928:nnestäMCMXXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta1928:nteenMCMXXVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1929:nnessäMCMXXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä1929:nnestäMCMXXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä1929:nteenMCMXXIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1930:nnessäMCMXXX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä1930:nnestäMCMXXX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä1930:nteenMCMXXX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen
1931:nnessäMCMXXXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdennessä1931:nnestäMCMXXXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdennestä1931:nteenMCMXXXI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdenteen
1932:nnessäMCMXXXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdennessa1932:nnestäMCMXXXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdennesta1932:nteenMCMXXXII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdenteen
1933:nnessäMCMXXXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kolmannessa1933:nnestäMCMXXXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kolmannesta1933:nteenMCMXXXIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kolmanteen
1934:nnessäMCMXXXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­neljännessä1934:nnestäMCMXXXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­neljännestä1934:nteenMCMXXXIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­neljänteen
1935:nnessäMCMXXXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­viidennessä1935:nnestäMCMXXXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­viidennestä1935:nteenMCMXXXV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­viidenteen
1936:nnessäMCMXXXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kuudennessa1936:nnestäMCMXXXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kuudennesta1936:nteenMCMXXXVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kuudenteen
1937:nnessäMCMXXXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­seitsemännessä1937:nnestäMCMXXXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­seitsemännestä1937:nteenMCMXXXVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1938:nnessäMCMXXXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa1938:nnestäMCMXXXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta1938:nteenMCMXXXVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1939:nnessäMCMXXXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä1939:nnestäMCMXXXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä1939:nteenMCMXXXIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1940:nnessäMCMXL:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä1940:nnestäMCMXL:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä1940:nteenMCMXL:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen
1941:nnessäMCMXLI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdennessä1941:nnestäMCMXLI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdennestä1941:nteenMCMXLI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdenteen
1942:nnessäMCMXLII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdennessa1942:nnestäMCMXLII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdennesta1942:nteenMCMXLII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdenteen
1943:nnessäMCMXLIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kolmannessa1943:nnestäMCMXLIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kolmannesta1943:nteenMCMXLIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kolmanteen
1944:nnessäMCMXLIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­neljännessä1944:nnestäMCMXLIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­neljännestä1944:nteenMCMXLIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­neljänteen
1945:nnessäMCMXLV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­viidennessä1945:nnestäMCMXLV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­viidennestä1945:nteenMCMXLV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­viidenteen
1946:nnessäMCMXLVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kuudennessa1946:nnestäMCMXLVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kuudennesta1946:nteenMCMXLVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kuudenteen
1947:nnessäMCMXLVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­seitsemännessä1947:nnestäMCMXLVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­seitsemännestä1947:nteenMCMXLVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1948:nnessäMCMXLVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa1948:nnestäMCMXLVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta1948:nteenMCMXLVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1949:nnessäMCMXLIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä1949:nnestäMCMXLIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä1949:nteenMCMXLIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1950:nnessäMCML:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä1950:nnestäMCML:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä1950:nteenMCML:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen
1951:nnessäMCMLI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­yhdennessä1951:nnestäMCMLI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­yhdennestä1951:nteenMCMLI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­yhdenteen
1952:nnessäMCMLII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kahdennessa1952:nnestäMCMLII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kahdennesta1952:nteenMCMLII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kahdenteen
1953:nnessäMCMLIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kolmannessa1953:nnestäMCMLIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kolmannesta1953:nteenMCMLIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kolmanteen
1954:nnessäMCMLIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­neljännessä1954:nnestäMCMLIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­neljännestä1954:nteenMCMLIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­neljänteen
1955:nnessäMCMLV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­viidennessä1955:nnestäMCMLV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­viidennestä1955:nteenMCMLV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­viidenteen
1956:nnessäMCMLVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kuudennessa1956:nnestäMCMLVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kuudennesta1956:nteenMCMLVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kuudenteen
1957:nnessäMCMLVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­seitsemännessä1957:nnestäMCMLVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­seitsemännestä1957:nteenMCMLVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1958:nnessäMCMLVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­kahdeksannessa1958:nnestäMCMLVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­kahdeksannesta1958:nteenMCMLVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1959:nnessäMCMLIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­yhdeksännessä1959:nnestäMCMLIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­yhdeksännestä1959:nteenMCMLIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1960:nnessäMCMLX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä1960:nnestäMCMLX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä1960:nteenMCMLX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen
1961:nnessäMCMLXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­yhdennessä1961:nnestäMCMLXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­yhdennestä1961:nteenMCMLXI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­yhdenteen
1962:nnessäMCMLXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kahdennessa1962:nnestäMCMLXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kahdennesta1962:nteenMCMLXII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kahdenteen
1963:nnessäMCMLXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kolmannessa1963:nnestäMCMLXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kolmannesta1963:nteenMCMLXIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kolmanteen
1964:nnessäMCMLXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­neljännessä1964:nnestäMCMLXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­neljännestä1964:nteenMCMLXIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­neljänteen
1965:nnessäMCMLXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­viidennessä1965:nnestäMCMLXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­viidennestä1965:nteenMCMLXV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­viidenteen
1966:nnessäMCMLXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kuudennessa1966:nnestäMCMLXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kuudennesta1966:nteenMCMLXVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kuudenteen
1967:nnessäMCMLXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­seitsemännessä1967:nnestäMCMLXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­seitsemännestä1967:nteenMCMLXVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1968:nnessäMCMLXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa1968:nnestäMCMLXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta1968:nteenMCMLXVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1969:nnessäMCMLXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä1969:nnestäMCMLXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä1969:nteenMCMLXIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1970:nnessäMCMLXX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä1970:nnestäMCMLXX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä1970:nteenMCMLXX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen
1971:nnessäMCMLXXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­yhdennessä1971:nnestäMCMLXXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­yhdennestä1971:nteenMCMLXXI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­yhdenteen
1972:nnessäMCMLXXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kahdennessa1972:nnestäMCMLXXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kahdennesta1972:nteenMCMLXXII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kahdenteen
1973:nnessäMCMLXXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kolmannessa1973:nnestäMCMLXXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kolmannesta1973:nteenMCMLXXIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kolmanteen
1974:nnessäMCMLXXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­neljännessä1974:nnestäMCMLXXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­neljännestä1974:nteenMCMLXXIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­neljänteen
1975:nnessäMCMLXXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­viidennessä1975:nnestäMCMLXXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­viidennestä1975:nteenMCMLXXV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­viidenteen
1976:nnessäMCMLXXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kuudennessa1976:nnestäMCMLXXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kuudennesta1976:nteenMCMLXXVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kuudenteen
1977:nnessäMCMLXXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­seitsemännessä1977:nnestäMCMLXXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­seitsemännestä1977:nteenMCMLXXVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1978:nnessäMCMLXXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa1978:nnestäMCMLXXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta1978:nteenMCMLXXVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1979:nnessäMCMLXXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä1979:nnestäMCMLXXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä1979:nteenMCMLXXIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1980:nnessäMCMLXXX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä1980:nnestäMCMLXXX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä1980:nteenMCMLXXX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen
1981:nnessäMCMLXXXI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­yhdennessä1981:nnestäMCMLXXXI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­yhdennestä1981:nteenMCMLXXXI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­yhdenteen
1982:nnessäMCMLXXXII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kahdennessa1982:nnestäMCMLXXXII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kahdennesta1982:nteenMCMLXXXII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kahdenteen
1983:nnessäMCMLXXXIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kolmannessa1983:nnestäMCMLXXXIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kolmannesta1983:nteenMCMLXXXIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kolmanteen
1984:nnessäMCMLXXXIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­neljännessä1984:nnestäMCMLXXXIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­neljännestä1984:nteenMCMLXXXIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­neljänteen
1985:nnessäMCMLXXXV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­viidennessä1985:nnestäMCMLXXXV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­viidennestä1985:nteenMCMLXXXV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­viidenteen
1986:nnessäMCMLXXXVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kuudennessa1986:nnestäMCMLXXXVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kuudennesta1986:nteenMCMLXXXVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kuudenteen
1987:nnessäMCMLXXXVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­seitsemännessä1987:nnestäMCMLXXXVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­seitsemännestä1987:nteenMCMLXXXVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1988:nnessäMCMLXXXVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa1988:nnestäMCMLXXXVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta1988:nteenMCMLXXXVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1989:nnessäMCMLXXXIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä1989:nnestäMCMLXXXIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä1989:nteenMCMLXXXIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
1990:nnessäMCMXC:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä1990:nnestäMCMXC:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä1990:nteenMCMXC:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen
1991:nnessäMCMXCI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­yhdennessä1991:nnestäMCMXCI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­yhdennestä1991:nteenMCMXCI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­yhdenteen
1992:nnessäMCMXCII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kahdennessa1992:nnestäMCMXCII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kahdennesta1992:nteenMCMXCII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kahdenteen
1993:nnessäMCMXCIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kolmannessa1993:nnestäMCMXCIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kolmannesta1993:nteenMCMXCIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kolmanteen
1994:nnessäMCMXCIV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­neljännessä1994:nnestäMCMXCIV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­neljännestä1994:nteenMCMXCIV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­neljänteen
1995:nnessäMCMXCV:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­viidennessä1995:nnestäMCMXCV:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­viidennestä1995:nteenMCMXCV:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­viidenteen
1996:nnessäMCMXCVI:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kuudennessa1996:nnestäMCMXCVI:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kuudennesta1996:nteenMCMXCVI:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kuudenteen
1997:nnessäMCMXCVII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­seitsemännessä1997:nnestäMCMXCVII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­seitsemännestä1997:nteenMCMXCVII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
1998:nnessäMCMXCVIII:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa1998:nnestäMCMXCVIII:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta1998:nteenMCMXCVIII:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
1999:nnessäMCMXCIX:ssätuhannennessa­yhdeksännessä­sadannessa­yhdeksännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä1999:nnestäMCMXCIX:stätuhannennesta­yhdeksännestä­sadannesta­yhdeksännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä1999:nteenMCMXCIX:eentuhannenteen­yhdeksänteen­sadanteen­yhdeksänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
2000:nnessaMM:ssakahdennessa­tuhannennessa2000:nnestaMM:stakahdennesta­tuhannennesta2000:nteenMM:eenkahdenteen­tuhannenteen
2001:nnessäMMI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­yhdennessä2001:nnestäMMI:stäkahdennesta­tuhannennesta­yhdennestä2001:nteenMMI:eenkahdenteen­tuhannenteen­yhdenteen
2002:nnessaMMII:ssakahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa2002:nnestaMMII:stakahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta2002:nteenMMII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen
2003:nnessaMMIII:ssakahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa2003:nnestaMMIII:stakahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta2003:nteenMMIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen
2004:nnessäMMIV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä2004:nnestäMMIV:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä2004:nteenMMIV:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen
2005:nnessäMMV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­viidennessä2005:nnestäMMV:stäkahdennesta­tuhannennesta­viidennestä2005:nteenMMV:eenkahdenteen­tuhannenteen­viidenteen
2006:nnessaMMVI:ssakahdennessa­tuhannennessa­kuudennessa2006:nnestaMMVI:stakahdennesta­tuhannennesta­kuudennesta2006:nteenMMVI:eenkahdenteen­tuhannenteen­kuudenteen
2007:nnessäMMVII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­seitsemännessä2007:nnestäMMVII:stäkahdennesta­tuhannennesta­seitsemännestä2007:nteenMMVII:eenkahdenteen­tuhannenteen­seitsemänteen
2008:nnessaMMVIII:ssakahdennessa­tuhannennessa­kahdeksannessa2008:nnestaMMVIII:stakahdennesta­tuhannennesta­kahdeksannesta2008:nteenMMVIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdeksanteen
2009:nnessäMMIX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­yhdeksännessä2009:nnestäMMIX:stäkahdennesta­tuhannennesta­yhdeksännestä2009:nteenMMIX:eenkahdenteen­tuhannenteen­yhdeksänteen
2010:nnessäMMX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kymmenennessä2010:nnestäMMX:stäkahdennesta­tuhannennesta­kymmenennestä2010:nteenMMX:eenkahdenteen­tuhannenteen­kymmenenteen
2011:nnessäMMXI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­yhdennessä­toista2011:nnestäMMXI:stäkahdennesta­tuhannennesta­yhdennestä­toista2011:nteenMMXI:enkahdenteen­tuhannenteen­yhdenteen­toista
2012:nnessäMMXII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­toista2012:nnestäMMXII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­toista2012:nteenMMXII:enkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­toista
2013:nnessäMMXIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­toista2013:nnestäMMXIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­toista2013:nteenMMXIII:enkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­toista
2014:nnessäMMXIV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­toista2014:nnestäMMXIV:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­toista2014:nteenMMXIV:enkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­toista
2015:nnessäMMXV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­viidennessä­toista2015:nnestäMMXV:stäkahdennesta­tuhannennesta­viidennestä­toista2015:nteenMMXV:enkahdenteen­tuhannenteen­viidenteen­toista
2016:nnessäMMXVI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kuudennessa­toista2016:nnestäMMXVI:stäkahdennesta­tuhannennesta­kuudennesta­toista2016:nteenMMXVI:enkahdenteen­tuhannenteen­kuudenteen­toista
2017:nnessäMMXVII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­seitsemännessä­toista2017:nnestäMMXVII:stäkahdennesta­tuhannennesta­seitsemännestä­toista2017:nteenMMXVII:enkahdenteen­tuhannenteen­seitsemänteen­toista
2018:nnessäMMXVIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdeksannessa­toista2018:nnestäMMXVIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdeksannesta­toista2018:nteenMMXVIII:enkahdenteen­tuhannenteen­kahdeksanteen­toista
2019:nnessäMMXIX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­yhdeksännessä­toista2019:nnestäMMXIX:stäkahdennesta­tuhannennesta­yhdeksännestä­toista2019:nteenMMXIX:enkahdenteen­tuhannenteen­yhdeksänteen­toista
2020:nnessäMMXX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä2020:nnestäMMXX:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä2020:nteenMMXX:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen
2021:nnessäMMXXI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdennessä2021:nnestäMMXXI:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdennestä2021:nteenMMXXI:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdenteen
2022:nnessäMMXXII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdennessa2022:nnestäMMXXII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdennesta2022:nteenMMXXII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdenteen
2023:nnessäMMXXIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­kolmannessa2023:nnestäMMXXIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­kolmannesta2023:nteenMMXXIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­kolmanteen
2024:nnessäMMXXIV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­neljännessä2024:nnestäMMXXIV:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­neljännestä2024:nteenMMXXIV:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­neljänteen
2025:nnessäMMXXV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­viidennessä2025:nnestäMMXXV:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­viidennestä2025:nteenMMXXV:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­viidenteen
2026:nnessäMMXXVI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­kuudennessa2026:nnestäMMXXVI:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­kuudennesta2026:nteenMMXXVI:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­kuudenteen
2027:nnessäMMXXVII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­seitsemännessä2027:nnestäMMXXVII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­seitsemännestä2027:nteenMMXXVII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­seitsemänteen
2028:nnessäMMXXVIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­kahdeksannessa2028:nnestäMMXXVIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­kahdeksannesta2028:nteenMMXXVIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
2029:nnessäMMXXIX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kahdennessa­kymmenennessä­yhdeksännessä2029:nnestäMMXXIX:stäkahdennesta­tuhannennesta­kahdennesta­kymmenennestä­yhdeksännestä2029:nteenMMXXIX:eenkahdenteen­tuhannenteen­kahdenteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
2030:nnessäMMXXX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä2030:nnestäMMXXX:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä2030:nteenMMXXX:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen
2031:nnessäMMXXXI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdennessä2031:nnestäMMXXXI:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdennestä2031:nteenMMXXXI:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdenteen
2032:nnessäMMXXXII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdennessa2032:nnestäMMXXXII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdennesta2032:nteenMMXXXII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdenteen
2033:nnessäMMXXXIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­kolmannessa2033:nnestäMMXXXIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­kolmannesta2033:nteenMMXXXIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­kolmanteen
2034:nnessäMMXXXIV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­neljännessä2034:nnestäMMXXXIV:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­neljännestä2034:nteenMMXXXIV:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­neljänteen
2035:nnessäMMXXXV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­viidennessä2035:nnestäMMXXXV:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­viidennestä2035:nteenMMXXXV:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­viidenteen
2036:nnessäMMXXXVI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­kuudennessa2036:nnestäMMXXXVI:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­kuudennesta2036:nteenMMXXXVI:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­kuudenteen
2037:nnessäMMXXXVII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­seitsemännessä2037:nnestäMMXXXVII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­seitsemännestä2037:nteenMMXXXVII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­seitsemänteen
2038:nnessäMMXXXVIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­kahdeksannessa2038:nnestäMMXXXVIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­kahdeksannesta2038:nteenMMXXXVIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
2039:nnessäMMXXXIX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­kolmannessa­kymmenennessä­yhdeksännessä2039:nnestäMMXXXIX:stäkahdennesta­tuhannennesta­kolmannesta­kymmenennestä­yhdeksännestä2039:nteenMMXXXIX:eenkahdenteen­tuhannenteen­kolmanteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
2040:nnessäMMXL:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä2040:nnestäMMXL:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä2040:nteenMMXL:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen
2041:nnessäMMXLI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdennessä2041:nnestäMMXLI:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdennestä2041:nteenMMXLI:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdenteen
2042:nnessäMMXLII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdennessa2042:nnestäMMXLII:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdennesta2042:nteenMMXLII:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdenteen
2043:nnessäMMXLIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­kolmannessa2043:nnestäMMXLIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­kolmannesta2043:nteenMMXLIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­kolmanteen
2044:nnessäMMXLIV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­neljännessä2044:nnestäMMXLIV:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­neljännestä2044:nteenMMXLIV:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­neljänteen
2045:nnessäMMXLV:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­viidennessä2045:nnestäMMXLV:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­viidennestä2045:nteenMMXLV:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­viidenteen
2046:nnessäMMXLVI:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­kuudennessa2046:nnestäMMXLVI:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­kuudennesta2046:nteenMMXLVI:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­kuudenteen
2047:nnessäMMXLVII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­seitsemännessä2047:nnestäMMXLVII:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­seitsemännestä2047:nteenMMXLVII:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­seitsemänteen
2048:nnessäMMXLVIII:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa2048:nnestäMMXLVIII:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta2048:nteenMMXLVIII:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen
2049:nnessäMMXLIX:ssäkahdennessa­tuhannennessa­neljännessä­kymmenennessä­yhdeksännessä2049:nnestäMMXLIX:stäkahdennesta­tuhannennesta­neljännestä­kymmenennestä­yhdeksännestä2049:nteenMMXLIX:eenkahdenteen­tuhannenteen­neljänteen­kymmenenteen­yhdeksänteen
2050:nnessäMML:ssäkahdennessa­tuhannennessa­viidennessä­kymmenennessä2050:nnestäMML:stäkahdennesta­tuhannennesta­viidennestä­kymmenennestä2050:nteenMML:eenkahdenteen­tuhannenteen­viidenteen­kymmenenteen
3000:nnessaMMM:ssakolmannessa­tuhannennessa3000:nnestaMMM:stakolmannesta­tuhannennesta3000:nteenMMM:eenkolmanteen­tuhannenteen
4000:nnessaMMMM:ssaneljännessä­tuhannennessa4000:nnestaMMMM:staneljännestä­tuhannennesta4000:nteenMMMM:eenneljänteen­tuhannenteen
5000:nnessaviidennessä­tuhannennessa5000:nnestaviidennestä­tuhannennesta5000:nteenviidenteen­tuhannenteen
6000:nnessakuudennessa­tuhannennessa6000:nnestakuudennesta­tuhannennesta6000:nteenkuudenteen­tuhannenteen
7000:nnessaseitsemännessä­tuhannennessa7000:nnestaseitsemännestä­tuhannennesta7000:nteenseitsemänteen­tuhannenteen
8000:nnessakahdeksannessa­tuhannennessa8000:nnestakahdeksannesta­tuhannennesta8000:nteenkahdeksanteen­tuhannenteen
9000:nnessayhdeksännessä­tuhannennessa9000:nnestayhdeksännestä­tuhannennesta9000:nteenyhdeksänteen­tuhannenteen
9876:nnessäyhdeksännessä­tuhannennessa­kahdeksannessa­sadannessa­seitsemännessä­kymmenennessä­kuudennessa9876:nnestäyhdeksännestä­tuhannennesta­kahdeksannesta­sadannesta­seitsemännestä­kymmenennestä­kuudennesta9876:nteenyhdeksänteen­tuhannenteen­kahdeksanteen­sadanteen­seitsemänteen­kymmenenteen­kuudenteen
10 000:nnessakymmenennessä­tuhannennessa10 000:nnestakymmenennestä­tuhannennesta10 000:nteenkymmenenteen­tuhannenteen
98 765:nnessäyhdeksännessä­kymmenennessä­kahdeksannessa­tuhannennessa seitsemännessä­sadannessa­kuudennessa­kymmenennessä­viidennessä98 765:nnestäyhdeksännestä­kymmenennestä­kahdeksannesta­tuhannennesta seitsemännestä­sadannesta­kuudennesta­kymmenennestä­viidennestä98 765:nteenyhdeksänteen­kymmenenteen­kahdeksanteen­tuhannenteen seitsemänteen­sadanteen­kuudenteen­kymmenenteen­viidenteen
100 000:nnessasadannessa­tuhannennessa100 000:nnestasadannesta­tuhannennesta100 000:nteensadanteen­tuhannenteen
987 654:nnessäyhdeksännessä­sadannessa­kahdeksannessa­kymmenennessä­seitsemännessä­tuhannennessa kuudennessa­sadannessa­viidennessä­kymmenennessä­neljännessä987 654:nnestäyhdeksännestä­sadannesta­kahdeksannesta­kymmenennestä­seitsemännestä­tuhannennesta kuudennesta­sadannesta­viidennestä­kymmenennestä­neljännestä987 654:nteenyhdeksänteen­sadanteen­kahdeksanteen­kymmenenteen­seitsemänteen­tuhannenteen kuudenteen­sadanteen­viidenteen­kymmenenteen­neljänteen
milj:nnessamiljoonannessamilj:nnestamiljoonannestamilj:nteenmiljoonanteen
mrd:nnessamiljardinnessamrd:nnestamiljardinnestamrd:nteenmiljardinteen
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

J3 Yksikön adessiivi, ablatiivi, allatiivi

+adessiiviablatiiviallatiivi
0:nnellanollannella0:nneltanollannelta0:nnellenollannelle
1:selläI:lläensimmäisellä1:seltäI:ltäensimmäiseltä1:selleI:lleensimmäiselle
2:sellaII:llatoisella2:seltaII:ltatoiselta2:selleII:lletoiselle
3:nnellaIII:llakolmannella3:nneltaIII:ltakolmannelta3:nnelleIII:llekolmannelle
4:nnelläIV:lläneljännellä4:nneltäIV:ltäneljänneltä4:nnelleIV:lleneljännelle
5:nnelläV:lläviidennellä5:nneltäV:ltäviidenneltä5:nnelleV:lleviidennelle
6:nnellaVI:llakuudennella6:nneltaVI:ltakuudennelta6:nnelleVI:llekuudennelle
7:nnelläVII:lläseitsemännellä7:nneltäVII:ltäseitsemänneltä7:nnelleVII:lleseitsemännelle
8:nnellaVIII:llakahdeksannella8:nneltaVIII:ltakahdeksannelta8:nnelleVIII:llekahdeksannelle
9:nnelläIX:lläyhdeksännellä9:nneltäIX:ltäyhdeksänneltä9:nnelleIX:lleyhdeksännelle
10:nnelläX:lläkymmenennellä10:nneltäX:ltäkymmenenneltä10:nnelleX:llekymmenennelle
11:nnelläXI:lläyhdennellä­toista11:nneltäXI:ltäyhdenneltä­toista11:nnelleXI:lleyhdennelle­toista
12:nnellaXII:llakahdennella­toista12:nneltaXII:ltakahdennelta­toista12:nnelleXII:llekahdennelle­toista
13:nnellaXIII:llakolmannella­toista13:nneltaXIII:ltakolmannelta­toista13:nnelleXIII:llekolmannelle­toista
14:nnelläXIV:lläneljännellä­toista14:nneltäXIV:ltäneljänneltä­toista14:nnelleXIV:lleneljännelle­toista
15:nnelläXV:lläviidennellä­toista15:nneltäXV:ltäviidenneltä­toista15:nnelleXV:lleviidennelle­toista
16:nnellaXVI:llakuudennella­toista16:nneltaXVI:ltakuudennelta­toista16:nnelleXVI:llekuudennelle­toista
17:nnelläXVII:lläseitsemännellä­toista17:nneltäXVII:ltäseitsemänneltä­toista17:nnelleXVII:lleseitsemännelle­toista
18:nnellaXVIII:llakahdeksannella­toista18:nneltaXVIII:ltakahdeksannelta­toista18:nnelleXVIII:llekahdeksannelle­toista
19:nnelläXIX:lläyhdeksännellä­toista19:nneltäXIX:ltäyhdeksänneltä­toista19:nnelleXIX:lleyhdeksännelle­toista
20:nnelläXX:lläkahdennella­kymmenennellä20:nneltäXX:ltäkahdennelta­kymmenenneltä20:nnelleXX:llekahdennelle­kymmenennelle
21:nnelläXXI:lläkahdennella­kymmenennellä­yhdennellä21:nneltäXXI:ltäkahdennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä21:nnelleXXI:llekahdennelle­kymmenennelle­yhdennelle
22:nnellaXXII:llakahdennella­kymmenennellä­kahdennella22:nneltaXXII:ltakahdennelta­kymmenenneltä­kahdennelta22:nnelleXXII:llekahdennelle­kymmenennelle­kahdennelle
23:nnellaXXIII:llakahdennella­kymmenennellä­kolmannella23:nneltaXXIII:ltakahdennelta­kymmenenneltä­kolmannelta23:nnelleXXIII:llekahdennelle­kymmenennelle­kolmannelle
24:nnelläXXIV:lläkahdennella­kymmenennellä­neljännellä24:nneltäXXIV:ltäkahdennelta­kymmenenneltä­neljänneltä24:nnelleXXIV:llekahdennelle­kymmenennelle­neljännelle
25:nnelläXXV:lläkahdennella­kymmenennellä­viidennellä25:nneltäXXV:ltäkahdennelta­kymmenenneltä­viidenneltä25:nnelleXXV:llekahdennelle­kymmenennelle­viidennelle
26:nnellaXXVI:llakahdennella­kymmenennellä­kuudennella26:nneltaXXVI:ltakahdennelta­kymmenenneltä­kuudennelta26:nnelleXXVI:llekahdennelle­kymmenennelle­kuudennelle
27:nnelläXXVII:lläkahdennella­kymmenennellä­seitsemännellä27:nneltäXXVII:ltäkahdennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä27:nnelleXXVII:llekahdennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
28:nnellaXXVIII:llakahdennella­kymmenennellä­kahdeksannella28:nneltaXXVIII:ltakahdennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta28:nnelleXXVIII:llekahdennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
29:nnelläXXIX:lläkahdennella­kymmenennellä­yhdeksännellä29:nneltäXXIX:ltäkahdennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä29:nnelleXXIX:llekahdennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
30:nnelläXXX:lläkolmannella­kymmenennellä30:nneltäXXX:ltäkolmannelta­kymmenenneltä30:nnelleXXX:llekolmannelle­kymmenennelle
31:nnelläXXXI:lläkolmannella­kymmenennellä­yhdennellä31:nneltäXXXI:ltäkolmannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä31:nnelleXXXI:llekolmannelle­kymmenennelle­yhdennelle
32:nnellaXXXII:llakolmannella­kymmenennellä­kahdennella32:nneltaXXXII:ltakolmannelta­kymmenenneltä­kahdennelta32:nnelleXXXII:llekolmannelle­kymmenennelle­kahdennelle
33:nnellaXXXIII:llakolmannella­kymmenennellä­kolmannella33:nneltaXXXIII:ltakolmannelta­kymmenenneltä­kolmannelta33:nnelleXXXIII:llekolmannelle­kymmenennelle­kolmannelle
34:nnelläXXXIV:lläkolmannella­kymmenennellä­neljännellä34:nneltäXXXIV:ltäkolmannelta­kymmenenneltä­neljänneltä34:nnelleXXXIV:llekolmannelle­kymmenennelle­neljännelle
35:nnelläXXXV:lläkolmannella­kymmenennellä­viidennellä35:nneltäXXXV:ltäkolmannelta­kymmenenneltä­viidenneltä35:nnelleXXXV:llekolmannelle­kymmenennelle­viidennelle
36:nnellaXXXVI:llakolmannella­kymmenennellä­kuudennella36:nneltaXXXVI:ltakolmannelta­kymmenenneltä­kuudennelta36:nnelleXXXVI:llekolmannelle­kymmenennelle­kuudennelle
37:nnelläXXXVII:lläkolmannella­kymmenennellä­seitsemännellä37:nneltäXXXVII:ltäkolmannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä37:nnelleXXXVII:llekolmannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
38:nnellaXXXVIII:llakolmannella­kymmenennellä­kahdeksannella38:nneltaXXXVIII:ltakolmannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta38:nnelleXXXVIII:llekolmannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
39:nnelläXXXIX:lläkolmannella­kymmenennellä­yhdeksännellä39:nneltäXXXIX:ltäkolmannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä39:nnelleXXXIX:llekolmannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
40:nnelläXL:lläneljännellä­kymmenennellä40:nneltäXL:ltäneljänneltä­kymmenenneltä40:nnelleXL:lleneljännelle­kymmenennelle
41:nnelläXLI:lläneljännellä­kymmenennellä­yhdennellä41:nneltäXLI:ltäneljänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä41:nnelleXLI:lleneljännelle­kymmenennelle­yhdennelle
42:nnellaXLII:llaneljännellä­kymmenennellä­kahdennella42:nneltaXLII:ltaneljänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta42:nnelleXLII:lleneljännelle­kymmenennelle­kahdennelle
43:nnellaXLIII:llaneljännellä­kymmenennellä­kolmannella43:nneltaXLIII:ltaneljänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta43:nnelleXLIII:lleneljännelle­kymmenennelle­kolmannelle
44:nnelläXLIV:lläneljännellä­kymmenennellä­neljännellä44:nneltäXLIV:ltäneljänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä44:nnelleXLIV:lleneljännelle­kymmenennelle­neljännelle
45:nnelläXLV:lläneljännellä­kymmenennellä­viidennellä45:nneltäXLV:ltäneljänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä45:nnelleXLV:lleneljännelle­kymmenennelle­viidennelle
46:nnellaXLVI:llaneljännellä­kymmenennellä­kuudennella46:nneltaXLVI:ltaneljänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta46:nnelleXLVI:lleneljännelle­kymmenennelle­kuudennelle
47:nnelläXLVII:lläneljännellä­kymmenennellä­seitsemännellä47:nneltäXLVII:ltäneljänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä47:nnelleXLVII:lleneljännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
48:nnellaXLVIII:llaneljännellä­kymmenennellä­kahdeksannella48:nneltaXLVIII:ltaneljänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta48:nnelleXLVIII:lleneljännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
49:nnelläXLIX:lläneljännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä49:nneltäXLIX:ltäneljänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä49:nnelleXLIX:lleneljännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
50:nnelläL:lläviidennellä­kymmenennellä50:nneltäL:ltäviidenneltä­kymmenenneltä50:nnelleL:lleviidennelle­kymmenennelle
51:nnelläLI:lläviidennellä­kymmenennellä­yhdennellä51:nneltäLI:ltäviidenneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä51:nnelleLI:lleviidennelle­kymmenennelle­yhdennelle
52:nnellaLII:llaviidennellä­kymmenennellä­kahdennella52:nneltaLII:ltaviidenneltä­kymmenenneltä­kahdennelta52:nnelleLII:lleviidennelle­kymmenennelle­kahdennelle
53:nnellaLIII:llaviidennellä­kymmenennellä­kolmannella53:nneltaLIII:ltaviidenneltä­kymmenenneltä­kolmannelta53:nnelleLIII:lleviidennelle­kymmenennelle­kolmannelle
54:nnelläLIV:lläviidennellä­kymmenennellä­neljännellä54:nneltäLIV:ltäviidenneltä­kymmenenneltä­neljänneltä54:nnelleLIV:lleviidennelle­kymmenennelle­neljännelle
55:nnelläLV:lläviidennellä­kymmenennellä­viidennellä55:nneltäLV:ltäviidenneltä­kymmenenneltä­viidenneltä55:nnelleLV:lleviidennelle­kymmenennelle­viidennelle
56:nnellaLVI:llaviidennellä­kymmenennellä­kuudennella56:nneltaLVI:ltaviidenneltä­kymmenenneltä­kuudennelta56:nnelleLVI:lleviidennelle­kymmenennelle­kuudennelle
57:nnelläLVII:lläviidennellä­kymmenennellä­seitsemännellä57:nneltäLVII:ltäviidenneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä57:nnelleLVII:lleviidennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
58:nnellaLVIII:llaviidennellä­kymmenennellä­kahdeksannella58:nneltaLVIII:ltaviidenneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta58:nnelleLVIII:lleviidennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
59:nnelläLIX:lläviidennellä­kymmenennellä­yhdeksännellä59:nneltäLIX:ltäviidenneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä59:nnelleLIX:lleviidennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
60:nnelläLX:lläkuudennella­kymmenennellä60:nneltäLX:ltäkuudennelta­kymmenenneltä60:nnelleLX:llekuudennelle­kymmenennelle
61:nnelläLXI:lläkuudennella­kymmenennellä­yhdennellä61:nneltäLXI:ltäkuudennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä61:nnelleLXI:llekuudennelle­kymmenennelle­yhdennelle
62:nnellaLXII:llakuudennella­kymmenennellä­kahdennella62:nneltaLXII:ltakuudennelta­kymmenenneltä­kahdennelta62:nnelleLXII:llekuudennelle­kymmenennelle­kahdennelle
63:nnellaLXIII:llakuudennella­kymmenennellä­kolmannella63:nneltaLXIII:ltakuudennelta­kymmenenneltä­kolmannelta63:nnelleLXIII:llekuudennelle­kymmenennelle­kolmannelle
64:nnelläLXIV:lläkuudennella­kymmenennellä­neljännellä64:nneltäLXIV:ltäkuudennelta­kymmenenneltä­neljänneltä64:nnelleLXIV:llekuudennelle­kymmenennelle­neljännelle
65:nnelläLXV:lläkuudennella­kymmenennellä­viidennellä65:nneltäLXV:ltäkuudennelta­kymmenenneltä­viidenneltä65:nnelleLXV:llekuudennelle­kymmenennelle­viidennelle
66:nnellaLXVI:llakuudennella­kymmenennellä­kuudennella66:nneltaLXVI:ltakuudennelta­kymmenenneltä­kuudennelta66:nnelleLXVI:llekuudennelle­kymmenennelle­kuudennelle
67:nnelläLXVII:lläkuudennella­kymmenennellä­seitsemännellä67:nneltäLXVII:ltäkuudennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä67:nnelleLXVII:llekuudennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
68:nnellaLXVIII:llakuudennella­kymmenennellä­kahdeksannella68:nneltaLXVIII:ltakuudennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta68:nnelleLXVIII:llekuudennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
69:nnelläLXIX:lläkuudennella­kymmenennellä­yhdeksännellä69:nneltäLXIX:ltäkuudennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä69:nnelleLXIX:llekuudennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
70:nnelläLXX:lläseitsemännellä­kymmenennellä70:nneltäLXX:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä70:nnelleLXX:lleseitsemännelle­kymmenennelle
71:nnelläLXXI:lläseitsemännellä­kymmenennellä­yhdennellä71:nneltäLXXI:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä71:nnelleLXXI:lleseitsemännelle­kymmenennelle­yhdennelle
72:nnellaLXXII:llaseitsemännellä­kymmenennellä­kahdennella72:nneltaLXXII:ltaseitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta72:nnelleLXXII:lleseitsemännelle­kymmenennelle­kahdennelle
73:nnellaLXXIII:llaseitsemännellä­kymmenennellä­kolmannella73:nneltaLXXIII:ltaseitsemänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta73:nnelleLXXIII:lleseitsemännelle­kymmenennelle­kolmannelle
74:nnelläLXXIV:lläseitsemännellä­kymmenennellä­neljännellä74:nneltäLXXIV:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä74:nnelleLXXIV:lleseitsemännelle­kymmenennelle­neljännelle
75:nnelläLXXV:lläseitsemännellä­kymmenennellä­viidennellä75:nneltäLXXV:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä75:nnelleLXXV:lleseitsemännelle­kymmenennelle­viidennelle
76:nnellaLXXVI:llaseitsemännellä­kymmenennellä­kuudennella76:nneltaLXXVI:ltaseitsemänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta76:nnelleLXXVI:lleseitsemännelle­kymmenennelle­kuudennelle
77:nnelläLXXVII:lläseitsemännellä­kymmenennellä­seitsemännellä77:nneltäLXXVII:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä77:nnelleLXXVII:lleseitsemännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
78:nnellaLXXVIII:llaseitsemännellä­kymmenennellä­kahdeksannella78:nneltaLXXVIII:ltaseitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta78:nnelleLXXVIII:lleseitsemännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
79:nnelläLXXIX:lläseitsemännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä79:nneltäLXXIX:ltäseitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä79:nnelleLXXIX:lleseitsemännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
80:nnelläLXXX:lläkahdeksannella­kymmenennellä80:nneltäLXXX:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä80:nnelleLXXX:llekahdeksannelle­kymmenennelle
81:nnelläLXXXI:lläkahdeksannella­kymmenennellä­yhdennellä81:nneltäLXXXI:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä81:nnelleLXXXI:llekahdeksannelle­kymmenennelle­yhdennelle
82:nnellaLXXXII:llakahdeksannella­kymmenennellä­kahdennella82:nneltaLXXXII:ltakahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdennelta82:nnelleLXXXII:llekahdeksannelle­kymmenennelle­kahdennelle
83:nnellaLXXXIII:llakahdeksannella­kymmenennellä­kolmannella83:nneltaLXXXIII:ltakahdeksannelta­kymmenenneltä­kolmannelta83:nnelleLXXXIII:llekahdeksannelle­kymmenennelle­kolmannelle
84:nnelläLXXXIV:lläkahdeksannella­kymmenennellä­neljännellä84:nneltäLXXXIV:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä­neljänneltä84:nnelleLXXXIV:llekahdeksannelle­kymmenennelle­neljännelle
85:nnelläLXXXV:lläkahdeksannella­kymmenennellä­viidennellä85:nneltäLXXXV:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä­viidenneltä85:nnelleLXXXV:llekahdeksannelle­kymmenennelle­viidennelle
86:nnellaLXXXVI:llakahdeksannella­kymmenennellä­kuudennella86:nneltaLXXXVI:ltakahdeksannelta­kymmenenneltä­kuudennelta86:nnelleLXXXVI:llekahdeksannelle­kymmenennelle­kuudennelle
87:nnelläLXXXVII:lläkahdeksannella­kymmenennellä­seitsemännellä87:nneltäLXXXVII:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä87:nnelleLXXXVII:llekahdeksannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
88:nnellaLXXXVIII:llakahdeksannella­kymmenennellä­kahdeksannella88:nneltaLXXXVIII:ltakahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta88:nnelleLXXXVIII:llekahdeksannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
89:nnelläLXXXIX:lläkahdeksannella­kymmenennellä­yhdeksännellä89:nneltäLXXXIX:ltäkahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä89:nnelleLXXXIX:llekahdeksannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
90:nnelläXC:lläyhdeksännellä­kymmenennellä90:nneltäXC:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä90:nnelleXC:lleyhdeksännelle­kymmenennelle
91:nnelläXCI:lläyhdeksännellä­kymmenennellä­yhdennellä91:nneltäXCI:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä91:nnelleXCI:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­yhdennelle
92:nnellaXCII:llayhdeksännellä­kymmenennellä­kahdennella92:nneltaXCII:ltayhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta92:nnelleXCII:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­kahdennelle
93:nnellaXCIII:llayhdeksännellä­kymmenennellä­kolmannella93:nneltaXCIII:ltayhdeksänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta93:nnelleXCIII:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­kolmannelle
94:nnelläXCIV:lläyhdeksännellä­kymmenennellä­neljännellä94:nneltäXCIV:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä94:nnelleXCIV:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­neljännelle
95:nnelläXCV:lläyhdeksännellä­kymmenennellä­viidennellä95:nneltäXCV:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä95:nnelleXCV:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­viidennelle
96:nnellaXCVI:llayhdeksännellä­kymmenennellä­kuudennella96:nneltaXCVI:ltayhdeksänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta96:nnelleXCVI:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­kuudennelle
97:nnelläXCVII:lläyhdeksännellä­kymmenennellä­seitsemännellä97:nneltäXCVII:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä97:nnelleXCVII:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
98:nnellaXCVIII:llayhdeksännellä­kymmenennellä­kahdeksannella98:nneltaXCVIII:ltayhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta98:nnelleXCVIII:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
99:nnelläXCIX:lläyhdeksännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä99:nneltäXCIX:ltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä99:nnelleXCIX:lleyhdeksännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
100:nnellaC:llasadannella100:nneltaC:ltasadannelta100:nnelleC:llesadannelle
101:nnelläCI:lläsadannella­yhdennellä101:nneltäCI:ltäsadannelta­yhdenneltä101:nnelleCI:llesadannelle­yhdennelle
102:nnellaCII:llasadannella­kahdennella102:nneltaCII:ltasadannelta­kahdennelta102:nnelleCII:llesadannelle­kahdennelle
103:nnellaCIII:llasadannella­kolmannella103:nneltaCIII:ltasadannelta­kolmannelta103:nnelleCIII:llesadannelle­kolmannelle
104:nnelläCIV:lläsadannella­neljännellä104:nneltäCIV:ltäsadannelta­neljänneltä104:nnelleCIV:llesadannelle­neljännelle
105:nnelläCV:lläsadannella­viidennellä105:nneltäCV:ltäsadannelta­viidenneltä105:nnelleCV:llesadannelle­viidennelle
106:nnellaCVI:llasadannella­kuudennella106:nneltaCVI:ltasadannelta­kuudennelta106:nnelleCVI:llesadannelle­kuudennelle
107:nnelläCVII:lläsadannella­seitsemännellä107:nneltäCVII:ltäsadannelta­seitsemänneltä107:nnelleCVII:llesadannelle­seitsemännelle
108:nnellaCVIII:llasadannella­kahdeksannella108:nneltaCVIII:ltasadannelta­kahdeksannelta108:nnelleCVIII:llesadannelle­kahdeksannelle
109:nnelläCIX:lläsadannella­yhdeksännellä109:nneltäCIX:ltäsadannelta­yhdeksänneltä109:nnelleCIX:llesadannelle­yhdeksännelle
110:nnelläCX:lläsadannella­kymmenennellä110:nneltäCX:ltäsadannelta­kymmenenneltä110:nnelleCX:llesadannelle­kymmenennelle
111:nnelläCXI:lläsadannella­yhdennellä­toista111:nneltäCXI:ltäsadannelta­yhdenneltä­toista111:nnelleCXI:llesadannelle­yhdennelle­toista
112:nnelläCXII:lläsadannella­kahdennella­toista112:nneltäCXII:ltäsadannelta­kahdennelta­toista112:nnelleCXII:llesadannelle­kahdennelle­toista
113:nnelläCXIII:lläsadannella­kolmannella­toista113:nneltäCXIII:ltäsadannelta­kolmannelta­toista113:nnelleCXIII:llesadannelle­kolmannelle­toista
114:nnelläCXIV:lläsadannella­neljännellä­toista114:nneltäCXIV:ltäsadannelta­neljänneltä­toista114:nnelleCXIV:llesadannelle­neljännelle­toista
115:nnelläCXV:lläsadannella­viidennellä­toista115:nneltäCXV:ltäsadannelta­viidenneltä­toista115:nnelleCXV:llesadannelle­viidennelle­toista
116:nnelläCXVI:lläsadannella­kuudennella­toista116:nneltäCXVI:ltäsadannelta­kuudennelta­toista116:nnelleCXVI:llesadannelle­kuudennelle­toista
117:nnelläCXVII:lläsadannella­seitsemännellä­toista117:nneltäCXVII:ltäsadannelta­seitsemänneltä­toista117:nnelleCXVII:llesadannelle­seitsemännelle­toista
118:nnelläCXVIII:lläsadannella­kahdeksannella­toista118:nneltäCXVIII:ltäsadannelta­kahdeksannelta­toista118:nnelleCXVIII:llesadannelle­kahdeksannelle­toista
119:nnelläCXIX:lläsadannella­yhdeksännellä­toista119:nneltäCXIX:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­toista119:nnelleCXIX:llesadannelle­yhdeksännelle­toista
120:nnelläCXX:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä120:nneltäCXX:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä120:nnelleCXX:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle
121:nnelläCXXI:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­yhdennellä121:nneltäCXXI:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä121:nnelleCXXI:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdennelle
122:nnelläCXXII:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­kahdennella122:nneltäCXXII:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdennelta122:nnelleCXXII:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdennelle
123:nnelläCXXIII:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­kolmannella123:nneltäCXXIII:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kolmannelta123:nnelleCXXIII:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kolmannelle
124:nnelläCXXIV:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­neljännellä124:nneltäCXXIV:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­neljänneltä124:nnelleCXXIV:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­neljännelle
125:nnelläCXXV:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­viidennellä125:nneltäCXXV:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­viidenneltä125:nnelleCXXV:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­viidennelle
126:nnelläCXXVI:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­kuudennella126:nneltäCXXVI:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kuudennelta126:nnelleCXXVI:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kuudennelle
127:nnelläCXXVII:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­seitsemännellä127:nneltäCXXVII:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä127:nnelleCXXVII:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
128:nnelläCXXVIII:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­kahdeksannella128:nneltäCXXVIII:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta128:nnelleCXXVIII:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
129:nnelläCXXIX:lläsadannella­kahdennella­kymmenennellä­yhdeksännellä129:nneltäCXXIX:ltäsadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä129:nnelleCXXIX:llesadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
130:nnelläCXXX:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä130:nneltäCXXX:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä130:nnelleCXXX:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle
131:nnelläCXXXI:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­yhdennellä131:nneltäCXXXI:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä131:nnelleCXXXI:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdennelle
132:nnelläCXXXII:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­kahdennella132:nneltäCXXXII:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdennelta132:nnelleCXXXII:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdennelle
133:nnelläCXXXIII:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­kolmannella133:nneltäCXXXIII:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kolmannelta133:nnelleCXXXIII:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kolmannelle
134:nnelläCXXXIV:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­neljännellä134:nneltäCXXXIV:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­neljänneltä134:nnelleCXXXIV:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­neljännelle
135:nnelläCXXXV:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­viidennellä135:nneltäCXXXV:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­viidenneltä135:nnelleCXXXV:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­viidennelle
136:nnelläCXXXVI:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­kuudennella136:nneltäCXXXVI:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kuudennelta136:nnelleCXXXVI:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kuudennelle
137:nnelläCXXXVII:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­seitsemännellä137:nneltäCXXXVII:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä137:nnelleCXXXVII:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
138:nnelläCXXXVIII:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­kahdeksannella138:nneltäCXXXVIII:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta138:nnelleCXXXVIII:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
139:nnelläCXXXIX:lläsadannella­kolmannella­kymmenennellä­yhdeksännellä139:nneltäCXXXIX:ltäsadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä139:nnelleCXXXIX:llesadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
140:nnelläCXL:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä140:nneltäCXL:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä140:nnelleCXL:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle
141:nnelläCXLI:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­yhdennellä141:nneltäCXLI:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä141:nnelleCXLI:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdennelle
142:nnelläCXLII:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­kahdennella142:nneltäCXLII:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta142:nnelleCXLII:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdennelle
143:nnelläCXLIII:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­kolmannella143:nneltäCXLIII:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta143:nnelleCXLIII:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kolmannelle
144:nnelläCXLIV:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­neljännellä144:nneltäCXLIV:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä144:nnelleCXLIV:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­neljännelle
145:nnelläCXLV:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­viidennellä145:nneltäCXLV:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä145:nnelleCXLV:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­viidennelle
146:nnelläCXLVI:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­kuudennella146:nneltäCXLVI:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta146:nnelleCXLVI:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kuudennelle
147:nnelläCXLVII:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­seitsemännellä147:nneltäCXLVII:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä147:nnelleCXLVII:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
148:nnelläCXLVIII:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­kahdeksannella148:nneltäCXLVIII:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta148:nnelleCXLVIII:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
149:nnelläCXLIX:lläsadannella­neljännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä149:nneltäCXLIX:ltäsadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä149:nnelleCXLIX:llesadannelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
150:nnelläCL:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä150:nneltäCL:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä150:nnelleCL:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle
151:nnelläCLI:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­yhdennellä151:nneltäCLI:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä151:nnelleCLI:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­yhdennelle
152:nnelläCLII:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­kahdennella152:nneltäCLII:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kahdennelta152:nnelleCLII:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kahdennelle
153:nnelläCLIII:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­kolmannella153:nneltäCLIII:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kolmannelta153:nnelleCLIII:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kolmannelle
154:nnelläCLIV:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­neljännellä154:nneltäCLIV:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­neljänneltä154:nnelleCLIV:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­neljännelle
155:nnelläCLV:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­viidennellä155:nneltäCLV:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­viidenneltä155:nnelleCLV:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­viidennelle
156:nnelläCLVI:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­kuudennella156:nneltäCLVI:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kuudennelta156:nnelleCLVI:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kuudennelle
157:nnelläCLVII:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­seitsemännellä157:nneltäCLVII:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä157:nnelleCLVII:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
158:nnelläCLVIII:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­kahdeksannella158:nneltäCLVIII:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta158:nnelleCLVIII:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
159:nnelläCLIX:lläsadannella­viidennellä­kymmenennellä­yhdeksännellä159:nneltäCLIX:ltäsadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä159:nnelleCLIX:llesadannelle­viidennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
160:nnelläCLX:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä160:nneltäCLX:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä160:nnelleCLX:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle
161:nnelläCLXI:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­yhdennellä161:nneltäCLXI:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä161:nnelleCLXI:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­yhdennelle
162:nnelläCLXII:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­kahdennella162:nneltäCLXII:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kahdennelta162:nnelleCLXII:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kahdennelle
163:nnelläCLXIII:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­kolmannella163:nneltäCLXIII:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kolmannelta163:nnelleCLXIII:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kolmannelle
164:nnelläCLXIV:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­neljännellä164:nneltäCLXIV:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­neljänneltä164:nnelleCLXIV:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­neljännelle
165:nnelläCLXV:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­viidennellä165:nneltäCLXV:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­viidenneltä165:nnelleCLXV:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­viidennelle
166:nnelläCLXVI:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­kuudennella166:nneltäCLXVI:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kuudennelta166:nnelleCLXVI:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kuudennelle
167:nnelläCLXVII:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­seitsemännellä167:nneltäCLXVII:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä167:nnelleCLXVII:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
168:nnelläCLXVIII:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­kahdeksannella168:nneltäCLXVIII:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta168:nnelleCLXVIII:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
169:nnelläCLXIX:lläsadannella­kuudennella­kymmenennellä­yhdeksännellä169:nneltäCLXIX:ltäsadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä169:nnelleCLXIX:llesadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
170:nnelläCLXX:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä170:nneltäCLXX:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä170:nnelleCLXX:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle
171:nnelläCLXXI:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­yhdennellä171:nneltäCLXXI:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä171:nnelleCLXXI:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­yhdennelle
172:nnelläCLXXII:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kahdennella172:nneltäCLXXII:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta172:nnelleCLXXII:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kahdennelle
173:nnelläCLXXIII:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kolmannella173:nneltäCLXXIII:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta173:nnelleCLXXIII:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kolmannelle
174:nnelläCLXXIV:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­neljännellä174:nneltäCLXXIV:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä174:nnelleCLXXIV:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­neljännelle
175:nnelläCLXXV:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­viidennellä175:nneltäCLXXV:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä175:nnelleCLXXV:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­viidennelle
176:nnelläCLXXVI:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kuudennella176:nneltäCLXXVI:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta176:nnelleCLXXVI:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kuudennelle
177:nnelläCLXXVII:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­seitsemännellä177:nneltäCLXXVII:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä177:nnelleCLXXVII:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
178:nnelläCLXXVIII:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kahdeksannella178:nneltäCLXXVIII:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta178:nnelleCLXXVIII:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
179:nnelläCLXXIX:lläsadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä179:nneltäCLXXIX:ltäsadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä179:nnelleCLXXIX:llesadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
180:nnelläCLXXX:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä180:nneltäCLXXX:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä180:nnelleCLXXX:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle
181:nnelläCLXXXI:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­yhdennellä181:nneltäCLXXXI:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä181:nnelleCLXXXI:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­yhdennelle
182:nnelläCLXXXII:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kahdennella182:nneltäCLXXXII:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdennelta182:nnelleCLXXXII:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kahdennelle
183:nnelläCLXXXIII:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kolmannella183:nneltäCLXXXIII:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kolmannelta183:nnelleCLXXXIII:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kolmannelle
184:nnelläCLXXXIV:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­neljännellä184:nneltäCLXXXIV:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­neljänneltä184:nnelleCLXXXIV:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­neljännelle
185:nnelläCLXXXV:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­viidennellä185:nneltäCLXXXV:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­viidenneltä185:nnelleCLXXXV:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­viidennelle
186:nnelläCLXXXVI:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kuudennella186:nneltäCLXXXVI:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kuudennelta186:nnelleCLXXXVI:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kuudennelle
187:nnelläCLXXXVII:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­seitsemännellä187:nneltäCLXXXVII:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä187:nnelleCLXXXVII:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
188:nnelläCLXXXVIII:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kahdeksannella188:nneltäCLXXXVIII:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta188:nnelleCLXXXVIII:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
189:nnelläCLXXXIX:lläsadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­yhdeksännellä189:nneltäCLXXXIX:ltäsadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä189:nnelleCLXXXIX:llesadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
190:nnelläCXC:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä190:nneltäCXC:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä190:nnelleCXC:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle
191:nnelläCXCI:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­yhdennellä191:nneltäCXCI:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä191:nnelleCXCI:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­yhdennelle
192:nnelläCXCII:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kahdennella192:nneltäCXCII:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta192:nnelleCXCII:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kahdennelle
193:nnelläCXCIII:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kolmannella193:nneltäCXCIII:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta193:nnelleCXCIII:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kolmannelle
194:nnelläCXCIV:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­neljännellä194:nneltäCXCIV:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä194:nnelleCXCIV:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­neljännelle
195:nnelläCXCV:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­viidennellä195:nneltäCXCV:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä195:nnelleCXCV:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­viidennelle
196:nnelläCXCVI:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kuudennella196:nneltäCXCVI:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta196:nnelleCXCVI:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kuudennelle
197:nnelläCXCVII:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­seitsemännellä197:nneltäCXCVII:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä197:nnelleCXCVII:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
198:nnelläCXCVIII:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kahdeksannella198:nneltäCXCVIII:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta198:nnelleCXCVIII:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
199:nnelläCXCIX:lläsadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä199:nneltäCXCIX:ltäsadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä199:nnelleCXCIX:llesadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
200:nnellaCC:llakahdennella­sadannella200:nneltaCC:ltakahdennelta­sadannelta200:nnelleCC:llekahdennelle­sadannelle
300:nnellaCCC:llakolmannella­sadannella300:nneltaCCC:ltakolmannelta­sadannelta300:nnelleCCC:llekolmannelle­sadannelle
400:nnellaCD:llaneljännellä­sadannella400:nneltaCD:ltaneljänneltä­sadannelta400:nnelleCD:lleneljännelle­sadannelle
500:nnellaD:llaviidennellä­sadannella500:nneltaD:ltaviidenneltä­sadannelta500:nnelleD:lleviidennelle­sadannelle
600:nnellaDC:llakuudennella­sadannella600:nneltaDC:ltakuudennelta­sadannelta600:nnelleDC:llekuudennelle­sadannelle
700:nnellaDCC:llaseitsemännellä­sadannella700:nneltaDCC:ltaseitsemänneltä­sadannelta700:nnelleDCC:lleseitsemännelle­sadannelle
800:nnellaDCCC:llakahdeksannella­sadannella800:nneltaDCCC:ltakahdeksannelta­sadannelta800:nnelleDCCC:llekahdeksannelle­sadannelle
900:nnellaCM:llayhdeksännellä­sadannella900:nneltaCM:ltayhdeksänneltä­sadannelta900:nnelleCM:lleyhdeksännelle­sadannelle
987:nnelläCMLXXXVII:lläyhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­seitsemännellä987:nneltäCMLXXXVII:ltäyhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä987:nnelleCMLXXXVII:lleyhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1000:nnellaM:llatuhannennella1000:nneltaM:ltatuhannennelta1000:nnelleM:lletuhannennelle
1001:nnelläMI:llätuhannennella­yhdennellä1001:nneltäMI:ltätuhannennelta­yhdenneltä1001:nnelleMI:lletuhannennelle­yhdennelle
1002:nnellaMII:llatuhannennella­kahdennella1002:nneltaMII:ltatuhannennelta­kahdennelta1002:nnelleMII:lletuhannennelle­kahdennelle
1003:nnellaMIII:llatuhannennella­kolmannella1003:nneltaMIII:ltatuhannennelta­kolmannelta1003:nnelleMIII:lletuhannennelle­kolmannelle
1900:nnellaMCM:llatuhannennella­yhdeksännellä­sadannella1900:nneltaMCM:ltatuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta1900:nnelleMCM:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle
1901:nnelläMCMI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdennellä1901:nneltäMCMI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdenneltä1901:nnelleMCMI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdennelle
1902:nnelläMCMII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella1902:nneltäMCMII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta1902:nnelleMCMII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle
1903:nnelläMCMIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella1903:nneltäMCMIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta1903:nnelleMCMIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle
1904:nnelläMCMIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä1904:nneltäMCMIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä1904:nnelleMCMIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle
1905:nnelläMCMV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä1905:nneltäMCMV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä1905:nnelleMCMV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle
1906:nnelläMCMVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella1906:nneltäMCMVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta1906:nnelleMCMVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle
1907:nnelläMCMVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä1907:nneltäMCMVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä1907:nnelleMCMVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle
1908:nnelläMCMVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella1908:nneltäMCMVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta1908:nnelleMCMVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle
1909:nnelläMCMIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä1909:nneltäMCMIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä1909:nnelleMCMIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle
1910:nnelläMCMX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kymmenennellä1910:nneltäMCMX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kymmenenneltä1910:nnelleMCMX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kymmenennelle
1911:nnelläMCMXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdennellä­toista1911:nneltäMCMXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdenneltä­toista1911:nnelleMCMXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdennelle­toista
1912:nnelläMCMXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­toista1912:nneltäMCMXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­toista1912:nnelleMCMXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­toista
1913:nnelläMCMXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­toista1913:nneltäMCMXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­toista1913:nnelleMCMXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­toista
1914:nnelläMCMXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­toista1914:nneltäMCMXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­toista1914:nnelleMCMXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­toista
1915:nnelläMCMXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­toista1915:nneltäMCMXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­toista1915:nnelleMCMXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­toista
1916:nnelläMCMXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­toista1916:nneltäMCMXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­toista1916:nnelleMCMXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­toista
1917:nnelläMCMXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­toista1917:nneltäMCMXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­toista1917:nnelleMCMXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­toista
1918:nnelläMCMXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­toista1918:nneltäMCMXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­toista1918:nnelleMCMXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­toista
1919:nnelläMCMXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­toista1919:nneltäMCMXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­toista1919:nnelleMCMXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­toista
1920:nnelläMCMXX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä1920:nneltäMCMXX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä1920:nnelleMCMXX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle
1921:nnelläMCMXXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­yhdennellä1921:nneltäMCMXXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä1921:nnelleMCMXXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdennelle
1922:nnelläMCMXXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­kahdennella1922:nneltäMCMXXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdennelta1922:nnelleMCMXXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdennelle
1923:nnelläMCMXXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­kolmannella1923:nneltäMCMXXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kolmannelta1923:nnelleMCMXXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kolmannelle
1924:nnelläMCMXXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­neljännellä1924:nneltäMCMXXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­neljänneltä1924:nnelleMCMXXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­neljännelle
1925:nnelläMCMXXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­viidennellä1925:nneltäMCMXXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­viidenneltä1925:nnelleMCMXXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­viidennelle
1926:nnelläMCMXXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­kuudennella1926:nneltäMCMXXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kuudennelta1926:nnelleMCMXXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kuudennelle
1927:nnelläMCMXXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­seitsemännellä1927:nneltäMCMXXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä1927:nnelleMCMXXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1928:nnelläMCMXXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­kahdeksannella1928:nneltäMCMXXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta1928:nnelleMCMXXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1929:nnelläMCMXXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdennella­kymmenennellä­yhdeksännellä1929:nneltäMCMXXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1929:nnelleMCMXXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1930:nnelläMCMXXX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä1930:nneltäMCMXXX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä1930:nnelleMCMXXX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle
1931:nnelläMCMXXXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­yhdennellä1931:nneltäMCMXXXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä1931:nnelleMCMXXXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdennelle
1932:nnelläMCMXXXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­kahdennella1932:nneltäMCMXXXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdennelta1932:nnelleMCMXXXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdennelle
1933:nnelläMCMXXXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­kolmannella1933:nneltäMCMXXXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kolmannelta1933:nnelleMCMXXXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kolmannelle
1934:nnelläMCMXXXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­neljännellä1934:nneltäMCMXXXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­neljänneltä1934:nnelleMCMXXXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­neljännelle
1935:nnelläMCMXXXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­viidennellä1935:nneltäMCMXXXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­viidenneltä1935:nnelleMCMXXXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­viidennelle
1936:nnelläMCMXXXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­kuudennella1936:nneltäMCMXXXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kuudennelta1936:nnelleMCMXXXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kuudennelle
1937:nnelläMCMXXXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­seitsemännellä1937:nneltäMCMXXXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä1937:nnelleMCMXXXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1938:nnelläMCMXXXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­kahdeksannella1938:nneltäMCMXXXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta1938:nnelleMCMXXXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1939:nnelläMCMXXXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kolmannella­kymmenennellä­yhdeksännellä1939:nneltäMCMXXXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1939:nnelleMCMXXXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1940:nnelläMCMXL:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä1940:nneltäMCMXL:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä1940:nnelleMCMXL:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle
1941:nnelläMCMXLI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­yhdennellä1941:nneltäMCMXLI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä1941:nnelleMCMXLI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdennelle
1942:nnelläMCMXLII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­kahdennella1942:nneltäMCMXLII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta1942:nnelleMCMXLII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdennelle
1943:nnelläMCMXLIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­kolmannella1943:nneltäMCMXLIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta1943:nnelleMCMXLIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kolmannelle
1944:nnelläMCMXLIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­neljännellä1944:nneltäMCMXLIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä1944:nnelleMCMXLIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­neljännelle
1945:nnelläMCMXLV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­viidennellä1945:nneltäMCMXLV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä1945:nnelleMCMXLV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­viidennelle
1946:nnelläMCMXLVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­kuudennella1946:nneltäMCMXLVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta1946:nnelleMCMXLVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kuudennelle
1947:nnelläMCMXLVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­seitsemännellä1947:nneltäMCMXLVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä1947:nnelleMCMXLVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1948:nnelläMCMXLVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­kahdeksannella1948:nneltäMCMXLVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta1948:nnelleMCMXLVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1949:nnelläMCMXLIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­neljännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä1949:nneltäMCMXLIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1949:nnelleMCMXLIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1950:nnelläMCML:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä1950:nneltäMCML:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä1950:nnelleMCML:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle
1951:nnelläMCMLI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­yhdennellä1951:nneltäMCMLI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä1951:nnelleMCMLI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­yhdennelle
1952:nnelläMCMLII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­kahdennella1952:nneltäMCMLII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kahdennelta1952:nnelleMCMLII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kahdennelle
1953:nnelläMCMLIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­kolmannella1953:nneltäMCMLIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kolmannelta1953:nnelleMCMLIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kolmannelle
1954:nnelläMCMLIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­neljännellä1954:nneltäMCMLIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­neljänneltä1954:nnelleMCMLIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­neljännelle
1955:nnelläMCMLV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­viidennellä1955:nneltäMCMLV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­viidenneltä1955:nnelleMCMLV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­viidennelle
1956:nnelläMCMLVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­kuudennella1956:nneltäMCMLVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kuudennelta1956:nnelleMCMLVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kuudennelle
1957:nnelläMCMLVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­seitsemännellä1957:nneltäMCMLVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä1957:nnelleMCMLVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1958:nnelläMCMLVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­kahdeksannella1958:nneltäMCMLVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta1958:nnelleMCMLVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1959:nnelläMCMLIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­yhdeksännellä1959:nneltäMCMLIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1959:nnelleMCMLIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1960:nnelläMCMLX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä1960:nneltäMCMLX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä1960:nnelleMCMLX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle
1961:nnelläMCMLXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­yhdennellä1961:nneltäMCMLXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä1961:nnelleMCMLXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­yhdennelle
1962:nnelläMCMLXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­kahdennella1962:nneltäMCMLXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kahdennelta1962:nnelleMCMLXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kahdennelle
1963:nnelläMCMLXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­kolmannella1963:nneltäMCMLXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kolmannelta1963:nnelleMCMLXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kolmannelle
1964:nnelläMCMLXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­neljännellä1964:nneltäMCMLXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­neljänneltä1964:nnelleMCMLXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­neljännelle
1965:nnelläMCMLXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­viidennellä1965:nneltäMCMLXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­viidenneltä1965:nnelleMCMLXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­viidennelle
1966:nnelläMCMLXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­kuudennella1966:nneltäMCMLXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kuudennelta1966:nnelleMCMLXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kuudennelle
1967:nnelläMCMLXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­seitsemännellä1967:nneltäMCMLXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä1967:nnelleMCMLXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1968:nnelläMCMLXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­kahdeksannella1968:nneltäMCMLXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta1968:nnelleMCMLXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1969:nnelläMCMLXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­yhdeksännellä1969:nneltäMCMLXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1969:nnelleMCMLXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1970:nnelläMCMLXX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä1970:nneltäMCMLXX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä1970:nnelleMCMLXX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle
1971:nnelläMCMLXXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­yhdennellä1971:nneltäMCMLXXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä1971:nnelleMCMLXXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­yhdennelle
1972:nnelläMCMLXXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kahdennella1972:nneltäMCMLXXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta1972:nnelleMCMLXXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kahdennelle
1973:nnelläMCMLXXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kolmannella1973:nneltäMCMLXXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta1973:nnelleMCMLXXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kolmannelle
1974:nnelläMCMLXXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­neljännellä1974:nneltäMCMLXXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä1974:nnelleMCMLXXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­neljännelle
1975:nnelläMCMLXXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­viidennellä1975:nneltäMCMLXXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä1975:nnelleMCMLXXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­viidennelle
1976:nnelläMCMLXXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kuudennella1976:nneltäMCMLXXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta1976:nnelleMCMLXXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kuudennelle
1977:nnelläMCMLXXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­seitsemännellä1977:nneltäMCMLXXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä1977:nnelleMCMLXXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1978:nnelläMCMLXXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kahdeksannella1978:nneltäMCMLXXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta1978:nnelleMCMLXXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1979:nnelläMCMLXXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä1979:nneltäMCMLXXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1979:nnelleMCMLXXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1980:nnelläMCMLXXX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä1980:nneltäMCMLXXX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä1980:nnelleMCMLXXX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle
1981:nnelläMCMLXXXI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­yhdennellä1981:nneltäMCMLXXXI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä1981:nnelleMCMLXXXI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­yhdennelle
1982:nnelläMCMLXXXII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kahdennella1982:nneltäMCMLXXXII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdennelta1982:nnelleMCMLXXXII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kahdennelle
1983:nnelläMCMLXXXIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kolmannella1983:nneltäMCMLXXXIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kolmannelta1983:nnelleMCMLXXXIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kolmannelle
1984:nnelläMCMLXXXIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­neljännellä1984:nneltäMCMLXXXIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­neljänneltä1984:nnelleMCMLXXXIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­neljännelle
1985:nnelläMCMLXXXV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­viidennellä1985:nneltäMCMLXXXV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­viidenneltä1985:nnelleMCMLXXXV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­viidennelle
1986:nnelläMCMLXXXVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kuudennella1986:nneltäMCMLXXXVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kuudennelta1986:nnelleMCMLXXXVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kuudennelle
1987:nnelläMCMLXXXVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­seitsemännellä1987:nneltäMCMLXXXVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä1987:nnelleMCMLXXXVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1988:nnelläMCMLXXXVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­kahdeksannella1988:nneltäMCMLXXXVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta1988:nnelleMCMLXXXVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1989:nnelläMCMLXXXIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­yhdeksännellä1989:nneltäMCMLXXXIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1989:nnelleMCMLXXXIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
1990:nnelläMCMXC:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä1990:nneltäMCMXC:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä1990:nnelleMCMXC:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle
1991:nnelläMCMXCI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­yhdennellä1991:nneltäMCMXCI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä1991:nnelleMCMXCI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­yhdennelle
1992:nnelläMCMXCII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kahdennella1992:nneltäMCMXCII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta1992:nnelleMCMXCII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kahdennelle
1993:nnelläMCMXCIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kolmannella1993:nneltäMCMXCIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta1993:nnelleMCMXCIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kolmannelle
1994:nnelläMCMXCIV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­neljännellä1994:nneltäMCMXCIV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä1994:nnelleMCMXCIV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­neljännelle
1995:nnelläMCMXCV:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­viidennellä1995:nneltäMCMXCV:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä1995:nnelleMCMXCV:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­viidennelle
1996:nnelläMCMXCVI:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kuudennella1996:nneltäMCMXCVI:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta1996:nnelleMCMXCVI:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kuudennelle
1997:nnelläMCMXCVII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­seitsemännellä1997:nneltäMCMXCVII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä1997:nnelleMCMXCVII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
1998:nnelläMCMXCVIII:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­kahdeksannella1998:nneltäMCMXCVIII:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta1998:nnelleMCMXCVIII:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
1999:nnelläMCMXCIX:llätuhannennella­yhdeksännellä­sadannella­yhdeksännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä1999:nneltäMCMXCIX:ltätuhannennelta­yhdeksänneltä­sadannelta­yhdeksänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä1999:nnelleMCMXCIX:lletuhannennelle­yhdeksännelle­sadannelle­yhdeksännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
2000:nnellaMM:llakahdennella­tuhannennella2000:nneltaMM:ltakahdennelta­tuhannennelta2000:nnelleMM:llekahdennelle­tuhannennelle
2001:nnelläMMI:lläkahdennella­tuhannennella­yhdennellä2001:nneltäMMI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­yhdenneltä2001:nnelleMMI:llekahdennelle­tuhannennelle­yhdennelle
2002:nnellaMMII:llakahdennella­tuhannennella­kahdennella2002:nneltaMMII:ltakahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta2002:nnelleMMII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle
2003:nnellaMMIII:llakahdennella­tuhannennella­kolmannella2003:nneltaMMIII:ltakahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta2003:nnelleMMIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle
2004:nnelläMMIV:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä2004:nneltäMMIV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä2004:nnelleMMIV:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle
2005:nnelläMMV:lläkahdennella­tuhannennella­viidennellä2005:nneltäMMV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­viidenneltä2005:nnelleMMV:llekahdennelle­tuhannennelle­viidennelle
2006:nnellaMMVI:llakahdennella­tuhannennella­kuudennella2006:nneltaMMVI:ltakahdennelta­tuhannennelta­kuudennelta2006:nnelleMMVI:llekahdennelle­tuhannennelle­kuudennelle
2007:nnelläMMVII:lläkahdennella­tuhannennella­seitsemännellä2007:nneltäMMVII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­seitsemänneltä2007:nnelleMMVII:llekahdennelle­tuhannennelle­seitsemännelle
2008:nnellaMMVIII:llakahdennella­tuhannennella­kahdeksannella2008:nneltaMMVIII:ltakahdennelta­tuhannennelta­kahdeksannelta2008:nnelleMMVIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdeksannelle
2009:nnelläMMIX:lläkahdennella­tuhannennella­yhdeksännellä2009:nneltäMMIX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­yhdeksänneltä2009:nnelleMMIX:llekahdennelle­tuhannennelle­yhdeksännelle
2010:nnelläMMX:lläkahdennella­tuhannennella­kymmenennellä2010:nneltäMMX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kymmenenneltä2010:nnelleMMX:llekahdennelle­tuhannennelle­kymmenennelle
2011:nnelläMMXI:lläkahdennella­tuhannennella­yhdennellä­toista2011:nneltäMMXI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­yhdenneltä­toista2011:nnelleMMXI:llekahdennelle­tuhannennelle­yhdennelle­toista
2012:nnelläMMXII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­toista2012:nneltäMMXII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­toista2012:nnelleMMXII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­toista
2013:nnelläMMXIII:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­toista2013:nneltäMMXIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­toista2013:nnelleMMXIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­toista
2014:nnelläMMXIV:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­toista2014:nneltäMMXIV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­toista2014:nnelleMMXIV:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­toista
2015:nnelläMMXV:lläkahdennella­tuhannennella­viidennellä­toista2015:nneltäMMXV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­viidenneltä­toista2015:nnelleMMXV:llekahdennelle­tuhannennelle­viidennelle­toista
2016:nnelläMMXVI:lläkahdennella­tuhannennella­kuudennella­toista2016:nneltäMMXVI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kuudennelta­toista2016:nnelleMMXVI:llekahdennelle­tuhannennelle­kuudennelle­toista
2017:nnelläMMXVII:lläkahdennella­tuhannennella­seitsemännellä­toista2017:nneltäMMXVII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­seitsemänneltä­toista2017:nnelleMMXVII:llekahdennelle­tuhannennelle­seitsemännelle­toista
2018:nnelläMMXVIII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdeksannella­toista2018:nneltäMMXVIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdeksannelta­toista2018:nnelleMMXVIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdeksannelle­toista
2019:nnelläMMXIX:lläkahdennella­tuhannennella­yhdeksännellä­toista2019:nneltäMMXIX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­yhdeksänneltä­toista2019:nnelleMMXIX:llekahdennelle­tuhannennelle­yhdeksännelle­toista
2020:nnelläMMXX:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä2020:nneltäMMXX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä2020:nnelleMMXX:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle
2021:nnelläMMXXI:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­yhdennellä2021:nneltäMMXXI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdenneltä2021:nnelleMMXXI:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdennelle
2022:nnelläMMXXII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­kahdennella2022:nneltäMMXXII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdennelta2022:nnelleMMXXII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdennelle
2023:nnelläMMXXIII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­kolmannella2023:nneltäMMXXIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kolmannelta2023:nnelleMMXXIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­kolmannelle
2024:nnelläMMXXIV:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­neljännellä2024:nneltäMMXXIV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­neljänneltä2024:nnelleMMXXIV:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­neljännelle
2025:nnelläMMXXV:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­viidennellä2025:nneltäMMXXV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­viidenneltä2025:nnelleMMXXV:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­viidennelle
2026:nnelläMMXXVI:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­kuudennella2026:nneltäMMXXVI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kuudennelta2026:nnelleMMXXVI:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­kuudennelle
2027:nnelläMMXXVII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­seitsemännellä2027:nneltäMMXXVII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä2027:nnelleMMXXVII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­seitsemännelle
2028:nnelläMMXXVIII:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­kahdeksannella2028:nneltäMMXXVIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta2028:nnelleMMXXVIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
2029:nnelläMMXXIX:lläkahdennella­tuhannennella­kahdennella­kymmenennellä­yhdeksännellä2029:nneltäMMXXIX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kahdennelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä2029:nnelleMMXXIX:llekahdennelle­tuhannennelle­kahdennelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
2030:nnelläMMXXX:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä2030:nneltäMMXXX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä2030:nnelleMMXXX:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle
2031:nnelläMMXXXI:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­yhdennellä2031:nneltäMMXXXI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdenneltä2031:nnelleMMXXXI:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdennelle
2032:nnelläMMXXXII:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­kahdennella2032:nneltäMMXXXII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdennelta2032:nnelleMMXXXII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdennelle
2033:nnelläMMXXXIII:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­kolmannella2033:nneltäMMXXXIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kolmannelta2033:nnelleMMXXXIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­kolmannelle
2034:nnelläMMXXXIV:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­neljännellä2034:nneltäMMXXXIV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­neljänneltä2034:nnelleMMXXXIV:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­neljännelle
2035:nnelläMMXXXV:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­viidennellä2035:nneltäMMXXXV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­viidenneltä2035:nnelleMMXXXV:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­viidennelle
2036:nnelläMMXXXVI:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­kuudennella2036:nneltäMMXXXVI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kuudennelta2036:nnelleMMXXXVI:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­kuudennelle
2037:nnelläMMXXXVII:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­seitsemännellä2037:nneltäMMXXXVII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä2037:nnelleMMXXXVII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­seitsemännelle
2038:nnelläMMXXXVIII:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­kahdeksannella2038:nneltäMMXXXVIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­kahdeksannelta2038:nnelleMMXXXVIII:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
2039:nnelläMMXXXIX:lläkahdennella­tuhannennella­kolmannella­kymmenennellä­yhdeksännellä2039:nneltäMMXXXIX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­kolmannelta­kymmenenneltä­yhdeksänneltä2039:nnelleMMXXXIX:llekahdennelle­tuhannennelle­kolmannelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
2040:nnelläMMXL:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä2040:nneltäMMXL:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä2040:nnelleMMXL:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle
2041:nnelläMMXLI:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­yhdennellä2041:nneltäMMXLI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdenneltä2041:nnelleMMXLI:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdennelle
2042:nnelläMMXLII:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­kahdennella2042:nneltäMMXLII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdennelta2042:nnelleMMXLII:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdennelle
2043:nnelläMMXLIII:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­kolmannella2043:nneltäMMXLIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kolmannelta2043:nnelleMMXLIII:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­kolmannelle
2044:nnelläMMXLIV:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­neljännellä2044:nneltäMMXLIV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­neljänneltä2044:nnelleMMXLIV:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­neljännelle
2045:nnelläMMXLV:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­viidennellä2045:nneltäMMXLV:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­viidenneltä2045:nnelleMMXLV:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­viidennelle
2046:nnelläMMXLVI:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­kuudennella2046:nneltäMMXLVI:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta2046:nnelleMMXLVI:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­kuudennelle
2047:nnelläMMXLVII:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­seitsemännellä2047:nneltäMMXLVII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­seitsemänneltä2047:nnelleMMXLVII:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­seitsemännelle
2048:nnelläMMXLVIII:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­kahdeksannella2048:nneltäMMXLVIII:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta2048:nnelleMMXLVIII:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle
2049:nnelläMMXLIX:lläkahdennella­tuhannennella­neljännellä­kymmenennellä­yhdeksännellä2049:nneltäMMXLIX:ltäkahdennelta­tuhannennelta­neljänneltä­kymmenenneltä­yhdeksänneltä2049:nnelleMMXLIX:llekahdennelle­tuhannennelle­neljännelle­kymmenennelle­yhdeksännelle
2050:nnelläMML:lläkahdennella­tuhannennella­viidennellä­kymmenennellä2050:nneltäMML:ltäkahdennelta­tuhannennelta­viidenneltä­kymmenenneltä2050:nnelleMML:llekahdennelle­tuhannennelle­viidennelle­kymmenennelle
3000:nnellaMMM:llakolmannella­tuhannennella3000:nneltaMMM:ltakolmannelta­tuhannennelta3000:nnelleMMM:llekolmannelle­tuhannennelle
4000:nnellaMMMM:llaneljännellä­tuhannennella4000:nneltaMMMM:ltaneljänneltä­tuhannennelta4000:nnelleMMMM:lleneljännelle­tuhannennelle
5000:nnellaviidennellä­tuhannennella5000:nneltaviidenneltä­tuhannennelta5000:nnelleviidennelle­tuhannennelle
6000:nnellakuudennella­tuhannennella6000:nneltakuudennelta­tuhannennelta6000:nnellekuudennelle­tuhannennelle
7000:nnellaseitsemännellä­tuhannennella7000:nneltaseitsemänneltä­tuhannennelta7000:nnelleseitsemännelle­tuhannennelle
8000:nnellakahdeksannella­tuhannennella8000:nneltakahdeksannelta­tuhannennelta8000:nnellekahdeksannelle­tuhannennelle
9000:nnellayhdeksännellä­tuhannennella9000:nneltayhdeksänneltä­tuhannennelta9000:nnelleyhdeksännelle­tuhannennelle
9876:nnelläyhdeksännellä­tuhannennella­kahdeksannella­sadannella­seitsemännellä­kymmenennellä­kuudennella9876:nneltäyhdeksänneltä­tuhannennelta­kahdeksannelta­sadannelta­seitsemänneltä­kymmenenneltä­kuudennelta9876:nnelleyhdeksännelle­tuhannennelle­kahdeksannelle­sadannelle­seitsemännelle­kymmenennelle­kuudennelle
10 000:nnellakymmenennellä­tuhannennella10 000:nneltakymmenenneltä­tuhannennelta10 000:nnellekymmenennelle­tuhannennelle
98 765:nnelläyhdeksännellä­kymmenennellä­kahdeksannella­tuhannennella seitsemännellä­sadannella­kuudennella­kymmenennellä­viidennellä98 765:nneltäyhdeksänneltä­kymmenenneltä­kahdeksannelta­tuhannennelta seitsemänneltä­sadannelta­kuudennelta­kymmenenneltä­viidenneltä98 765:nnelleyhdeksännelle­kymmenennelle­kahdeksannelle­tuhannennelle seitsemännelle­sadannelle­kuudennelle­kymmenennelle­viidennelle
100 000:nnellasadannella­tuhannennella100 000:nneltasadannelta­tuhannennelta100 000:nnellesadannelle­tuhannennelle
987 654:nnelläyhdeksännellä­sadannella­kahdeksannella­kymmenennellä­seitsemännellä­tuhannennella kuudennella­sadannella­viidennellä­kymmenennellä­neljännellä987 654:nneltäyhdeksänneltä­sadannelta­kahdeksannelta­kymmenenneltä­seitsemänneltä­tuhannennelta kuudennelta­sadannelta­viidenneltä­kymmenenneltä­neljänneltä987 654:nnelleyhdeksännelle­sadannelle­kahdeksannelle­kymmenennelle­seitsemännelle­tuhannennelle kuudennelle­sadannelle­viidennelle­kymmenennelle­neljännelle
milj:nnellamiljoonannellamilj:nneltamiljoonanneltamilj:nnellemiljoonannelle
mrd:nnellamiljardinnellamrd:nneltamiljardinneltamrd:nnellemiljardinnelle
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

J4 Yksikön essiivi, translatiivi, abessiivi

+essiivitranslatiiviabessiivi
0:ntenanollantena0:nneksinollanneksi0:nnettanollannetta
1:senäI:näensimmäisenä1:seksiI:ksiensimmäiseksi1:settäI:ttäensimmäisettä
2:senaII:natoisena2:seksiII:ksitoiseksi2:settaII:ttatoisetta
3:ntenaIII:nakolmantena3:nneksiIII:ksikolmanneksi3:nnettaIII:ttakolmannetta
4:ntenäIV:näneljäntenä4:nneksiIV:ksineljänneksi4:nnettäIV:ttäneljännettä
5:ntenäV:näviidentenä5:nneksiV:ksiviidenneksi5:nnettäV:ttäviidennettä
6:ntenaVI:nakuudentena6:nneksiVI:ksikuudenneksi6:nnettaVI:ttakuudennetta
7:ntenäVII:näseitsemäntenä7:nneksiVII:ksiseitsemänneksi7:nnettäVII:ttäseitsemännettä
8:ntenaVIII:nakahdeksantena8:nneksiVIII:ksikahdeksanneksi8:nnettaVIII:ttakahdeksannetta
9:ntenäIX:näyhdeksäntenä9:nneksiIX:ksiyhdeksänneksi9:nnettäIX:ttäyhdeksännettä
10:ntenäX:näkymmenentenä10:nneksiX:ksikymmenenneksi10:nnettäX:ttäkymmenennettä
11:ntenäXI:näyhdentenä­toista11:nneksiXI:ksiyhdenneksi­toista11:nnettäXI:ttäyhdennettä­toista
12:ntenaXII:nakahdentena­toista12:nneksiXII:ksikahdenneksi­toista12:nnettaXII:ttakahdennetta­toista
13:ntenaXIII:nakolmantena­toista13:nneksiXIII:ksikolmanneksi­toista13:nnettaXIII:ttakolmannetta­toista
14:ntenäXIV:näneljäntenä­toista14:nneksiXIV:ksineljänneksi­toista14:nnettäXIV:ttäneljännettä­toista
15:ntenäXV:näviidentenä­toista15:nneksiXV:ksiviidenneksi­toista15:nnettäXV:ttäviidennettä­toista
16:ntenaXVI:nakuudentena­toista16:nneksiXVI:ksikuudenneksi­toista16:nnettaXVI:ttakuudennetta­toista
17:ntenäXVII:näseitsemäntenä­toista17:nneksiXVII:ksiseitsemänneksi­toista17:nnettäXVII:ttäseitsemännettä­toista
18:ntenaXVIII:nakahdeksantena­toista18:nneksiXVIII:ksikahdeksanneksi­toista18:nnettaXVIII:ttakahdeksannetta­toista
19:ntenäXIX:näyhdeksäntenä­toista19:nneksiXIX:ksiyhdeksänneksi­toista19:nnettäXIX:ttäyhdeksännettä­toista
20:ntenäXX:näkahdentena­kymmenentenä20:nneksiXX:ksikahdenneksi­kymmenenneksi20:nnettäXX:ttäkahdennetta­kymmenennettä
21:ntenäXXI:näkahdentena­kymmenentenä­yhdentenä21:nneksiXXI:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi21:nnettäXXI:ttäkahdennetta­kymmenennettä­yhdennettä
22:ntenaXXII:nakahdentena­kymmenentenä­kahdentena22:nneksiXXII:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi22:nnettaXXII:ttakahdennetta­kymmenennettä­kahdennetta
23:ntenaXXIII:nakahdentena­kymmenentenä­kolmantena23:nneksiXXIII:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi23:nnettaXXIII:ttakahdennetta­kymmenennettä­kolmannetta
24:ntenäXXIV:näkahdentena­kymmenentenä­neljäntenä24:nneksiXXIV:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi24:nnettäXXIV:ttäkahdennetta­kymmenennettä­neljännettä
25:ntenäXXV:näkahdentena­kymmenentenä­viidentenä25:nneksiXXV:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi25:nnettäXXV:ttäkahdennetta­kymmenennettä­viidennettä
26:ntenaXXVI:nakahdentena­kymmenentenä­kuudentena26:nneksiXXVI:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi26:nnettaXXVI:ttakahdennetta­kymmenennettä­kuudennetta
27:ntenäXXVII:näkahdentena­kymmenentenä­seitsemäntenä27:nneksiXXVII:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi27:nnettäXXVII:ttäkahdennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
28:ntenaXXVIII:nakahdentena­kymmenentenä­kahdeksantena28:nneksiXXVIII:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi28:nnettaXXVIII:ttakahdennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
29:ntenäXXIX:näkahdentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä29:nneksiXXIX:ksikahdenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi29:nnettäXXIX:ttäkahdennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
30:ntenäXXX:näkolmantena­kymmenentenä30:nneksiXXX:ksikolmanneksi­kymmenenneksi30:nnettäXXX:ttäkolmannetta­kymmenennettä
31:ntenäXXXI:näkolmantena­kymmenentenä­yhdentenä31:nneksiXXXI:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi31:nnettäXXXI:ttäkolmannetta­kymmenennettä­yhdennettä
32:ntenaXXXII:nakolmantena­kymmenentenä­kahdentena32:nneksiXXXII:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi32:nnettaXXXII:ttakolmannetta­kymmenennettä­kahdennetta
33:ntenaXXXIII:nakolmantena­kymmenentenä­kolmantena33:nneksiXXXIII:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi33:nnettaXXXIII:ttakolmannetta­kymmenennettä­kolmannetta
34:ntenäXXXIV:näkolmantena­kymmenentenä­neljäntenä34:nneksiXXXIV:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi34:nnettäXXXIV:ttäkolmannetta­kymmenennettä­neljännettä
35:ntenäXXXV:näkolmantena­kymmenentenä­viidentenä35:nneksiXXXV:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi35:nnettäXXXV:ttäkolmannetta­kymmenennettä­viidennettä
36:ntenaXXXVI:nakolmantena­kymmenentenä­kuudentena36:nneksiXXXVI:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi36:nnettaXXXVI:ttakolmannetta­kymmenennettä­kuudennetta
37:ntenäXXXVII:näkolmantena­kymmenentenä­seitsemäntenä37:nneksiXXXVII:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi37:nnettäXXXVII:ttäkolmannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
38:ntenaXXXVIII:nakolmantena­kymmenentenä­kahdeksantena38:nneksiXXXVIII:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi38:nnettaXXXVIII:ttakolmannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
39:ntenäXXXIX:näkolmantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä39:nneksiXXXIX:ksikolmanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi39:nnettäXXXIX:ttäkolmannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
40:ntenäXL:näneljäntenä­kymmenentenä40:nneksiXL:ksineljänneksi­kymmenenneksi40:nnettäXL:ttäneljännettä­kymmenennettä
41:ntenäXLI:näneljäntenä­kymmenentenä­yhdentenä41:nneksiXLI:ksineljänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi41:nnettäXLI:ttäneljännettä­kymmenennettä­yhdennettä
42:ntenaXLII:naneljäntenä­kymmenentenä­kahdentena42:nneksiXLII:ksineljänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi42:nnettaXLII:ttaneljännettä­kymmenennettä­kahdennetta
43:ntenaXLIII:naneljäntenä­kymmenentenä­kolmantena43:nneksiXLIII:ksineljänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi43:nnettaXLIII:ttaneljännettä­kymmenennettä­kolmannetta
44:ntenäXLIV:näneljäntenä­kymmenentenä­neljäntenä44:nneksiXLIV:ksineljänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi44:nnettäXLIV:ttäneljännettä­kymmenennettä­neljännettä
45:ntenäXLV:näneljäntenä­kymmenentenä­viidentenä45:nneksiXLV:ksineljänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi45:nnettäXLV:ttäneljännettä­kymmenennettä­viidennettä
46:ntenaXLVI:naneljäntenä­kymmenentenä­kuudentena46:nneksiXLVI:ksineljänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi46:nnettaXLVI:ttaneljännettä­kymmenennettä­kuudennetta
47:ntenäXLVII:näneljäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä47:nneksiXLVII:ksineljänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi47:nnettäXLVII:ttäneljännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
48:ntenaXLVIII:naneljäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena48:nneksiXLVIII:ksineljänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi48:nnettaXLVIII:ttaneljännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
49:ntenäXLIX:näneljäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä49:nneksiXLIX:ksineljänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi49:nnettäXLIX:ttäneljännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
50:ntenäL:näviidentenä­kymmenentenä50:nneksiL:ksiviidenneksi­kymmenenneksi50:nnettäL:ttäviidennettä­kymmenennettä
51:ntenäLI:näviidentenä­kymmenentenä­yhdentenä51:nneksiLI:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi51:nnettäLI:ttäviidennettä­kymmenennettä­yhdennettä
52:ntenaLII:naviidentenä­kymmenentenä­kahdentena52:nneksiLII:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi52:nnettaLII:ttaviidennettä­kymmenennettä­kahdennetta
53:ntenaLIII:naviidentenä­kymmenentenä­kolmantena53:nneksiLIII:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi53:nnettaLIII:ttaviidennettä­kymmenennettä­kolmannetta
54:ntenäLIV:näviidentenä­kymmenentenä­neljäntenä54:nneksiLIV:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi54:nnettäLIV:ttäviidennettä­kymmenennettä­neljännettä
55:ntenäLV:näviidentenä­kymmenentenä­viidentenä55:nneksiLV:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi55:nnettäLV:ttäviidennettä­kymmenennettä­viidennettä
56:ntenaLVI:naviidentenä­kymmenentenä­kuudentena56:nneksiLVI:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi56:nnettaLVI:ttaviidennettä­kymmenennettä­kuudennetta
57:ntenäLVII:näviidentenä­kymmenentenä­seitsemäntenä57:nneksiLVII:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi57:nnettäLVII:ttäviidennettä­kymmenennettä­seitsemännettä
58:ntenaLVIII:naviidentenä­kymmenentenä­kahdeksantena58:nneksiLVIII:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi58:nnettaLVIII:ttaviidennettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
59:ntenäLIX:näviidentenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä59:nneksiLIX:ksiviidenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi59:nnettäLIX:ttäviidennettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
60:ntenäLX:näkuudentena­kymmenentenä60:nneksiLX:ksikuudenneksi­kymmenenneksi60:nnettäLX:ttäkuudennetta­kymmenennettä
61:ntenäLXI:näkuudentena­kymmenentenä­yhdentenä61:nneksiLXI:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi61:nnettäLXI:ttäkuudennetta­kymmenennettä­yhdennettä
62:ntenaLXII:nakuudentena­kymmenentenä­kahdentena62:nneksiLXII:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi62:nnettaLXII:ttakuudennetta­kymmenennettä­kahdennetta
63:ntenaLXIII:nakuudentena­kymmenentenä­kolmantena63:nneksiLXIII:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi63:nnettaLXIII:ttakuudennetta­kymmenennettä­kolmannetta
64:ntenäLXIV:näkuudentena­kymmenentenä­neljäntenä64:nneksiLXIV:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi64:nnettäLXIV:ttäkuudennetta­kymmenennettä­neljännettä
65:ntenäLXV:näkuudentena­kymmenentenä­viidentenä65:nneksiLXV:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi65:nnettäLXV:ttäkuudennetta­kymmenennettä­viidennettä
66:ntenaLXVI:nakuudentena­kymmenentenä­kuudentena66:nneksiLXVI:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi66:nnettaLXVI:ttakuudennetta­kymmenennettä­kuudennetta
67:ntenäLXVII:näkuudentena­kymmenentenä­seitsemäntenä67:nneksiLXVII:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi67:nnettäLXVII:ttäkuudennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
68:ntenaLXVIII:nakuudentena­kymmenentenä­kahdeksantena68:nneksiLXVIII:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi68:nnettaLXVIII:ttakuudennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
69:ntenäLXIX:näkuudentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä69:nneksiLXIX:ksikuudenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi69:nnettäLXIX:ttäkuudennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
70:ntenäLXX:näseitsemäntenä­kymmenentenä70:nneksiLXX:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi70:nnettäLXX:ttäseitsemännettä­kymmenennettä
71:ntenäLXXI:näseitsemäntenä­kymmenentenä­yhdentenä71:nneksiLXXI:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi71:nnettäLXXI:ttäseitsemännettä­kymmenennettä­yhdennettä
72:ntenaLXXII:naseitsemäntenä­kymmenentenä­kahdentena72:nneksiLXXII:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi72:nnettaLXXII:ttaseitsemännettä­kymmenennettä­kahdennetta
73:ntenaLXXIII:naseitsemäntenä­kymmenentenä­kolmantena73:nneksiLXXIII:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi73:nnettaLXXIII:ttaseitsemännettä­kymmenennettä­kolmannetta
74:ntenäLXXIV:näseitsemäntenä­kymmenentenä­neljäntenä74:nneksiLXXIV:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi74:nnettäLXXIV:ttäseitsemännettä­kymmenennettä­neljännettä
75:ntenäLXXV:näseitsemäntenä­kymmenentenä­viidentenä75:nneksiLXXV:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi75:nnettäLXXV:ttäseitsemännettä­kymmenennettä­viidennettä
76:ntenaLXXVI:naseitsemäntenä­kymmenentenä­kuudentena76:nneksiLXXVI:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi76:nnettaLXXVI:ttaseitsemännettä­kymmenennettä­kuudennetta
77:ntenäLXXVII:näseitsemäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä77:nneksiLXXVII:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi77:nnettäLXXVII:ttäseitsemännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
78:ntenaLXXVIII:naseitsemäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena78:nneksiLXXVIII:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi78:nnettaLXXVIII:ttaseitsemännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
79:ntenäLXXIX:näseitsemäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä79:nneksiLXXIX:ksiseitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi79:nnettäLXXIX:ttäseitsemännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
80:ntenäLXXX:näkahdeksantena­kymmenentenä80:nneksiLXXX:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi80:nnettäLXXX:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä
81:ntenäLXXXI:näkahdeksantena­kymmenentenä­yhdentenä81:nneksiLXXXI:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi81:nnettäLXXXI:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä­yhdennettä
82:ntenaLXXXII:nakahdeksantena­kymmenentenä­kahdentena82:nneksiLXXXII:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi82:nnettaLXXXII:ttakahdeksannetta­kymmenennettä­kahdennetta
83:ntenaLXXXIII:nakahdeksantena­kymmenentenä­kolmantena83:nneksiLXXXIII:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi83:nnettaLXXXIII:ttakahdeksannetta­kymmenennettä­kolmannetta
84:ntenäLXXXIV:näkahdeksantena­kymmenentenä­neljäntenä84:nneksiLXXXIV:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi84:nnettäLXXXIV:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä­neljännettä
85:ntenäLXXXV:näkahdeksantena­kymmenentenä­viidentenä85:nneksiLXXXV:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi85:nnettäLXXXV:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä­viidennettä
86:ntenaLXXXVI:nakahdeksantena­kymmenentenä­kuudentena86:nneksiLXXXVI:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi86:nnettaLXXXVI:ttakahdeksannetta­kymmenennettä­kuudennetta
87:ntenäLXXXVII:näkahdeksantena­kymmenentenä­seitsemäntenä87:nneksiLXXXVII:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi87:nnettäLXXXVII:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
88:ntenaLXXXVIII:nakahdeksantena­kymmenentenä­kahdeksantena88:nneksiLXXXVIII:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi88:nnettaLXXXVIII:ttakahdeksannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
89:ntenäLXXXIX:näkahdeksantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä89:nneksiLXXXIX:ksikahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi89:nnettäLXXXIX:ttäkahdeksannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
90:ntenäXC:näyhdeksäntenä­kymmenentenä90:nneksiXC:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi90:nnettäXC:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä
91:ntenäXCI:näyhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdentenä91:nneksiXCI:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi91:nnettäXCI:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä­yhdennettä
92:ntenaXCII:nayhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdentena92:nneksiXCII:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi92:nnettaXCII:ttayhdeksännettä­kymmenennettä­kahdennetta
93:ntenaXCIII:nayhdeksäntenä­kymmenentenä­kolmantena93:nneksiXCIII:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi93:nnettaXCIII:ttayhdeksännettä­kymmenennettä­kolmannetta
94:ntenäXCIV:näyhdeksäntenä­kymmenentenä­neljäntenä94:nneksiXCIV:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi94:nnettäXCIV:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä­neljännettä
95:ntenäXCV:näyhdeksäntenä­kymmenentenä­viidentenä95:nneksiXCV:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi95:nnettäXCV:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä­viidennettä
96:ntenaXCVI:nayhdeksäntenä­kymmenentenä­kuudentena96:nneksiXCVI:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi96:nnettaXCVI:ttayhdeksännettä­kymmenennettä­kuudennetta
97:ntenäXCVII:näyhdeksäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä97:nneksiXCVII:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi97:nnettäXCVII:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
98:ntenaXCVIII:nayhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena98:nneksiXCVIII:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi98:nnettaXCVIII:ttayhdeksännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
99:ntenäXCIX:näyhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä99:nneksiXCIX:ksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi99:nnettäXCIX:ttäyhdeksännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
100:ntenaC:nasadantena100:nneksiC:ksisadanneksi100:nnettaC:ttasadannetta
101:ntenäCI:näsadantena­yhdentenä101:nneksiCI:ksisadanneksi­yhdenneksi101:nnettäCI:ttäsadannetta­yhdennettä
102:ntenaCII:nasadantena­kahdentena102:nneksiCII:ksisadanneksi­kahdenneksi102:nnettaCII:ttasadannetta­kahdennetta
103:ntenaCIII:nasadantena­kolmantena103:nneksiCIII:ksisadanneksi­kolmanneksi103:nnettaCIII:ttasadannetta­kolmannetta
104:ntenäCIV:näsadantena­neljäntenä104:nneksiCIV:ksisadanneksi­neljänneksi104:nnettäCIV:ttäsadannetta­neljännettä
105:ntenäCV:näsadantena­viidentenä105:nneksiCV:ksisadanneksi­viidenneksi105:nnettäCV:ttäsadannetta­viidennettä
106:ntenaCVI:nasadantena­kuudentena106:nneksiCVI:ksisadanneksi­kuudenneksi106:nnettaCVI:ttasadannetta­kuudennetta
107:ntenäCVII:näsadantena­seitsemäntenä107:nneksiCVII:ksisadanneksi­seitsemänneksi107:nnettäCVII:ttäsadannetta­seitsemännettä
108:ntenaCVIII:nasadantena­kahdeksantena108:nneksiCVIII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi108:nnettaCVIII:ttasadannetta­kahdeksannetta
109:ntenäCIX:näsadantena­yhdeksäntenä109:nneksiCIX:ksisadanneksi­yhdeksänneksi109:nnettäCIX:ttäsadannetta­yhdeksännettä
110:ntenäCX:näsadantena­kymmenentenä110:nneksiCX:ksisadanneksi­kymmenenneksi110:nnettäCX:ttäsadannetta­kymmenennettä
111:ntenäCXI:näsadantena­yhdentenä­toista111:nneksiCXI:ksisadanneksi­yhdenneksi­toista111:nnettäCXI:ttäsadannetta­yhdennettä­toista
112:ntenäCXII:näsadantena­kahdentena­toista112:nneksiCXII:ksisadanneksi­kahdenneksi­toista112:nnettäCXII:ttäsadannetta­kahdennetta­toista
113:ntenäCXIII:näsadantena­kolmantena­toista113:nneksiCXIII:ksisadanneksi­kolmanneksi­toista113:nnettäCXIII:ttäsadannetta­kolmannetta­toista
114:ntenäCXIV:näsadantena­neljäntenä­toista114:nneksiCXIV:ksisadanneksi­neljänneksi­toista114:nnettäCXIV:ttäsadannetta­neljännettä­toista
115:ntenäCXV:näsadantena­viidentenä­toista115:nneksiCXV:ksisadanneksi­viidenneksi­toista115:nnettäCXV:ttäsadannetta­viidennettä­toista
116:ntenäCXVI:näsadantena­kuudentena­toista116:nneksiCXVI:ksisadanneksi­kuudenneksi­toista116:nnettäCXVI:ttäsadannetta­kuudennetta­toista
117:ntenäCXVII:näsadantena­seitsemäntenä­toista117:nneksiCXVII:ksisadanneksi­seitsemänneksi­toista117:nnettäCXVII:ttäsadannetta­seitsemännettä­toista
118:ntenäCXVIII:näsadantena­kahdeksantena­toista118:nneksiCXVIII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­toista118:nnettäCXVIII:ttäsadannetta­kahdeksannetta­toista
119:ntenäCXIX:näsadantena­yhdeksäntenä­toista119:nneksiCXIX:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­toista119:nnettäCXIX:ttäsadannetta­yhdeksännettä­toista
120:ntenäCXX:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä120:nneksiCXX:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi120:nnettäCXX:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä
121:ntenäCXXI:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­yhdentenä121:nneksiCXXI:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi121:nnettäCXXI:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdennettä
122:ntenäCXXII:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­kahdentena122:nneksiCXXII:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi122:nnettäCXXII:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdennetta
123:ntenäCXXIII:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­kolmantena123:nneksiCXXIII:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi123:nnettäCXXIII:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kolmannetta
124:ntenäCXXIV:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­neljäntenä124:nneksiCXXIV:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi124:nnettäCXXIV:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­neljännettä
125:ntenäCXXV:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­viidentenä125:nneksiCXXV:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi125:nnettäCXXV:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­viidennettä
126:ntenäCXXVI:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­kuudentena126:nneksiCXXVI:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi126:nnettäCXXVI:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kuudennetta
127:ntenäCXXVII:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­seitsemäntenä127:nneksiCXXVII:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi127:nnettäCXXVII:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
128:ntenäCXXVIII:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­kahdeksantena128:nneksiCXXVIII:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi128:nnettäCXXVIII:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
129:ntenäCXXIX:näsadantena­kahdentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä129:nneksiCXXIX:ksisadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi129:nnettäCXXIX:ttäsadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
130:ntenäCXXX:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä130:nneksiCXXX:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi130:nnettäCXXX:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä
131:ntenäCXXXI:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­yhdentenä131:nneksiCXXXI:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi131:nnettäCXXXI:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdennettä
132:ntenäCXXXII:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­kahdentena132:nneksiCXXXII:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi132:nnettäCXXXII:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdennetta
133:ntenäCXXXIII:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­kolmantena133:nneksiCXXXIII:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi133:nnettäCXXXIII:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kolmannetta
134:ntenäCXXXIV:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­neljäntenä134:nneksiCXXXIV:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi134:nnettäCXXXIV:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­neljännettä
135:ntenäCXXXV:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­viidentenä135:nneksiCXXXV:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi135:nnettäCXXXV:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­viidennettä
136:ntenäCXXXVI:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­kuudentena136:nneksiCXXXVI:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi136:nnettäCXXXVI:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kuudennetta
137:ntenäCXXXVII:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­seitsemäntenä137:nneksiCXXXVII:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi137:nnettäCXXXVII:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
138:ntenäCXXXVIII:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­kahdeksantena138:nneksiCXXXVIII:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi138:nnettäCXXXVIII:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
139:ntenäCXXXIX:näsadantena­kolmantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä139:nneksiCXXXIX:ksisadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi139:nnettäCXXXIX:ttäsadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
140:ntenäCXL:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä140:nneksiCXL:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi140:nnettäCXL:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä
141:ntenäCXLI:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdentenä141:nneksiCXLI:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi141:nnettäCXLI:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdennettä
142:ntenäCXLII:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdentena142:nneksiCXLII:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi142:nnettäCXLII:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdennetta
143:ntenäCXLIII:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kolmantena143:nneksiCXLIII:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi143:nnettäCXLIII:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kolmannetta
144:ntenäCXLIV:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­neljäntenä144:nneksiCXLIV:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi144:nnettäCXLIV:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­neljännettä
145:ntenäCXLV:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­viidentenä145:nneksiCXLV:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi145:nnettäCXLV:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­viidennettä
146:ntenäCXLVI:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kuudentena146:nneksiCXLVI:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi146:nnettäCXLVI:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kuudennetta
147:ntenäCXLVII:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä147:nneksiCXLVII:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi147:nnettäCXLVII:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
148:ntenäCXLVIII:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena148:nneksiCXLVIII:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi148:nnettäCXLVIII:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
149:ntenäCXLIX:näsadantena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä149:nneksiCXLIX:ksisadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi149:nnettäCXLIX:ttäsadannetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
150:ntenäCL:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä150:nneksiCL:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi150:nnettäCL:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä
151:ntenäCLI:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­yhdentenä151:nneksiCLI:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi151:nnettäCLI:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­yhdennettä
152:ntenäCLII:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­kahdentena152:nneksiCLII:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi152:nnettäCLII:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kahdennetta
153:ntenäCLIII:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­kolmantena153:nneksiCLIII:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi153:nnettäCLIII:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kolmannetta
154:ntenäCLIV:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­neljäntenä154:nneksiCLIV:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi154:nnettäCLIV:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­neljännettä
155:ntenäCLV:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­viidentenä155:nneksiCLV:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi155:nnettäCLV:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­viidennettä
156:ntenäCLVI:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­kuudentena156:nneksiCLVI:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi156:nnettäCLVI:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kuudennetta
157:ntenäCLVII:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­seitsemäntenä157:nneksiCLVII:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi157:nnettäCLVII:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­seitsemännettä
158:ntenäCLVIII:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­kahdeksantena158:nneksiCLVIII:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi158:nnettäCLVIII:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
159:ntenäCLIX:näsadantena­viidentenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä159:nneksiCLIX:ksisadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi159:nnettäCLIX:ttäsadannetta­viidennettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
160:ntenäCLX:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä160:nneksiCLX:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi160:nnettäCLX:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä
161:ntenäCLXI:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­yhdentenä161:nneksiCLXI:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi161:nnettäCLXI:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­yhdennettä
162:ntenäCLXII:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­kahdentena162:nneksiCLXII:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi162:nnettäCLXII:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kahdennetta
163:ntenäCLXIII:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­kolmantena163:nneksiCLXIII:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi163:nnettäCLXIII:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kolmannetta
164:ntenäCLXIV:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­neljäntenä164:nneksiCLXIV:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi164:nnettäCLXIV:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­neljännettä
165:ntenäCLXV:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­viidentenä165:nneksiCLXV:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi165:nnettäCLXV:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­viidennettä
166:ntenäCLXVI:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­kuudentena166:nneksiCLXVI:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi166:nnettäCLXVI:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kuudennetta
167:ntenäCLXVII:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­seitsemäntenä167:nneksiCLXVII:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi167:nnettäCLXVII:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
168:ntenäCLXVIII:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­kahdeksantena168:nneksiCLXVIII:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi168:nnettäCLXVIII:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
169:ntenäCLXIX:näsadantena­kuudentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä169:nneksiCLXIX:ksisadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi169:nnettäCLXIX:ttäsadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
170:ntenäCLXX:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä170:nneksiCLXX:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi170:nnettäCLXX:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä
171:ntenäCLXXI:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­yhdentenä171:nneksiCLXXI:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi171:nnettäCLXXI:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­yhdennettä
172:ntenäCLXXII:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kahdentena172:nneksiCLXXII:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi172:nnettäCLXXII:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kahdennetta
173:ntenäCLXXIII:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kolmantena173:nneksiCLXXIII:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi173:nnettäCLXXIII:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kolmannetta
174:ntenäCLXXIV:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­neljäntenä174:nneksiCLXXIV:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi174:nnettäCLXXIV:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­neljännettä
175:ntenäCLXXV:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­viidentenä175:nneksiCLXXV:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi175:nnettäCLXXV:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­viidennettä
176:ntenäCLXXVI:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kuudentena176:nneksiCLXXVI:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi176:nnettäCLXXVI:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kuudennetta
177:ntenäCLXXVII:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä177:nneksiCLXXVII:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi177:nnettäCLXXVII:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
178:ntenäCLXXVIII:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena178:nneksiCLXXVIII:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi178:nnettäCLXXVIII:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
179:ntenäCLXXIX:näsadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä179:nneksiCLXXIX:ksisadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi179:nnettäCLXXIX:ttäsadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
180:ntenäCLXXX:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä180:nneksiCLXXX:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi180:nnettäCLXXX:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä
181:ntenäCLXXXI:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­yhdentenä181:nneksiCLXXXI:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi181:nnettäCLXXXI:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­yhdennettä
182:ntenäCLXXXII:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kahdentena182:nneksiCLXXXII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi182:nnettäCLXXXII:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kahdennetta
183:ntenäCLXXXIII:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kolmantena183:nneksiCLXXXIII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi183:nnettäCLXXXIII:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kolmannetta
184:ntenäCLXXXIV:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­neljäntenä184:nneksiCLXXXIV:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi184:nnettäCLXXXIV:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­neljännettä
185:ntenäCLXXXV:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­viidentenä185:nneksiCLXXXV:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi185:nnettäCLXXXV:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­viidennettä
186:ntenäCLXXXVI:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kuudentena186:nneksiCLXXXVI:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi186:nnettäCLXXXVI:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kuudennetta
187:ntenäCLXXXVII:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­seitsemäntenä187:nneksiCLXXXVII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi187:nnettäCLXXXVII:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
188:ntenäCLXXXVIII:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kahdeksantena188:nneksiCLXXXVIII:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi188:nnettäCLXXXVIII:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
189:ntenäCLXXXIX:näsadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä189:nneksiCLXXXIX:ksisadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi189:nnettäCLXXXIX:ttäsadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
190:ntenäCXC:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä190:nneksiCXC:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi190:nnettäCXC:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä
191:ntenäCXCI:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdentenä191:nneksiCXCI:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi191:nnettäCXCI:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­yhdennettä
192:ntenäCXCII:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdentena192:nneksiCXCII:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi192:nnettäCXCII:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kahdennetta
193:ntenäCXCIII:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kolmantena193:nneksiCXCIII:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi193:nnettäCXCIII:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kolmannetta
194:ntenäCXCIV:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­neljäntenä194:nneksiCXCIV:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi194:nnettäCXCIV:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­neljännettä
195:ntenäCXCV:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­viidentenä195:nneksiCXCV:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi195:nnettäCXCV:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­viidennettä
196:ntenäCXCVI:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kuudentena196:nneksiCXCVI:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi196:nnettäCXCVI:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kuudennetta
197:ntenäCXCVII:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä197:nneksiCXCVII:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi197:nnettäCXCVII:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
198:ntenäCXCVIII:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena198:nneksiCXCVIII:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi198:nnettäCXCVIII:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
199:ntenäCXCIX:näsadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä199:nneksiCXCIX:ksisadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi199:nnettäCXCIX:ttäsadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
200:ntenaCC:nakahdentena­sadantena200:nneksiCC:ksikahdenneksi­sadanneksi200:nnettaCC:ttakahdennetta­sadannetta
300:ntenaCCC:nakolmantena­sadantena300:nneksiCCC:ksikolmanneksi­sadanneksi300:nnettaCCC:ttakolmannetta­sadannetta
400:ntenaCD:naneljäntenä­sadantena400:nneksiCD:ksineljänneksi­sadanneksi400:nnettaCD:ttaneljännettä­sadannetta
500:ntenaD:naviidentenä­sadantena500:nneksiD:ksiviidenneksi­sadanneksi500:nnettaD:ttaviidennettä­sadannetta
600:ntenaDC:nakuudentena­sadantena600:nneksiDC:ksikuudenneksi­sadanneksi600:nnettaDC:ttakuudennetta­sadannetta
700:ntenaDCC:naseitsemäntenä­sadantena700:nneksiDCC:ksiseitsemänneksi­sadanneksi700:nnettaDCC:ttaseitsemännettä­sadannetta
800:ntenaDCCC:nakahdeksantena­sadantena800:nneksiDCCC:ksikahdeksanneksi­sadanneksi800:nnettaDCCC:ttakahdeksannetta­sadannetta
900:ntenaCM:nayhdeksäntenä­sadantena900:nneksiCM:ksiyhdeksänneksi­sadanneksi900:nnettaCM:ttayhdeksännettä­sadannetta
987:ntenäCMLXXXVII:näyhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­seitsemäntenä987:nneksiCMLXXXVII:ksiyhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi987:nnettäCMLXXXVII:ttäyhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
1000:ntenaM:natuhannentena1000:nneksiM:ksituhannenneksi1000:nnettaM:ttatuhannennetta
1001:ntenäMI:nätuhannentena­yhdentenä1001:nneksiMI:ksituhannenneksi­yhdenneksi1001:nnettäMI:ttätuhannennetta­yhdennettä
1002:ntenaMII:natuhannentena­kahdentena1002:nneksiMII:ksituhannenneksi­kahdenneksi1002:nnettaMII:ttatuhannennetta­kahdennetta
1003:ntenaMIII:natuhannentena­kolmantena1003:nneksiMIII:ksituhannenneksi­kolmanneksi1003:nnettaMIII:ttatuhannennetta­kolmannetta
1900:ntenaMCM:natuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena1900:nneksiMCM:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi1900:nnettaMCM:ttatuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta
1901:ntenäMCMI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdentenä1901:nneksiMCMI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdenneksi1901:nnettäMCMI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdennettä
1902:ntenäMCMII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena1902:nneksiMCMII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi1902:nnettäMCMII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta
1903:ntenäMCMIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena1903:nneksiMCMIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi1903:nnettäMCMIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta
1904:ntenäMCMIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä1904:nneksiMCMIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi1904:nnettäMCMIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä
1905:ntenäMCMV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä1905:nneksiMCMV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi1905:nnettäMCMV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä
1906:ntenäMCMVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena1906:nneksiMCMVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi1906:nnettäMCMVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta
1907:ntenäMCMVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä1907:nneksiMCMVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi1907:nnettäMCMVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä
1908:ntenäMCMVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena1908:nneksiMCMVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi1908:nnettäMCMVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta
1909:ntenäMCMIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä1909:nneksiMCMIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi1909:nnettäMCMIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä
1910:ntenäMCMX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kymmenentenä1910:nneksiMCMX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kymmenenneksi1910:nnettäMCMX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kymmenennettä
1911:ntenäMCMXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdentenä­toista1911:nneksiMCMXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdenneksi­toista1911:nnettäMCMXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdennettä­toista
1912:ntenäMCMXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­toista1912:nneksiMCMXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­toista1912:nnettäMCMXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­toista
1913:ntenäMCMXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­toista1913:nneksiMCMXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­toista1913:nnettäMCMXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­toista
1914:ntenäMCMXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­toista1914:nneksiMCMXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­toista1914:nnettäMCMXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­toista
1915:ntenäMCMXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­toista1915:nneksiMCMXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­toista1915:nnettäMCMXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­toista
1916:ntenäMCMXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­toista1916:nneksiMCMXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­toista1916:nnettäMCMXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­toista
1917:ntenäMCMXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­toista1917:nneksiMCMXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­toista1917:nnettäMCMXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­toista
1918:ntenäMCMXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­toista1918:nneksiMCMXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­toista1918:nnettäMCMXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­toista
1919:ntenäMCMXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­toista1919:nneksiMCMXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­toista1919:nnettäMCMXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­toista
1920:ntenäMCMXX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä1920:nneksiMCMXX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi1920:nnettäMCMXX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä
1921:ntenäMCMXXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­yhdentenä1921:nneksiMCMXXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1921:nnettäMCMXXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdennettä
1922:ntenäMCMXXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­kahdentena1922:nneksiMCMXXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1922:nnettäMCMXXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdennetta
1923:ntenäMCMXXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­kolmantena1923:nneksiMCMXXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1923:nnettäMCMXXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kolmannetta
1924:ntenäMCMXXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­neljäntenä1924:nneksiMCMXXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1924:nnettäMCMXXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­neljännettä
1925:ntenäMCMXXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­viidentenä1925:nneksiMCMXXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1925:nnettäMCMXXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­viidennettä
1926:ntenäMCMXXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­kuudentena1926:nneksiMCMXXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1926:nnettäMCMXXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kuudennetta
1927:ntenäMCMXXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­seitsemäntenä1927:nneksiMCMXXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1927:nnettäMCMXXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
1928:ntenäMCMXXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­kahdeksantena1928:nneksiMCMXXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1928:nnettäMCMXXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
1929:ntenäMCMXXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä1929:nneksiMCMXXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1929:nnettäMCMXXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
1930:ntenäMCMXXX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä1930:nneksiMCMXXX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi1930:nnettäMCMXXX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä
1931:ntenäMCMXXXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­yhdentenä1931:nneksiMCMXXXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1931:nnettäMCMXXXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdennettä
1932:ntenäMCMXXXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­kahdentena1932:nneksiMCMXXXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1932:nnettäMCMXXXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdennetta
1933:ntenäMCMXXXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­kolmantena1933:nneksiMCMXXXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1933:nnettäMCMXXXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kolmannetta
1934:ntenäMCMXXXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­neljäntenä1934:nneksiMCMXXXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1934:nnettäMCMXXXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­neljännettä
1935:ntenäMCMXXXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­viidentenä1935:nneksiMCMXXXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1935:nnettäMCMXXXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­viidennettä
1936:ntenäMCMXXXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­kuudentena1936:nneksiMCMXXXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1936:nnettäMCMXXXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kuudennetta
1937:ntenäMCMXXXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­seitsemäntenä1937:nneksiMCMXXXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1937:nnettäMCMXXXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
1938:ntenäMCMXXXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­kahdeksantena1938:nneksiMCMXXXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1938:nnettäMCMXXXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
1939:ntenäMCMXXXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kolmantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä1939:nneksiMCMXXXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1939:nnettäMCMXXXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
1940:ntenäMCMXL:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä1940:nneksiMCMXL:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi1940:nnettäMCMXL:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä
1941:ntenäMCMXLI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdentenä1941:nneksiMCMXLI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1941:nnettäMCMXLI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdennettä
1942:ntenäMCMXLII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdentena1942:nneksiMCMXLII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1942:nnettäMCMXLII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdennetta
1943:ntenäMCMXLIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kolmantena1943:nneksiMCMXLIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1943:nnettäMCMXLIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kolmannetta
1944:ntenäMCMXLIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­neljäntenä1944:nneksiMCMXLIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1944:nnettäMCMXLIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­neljännettä
1945:ntenäMCMXLV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­viidentenä1945:nneksiMCMXLV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1945:nnettäMCMXLV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­viidennettä
1946:ntenäMCMXLVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kuudentena1946:nneksiMCMXLVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1946:nnettäMCMXLVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kuudennetta
1947:ntenäMCMXLVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä1947:nneksiMCMXLVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1947:nnettäMCMXLVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
1948:ntenäMCMXLVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena1948:nneksiMCMXLVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1948:nnettäMCMXLVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
1949:ntenäMCMXLIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä1949:nneksiMCMXLIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1949:nnettäMCMXLIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
1950:ntenäMCML:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä1950:nneksiMCML:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi1950:nnettäMCML:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä
1951:ntenäMCMLI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­yhdentenä1951:nneksiMCMLI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1951:nnettäMCMLI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­yhdennettä
1952:ntenäMCMLII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­kahdentena1952:nneksiMCMLII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1952:nnettäMCMLII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kahdennetta
1953:ntenäMCMLIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­kolmantena1953:nneksiMCMLIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1953:nnettäMCMLIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kolmannetta
1954:ntenäMCMLIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­neljäntenä1954:nneksiMCMLIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1954:nnettäMCMLIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­neljännettä
1955:ntenäMCMLV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­viidentenä1955:nneksiMCMLV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1955:nnettäMCMLV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­viidennettä
1956:ntenäMCMLVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­kuudentena1956:nneksiMCMLVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1956:nnettäMCMLVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kuudennetta
1957:ntenäMCMLVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­seitsemäntenä1957:nneksiMCMLVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1957:nnettäMCMLVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­seitsemännettä
1958:ntenäMCMLVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­kahdeksantena1958:nneksiMCMLVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1958:nnettäMCMLVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
1959:ntenäMCMLIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä1959:nneksiMCMLIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1959:nnettäMCMLIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
1960:ntenäMCMLX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä1960:nneksiMCMLX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi1960:nnettäMCMLX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä
1961:ntenäMCMLXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­yhdentenä1961:nneksiMCMLXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1961:nnettäMCMLXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­yhdennettä
1962:ntenäMCMLXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­kahdentena1962:nneksiMCMLXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1962:nnettäMCMLXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kahdennetta
1963:ntenäMCMLXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­kolmantena1963:nneksiMCMLXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1963:nnettäMCMLXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kolmannetta
1964:ntenäMCMLXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­neljäntenä1964:nneksiMCMLXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1964:nnettäMCMLXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­neljännettä
1965:ntenäMCMLXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­viidentenä1965:nneksiMCMLXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1965:nnettäMCMLXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­viidennettä
1966:ntenäMCMLXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­kuudentena1966:nneksiMCMLXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1966:nnettäMCMLXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kuudennetta
1967:ntenäMCMLXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­seitsemäntenä1967:nneksiMCMLXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1967:nnettäMCMLXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
1968:ntenäMCMLXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­kahdeksantena1968:nneksiMCMLXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1968:nnettäMCMLXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
1969:ntenäMCMLXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä1969:nneksiMCMLXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1969:nnettäMCMLXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
1970:ntenäMCMLXX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä1970:nneksiMCMLXX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi1970:nnettäMCMLXX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä
1971:ntenäMCMLXXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­yhdentenä1971:nneksiMCMLXXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1971:nnettäMCMLXXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­yhdennettä
1972:ntenäMCMLXXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kahdentena1972:nneksiMCMLXXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1972:nnettäMCMLXXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kahdennetta
1973:ntenäMCMLXXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kolmantena1973:nneksiMCMLXXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1973:nnettäMCMLXXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kolmannetta
1974:ntenäMCMLXXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­neljäntenä1974:nneksiMCMLXXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1974:nnettäMCMLXXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­neljännettä
1975:ntenäMCMLXXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­viidentenä1975:nneksiMCMLXXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1975:nnettäMCMLXXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­viidennettä
1976:ntenäMCMLXXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kuudentena1976:nneksiMCMLXXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1976:nnettäMCMLXXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kuudennetta
1977:ntenäMCMLXXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä1977:nneksiMCMLXXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1977:nnettäMCMLXXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
1978:ntenäMCMLXXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena1978:nneksiMCMLXXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1978:nnettäMCMLXXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
1979:ntenäMCMLXXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä1979:nneksiMCMLXXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1979:nnettäMCMLXXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
1980:ntenäMCMLXXX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä1980:nneksiMCMLXXX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi1980:nnettäMCMLXXX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä
1981:ntenäMCMLXXXI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­yhdentenä1981:nneksiMCMLXXXI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1981:nnettäMCMLXXXI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­yhdennettä
1982:ntenäMCMLXXXII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kahdentena1982:nneksiMCMLXXXII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1982:nnettäMCMLXXXII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kahdennetta
1983:ntenäMCMLXXXIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kolmantena1983:nneksiMCMLXXXIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1983:nnettäMCMLXXXIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kolmannetta
1984:ntenäMCMLXXXIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­neljäntenä1984:nneksiMCMLXXXIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1984:nnettäMCMLXXXIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­neljännettä
1985:ntenäMCMLXXXV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­viidentenä1985:nneksiMCMLXXXV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1985:nnettäMCMLXXXV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­viidennettä
1986:ntenäMCMLXXXVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kuudentena1986:nneksiMCMLXXXVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1986:nnettäMCMLXXXVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kuudennetta
1987:ntenäMCMLXXXVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­seitsemäntenä1987:nneksiMCMLXXXVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1987:nnettäMCMLXXXVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
1988:ntenäMCMLXXXVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­kahdeksantena1988:nneksiMCMLXXXVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1988:nnettäMCMLXXXVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
1989:ntenäMCMLXXXIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä1989:nneksiMCMLXXXIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1989:nnettäMCMLXXXIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
1990:ntenäMCMXC:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä1990:nneksiMCMXC:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi1990:nnettäMCMXC:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä
1991:ntenäMCMXCI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdentenä1991:nneksiMCMXCI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi1991:nnettäMCMXCI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­yhdennettä
1992:ntenäMCMXCII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdentena1992:nneksiMCMXCII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi1992:nnettäMCMXCII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kahdennetta
1993:ntenäMCMXCIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kolmantena1993:nneksiMCMXCIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi1993:nnettäMCMXCIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kolmannetta
1994:ntenäMCMXCIV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­neljäntenä1994:nneksiMCMXCIV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi1994:nnettäMCMXCIV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­neljännettä
1995:ntenäMCMXCV:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­viidentenä1995:nneksiMCMXCV:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi1995:nnettäMCMXCV:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­viidennettä
1996:ntenäMCMXCVI:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kuudentena1996:nneksiMCMXCVI:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi1996:nnettäMCMXCVI:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kuudennetta
1997:ntenäMCMXCVII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä1997:nneksiMCMXCVII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi1997:nnettäMCMXCVII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
1998:ntenäMCMXCVIII:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena1998:nneksiMCMXCVIII:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi1998:nnettäMCMXCVIII:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
1999:ntenäMCMXCIX:nätuhannentena­yhdeksäntenä­sadantena­yhdeksäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä1999:nneksiMCMXCIX:ksituhannenneksi­yhdeksänneksi­sadanneksi­yhdeksänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi1999:nnettäMCMXCIX:ttätuhannennetta­yhdeksännettä­sadannetta­yhdeksännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
2000:ntenaMM:nakahdentena­tuhannentena2000:nneksiMM:ksikahdenneksi­tuhannenneksi2000:nnettaMM:ttakahdennetta­tuhannennetta
2001:ntenäMMI:näkahdentena­tuhannentena­yhdentenä2001:nneksiMMI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­yhdenneksi2001:nnettäMMI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­yhdennettä
2002:ntenaMMII:nakahdentena­tuhannentena­kahdentena2002:nneksiMMII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi2002:nnettaMMII:ttakahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta
2003:ntenaMMIII:nakahdentena­tuhannentena­kolmantena2003:nneksiMMIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi2003:nnettaMMIII:ttakahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta
2004:ntenäMMIV:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä2004:nneksiMMIV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi2004:nnettäMMIV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä
2005:ntenäMMV:näkahdentena­tuhannentena­viidentenä2005:nneksiMMV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­viidenneksi2005:nnettäMMV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­viidennettä
2006:ntenaMMVI:nakahdentena­tuhannentena­kuudentena2006:nneksiMMVI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kuudenneksi2006:nnettaMMVI:ttakahdennetta­tuhannennetta­kuudennetta
2007:ntenäMMVII:näkahdentena­tuhannentena­seitsemäntenä2007:nneksiMMVII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­seitsemänneksi2007:nnettäMMVII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­seitsemännettä
2008:ntenaMMVIII:nakahdentena­tuhannentena­kahdeksantena2008:nneksiMMVIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdeksanneksi2008:nnettaMMVIII:ttakahdennetta­tuhannennetta­kahdeksannetta
2009:ntenäMMIX:näkahdentena­tuhannentena­yhdeksäntenä2009:nneksiMMIX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­yhdeksänneksi2009:nnettäMMIX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­yhdeksännettä
2010:ntenäMMX:näkahdentena­tuhannentena­kymmenentenä2010:nneksiMMX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kymmenenneksi2010:nnettäMMX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kymmenennettä
2011:ntenäMMXI:näkahdentena­tuhannentena­yhdentenä­toista2011:nneksiMMXI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­yhdenneksi­toista2011:nnettäMMXI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­yhdennettä­toista
2012:ntenäMMXII:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­toista2012:nneksiMMXII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­toista2012:nnettäMMXII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­toista
2013:ntenäMMXIII:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­toista2013:nneksiMMXIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­toista2013:nnettäMMXIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­toista
2014:ntenäMMXIV:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­toista2014:nneksiMMXIV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­toista2014:nnettäMMXIV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­toista
2015:ntenäMMXV:näkahdentena­tuhannentena­viidentenä­toista2015:nneksiMMXV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­viidenneksi­toista2015:nnettäMMXV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­viidennettä­toista
2016:ntenäMMXVI:näkahdentena­tuhannentena­kuudentena­toista2016:nneksiMMXVI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kuudenneksi­toista2016:nnettäMMXVI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kuudennetta­toista
2017:ntenäMMXVII:näkahdentena­tuhannentena­seitsemäntenä­toista2017:nneksiMMXVII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­seitsemänneksi­toista2017:nnettäMMXVII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­seitsemännettä­toista
2018:ntenäMMXVIII:näkahdentena­tuhannentena­kahdeksantena­toista2018:nneksiMMXVIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdeksanneksi­toista2018:nnettäMMXVIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdeksannetta­toista
2019:ntenäMMXIX:näkahdentena­tuhannentena­yhdeksäntenä­toista2019:nneksiMMXIX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­yhdeksänneksi­toista2019:nnettäMMXIX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­yhdeksännettä­toista
2020:ntenäMMXX:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä2020:nneksiMMXX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi2020:nnettäMMXX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä
2021:ntenäMMXXI:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­yhdentenä2021:nneksiMMXXI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi2021:nnettäMMXXI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdennettä
2022:ntenäMMXXII:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­kahdentena2022:nneksiMMXXII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi2022:nnettäMMXXII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdennetta
2023:ntenäMMXXIII:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­kolmantena2023:nneksiMMXXIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi2023:nnettäMMXXIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­kolmannetta
2024:ntenäMMXXIV:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­neljäntenä2024:nneksiMMXXIV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi2024:nnettäMMXXIV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­neljännettä
2025:ntenäMMXXV:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­viidentenä2025:nneksiMMXXV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi2025:nnettäMMXXV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­viidennettä
2026:ntenäMMXXVI:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­kuudentena2026:nneksiMMXXVI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi2026:nnettäMMXXVI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­kuudennetta
2027:ntenäMMXXVII:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­seitsemäntenä2027:nneksiMMXXVII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi2027:nnettäMMXXVII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­seitsemännettä
2028:ntenäMMXXVIII:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­kahdeksantena2028:nneksiMMXXVIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi2028:nnettäMMXXVIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
2029:ntenäMMXXIX:näkahdentena­tuhannentena­kahdentena­kymmenentenä­yhdeksäntenä2029:nneksiMMXXIX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kahdenneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi2029:nnettäMMXXIX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kahdennetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
2030:ntenäMMXXX:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä2030:nneksiMMXXX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi2030:nnettäMMXXX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä
2031:ntenäMMXXXI:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­yhdentenä2031:nneksiMMXXXI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi2031:nnettäMMXXXI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdennettä
2032:ntenäMMXXXII:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­kahdentena2032:nneksiMMXXXII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi2032:nnettäMMXXXII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdennetta
2033:ntenäMMXXXIII:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­kolmantena2033:nneksiMMXXXIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi2033:nnettäMMXXXIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­kolmannetta
2034:ntenäMMXXXIV:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­neljäntenä2034:nneksiMMXXXIV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­neljänneksi2034:nnettäMMXXXIV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­neljännettä
2035:ntenäMMXXXV:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­viidentenä2035:nneksiMMXXXV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­viidenneksi2035:nnettäMMXXXV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­viidennettä
2036:ntenäMMXXXVI:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­kuudentena2036:nneksiMMXXXVI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi2036:nnettäMMXXXVI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­kuudennetta
2037:ntenäMMXXXVII:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­seitsemäntenä2037:nneksiMMXXXVII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi2037:nnettäMMXXXVII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­seitsemännettä
2038:ntenäMMXXXVIII:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­kahdeksantena2038:nneksiMMXXXVIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi2038:nnettäMMXXXVIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­kahdeksannetta
2039:ntenäMMXXXIX:näkahdentena­tuhannentena­kolmantena­kymmenentenä­yhdeksäntenä2039:nneksiMMXXXIX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­kolmanneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi2039:nnettäMMXXXIX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­kolmannetta­kymmenennettä­yhdeksännettä
2040:ntenäMMXL:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä2040:nneksiMMXL:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi2040:nnettäMMXL:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä
2041:ntenäMMXLI:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdentenä2041:nneksiMMXLI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdenneksi2041:nnettäMMXLI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdennettä
2042:ntenäMMXLII:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdentena2042:nneksiMMXLII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdenneksi2042:nnettäMMXLII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdennetta
2043:ntenäMMXLIII:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­kolmantena2043:nneksiMMXLIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kolmanneksi2043:nnettäMMXLIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­kolmannetta
2044:ntenäMMXLIV:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­neljäntenä2044:nneksiMMXLIV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­neljänneksi2044:nnettäMMXLIV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­neljännettä
2045:ntenäMMXLV:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­viidentenä2045:nneksiMMXLV:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­viidenneksi2045:nnettäMMXLV:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­viidennettä
2046:ntenäMMXLVI:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­kuudentena2046:nneksiMMXLVI:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi2046:nnettäMMXLVI:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­kuudennetta
2047:ntenäMMXLVII:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­seitsemäntenä2047:nneksiMMXLVII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi2047:nnettäMMXLVII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­seitsemännettä
2048:ntenäMMXLVIII:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena2048:nneksiMMXLVIII:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi2048:nnettäMMXLVIII:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta
2049:ntenäMMXLIX:näkahdentena­tuhannentena­neljäntenä­kymmenentenä­yhdeksäntenä2049:nneksiMMXLIX:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­neljänneksi­kymmenenneksi­yhdeksänneksi2049:nnettäMMXLIX:ttäkahdennetta­tuhannennetta­neljännettä­kymmenennettä­yhdeksännettä
2050:ntenäMML:näkahdentena­tuhannentena­viidentenä­kymmenentenä2050:nneksiMML:ksikahdenneksi­tuhannenneksi­viidenneksi­kymmenenneksi2050:nnettäMML:ttäkahdennetta­tuhannennetta­viidennettä­kymmenennettä
3000:ntenaMMM:nakolmantena­tuhannentena3000:nneksiMMM:ksikolmanneksi­tuhannenneksi3000:nnettaMMM:ttakolmannetta­tuhannennetta
4000:ntenaMMMM:naneljäntenä­tuhannentena4000:nneksiMMMM:ksineljänneksi­tuhannenneksi4000:nnettaMMMM:ttaneljännettä­tuhannennetta
5000:ntenaviidentenä­tuhannentena5000:nneksiviidenneksi­tuhannenneksi5000:nnettaviidennettä­tuhannennetta
6000:ntenakuudentena­tuhannentena6000:nneksikuudenneksi­tuhannenneksi6000:nnettakuudennetta­tuhannennetta
7000:ntenaseitsemäntenä­tuhannentena7000:nneksiseitsemänneksi­tuhannenneksi7000:nnettaseitsemännettä­tuhannennetta
8000:ntenakahdeksantena­tuhannentena8000:nneksikahdeksanneksi­tuhannenneksi8000:nnettakahdeksannetta­tuhannennetta
9000:ntenayhdeksäntenä­tuhannentena9000:nneksiyhdeksänneksi­tuhannenneksi9000:nnettayhdeksännettä­tuhannennetta
9876:ntenäyhdeksäntenä­tuhannentena­kahdeksantena­sadantena­seitsemäntenä­kymmenentenä­kuudentena9876:nneksiyhdeksänneksi­tuhannenneksi­kahdeksanneksi­sadanneksi­seitsemänneksi­kymmenenneksi­kuudenneksi9876:nnettäyhdeksännettä­tuhannennetta­kahdeksannetta­sadannetta­seitsemännettä­kymmenennettä­kuudennetta
10 000:ntenakymmenentenä­tuhannentena10 000:nneksikymmenenneksi­tuhannenneksi10 000:nnettakymmenennettä­tuhannennetta
98 765:ntenäyhdeksäntenä­kymmenentenä­kahdeksantena­tuhannentena seitsemäntenä­sadantena­kuudentena­kymmenentenä­viidentenä98 765:nneksiyhdeksänneksi­kymmenenneksi­kahdeksanneksi­tuhannenneksi seitsemänneksi­sadanneksi­kuudenneksi­kymmenenneksi­viidenneksi98 765:nnettäyhdeksännettä­kymmenennettä­kahdeksannetta­tuhannennetta seitsemännettä­sadannetta­kuudennetta­kymmenennettä­viidennettä
100 000:ntenasadantena­tuhannentena100 000:nneksisadanneksi­tuhannenneksi100 000:nnettasadannetta­tuhannennetta
987 654:ntenäyhdeksäntenä­sadantena­kahdeksantena­kymmenentenä­seitsemäntenä­tuhannentena kuudentena­sadantena­viidentenä­kymmenentenä­neljäntenä987 654:nneksiyhdeksänneksi­sadanneksi­kahdeksanneksi­kymmenenneksi­seitsemänneksi­tuhannenneksi kuudenneksi­sadanneksi­viidenneksi­kymmenenneksi­neljänneksi987 654:nnettäyhdeksännettä­sadannetta­kahdeksannetta­kymmenennettä­seitsemännettä­tuhannennetta kuudennetta­sadannetta­viidennettä­kymmenennettä­neljännettä
milj:ntenamiljoonantenamilj:nneksimiljoonanneksimilj:nnettamiljoonannetta
mrd:ntenamiljardintenamrd:nneksimiljardinneksimrd:nnettamiljardinnetta
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

J5 Monikon nominatiivi, genetiivi, partitiivi

+nominatiivigenetiivipartitiivi
0:nnetnollannet0:nsiennollansien0:nsianollansia
1:setI:tensimmäiset1:stenI:tenensimmäisten1:siäI:iäensimmäisiä
2:setII:ttoiset2:stenII:tentoisten2:siaII:iatoisia
3:nnetIII:tkolmannet3:nsienIII:ienkolmansien3:nsiaIII:iakolmansia
4:nnetIV:tneljännet4:nsienIV:ienneljänsien4:nsiäIV:iäneljänsiä
5:nnetV:tviidennet5:nsienV:ienviidensien5:nsiäV:iäviidensiä
6:nnetVI:tkuudennet6:nsienVI:ienkuudensien6:nsiaVI:iakuudensia
7:nnetVII:tseitsemännet7:nsienVII:ienseitsemänsien7:nsiäVII:iäseitsemänsiä
8:nnetVIII:tkahdeksannet8:nsienVIII:ienkahdeksansien8:nsiaVIII:iakahdeksansia
9:nnetIX:tyhdeksännet9:nsienIX:ienyhdeksänsien9:nsiäIX:iäyhdeksänsiä
10:nnetX:tkymmenennet10:nsienX:ienkymmenensien10:nsiäX:iäkymmenensiä
11:nnetXI:tyhdennet­toista11:nsienXI:ienyhdensien­toista11:nsiäXI:iäyhdensiä­toista
12:nnetXII:tkahdennet­toista12:nsienXII:ienkahdensien­toista12:nsiaXII:iakahdensia­toista
13:nnetXIII:tkolmannet­toista13:nsienXIII:ienkolmansien­toista13:nsiaXIII:iakolmansia­toista
14:nnetXIV:tneljännet­toista14:nsienXIV:ienneljänsien­toista14:nsiäXIV:iäneljänsiä­toista
15:nnetXV:tviidennet­toista15:nsienXV:ienviidensien­toista15:nsiäXV:iäviidensiä­toista
16:nnetXVI:tkuudennet­toista16:nsienXVI:ienkuudensien­toista16:nsiaXVI:iakuudensia­toista
17:nnetXVII:tseitsemännet­toista17:nsienXVII:ienseitsemänsien­toista17:nsiäXVII:iäseitsemänsiä­toista
18:nnetXVIII:tkahdeksannet­toista18:nsienXVIII:ienkahdeksansien­toista18:nsiaXVIII:iakahdeksansia­toista
19:nnetXIX:tyhdeksännet­toista19:nsienXIX:ienyhdeksänsien­toista19:nsiäXIX:iäyhdeksänsiä­toista
20:nnetXX:tkahdennet­kymmenennet20:nsienXX:ienkahdensien­kymmenensien20:nsiäXX:iäkahdensia­kymmenensiä
21:nnetXXI:tkahdennet­kymmenennet­yhdennet21:nsienXXI:ienkahdensien­kymmenensien­yhdensien21:nsiäXXI:iäkahdensia­kymmenensiä­yhdensiä
22:nnetXXII:tkahdennet­kymmenennet­kahdennet22:nsienXXII:ienkahdensien­kymmenensien­kahdensien22:nsiaXXII:iakahdensia­kymmenensiä­kahdensia
23:nnetXXIII:tkahdennet­kymmenennet­kolmannet23:nsienXXIII:ienkahdensien­kymmenensien­kolmansien23:nsiaXXIII:iakahdensia­kymmenensiä­kolmansia
24:nnetXXIV:tkahdennet­kymmenennet­neljännet24:nsienXXIV:ienkahdensien­kymmenensien­neljänsien24:nsiäXXIV:iäkahdensia­kymmenensiä­neljänsiä
25:nnetXXV:tkahdennet­kymmenennet­viidennet25:nsienXXV:ienkahdensien­kymmenensien­viidensien25:nsiäXXV:iäkahdensia­kymmenensiä­viidensiä
26:nnetXXVI:tkahdennet­kymmenennet­kuudennet26:nsienXXVI:ienkahdensien­kymmenensien­kuudensien26:nsiaXXVI:iakahdensia­kymmenensiä­kuudensia
27:nnetXXVII:tkahdennet­kymmenennet­seitsemännet27:nsienXXVII:ienkahdensien­kymmenensien­seitsemänsien27:nsiäXXVII:iäkahdensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
28:nnetXXVIII:tkahdennet­kymmenennet­kahdeksannet28:nsienXXVIII:ienkahdensien­kymmenensien­kahdeksansien28:nsiaXXVIII:iakahdensia­kymmenensiä­kahdeksansia
29:nnetXXIX:tkahdennet­kymmenennet­yhdeksännet29:nsienXXIX:ienkahdensien­kymmenensien­yhdeksänsien29:nsiäXXIX:iäkahdensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
30:nnetXXX:tkolmannet­kymmenennet30:nsienXXX:ienkolmansien­kymmenensien30:nsiäXXX:iäkolmansia­kymmenensiä
31:nnetXXXI:tkolmannet­kymmenennet­yhdennet31:nsienXXXI:ienkolmansien­kymmenensien­yhdensien31:nsiäXXXI:iäkolmansia­kymmenensiä­yhdensiä
32:nnetXXXII:tkolmannet­kymmenennet­kahdennet32:nsienXXXII:ienkolmansien­kymmenensien­kahdensien32:nsiaXXXII:iakolmansia­kymmenensiä­kahdensia
33:nnetXXXIII:tkolmannet­kymmenennet­kolmannet33:nsienXXXIII:ienkolmansien­kymmenensien­kolmansien33:nsiaXXXIII:iakolmansia­kymmenensiä­kolmansia
34:nnetXXXIV:tkolmannet­kymmenennet­neljännet34:nsienXXXIV:ienkolmansien­kymmenensien­neljänsien34:nsiäXXXIV:iäkolmansia­kymmenensiä­neljänsiä
35:nnetXXXV:tkolmannet­kymmenennet­viidennet35:nsienXXXV:ienkolmansien­kymmenensien­viidensien35:nsiäXXXV:iäkolmansia­kymmenensiä­viidensiä
36:nnetXXXVI:tkolmannet­kymmenennet­kuudennet36:nsienXXXVI:ienkolmansien­kymmenensien­kuudensien36:nsiaXXXVI:iakolmansia­kymmenensiä­kuudensia
37:nnetXXXVII:tkolmannet­kymmenennet­seitsemännet37:nsienXXXVII:ienkolmansien­kymmenensien­seitsemänsien37:nsiäXXXVII:iäkolmansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
38:nnetXXXVIII:tkolmannet­kymmenennet­kahdeksannet38:nsienXXXVIII:ienkolmansien­kymmenensien­kahdeksansien38:nsiaXXXVIII:iakolmansia­kymmenensiä­kahdeksansia
39:nnetXXXIX:tkolmannet­kymmenennet­yhdeksännet39:nsienXXXIX:ienkolmansien­kymmenensien­yhdeksänsien39:nsiäXXXIX:iäkolmansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
40:nnetXL:tneljännet­kymmenennet40:nsienXL:ienneljänsien­kymmenensien40:nsiäXL:iäneljänsiä­kymmenensiä
41:nnetXLI:tneljännet­kymmenennet­yhdennet41:nsienXLI:ienneljänsien­kymmenensien­yhdensien41:nsiäXLI:iäneljänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
42:nnetXLII:tneljännet­kymmenennet­kahdennet42:nsienXLII:ienneljänsien­kymmenensien­kahdensien42:nsiaXLII:ianeljänsiä­kymmenensiä­kahdensia
43:nnetXLIII:tneljännet­kymmenennet­kolmannet43:nsienXLIII:ienneljänsien­kymmenensien­kolmansien43:nsiaXLIII:ianeljänsiä­kymmenensiä­kolmansia
44:nnetXLIV:tneljännet­kymmenennet­neljännet44:nsienXLIV:ienneljänsien­kymmenensien­neljänsien44:nsiäXLIV:iäneljänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
45:nnetXLV:tneljännet­kymmenennet­viidennet45:nsienXLV:ienneljänsien­kymmenensien­viidensien45:nsiäXLV:iäneljänsiä­kymmenensiä­viidensiä
46:nnetXLVI:tneljännet­kymmenennet­kuudennet46:nsienXLVI:ienneljänsien­kymmenensien­kuudensien46:nsiaXLVI:ianeljänsiä­kymmenensiä­kuudensia
47:nnetXLVII:tneljännet­kymmenennet­seitsemännet47:nsienXLVII:ienneljänsien­kymmenensien­seitsemänsien47:nsiäXLVII:iäneljänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
48:nnetXLVIII:tneljännet­kymmenennet­kahdeksannet48:nsienXLVIII:ienneljänsien­kymmenensien­kahdeksansien48:nsiaXLVIII:ianeljänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
49:nnetXLIX:tneljännet­kymmenennet­yhdeksännet49:nsienXLIX:ienneljänsien­kymmenensien­yhdeksänsien49:nsiäXLIX:iäneljänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
50:nnetL:tviidennet­kymmenennet50:nsienL:ienviidensien­kymmenensien50:nsiäL:iäviidensiä­kymmenensiä
51:nnetLI:tviidennet­kymmenennet­yhdennet51:nsienLI:ienviidensien­kymmenensien­yhdensien51:nsiäLI:iäviidensiä­kymmenensiä­yhdensiä
52:nnetLII:tviidennet­kymmenennet­kahdennet52:nsienLII:ienviidensien­kymmenensien­kahdensien52:nsiaLII:iaviidensiä­kymmenensiä­kahdensia
53:nnetLIII:tviidennet­kymmenennet­kolmannet53:nsienLIII:ienviidensien­kymmenensien­kolmansien53:nsiaLIII:iaviidensiä­kymmenensiä­kolmansia
54:nnetLIV:tviidennet­kymmenennet­neljännet54:nsienLIV:ienviidensien­kymmenensien­neljänsien54:nsiäLIV:iäviidensiä­kymmenensiä­neljänsiä
55:nnetLV:tviidennet­kymmenennet­viidennet55:nsienLV:ienviidensien­kymmenensien­viidensien55:nsiäLV:iäviidensiä­kymmenensiä­viidensiä
56:nnetLVI:tviidennet­kymmenennet­kuudennet56:nsienLVI:ienviidensien­kymmenensien­kuudensien56:nsiaLVI:iaviidensiä­kymmenensiä­kuudensia
57:nnetLVII:tviidennet­kymmenennet­seitsemännet57:nsienLVII:ienviidensien­kymmenensien­seitsemänsien57:nsiäLVII:iäviidensiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
58:nnetLVIII:tviidennet­kymmenennet­kahdeksannet58:nsienLVIII:ienviidensien­kymmenensien­kahdeksansien58:nsiaLVIII:iaviidensiä­kymmenensiä­kahdeksansia
59:nnetLIX:tviidennet­kymmenennet­yhdeksännet59:nsienLIX:ienviidensien­kymmenensien­yhdeksänsien59:nsiäLIX:iäviidensiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
60:nnetLX:tkuudennet­kymmenennet60:nsienLX:ienkuudensien­kymmenensien60:nsiäLX:iäkuudensia­kymmenensiä
61:nnetLXI:tkuudennet­kymmenennet­yhdennet61:nsienLXI:ienkuudensien­kymmenensien­yhdensien61:nsiäLXI:iäkuudensia­kymmenensiä­yhdensiä
62:nnetLXII:tkuudennet­kymmenennet­kahdennet62:nsienLXII:ienkuudensien­kymmenensien­kahdensien62:nsiaLXII:iakuudensia­kymmenensiä­kahdensia
63:nnetLXIII:tkuudennet­kymmenennet­kolmannet63:nsienLXIII:ienkuudensien­kymmenensien­kolmansien63:nsiaLXIII:iakuudensia­kymmenensiä­kolmansia
64:nnetLXIV:tkuudennet­kymmenennet­neljännet64:nsienLXIV:ienkuudensien­kymmenensien­neljänsien64:nsiäLXIV:iäkuudensia­kymmenensiä­neljänsiä
65:nnetLXV:tkuudennet­kymmenennet­viidennet65:nsienLXV:ienkuudensien­kymmenensien­viidensien65:nsiäLXV:iäkuudensia­kymmenensiä­viidensiä
66:nnetLXVI:tkuudennet­kymmenennet­kuudennet66:nsienLXVI:ienkuudensien­kymmenensien­kuudensien66:nsiaLXVI:iakuudensia­kymmenensiä­kuudensia
67:nnetLXVII:tkuudennet­kymmenennet­seitsemännet67:nsienLXVII:ienkuudensien­kymmenensien­seitsemänsien67:nsiäLXVII:iäkuudensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
68:nnetLXVIII:tkuudennet­kymmenennet­kahdeksannet68:nsienLXVIII:ienkuudensien­kymmenensien­kahdeksansien68:nsiaLXVIII:iakuudensia­kymmenensiä­kahdeksansia
69:nnetLXIX:tkuudennet­kymmenennet­yhdeksännet69:nsienLXIX:ienkuudensien­kymmenensien­yhdeksänsien69:nsiäLXIX:iäkuudensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
70:nnetLXX:tseitsemännet­kymmenennet70:nsienLXX:ienseitsemänsien­kymmenensien70:nsiäLXX:iäseitsemänsiä­kymmenensiä
71:nnetLXXI:tseitsemännet­kymmenennet­yhdennet71:nsienLXXI:ienseitsemänsien­kymmenensien­yhdensien71:nsiäLXXI:iäseitsemänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
72:nnetLXXII:tseitsemännet­kymmenennet­kahdennet72:nsienLXXII:ienseitsemänsien­kymmenensien­kahdensien72:nsiaLXXII:iaseitsemänsiä­kymmenensiä­kahdensia
73:nnetLXXIII:tseitsemännet­kymmenennet­kolmannet73:nsienLXXIII:ienseitsemänsien­kymmenensien­kolmansien73:nsiaLXXIII:iaseitsemänsiä­kymmenensiä­kolmansia
74:nnetLXXIV:tseitsemännet­kymmenennet­neljännet74:nsienLXXIV:ienseitsemänsien­kymmenensien­neljänsien74:nsiäLXXIV:iäseitsemänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
75:nnetLXXV:tseitsemännet­kymmenennet­viidennet75:nsienLXXV:ienseitsemänsien­kymmenensien­viidensien75:nsiäLXXV:iäseitsemänsiä­kymmenensiä­viidensiä
76:nnetLXXVI:tseitsemännet­kymmenennet­kuudennet76:nsienLXXVI:ienseitsemänsien­kymmenensien­kuudensien76:nsiaLXXVI:iaseitsemänsiä­kymmenensiä­kuudensia
77:nnetLXXVII:tseitsemännet­kymmenennet­seitsemännet77:nsienLXXVII:ienseitsemänsien­kymmenensien­seitsemänsien77:nsiäLXXVII:iäseitsemänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
78:nnetLXXVIII:tseitsemännet­kymmenennet­kahdeksannet78:nsienLXXVIII:ienseitsemänsien­kymmenensien­kahdeksansien78:nsiaLXXVIII:iaseitsemänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
79:nnetLXXIX:tseitsemännet­kymmenennet­yhdeksännet79:nsienLXXIX:ienseitsemänsien­kymmenensien­yhdeksänsien79:nsiäLXXIX:iäseitsemänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
80:nnetLXXX:tkahdeksannet­kymmenennet80:nsienLXXX:ienkahdeksansien­kymmenensien80:nsiäLXXX:iäkahdeksansia­kymmenensiä
81:nnetLXXXI:tkahdeksannet­kymmenennet­yhdennet81:nsienLXXXI:ienkahdeksansien­kymmenensien­yhdensien81:nsiäLXXXI:iäkahdeksansia­kymmenensiä­yhdensiä
82:nnetLXXXII:tkahdeksannet­kymmenennet­kahdennet82:nsienLXXXII:ienkahdeksansien­kymmenensien­kahdensien82:nsiaLXXXII:iakahdeksansia­kymmenensiä­kahdensia
83:nnetLXXXIII:tkahdeksannet­kymmenennet­kolmannet83:nsienLXXXIII:ienkahdeksansien­kymmenensien­kolmansien83:nsiaLXXXIII:iakahdeksansia­kymmenensiä­kolmansia
84:nnetLXXXIV:tkahdeksannet­kymmenennet­neljännet84:nsienLXXXIV:ienkahdeksansien­kymmenensien­neljänsien84:nsiäLXXXIV:iäkahdeksansia­kymmenensiä­neljänsiä
85:nnetLXXXV:tkahdeksannet­kymmenennet­viidennet85:nsienLXXXV:ienkahdeksansien­kymmenensien­viidensien85:nsiäLXXXV:iäkahdeksansia­kymmenensiä­viidensiä
86:nnetLXXXVI:tkahdeksannet­kymmenennet­kuudennet86:nsienLXXXVI:ienkahdeksansien­kymmenensien­kuudensien86:nsiaLXXXVI:iakahdeksansia­kymmenensiä­kuudensia
87:nnetLXXXVII:tkahdeksannet­kymmenennet­seitsemännet87:nsienLXXXVII:ienkahdeksansien­kymmenensien­seitsemänsien87:nsiäLXXXVII:iäkahdeksansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
88:nnetLXXXVIII:tkahdeksannet­kymmenennet­kahdeksannet88:nsienLXXXVIII:ienkahdeksansien­kymmenensien­kahdeksansien88:nsiaLXXXVIII:iakahdeksansia­kymmenensiä­kahdeksansia
89:nnetLXXXIX:tkahdeksannet­kymmenennet­yhdeksännet89:nsienLXXXIX:ienkahdeksansien­kymmenensien­yhdeksänsien89:nsiäLXXXIX:iäkahdeksansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
90:nnetXC:tyhdeksännet­kymmenennet90:nsienXC:ienyhdeksänsien­kymmenensien90:nsiäXC:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä
91:nnetXCI:tyhdeksännet­kymmenennet­yhdennet91:nsienXCI:ienyhdeksänsien­kymmenensien­yhdensien91:nsiäXCI:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
92:nnetXCII:tyhdeksännet­kymmenennet­kahdennet92:nsienXCII:ienyhdeksänsien­kymmenensien­kahdensien92:nsiaXCII:iayhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdensia
93:nnetXCIII:tyhdeksännet­kymmenennet­kolmannet93:nsienXCIII:ienyhdeksänsien­kymmenensien­kolmansien93:nsiaXCIII:iayhdeksänsiä­kymmenensiä­kolmansia
94:nnetXCIV:tyhdeksännet­kymmenennet­neljännet94:nsienXCIV:ienyhdeksänsien­kymmenensien­neljänsien94:nsiäXCIV:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
95:nnetXCV:tyhdeksännet­kymmenennet­viidennet95:nsienXCV:ienyhdeksänsien­kymmenensien­viidensien95:nsiäXCV:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä­viidensiä
96:nnetXCVI:tyhdeksännet­kymmenennet­kuudennet96:nsienXCVI:ienyhdeksänsien­kymmenensien­kuudensien96:nsiaXCVI:iayhdeksänsiä­kymmenensiä­kuudensia
97:nnetXCVII:tyhdeksännet­kymmenennet­seitsemännet97:nsienXCVII:ienyhdeksänsien­kymmenensien­seitsemänsien97:nsiäXCVII:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
98:nnetXCVIII:tyhdeksännet­kymmenennet­kahdeksannet98:nsienXCVIII:ienyhdeksänsien­kymmenensien­kahdeksansien98:nsiaXCVIII:iayhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
99:nnetXCIX:tyhdeksännet­kymmenennet­yhdeksännet99:nsienXCIX:ienyhdeksänsien­kymmenensien­yhdeksänsien99:nsiäXCIX:iäyhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
100:nnetC:tsadannet100:nsienC:iensadansien100:nsiaC:iasadansia
101:nnetCI:tsadannet­yhdennet101:nsienCI:iensadansien­yhdensien101:nsiäCI:iäsadansia­yhdensiä
102:nnetCII:tsadannet­kahdennet102:nsienCII:iensadansien­kahdensien102:nsiaCII:iasadansia­kahdensia
103:nnetCIII:tsadannet­kolmannet103:nsienCIII:iensadansien­kolmansien103:nsiaCIII:iasadansia­kolmansia
104:nnetCIV:tsadannet­neljännet104:nsienCIV:iensadansien­neljänsien104:nsiäCIV:iäsadansia­neljänsiä
105:nnetCV:tsadannet­viidennet105:nsienCV:iensadansien­viidensien105:nsiäCV:iäsadansia­viidensiä
106:nnetCVI:tsadannet­kuudennet106:nsienCVI:iensadansien­kuudensien106:nsiaCVI:iasadansia­kuudensia
107:nnetCVII:tsadannet­seitsemännet107:nsienCVII:iensadansien­seitsemänsien107:nsiäCVII:iäsadansia­seitsemänsiä
108:nnetCVIII:tsadannet­kahdeksannet108:nsienCVIII:iensadansien­kahdeksansien108:nsiaCVIII:iasadansia­kahdeksansia
109:nnetCIX:tsadannet­yhdeksännet109:nsienCIX:iensadansien­yhdeksänsien109:nsiäCIX:iäsadansia­yhdeksänsiä
110:nnetCX:tsadannet­kymmenennet110:nsienCX:iensadansien­kymmenensien110:nsiäCX:iäsadansia­kymmenensiä
111:nnetCXI:tsadannet­yhdennet­toista111:nsienCXI:iiensadansien­yhdensien­toista111:nsiäCXI:iäsadansia­yhdensiä­toista
112:nnetCXII:tsadannet­kahdennet­toista112:nsienCXII:iiensadansien­kahdensien­toista112:nsiäCXII:iäsadansia­kahdensia­toista
113:nnetCXIII:tsadannet­kolmannet­toista113:nsienCXIII:iiensadansien­kolmansien­toista113:nsiäCXIII:iäsadansia­kolmansia­toista
114:nnetCXIV:tsadannet­neljännet­toista114:nsienCXIV:iiensadansien­neljänsien­toista114:nsiäCXIV:iäsadansia­neljänsiä­toista
115:nnetCXV:tsadannet­viidennet­toista115:nsienCXV:iiensadansien­viidensien­toista115:nsiäCXV:iäsadansia­viidensiä­toista
116:nnetCXVI:tsadannet­kuudennet­toista116:nsienCXVI:iiensadansien­kuudensien­toista116:nsiäCXVI:iäsadansia­kuudensia­toista
117:nnetCXVII:tsadannet­seitsemännet­toista117:nsienCXVII:iiensadansien­seitsemänsien­toista117:nsiäCXVII:iäsadansia­seitsemänsiä­toista
118:nnetCXVIII:tsadannet­kahdeksannet­toista118:nsienCXVIII:iiensadansien­kahdeksansien­toista118:nsiäCXVIII:iäsadansia­kahdeksansia­toista
119:nnetCXIX:tsadannet­yhdeksännet­toista119:nsienCXIX:iiensadansien­yhdeksänsien­toista119:nsiäCXIX:iäsadansia­yhdeksänsiä­toista
120:nnetCXX:tsadannet­kahdennet­kymmenennet120:nsienCXX:iensadansien­kahdensien­kymmenensien120:nsiäCXX:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä
121:nnetCXXI:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­yhdennet121:nsienCXXI:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­yhdensien121:nsiäCXXI:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­yhdensiä
122:nnetCXXII:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­kahdennet122:nsienCXXII:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­kahdensien122:nsiäCXXII:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­kahdensia
123:nnetCXXIII:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­kolmannet123:nsienCXXIII:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­kolmansien123:nsiäCXXIII:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­kolmansia
124:nnetCXXIV:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­neljännet124:nsienCXXIV:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­neljänsien124:nsiäCXXIV:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­neljänsiä
125:nnetCXXV:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­viidennet125:nsienCXXV:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­viidensien125:nsiäCXXV:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­viidensiä
126:nnetCXXVI:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­kuudennet126:nsienCXXVI:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­kuudensien126:nsiäCXXVI:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­kuudensia
127:nnetCXXVII:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­seitsemännet127:nsienCXXVII:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­seitsemänsien127:nsiäCXXVII:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
128:nnetCXXVIII:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­kahdeksannet128:nsienCXXVIII:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­kahdeksansien128:nsiäCXXVIII:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­kahdeksansia
129:nnetCXXIX:tsadannet­kahdennet­kymmenennet­yhdeksännet129:nsienCXXIX:iensadansien­kahdensien­kymmenensien­yhdeksänsien129:nsiäCXXIX:iäsadansia­kahdensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
130:nnetCXXX:tsadannet­kolmannet­kymmenennet130:nsienCXXX:iensadansien­kolmansien­kymmenensien130:nsiäCXXX:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä
131:nnetCXXXI:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­yhdennet131:nsienCXXXI:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­yhdensien131:nsiäCXXXI:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­yhdensiä
132:nnetCXXXII:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­kahdennet132:nsienCXXXII:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­kahdensien132:nsiäCXXXII:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­kahdensia
133:nnetCXXXIII:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­kolmannet133:nsienCXXXIII:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­kolmansien133:nsiäCXXXIII:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­kolmansia
134:nnetCXXXIV:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­neljännet134:nsienCXXXIV:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­neljänsien134:nsiäCXXXIV:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­neljänsiä
135:nnetCXXXV:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­viidennet135:nsienCXXXV:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­viidensien135:nsiäCXXXV:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­viidensiä
136:nnetCXXXVI:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­kuudennet136:nsienCXXXVI:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­kuudensien136:nsiäCXXXVI:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­kuudensia
137:nnetCXXXVII:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­seitsemännet137:nsienCXXXVII:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­seitsemänsien137:nsiäCXXXVII:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
138:nnetCXXXVIII:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­kahdeksannet138:nsienCXXXVIII:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­kahdeksansien138:nsiäCXXXVIII:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­kahdeksansia
139:nnetCXXXIX:tsadannet­kolmannet­kymmenennet­yhdeksännet139:nsienCXXXIX:iensadansien­kolmansien­kymmenensien­yhdeksänsien139:nsiäCXXXIX:iäsadansia­kolmansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
140:nnetCXL:tsadannet­neljännet­kymmenennet140:nsienCXL:iensadansien­neljänsien­kymmenensien140:nsiäCXL:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä
141:nnetCXLI:tsadannet­neljännet­kymmenennet­yhdennet141:nsienCXLI:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­yhdensien141:nsiäCXLI:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
142:nnetCXLII:tsadannet­neljännet­kymmenennet­kahdennet142:nsienCXLII:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­kahdensien142:nsiäCXLII:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdensia
143:nnetCXLIII:tsadannet­neljännet­kymmenennet­kolmannet143:nsienCXLIII:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­kolmansien143:nsiäCXLIII:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kolmansia
144:nnetCXLIV:tsadannet­neljännet­kymmenennet­neljännet144:nsienCXLIV:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­neljänsien144:nsiäCXLIV:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
145:nnetCXLV:tsadannet­neljännet­kymmenennet­viidennet145:nsienCXLV:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­viidensien145:nsiäCXLV:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­viidensiä
146:nnetCXLVI:tsadannet­neljännet­kymmenennet­kuudennet146:nsienCXLVI:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­kuudensien146:nsiäCXLVI:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kuudensia
147:nnetCXLVII:tsadannet­neljännet­kymmenennet­seitsemännet147:nsienCXLVII:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­seitsemänsien147:nsiäCXLVII:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
148:nnetCXLVIII:tsadannet­neljännet­kymmenennet­kahdeksannet148:nsienCXLVIII:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­kahdeksansien148:nsiäCXLVIII:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
149:nnetCXLIX:tsadannet­neljännet­kymmenennet­yhdeksännet149:nsienCXLIX:iensadansien­neljänsien­kymmenensien­yhdeksänsien149:nsiäCXLIX:iäsadansia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
150:nnetCL:tsadannet­viidennet­kymmenennet150:nsienCL:iensadansien­viidensien­kymmenensien150:nsiäCL:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä
151:nnetCLI:tsadannet­viidennet­kymmenennet­yhdennet151:nsienCLI:iensadansien­viidensien­kymmenensien­yhdensien151:nsiäCLI:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­yhdensiä
152:nnetCLII:tsadannet­viidennet­kymmenennet­kahdennet152:nsienCLII:iensadansien­viidensien­kymmenensien­kahdensien152:nsiäCLII:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­kahdensia
153:nnetCLIII:tsadannet­viidennet­kymmenennet­kolmannet153:nsienCLIII:iensadansien­viidensien­kymmenensien­kolmansien153:nsiäCLIII:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­kolmansia
154:nnetCLIV:tsadannet­viidennet­kymmenennet­neljännet154:nsienCLIV:iensadansien­viidensien­kymmenensien­neljänsien154:nsiäCLIV:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­neljänsiä
155:nnetCLV:tsadannet­viidennet­kymmenennet­viidennet155:nsienCLV:iensadansien­viidensien­kymmenensien­viidensien155:nsiäCLV:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­viidensiä
156:nnetCLVI:tsadannet­viidennet­kymmenennet­kuudennet156:nsienCLVI:iensadansien­viidensien­kymmenensien­kuudensien156:nsiäCLVI:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­kuudensia
157:nnetCLVII:tsadannet­viidennet­kymmenennet­seitsemännet157:nsienCLVII:iensadansien­viidensien­kymmenensien­seitsemänsien157:nsiäCLVII:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
158:nnetCLVIII:tsadannet­viidennet­kymmenennet­kahdeksannet158:nsienCLVIII:iensadansien­viidensien­kymmenensien­kahdeksansien158:nsiäCLVIII:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­kahdeksansia
159:nnetCLIX:tsadannet­viidennet­kymmenennet­yhdeksännet159:nsienCLIX:iensadansien­viidensien­kymmenensien­yhdeksänsien159:nsiäCLIX:iäsadansia­viidensiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
160:nnetCLX:tsadannet­kuudennet­kymmenennet160:nsienCLX:iensadansien­kuudensien­kymmenensien160:nsiäCLX:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä
161:nnetCLXI:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­yhdennet161:nsienCLXI:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­yhdensien161:nsiäCLXI:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­yhdensiä
162:nnetCLXII:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­kahdennet162:nsienCLXII:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­kahdensien162:nsiäCLXII:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­kahdensia
163:nnetCLXIII:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­kolmannet163:nsienCLXIII:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­kolmansien163:nsiäCLXIII:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­kolmansia
164:nnetCLXIV:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­neljännet164:nsienCLXIV:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­neljänsien164:nsiäCLXIV:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­neljänsiä
165:nnetCLXV:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­viidennet165:nsienCLXV:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­viidensien165:nsiäCLXV:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­viidensiä
166:nnetCLXVI:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­kuudennet166:nsienCLXVI:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­kuudensien166:nsiäCLXVI:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­kuudensia
167:nnetCLXVII:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­seitsemännet167:nsienCLXVII:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­seitsemänsien167:nsiäCLXVII:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
168:nnetCLXVIII:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­kahdeksannet168:nsienCLXVIII:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­kahdeksansien168:nsiäCLXVIII:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­kahdeksansia
169:nnetCLXIX:tsadannet­kuudennet­kymmenennet­yhdeksännet169:nsienCLXIX:iensadansien­kuudensien­kymmenensien­yhdeksänsien169:nsiäCLXIX:iäsadansia­kuudensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
170:nnetCLXX:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet170:nsienCLXX:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien170:nsiäCLXX:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä
171:nnetCLXXI:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­yhdennet171:nsienCLXXI:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­yhdensien171:nsiäCLXXI:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
172:nnetCLXXII:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­kahdennet172:nsienCLXXII:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kahdensien172:nsiäCLXXII:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kahdensia
173:nnetCLXXIII:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­kolmannet173:nsienCLXXIII:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kolmansien173:nsiäCLXXIII:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kolmansia
174:nnetCLXXIV:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­neljännet174:nsienCLXXIV:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­neljänsien174:nsiäCLXXIV:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
175:nnetCLXXV:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­viidennet175:nsienCLXXV:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­viidensien175:nsiäCLXXV:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­viidensiä
176:nnetCLXXVI:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­kuudennet176:nsienCLXXVI:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kuudensien176:nsiäCLXXVI:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kuudensia
177:nnetCLXXVII:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­seitsemännet177:nsienCLXXVII:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­seitsemänsien177:nsiäCLXXVII:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
178:nnetCLXXVIII:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­kahdeksannet178:nsienCLXXVIII:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kahdeksansien178:nsiäCLXXVIII:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
179:nnetCLXXIX:tsadannet­seitsemännet­kymmenennet­yhdeksännet179:nsienCLXXIX:iensadansien­seitsemänsien­kymmenensien­yhdeksänsien179:nsiäCLXXIX:iäsadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
180:nnetCLXXX:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet180:nsienCLXXX:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien180:nsiäCLXXX:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä
181:nnetCLXXXI:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­yhdennet181:nsienCLXXXI:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­yhdensien181:nsiäCLXXXI:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­yhdensiä
182:nnetCLXXXII:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kahdennet182:nsienCLXXXII:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kahdensien182:nsiäCLXXXII:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kahdensia
183:nnetCLXXXIII:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kolmannet183:nsienCLXXXIII:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kolmansien183:nsiäCLXXXIII:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kolmansia
184:nnetCLXXXIV:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­neljännet184:nsienCLXXXIV:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­neljänsien184:nsiäCLXXXIV:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­neljänsiä
185:nnetCLXXXV:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­viidennet185:nsienCLXXXV:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­viidensien185:nsiäCLXXXV:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­viidensiä
186:nnetCLXXXVI:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kuudennet186:nsienCLXXXVI:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kuudensien186:nsiäCLXXXVI:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kuudensia
187:nnetCLXXXVII:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­seitsemännet187:nsienCLXXXVII:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­seitsemänsien187:nsiäCLXXXVII:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
188:nnetCLXXXVIII:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kahdeksannet188:nsienCLXXXVIII:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kahdeksansien188:nsiäCLXXXVIII:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kahdeksansia
189:nnetCLXXXIX:tsadannet­kahdeksannet­kymmenennet­yhdeksännet189:nsienCLXXXIX:iensadansien­kahdeksansien­kymmenensien­yhdeksänsien189:nsiäCLXXXIX:iäsadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
190:nnetCXC:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet190:nsienCXC:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien190:nsiäCXC:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä
191:nnetCXCI:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­yhdennet191:nsienCXCI:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­yhdensien191:nsiäCXCI:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
192:nnetCXCII:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kahdennet192:nsienCXCII:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kahdensien192:nsiäCXCII:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdensia
193:nnetCXCIII:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kolmannet193:nsienCXCIII:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kolmansien193:nsiäCXCIII:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kolmansia
194:nnetCXCIV:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­neljännet194:nsienCXCIV:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­neljänsien194:nsiäCXCIV:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
195:nnetCXCV:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­viidennet195:nsienCXCV:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­viidensien195:nsiäCXCV:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­viidensiä
196:nnetCXCVI:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kuudennet196:nsienCXCVI:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kuudensien196:nsiäCXCVI:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kuudensia
197:nnetCXCVII:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­seitsemännet197:nsienCXCVII:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­seitsemänsien197:nsiäCXCVII:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
198:nnetCXCVIII:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kahdeksannet198:nsienCXCVIII:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kahdeksansien198:nsiäCXCVIII:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
199:nnetCXCIX:tsadannet­yhdeksännet­kymmenennet­yhdeksännet199:nsienCXCIX:iensadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­yhdeksänsien199:nsiäCXCIX:iäsadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
200:nnetCC:tkahdennet­sadannet200:nsienCC:ienkahdensien­sadansien200:nsiaCC:iakahdensia­sadansia
300:nnetCCC:tkolmannet­sadannet300:nsienCCC:ienkolmansien­sadansien300:nsiaCCC:iakolmansia­sadansia
400:nnetCD:tneljännet­sadannet400:nsienCD:ienneljänsien­sadansien400:nsiaCD:ianeljänsiä­sadansia
500:nnetD:tviidennet­sadannet500:nsienD:ienviidensien­sadansien500:nsiaD:iaviidensiä­sadansia
600:nnetDC:tkuudennet­sadannet600:nsienDC:ienkuudensien­sadansien600:nsiaDC:iakuudensia­sadansia
700:nnetDCC:tseitsemännet­sadannet700:nsienDCC:ienseitsemänsien­sadansien700:nsiaDCC:iaseitsemänsiä­sadansia
800:nnetDCCC:tkahdeksannet­sadannet800:nsienDCCC:ienkahdeksansien­sadansien800:nsiaDCCC:iakahdeksansia­sadansia
900:nnetCM:tyhdeksännet­sadannet900:nsienCM:ienyhdeksänsien­sadansien900:nsiaCM:iayhdeksänsiä­sadansia
987:nnetCMLXXXVII:tyhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­seitsemännet987:nsienCMLXXXVII:ienyhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­seitsemänsien987:nsiäCMLXXXVII:iäyhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
1000:nnetM:ttuhannennet1000:nsienM:ientuhannensien1000:nsiaM:iatuhannensia
1001:nnetMI:ttuhannennet­yhdennet1001:nsienMI:ientuhannensien­yhdensien1001:nsiäMI:iätuhannensia­yhdensiä
1002:nnetMII:ttuhannennet­kahdennet1002:nsienMII:ientuhannensien­kahdensien1002:nsiaMII:iatuhannensia­kahdensia
1003:nnetMIII:ttuhannennet­kolmannet1003:nsienMIII:ientuhannensien­kolmansien1003:nsiaMIII:iatuhannensia­kolmansia
1900:nnetMCM:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet1900:nsienMCM:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien1900:nsiaMCM:iatuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia
1901:nnetMCMI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdennet1901:nsienMCMI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdensien1901:nsiäMCMI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdensiä
1902:nnetMCMII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet1902:nsienMCMII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien1902:nsiäMCMII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia
1903:nnetMCMIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet1903:nsienMCMIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien1903:nsiäMCMIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia
1904:nnetMCMIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet1904:nsienMCMIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien1904:nsiäMCMIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä
1905:nnetMCMV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet1905:nsienMCMV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien1905:nsiäMCMV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä
1906:nnetMCMVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet1906:nsienMCMVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien1906:nsiäMCMVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia
1907:nnetMCMVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet1907:nsienMCMVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien1907:nsiäMCMVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä
1908:nnetMCMVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet1908:nsienMCMVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien1908:nsiäMCMVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia
1909:nnetMCMIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet1909:nsienMCMIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien1909:nsiäMCMIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä
1910:nnetMCMX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kymmenennet1910:nsienMCMX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kymmenensien1910:nsiäMCMX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kymmenensiä
1911:nnetMCMXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdennet­toista1911:nsienMCMXI:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdensien­toista1911:nsiäMCMXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdensiä­toista
1912:nnetMCMXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­toista1912:nsienMCMXII:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­toista1912:nsiäMCMXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­toista
1913:nnetMCMXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­toista1913:nsienMCMXIII:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­toista1913:nsiäMCMXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­toista
1914:nnetMCMXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­toista1914:nsienMCMXIV:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­toista1914:nsiäMCMXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­toista
1915:nnetMCMXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­toista1915:nsienMCMXV:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­toista1915:nsiäMCMXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­toista
1916:nnetMCMXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­toista1916:nsienMCMXVI:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­toista1916:nsiäMCMXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­toista
1917:nnetMCMXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­toista1917:nsienMCMXVII:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­toista1917:nsiäMCMXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­toista
1918:nnetMCMXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­toista1918:nsienMCMXVIII:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­toista1918:nsiäMCMXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­toista
1919:nnetMCMXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­toista1919:nsienMCMXIX:iientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­toista1919:nsiäMCMXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­toista
1920:nnetMCMXX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet1920:nsienMCMXX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien1920:nsiäMCMXX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä
1921:nnetMCMXXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­yhdennet1921:nsienMCMXXI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­yhdensien1921:nsiäMCMXXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­yhdensiä
1922:nnetMCMXXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­kahdennet1922:nsienMCMXXII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­kahdensien1922:nsiäMCMXXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­kahdensia
1923:nnetMCMXXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­kolmannet1923:nsienMCMXXIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­kolmansien1923:nsiäMCMXXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­kolmansia
1924:nnetMCMXXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­neljännet1924:nsienMCMXXIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­neljänsien1924:nsiäMCMXXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­neljänsiä
1925:nnetMCMXXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­viidennet1925:nsienMCMXXV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­viidensien1925:nsiäMCMXXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­viidensiä
1926:nnetMCMXXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­kuudennet1926:nsienMCMXXVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­kuudensien1926:nsiäMCMXXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­kuudensia
1927:nnetMCMXXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­seitsemännet1927:nsienMCMXXVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­seitsemänsien1927:nsiäMCMXXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
1928:nnetMCMXXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­kahdeksannet1928:nsienMCMXXVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­kahdeksansien1928:nsiäMCMXXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­kahdeksansia
1929:nnetMCMXXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdennet­kymmenennet­yhdeksännet1929:nsienMCMXXIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdensien­kymmenensien­yhdeksänsien1929:nsiäMCMXXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1930:nnetMCMXXX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet1930:nsienMCMXXX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien1930:nsiäMCMXXX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä
1931:nnetMCMXXXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­yhdennet1931:nsienMCMXXXI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­yhdensien1931:nsiäMCMXXXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­yhdensiä
1932:nnetMCMXXXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­kahdennet1932:nsienMCMXXXII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­kahdensien1932:nsiäMCMXXXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­kahdensia
1933:nnetMCMXXXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­kolmannet1933:nsienMCMXXXIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­kolmansien1933:nsiäMCMXXXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­kolmansia
1934:nnetMCMXXXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­neljännet1934:nsienMCMXXXIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­neljänsien1934:nsiäMCMXXXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­neljänsiä
1935:nnetMCMXXXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­viidennet1935:nsienMCMXXXV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­viidensien1935:nsiäMCMXXXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­viidensiä
1936:nnetMCMXXXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­kuudennet1936:nsienMCMXXXVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­kuudensien1936:nsiäMCMXXXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­kuudensia
1937:nnetMCMXXXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­seitsemännet1937:nsienMCMXXXVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­seitsemänsien1937:nsiäMCMXXXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
1938:nnetMCMXXXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­kahdeksannet1938:nsienMCMXXXVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­kahdeksansien1938:nsiäMCMXXXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­kahdeksansia
1939:nnetMCMXXXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kolmannet­kymmenennet­yhdeksännet1939:nsienMCMXXXIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kolmansien­kymmenensien­yhdeksänsien1939:nsiäMCMXXXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kolmansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1940:nnetMCMXL:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet1940:nsienMCMXL:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien1940:nsiäMCMXL:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä
1941:nnetMCMXLI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­yhdennet1941:nsienMCMXLI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­yhdensien1941:nsiäMCMXLI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
1942:nnetMCMXLII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­kahdennet1942:nsienMCMXLII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­kahdensien1942:nsiäMCMXLII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdensia
1943:nnetMCMXLIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­kolmannet1943:nsienMCMXLIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­kolmansien1943:nsiäMCMXLIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kolmansia
1944:nnetMCMXLIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­neljännet1944:nsienMCMXLIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­neljänsien1944:nsiäMCMXLIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
1945:nnetMCMXLV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­viidennet1945:nsienMCMXLV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­viidensien1945:nsiäMCMXLV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­viidensiä
1946:nnetMCMXLVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­kuudennet1946:nsienMCMXLVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­kuudensien1946:nsiäMCMXLVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kuudensia
1947:nnetMCMXLVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­seitsemännet1947:nsienMCMXLVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­seitsemänsien1947:nsiäMCMXLVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
1948:nnetMCMXLVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­kahdeksannet1948:nsienMCMXLVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­kahdeksansien1948:nsiäMCMXLVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
1949:nnetMCMXLIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­neljännet­kymmenennet­yhdeksännet1949:nsienMCMXLIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­neljänsien­kymmenensien­yhdeksänsien1949:nsiäMCMXLIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1950:nnetMCML:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet1950:nsienMCML:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien1950:nsiäMCML:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä
1951:nnetMCMLI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­yhdennet1951:nsienMCMLI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­yhdensien1951:nsiäMCMLI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­yhdensiä
1952:nnetMCMLII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­kahdennet1952:nsienMCMLII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­kahdensien1952:nsiäMCMLII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­kahdensia
1953:nnetMCMLIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­kolmannet1953:nsienMCMLIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­kolmansien1953:nsiäMCMLIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­kolmansia
1954:nnetMCMLIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­neljännet1954:nsienMCMLIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­neljänsien1954:nsiäMCMLIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­neljänsiä
1955:nnetMCMLV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­viidennet1955:nsienMCMLV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­viidensien1955:nsiäMCMLV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­viidensiä
1956:nnetMCMLVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­kuudennet1956:nsienMCMLVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­kuudensien1956:nsiäMCMLVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­kuudensia
1957:nnetMCMLVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­seitsemännet1957:nsienMCMLVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­seitsemänsien1957:nsiäMCMLVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
1958:nnetMCMLVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­kahdeksannet1958:nsienMCMLVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­kahdeksansien1958:nsiäMCMLVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­kahdeksansia
1959:nnetMCMLIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­viidennet­kymmenennet­yhdeksännet1959:nsienMCMLIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­viidensien­kymmenensien­yhdeksänsien1959:nsiäMCMLIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1960:nnetMCMLX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet1960:nsienMCMLX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien1960:nsiäMCMLX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä
1961:nnetMCMLXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­yhdennet1961:nsienMCMLXI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­yhdensien1961:nsiäMCMLXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­yhdensiä
1962:nnetMCMLXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­kahdennet1962:nsienMCMLXII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­kahdensien1962:nsiäMCMLXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­kahdensia
1963:nnetMCMLXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­kolmannet1963:nsienMCMLXIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­kolmansien1963:nsiäMCMLXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­kolmansia
1964:nnetMCMLXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­neljännet1964:nsienMCMLXIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­neljänsien1964:nsiäMCMLXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­neljänsiä
1965:nnetMCMLXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­viidennet1965:nsienMCMLXV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­viidensien1965:nsiäMCMLXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­viidensiä
1966:nnetMCMLXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­kuudennet1966:nsienMCMLXVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­kuudensien1966:nsiäMCMLXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­kuudensia
1967:nnetMCMLXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­seitsemännet1967:nsienMCMLXVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­seitsemänsien1967:nsiäMCMLXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
1968:nnetMCMLXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­kahdeksannet1968:nsienMCMLXVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­kahdeksansien1968:nsiäMCMLXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­kahdeksansia
1969:nnetMCMLXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­yhdeksännet1969:nsienMCMLXIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­yhdeksänsien1969:nsiäMCMLXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1970:nnetMCMLXX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet1970:nsienMCMLXX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien1970:nsiäMCMLXX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä
1971:nnetMCMLXXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­yhdennet1971:nsienMCMLXXI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­yhdensien1971:nsiäMCMLXXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
1972:nnetMCMLXXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­kahdennet1972:nsienMCMLXXII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kahdensien1972:nsiäMCMLXXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kahdensia
1973:nnetMCMLXXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­kolmannet1973:nsienMCMLXXIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kolmansien1973:nsiäMCMLXXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kolmansia
1974:nnetMCMLXXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­neljännet1974:nsienMCMLXXIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­neljänsien1974:nsiäMCMLXXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
1975:nnetMCMLXXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­viidennet1975:nsienMCMLXXV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­viidensien1975:nsiäMCMLXXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­viidensiä
1976:nnetMCMLXXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­kuudennet1976:nsienMCMLXXVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kuudensien1976:nsiäMCMLXXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kuudensia
1977:nnetMCMLXXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­seitsemännet1977:nsienMCMLXXVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­seitsemänsien1977:nsiäMCMLXXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
1978:nnetMCMLXXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­kahdeksannet1978:nsienMCMLXXVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kahdeksansien1978:nsiäMCMLXXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
1979:nnetMCMLXXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­yhdeksännet1979:nsienMCMLXXIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­yhdeksänsien1979:nsiäMCMLXXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1980:nnetMCMLXXX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet1980:nsienMCMLXXX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien1980:nsiäMCMLXXX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä
1981:nnetMCMLXXXI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­yhdennet1981:nsienMCMLXXXI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­yhdensien1981:nsiäMCMLXXXI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­yhdensiä
1982:nnetMCMLXXXII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kahdennet1982:nsienMCMLXXXII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kahdensien1982:nsiäMCMLXXXII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kahdensia
1983:nnetMCMLXXXIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kolmannet1983:nsienMCMLXXXIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kolmansien1983:nsiäMCMLXXXIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kolmansia
1984:nnetMCMLXXXIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­neljännet1984:nsienMCMLXXXIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­neljänsien1984:nsiäMCMLXXXIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­neljänsiä
1985:nnetMCMLXXXV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­viidennet1985:nsienMCMLXXXV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­viidensien1985:nsiäMCMLXXXV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­viidensiä
1986:nnetMCMLXXXVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kuudennet1986:nsienMCMLXXXVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kuudensien1986:nsiäMCMLXXXVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kuudensia
1987:nnetMCMLXXXVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­seitsemännet1987:nsienMCMLXXXVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­seitsemänsien1987:nsiäMCMLXXXVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
1988:nnetMCMLXXXVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­kahdeksannet1988:nsienMCMLXXXVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­kahdeksansien1988:nsiäMCMLXXXVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­kahdeksansia
1989:nnetMCMLXXXIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­yhdeksännet1989:nsienMCMLXXXIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­yhdeksänsien1989:nsiäMCMLXXXIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
1990:nnetMCMXC:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet1990:nsienMCMXC:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien1990:nsiäMCMXC:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä
1991:nnetMCMXCI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­yhdennet1991:nsienMCMXCI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­yhdensien1991:nsiäMCMXCI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
1992:nnetMCMXCII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kahdennet1992:nsienMCMXCII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kahdensien1992:nsiäMCMXCII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdensia
1993:nnetMCMXCIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kolmannet1993:nsienMCMXCIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kolmansien1993:nsiäMCMXCIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kolmansia
1994:nnetMCMXCIV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­neljännet1994:nsienMCMXCIV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­neljänsien1994:nsiäMCMXCIV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
1995:nnetMCMXCV:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­viidennet1995:nsienMCMXCV:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­viidensien1995:nsiäMCMXCV:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­viidensiä
1996:nnetMCMXCVI:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kuudennet1996:nsienMCMXCVI:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kuudensien1996:nsiäMCMXCVI:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kuudensia
1997:nnetMCMXCVII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­seitsemännet1997:nsienMCMXCVII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­seitsemänsien1997:nsiäMCMXCVII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
1998:nnetMCMXCVIII:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­kahdeksannet1998:nsienMCMXCVIII:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­kahdeksansien1998:nsiäMCMXCVIII:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
1999:nnetMCMXCIX:ttuhannennet­yhdeksännet­sadannet­yhdeksännet­kymmenennet­yhdeksännet1999:nsienMCMXCIX:ientuhannensien­yhdeksänsien­sadansien­yhdeksänsien­kymmenensien­yhdeksänsien1999:nsiäMCMXCIX:iätuhannensia­yhdeksänsiä­sadansia­yhdeksänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
2000:nnetMM:tkahdennet­tuhannennet2000:nsienMM:ienkahdensien­tuhannensien2000:nsiaMM:iakahdensia­tuhannensia
2001:nnetMMI:tkahdennet­tuhannennet­yhdennet2001:nsienMMI:ienkahdensien­tuhannensien­yhdensien2001:nsiäMMI:iäkahdensia­tuhannensia­yhdensiä
2002:nnetMMII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet2002:nsienMMII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien2002:nsiaMMII:iakahdensia­tuhannensia­kahdensia
2003:nnetMMIII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet2003:nsienMMIII:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien2003:nsiaMMIII:iakahdensia­tuhannensia­kolmansia
2004:nnetMMIV:tkahdennet­tuhannennet­neljännet2004:nsienMMIV:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien2004:nsiäMMIV:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä
2005:nnetMMV:tkahdennet­tuhannennet­viidennet2005:nsienMMV:ienkahdensien­tuhannensien­viidensien2005:nsiäMMV:iäkahdensia­tuhannensia­viidensiä
2006:nnetMMVI:tkahdennet­tuhannennet­kuudennet2006:nsienMMVI:ienkahdensien­tuhannensien­kuudensien2006:nsiaMMVI:iakahdensia­tuhannensia­kuudensia
2007:nnetMMVII:tkahdennet­tuhannennet­seitsemännet2007:nsienMMVII:ienkahdensien­tuhannensien­seitsemänsien2007:nsiäMMVII:iäkahdensia­tuhannensia­seitsemänsiä
2008:nnetMMVIII:tkahdennet­tuhannennet­kahdeksannet2008:nsienMMVIII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdeksansien2008:nsiaMMVIII:iakahdensia­tuhannensia­kahdeksansia
2009:nnetMMIX:tkahdennet­tuhannennet­yhdeksännet2009:nsienMMIX:ienkahdensien­tuhannensien­yhdeksänsien2009:nsiäMMIX:iäkahdensia­tuhannensia­yhdeksänsiä
2010:nnetMMX:tkahdennet­tuhannennet­kymmenennet2010:nsienMMX:ienkahdensien­tuhannensien­kymmenensien2010:nsiäMMX:iäkahdensia­tuhannensia­kymmenensiä
2011:nnetMMXI:tkahdennet­tuhannennet­yhdennet­toista2011:nsienMMXI:iienkahdensien­tuhannensien­yhdensien­toista2011:nsiäMMXI:iäkahdensia­tuhannensia­yhdensiä­toista
2012:nnetMMXII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­toista2012:nsienMMXII:iienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­toista2012:nsiäMMXII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­toista
2013:nnetMMXIII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­toista2013:nsienMMXIII:iienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­toista2013:nsiäMMXIII:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­toista
2014:nnetMMXIV:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­toista2014:nsienMMXIV:iienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­toista2014:nsiäMMXIV:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­toista
2015:nnetMMXV:tkahdennet­tuhannennet­viidennet­toista2015:nsienMMXV:iienkahdensien­tuhannensien­viidensien­toista2015:nsiäMMXV:iäkahdensia­tuhannensia­viidensiä­toista
2016:nnetMMXVI:tkahdennet­tuhannennet­kuudennet­toista2016:nsienMMXVI:iienkahdensien­tuhannensien­kuudensien­toista2016:nsiäMMXVI:iäkahdensia­tuhannensia­kuudensia­toista
2017:nnetMMXVII:tkahdennet­tuhannennet­seitsemännet­toista2017:nsienMMXVII:iienkahdensien­tuhannensien­seitsemänsien­toista2017:nsiäMMXVII:iäkahdensia­tuhannensia­seitsemänsiä­toista
2018:nnetMMXVIII:tkahdennet­tuhannennet­kahdeksannet­toista2018:nsienMMXVIII:iienkahdensien­tuhannensien­kahdeksansien­toista2018:nsiäMMXVIII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdeksansia­toista
2019:nnetMMXIX:tkahdennet­tuhannennet­yhdeksännet­toista2019:nsienMMXIX:iienkahdensien­tuhannensien­yhdeksänsien­toista2019:nsiäMMXIX:iäkahdensia­tuhannensia­yhdeksänsiä­toista
2020:nnetMMXX:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet2020:nsienMMXX:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien2020:nsiäMMXX:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä
2021:nnetMMXXI:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­yhdennet2021:nsienMMXXI:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­yhdensien2021:nsiäMMXXI:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­yhdensiä
2022:nnetMMXXII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­kahdennet2022:nsienMMXXII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­kahdensien2022:nsiäMMXXII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­kahdensia
2023:nnetMMXXIII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­kolmannet2023:nsienMMXXIII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­kolmansien2023:nsiäMMXXIII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­kolmansia
2024:nnetMMXXIV:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­neljännet2024:nsienMMXXIV:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­neljänsien2024:nsiäMMXXIV:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­neljänsiä
2025:nnetMMXXV:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­viidennet2025:nsienMMXXV:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­viidensien2025:nsiäMMXXV:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­viidensiä
2026:nnetMMXXVI:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­kuudennet2026:nsienMMXXVI:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­kuudensien2026:nsiäMMXXVI:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­kuudensia
2027:nnetMMXXVII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­seitsemännet2027:nsienMMXXVII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­seitsemänsien2027:nsiäMMXXVII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­seitsemänsiä
2028:nnetMMXXVIII:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­kahdeksannet2028:nsienMMXXVIII:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­kahdeksansien2028:nsiäMMXXVIII:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­kahdeksansia
2029:nnetMMXXIX:tkahdennet­tuhannennet­kahdennet­kymmenennet­yhdeksännet2029:nsienMMXXIX:ienkahdensien­tuhannensien­kahdensien­kymmenensien­yhdeksänsien2029:nsiäMMXXIX:iäkahdensia­tuhannensia­kahdensia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
2030:nnetMMXXX:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet2030:nsienMMXXX:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien2030:nsiäMMXXX:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä
2031:nnetMMXXXI:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­yhdennet2031:nsienMMXXXI:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­yhdensien2031:nsiäMMXXXI:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­yhdensiä
2032:nnetMMXXXII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­kahdennet2032:nsienMMXXXII:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­kahdensien2032:nsiäMMXXXII:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­kahdensia
2033:nnetMMXXXIII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­kolmannet2033:nsienMMXXXIII:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­kolmansien2033:nsiäMMXXXIII:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­kolmansia
2034:nnetMMXXXIV:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­neljännet2034:nsienMMXXXIV:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­neljänsien2034:nsiäMMXXXIV:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­neljänsiä
2035:nnetMMXXXV:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­viidennet2035:nsienMMXXXV:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­viidensien2035:nsiäMMXXXV:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­viidensiä
2036:nnetMMXXXVI:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­kuudennet2036:nsienMMXXXVI:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­kuudensien2036:nsiäMMXXXVI:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­kuudensia
2037:nnetMMXXXVII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­seitsemännet2037:nsienMMXXXVII:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­seitsemänsien2037:nsiäMMXXXVII:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­seitsemänsiä
2038:nnetMMXXXVIII:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­kahdeksannet2038:nsienMMXXXVIII:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­kahdeksansien2038:nsiäMMXXXVIII:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­kahdeksansia
2039:nnetMMXXXIX:tkahdennet­tuhannennet­kolmannet­kymmenennet­yhdeksännet2039:nsienMMXXXIX:ienkahdensien­tuhannensien­kolmansien­kymmenensien­yhdeksänsien2039:nsiäMMXXXIX:iäkahdensia­tuhannensia­kolmansia­kymmenensiä­yhdeksänsiä
2040:nnetMMXL:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet2040:nsienMMXL:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien2040:nsiäMMXL:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä
2041:nnetMMXLI:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­yhdennet2041:nsienMMXLI:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­yhdensien2041:nsiäMMXLI:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdensiä
2042:nnetMMXLII:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­kahdennet2042:nsienMMXLII:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­kahdensien2042:nsiäMMXLII:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdensia
2043:nnetMMXLIII:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­kolmannet2043:nsienMMXLIII:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­kolmansien2043:nsiäMMXLIII:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­kolmansia
2044:nnetMMXLIV:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­neljännet2044:nsienMMXLIV:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­neljänsien2044:nsiäMMXLIV:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­neljänsiä
2045:nnetMMXLV:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­viidennet2045:nsienMMXLV:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­viidensien2045:nsiäMMXLV:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­viidensiä
2046:nnetMMXLVI:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­kuudennet2046:nsienMMXLVI:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­kuudensien2046:nsiäMMXLVI:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­kuudensia
2047:nnetMMXLVII:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­seitsemännet2047:nsienMMXLVII:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­seitsemänsien2047:nsiäMMXLVII:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­seitsemänsiä
2048:nnetMMXLVIII:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­kahdeksannet2048:nsienMMXLVIII:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­kahdeksansien2048:nsiäMMXLVIII:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia
2049:nnetMMXLIX:tkahdennet­tuhannennet­neljännet­kymmenennet­yhdeksännet2049:nsienMMXLIX:ienkahdensien­tuhannensien­neljänsien­kymmenensien­yhdeksänsien2049:nsiäMMXLIX:iäkahdensia­tuhannensia­neljänsiä­kymmenensiä­yhdeksänsiä
2050:nnetMML:tkahdennet­tuhannennet­viidennet­kymmenennet2050:nsienMML:ienkahdensien­tuhannensien­viidensien­kymmenensien2050:nsiäMML:iäkahdensia­tuhannensia­viidensiä­kymmenensiä
3000:nnetMMM:tkolmannet­tuhannennet3000:nsienMMM:ienkolmansien­tuhannensien3000:nsiaMMM:iakolmansia­tuhannensia
4000:nnetMMMM:tneljännet­tuhannennet4000:nsienMMMM:ienneljänsien­tuhannensien4000:nsiaMMMM:ianeljänsiä­tuhannensia
5000:nnetviidennet­tuhannennet5000:nsienviidensien­tuhannensien5000:nsiaviidensiä­tuhannensia
6000:nnetkuudennet­tuhannennet6000:nsienkuudensien­tuhannensien6000:nsiakuudensia­tuhannensia
7000:nnetseitsemännet­tuhannennet7000:nsienseitsemänsien­tuhannensien7000:nsiaseitsemänsiä­tuhannensia
8000:nnetkahdeksannet­tuhannennet8000:nsienkahdeksansien­tuhannensien8000:nsiakahdeksansia­tuhannensia
9000:nnetyhdeksännet­tuhannennet9000:nsienyhdeksänsien­tuhannensien9000:nsiayhdeksänsiä­tuhannensia
9876:nnetyhdeksännet­tuhannennet­kahdeksannet­sadannet­seitsemännet­kymmenennet­kuudennet9876:nsienyhdeksänsien­tuhannensien­kahdeksansien­sadansien­seitsemänsien­kymmenensien­kuudensien9876:nsiäyhdeksänsiä­tuhannensia­kahdeksansia­sadansia­seitsemänsiä­kymmenensiä­kuudensia
10 000:nnetkymmenennet­tuhannennet10 000:nsienkymmenensien­tuhannensien10 000:nsiakymmenensiä­tuhannensia
98 765:nnetyhdeksännet­kymmenennet­kahdeksannet­tuhannennet seitsemännet­sadannet­kuudennet­kymmenennet­viidennet98 765:nsienyhdeksänsien­kymmenensien­kahdeksansien­tuhannensien seitsemänsien­sadansien­kuudensien­kymmenensien­viidensien98 765:nsiäyhdeksänsiä­kymmenensiä­kahdeksansia­tuhannensia seitsemänsiä­sadansia­kuudensia­kymmenensiä­viidensiä
100 000:nnetsadannet­tuhannennet100 000:nsiensadansien­tuhannensien100 000:nsiasadansia­tuhannensia
987 654:nnetyhdeksännet­sadannet­kahdeksannet­kymmenennet­seitsemännet­tuhannennet kuudennet­sadannet­viidennet­kymmenennet­neljännet987 654:nsienyhdeksänsien­sadansien­kahdeksansien­kymmenensien­seitsemänsien­tuhannensien kuudensien­sadansien­viidensien­kymmenensien­neljänsien987 654:nsiäyhdeksänsiä­sadansia­kahdeksansia­kymmenensiä­seitsemänsiä­tuhannensia kuudensia­sadansia­viidensiä­kymmenensiä­neljänsiä
milj:nnetmiljoonannetmilj:nsienmiljoonansienmilj:nsiamiljoonansia
mrd:nnetmiljardinnetmrd:nsienmiljardinsienmrd:nsiamiljardinsia
···
Näytä kaikki··
 
Näytä vähemmän

J6 Monikon inessiivi, elatiivi, illatiivi

+inessiivielatiiviillatiivi
0:nsissanollansissa0:nsistanollansista0:nsiinnollansiin
1:sissäI:issäensimmäisissä1:sistäI:istäensimmäisistä1:siinI:iinensimmäisiin
2:sissaII:issatoisissa2:sistaII:istatoisista2:siinII:iintoisiin
3:nsissaIII:issakolmansissa3:nsistaIII:istakolmansista3:nsiinIII:iinkolmansiin
4:nsissäIV:issäneljänsissä4:nsistäIV:istäneljänsistä4:nsiinIV:iinneljänsiin
5:nsissäV:issäviidensissä5:nsistäV:istäviidensistä5:nsiinV:iinviidensiin
6:nsissaVI:issakuudensissa6:nsistaVI:istakuudensista6:nsiinVI:iinkuudensiin
7:nsissäVII:issäseitsemänsissä7:nsistäVII:istäseitsemänsistä7:nsiinVII:iinseitsemänsiin
8:nsissaVIII:issakahdeksansissa8:nsistaVIII:istakahdeksansista8:nsiinVIII:iinkahdeksansiin
9:nsissäIX:issäyhdeksänsissä9:nsistäIX:istäyhdeksänsistä9:nsiinIX:iinyhdeksänsiin
10:nsissäX:issäkymmenensissä10:nsistäX:istäkymmenensistä10:nsiinX:iinkymmenensiin
11:nsissäXI:issäyhdensissä­toista11:nsistäXI:istäyhdensistä­toista11:nsiinXI:iinyhdensiin­toista
12:nsissaXII:issakahdensissa­toista12:nsistaXII:istakahdensista­toista12:nsiinXII:iinkahdensiin­toista
13:nsissaXIII:issakolmansissa­toista13:nsistaXIII:istakolmansista­toista13:nsiinXIII:iinkolmansiin­toista
14:nsissäXIV:issäneljänsissä­toista14:nsistäXIV:istäneljänsistä­toista14:nsiinXIV:iinneljänsiin­toista
15:nsissäXV:issäviidensissä­toista15:nsistäXV:istäviidensistä­toista15:nsiinXV:iinviidensiin­toista
16:nsissaXVI:issakuudensissa­toista16:nsistaXVI:istakuudensista­toista16:nsiinXVI:iinkuudensiin­toista
17:nsissäXVII:issäseitsemänsissä­toista17:nsistäXVII:istäseitsemänsistä­toista17:nsiinXVII:iinseitsemänsiin­toista
18:nsissaXVIII:issakahdeksansissa­toista18:nsistaXVIII:istakahdeksansista­toista18:nsiinXVIII:iinkahdeksansiin­toista
19:nsissäXIX:issäyhdeksänsissä­toista19:nsistäXIX:istäyhdeksänsistä­toista19:nsiinXIX:iinyhdeksänsiin­toista
20:nsissäXX:issäkahdensissa­kymmenensissä20:nsistäXX:istäkahdensista­kymmenensistä20:nsiinXX:iinkahdensiin­kymmenensiin
21:nsissäXXI:issäkahdensissa­kymmenensissä­yhdensissä21:nsistäXXI:istäkahdensista­kymmenensistä­yhdensistä21:nsiinXXI:iinkahdensiin­kymmenensiin­yhdensiin
22:nsissaXXII:issakahdensissa­kymmenensissä­kahdensissa22:nsistaXXII:istakahdensista­kymmenensistä­kahdensista22:nsiinXXII:iinkahdensiin­kymmenensiin­kahdensiin
23:nsissaXXIII:issakahdensissa­kymmenensissä­kolmansissa23:nsistaXXIII:istakahdensista­kymmenensistä­kolmansista23:nsiinXXIII:iinkahdensiin­kymmenensiin­kolmansiin
24:nsissäXXIV:issäkahdensissa­kymmenensissä­neljänsissä24:nsistäXXIV:istäkahdensista­kymmenensistä­neljänsistä24:nsiinXXIV:iinkahdensiin­kymmenensiin­neljänsiin
25:nsissäXXV:issäkahdensissa­kymmenensissä­viidensissä25:nsistäXXV:istäkahdensista­kymmenensistä­viidensistä25:nsiinXXV:iinkahdensiin­kymmenensiin­viidensiin
26:nsissaXXVI:issakahdensissa­kymmenensissä­kuudensissa26:nsistaXXVI:istakahdensista­kymmenensistä­kuudensista26:nsiinXXVI:iinkahdensiin­kymmenensiin­kuudensiin
27:nsissäXXVII:issäkahdensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä27:nsistäXXVII:istäkahdensista­kymmenensistä­seitsemänsistä27:nsiinXXVII:iinkahdensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
28:nsissaXXVIII:issakahdensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa28:nsistaXXVIII:istakahdensista­kymmenensistä­kahdeksansista28:nsiinXXVIII:iinkahdensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
29:nsissäXXIX:issäkahdensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä29:nsistäXXIX:istäkahdensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä29:nsiinXXIX:iinkahdensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
30:nsissäXXX:issäkolmansissa­kymmenensissä30:nsistäXXX:istäkolmansista­kymmenensistä30:nsiinXXX:iinkolmansiin­kymmenensiin
31:nsissäXXXI:issäkolmansissa­kymmenensissä­yhdensissä31:nsistäXXXI:istäkolmansista­kymmenensistä­yhdensistä31:nsiinXXXI:iinkolmansiin­kymmenensiin­yhdensiin
32:nsissaXXXII:issakolmansissa­kymmenensissä­kahdensissa32:nsistaXXXII:istakolmansista­kymmenensistä­kahdensista32:nsiinXXXII:iinkolmansiin­kymmenensiin­kahdensiin
33:nsissaXXXIII:issakolmansissa­kymmenensissä­kolmansissa33:nsistaXXXIII:istakolmansista­kymmenensistä­kolmansista33:nsiinXXXIII:iinkolmansiin­kymmenensiin­kolmansiin
34:nsissäXXXIV:issäkolmansissa­kymmenensissä­neljänsissä34:nsistäXXXIV:istäkolmansista­kymmenensistä­neljänsistä34:nsiinXXXIV:iinkolmansiin­kymmenensiin­neljänsiin
35:nsissäXXXV:issäkolmansissa­kymmenensissä­viidensissä35:nsistäXXXV:istäkolmansista­kymmenensistä­viidensistä35:nsiinXXXV:iinkolmansiin­kymmenensiin­viidensiin
36:nsissaXXXVI:issakolmansissa­kymmenensissä­kuudensissa36:nsistaXXXVI:istakolmansista­kymmenensistä­kuudensista36:nsiinXXXVI:iinkolmansiin­kymmenensiin­kuudensiin
37:nsissäXXXVII:issäkolmansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä37:nsistäXXXVII:istäkolmansista­kymmenensistä­seitsemänsistä37:nsiinXXXVII:iinkolmansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
38:nsissaXXXVIII:issakolmansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa38:nsistaXXXVIII:istakolmansista­kymmenensistä­kahdeksansista38:nsiinXXXVIII:iinkolmansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
39:nsissäXXXIX:issäkolmansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä39:nsistäXXXIX:istäkolmansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä39:nsiinXXXIX:iinkolmansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
40:nsissäXL:issäneljänsissä­kymmenensissä40:nsistäXL:istäneljänsistä­kymmenensistä40:nsiinXL:iinneljänsiin­kymmenensiin
41:nsissäXLI:issäneljänsissä­kymmenensissä­yhdensissä41:nsistäXLI:istäneljänsistä­kymmenensistä­yhdensistä41:nsiinXLI:iinneljänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
42:nsissaXLII:issaneljänsissä­kymmenensissä­kahdensissa42:nsistaXLII:istaneljänsistä­kymmenensistä­kahdensista42:nsiinXLII:iinneljänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
43:nsissaXLIII:issaneljänsissä­kymmenensissä­kolmansissa43:nsistaXLIII:istaneljänsistä­kymmenensistä­kolmansista43:nsiinXLIII:iinneljänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
44:nsissäXLIV:issäneljänsissä­kymmenensissä­neljänsissä44:nsistäXLIV:istäneljänsistä­kymmenensistä­neljänsistä44:nsiinXLIV:iinneljänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
45:nsissäXLV:issäneljänsissä­kymmenensissä­viidensissä45:nsistäXLV:istäneljänsistä­kymmenensistä­viidensistä45:nsiinXLV:iinneljänsiin­kymmenensiin­viidensiin
46:nsissaXLVI:issaneljänsissä­kymmenensissä­kuudensissa46:nsistaXLVI:istaneljänsistä­kymmenensistä­kuudensista46:nsiinXLVI:iinneljänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
47:nsissäXLVII:issäneljänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä47:nsistäXLVII:istäneljänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä47:nsiinXLVII:iinneljänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
48:nsissaXLVIII:issaneljänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa48:nsistaXLVIII:istaneljänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista48:nsiinXLVIII:iinneljänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
49:nsissäXLIX:issäneljänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä49:nsistäXLIX:istäneljänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä49:nsiinXLIX:iinneljänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
50:nsissäL:issäviidensissä­kymmenensissä50:nsistäL:istäviidensistä­kymmenensistä50:nsiinL:iinviidensiin­kymmenensiin
51:nsissäLI:issäviidensissä­kymmenensissä­yhdensissä51:nsistäLI:istäviidensistä­kymmenensistä­yhdensistä51:nsiinLI:iinviidensiin­kymmenensiin­yhdensiin
52:nsissaLII:issaviidensissä­kymmenensissä­kahdensissa52:nsistaLII:istaviidensistä­kymmenensistä­kahdensista52:nsiinLII:iinviidensiin­kymmenensiin­kahdensiin
53:nsissaLIII:issaviidensissä­kymmenensissä­kolmansissa53:nsistaLIII:istaviidensistä­kymmenensistä­kolmansista53:nsiinLIII:iinviidensiin­kymmenensiin­kolmansiin
54:nsissäLIV:issäviidensissä­kymmenensissä­neljänsissä54:nsistäLIV:istäviidensistä­kymmenensistä­neljänsistä54:nsiinLIV:iinviidensiin­kymmenensiin­neljänsiin
55:nsissäLV:issäviidensissä­kymmenensissä­viidensissä55:nsistäLV:istäviidensistä­kymmenensistä­viidensistä55:nsiinLV:iinviidensiin­kymmenensiin­viidensiin
56:nsissaLVI:issaviidensissä­kymmenensissä­kuudensissa56:nsistaLVI:istaviidensistä­kymmenensistä­kuudensista56:nsiinLVI:iinviidensiin­kymmenensiin­kuudensiin
57:nsissäLVII:issäviidensissä­kymmenensissä­seitsemänsissä57:nsistäLVII:istäviidensistä­kymmenensistä­seitsemänsistä57:nsiinLVII:iinviidensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
58:nsissaLVIII:issaviidensissä­kymmenensissä­kahdeksansissa58:nsistaLVIII:istaviidensistä­kymmenensistä­kahdeksansista58:nsiinLVIII:iinviidensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
59:nsissäLIX:issäviidensissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä59:nsistäLIX:istäviidensistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä59:nsiinLIX:iinviidensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
60:nsissäLX:issäkuudensissa­kymmenensissä60:nsistäLX:istäkuudensista­kymmenensistä60:nsiinLX:iinkuudensiin­kymmenensiin
61:nsissäLXI:issäkuudensissa­kymmenensissä­yhdensissä61:nsistäLXI:istäkuudensista­kymmenensistä­yhdensistä61:nsiinLXI:iinkuudensiin­kymmenensiin­yhdensiin
62:nsissaLXII:issakuudensissa­kymmenensissä­kahdensissa62:nsistaLXII:istakuudensista­kymmenensistä­kahdensista62:nsiinLXII:iinkuudensiin­kymmenensiin­kahdensiin
63:nsissaLXIII:issakuudensissa­kymmenensissä­kolmansissa63:nsistaLXIII:istakuudensista­kymmenensistä­kolmansista63:nsiinLXIII:iinkuudensiin­kymmenensiin­kolmansiin
64:nsissäLXIV:issäkuudensissa­kymmenensissä­neljänsissä64:nsistäLXIV:istäkuudensista­kymmenensistä­neljänsistä64:nsiinLXIV:iinkuudensiin­kymmenensiin­neljänsiin
65:nsissäLXV:issäkuudensissa­kymmenensissä­viidensissä65:nsistäLXV:istäkuudensista­kymmenensistä­viidensistä65:nsiinLXV:iinkuudensiin­kymmenensiin­viidensiin
66:nsissaLXVI:issakuudensissa­kymmenensissä­kuudensissa66:nsistaLXVI:istakuudensista­kymmenensistä­kuudensista66:nsiinLXVI:iinkuudensiin­kymmenensiin­kuudensiin
67:nsissäLXVII:issäkuudensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä67:nsistäLXVII:istäkuudensista­kymmenensistä­seitsemänsistä67:nsiinLXVII:iinkuudensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
68:nsissaLXVIII:issakuudensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa68:nsistaLXVIII:istakuudensista­kymmenensistä­kahdeksansista68:nsiinLXVIII:iinkuudensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
69:nsissäLXIX:issäkuudensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä69:nsistäLXIX:istäkuudensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä69:nsiinLXIX:iinkuudensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
70:nsissäLXX:issäseitsemänsissä­kymmenensissä70:nsistäLXX:istäseitsemänsistä­kymmenensistä70:nsiinLXX:iinseitsemänsiin­kymmenensiin
71:nsissäLXXI:issäseitsemänsissä­kymmenensissä­yhdensissä71:nsistäLXXI:istäseitsemänsistä­kymmenensistä­yhdensistä71:nsiinLXXI:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
72:nsissaLXXII:issaseitsemänsissä­kymmenensissä­kahdensissa72:nsistaLXXII:istaseitsemänsistä­kymmenensistä­kahdensista72:nsiinLXXII:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
73:nsissaLXXIII:issaseitsemänsissä­kymmenensissä­kolmansissa73:nsistaLXXIII:istaseitsemänsistä­kymmenensistä­kolmansista73:nsiinLXXIII:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
74:nsissäLXXIV:issäseitsemänsissä­kymmenensissä­neljänsissä74:nsistäLXXIV:istäseitsemänsistä­kymmenensistä­neljänsistä74:nsiinLXXIV:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
75:nsissäLXXV:issäseitsemänsissä­kymmenensissä­viidensissä75:nsistäLXXV:istäseitsemänsistä­kymmenensistä­viidensistä75:nsiinLXXV:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­viidensiin
76:nsissaLXXVI:issaseitsemänsissä­kymmenensissä­kuudensissa76:nsistaLXXVI:istaseitsemänsistä­kymmenensistä­kuudensista76:nsiinLXXVI:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
77:nsissäLXXVII:issäseitsemänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä77:nsistäLXXVII:istäseitsemänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä77:nsiinLXXVII:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
78:nsissaLXXVIII:issaseitsemänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa78:nsistaLXXVIII:istaseitsemänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista78:nsiinLXXVIII:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
79:nsissäLXXIX:issäseitsemänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä79:nsistäLXXIX:istäseitsemänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä79:nsiinLXXIX:iinseitsemänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
80:nsissäLXXX:issäkahdeksansissa­kymmenensissä80:nsistäLXXX:istäkahdeksansista­kymmenensistä80:nsiinLXXX:iinkahdeksansiin­kymmenensiin
81:nsissäLXXXI:issäkahdeksansissa­kymmenensissä­yhdensissä81:nsistäLXXXI:istäkahdeksansista­kymmenensistä­yhdensistä81:nsiinLXXXI:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­yhdensiin
82:nsissaLXXXII:issakahdeksansissa­kymmenensissä­kahdensissa82:nsistaLXXXII:istakahdeksansista­kymmenensistä­kahdensista82:nsiinLXXXII:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­kahdensiin
83:nsissaLXXXIII:issakahdeksansissa­kymmenensissä­kolmansissa83:nsistaLXXXIII:istakahdeksansista­kymmenensistä­kolmansista83:nsiinLXXXIII:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­kolmansiin
84:nsissäLXXXIV:issäkahdeksansissa­kymmenensissä­neljänsissä84:nsistäLXXXIV:istäkahdeksansista­kymmenensistä­neljänsistä84:nsiinLXXXIV:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­neljänsiin
85:nsissäLXXXV:issäkahdeksansissa­kymmenensissä­viidensissä85:nsistäLXXXV:istäkahdeksansista­kymmenensistä­viidensistä85:nsiinLXXXV:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­viidensiin
86:nsissaLXXXVI:issakahdeksansissa­kymmenensissä­kuudensissa86:nsistaLXXXVI:istakahdeksansista­kymmenensistä­kuudensista86:nsiinLXXXVI:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­kuudensiin
87:nsissäLXXXVII:issäkahdeksansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä87:nsistäLXXXVII:istäkahdeksansista­kymmenensistä­seitsemänsistä87:nsiinLXXXVII:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
88:nsissaLXXXVIII:issakahdeksansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa88:nsistaLXXXVIII:istakahdeksansista­kymmenensistä­kahdeksansista88:nsiinLXXXVIII:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
89:nsissäLXXXIX:issäkahdeksansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä89:nsistäLXXXIX:istäkahdeksansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä89:nsiinLXXXIX:iinkahdeksansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
90:nsissäXC:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä90:nsistäXC:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä90:nsiinXC:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin
91:nsissäXCI:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdensissä91:nsistäXCI:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdensistä91:nsiinXCI:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
92:nsissaXCII:issayhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdensissa92:nsistaXCII:istayhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdensista92:nsiinXCII:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
93:nsissaXCIII:issayhdeksänsissä­kymmenensissä­kolmansissa93:nsistaXCIII:istayhdeksänsistä­kymmenensistä­kolmansista93:nsiinXCIII:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
94:nsissäXCIV:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä­neljänsissä94:nsistäXCIV:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä­neljänsistä94:nsiinXCIV:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
95:nsissäXCV:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä­viidensissä95:nsistäXCV:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä­viidensistä95:nsiinXCV:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­viidensiin
96:nsissaXCVI:issayhdeksänsissä­kymmenensissä­kuudensissa96:nsistaXCVI:istayhdeksänsistä­kymmenensistä­kuudensista96:nsiinXCVI:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
97:nsissäXCVII:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä97:nsistäXCVII:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä97:nsiinXCVII:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
98:nsissaXCVIII:issayhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa98:nsistaXCVIII:istayhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista98:nsiinXCVIII:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
99:nsissäXCIX:issäyhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä99:nsistäXCIX:istäyhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä99:nsiinXCIX:iinyhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
100:nsissaC:issasadansissa100:nsistaC:istasadansista100:nsiinC:iinsadansiin
101:nsissäCI:issäsadansissa­yhdensissä101:nsistäCI:istäsadansista­yhdensistä101:nsiinCI:iinsadansiin­yhdensiin
102:nsissaCII:issasadansissa­kahdensissa102:nsistaCII:istasadansista­kahdensista102:nsiinCII:iinsadansiin­kahdensiin
103:nsissaCIII:issasadansissa­kolmansissa103:nsistaCIII:istasadansista­kolmansista103:nsiinCIII:iinsadansiin­kolmansiin
104:nsissäCIV:issäsadansissa­neljänsissä104:nsistäCIV:istäsadansista­neljänsistä104:nsiinCIV:iinsadansiin­neljänsiin
105:nsissäCV:issäsadansissa­viidensissä105:nsistäCV:istäsadansista­viidensistä105:nsiinCV:iinsadansiin­viidensiin
106:nsissaCVI:issasadansissa­kuudensissa106:nsistaCVI:istasadansista­kuudensista106:nsiinCVI:iinsadansiin­kuudensiin
107:nsissäCVII:issäsadansissa­seitsemänsissä107:nsistäCVII:istäsadansista­seitsemänsistä107:nsiinCVII:iinsadansiin­seitsemänsiin
108:nsissaCVIII:issasadansissa­kahdeksansissa108:nsistaCVIII:istasadansista­kahdeksansista108:nsiinCVIII:iinsadansiin­kahdeksansiin
109:nsissäCIX:issäsadansissa­yhdeksänsissä109:nsistäCIX:istäsadansista­yhdeksänsistä109:nsiinCIX:iinsadansiin­yhdeksänsiin
110:nsissäCX:issäsadansissa­kymmenensissä110:nsistäCX:istäsadansista­kymmenensistä110:nsiinCX:iinsadansiin­kymmenensiin
111:nsissäCXI:issäsadansissa­yhdensissä­toista111:nsistäCXI:istäsadansista­yhdensistä­toista111:nsiinCXI:iiinsadansiin­yhdensiin­toista
112:nsissäCXII:issäsadansissa­kahdensissa­toista112:nsistäCXII:istäsadansista­kahdensista­toista112:nsiinCXII:iiinsadansiin­kahdensiin­toista
113:nsissäCXIII:issäsadansissa­kolmansissa­toista113:nsistäCXIII:istäsadansista­kolmansista­toista113:nsiinCXIII:iiinsadansiin­kolmansiin­toista
114:nsissäCXIV:issäsadansissa­neljänsissä­toista114:nsistäCXIV:istäsadansista­neljänsistä­toista114:nsiinCXIV:iiinsadansiin­neljänsiin­toista
115:nsissäCXV:issäsadansissa­viidensissä­toista115:nsistäCXV:istäsadansista­viidensistä­toista115:nsiinCXV:iiinsadansiin­viidensiin­toista
116:nsissäCXVI:issäsadansissa­kuudensissa­toista116:nsistäCXVI:istäsadansista­kuudensista­toista116:nsiinCXVI:iiinsadansiin­kuudensiin­toista
117:nsissäCXVII:issäsadansissa­seitsemänsissä­toista117:nsistäCXVII:istäsadansista­seitsemänsistä­toista117:nsiinCXVII:iiinsadansiin­seitsemänsiin­toista
118:nsissäCXVIII:issäsadansissa­kahdeksansissa­toista118:nsistäCXVIII:istäsadansista­kahdeksansista­toista118:nsiinCXVIII:iiinsadansiin­kahdeksansiin­toista
119:nsissäCXIX:issäsadansissa­yhdeksänsissä­toista119:nsistäCXIX:istäsadansista­yhdeksänsistä­toista119:nsiinCXIX:iiinsadansiin­yhdeksänsiin­toista
120:nsissäCXX:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä120:nsistäCXX:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä120:nsiinCXX:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin
121:nsissäCXXI:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdensissä121:nsistäCXXI:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­yhdensistä121:nsiinCXXI:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdensiin
122:nsissäCXXII:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdensissa122:nsistäCXXII:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­kahdensista122:nsiinCXXII:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdensiin
123:nsissäCXXIII:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kolmansissa123:nsistäCXXIII:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­kolmansista123:nsiinCXXIII:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kolmansiin
124:nsissäCXXIV:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­neljänsissä124:nsistäCXXIV:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­neljänsistä124:nsiinCXXIV:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­neljänsiin
125:nsissäCXXV:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­viidensissä125:nsistäCXXV:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­viidensistä125:nsiinCXXV:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­viidensiin
126:nsissäCXXVI:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kuudensissa126:nsistäCXXVI:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­kuudensista126:nsiinCXXVI:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kuudensiin
127:nsissäCXXVII:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä127:nsistäCXXVII:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­seitsemänsistä127:nsiinCXXVII:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
128:nsissäCXXVIII:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa128:nsistäCXXVIII:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­kahdeksansista128:nsiinCXXVIII:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
129:nsissäCXXIX:issäsadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä129:nsistäCXXIX:istäsadansista­kahdensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä129:nsiinCXXIX:iinsadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
130:nsissäCXXX:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä130:nsistäCXXX:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä130:nsiinCXXX:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin
131:nsissäCXXXI:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­yhdensissä131:nsistäCXXXI:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­yhdensistä131:nsiinCXXXI:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­yhdensiin
132:nsissäCXXXII:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kahdensissa132:nsistäCXXXII:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­kahdensista132:nsiinCXXXII:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kahdensiin
133:nsissäCXXXIII:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kolmansissa133:nsistäCXXXIII:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­kolmansista133:nsiinCXXXIII:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kolmansiin
134:nsissäCXXXIV:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­neljänsissä134:nsistäCXXXIV:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­neljänsistä134:nsiinCXXXIV:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­neljänsiin
135:nsissäCXXXV:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­viidensissä135:nsistäCXXXV:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­viidensistä135:nsiinCXXXV:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­viidensiin
136:nsissäCXXXVI:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kuudensissa136:nsistäCXXXVI:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­kuudensista136:nsiinCXXXVI:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kuudensiin
137:nsissäCXXXVII:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä137:nsistäCXXXVII:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­seitsemänsistä137:nsiinCXXXVII:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
138:nsissäCXXXVIII:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa138:nsistäCXXXVIII:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­kahdeksansista138:nsiinCXXXVIII:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
139:nsissäCXXXIX:issäsadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä139:nsistäCXXXIX:istäsadansista­kolmansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä139:nsiinCXXXIX:iinsadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
140:nsissäCXL:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä140:nsistäCXL:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä140:nsiinCXL:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin
141:nsissäCXLI:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­yhdensissä141:nsistäCXLI:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­yhdensistä141:nsiinCXLI:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
142:nsissäCXLII:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kahdensissa142:nsistäCXLII:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kahdensista142:nsiinCXLII:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
143:nsissäCXLIII:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kolmansissa143:nsistäCXLIII:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kolmansista143:nsiinCXLIII:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
144:nsissäCXLIV:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­neljänsissä144:nsistäCXLIV:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­neljänsistä144:nsiinCXLIV:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
145:nsissäCXLV:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­viidensissä145:nsistäCXLV:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­viidensistä145:nsiinCXLV:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­viidensiin
146:nsissäCXLVI:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kuudensissa146:nsistäCXLVI:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kuudensista146:nsiinCXLVI:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
147:nsissäCXLVII:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä147:nsistäCXLVII:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä147:nsiinCXLVII:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
148:nsissäCXLVIII:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa148:nsistäCXLVIII:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista148:nsiinCXLVIII:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
149:nsissäCXLIX:issäsadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä149:nsistäCXLIX:istäsadansista­neljänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä149:nsiinCXLIX:iinsadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
150:nsissäCL:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä150:nsistäCL:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä150:nsiinCL:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin
151:nsissäCLI:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­yhdensissä151:nsistäCLI:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­yhdensistä151:nsiinCLI:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­yhdensiin
152:nsissäCLII:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kahdensissa152:nsistäCLII:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­kahdensista152:nsiinCLII:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kahdensiin
153:nsissäCLIII:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kolmansissa153:nsistäCLIII:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­kolmansista153:nsiinCLIII:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kolmansiin
154:nsissäCLIV:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­neljänsissä154:nsistäCLIV:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­neljänsistä154:nsiinCLIV:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­neljänsiin
155:nsissäCLV:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­viidensissä155:nsistäCLV:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­viidensistä155:nsiinCLV:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­viidensiin
156:nsissäCLVI:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kuudensissa156:nsistäCLVI:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­kuudensista156:nsiinCLVI:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kuudensiin
157:nsissäCLVII:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­seitsemänsissä157:nsistäCLVII:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­seitsemänsistä157:nsiinCLVII:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
158:nsissäCLVIII:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kahdeksansissa158:nsistäCLVIII:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­kahdeksansista158:nsiinCLVIII:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
159:nsissäCLIX:issäsadansissa­viidensissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä159:nsistäCLIX:istäsadansista­viidensistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä159:nsiinCLIX:iinsadansiin­viidensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
160:nsissäCLX:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä160:nsistäCLX:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä160:nsiinCLX:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin
161:nsissäCLXI:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­yhdensissä161:nsistäCLXI:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­yhdensistä161:nsiinCLXI:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­yhdensiin
162:nsissäCLXII:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kahdensissa162:nsistäCLXII:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­kahdensista162:nsiinCLXII:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kahdensiin
163:nsissäCLXIII:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kolmansissa163:nsistäCLXIII:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­kolmansista163:nsiinCLXIII:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kolmansiin
164:nsissäCLXIV:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­neljänsissä164:nsistäCLXIV:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­neljänsistä164:nsiinCLXIV:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­neljänsiin
165:nsissäCLXV:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­viidensissä165:nsistäCLXV:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­viidensistä165:nsiinCLXV:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­viidensiin
166:nsissäCLXVI:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kuudensissa166:nsistäCLXVI:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­kuudensista166:nsiinCLXVI:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kuudensiin
167:nsissäCLXVII:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä167:nsistäCLXVII:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­seitsemänsistä167:nsiinCLXVII:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
168:nsissäCLXVIII:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa168:nsistäCLXVIII:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­kahdeksansista168:nsiinCLXVIII:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
169:nsissäCLXIX:issäsadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä169:nsistäCLXIX:istäsadansista­kuudensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä169:nsiinCLXIX:iinsadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
170:nsissäCLXX:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä170:nsistäCLXX:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä170:nsiinCLXX:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin
171:nsissäCLXXI:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­yhdensissä171:nsistäCLXXI:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­yhdensistä171:nsiinCLXXI:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
172:nsissäCLXXII:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kahdensissa172:nsistäCLXXII:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kahdensista172:nsiinCLXXII:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
173:nsissäCLXXIII:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kolmansissa173:nsistäCLXXIII:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kolmansista173:nsiinCLXXIII:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
174:nsissäCLXXIV:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­neljänsissä174:nsistäCLXXIV:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­neljänsistä174:nsiinCLXXIV:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
175:nsissäCLXXV:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­viidensissä175:nsistäCLXXV:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­viidensistä175:nsiinCLXXV:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­viidensiin
176:nsissäCLXXVI:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kuudensissa176:nsistäCLXXVI:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kuudensista176:nsiinCLXXVI:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
177:nsissäCLXXVII:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä177:nsistäCLXXVII:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä177:nsiinCLXXVII:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
178:nsissäCLXXVIII:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa178:nsistäCLXXVIII:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista178:nsiinCLXXVIII:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
179:nsissäCLXXIX:issäsadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä179:nsistäCLXXIX:istäsadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä179:nsiinCLXXIX:iinsadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
180:nsissäCLXXX:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä180:nsistäCLXXX:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä180:nsiinCLXXX:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin
181:nsissäCLXXXI:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­yhdensissä181:nsistäCLXXXI:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­yhdensistä181:nsiinCLXXXI:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­yhdensiin
182:nsissäCLXXXII:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kahdensissa182:nsistäCLXXXII:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kahdensista182:nsiinCLXXXII:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kahdensiin
183:nsissäCLXXXIII:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kolmansissa183:nsistäCLXXXIII:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kolmansista183:nsiinCLXXXIII:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kolmansiin
184:nsissäCLXXXIV:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­neljänsissä184:nsistäCLXXXIV:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­neljänsistä184:nsiinCLXXXIV:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­neljänsiin
185:nsissäCLXXXV:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­viidensissä185:nsistäCLXXXV:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­viidensistä185:nsiinCLXXXV:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­viidensiin
186:nsissäCLXXXVI:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kuudensissa186:nsistäCLXXXVI:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kuudensista186:nsiinCLXXXVI:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kuudensiin
187:nsissäCLXXXVII:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä187:nsistäCLXXXVII:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­seitsemänsistä187:nsiinCLXXXVII:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
188:nsissäCLXXXVIII:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa188:nsistäCLXXXVIII:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kahdeksansista188:nsiinCLXXXVIII:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
189:nsissäCLXXXIX:issäsadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä189:nsistäCLXXXIX:istäsadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä189:nsiinCLXXXIX:iinsadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
190:nsissäCXC:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä190:nsistäCXC:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä190:nsiinCXC:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin
191:nsissäCXCI:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdensissä191:nsistäCXCI:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdensistä191:nsiinCXCI:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
192:nsissäCXCII:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdensissa192:nsistäCXCII:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdensista192:nsiinCXCII:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
193:nsissäCXCIII:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kolmansissa193:nsistäCXCIII:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kolmansista193:nsiinCXCIII:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
194:nsissäCXCIV:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­neljänsissä194:nsistäCXCIV:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­neljänsistä194:nsiinCXCIV:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
195:nsissäCXCV:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­viidensissä195:nsistäCXCV:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­viidensistä195:nsiinCXCV:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­viidensiin
196:nsissäCXCVI:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kuudensissa196:nsistäCXCVI:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kuudensista196:nsiinCXCVI:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
197:nsissäCXCVII:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä197:nsistäCXCVII:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä197:nsiinCXCVII:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
198:nsissäCXCVIII:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa198:nsistäCXCVIII:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista198:nsiinCXCVIII:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
199:nsissäCXCIX:issäsadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä199:nsistäCXCIX:istäsadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä199:nsiinCXCIX:iinsadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
200:nsissaCC:issakahdensissa­sadansissa200:nsistaCC:istakahdensista­sadansista200:nsiinCC:iinkahdensiin­sadansiin
300:nsissaCCC:issakolmansissa­sadansissa300:nsistaCCC:istakolmansista­sadansista300:nsiinCCC:iinkolmansiin­sadansiin
400:nsissaCD:issaneljänsissä­sadansissa400:nsistaCD:istaneljänsistä­sadansista400:nsiinCD:iinneljänsiin­sadansiin
500:nsissaD:issaviidensissä­sadansissa500:nsistaD:istaviidensistä­sadansista500:nsiinD:iinviidensiin­sadansiin
600:nsissaDC:issakuudensissa­sadansissa600:nsistaDC:istakuudensista­sadansista600:nsiinDC:iinkuudensiin­sadansiin
700:nsissaDCC:issaseitsemänsissä­sadansissa700:nsistaDCC:istaseitsemänsistä­sadansista700:nsiinDCC:iinseitsemänsiin­sadansiin
800:nsissaDCCC:issakahdeksansissa­sadansissa800:nsistaDCCC:istakahdeksansista­sadansista800:nsiinDCCC:iinkahdeksansiin­sadansiin
900:nsissaCM:issayhdeksänsissä­sadansissa900:nsistaCM:istayhdeksänsistä­sadansista900:nsiinCM:iinyhdeksänsiin­sadansiin
987:nsissäCMLXXXVII:issäyhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä987:nsistäCMLXXXVII:istäyhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­seitsemänsistä987:nsiinCMLXXXVII:iinyhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1000:nsissaM:issatuhannensissa1000:nsistaM:istatuhannensista1000:nsiinM:iintuhannensiin
1001:nsissäMI:issätuhannensissa­yhdensissä1001:nsistäMI:istätuhannensista­yhdensistä1001:nsiinMI:iintuhannensiin­yhdensiin
1002:nsissaMII:issatuhannensissa­kahdensissa1002:nsistaMII:istatuhannensista­kahdensista1002:nsiinMII:iintuhannensiin­kahdensiin
1003:nsissaMIII:issatuhannensissa­kolmansissa1003:nsistaMIII:istatuhannensista­kolmansista1003:nsiinMIII:iintuhannensiin­kolmansiin
1900:nsissaMCM:issatuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa1900:nsistaMCM:istatuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista1900:nsiinMCM:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin
1901:nsissäMCMI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdensissä1901:nsistäMCMI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdensistä1901:nsiinMCMI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdensiin
1902:nsissäMCMII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa1902:nsistäMCMII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista1902:nsiinMCMII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin
1903:nsissäMCMIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa1903:nsistäMCMIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista1903:nsiinMCMIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin
1904:nsissäMCMIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä1904:nsistäMCMIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä1904:nsiinMCMIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin
1905:nsissäMCMV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä1905:nsistäMCMV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä1905:nsiinMCMV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin
1906:nsissäMCMVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa1906:nsistäMCMVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista1906:nsiinMCMVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin
1907:nsissäMCMVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä1907:nsistäMCMVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä1907:nsiinMCMVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin
1908:nsissäMCMVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa1908:nsistäMCMVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista1908:nsiinMCMVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin
1909:nsissäMCMIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä1909:nsistäMCMIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä1909:nsiinMCMIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin
1910:nsissäMCMX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kymmenensissä1910:nsistäMCMX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kymmenensistä1910:nsiinMCMX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kymmenensiin
1911:nsissäMCMXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdensissä­toista1911:nsistäMCMXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdensistä­toista1911:nsiinMCMXI:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdensiin­toista
1912:nsissäMCMXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­toista1912:nsistäMCMXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­toista1912:nsiinMCMXII:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­toista
1913:nsissäMCMXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­toista1913:nsistäMCMXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­toista1913:nsiinMCMXIII:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­toista
1914:nsissäMCMXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­toista1914:nsistäMCMXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­toista1914:nsiinMCMXIV:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­toista
1915:nsissäMCMXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­toista1915:nsistäMCMXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­toista1915:nsiinMCMXV:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­toista
1916:nsissäMCMXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­toista1916:nsistäMCMXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­toista1916:nsiinMCMXVI:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­toista
1917:nsissäMCMXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­toista1917:nsistäMCMXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­toista1917:nsiinMCMXVII:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­toista
1918:nsissäMCMXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­toista1918:nsistäMCMXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­toista1918:nsiinMCMXVIII:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­toista
1919:nsissäMCMXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­toista1919:nsistäMCMXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­toista1919:nsiinMCMXIX:iiintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­toista
1920:nsissäMCMXX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä1920:nsistäMCMXX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä1920:nsiinMCMXX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin
1921:nsissäMCMXXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdensissä1921:nsistäMCMXXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­yhdensistä1921:nsiinMCMXXI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdensiin
1922:nsissäMCMXXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdensissa1922:nsistäMCMXXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­kahdensista1922:nsiinMCMXXII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdensiin
1923:nsissäMCMXXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kolmansissa1923:nsistäMCMXXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­kolmansista1923:nsiinMCMXXIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kolmansiin
1924:nsissäMCMXXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­neljänsissä1924:nsistäMCMXXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­neljänsistä1924:nsiinMCMXXIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­neljänsiin
1925:nsissäMCMXXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­viidensissä1925:nsistäMCMXXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­viidensistä1925:nsiinMCMXXV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­viidensiin
1926:nsissäMCMXXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kuudensissa1926:nsistäMCMXXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­kuudensista1926:nsiinMCMXXVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kuudensiin
1927:nsissäMCMXXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä1927:nsistäMCMXXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­seitsemänsistä1927:nsiinMCMXXVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1928:nsissäMCMXXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa1928:nsistäMCMXXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­kahdeksansista1928:nsiinMCMXXVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1929:nsissäMCMXXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä1929:nsistäMCMXXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä1929:nsiinMCMXXIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1930:nsissäMCMXXX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä1930:nsistäMCMXXX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä1930:nsiinMCMXXX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin
1931:nsissäMCMXXXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­yhdensissä1931:nsistäMCMXXXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­yhdensistä1931:nsiinMCMXXXI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­yhdensiin
1932:nsissäMCMXXXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kahdensissa1932:nsistäMCMXXXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­kahdensista1932:nsiinMCMXXXII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kahdensiin
1933:nsissäMCMXXXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kolmansissa1933:nsistäMCMXXXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­kolmansista1933:nsiinMCMXXXIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kolmansiin
1934:nsissäMCMXXXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­neljänsissä1934:nsistäMCMXXXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­neljänsistä1934:nsiinMCMXXXIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­neljänsiin
1935:nsissäMCMXXXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­viidensissä1935:nsistäMCMXXXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­viidensistä1935:nsiinMCMXXXV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­viidensiin
1936:nsissäMCMXXXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kuudensissa1936:nsistäMCMXXXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­kuudensista1936:nsiinMCMXXXVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kuudensiin
1937:nsissäMCMXXXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä1937:nsistäMCMXXXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­seitsemänsistä1937:nsiinMCMXXXVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1938:nsissäMCMXXXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa1938:nsistäMCMXXXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­kahdeksansista1938:nsiinMCMXXXVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1939:nsissäMCMXXXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kolmansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä1939:nsistäMCMXXXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kolmansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä1939:nsiinMCMXXXIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kolmansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1940:nsissäMCMXL:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä1940:nsistäMCMXL:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä1940:nsiinMCMXL:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin
1941:nsissäMCMXLI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­yhdensissä1941:nsistäMCMXLI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­yhdensistä1941:nsiinMCMXLI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
1942:nsissäMCMXLII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kahdensissa1942:nsistäMCMXLII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kahdensista1942:nsiinMCMXLII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
1943:nsissäMCMXLIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kolmansissa1943:nsistäMCMXLIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kolmansista1943:nsiinMCMXLIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
1944:nsissäMCMXLIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­neljänsissä1944:nsistäMCMXLIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­neljänsistä1944:nsiinMCMXLIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
1945:nsissäMCMXLV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­viidensissä1945:nsistäMCMXLV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­viidensistä1945:nsiinMCMXLV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­viidensiin
1946:nsissäMCMXLVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kuudensissa1946:nsistäMCMXLVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kuudensista1946:nsiinMCMXLVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
1947:nsissäMCMXLVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä1947:nsistäMCMXLVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä1947:nsiinMCMXLVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1948:nsissäMCMXLVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa1948:nsistäMCMXLVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista1948:nsiinMCMXLVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1949:nsissäMCMXLIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­neljänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä1949:nsistäMCMXLIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­neljänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä1949:nsiinMCMXLIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­neljänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1950:nsissäMCML:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä1950:nsistäMCML:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä1950:nsiinMCML:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin
1951:nsissäMCMLI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­yhdensissä1951:nsistäMCMLI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­yhdensistä1951:nsiinMCMLI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­yhdensiin
1952:nsissäMCMLII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kahdensissa1952:nsistäMCMLII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­kahdensista1952:nsiinMCMLII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kahdensiin
1953:nsissäMCMLIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kolmansissa1953:nsistäMCMLIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­kolmansista1953:nsiinMCMLIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kolmansiin
1954:nsissäMCMLIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­neljänsissä1954:nsistäMCMLIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­neljänsistä1954:nsiinMCMLIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­neljänsiin
1955:nsissäMCMLV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­viidensissä1955:nsistäMCMLV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­viidensistä1955:nsiinMCMLV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­viidensiin
1956:nsissäMCMLVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kuudensissa1956:nsistäMCMLVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­kuudensista1956:nsiinMCMLVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kuudensiin
1957:nsissäMCMLVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­seitsemänsissä1957:nsistäMCMLVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­seitsemänsistä1957:nsiinMCMLVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1958:nsissäMCMLVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­kahdeksansissa1958:nsistäMCMLVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­kahdeksansista1958:nsiinMCMLVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1959:nsissäMCMLIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­viidensissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä1959:nsistäMCMLIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­viidensistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä1959:nsiinMCMLIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­viidensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1960:nsissäMCMLX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä1960:nsistäMCMLX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä1960:nsiinMCMLX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin
1961:nsissäMCMLXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­yhdensissä1961:nsistäMCMLXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­yhdensistä1961:nsiinMCMLXI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­yhdensiin
1962:nsissäMCMLXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kahdensissa1962:nsistäMCMLXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­kahdensista1962:nsiinMCMLXII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kahdensiin
1963:nsissäMCMLXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kolmansissa1963:nsistäMCMLXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­kolmansista1963:nsiinMCMLXIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kolmansiin
1964:nsissäMCMLXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­neljänsissä1964:nsistäMCMLXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­neljänsistä1964:nsiinMCMLXIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­neljänsiin
1965:nsissäMCMLXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­viidensissä1965:nsistäMCMLXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­viidensistä1965:nsiinMCMLXV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­viidensiin
1966:nsissäMCMLXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kuudensissa1966:nsistäMCMLXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­kuudensista1966:nsiinMCMLXVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kuudensiin
1967:nsissäMCMLXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä1967:nsistäMCMLXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­seitsemänsistä1967:nsiinMCMLXVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1968:nsissäMCMLXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa1968:nsistäMCMLXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­kahdeksansista1968:nsiinMCMLXVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1969:nsissäMCMLXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kuudensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä1969:nsistäMCMLXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kuudensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä1969:nsiinMCMLXIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kuudensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1970:nsissäMCMLXX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä1970:nsistäMCMLXX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä1970:nsiinMCMLXX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin
1971:nsissäMCMLXXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­yhdensissä1971:nsistäMCMLXXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­yhdensistä1971:nsiinMCMLXXI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
1972:nsissäMCMLXXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kahdensissa1972:nsistäMCMLXXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kahdensista1972:nsiinMCMLXXII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
1973:nsissäMCMLXXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kolmansissa1973:nsistäMCMLXXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kolmansista1973:nsiinMCMLXXIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
1974:nsissäMCMLXXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­neljänsissä1974:nsistäMCMLXXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­neljänsistä1974:nsiinMCMLXXIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
1975:nsissäMCMLXXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­viidensissä1975:nsistäMCMLXXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­viidensistä1975:nsiinMCMLXXV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­viidensiin
1976:nsissäMCMLXXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kuudensissa1976:nsistäMCMLXXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kuudensista1976:nsiinMCMLXXVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
1977:nsissäMCMLXXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä1977:nsistäMCMLXXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä1977:nsiinMCMLXXVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1978:nsissäMCMLXXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa1978:nsistäMCMLXXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista1978:nsiinMCMLXXVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1979:nsissäMCMLXXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­seitsemänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä1979:nsistäMCMLXXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­seitsemänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä1979:nsiinMCMLXXIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­seitsemänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1980:nsissäMCMLXXX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä1980:nsistäMCMLXXX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä1980:nsiinMCMLXXX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin
1981:nsissäMCMLXXXI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­yhdensissä1981:nsistäMCMLXXXI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­yhdensistä1981:nsiinMCMLXXXI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­yhdensiin
1982:nsissäMCMLXXXII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kahdensissa1982:nsistäMCMLXXXII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kahdensista1982:nsiinMCMLXXXII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kahdensiin
1983:nsissäMCMLXXXIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kolmansissa1983:nsistäMCMLXXXIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kolmansista1983:nsiinMCMLXXXIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kolmansiin
1984:nsissäMCMLXXXIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­neljänsissä1984:nsistäMCMLXXXIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­neljänsistä1984:nsiinMCMLXXXIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­neljänsiin
1985:nsissäMCMLXXXV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­viidensissä1985:nsistäMCMLXXXV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­viidensistä1985:nsiinMCMLXXXV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­viidensiin
1986:nsissäMCMLXXXVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kuudensissa1986:nsistäMCMLXXXVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kuudensista1986:nsiinMCMLXXXVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kuudensiin
1987:nsissäMCMLXXXVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­seitsemänsissä1987:nsistäMCMLXXXVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­seitsemänsistä1987:nsiinMCMLXXXVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1988:nsissäMCMLXXXVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­kahdeksansissa1988:nsistäMCMLXXXVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­kahdeksansista1988:nsiinMCMLXXXVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1989:nsissäMCMLXXXIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­kahdeksansissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä1989:nsistäMCMLXXXIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­kahdeksansista­kymmenensistä­yhdeksänsistä1989:nsiinMCMLXXXIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­kahdeksansiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
1990:nsissäMCMXC:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä1990:nsistäMCMXC:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä1990:nsiinMCMXC:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin
1991:nsissäMCMXCI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdensissä1991:nsistäMCMXCI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdensistä1991:nsiinMCMXCI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdensiin
1992:nsissäMCMXCII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdensissa1992:nsistäMCMXCII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdensista1992:nsiinMCMXCII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdensiin
1993:nsissäMCMXCIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kolmansissa1993:nsistäMCMXCIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kolmansista1993:nsiinMCMXCIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kolmansiin
1994:nsissäMCMXCIV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­neljänsissä1994:nsistäMCMXCIV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­neljänsistä1994:nsiinMCMXCIV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­neljänsiin
1995:nsissäMCMXCV:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­viidensissä1995:nsistäMCMXCV:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­viidensistä1995:nsiinMCMXCV:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­viidensiin
1996:nsissäMCMXCVI:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kuudensissa1996:nsistäMCMXCVI:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kuudensista1996:nsiinMCMXCVI:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kuudensiin
1997:nsissäMCMXCVII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­seitsemänsissä1997:nsistäMCMXCVII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­seitsemänsistä1997:nsiinMCMXCVII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
1998:nsissäMCMXCVIII:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­kahdeksansissa1998:nsistäMCMXCVIII:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­kahdeksansista1998:nsiinMCMXCVIII:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
1999:nsissäMCMXCIX:issätuhannensissa­yhdeksänsissä­sadansissa­yhdeksänsissä­kymmenensissä­yhdeksänsissä1999:nsistäMCMXCIX:istätuhannensista­yhdeksänsistä­sadansista­yhdeksänsistä­kymmenensistä­yhdeksänsistä1999:nsiinMCMXCIX:iintuhannensiin­yhdeksänsiin­sadansiin­yhdeksänsiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
2000:nsissaMM:issakahdensissa­tuhannensissa2000:nsistaMM:istakahdensista­tuhannensista2000:nsiinMM:iinkahdensiin­tuhannensiin
2001:nsissäMMI:issäkahdensissa­tuhannensissa­yhdensissä2001:nsistäMMI:istäkahdensista­tuhannensista­yhdensistä2001:nsiinMMI:iinkahdensiin­tuhannensiin­yhdensiin
2002:nsissaMMII:issakahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa2002:nsistaMMII:istakahdensista­tuhannensista­kahdensista2002:nsiinMMII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin
2003:nsissaMMIII:issakahdensissa­tuhannensissa­kolmansissa2003:nsistaMMIII:istakahdensista­tuhannensista­kolmansista2003:nsiinMMIII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kolmansiin
2004:nsissäMMIV:issäkahdensissa­tuhannensissa­neljänsissä2004:nsistäMMIV:istäkahdensista­tuhannensista­neljänsistä2004:nsiinMMIV:iinkahdensiin­tuhannensiin­neljänsiin
2005:nsissäMMV:issäkahdensissa­tuhannensissa­viidensissä2005:nsistäMMV:istäkahdensista­tuhannensista­viidensistä2005:nsiinMMV:iinkahdensiin­tuhannensiin­viidensiin
2006:nsissaMMVI:issakahdensissa­tuhannensissa­kuudensissa2006:nsistaMMVI:istakahdensista­tuhannensista­kuudensista2006:nsiinMMVI:iinkahdensiin­tuhannensiin­kuudensiin
2007:nsissäMMVII:issäkahdensissa­tuhannensissa­seitsemänsissä2007:nsistäMMVII:istäkahdensista­tuhannensista­seitsemänsistä2007:nsiinMMVII:iinkahdensiin­tuhannensiin­seitsemänsiin
2008:nsissaMMVIII:issakahdensissa­tuhannensissa­kahdeksansissa2008:nsistaMMVIII:istakahdensista­tuhannensista­kahdeksansista2008:nsiinMMVIII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdeksansiin
2009:nsissäMMIX:issäkahdensissa­tuhannensissa­yhdeksänsissä2009:nsistäMMIX:istäkahdensista­tuhannensista­yhdeksänsistä2009:nsiinMMIX:iinkahdensiin­tuhannensiin­yhdeksänsiin
2010:nsissäMMX:issäkahdensissa­tuhannensissa­kymmenensissä2010:nsistäMMX:istäkahdensista­tuhannensista­kymmenensistä2010:nsiinMMX:iinkahdensiin­tuhannensiin­kymmenensiin
2011:nsissäMMXI:issäkahdensissa­tuhannensissa­yhdensissä­toista2011:nsistäMMXI:istäkahdensista­tuhannensista­yhdensistä­toista2011:nsiinMMXI:iiinkahdensiin­tuhannensiin­yhdensiin­toista
2012:nsissäMMXII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­toista2012:nsistäMMXII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­toista2012:nsiinMMXII:iiinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­toista
2013:nsissäMMXIII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kolmansissa­toista2013:nsistäMMXIII:istäkahdensista­tuhannensista­kolmansista­toista2013:nsiinMMXIII:iiinkahdensiin­tuhannensiin­kolmansiin­toista
2014:nsissäMMXIV:issäkahdensissa­tuhannensissa­neljänsissä­toista2014:nsistäMMXIV:istäkahdensista­tuhannensista­neljänsistä­toista2014:nsiinMMXIV:iiinkahdensiin­tuhannensiin­neljänsiin­toista
2015:nsissäMMXV:issäkahdensissa­tuhannensissa­viidensissä­toista2015:nsistäMMXV:istäkahdensista­tuhannensista­viidensistä­toista2015:nsiinMMXV:iiinkahdensiin­tuhannensiin­viidensiin­toista
2016:nsissäMMXVI:issäkahdensissa­tuhannensissa­kuudensissa­toista2016:nsistäMMXVI:istäkahdensista­tuhannensista­kuudensista­toista2016:nsiinMMXVI:iiinkahdensiin­tuhannensiin­kuudensiin­toista
2017:nsissäMMXVII:issäkahdensissa­tuhannensissa­seitsemänsissä­toista2017:nsistäMMXVII:istäkahdensista­tuhannensista­seitsemänsistä­toista2017:nsiinMMXVII:iiinkahdensiin­tuhannensiin­seitsemänsiin­toista
2018:nsissäMMXVIII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdeksansissa­toista2018:nsistäMMXVIII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdeksansista­toista2018:nsiinMMXVIII:iiinkahdensiin­tuhannensiin­kahdeksansiin­toista
2019:nsissäMMXIX:issäkahdensissa­tuhannensissa­yhdeksänsissä­toista2019:nsistäMMXIX:istäkahdensista­tuhannensista­yhdeksänsistä­toista2019:nsiinMMXIX:iiinkahdensiin­tuhannensiin­yhdeksänsiin­toista
2020:nsissäMMXX:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä2020:nsistäMMXX:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä2020:nsiinMMXX:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin
2021:nsissäMMXXI:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdensissä2021:nsistäMMXXI:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­yhdensistä2021:nsiinMMXXI:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdensiin
2022:nsissäMMXXII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdensissa2022:nsistäMMXXII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­kahdensista2022:nsiinMMXXII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdensiin
2023:nsissäMMXXIII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­kolmansissa2023:nsistäMMXXIII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­kolmansista2023:nsiinMMXXIII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­kolmansiin
2024:nsissäMMXXIV:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­neljänsissä2024:nsistäMMXXIV:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­neljänsistä2024:nsiinMMXXIV:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­neljänsiin
2025:nsissäMMXXV:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­viidensissä2025:nsistäMMXXV:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­viidensistä2025:nsiinMMXXV:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­viidensiin
2026:nsissäMMXXVI:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­kuudensissa2026:nsistäMMXXVI:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­kuudensista2026:nsiinMMXXVI:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­kuudensiin
2027:nsissäMMXXVII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­seitsemänsissä2027:nsistäMMXXVII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­seitsemänsistä2027:nsiinMMXXVII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­seitsemänsiin
2028:nsissäMMXXVIII:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­kahdeksansissa2028:nsistäMMXXVIII:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­kahdeksansista2028:nsiinMMXXVIII:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­kahdeksansiin
2029:nsissäMMXXIX:issäkahdensissa­tuhannensissa­kahdensissa­kymmenensissä­yhdeksänsissä2029:nsistäMMXXIX:istäkahdensista­tuhannensista­kahdensista­kymmenensistä­yhdeksänsistä2029:nsiinMMXXIX:iinkahdensiin­tuhannensiin­kahdensiin­kymmenensiin­yhdeksänsiin
2030:nsissäMMXXX:issäkahdensissa­tuhannensissa­kolmansissa­kymmenensissä2030:nsistäMMXXX:istäkahdensista­tuhannensista­kolmansista­kymmenensistä2030:nsiinMMXXX:iinkahdensiin­tuhannensiin­ko