Sukunimi-info: Lähteet

Sukunimi-infon lähtökohta on Väestörekisterikeskuksen julkaisema sukunimiluettelo[VRK], jota on täydennetty muista lähteistä saaduilla tiedoilla.

Nimenkantajien lukumääristä

Nimien historialliset yleisyystiedot Suomessa on saatu pääasiassa Mikkosen, Paikkaloiden ja Blomqvistin teoksista sekä Sukuviesti-lehdestä.

Vuoden 1970 lukumäärät perustuvat Kansaneläkelaitoksen rekisteriin (Kela-kortisto). Kortisto sisälsi 1970 elossa olleiden lisäksi jonkin verran 1965–70 kuolleita ja maastamuuttaneita kansalaisia.

Vuodesta 1985 alkaen lukumäärät ovat väestörekisteristä ja kattavat vain elossa olleet, ei vainajia. Vuoden 1985 lukumäärät kattavat Suomen kansalaiset Suomessa (lisäksi mahdollisesti pienen määrän ulkomaalaisia). Vuoden 1990 lukumäärät kattavat Suomessa asuneet.

Vuodesta 2014 alkaen lukumäärät ovat Väestörekisterikeskuksen sukunimiluetteloiden mukaiset. Ne kattavat Suomen kansalaisten senhetkiset käytössä olleet sukunimet Suomessa ja ulkomailla, mutta eivät ulkomaan kansalaisten nimiä.

Ulkomaiden nimitilastoista

Ulkomaiden nimitilastoiksi on otettu paikallisen väestörekisterin, tilastokeskuksen, väestölaskennan tai muun vastaavan virallisen tahon lukuja. Jos näitä ei ole saatavilla, on käytetty muuta riittävän luotettavaksi arvioitua lähdettä.

Kaikista maista ei suinkaan ole saatu kattavia nimitietoja. Jonkin maan puuttuminen tietyn sukunimen kohdalta tarkoittaa, ettei nimen yleisyys ko. maassa ole ollut tiedossa.

Kela-korteista

Nimenkantajien asuinpaikat 1939–1958, samoin kuin heidän syntymäpaikkansa, ovat peräisin Kansaneläkelaitoksen henkilökortistosta. Kortistosta on käytetty vuosina 1939–1958 kuolleiden henkilöiden reikäkortit, noin 480 000 henkilökorttia. Määrä kattaa noin 13 % vuoden 1939 alun väestöstä. Kortistossa on vuosina 1850–1942 syntyneitä, mutta suurin osa on syntynyt välillä 1884–1924. Korteilta käy ilmi henkilön nimi, asuinpaikka, syntymäpaikka, syntymäaika ja eräitä muita tietoja.

Asuinpaikkakarttaan on kultakin henkilöltä on huomioitu yksi kotipaikka, vaikka henkilö olisi muuttanut. Syntymäpaikkakartassa on miesten ja naimattomien naisten syntymäpaikat. Syntymäpaikkakartta on muutenkin vajaampi kuin kotipaikkakartta, sillä syntymäpaikkatieto puuttuu osasta kortteja (noin 18 %), erityisesti 1850–1883 syntyneiltä.

Joistain henkilöistä on tehty useampia kuin yksi kortti. Tuplat on pyritty tunnistamaan ja poistamaan. Jos henkilön sukunimi on vaihtunut, henkilö esiintyy sekä uuden että vanhan sukunimen kohdalla. Kortistossa on myös runsaasti lyönti- yms. virheitä ja merkintöjä on korjattu jälkikäteen kynällä. Korjausmerkintöjä ei ole pystytty tunnistamaan. Tunnistuskelvottomat ja selkeän virheelliset kortit on hylätty.

Yritysnimikartoista

Yritysnimikartoilla on otettu huomioon sukunimen esiintyminen yritysten nimissä ja osittain myös yritysten omistajilla.

Lakanneiden yritysten kartat koostuvat yrityksistä, jotka on lakkautettu (poistettu kaupparekisteristä) vuoteen 2010 mennessä. Yritysaineisto kattaa ensinnäkin kaupparekisteriin merkityt, vuosina 1896–2005 lopettaneet ja kaupparekisteristä poistetuksi joutuneet yritykset (oy, ay, ky, tmi). Nimikartoilla on huomioitu näiden yritysten nimet; osasta yrityksistä on saatu myös omistajan nimi. Toiseksi, aineistossa on myös vuosina 2006–2010 lakanneiden osakeyhtiöiden nimet. Osasta näistä yhtiöistä on saatu pää-, rinnakkais- ja aputoiminimet sekä näiden aiemmat versiot, jos nimeä on muutettu. Kolmanneksi, aineistoa on täydennetty pienellä määrällä 1865–1912 perustettujen osakeyhtiöiden nimiä.

Toimivien yritysten kartat koostuvat osakeyhtiöistä, jotka ovat verohallinnon mukaan olleet toiminnassa. Huomioon on otettu näiden osakeyhtiöiden päätoiminimi.

Kartoille on merkitty yhtiöiden virallinen kotipaikka. Kotipaikkojen muutoksia ei ole seurattu. Osuuskunnat, asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöt sekä julkiset osakeyhtiöt on jätetty yritysnimikartoilta pois, sillä näiden yhtiöiden nimissä ei tyypillisesti ole yrittäjän sukunimeä. Perustamisvuosi on kaupparekisterin mukainen, paitsi milloin yhtiö on perustettu ennen vuotta 1896. Jos perustamisvuosi ei ole ollut tiedossa, se on arvioitu kaupparekisterinumeron perusteella, millä päästään noin yhden vuoden tarkkuuteen.

Suomea koskevat lähteet

Ulkomaiset nimitilastot

Sukunimi-infossa on tietoja 22 686 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia

Viimeksi päivitetty 8.4.2016

©Tuomas Salste