Patentit

Tässä on listattu suomalaiset patentit, joissa olen ollut mukana (yhtenä) keksijänä. Teemana molemmissa on, kuinka käyttää Internetiä käyttämättä Internetiä. Kaikenlaista sitä kuuleekin.

Luottamuksellisten tietojen välitys

Patentti FI112417B (myönnetty 2003)

Keksinnön lähtökohta on, että Internet on turvaton avoin verkko. Luottamuksellisia tietoja voidaan keksinnön mukaisesti välittää avoimen verkon ulkopuolitse (esim. faxilla) koodaamalla ne sopivaan muotoon. Koodatut tiedot puretaan vastaanottavassa päässä. Näin tiedot eivät joudu kulkemaan turvattomassa verkossa vaan suljettua turvallista kanavaa pitkin.

Tiivistelmä: Tämä keksintö koskee menetelmää ja järjestelmää luottamuksellisten tietojen välittämiseksi. Keksinnön mukaista menetelmää sovelletaan erityisen edullisesti tilanteessa, jossa osa välitettävästä tiedosta voidaan välittää avoimen tietoverkon ja osa välitetään suljetun tietoliikenneverkon kautta. Keksinnön mukaisesti suljetun tietoliikenneverkon kautta välitetään luottamuksellisia tietoja, kuten luottokortin numero. Keksinnön mukaisessa menetelmässä edullisesti suljetun tietoliikenneverkon kautta välitettävä data lisäksi koodataan tietoturvan parantamiseksi. Keksinnön mukainen järjestelmä käsittää ensimmäiset välineet tietojen lähettämiseksi ainakin osittain avoimen tietoverkon kautta, toiset välineet luottamuksellisten tietojen koodaamiseksi ja kolmannet välineet koodattujen luottamuksellisten tietojen välittämiseksi suljetun tietoliikenneverkon kautta.

Menetelmä ja järjestelmä Internet-palvelun hallintaa varten

Patentti FI113122B (myönnetty 2004)

Tämä keksintö lähti ideasta, että Internet-palvelinta voi hallita puhelimen kautta. Käyttäjä lähettää palvelimelle ohjauskomentoja puhelimen numeronäppäimillä ääniviestijärjestelmän kautta ja saa vastauksena tekstiviestejä. Näin verkkopalvelinta voi hallita ilman pääsyä Internetiin esim. matkoilla.

Tiivistelmä: Tässä julkaisussa on kuvattu menetelmä ja järjestelmä Internet-palvelun, kuten esimerkiksi Internet-kaupan hallintaa varten. Menetelmässä palvelun tarjoajalle annetaan mahdollisuus palvelun ohjaukseen ja hallintaan. Keksinnön mukaisesti palvelun tarjoajan ohjauskäskyt välitetään puhelinverkon kautta ääniviestijärjestelmälle, joka puolestaan ohjaa ohjauskäskyt reaaliaikaisesti Internet-palvelimelle.

©Tuomas Salste