Uuno Karttusen arkiston sisällysluettelo

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävä Uuno Karttusen arkisto sisältää useita kansioita alkuperäisiä asiakirjoja ja luetteloita Sortavalasta ja myös Kiteeltä. Mukana on sukututkijoille mielenkiintoista materiaalia.

Arkiston sisällysluettelo on alla. Luettelo on nähtävästi laadittu Savo-Karjalan maakunta-arkistossa 1968, kun asiakirjat on luovutettu arkistoon. Jostain syystä luettelo puuttuu Vakka-tietokannasta. Omat kommenttini on kursivoitu.

Uuno Karttunen on aikanaan kirjoittanut mm. Sortavalan kaupungin historian (1932).

Uuno Karttusen arkiston sisällysluettelo

Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävien luetteloiden mukaan (2012)

Kansio 1 Tohtori Uuno Karttusen jälkeenjättämiä, Sortavalan kaupungin arkistoon kuuluvia asiakirjoja. Sortavala. Pöytäkirjoja, liitteitä y.m. v. 1776 - 1833. 1. Maaherra Ramsayn päätös, koskeva Kontilansalmenkylässä olevaa kruununtilaa n:o 3. vuodelta 1776. 2. Sortavalan kouluoloja käsitteleviä pöytäkirjoja vuodelta 1800. 3. Valituksia katuoloista vuosilta 1803 ja 1805. 4. Sortavalan raastuvanoikeuden antama, eräitä hopeaseppiä koskeva päätös vuodelta 1804. 5. Asiakirja, joka koskee aitauksella eroitettua osaa hautausmaasta sotasairaalan käyttöön, vuodelta 1805. 6. Porvariston kokouksen pöytäkirja Sortavalassa, vuodelta 1820. 7. Pitäjänkokoustenpöytäkirjoja vuosilta 1812, 1815, 1830 ja 1831. 8. Aleksanteri Newskyn luostaria koskevia asiakirjoja vuodelta 1763. 9. Jäljennös vuoden 1764:n tarkastusmaakirjasta Käkisalmen pohjoisesta kihlakunnasta, lahjoitusmaista. 10. Pöytäkirjanote Sortavalan alisessa kihlakunnassa vuodelta 1796, koskeva maksamattomia, sotaväen käyttöön otettujen talojen vuokria. -- Maaherranpäätös, koskeva Liperin pitäjän Varislahdenkylän Kapustaniementilan n:o 2 omistusoikeutta, vuodelta 1799. Ilomantsin kr.vouti 11. Palolautakunnan pöytäkirjoja y.m. vuodelta 1793. 13. Talojen katselmuspöytäkirjoja vuodelta 1811. Ilomantsin kihlak. kr.vouti 12. Pöytäkirja vuodelta 1824 Sortavalan kaupungin raastuvanoikeudesta, koskeva Olof Halinia. 13. Sortavalan kihlakunnan kruununvoudin kirjekonseptikirja vuodelta 1814. 14. Osia Kruununvouti Hallonbladin kirjekonseptikirjasta vuodelta 1833. Kansio 2 Tohtori Uuno Karttusen jälkeenjättämiä, Sortavalan kaupungin arkistoon kuuluvia asiakirjoja. Sortavala. Saapuneita asiakirjoja y.m. eri lehtisiä sek. asiakirjoja vuosina 1758 - 1838. 1. Maakomisaarille saapuneita kirjeitä sekä maakomisaarin kirjekonsepteja vuodelta 1812. 2. Saapuneita kirjeitä vuosina 1793 - 1843. 3. Keisarilliselta käskynhaltijalta saapuneita kirjeitä vuodelta 1793. 4. Sortavalan pitäjässä olevan Saavaisen myllyn arenttisopimus vuodelta 1832. 5. Restlängd öfver postfourage för år 1758. 6. Verotustiastoa vuodelta 1764. 7. Liitteitä kaupungin tileihin vuonna 1795. 8. Tiliraportti ja vuositilityksiä vuodelta 1795. 9. Köyhäintalon hyväksi kannettujen verojen tilitys vuodelta 1824. 10. Kauppakojujen vuokrankantokirja talvimarkkinoiden aikana Sortavalassa vuonna 1827. 11. Tilitys perimisistä ja maksuista Sortavalan kaupungin yksityisistä varoista, vuonna 1823 ja 1829. 12. Erilaisia Sortavalan kaupungin tilejä vuosina 1829 ja 1830. 13. Ruokatavarataksoja vuosilta 1813, 1815 ja 1816. 14. Sek. asiakirjoja vuodesta 1754 alkaen vuoteen 1823, eri vuosilta. 15. Samoin vuodesta 1820 vuoteen 1838. Kansio 3 Tohtori Uuno Karttusen jälkeenjättämiä, Sortavalan kaupungin arkistoon kuuluvia asiakirjoja. Sortavala. Luetteloita y.m. vuosilta 1763-1845. 1. Sortavalan pitäjässä vuonna 1763 asuneiden talonpoikien, torppareiden, entisten loisten luettelo vuonna 1763. (Väestöluettelo 1763, PDF) 2. Henkiluetteloita Sortavalan kaupungin asukkaista vuosina 1787 - 1788. (Kirkkoherran antamia "kirkonkirjaotteita" Sortavalan asukkaista.) 3. Luettelo Suojärven, Korpiselän ja Sortavalan tuulimyllyistä vuosilta 1787 - 1811. 4. Varuskunnan aliupseerien ja rivimiesten ansioluettelo vuonna 1793. 5. Luettelo Sortavalan kaupungin kauppiaista vuosilta 1797 - 1798. 6. Kauppiaiden veroluettelo vuodelta 1802. 7. Luettelo Sortavalan kaupungissa olevista virkamiehistä vuodelta 1805. 8. Luettelo Sortavalan kihlakunnassa asuvista säätyläisistä vuonna 1812. 9. Erilaisia sekalaisia luetteloita vuosilta 1812 - 1841. 10. Luettelo kirkkoherra Johan Ahlbergin jälkeenjääneestä omaisuudesta vuodelta 1818. 11. Mantaaliluettelot vuodelta 1818. (Sortavalan kaupungin henkikirja 1818.) 12. Luettelo tilallisista, jotka köyhyyden takia eivät ole maksaneet kruununveroja vuonna 1824. 13. Luettelo ulosmittauksista vuodelta 1829. 14. Luettelo henkilöistä, jotka on määrätty koskenperkaamis- ja laskemistöihin Kiteenpitäjään vuonna 1830. 15. Luettelo Crosnoin karanteenissa olevista kruununtavaroista vuonna 1831. 16. Luettelo henkilöistä, jotka ovat saaneet viljaa lainaksi kauppiailta vuonna 1836. 17. Luettelo merimiespasseista vuonna 1836. 18. Luettelo viljavarastoista y.m. kauppaakoskevia asiakirjoja vuosilta 1784, 1839, 1840, 1841 ja 1842. 19. Luettelo Kiteen pitäjän asukkaista, jotka ovat määrätty suorittamaan koskenperkaustyötä Kiteenlahdenkoskessa vuonna 1842. 20. Luettelo kauppiailla olevista suola- vila- y.m. varastoista vuonna 1842. 21. Passianomuksia vuosilta 1860 - 1861. 22. Jäljennöksiä ja käännöksiä vuosilta 1763 - 1833. (Erilaisia oikeuden ja virkamiesten päätöksiä.) 23. Kuuluutuksia, julistuksia ja kiertokirjeitä Sortavalasta, Impilahdelta, Kiteeltä ja Liperistä vuosilta 1780 - 1845. Kansio 4 Lyseon rehtori Uuuno Karttusen (Sortavala) kokoelmaa 1. Sortavalan Suomalaisen Seuran asiakirjoja 1881-1890 2. Saarnakonsepteja (Kitee, Liperi ja Tohmajärvi) 1858-1891 3. Kiteen seurakunnan piispantarkastuspöytäkirjojen jäljennöksiä 1677-1748 4. Jäljennös Gottlundin matkojen muistiinpanoista 1815-1871 5. Muistiinpanoja Suistamolta ja Suojärveltä 6. Kirjeitä Iivo Härköseltä 1917,1936 7. Kuvaus Mäntsälän kapinasta 1932 8. Sortavalan iltakoulujen asiakirjoja 1899-1910 9. Sortavalan koulujen kertomuksia y.m. 1875-1879,1917-1919 10. Almanach 1846 11. M.G.H. Tanckar om Hushållningens uphjelpande i Carelen. 1756 12. C.W. Alopaeus muistiinpanoja Sortavalan kaupungin historiaa koskevia asiakirjajäljennöksiä 1600 1700 1800 1900 luvuilta Kirjelehdet 1-111 ja vihko 112 26/268 Sotilaiden huoltotoimi Tilejä 1918-1919 Vapaussodan asiakirjoja 1918-1919 Sortavala Kiteeläisiä torpankontrahteja 1897-1924 Uc:1 Tohtori Uuno Karttusen (Sortavala) kokoelmaa *)Karttojen ja asiakirjojen kopioita Osa julkaistu Sortavalan kaupungin historiassa ja Kiteen seurakunta nimisessä jullkaisussa. *) 1743,1944 rajavuodet 1648-1944

©Tuomas Salste