Kelan hakemistokortit: Ammattiluettelo

Kansaneläkelaitoksen henkilökorteilla (1939–1958) käytettyjen ammattikoodien luettelo on alla. Näitä ammattikoodeja on käytetty Kelan reikäkorttien kentässä ”Toimi”.

Luettelo perustuu Kelan vuonna 1941 painamaan ammattiluetteloon sekä vuoden 1984 arkistoluetteloon numero 584. Niiden sisällöt vastaavat toisiaan.

Ammattiluettelo

Kelan ammattiluettelon 1941 sekä vuoden 1984 arkistoluettelon mukaan.
[hakasuluissa olevat termit ovat vuodelta 1941]

1. Maa- ja metsätalous

2. Tehdasteollisuus ja käsityö

3. Rakennustoiminta

4. Liikenne

5. Kauppa

6. Hotellit ja persoonallinen palvelu

7. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit

8. Muu ammatti

Luettelon huomautukset

Alkuperäisen luettelon lopussa on seuraavat huomautukset:

Vaimolle, tyttärelle, pojalle tai leskelle, jolla ei ole omaa ammattia, merkitään huoltajan tai aviopuolison ryhmänumero ja 0.
Luetellut ammatit ovat vain esimerkkejä, joten ryhmiin sisältyy paljon tässä luettelemattomia ammatteja.
Ammattimerkinnät Kansaneläkelaitoksen luetteloihin on tehty henkikirjoissa olevien tietojen perusteella.

Havaintoja reikäkorteilta

Yllä oleva luettelo ja reikäkorteilla todellisuudessa käytetyt koodit vastaavat hyvin toisiaan. Korteilla on vain satunnaisesti luettelosta puuttuvia koodeja (esimerkiksi 19). Ne ovat ilmeisesti virheitä.

Yleisin ammattiryhmä on ollut ryhmä 1 Maa- ja metsätalous, joka kattaa 59 % kortistoiduista ammateista. Yleisimmät ammatit ovat olleet 12, 17 ja 10. Koodia 83 Eläkkeennauttijat on reikäkorteilla huomattavan vähän ottaen huomioon, että kyseessä on eläkettä varten kerätty kortisto. Muita harvinaisia ammatteja ovat olleet 31, 47, 61 ja 82, joita kaikkia on alle sadalla kortilla.

Numeroon 0 loppuva koodi (ei omaa ammattia) on ollut tavallinen. Tämä ryhmä kattaa noin 18 % korteista.

Lähteet

Julkaistu 2016 pohjautuen arkistoluetteloon 584. Päivitys syyskuussa 2021: Lisätty vuoden 1941 ammattiluettelossa olevat termit [hakasulkeissa].

©Tuomas Salste