Kelan hakemistokortit: Ammattiluettelo

Kansaneläkelaitoksen henkilökorteilla (1939–1958) käytettyjen ammattikoodien luettelo on alla. Näitä ammattikoodeja on käytetty Kelan reikäkorttien kentässä ”Toimi”.

Alkuperäisessä luettelossa on seuraavat selitykset: Vaimolle, tyttärelle, pojalle tai leskelle, jolla ei ole omaa ammattia, merkitään huoltajan tai aviopuolison ryhmänumero ja 0. Luetellut ammatit ovat vain esimerkkejä, joten ryhmiin sisältyy paljon tässä luettelemattomia ammatteja. Ammattimerkinnät Kansaneläkelaitoksen luetteloihin on tehty henkikirjoissa olevien tietojen perusteella.

Ammattiluettelo

Arkistoluettelon 584 mukaan.

1. Maa- ja metsätalous

2. Tehdasteollisuus ja käsityö

3. Rakennustoiminta

4. Liikenne

5. Kauppa

6. Hotellit ja persoonallinen palvelu

7. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit

8. Muu ammatti

Havaintoja

Yllä oleva luettelo ja reikäkorteilla todellisuudessa käytetyt koodit vastaavat hyvin toisiaan. Korteilla on vain satunnaisesti luettelosta puuttuvia koodeja (esimerkiksi 19). Ne ovat ilmeisesti virheitä.

Yleisin ammattiryhmä on ollut ryhmä 1 Maa- ja metsätalous, joka kattaa 59 % kortistoiduista ammateista. Yleisimmät ammatit ovat olleet 12, 17 ja 10. Koodia 83 Eläkkeennauttijat on reikäkorteilla huomattavan vähän ottaen huomioon, että kyseessä on eläkettä varten kerätty kortisto. Muita harvinaisia ammatteja ovat olleet 31, 47, 61 ja 82, joita kaikkia on alle sadalla kortilla.

Numeroon 0 loppuva koodi (ei omaa ammattia) on ollut tavallinen. Tämä ryhmä kattaa noin 18 % korteista.

Lähteet

©Tuomas Salste