Kuolinsyyt 1936–1951

Kun lääkärin potilas kuoli, tuli lääkärin vuodesta 1936 alkaen kirjoittaa hänestä kuolintodistus. Kuolintodistukselle kirjattiin mm. kuolinsyy. Kuolinsyy tuli ilmoittaa vuoden 1935 kuolemansyynimistön mukaan. Nimistössä on 192 taudin nimi ja numerokoodi. Se tuli tuli voimaan vuoden 1936 alusta. Käyttö päättyi vuonna 1952, kun siirryttiin uuden kuolinsyynimistön käyttöön. Ajanjakson kuolintodistukset säilytetään Kansallisarkistossa Tilastollisen päätoimiston tilastoarkistossa.

Kuolemansyynimistö 1935

Lääkintöhallituksen vahvistaman kuolemansyynimistön mukaan.

I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit Bildningsfel. Sjukdomar hos nyfödda Vitia primae conformationis. Morbi neonatorum

0001
Kehitysvirheet
Bildningsfel
Vitia primae conformationis
0150
Synnynnäinen heikkous. Ennenaikainen syntymä
Medfödd svaghet. Förtidsbörd
Debilitas congenita. Partus praematurus
0250
Lasten syntymävammat
Förlossningsskador hos barn
Laesiones intra partum
0300
Vastasyntyneiden muut kuolemansyyt
Andra dödsorsaker hos nyfödda
Aliae causae mortia neonatorum

II Vanhuudentaudit Ålderdomssjukdomar Morbi senectutis

0500
Vanhuudenheikkous
Ålderdomssvaghet
Marasmus senilis
0600
Vanhuudenkuolio
Ålderdomsbrand
Gangraena senilis

III Tartuntataudit Infektionssjukdomar Morbi infectionis

1000
Lavantauti
Tarmtyfus
Typhus abdominalis
1010
Paratyyfus
Paratyfus
Paratyphus
1020
Pilkkukuume
Fläcktyfus
Febris (typhus) exanthematicus
1030
Toisintakuume
Återfallsfeber
Febris recurrens
1035
Undulanttikuume
Undulerande feber
Febris undulans (Bangi)
1050
Horkka. Vilutauti
Malaria
Malaria
1060
Isorokko
Smittkoppor
Variola
1070
Vesirokko
Vattkoppor
Varicellae
1080
Tuhkarokko
Mässling
Morbilli
1090
Tulirokko
Scharlakansfeber
Scarlatina
1100
Hinkuyskä
Kikhosta
Pertussis
1110
Kurkkumätä
Difteri
Diptheria
1125
Influenssa
Influensa
Influenza
1130
Sikotauti
Påssjuka
Parotitis epidemica
1140
Aasialainen kolera
Asiatisk kolera
Cholera asiatica
1150
Äkillinen maha- ja suolitulehdus
Akut mag- och tarminflammation
Gaestroenteritis acuta
1165
Punatauti
Rödsot
Dysenteria
1190
Tarttuva keltatauti. Weilin-tauti
Smittsam gulsot. Weils sjukdom
Icterus infectiosus acutus (morbus Weili)
1200
Äkillinen nivelleini
Akut ledgångsreumatism
Polyarthritis rheumatica acuta
1210
Ruusu
Ros
Erysipelas
1215
Angiinamyrkytys
Anginaförgiftning
Angina septica
1220
Yleinen verenmyrkytys
Allmän blodförgiftning
Septicaemia. Pyaemia
1230
Lapsihalvaus
Barnförlamning
Poliomyelitis anterior acuta
1240
Unitauti
Sömnsjuka
Encephalitis epidemica seu lethargica
1250
Kulkutaudinluonteinen aivokalvon tulehdus
Epidemisk hjärnhinneinflammation
Meningitis cerebrospinalis epidemica
1260
Vastasyntyneiden rakkoihottuma
Pemfigus hos nyfödda
Pemphigus neonatorum
1270
Räkätauti
Rots
Malleus
1280
Pernarutto
Mjältbrand
Antrax
1290
Vesikauhu. Raivotauti
Rabies. Vattuskräck
Rabies
1300
Jäykkäkouristus
Stelkramp
Tetanus
1310
Sädesienitauti
Strålsvampsjuka
Actinomycosis
1400
Keuhkotuberkuloosi, kurkunpäätuberkuloosi. Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
Lung- och struptuberkulos. Tub. pleurit
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa
1410
Aivokalvo- ja aivotuberkuloosi
Tuberkulos i hjärnhinnan och hjärnan
Tuberculosis meningum, cerebri
1420
Suoli- ja vatsakalvotuberkuloosi
Tarm- och bukhinnetuberkulos
Tuberculosis intestini, peritonei
1430
Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi
Tuberkulos i urin- och könsorganen
Tuberculosis urogenitalis
1440
Luu- ja niveltuberkuloosi
Ben- och ledgångstuberkulos
Tuberculosis ossium, articulorum
1450
Miliaarituberkloosi
Miliartuberkulos
Tuberculosis miliaris
1480
Muiden elinten tuberkuloosi
tuberkulos i andra organ
Tuberculosis aliorum organorum
1500
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi
Malign lymfogranulomatos
Lymphogranulomatosis maligna
1510
Spitaali
Spetälska
Lepra
1520
Synnynnäinen kuppatauti
Medfödd syfilis
Syphilis congenita
1521
Saatu kuppatauti
Förvärvad syfilis
Syphilis acquisita
1530
Nivustaivegranulooma
Ingvinalgranulom
Lymphogranuloma ingvinale
1550
Rakkulamato
Blåsmask
Echinococcus
1560
Trikiinitauti
Trikinos
Trichinosis
1570
Muut matotaudit
Andra masksjukdomar
Aliae helminthiases
1580
Muut loistaudit
Andra parasitsjukdomar
Alii morbi parasitarii
1610
Muut tartuntataudit
Andra infektionssjukdomar
Alii morbi infectionis

IV Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit Blodbildande organens, blodets och blödningssjukdomar Morbi systematis haematopoëtici et sangvinis et diatheses haemorrhagicae

2000
Verinäivetystauti
Perniciös anemi
Anaemia perniciosa
2010
Leukemia
Leukemi
Leucaemia
2020
Pseudoleukemia. Aleukemia
Pseudoleukemi. Aleukemi
Pseudoleucaemia. Aleucaemia
2030
Verenvuototauti
Blödarsjuka
Haemophilia
2040
Punatäplätauti. Werlhofin-tauti
Purpura. Werlhofs sjukdom
Purpura. Morbus maculosus Werlhofii
2050
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit
Andra sjukdomar i blodet och i de blodbildande organen
Alii morbi sangvinis et systematis haematopoëtici

V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit Ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar Morbi nutritionis et secretionis internae

2300
Kihti
Gikt
Arthritis urica
2325
Avitaminoosit
Avitaminoser
Avitaminoses
2350
Riisitauti
Engelska sjukan. Rakitis
Rachitis
2360
Sokeritauti
Sockersjuka
Diabetes mellitus
2370
Aivolisäkkeen taudit
Hypofyssjukdomar
Morbi glandulae pituitariae
2390
Kilpirauhasmyrkytys. Basedowin-tauti
Strumaförgiftning. Basedows sjukdom
Thyreotoxicosis. Morbus Basedowii
2410
Addisonin-tauti
Addisons sjukdom
Morbus Addisonii
2430
Lisäkilpirauhasen taudit
Sjukdomar i bisköldkörteln
Morbi glandularum parathyreoidearum
2450
Tyymuksen taudit
Tymussjukdomar
Morbi glandulae thymi
2470
Muut aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit
Andra ämnesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdomar
Alii morbi nutritionis et secretionis internae

VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjukdomar Morbi systematis nervosi. Morbi mentis. Morbi organorum sensoriorum

2600
Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa
Hjärnblödning, hjärnhinneblödning
Haemorrhagia cerebri, meningum
2610
Märkäpesäke aivoissa
Hjärnböld
Abscessus cerebri
2615
Märkivä aivokalvon tulehdus
Varig hjärnhinneinflammation
Meningitis purulenta
2620
Selkäydinkato
Ryggmärgstvinsot
Tabes dorsalis
2630
Kaatumatauti
Fallandesjuka
Epilepsia
2640
Pikkulasten kouristukset
Kramper hos småbarn
Eclampsia infantum
2700
Halvaava tylsistyminen
Allmän paralysi
Dementia paralytica
2750
Muut mielisairaudet
Andra sinnessjukdomar
Alii morbi mentis
2800
Välikorvan tulehdus lisätauteineen
Inflammation i mellanörat med komplikationer
Otitis media cum complicationibus
2820
Muut hermoston ja aistimien taudit
Andra nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
Alii morbi systematis nervosi et organorum sensiorum

VII Verenkiertoelinten taudit Cirkulationsorganens sjukdomar Morbi organorum circulationis

3000
Sydänpussin tulehdus
Hjärtsäcksinflammation
Pericarditis
3010
Äkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus
Akut endokardit
Endocarditis acuta
3020
Pitkällinen sydämen sisäkalvon tulehdus. Läppäviat
Kronisk endokardit. Klaffel
Endocarditis chronica. Vitia valvularum cordis
3030
Sydänlihaksen taudit
Hjärtmuskelsjukdomar
Morbi myocardii
3035
Sydämen sepelvaltimoiden taudit. Angina pectoris
Sjukdomar i hjärtats koronärartärer. Angina pectoris
Morbi arteriarum coronarium cordis. Angina pectoris
3040
Verisuonten kalkkiutuminen
Åderförkalkning
Arteriosclerosis
3043
Aortan ja muut valtimon laajentumat
Aorta- och andra aneurysmer
Aneurysma aortae et alia aneurysmata
3045
Kohonnut verenpaine
Höjt blodtryck
Hypertonia arterialis
3055
Laskimotulehdus. Veritulppa
Blodåderinflammation. Blodpropp
Phlebitis. Thrombosis. Embolia
3070
Muut verenkiertoelinten taudit
Andra sjukdomar i cirkulationsorganen
Alii morbi organorum circulationis

VIII Hengityselinten taudit Andningsorganens sjukdomar Morbi organorum respirationis

3505
Kurkunpään ja henkitorven tulehdus
Strup- och luftrörsinflammation
Laryngo-tracheitis. Bronchitis
3520
Katarraalinen keuhkokuume. Ilmatiehytkatarri
Katarral lunginflammation. Kapillär bronkit
Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris
3530
Lohkokeuhkokuume
Kruppös lunginflammation
Pneumonia crouposa
3532
Äänijänteiden vesipöhö
Glottisödem
Oedema glottidis
3535
Keuhkopussin tulehdus
Lungsäcksinflammation
Pleuritis
3545
Keuhkopussin märkiminen
Varbildning i lungsäcken
Empyema pleurae
3555
Keuhkokuolio. Märkäpesäke keuhkoissa
Lunggangrän. Lungabscess
Gangraena pulmonis. Abscessus pulmonis
3570
Keuhkoastma
Bronkialastma
Asthma bronchiale
3585
Muut hengityselinten taudit
Andra sjukdomar i andningsorganen
Alii morbi organorum respirationis

IX Ruoansulatuselinten taudit Matsmältningsorganens sjukdomar Morbi organorum digestionis

4005
Maha- ja pohjukaissuolihaava
Mag- och duodenalsår
Ulcus ventriculi, duodeni
4020
Pitkällinen maha- ja suolitulehdus
Kronisk mag- och tarminflammation
Gastroenteritis chronica. Colitis
4030
Lapsinäivetys
Barnatrofi
Atrophia infantum
4040
Umpilisäkkeen tulehdus
Blindtarmsinflammation
Appendicitis
4050
Tyrä. Kohju
Bråck
Hernia
4060
Suolitukkeuma
Tarmocklusion
Occlusio intestini
4070
Muut maha- ja suolitaudit
Andra mag- och tarmsjukdomar
Alii morbi ventriculi et intestinorum
4100
Äkillinen maksan surkastuminen
Akut leveratrofi
Atrophia hepatis acuta
4110
Maksankovettuma
Levercirros
Cirrhosis hepatis
4120
Sappirakon tulehdus. Sappikivitauti
Inflammation i gallblåsan. Gallstenssjukdom
Cholecystitis. Cholelithiasis
4135
Muut maksan ja sappiteiden taudit
Andra sjukdomar i levern och gallvägarna
Alii morbi hepatis et viarum biliarium
4200
Haiman taudit
Sjukdomar i bukspottkörteln
Morbi pancreatis
4300
Vatsakalvon tulehdus tuntemattomasta syystä
Bukhinneinflammation utan känd orsak
Peritonitis e causa ignota
4500
Muut ruoansulatuselinten taudit
Andra matsmältningsorganens sjukdomar
Alii morbi organorum digestionis

X Virtsaelinten taudit Urinorganens sjukdomar Morbi organorum uropoëticorum

5000
Äkillinen munuaistauti
Akut njursjukdom
Nephropathia acuta
5010
Pitkällinen munuaistauti
Kronisk njursjukdom
Nephropathia chronica
5020
Munuais- ja rakkokivitauti
Njur- och blåssten
Lithiasis renis et vesicae
5030
Virtsateiden tulehdus
Inflammation i urinvägarna
Cystopyelonephritis
5040
Muut virtsaelinten taudit
Andra urinorganens sjukdomar
Alii morbi organorum uropoëticorum

XI Sukupuolielinten taudit Könsorganens sjukdomar Morbi organorum genitalium

5210
Eturauhasen taudit
Sjukdomar i blåskörteln
Morbi prostatae
5215
Muut miesten sukupuolielinten taudit
Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium virorum
5230
Munatorven ja munasarjan tulehdus
Inflammation i äggledare och äggstockar
Salpingo-oophoritis
5240
Muut naisten sukupuolielinten taudit
Andra sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Alii morbi organorum genitalium feminarum

XII Raskaustilan ja synnytystaudit Havandeskaps- och förlossningssjukdomar Morbi gravidarum et puerperarum

5500
Eteinen istukka
Framliggande placenta
Placenta praevia
5510
Muut verenvuodot
Andra blödningar
Aliae haemorrhagiae
5520
Keskenmeno (ilman yleismyrkytystä)
Missfall (utan sepsis)
Abortus (non septicus)
5550
Emän repeämä
Livmoderbristning
Ruptura uteri
5560
Muut synnytyshäiriöt
Andra förlossningsstöringar
Aliae dystochiae
5600
Raskaus- ja synnytyskouristustauti
Havandeskaps- och förlossningskramp
Eclampsia gravidarum et parturientium
5610
Synnytyksen jälkeinen yleinen verenmyrkytys
Septikemi efter förlossning
Septicaemia puerperalis post partum
5620
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys
Septikemi efter missfall
Septicaemia post abortum
5630
Emänulkopuolinen raskaus
Extrauterin graviditet
Graviditas extrauterina
5650
Lapsivuoteisen veritulppa
Blodpropp hos barnsängskvinna
Embolia in puerperio
5700
Muut raskaustilan ja synnytystaudit
Andra havandeskaps- och förlossningssjukdomar
Alii morbi e graviditate et partu

XIII Luuston ja nivelten taudit Bensystemets och ledgångarnas sjukdomar Morbi ossium et articulorum

6000
Luuytimen tulehdus. Luukalvon tulehdus
Benmärgsinflammation. Benhinneinflammation
Osteomyelitis. Periostitis
6010
Pitkällinen niveltulehdus
Kronisk ledgångsinflammation
Arthritis chronica
6020
Muut luuston ja nivelten taudit
Andra bensystemets och ledgångarnas sjukdomar
Alii morbi ossium et articulorum

XIV Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit Sjukdomar i huden och underhudsbindväven Morbi systematis cutanei et subcutanei

6530
Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit
Sjukdomar i huden och underhudsbindväven
Morbi systematis cutanei et subcutanei

XV Kasvaimet Svulster Tumores

7000
Syöpä huulessa
Kräfta i läppen
Carcinoma labii
7001
Syöpä suun limakalvossa tai nielussa
Kräfta i munslemhinnan eller i svalget
Carcinoma mucosae cavi oris, pharyngis
7002
Syöpä nenän limakalvossa
Kräfta i näsans slemhinna
Carcinoma mucosae cavi nasi
7004
Syöpä kurkunpäässä
Kräfta i struphuvudet
Carcinoma laryngis
7005
Syöpä keuhkoissa
Kräfta i lungorna
Carcinoma pulmonum
7006
Syöpä ruokatorvessa
Kräfta i matstrupen
Carcinoma oesophagi
7010
Syöpä mahalaukussa
Kräfta i magsäcken
Carcinoma ventriculi
7020
Syöpä suolistossa
Kräfta i tarmarna
Carcinoma intestini
7022
Syöpä peräsuolessa
Kräfta i ändtarmen
Carcinoma recti
7023
Syöpä mahasylkirauhasessa
Kräfta i bukspottkörteln
Carcinoma pancreatis
7025
Syöpä muissa ruoansulatuselimissä
Kräfta i andra matsmältningsorgan
Carcinoma aliorum organorum digestionis
7026
Syöpä virtsaelimissä
Kräfta i urinorganen
Carcinoma organorum uropoëticorum
7028
Syöpä eturauhasessa
Kräfta i blåskörteln
Carcinoma prostatae
7030
Syöpä emässä ja munasarjoissa
Kräfta i livmodern och äggstockarna
Carcinoma uteri et ovariorum
7035
Syöpä muissa sukupuolielimissä
Kräfta i andra könsorgan
Carcinoma aliorum organorum genitalium
7040
Syöpä rintarauhasessa
Kräfta i bröstkörteln
Carcinoma mammae
7050
Syöpä ihossa
Kräfta i huden
Carcinoma cutis
7060
Syöpä muissa elimissä tai paikkaa ilmoittamatta
Kräfta i andra organ eller utan angiven lokalisation
Carcinoma aliorum organorum et organorum non indicatorum
7500
Sarkooma ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa
Sarkom i huden och underhudsbindväven
Sarcoma cutis et subcutis
7510
Sarkooma luissa
Sarkom i bensystemet
Sarcoma ossium
7520
Sarkooma sisäelimissä
Sarkom i de inre organen
Sarcoma viscerum
7550
Sarkooma muissa elimissä
Sarkom i andra organ
Sarcoma aliorum organorum
7700
Muut kasvaimet
Andra svulster
Alii tumores
7800
Lähemmin määrittelemättömät kasvaimet
Icke närmare angivna svulster
tumores non descripti

XVI Pitkälliset myrkytystaudit Kroniska förgiftningssjukdomar Intoxicationes chronicae

8000
Pitkällinen alkoholisairaus
Kronisk alkoholism
Alcoholismus chronicus
8150
Muut pitkälliset myrkytystaudit
Andra kroniska förgiftningssjukdomar
Aliae intoxicationes chronicae

XVII Väkivaltainen ja luonnoton kuolema Våldsam och onaturlig död Mors violenata, non naturalis

A Tapaturma Olyckshändelse eller våda Casus mortiferi

8500
Hukkuminen
Drunkning
Submersio
8510
Tukehtuminen
Kvävning
Suffocatio
8520
Palovammat
Förbränning
Combustio
8530
Paleltuminen
Förfrysning
Congelatio
8540
Auringonpisto. Kuumuushalvaus
Solsting. Värmeslag
Insolatio. Thermoplegia
8550
Sähköisku
Skada genom elektrisk ström
Ictus electricus
8560
Salamanisku
Åskslag
Ictus fulminis
8570
Ruhje- ja murtumavammat
Kross- och brottskador
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
8580
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaavat
Stick-, skär- och huggsår
Vulnus punctum, incisum, scissum
8590
Ampumahaava
Skottsår
Vulnus sclopetarium
8600
Äkillinen myrkytys
Akut förgiftning
Intoxicatio acuta
8602
Myrkyllisten eläinten puremat
Bett av giftiga djur
Morsus animalium veneficiorum
8604
Ravintoaineiden aiheuttama myrkytys
Matförgiftning
Intoxicatio alimenti
8606
Vieraat esineet
Främmande kroppar
Corpora aliena
8610
Nälkä. Uupumus
Hunger. Utmattning
Inanitio. Exhaustio
8650
Muut tapaturmat
Andra olyckshändelser
Alii casus mortiferi

B Itsemurha Självmord Suicidium

8700
Hukuttautuminen
Drunkning
Submersio
8710
Hirttäytyminen
Hängning
Strangulatio
8720
Ruhje- ja murtumavammat
Kross- och brottskador
Contusio. Laceratio. Vulnus contusum. Fractura
8730
Pisto-, leikkuu- ja iskuhaava
Stick-, skär- och huggsår
Vulnus punctum, incisum, scissum
8740
Ampumahaava
Skottsår
Vulnus sclopetarium
8750
Myrkyttäytyminen
Förgiftning
Veneficium
8790
Muunlaiset itsemurhat
Andra självmord
Alii modi suicidii

C Murha tai tappo Mord eller dråp Homicidium

8800
Lapsenmurha
Barnamord
Infanticidium
8900
Muut murhat ja tapot
Andra mord och drål
Alia homicidia
8950
Sodassa kuolleet
Döda i krig
Mortui in bello
8960
Kuolleet julkisen viranomaisen toimesta
Döda på föranstaltande av offentlig myndighet
Mortui ex effectu magistratuum publicorum

XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vaillinaisesti määritelty Okänd, ej uppgiven eller otillräckligt definierad dödsorsak Cause mortis ignota, non indicata, male definita

9000
Äkillinen kuolema
Plötslig död
Mors subita
9010
Muut tapaukset
Andra fall
Alii casus

Lähteet

©Tuomas Salste