Kuolleiden luettelot: Tapaturmakoodit 1955–1968

Kuolleiden luetteloissa tapaturmaisesti tai muuten väkivaltaisesti kuolleilla on kaksi numerokoodia: Peruskuolemansyy kertoo kuoleman aiheuttaneen vamman laadun (esim. kallon murtuma). Tapaturmakoodi puolestaan kertoo syyn, mistä vamma tuli (esim. konetapaturma). Tapaturmakoodit kattavat varsinaisten tapaturmien lisäksi myrkytykset, itsemurhat, murhat ja sotavammat.

Tapaturmakoodien kehitys ja E-koodit

Kun kuolleiden luettelossa on tapaturmakoodi annettu, henkilö on kuollut ulkoisen syyn vuoksi: tapaturman vuoksi, myrkytykseen tai väkivaltaisesti. Jos koodia ei ole tai se on pelkkiä nollia, kuoleman aiheutti jokin tauti.

Tapaturmien numerokoodaus vaihteli eri vuosina. Aluksi käytettiin yksinkertaisempaa koodausta, jossa oli vain vähän tapaturmalajeja. Vuosina 1959–1960 siirryttiin kansainvälisten E-koodien käyttöön. E-koodeja kutsuttiin myös E-nimikkeistöksi. E-koodit jaottelivat tapaturmat aiempaa useampiin alalajeihin. Useina vuosina tapaturmakoodin perässä oli lisäksi tapaturmapaikka.

Vuonna 1969 siirryttiin uusiin tapaturmakoodeihin.

Tapaturma 1955–1958

2+1-numeroinen koodi: väkivaltaisen kuoleman tyyppi ja tapaturmapaikka. Koodi 000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma tai väkivalta vaan tauti.

Kaksi ensimmäistä numeroa ovat väkivaltaisen kuoleman tyyppi. Niitä olivat tapaturmat ja muut väkivaltaiset kuolemat seuraavasti:

Tapaturma:

 1. Rautatieliikennetapaturmat
 2. Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
 3. Muut maaliikennetapaturmat
 4. Vesiliikennetapaturmat
 5. Ilmaliikennetapaturmat
 6. Myrkytystapaturmat
 7. Putoamis- ja kaatumistapaturmat
 8. Konetapaturmat
 9. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat
 10. Sähkötapaturmat
 11. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat
 12. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat
 13. Säteilyn aiheuttamat tapaturmat
 14. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat
 15. Hukkumistapaturmat (1955–1956)
 16. Hukkumistapaturmat (1957–1958): jäihin pudonneet
 17. Hukkumistapaturmat (1957–1958): uidessa hukkuneet
 18. Hukkumistapaturmat (1957–1958): muut (veteen pudonneet)
 19. Hukkumistapaturmat (1957–1958): ilman lisäselvitystä
 20. Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.

Muu väkivaltainen kuolema:

 1. Myrkyttäytyminen
 2. Hirttäytyminen
 3. Hukuttautuminen
 4. Itsensä ampuminen
 5. Itsensä räjäyttäminen
 6. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
 7. Itsemurha hyppäämällä korkealta
 8. Itsemurha muulla tavoin
 9. Murha, tappo ja pahoinpitely
 10. Lapsenmurha
 11. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille
 12. Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle
 13. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella

Tapaturmille kolmas numero on tapaturmapaikka.

Tapaturma 1959–1963

Tapaturma 1959

4+1-numeroinen koodi. Ensimmäiset 4 numeroa ovat numeromuotoinen tapaturmakoodi. Viides numero on tapaturmapaikka. Jos tapaturmakoodi puuttuu, kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

Tapaturma 1960

3+1-numeroinen koodi. Ensimmäiset 3 numeroa ovat E-koodi ilman E-kirjainta. Neljäs numero on tapaturmapaikka. Koodi 0000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

Tapaturma 1961 ja 1962

E-kirjaimella alkava käsin kirjoitettu 3-numeroinen E-koodi. Jos koodi puuttuu, kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti. 3 numeroa ilman E-kirjainta on peruskuolemansyyn korjausmerkintä.

Tapaturma 1963

3+1-numeroinen koodi. Ensimmäiset 3 numeroa ovat E-koodi ilman E-kirjainta. Neljännen numeron merkitys on epävarma: nähtävästi se on tapaturmapaikka. Koodi 0000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

Tapaturma 1964–1968

Tapaturmien koodaus muuttui vuonna 1964. Kolme ensimmäistä merkkiä (E-koodi) tarkoittivat tapaturman syytä kuten aiemminkin. Neljäs merkki tarkoitti joko varmasti tai oletettavasti tapaturmapaikkaa. Paikkojen numerokoodit eivät vastaa aiempaa numerointia.

Tapaturma 1964

3+1-merkkinen koodi. Ensimmäiset 3 numeroa ovat E-koodi. Neljäs merkki on jokin numero 0–9 tai kirjain X tai Y; se saattaa olla tapaturmapaikka. Koodi 0000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

Tapaturma 1965

3+1-merkkinen koodi. Ensimmäiset 3 numeroa ovat E-koodi. Neljäs merkki on jokin numero 0–9 tai tähti (*); se saattaa olla tapaturmapaikka. Koodi 0000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

Tapaturma 1966–1968

3+1-merkkinen koodi. Ensimmäiset 3 numeroa ovat E-koodi. Neljäs merkki on tapaturmapaikka. Se on jokin numero 0–9 tai kirjain X tai Y. Koodi 0000 merkitsee, että kuolinsyy ei ollut tapaturma vaan tauti.

E-koodit 1960–1968 (sekä 1959)

Tapaturmaisen kuoleman syy kirjattiin vuosina 1960–1968 kansainvälisellä E-koodilla (E=external, ulkopuolinen kuolinsyy). Koodi on luetteloissa joinain vuosina E-kirjaimen kanssa, joinain vuosina ilman kirjainta.

E-koodi oli 3 numeron mittainen. Eräinä vuosina oli myös 4-merkkisiä koodeja. Tuolloin E-koodin muodostivat kolme ensimmäistä numeroa. Neljäs merkki täsmensi tapaturmaa edellä kerrotulla tavalla; tapa vaihteli vuodesta toiseen.

Vuonna 1959 käytettiin poikkeuksellisesti E-koodiston mukaisia tapaturmanimikkeitä mutta erilaista numerokoodia. Alla suluissa olevat koodit tarkoittavat vuoden 1959 luettelossa olevien tapaturmakoodien 4 ensimmäistä numeroa. Viides numero ilmoitti tuolloin tapaturmapaikan.

E800–E802 Rautatieliikennetapaturmat

Railway accidents

E800 1101
Rautatieliikennetapaturmat, Rautateiden henkilökuntaan kuuluvalle (työssään)
Railway accident involving railway employee
E801 1102
Rautatieliikennetapaturmat, Matkustaja
Railway accident involving passenger
E802 1103
Rautatieliikennetapaturmat, Muu tai tarkemmin määrittelemätön henkilö tai ajoneuvo (ei auto tai moottoripyörä)
Railway accident involving other and unspecified person

E810–E825 Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat

Motor vehicle traffic accidents

E810 1204
Moottoriajoneuvo ja juna: yhteentörmäys
Motor vehicle traffic accident involving collision with railway train
E811 1205
Moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä) ja raitiovaunu: yhteentörmäys
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
E812 1206
Moottoriajoneuvo aih. jalankulkijalle vammoja
Motor vehicle traffic accident to pedestrian
E813 1207
Moottoriajoneuvo aih. polkupyöräilijälle vammoja (yhteentörmäys tai töytäys)
Motor vehicle traffic accident to pedal cyclist
E814 1208
Moottoripyöräilijälle tai matkustajalle vammoja yhteentörm. ei moottoriajon. kanssa (lehmä, polkupyörä, kärryt, jalankulk. raitiovaunu)
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with non-motor vehicle or object
E815 1209
Moottoripyöräilijälle tai matkustajalle vammoja yhteentörmäyksessä toisen moottoriajoneuvon kanssa
Motor vehicle traffic accident to rider or passenger of motorcycle in collision with other motor vehicle
E816 1210
Muu moottoriajon. (ei moottoripyörä) liikennetepaturma, jossa kaksi tai useampia moottoriajon. (yhteentörm)
Other motor vehicle traffic accident involving two or more motor vehicles
E817 1211
Vammoja moottoriajoneuvossa (ei moottoripyörä) olijalle yhteentörmäyksessä jalankulkijan tai polkupyöräilijän kanssa
Motor vehicle traffic accident to occupant of motor vehicle in collision with pedestrian or pedal cycle
E818 1212
Moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä) yhteentörmäyksessä eläimen tai hevosajopelin kanssa
Motor vehicle traffic accident involving collision with animal or animal-drawn vehicle
E819 1213
Moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä): yhteentörmäys kiinteän tai tarkemmin määritt. esineen kanssa
Motor vehicle traffic accident involving collision with fixed or unspecified object
E820 1214
Moottoriajoneuvo: liikennetapaturma ajoneuvoon noustaessa tai siitä poistuttaessa
Motor vehicle traffic accident while boarding and alighting
E821 1215
Moottoriajoneuvo: liikennetapaturma moottoripyöräilijälle ilman edelläkäypää yhteentörm.
Motor vehicle traffic accident to rider of motorcycle without antecedent collision
E822 1216
Moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä): liikennetapaturma ajopelin kaatuessa maantiellä
Motor vehicle traffic accident involving overturning in roadway
E823 1217
Moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä): liikennetapaturma ajoneuvon suistuessa tieltä
Motor vehicle traffic accident involving running off roadway
E824 1218
Muu moottoriajoneuvo (ei moottoripyörä) liikennetapat. ilman yhteenajoa (esim. häkämyrkytys metkella)
Other non-collision motor vehicle traffic accident
E825 1219
Tarkemmin määrittelemätön moottoriajon. (ei moottoripyörä) liikennetapat.
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature
E826
Potkukelkalla moottoriajoneuvon alle

E830–E835 Moottoriajoneuvotapaturmat non-traffic (ei yleisellä tiellä)

Motor vehicle non-traffic accidents

E830 1220
Moottoriajoneuvotapat. aih. vammoja jalankulkijalle
Motor vehicle non-traffic accident to pedestrian
E831 1221
Moottoriajoneuvotapat. aih. vammoja polkupyöräilijälle
Motor vehicle non-traffic accident to pedal cyclist
E832 1222
Moottoriajoneuvotapat. aih. vammoja moottoripyöränajajalle tai matkustajalle (mm kilparadalla)
Motor vehicle non-traffic accident to rider or passenger of motorcycle
E833 1223
Muu moottoriajoneuvotapat., jossa mukana kaksi tai useampia moottoriajoneuvoja ei jalankulk., pyöräilijä tai moottoripyöräilijä
Other motor vehicle non-traffic accident involving two or more motor vehicles
E834 1224
Moottoriajoneuvotapaturma ajoneuvoon noustaessa tai siitä poistuttaessa
Motor vehicle non-traffic accident while boarding and alighting
E835 1225
Muu tai tarkemmin määrittelemätön moottoriajon. tapaturma (liikkeellä, ei yleisellä tiellä) esim. häkämyrkytys, putoaminen, palo, traktori
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

E840–E845 Muu maantieliikennetapaturma

Other road vehicle accidents

E840 1326
Raitiovaunu aih. vammoja jalankulkijalle
Street car accident to pedestrian
E841 1327
Muu raitiovaunun aih. tapaturma paitsi yhteentörmäys moottoriajoneuvon kanssa
Other street car accident, except collision with motor vehicle
E842 1328
Polkupyörän aiheuttama vamma jalankulkijalle
Accident to pedestrian caused by pedal cycle
E843 1329
Polkupyöräilijälle aih. vamma ilman yhteentörm. liikkeessä oleven moottoriajon. kanssa
Accident to rider of pedal cycle not involving collision with motor vehicle
E844 1330
Muu ei-moottoriajon. jalankulkijalle aih. vamma
Accident to pedestrian caused by other non-motor road vehicle
E845 1331
Muu ei-moottoriajon. tapaturma
Other non-motor road vehicle accidents
E846
Potkuri (potkukelkka?)

E850–E858 Vesiliikennetapaturma

Water transport accidents

E850 1432
Pikkuveneessä olijan hukkuminen
Submersion of occupant of small boat
E851 1433
Muu vesiliikenteen hukkuminen
Other water transport injury by submersion
E852 1434
Putoaminen portaissa tai tikkailta vesiliikenteessä
Fall on stairs and ladders in water transport
E853 1435
Muu putoaminen vesiliikenteessä
Other falls from one level to another in water transport
E854 1436
Kaatuminen vesiliikenteessä
Falls on same level in water transport
E855 1437
Tarkemmin määritt. kastuminen tai putoaminen vesiliikenteessä (sisältää kaikki murtumat, joita ei tark. selvitelty)
Unspecified falls in water transport
E856 1438
Konetapaturma vesiliikenteessä
Machinery accident in water transport
E857 1439
Muut ja tarkemmin määritellyt vesiliikennetapaturmat (kaasumyrkytys, räjähdys, lastaustapat.)
Other specified accidents in water transport
E858 1440
Tarkemmin määrittelemättömät vesiliikennetapaturmat (vammat paitsi frakturat, jos syytä ei tarkemmin ilm.)
Water transport accident of unspecified cause

E860–E866 Ilmaliikennetapaturmat

Aircraft accidents

E860 1541
Sotilaskoneen henkilökunnalle aih. vamma
Accident to personnel in military aircraft
E861 1542
Liikennekoneen henkilök. tai matkust. sattunut tapaturma
Injury to occupant by accident to commercial "transport" aircraft
E862 1543
Muu liikennekoneessa sattunut tapaturma
Other injury in commercial "transport" aircraft
E863 1544
Muissa tarkemmin määritellyissä lentokoneissa oleskelevilla aiheut. vamma
Injury to occupant by accident to other specified aircraft
E864 1545
Lentokoneen lentokentällä aih. vamma ei koneessa olleelle henkilölle
Aircraft accident at airfield to person not in aircraft
E865 1546
Lentokoneen muualla aih. vamma ei koneessa olleelle henkilölle
Aircraft accident elsewhere to person not in aircraft
E866 1547
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät lentokonetapaturmat
Other and unspecified aircraft accidents

E870–E888 Myrkytys kiinteillä tai juoksevilla aineilla

Accidental poisoning by solid and liquid substances

E870 2148
Morfiini
Accidental poisoning by morphine and other opium derivatives
E871 2149
Barbituuri
Accidental poisoning by barbituric acid and derivatives
E872 2150
Aspiriini
Accidental poisoning by aspirin and salicylates
E873 2151
Bromi
Accidental poisoning by bromides
E874 2152
Muut unilääkkeet
Accidental poisoning by other analgesic and soporific drugs
E875 2153
Sulfonamidit
Accidental poisoning by sulphonamides
E876 2154
Strykniini
Accidental poisoning by strychnine
E877 2155
Belladonna, hyoskiini, atropiini
Accidental poisoning by belladonna, hyoscine and atropine
E878 2156
Muut ja tark. määrittelemät. lääkkeet
Accidental poisoning by other and unspecified drugs
E879 2157
Myrkylliset ruoka-aineet
Accidental poisoning by noxious foodstuffs
E880 2158
Alkoholi
Accidental poisoning by alcohol
E881 2159
Paloöljy
Accidental poisoning by petroleum products
E882 2160
Teollisuuden liotinaineet
Accidental poisoning by industrial solvents
E883 2161
Syövyttävät aineet, hapot ja emäkset
Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
E884 2162
Elohopea
Accidental poisoning by mercury and its compounds
E885 2163
Lyijy
Accidental poisoning by lead and its compounds
E886 2164
Arsenikki ja antimoni
Accidental poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
E887 2165
Fluori
Accidental poisoning by fluorides
E888 2166
Muut ja tarkemmin määrittelem. kiinteät ja juoks.aineet
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

E890–E895 Kaasut ja höyryt

Accidental poisoning by gases and vapours

E890 2167
Valokaasu
Accidental poisoning by utility (illuminating) gas
E891 2168
Moottoriajon. pakokaasu
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
E892 2169
Muu hiilimonoksiidi
Accidental poisoning by other carbon monoxide gas
E893 2170
Syanidi
Accidental poisoning by cyanide gas
E894 2171
Muut tarkemmin määritellyt kaasut ja höyryt
Accidental poisoning by other specified gases and vapours
E895 2172
Tarkemmin määrittelemättömät kaasut ja höyryt
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

E900–E904 Kaatuminen ja putoaminen

Accidental falls

E900 3173
Putoaminen tai kaatuminen rappusissa
Fall on stairs
E901 3174
Putoaminen tai kaatuminen tikapuilta
Fall from ladders
E902 3175
Muu putoaminen
Other falls from one level to another
E903 3176
Kaatuminen
Fall on same level
E904 3177
Tarkemmin määrittelemätön putoaminen tai kaatuminen
Unspecified falls

E910–E936 Muut tapaturmat

Other accidents

E910 5178
Putoava esine
Blow from falling or projected object or missile
E911 5179
Ajoneuvo (muualla määrittelemätön) kaivoksissa, aseman ja teollisuuslaitosten tavaratrukit, seisova moottoriajoneuvo ei yleisellä tiellä (paitsi putoaminen, putoava esine, pakokaasumyrk. tulipalo tai räjähdys)
Accident caused by vehicle
E912 3280
Konetapaturma
Accident caused by machinery
E913 3381
Leikkaava tai pistävä esine
Accident caused by cutting and piercing instruments
E914 3482
Sähkövirta
Accident caused by electric current
E915 5183
Painesäiliön räjähtäminen
Accident caused by explosion of pressure vessel
E916 3584
Tulipalo ja palavan aineen räjähtäminen
Accident caused by fire and explosion of combustible material
E917 3685
Kuuma tai syövyttävä aine tai höyry
Accident caused by hot substance, corrosive liquid and steam
E918 3786
Säteily
Accident caused by radiation
E919 3887
Ampuma-ase, esim. räjähdysonnettomuudessa putoava esine
Accident caused by firearm
E920 5188
Vieras esine silmässä
Foreign body entering eye and adnexa
E921 5189
Ruoka henkitorvessa
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
E922 5190
Muu esine henkitorvessa
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
E923 5191
Vieras esine muiden kehon aukkojen kautta
Foreign body entering other orifice
E924 5192
Tukehtuminen vuoteeseen
Accidental mechanical suffocation in bed and cradle
E925 5193
Muu ja tarkemmin määrittelem. tukeht.
Accidental mechanical suffocation in other and unspecified circumstances
E926 5194
Vastasyntyneen (alle 1 v.) hoidotta jättäminen
Lack of care of infants under 1 year of age
E927 5195
Myrkyll. eläimen purema
Accidents caused by bites and stings of venomous animals and insects
E928 5196
Muut eläinten aiheuttamat tapaturmat
Other accidents caused by animals
E929 4197, 4297, 4397, 4497
Hukkuminen
Accidental drowning and submersion
E930 5198
Korkea ja alhainen ilmanpaine
High and low air pressure
E931 5199
Kuumuus ja auringonpisto
Excessive heat and insolation
E932 9101
Paleltuminen
Excessive cold
E933 9102
Nälkä, jano ja exposure
Hunger, thirst and exposure
E934 9103
Pyörremyrsky
Cataclysm
E935 9104
Salama
Lightning
E936 9105
Muut ja tarkemmin määr. tapaturmat (mm litistyminen)
Other and unspecified accidents
E937
Jäihin hukkuneet
E938
Uidessa hukkuneet
E939
Muut veteen pudonneet

E940–E946 Komplikaatiot

Complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

E940 9106
Rokotuksen aih. myrkytys
Generalised vaccinia following vaccination
E941 9107
Rokotuksen jälkeinen aivokuume
Postvaccinal encephalitis
E942 9108
Muut isorokkorokotuksen komplikaatiot
Other complications of smallpox vaccination
E943 9109
Rokotuksen jälkeinen keltatauti
Post-immunisation jaundice and hepatitis
E944 9110
Muut suojarokotuksen aih. komplikaatiot
Other complications of prophylactic inoculation
E945 9111
Ei hoitotoimenp. varten suor. nukutus
Complications of anaesthesia for non-therapeutic purpose
E946 9112
Muut ei hoitotoimenp. aih. komplikaatiot
Other complications due to non-therapeutic medical and surgical procedures

E950–E959 Hoitotoimenpiteet ja niiden jälkiseur.

Therapeutic misadventure and late complications of therapeutic procedures

E950 9113
Leikkaus
Therapeutic misadventure in surgical treatment
E951 9114
Verensiirto
Therapeutic misadventure in infusion or transfusion
E952 9115
Paikall. annettu hoito
Therapeutic misadventure in local applications
E953 9116
Lääkkeet
Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals
E954 9117
Nukutus
Therapeutic misadventure in anaesthesia
E955 9118
Muut ja tark. määrittelem. hoitotoimenpit.
Other and unspecified therapeutic misadventure
E956 9119
Leikkauksen jälkiseur.
Late complication of surgical operation
E957 9120
Amputoiminen
Late complication of amputation stump
E958 9121
Sädehoito
Late complication of irradiation
E959 9122
Muiden hoitotoimenp. aih. jälkiseur.
Late complications of other forms of treatment

E960–E965 (Ei suomenkielisessä luettelossa 1959, 1960)

Late effects of injury and poisoning

E960
Late effect of motor vehicle accident
E961
Late effect of accidental poisoning
E962
Late effect of other accidental injury
E963
Late effect of self-inflicted injury
E964
Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war)
E965
Late effects of injuries due to war operations

E970–E979 Itsemurhat

Suicide and self-inflicted injury

E970
Myrkyttäytyminen kipuapoistavilla tai nukuttavilla aineilla (unilääkkeillä)
Suicide and self-inflicted poisoning by analgesic and soporific substances
E971
Myrkyttäytyminen muilla kiinteillä tai juoksevilla aineilla
Suicide and self-inflicted poisoning by other solid and liquid substances
E972
Myrkyttäytyminen valokaasulla
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
E973
Myrkyttäytyminen muilla kaasuilla
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
E974
Hirttäytyminen
Suicide and self-inflicted injury by hanging and strangulation
E975
Hukuttautuminen
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
E976
Itsemurha ampumalla tai räjäyttämällä
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
E977
Itsemurha leikkaamalla, pistämällä
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
E978
Itsemurha korkealta hyppäämällä
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
E979
Itsemurha muulla tavoin
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means

E980–E985 Murha, tappo ja pahoinpitely

Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war)

E980
Myrkyttämällä
Nonaccidental poisoning by another person
E981
Ampumalla tai räjäyttämällä
Assault by firearm and explosive
E982
Leikkaamalla, pistämällä
Assault by cutting and piercing instruments
E983
Muulla tavoin
Assault by other means
E984
Kuollut vammoihin, jotka poliisi aiheuttanut yrittäessään pidättää pakenevan rikollisen
Injury by intervention of police
E985
Teloitettu tuomioistuimen päätöksellä
Execution
E986
Lapsenmurha

E990–E999 (Sotatoimien aiheuttamat vammat, ei suomenkielisessä luettelossa 1959, 1960)

Injury resulting from operations of war

E990
Injury due to war operations by gas and chemicals
E991
Injury due to war operations by gunshot
E992
Injury due to war operations by grenade and land mine
E993
Injury due to war operations by bomb
E994
Injury due to war operations by marine mine, depth charge and torpedo
E995
Injury due to war operations by explosion of artillery shell
E996
Injury due to war operations by explosion of undetermined origin
E997
Injury due to war operations by aircraft destruction
E998
Injury due to war operations by other and unspecified means
E999
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities

Muu väkivaltainen kuolema (vuoden 1959 koodit)

61000
Myrkyttäytyminen
62000
Hirttäytyminen
63000
Hukuttautuminen
64000
Itsensä ampuminen
65000
Itsensä räjäyttäminen
66000
Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä
67000
Itsemurha korkealta hyppäämällä
68000
Itsemurha muulla tavoin
71000
Murha, tappo ja pahoinpitely
72000
Lapsenmurha
73000
Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille
74000
Sotatoimien aiheuttamat vammat siviiliväestölle
75000
Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella

Suomalaisten ja kansainvälisten E-koodien erot

E-koodien suomenkieliset nimet ovat peräisin vuoden 1960 kuolleiden luettelosta. Ne E-koodit, joilta puuttuu englanninkielinen nimi, eivät ole kansainvälisten E-koodien mukaisia (E826, E846, E937–E939, E986). Kansainväliset koodiryhmät E96x ja E99x puolestaan puuttuvat suomenkielisestä luettelosta.

Väkivaltaisten kuolemien lajit

 1. Tapaturmat
 2. Itsemurhat
  koodit 61–68, E-koodit E963 ja E970–E979
 3. Murhat, tapot, teloitukset ym.
  koodit 71–72 ja 75, E-koodit E964 ja E980–E986
 4. Sotatoimien aiheuttamat vammat
  koodit 73–74, E-koodit E965 ja E990–E999

Lähteet

Julkaistu . Päivitetty .

©Tuomas Salste