Sukunimi-info: Tilastoja 2019

Tämän sivun sukunimitilastot koskevat niitä 22 766 sukunimeä, joita käytti vähintään 20 Suomen kansalaista elokuussa 2019. Tilastoissa on mukana Suomen kansalaiset sekä Suomessa että ulkomailla. Tilastoidut nimet ovat samat kuin sivulla Sukunimet 2019.

Tilastot eivät kata aivan kaikkia Sukunimi-infossa esiintyviä sukunimiä. Harvinaisimpia, alle 20 kantajan nimiä ei ole laskettu mukaan.

Tilastoja suomalaisten sukunimistä 2019

Nimenkantajien määrä

NimenkantajiaNimiäHenkiä
20–4911 262346 594
50–994 777332 907
100–1992 903406 664
200–4992 091641 606
500–999858593 004
1 000–1 999455632 887
2 000–4 999287883 982
5 000–9 999101715 237
10 000–19 99929409 103
20 000–22 399364 360
Yht22 7665 026 344

Sukunimen alkukirjain

AlkuNimiäHenkiäYleisimmät nimet
A1 230198 724Ahonen, Aaltonen, Anttila, Aalto, Ahola
B46761 208Blomqvist, Berg, Backman, Björklund, Bergman
C1087 020Carlsson, Castrén, Collin, Cederberg, Carlson
Ç3100Çelik, Çetin, Çoban
D15411 433Dahl, Dahlström, Danielsson, Dufva, Dahlberg
E38068 972Eriksson, Eskelinen, Eronen, Eskola, Eklund
F32541 200Forsman, Friman, Forsström, Fagerström, Forsberg
G26034 774Gustafsson, Grönroos, Grönlund, Grönholm, Gröhn
H2 089553 557Hämäläinen, Heikkinen, Heinonen, Heikkilä, Hiltunen
I34666 380Ikonen, Immonen, Ihalainen, Inkinen, Itkonen
J668180 273Järvinen, Jokinen, Johansson, Juntunen, Jääskeläinen
K3 069757 418Korhonen, Koskinen, Kinnunen, Karjalainen, Kallio
L1 826482 936Laine, Lehtonen, Lehtinen, Laitinen, Lahtinen
M1 369356 057Mäkinen, Mäkelä, Mattila, Miettinen, Manninen
N698213 613Nieminen, Niemi, Nurmi, Niemelä, Nyman
O33273 745Ojala, Oksanen, Ollikainen, Ollila, Ojanen
P1 738406 470Pitkänen, Peltonen, Pulkkinen, Partanen, Pesonen
Q141 218Qvist, Qvick, Qvarnström, Qvintus, Qvickström
R1 455302 248Rantanen, Räsänen, Rantala, Rissanen, Rajala
S2 344487 359Saarinen, Salminen, Salonen, Salo, Savolainen
T1 300298 965Turunen, Tuominen, Toivonen, Tikkanen, Toivanen
U25232 614Uusitalo, Uotila, Ukkonen, Utriainen, Uutela
V1 449292 080Virtanen, Väisänen, Vainio, Vuorinen, Viitanen
W35542 005Westerlund, Wikström, Wallenius, Wallin, Westerholm
X148Xu
Y35831 847Ylitalo, Ylönen, Ylinen, Yrjölä, Ylikoski
Ü133Ünal
Z251 339Zitting, Zilliacus, Zitron, Zhang, Zetterman
Å507 528Åberg, Åkerlund, Åström, Åman, Ålander
Ä465 291Äijälä, Äikäs, Äijö, Ämmälä, Ängeslevä
Ö549 889Öhman, Östman, Österberg, Österlund, Österman
Yht22 7665 026 344

Sukunimen loppukirjain

LoppuNimiäHenkiäYleisimmät nimet
-a5 085849 035Mattila, Ojala, Hakala, Anttila, Rantala
131Olá
-b19965Nabb, Stubb, Snabb, Rabb, Klubb
-c11296Hodzic, Jakupovic, Hadzic, Sinanbegovic, Besic
-d29557 975Eklund, Nylund, Westerlund, Nygård, Björklund
-e55371 009Laine, Rinne, Halme, Taipale, Hurme
5152Anglé, Sonné, Thomé, Janné, Procopé
121
-f1287 729Löf, Eklöf, Björklöf, Yusuf, Bogdanoff
-g47678 202Lindberg, Nyberg, Berg, Holmberg, Sandberg
-h10310 727Roth, Lindh, Palmroth, Granroth, Lindroth
-i4 205604 109Niemi, Nurmi, Saari, Lahti, Salmi
-j8202Boij, Raij, Salutskij, Maczulskij, Portnoj
-k27028 057Ek, Björk, Back, Rask, Flink
-l35535 132Lindell, Sundell, Dahl, Sandell, Forsell
-m40999 487Lindholm, Lindström, Holm, Holmström, Sjöblom
-n4 0962 155 118Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
-o2 623398 839Salo, Kallio, Koivisto, Lehto, Laakso
-p282 227Asp, Nykopp, Skarp, Biskop, Karp
-r49251 361Helander, Manner, Nikander, Kajander, Kröger
-s1 238149 516Kangas, Lindroos, Helenius, Lindfors, Varis
-t33248 870Lindqvist, Blomqvist, Sundqvist, Lönnqvist, Enqvist
-u46666 417Harju, Karhu, Kiuru, Joensuu, Koivu
-v833 534Uschanov, Petrov, Ivanov, Smirnov, Lasarov
-w281 090Littow, Jallow, Rosenlew, Salow, Law
-x11822Lax, Brax, Hakalax, Thölix, Rex
-y14314 830Räty, Pöyry, Hyry, Lemmetty, Mörsky
-z703 888Schwartz, Erholtz, Schultz, Yilmaz, von Schantz
5162Wärnå, Blå, Karlå, Örså, Jungarå
974241 946Mäkelä, Heikkilä, Niemelä, Seppälä, Määttä
25344 595Lepistö, Kivistö, Männistö, Sirviö, Rönkkö
Yht22 7665 026 344

Sukunimen pääte

PääteNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ia, ‑iä8510 595Sirkiä, Turkia, Havia, Kouhia, Tukia
‑in38845 563Helin, Selin, Salin, Wallin, Martin
‑io, ‑iö40278 192Kallio, Vainio, Rautio, Autio, Moisio
‑ja, ‑jä35540 540Haataja, Lilja, Kivioja, Kataja, Pihlaja
‑kas, ‑käs489 772Ahokas, Suokas, Hyrkäs, Leikas, Karsikas
‑kka, ‑kkä27150 902Puhakka, Toikka, Kuikka, Pellikka, Vainikka
‑kki8111 822Virkki, Riekki, Turkki, Malkki, Paakki
‑kko, ‑kkö16828 422Rönkkö, Pyykkö, Saukko, Männikkö, Rannikko
‑la, ‑lä2 671643 453Mäkelä, Heikkilä, Mattila, Ojala, Hakala
‑las171 239Kaplas, Kullas, Pellas, Pallas, Kallas
‑lma, ‑lmä181 018Lahdelma, Saarelma, Orelma, Syngelmä, Lahelma
‑nen2 5011 903 308Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
‑nki344 995Kallunki, Hemminki, Vähäsöyrinki, Suopanki, Jyrinki
‑nko, ‑nkö474 146Alanko, Luhanko, Tasanko, Vilminko, Aulanko
‑nne764 129Alanne, Harjanne, Päivärinne, Ylänne, Kajanne
‑nti241 625Puonti, Hollanti, Fränti, Laanti, Hakunti
‑nto, ‑ntö816 281Suvanto, Vesanto, Hanhisuanto, Merikanto, Vihanto
‑ppa254 723Holappa, Kurppa, Torppa, Komppa, Riippa
‑re495 419Mantere, Kankare, Kaarre, Autere, Kuure
‑ro, ‑rö1399 969Matero, Somero, Luiro, Kotro, Kovero
‑rmo, ‑rmö8214Venermo, Nedermo, Inermo, Kalermo, Talarmo
‑rto, ‑rtö251 755Piirto, Kaarto, Saarto, Mahlakaarto, Kuusimurto
‑rvo, ‑rvö211 859Kanervo, Sinervo, Ollitervo, Ylitervo, Lammervo
‑ska, ‑skä5510 822Ruuska, Vänskä, Ovaska, Leiviskä, Heiska
‑ste261 146Saraste, Kajaste, Heliste, Silaste, Alaste
‑sti456 113Ervasti, Pöysti, Silvasti, Lipasti, Saalasti
‑sto, ‑stö16246 877Koivisto, Kuusisto, Lepistö, Haavisto, Kivistö
‑tsa7501Hintsa, Kallatsa, Kuutsa, Tupitsa, Karmitsa
‑tsu, ‑tsy5579Ihatsu, Onatsu, Pantsu, Padatsu, Karhatsu
‑tta172 596Liimatta, Lantta, Riutta, Tiitta, Hurtta
‑tti12017 466Jäntti, Klemetti, Ripatti, Kurtti, Pentti
‑ttu, ‑tty566 187Kunttu, Tanttu, Lemmetty, Perttu, Pouttu
‑ua, ‑uä252 875Alaluusua, Luusua, Ranua, Tanhua, Siurua
‑us12313 541Schroderus, Kattelus, Vähäkuopus, Blomerus, Lehmus
‑va, ‑vä22623 308Kanerva, Orava, Jalava, Korva, Majava
‑ys101 350Myllys, Tynys, Yritys, Petäys, Epäilys
‑ander13919 033Helander, Nikander, Kajander, Silander, Nylander
‑ius18524 564Helenius, Wallenius, Paldanius, Vilenius, Stenius
‑én23626 156Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén
‑er16516 374Manner, Kröger, Myller, Tanner, Blomster
‑son15052 576Johansson, Karlsson, Eriksson, Andersson, Gustafsson
‑eff, ‑ev, ‑ew371 310Andrejeff, Sergejeff, Rosenlew, Kondratjeff, Andrejev
‑off, ‑ov, ‑ow1396 579Bogdanoff, Aminoff, Ivanoff, Feodoroff, Uschanov
Muut13 3041 876 450Laine, Niemi, Salo, Lehto, Laakso
Yht22 7665 026 344

Päätteet on tilastoitu mekaanisesti kirjoitusasusta ilman kieliopillista tulkintaa. Kyseessä on siis oikeastaan sanan loppu, ei kieliopillinen pääte. Seuraavassa taulussa on jaoteltu -nen-päätteiset nimet tarkemmin.

PääteNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ainen, ‑äinen3324 979Kemppainen, Holopainen, Kolehmainen, Tuomainen, Kaipainen
‑hainen, ‑häinen256Vanhainen, Yli-Teevahainen
‑iainen, ‑iäinen8054 355Rautiainen, Parviainen, Nousiainen, Vartiainen, Jauhiainen
‑jainen, ‑jäinen6736Laulajainen, Katajainen, Kalajainen, Viljainen, Apajainen
‑kainen, ‑käinen8764 796Kärkkäinen, Hartikainen, Martikainen, Ollikainen, Matikainen
‑lainen, ‑läinen239167 721Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Jääskeläinen
‑nainen, ‑näinen279 528Tahvanainen, Ahvenainen, Jormanainen, Paakkunainen, Pylvänäinen
‑nkainen, ‑nkäinen245Lemminkäinen, Kuninkainen
‑rainen, ‑räinen2216 756Hakkarainen, Piirainen, Kämäräinen, Pikkarainen, Tuppurainen
‑tainen, ‑täinen106 982Liimatainen, Väätäinen, Haatainen, Parantainen, Kattainen
‑vainen, ‑väinen2812 224Tarvainen, Tossavainen, Kirjavainen, Roivainen, Vihavainen
‑einen165 092Turpeinen, Kareinen, Valkeinen, Lähteinen, Palkeinen
‑inen353371 423Nieminen, Heikkinen, Koskinen, Järvinen, Lehtinen
‑linen3413 790Eskelinen, Sallinen, Hakulinen, Pellinen, Kallinen
‑rinen6057 154Saarinen, Vuorinen, Hyvärinen, Pakarinen, Haverinen
‑ioinen, ‑iöinen3920Kallioinen, Jokioinen, Suntioinen
‑moinen, ‑möinen63 845Saastamoinen, Harmoinen, Väätämöinen, Heltimoinen, Kostamoinen
‑oinen, ‑öinen1910 942Silvennoinen, Lehikoinen, Piiroinen, Koivistoinen, Silventoinen
Muut1 4741 081 964Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Lehtonen, Heinonen
Yht2 5011 903 308

Yhdyssanojen loppuosat

LoppuosaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ahde5295Kiviahde, Koskiahde, Saviahde, Väliahde, Isoahde
‑ahjo0
‑aho24322 129Isoaho, Väliaho, Kiviaho, Haapa-aho, Lamminaho
‑alho10357Vuorialho, Aroalho, Koskialho, Korpialho, Yli-Alho
‑haara101 033Tienhaara, Jokihaara, Kelahaara, Salmenhaara, Puronhaara
‑halme9578Rajahalme, Leppihalme, Kaurahalme, Majahalme, Kivihalme
‑harja140Ala-Harja
‑harju654 515Kiviharju, Hietaharju, Santaharju, Kangasharju, Mäntyharju
‑hauta1230Tervahauta
‑heimo393 028Ikäheimo, Paloheimo, Heikinheimo, Pohjanheimo, Erkinheimo
‑honka5176Tervashonka, Arohonka, Kytöhonka, Päivähonka, Käräjähonka
‑hovi3333Kukkohovi, Mannerhovi, Wettenhovi
‑huhta17691Santahuhta, Alahuhta, Loukkaanhuhta, Pyhähuhta, Palohuhta
‑joki1066 089Humalajoki, Ylijoki, Alajoki, Simojoki, Luomajoki
‑juuri7211Kivenjuuri, Honkajuuri, Rautajuuri, Sarajuuri, Kotkajuuri
‑jylhä285Viitajylhä, Yli-Jylhä
‑järvi24024 345Sarajärvi, Mustajärvi, Saarijärvi, Mourujärvi, Palojärvi
‑kaarre2110Loppukaarre, Ala-Kaarre
‑kallio533 319Mustakallio, Rajakallio, Merikallio, Huhtakallio, Rantakallio
‑kangas16620 767Peltokangas, Koivukangas, Palokangas, Vähäkangas, Myllykangas
‑kankare3117Palokankare, Ristikankare, Lautkankare
‑kannas8249Virokannas, Salokannas, Lehtokannas, Paasikannas, Rasikannas
‑kansa131Vesikansa
‑kanta7330Karinkanta, Suonkanta, Pajukanta, Salokanta, Tuomikanta
‑kanto11591Merikanto, Ahokanto, Tervaskanto, Salokanto, Kuja-Kanto
‑karra0
‑kaski3192Kaarlenkaski, Kihlakaski, Kelokaski
‑kataja0
‑kennäs0
‑keto9732Ollanketo, Saarenketo, Siniketo, Puodinketo, Isoketo
‑kierre0
‑kivi572 891Saarikivi, Paasikivi, Salmikivi, Koirikivi, Papinkivi
‑koivu5201Suurkoivu, Aarnikoivu, Metsäkoivu, Visakoivu, Ikäkoivu
‑kolkka1111Kangaskolkka
‑kolu181Nurmikolu
‑korpi936 076Peltokorpi, Lähdekorpi, Niemi-Korpi, Rautakorpi, Niemikorpi
‑korte3153Kangaskorte, Sievi-Korte, Mäki-Korte
‑koski25430 192Kalliokoski, Haapakoski, Saarikoski, Korkiakoski, Myllykoski
‑kuja189Savikuja
‑kulju4429Ylikulju, Kalliokulju, Ala-Kulju, Alakulju
‑kulo0
‑kumpu17978Kellokumpu, Kotikumpu, Aittakumpu, Nurmikumpu, Rautakumpu
‑kunnas9244Alakunnas, Lehtikunnas, Salmikunnas, Suvikunnas, Jokikunnas
‑kurki1121Savikurki
‑kuru285Keskikuru, Syväkuru
‑kuusi3122Kalliokuusi, Lehtikuusi, Yli-Kahrakuusi
‑kylä241 331Peräkylä, Järvenkylä, Uusikylä, Mäkkylä, Ylikylä
‑kytö4113Isokytö, Koenkytö, Kivikytö, Rantakytö
‑kämmen282Ohrankämmen, Mesikämmen
‑kärki123Kangas-Kärki
‑laakso271 294Savilaakso, Pöytälaakso, Kivilaakso, Viherlaakso, Ruusulaakso
‑lahti21816 833Sääskilahti, Kivilahti, Lohilahti, Hietalahti, Mustalahti
‑laiho1110Rantalaiho
‑lammi301 456Hirvilammi, Ylilammi, Mustalammi, Suomilammi, Ojalammi
‑lampi613 632Lapinlampi, Savilampi, Ahvenlampi, Lahnalampi, Pyylampi
‑lato0
‑lehto755 019Ojalehto, Tammilehto, Törmälehto, Haapalehto, Järvilehto
‑letto0
‑linna261 001Nevanlinna, Havulinna, Haapalinna, Kivilinna, Tapionlinna
‑lohko0
‑lompolo3390Kivilompolo, Matinlompolo, Äkäslompolo
‑louhu0
‑luhta5165Peltoluhta, Luomaluhta, Huhtaluhta, Suuluhta, Jokiluhta
‑luola0
‑luoma775 844Kiviluoma, Koivuluoma, Kangasluoma, Yliluoma, Siikaluoma
‑luoto432 797Meriluoto, Kiviluoto, Kantoluoto, Karjaluoto, Saviluoto
‑lähde4162Kivilähde, Viitalähde, Syvälähde, Elolähde
‑maa40640 840Salomaa, Välimaa, Vuorenmaa, Peltomaa, Elomaa
‑matka1117Puolimatka
‑metsä13777Isometsä, Sydänmetsä, Tuohimetsä, Sysimetsä, Lehmusmetsä
‑mies442 832Koskimies, Hietamies, Jokimies, Häkämies, Venemies
‑moisio0
‑murto9370Kuusimurto, Aitamurto, Seppä-Murto, Kivimurto, Ukonmurto
‑mäki48999 669Myllymäki, Lehtimäki, Hautamäki, Kivimäki, Lähteenmäki
‑neva261 488Myllyneva, Hanhineva, Paloneva, Kivineva, Koivuneva
‑niemi39256 133Kiviniemi, Peltoniemi, Haapaniemi, Koivuniemi, Kangasniemi
‑niitty18989Kiviniitty, Paloniitty, Maaniitty, Vähäniitty, Rantaniitty
‑niska7320Huhtaniska, Koskenniska, Kalajanniska, Jylhänniska, Teräsniska
‑niva15847Lohiniva, Keskiniva, Kansanniva, Yliniva, Kielenniva
‑noro6211Leppänoro, Hallanoro, Hietanoro, Tuomennoro, Koivunoro
‑notko266Ritanotko, Lehtonotko
‑nummi10325Eränummi, Selinummi, Kivinummi, Soranummi, Pinonummi
‑nurmi10377Päivänurmi, Kaivonurmi, Salonurmi, Kotinurmi, Koivunurmi
‑oja23219 178Kivioja, Halmetoja, Löytynoja, Ainasoja, Aitto-oja
‑oksa9355Pohjanoksa, Lehmusoksa, Uusoksa, Tuomenoksa, Ilvesoksa
‑paasi4104Meripaasi, Pitkäpaasi, Jalopaasi, Koskipaasi
‑palo19953Pohjanpalo, Ojapalo, Jokipalo, Koivupalo, Kuusipalo
‑parta4850Väkiparta, Poskiparta, Mustaparta, Rautaparta
‑pelto262 028Ahopelto, Kivipelto, Mäkipelto, Metsäpelto, Lainpelto
‑perkiö171Myllyperkiö
‑perkko0
‑perä495 279Ojanperä, Lahdenperä, Nevanperä, Suonperä, Vehkaperä
‑petäjä3185Mäki-Petäjä, Keski-Petäjä, Ykspetäjä
‑piha2313Alapiha, Vanhapiha
‑pii1270Jokipii
‑pirtti4153Alapirtti, Pikkupirtti, Välipirtti, Idänpirtti
‑pohja15509Viitapohja, Ruokostenpohja, Lahdenpohja, Kovapohja, Kastepohja
‑polvi3192Joenpolvi, Jokipolvi, Rajapolvi
‑portti134Tervaportti
‑pudas2211Poropudas, Kalapudas
‑puro482 206Haukipuro, Höykinpuro, Kivipuro, Haapapuro, Salopuro
‑puu3114Lehtipuu, Vastapuu, Karapuu
‑pää10435 293Mäenpää, Sillanpää, Järvenpää, Kankaanpää, Vainionpää
‑ranta16319 330Eloranta, Kiviranta, Saloranta, Kotiranta, Koivuranta
‑rauma282Haukirauma, Kivirauma
‑rauta244Heporauta, Sotarauta
‑rimpi0
‑rinne401 719Päivärinne, Mäkirinne, Salorinne, Koivurinne, Hietarinne
‑rinta202 904Päivärinta, Hurmerinta, Kivirinta, Hietarinta, Mäkirinta
‑riutta154Kuuri-Riutta
‑saari16115 238Palosaari, Haapasaari, Viitasaari, Haapsaari, Koivusaari
‑salmi603 374Kortesalmi, Alasalmi, Haapasalmi, Sulasalmi, Patosalmi
‑salo21919 154Sinisalo, Haapasalo, Koivusalo, Vuorisalo, Viitasalo
‑sarja2505Vähäsarja, Keskisarja
‑sarka396Arosarka, Kolunsarka, Peräsarka
‑selkä11745Vahvaselkä, Matkaselkä, Maanselkä, Poikselkä, Honkaselkä
‑silta241 052Multisilta, Koivusilta, Mustasilta, Paassilta, Maasilta
‑sivu142 378Järvensivu, Mäensivu, Ojansivu, Lamminsivu, Kujansivu
‑sola252 157Metsola, Juusola, Vuorensola, Ahosola, Arasola
‑suo572 266Lahdensuo, Heinisuo, Salmensuo, Ingalsuo, Rantasuo
‑suu184 808Joensuu, Kujansuu, Tiensuu, Ojansuu, Lohvansuu
‑suvanto4347Yli-Suvanto, Ylisuvanto, Alasuvanto, Petäjäsuvanto
‑syrjä4292Vuorensyrjä, Kankaansyrjä, Lehtisyrjä, Suonsyrjä
‑särkkä253Keskisärkkä, Rajasärkkä
‑taipale3120Hiekkataipale, Mäkitaipale, Urataipale
‑taival5559Puolitaival, Simontaival, Suvitaival, Lapintaival, Hukkataival
‑talo5624 299Uusitalo, Ylitalo, Alatalo, Keskitalo, Mäkitalo
‑tarha0
‑taus13529Saarentaus, Järventaus, Purontaus, Myllyntaus, Norontaus
‑tausta141 254Suontausta, Järventausta, Mäentausta, Korventausta, Vuorentausta
‑terä10344Silanterä, Helanterä, Olanterä, Syväterä, Helasterä
‑tie503 223Talvitie, Kangastie, Suvitie, Kuustie, Palotie
‑torppa284Uusitorppa, Välitorppa
‑tunturi124Kuusitunturi
‑tupa181 241Uusitupa, Isotupa, Alitupa, Matintupa, Vanhatupa
‑tähti4209Meritähti, Metsätähti, Pohjantähti, Metsäntähti
‑törmä3116Vähätörmä, Ritatörmä, Mäntytörmä
‑uoma120Rautauoma
‑vaara17013 056Salovaara, Lehtovaara, Mettovaara, Palovaara, Vaattovaara
‑vainio12563Metsävainio, Ylivainio, Liikavainio, Kylävainio, Elovainio
‑valta5209Kaukovalta, Ilmivalta, Sotavalta, Kajavalta, Rautavalta
‑varsi173Puronvarsi
‑vehmas120Ali-Vehmas
‑vesi12380Kaunisvesi, Lahdenvesi, Kulovesi, Saravesi, Vuotovesi
‑vieri3531Kangasvieri, Suonvieri, Tienvieri
‑viita282 058Isoviita, Hautaviita, Paloviita, Mansikkaviita, Väliviita
‑virta986 121Lehtovirta, Merivirta, Koskivirta, Niinivirta, Rautavirta
‑vuo491 417Vaskivuo, Valavuo, Raitavuo, Hellevuo, Paalavuo
‑vuori1267 685Vihervuori, Kivivuori, Sinivuori, Leppävuori, Lehtovuori
‑väli3272Puoliväli, Keskiväli, Kallioväli
Muut17 1904 439 082Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
Yht22 7665 026 344

Nimiä, joilla on tietty loppuosa, voit etsiä käänteishakemistosta.

Yhdysmerkillisten nimien alkuosat

AlkuosaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Ala‑1024 283Ala-aho, Ala-Nikkola, Ala-Heikkilä, Ala-Poikela, Ala-Kokko
Ali‑16529Ali-Löytty, Ali-Kovero, Ali-Mattila, Ali-Hokka, Ali-Keskikylä
Harju‑5174Harju-Jeanty, Harju-Autti, Harju-Ontto, Harju-Seppänen, Harju-Keturi
Hauta‑3425Hauta-aho, Hauta-alus, Hauta-Heikkilä
Iso‑271 151Iso-Markku, Iso-oja, Iso-Heiniemi, Iso-Koivisto, Iso-Ahola
Joki‑5188Joki-Erkkilä, Joki-Korpela, Joki-Hollanti, Joki-Huuki, Joki-Tokola
Kallio‑4168Kallio-Kujala, Kallio-Kokko, Kallio-Mannila, Kallio-Könnö
Kangas‑379Kangas-Hynnilä, Kangas-Korhonen, Kangas-Kärki
Keski‑331 197Keski-Korpi, Keski-Saari, Keski-Nisula, Keski-Petäjä, Keski-Jyrä
Korpi‑383Korpi-Tassi, Korpi-Kyyny, Korpi-Seppälä
Koski‑5265Koski-Vähälä, Koski-Lammi, Koski-Säntti, Koski-Tuuri, Koski-Laulaja
Kuja‑5142Kuja-Kanto, Kuja-Kyyny, Kuja-Halkola, Kuja-Aro, Kuja-Penttilä
Kylä‑8264Kylä-Kaila, Kylä-Liuhala, Kylä-Kause, Kylä-Utsuri, Kylä-Heiko
Lahti‑394Lahti-Nuuttila, Lahti-Mononen, Lahti-Röyskö
Latva‑21709Latva-Nikkola, Latva-Kiskola, Latva-Hoppala, Latva-Rasku, Latva-aho
Luoma‑5565Luoma-aho, Luoma-Keturi, Luoma-Nirva, Luoma-Kyyny, Luoma-Halkola
Metsä‑4138Metsä-Ketelä, Metsä-Tokila, Metsä-Heikkilä, Metsä-Simola
Mäki‑662 614Mäki-Turja, Mäki-Mantila, Mäki-Petäjä, Mäki-Leppilampi, Mäki-Laurila
Niemi‑4416Niemi-Korpi, Niemi-Nikkola, Niemi-Pynttäri, Niemi-Aro
Oja‑3114Oja-Nisula, Oja-Lipasti, Oja-Kaukola
Pelto‑5165Pelto-Arvo, Pelto-Huikko, Pelto-Piri, Pelto-Korpi, Pelto-Lampola
Ranta‑11767Ranta-aho, Ranta-Nilkku, Ranta-Pere, Ranta-Eskola, Ranta-Knuuttila
Rinta‑271 148Rinta-aho, Rinta-Jouppi, Rinta-Jaskari, Rinta-Piirto, Rinta-Rahko
Suur‑6233Suur-Uski, Suur-Hamari, Suur-Inkeroinen, Suur-Askola, Suur-Nuuja
Uusi‑361 291Uusi-Illikainen, Uusi-Pohjola, Uusi-Rauva, Uusi-Pantti, Uusi-Maahi
Vainio‑394Vainio-Mattila, Vainio-Kaila, Vainio-Pekka
Vanha‑5205Vanha-aho, Vanha-Perttula, Vanha-Viitakoski, Vanha-Similä, Vanha-Jaakkola
Vähä‑19669Vähä-Pietilä, Vähä-Peltomäki, Vähä-Jaakkola, Vähä-Heikkilä, Vähä-Piikkiö
Yli‑1194 306Yli-Suvanto, Yli-Hukka, Yli-Rantala, Yli-Tokola, Yli-Karjanmaa
Ylä‑241 052Ylä-Outinen, Ylä-Mononen, Ylä-Rautio, Ylä-Soininmäki, Ylä-Kotola
Yht58023 528

Alkuosat, jotka esiintyvät vähintään kolmessa eri sukunimessä.

Yksi- ja moniosaiset sukunimet

OsatNimiäHenkiäYleisimmät nimet
1 osa21 9624 991 633Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
2 osaa74132 256Haapa-aho, Aitto-oja, Luoma-aho, Hauta-aho, Ranta-aho
2 sanaa592 349von Hertzen, af Hällström, von Schantz, von Bonsdorff, von Knorring
3 sanaa381de la Chapelle, Boije af Gennäs, Hård af Segerstad
4 sanaa125Blomberg von der Geest
Yht22 7665 026 344

Yhdysmerkilliset ja monisanaiset sukunimet.

Kirjainten ja välimerkkien yleisyys sukunimissä

MerkkiNimiäHenkiäYleisimmät nimet
'5162O'Connor, O'Brien, O'Neill, O'Sullivan, O'Connell
-74132 256Haapa-aho, Aitto-oja, Luoma-aho, Hauta-aho, Ranta-aho
väli632 455von Hertzen, af Hällström, von Schantz, von Bonsdorff, von Knorring
A, a14 1612 778 085Virtanen, Laine, Saarinen, Salminen, Salonen
Á, á7379Silván, Kovács, Paldán, Lundán, Olá
B, b1 091149 533Lindberg, Blomqvist, Nyberg, Berg, Backman
C, c58951 250Backman, Bäckman, Weckström, Backlund, Back
Ç, ç3100Çelik, Çetin, Çoban
D, d1 520236 976Lindholm, Lindström, Andersson, Lindroos, Lindqvist
E, e9 5292 927 195Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
É, é25727 827Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén
Ê, ê247Nguyên,
F, f67173 840Gustafsson, Lindfors, Forsman, Friman, Forsström
G, g1 503213 331Kangas, Lindberg, Lindgren, Gustafsson, Nyberg
H, h5 1121 076 896Korhonen, Hämäläinen, Heikkinen, Lehtonen, Lehtinen
I, i12 6332 845 347Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen, Laine
J, j2 460447 320Järvinen, Karjalainen, Jokinen, Ojala, Johansson
K, k8 4171 880 336Korhonen, Mäkinen, Mäkelä, Heikkinen, Koskinen
L, l10 2432 155 237Mäkelä, Hämäläinen, Laine, Lehtonen, Lehtinen
M, m5 7591 174 524Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Salminen
N, n10 2083 040 526Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
O, o9 2131 929 126Korhonen, Koskinen, Lehtonen, Heinonen, Salonen
Ó, ó2237Sevón, Levón
P, p3 593770 071Leppänen, Pitkänen, Peltonen, Pulkkinen, Seppälä
Q, q8325 565Lindqvist, Blomqvist, Sundqvist, Lönnqvist, Enqvist
R, r9 6551 698 747Korhonen, Virtanen, Järvinen, Saarinen, Turunen
S, s7 9971 440 875Koskinen, Saarinen, Salminen, Salonen, Salo
T, t7 3681 539 513Virtanen, Lehtonen, Lehtinen, Turunen, Laitinen
U, u6 0011 138 468Kinnunen, Turunen, Tuominen, Hiltunen, Mustonen
V, v4 233787 584Virtanen, Järvinen, Savolainen, Väisänen, Koivisto
W, w45246 486Westerlund, Wikström, Wallenius, Wallin, Westerholm
X, x472 807Lax, Axelsson, Laxström, Brax, Saxberg
Y, y1 453244 448Nyman, Hyvärinen, Nykänen, Hyvönen, Kyllönen
Ü, ü231 134Müller, Günther, Schütt, Öztürk, Krüger
Z, z1718 449Schwartz, Baltzar, Franzén, Erholtz, Zitting
Å, å19021 958Nygård, Åberg, Åkerlund, Lång, Norrgård
Ä, ä3 263779 062Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Ö, ö1 161251 531Lindström, Härkönen, Hyvönen, Lepistö, Kyllönen
Ø, ø281Sørensen, Jørgensen

Taulukkoon on luettu nimet, jotka sisältävät ko. kirjaimen, välimerkin tai sanavälin ainakin kerran. Jos kirjain tai merkki esiintyy nimessä monta kertaa, nimi on siltikin luettu mukaan vain kertaalleen.

Sukunimen vokaalit

VokaalitNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Etu­vokaaliset3 9001 087 314Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Heikkinen
Taka­vokaaliset (aouå) 16 5803 645 971Korhonen, Virtanen, Laine, Koskinen, Lehtonen
Etu- ja taka­vokaaliset2 286293 059Nyman, Sillanpää, Hautamäki, Nylund, Ylitalo
Ääkköselliset (åäö)4 314993 521Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Muut vokaalit (áéêóüø)29329 705Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén

Sukunimen tarkkeet

TarkkeetNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Tarkkeelliset (áçéêóüåäöø)4 6011 022 557Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Tarkkeettomat (a-z)18 1654 003 787Korhonen, Virtanen, Nieminen, Laine, Heikkinen

Sukunimen pituus

PituusNimiäHenkiäYleisimmät nimet
2263 131Ek, Le, Li, Vu, Do
313324 861Aho, Elo, Aro, Oja, Ali
4972165 991Salo, Mäki, Repo, Holm, Berg
52 644567 613Laine, Niemi, Ojala, Lehto, Aalto
63 249608 657Mäkelä, Ahonen, Kallio, Hakala, Laakso
74 028959 598Mäkinen, Salonen, Turunen, Jokinen, Mattila
84 1821 400 246Korhonen, Virtanen, Nieminen, Koskinen, Järvinen
93 093603 798Heikkinen, Miettinen, Laaksonen, Pulkkinen, Kauppinen
102 569408 550Hämäläinen, Savolainen, Kemppainen, Kärkkäinen, Rautiainen
111 244227 903Karjalainen, Lappalainen, Hartikainen, Martikainen, Hakkarainen
1237444 499Jääskeläinen, Ruotsalainen, Saastamoinen, Silvennoinen, Koikkalainen
131406 969Lappeteläinen, Taipaleenmäki, Säynäjäkangas, Paaso-Rantala, Mansikkaviita
14692 979Parkkisenniemi, Sydänmaanlakka, Ruotoistenmäki, Alajoutsijärvi, Paakkolanvaara
15271 031Uusi-Illikainen, Mäki-Leppilampi, von Weissenberg, Ranta-Knuuttila, Uusipaavalniemi
1611399Pintamo-Kenttälä, Pohjois-Koivisto, Kivistö-Rahnasto, Hietikko-Kaukola, Vanha-Viitakoski
17–255119Grönfors Palmroth, Blomberg von der Geest, Hård af Segerstad, Standertskjöld-Nordenstam, Pettersson-Fernholm
Yht22 7665 026 344

Sukunimen tavumäärä

TavujaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
1791102 220Holm, Berg, Lind, Roos, Blom
26 6751 226 024Laine, Niemi, Salo, Lehto, Laakso
38 4382 737 293Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
45 805892 451Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Jääskeläinen
597264 933Kalliokoski, Kalliomäki, Katajamäki, Pihlajamäki, Korkiakoski
6843 402Uusi-Illikainen, Tervahartiala, Ylisaukko-oja, Alajoutsijärvi, Ylipaavalniemi
7121Rinta-Korkeamäki
Yht22 7665 026 344

Tavut on laskettu suomen kielen mukaisesti riippumatta siitä, minkäkieliseksi nimi voidaan tulkita.

Sukunimen konsonanttien määrä

Konso­nant­tejaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
0264Yu, Ye
116332 596Aho, Autio, Elo, Aro, Oja
21 753375 237Laine, Niemi, Salo, Ojala, Aalto
35 0971 012 894Mäkelä, Ahonen, Kallio, Hakala, Lehto
46 6561 513 646Mäkinen, Nieminen, Saarinen, Heinonen, Heikkilä
55 3811 457 574Korhonen, Virtanen, Hämäläinen, Heikkinen, Koskinen
62 652494 706Karjalainen, Pulkkinen, Lappalainen, Kemppainen, Kärkkäinen
7854126 037Lindström, Lindqvist, Silvennoinen, Gustafsson, Blomqvist
816911 990Fredriksson, Björkqvist, Strandberg, Grundström, Grönstrand
9271 308Wetterstrand, von Bonsdorff, Björkstrand, Tavaststjerna, von Weissenberg
106153Lindholm-Ventola, Byggningsbacka, von Nandelstadh, Hård af Segerstad, Barner-Rasmussen
11243Hirschovits-Gerz, Klimscheffskij
12–18496Grönfors Palmroth, Blomberg von der Geest, Standertskjöld-Nordenstam, Pettersson-Fernholm
Yht22 7665 026 344

Vokaalit ja konsonantit on laskettu kirjoitusasusta suomen kielen mukaisesti riippumatta siitä, miten nimi todellisuudessa ääntyy.

Sukunimen vokaalien määrä

Vokaa­lejaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
00
165188 926Holm, Berg, Lind, Blom, Ek
25 355946 103Salo, Lehto, Nurmi, Lahti, Salmi
36 6752 089 441Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Mäkelä, Laine
45 9251 215 703Nieminen, Heikkinen, Saarinen, Heinonen, Heikkilä
53 209524 064Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Parviainen
6858157 730Jääskeläinen, Rautiainen, Ruotsalainen, Nousiainen, Liimatainen
7793 671Taipaleenmäki, Aikioniemi, Autioniemi, Kaakkurivaara, Ylisaukko-oja
813656Uusi-Illikainen, Muuriaisniemi, Ylipaavalniemi, Hietikko-Kaukola, Ali-Raatikainen
9150Uusipaavalniemi
Yht22 7665 026 344

Sukunimen konsonantti- tai vokaalivoittoisuus

Onko sukunimen kirjoitusasussa enemmän konsonantteja kuin vokaaleja tai toisin päin.

EnemmyysNimiäHenkiäYleisimmät nimet
+8 kons. tai enemmän492Grönfors Palmroth, Standertskjöld-Nordenstam, Klimscheffskij, Pettersson-Fernholm
+7 kons.5242Björkstrand, Strandström, Ramm-Schmidt, Blomberg von der Geest, Hirschovits-Gerz
+6 kons.605 948Björkqvist, Strandberg, Grundström, Schwartz, Grönstrand
+5 kons.31565 805Lindström, Lindqvist, Blomqvist, Holmström, Sundström
+4 kons.852156 436Lindholm, Karlsson, Lindberg, Lindgren, Gustafsson
+3 kons.1 793282 577Pulkkinen, Johansson, Karppinen, Andersson, Penttinen
+2 kons.3 9361 056 715Korhonen, Virtanen, Koskinen, Järvinen, Lehtonen
+1 konsonantti5 9481 413 262Mäkinen, Heikkinen, Salonen, Turunen, Karjalainen
yhtä monta5 6301 267 152Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Saarinen, Heinonen
+1 vokaali3 115615 481Laine, Niemi, Ojala, Aalto, Niemelä
+2 vokaalia1 000151 818Vainio, Rautiainen, Uusitalo, Rautio, Nousiainen
+3 vokaalia10110 348Autio, Aikio, Alaluusua, Airio, Uusimaa
+4 vokaalia7468Aikioniemi, Autioniemi, Ylä-Autio, Uusi-Äijö, Uusi-Oukari
Yht22 7665 026 344

Tämän sivun tilastot koskevat niitä 22 766 sukunimeä, joita käytti vähintään 20 Suomen kansalaista elokuussa 2019.

Sukunimi-infossa on tietoja 23 575 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia

Viimeksi päivitetty

©Tuomas Salste