Sukunimi-info: Tilastoja 2022

Tämän sivun sukunimitilastot koskevat niitä 22 938 sukunimeä, joita käytti vähintään 20 Suomen kansalaista helmikuussa 2022. Tilastoissa on mukana Suomen kansalaiset sekä Suomessa että ulkomailla. Tilastoidut nimet ovat samat kuin sivulla Sukunimet 2022.

Tilastot eivät kata aivan kaikkia Sukunimi-infossa esiintyviä sukunimiä. Harvinaisimpia, alle 20 kantajan nimiä ei ole laskettu mukaan, sillä niistä ei ole saatu tilastollisesti kattavia tietoja.

Tilastoja suomalaisten sukunimistä 2022

Nimenkantajien määrä

NimenkantajiaNimiäHenkiä
20–4911 407351 035
50–994 811335 593
100–1992 904407 082
200–4992 094643 384
500–999850586 701
1 000 – 1 999461642 625
2 000 – 4 999280866 736
5 000 – 9 99999696 863
10 000 – 19 99930422 962
20 000 – 22 068243 464
Yht22 9384 996 445

Sukunimen alkukirjain

AlkuNimiäHenkiäYleisimmät nimet
A1 248199 230Ahonen, Aaltonen, Anttila, Aalto, Ahola
B48261 626Blomqvist, Berg, Backman, Björklund, Bergman
C1097 210Carlsson, Castrén, Collin, Cederberg, Carlson
Ç4128Çelik, Çetin, Çekiç, Çoban
D16511 821Dahl, Dahlström, Danielsson, Dufva, Dahlberg
E37868 630Eriksson, Eskelinen, Eskola, Eronen, Eklund
F33141 374Forsman, Friman, Forsström, Fagerström, Forsberg
G26935 019Gustafsson, Grönroos, Grönlund, Grönholm, Gröhn
H2 097549 514Hämäläinen, Heikkinen, Heinonen, Heikkilä, Hiltunen
I35066 256Ikonen, Immonen, Ihalainen, Inkinen, Itkonen
J674178 734Järvinen, Jokinen, Johansson, Juntunen, Jääskeläinen
K3 060751 819Korhonen, Koskinen, Kinnunen, Karjalainen, Kallio
L1 829478 891Laine, Lehtonen, Lehtinen, Laitinen, Lahtinen
M1 388353 670Mäkinen, Mäkelä, Mattila, Miettinen, Manninen
N702211 899Nieminen, Niemi, Niemelä, Nurmi, Nyman
O33773 426Ojala, Oksanen, Ollila, Ollikainen, Ojanen
P1 751403 281Pitkänen, Peltonen, Pulkkinen, Partanen, Pesonen
Q151 264Qvist, Qvick, Qvarnström, Qvintus, Qvickström
R1 463300 152Rantanen, Räsänen, Rantala, Rissanen, Rajala
S2 369485 034Saarinen, Salminen, Salonen, Salo, Savolainen
T1 307296 824Turunen, Tuominen, Toivonen, Toivanen, Tikkanen
U25732 533Uusitalo, Uotila, Ukkonen, Utriainen, Uutela
V1 454289 559Virtanen, Väisänen, Vainio, Vuorinen, Viitanen
W36342 446Westerlund, Wikström, Wallenius, Wallin, Westerholm
X150Xu
Y35831 954Ylitalo, Ylönen, Ylinen, Yrjölä, Ylikoski
Ü131Ünal
Z301 493Zitting, Zilliacus, Zhang, Zitron, Zetterman
Å497 522Åberg, Åkerlund, Åström, Åman, Ålander
Ä435 182Äijälä, Äikäs, Äijö, Ämmälä, Ängeslevä
Ö549 873Öhman, Östman, Österberg, Österlund, Österman
Yht22 9384 996 445

Sukunimen loppukirjain tai -merkki

LoppuNimiäHenkiäYleisimmät nimet
-.120K.C.
-a5 113845 752Mattila, Ojala, Hakala, Anttila, Rantala
134Olá
-b211 036Nabb, Stubb, Snabb, Arab, Rabb
-c13359Hodzic, Jakupovic, Hadzic, Huseinovic, Petrovic
367Kilinç, Çekiç, Koç
-d31158 723Eklund, Nylund, Westerlund, Nygård, Björklund
-e56571 215Laine, Rinne, Halme, Taipale, Hurme
5154Anglé, Sonné, Thomé, Procopé, Janné
126
-f1317 885Löf, Eklöf, Björklöf, Yusuf, Bogdanoff
-g48078 433Lindberg, Nyberg, Berg, Holmberg, Sandberg
-h10611 100Roth, Lindh, Palmroth, Granroth, Lindroth
-i4 235603 651Niemi, Nurmi, Saari, Salmi, Lahti
-j8206Boij, Raij, Salutskij, Maczulskij, Klimscheffskij
-k27028 123Ek, Björk, Back, Flink, Rask
-l35735 322Lindell, Sundell, Dahl, Sandell, Rosendahl
-m41699 392Lindholm, Lindström, Holm, Holmström, Sjöblom
-n4 1102 130 257Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
-o2 604396 199Salo, Kallio, Koivisto, Lehto, Laakso
-p282 237Asp, Nykopp, Skarp, Biskop, Karp
-q121Namiq
-r51252 164Helander, Manner, Nikander, Kröger, Kajander
-s1 251149 525Kangas, Lindroos, Helenius, Lindfors, Varis
-t33348 938Lindqvist, Blomqvist, Sundqvist, Lönnqvist, Enqvist
-u47866 524Harju, Karhu, Kiuru, Joensuu, Koivu
-v943 947Ivanov, Petrov, Uschanov, Smirnov, Lasarov
-w301 154Jallow, Littow, Rosenlew, Salow, Law
-x11822Lax, Brax, Hakalax, Thölix, Rex
-y14814 922Räty, Pöyry, Hyry, Mörsky, Lemmetty
-z704 012Schwartz, Erholtz, Schultz, Yilmaz, von Schantz
6177Blå, Wärnå, Karlå, Örså, Jungarå
976239 931Mäkelä, Heikkilä, Niemelä, Seppälä, Määttä
24944 117Lepistö, Kivistö, Männistö, Sirviö, Rönkkö
Yht22 9384 996 445

Sukunimen pääte

PääteNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ia, ‑iä8710 537Sirkiä, Turkia, Havia, Kouhia, Tukia
‑in39145 665Helin, Selin, Salin, Wallin, Martin
‑io, ‑iö39377 342Kallio, Vainio, Rautio, Autio, Moisio
‑ja, ‑jä35140 420Haataja, Lilja, Kivioja, Kataja, Pihlaja
‑kas, ‑käs489 670Ahokas, Suokas, Hyrkäs, Leikas, Karsikas
‑kka, ‑kkä26950 359Puhakka, Toikka, Kuikka, Pellikka, Vainikka
‑kki8111 736Virkki, Riekki, Turkki, Malkki, Paakki
‑kko, ‑kkö16728 156Rönkkö, Pyykkö, Saukko, Männikkö, Rannikko
‑la, ‑lä2 676639 169Mäkelä, Heikkilä, Mattila, Ojala, Hakala
‑las191 303Kaplas, Kullas, Pellas, Pallas, Kallas
‑lma, ‑lmä181 016Lahdelma, Saarelma, Orelma, Lahelma, Syngelmä
‑nen2 4931 877 421Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
‑nki355 035Kallunki, Hemminki, Vähäsöyrinki, Suopanki, Jyrinki
‑nko, ‑nkö474 185Alanko, Luhanko, Tasanko, Vilminko, Aulanko
‑nne774 137Alanne, Harjanne, Päivärinne, Ylänne, Kajanne
‑nti241 597Puonti, Hollanti, Fränti, Laanti, Hakunti
‑nto, ‑ntö846 312Suvanto, Vesanto, Hanhisuanto, Merikanto, Vihanto
‑ppa244 636Holappa, Kurppa, Torppa, Komppa, Riippa
‑re505 491Mantere, Kankare, Autere, Kaarre, Kuure
‑ro, ‑rö1399 974Matero, Somero, Luiro, Kovero, Kotro
‑rmo, ‑rmö8218Venermo, Nedermo, Kalermo, Inermo, Talarmo
‑rto, ‑rtö241 720Piirto, Kaarto, Saarto, Mahlakaarto, Kuusimurto
‑rvo, ‑rvö221 867Kanervo, Sinervo, Ollitervo, Ylitervo, Lammervo
‑ska, ‑skä5510 764Ruuska, Vänskä, Ovaska, Leiviskä, Heiska
‑ste261 172Saraste, Kajaste, Heliste, Silaste, Alaste
‑sti466 143Ervasti, Pöysti, Silvasti, Lipasti, Saalasti
‑sto, ‑stö16046 508Koivisto, Kuusisto, Lepistö, Haavisto, Kivistö
‑tsa7503Hintsa, Kallatsa, Kuutsa, Tupitsa, Karmitsa
‑tsu, ‑tsy5580Ihatsu, Onatsu, Pantsu, Padatsu, Karhatsu
‑tta182 569Liimatta, Lantta, Riutta, Tiitta, Hurtta
‑tti11917 336Jäntti, Klemetti, Ripatti, Kurtti, Pentti
‑ttu, ‑tty566 122Kunttu, Tanttu, Lemmetty, Perttu, Pouttu
‑ua, ‑uä252 907Alaluusua, Luusua, Ranua, Tanhua, Siurua
‑us14315 356Schroderus, Kattelus, Vähäkuopus, Blomerus, Lehmus
‑va, ‑vä23623 696Kanerva, Orava, Jalava, Korva, Majava
‑ys101 337Myllys, Tynys, Yritys, Petäys, Epäilys
‑ander13818 949Helander, Nikander, Kajander, Silander, Nylander
‑ius18624 461Helenius, Wallenius, Paldanius, Vilenius, Stenius
‑én23826 360Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén
‑er20819 354Manner, Kröger, Myller, Tanner, Blomster
‑son15352 467Johansson, Karlsson, Andersson, Eriksson, Gustafsson
‑eff, ‑ev, ‑ew391 389Andrejeff, Sergejeff, Rosenlew, Kondratjeff, Andrejev
‑off, ‑ov, ‑ow1496 981Bogdanoff, Aminoff, Ivanoff, Ivanov, Petrov
Muut13 3941 873 525Laine, Niemi, Salo, Lehto, Laakso
Yht22 9384 996 445

Päätteet on tilastoitu mekaanisesti kirjoitusasusta ilman kieliopillista tulkintaa. Kyseessä on siis oikeastaan sanan loppu, ei kieliopillinen pääte. Seuraavassa taulussa on jaoteltu -nen-päätteiset nimet tarkemmin.

PääteNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ainen, ‑äinen3324 657Kemppainen, Holopainen, Kolehmainen, Tuomainen, Kaipainen
‑hainen, ‑häinen252Yli-Teevahainen, Vanhainen
‑iainen, ‑iäinen8053 704Rautiainen, Parviainen, Nousiainen, Vartiainen, Jauhiainen
‑jainen, ‑jäinen6719Laulajainen, Katajainen, Kalajainen, Viljainen, Apajainen
‑kainen, ‑käinen10069 077Kärkkäinen, Hartikainen, Martikainen, Asikainen, Ollikainen
‑lainen, ‑läinen237165 323Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Jääskeläinen
‑nainen, ‑näinen279 392Tahvanainen, Ahvenainen, Jormanainen, Paakkunainen, Pylvänäinen
‑nkainen, ‑nkäinen246Lemminkäinen, Kuninkainen
‑rainen, ‑räinen2216 614Hakkarainen, Piirainen, Kämäräinen, Pikkarainen, Tuppurainen
‑tainen, ‑täinen106 853Liimatainen, Väätäinen, Haatainen, Parantainen, Kattainen
‑vainen, ‑väinen2812 015Tarvainen, Tossavainen, Kirjavainen, Roivainen, Vihavainen
‑einen165 061Turpeinen, Kareinen, Valkeinen, Lähteinen, Palkeinen
‑linen3313 631Eskelinen, Sallinen, Hakulinen, Pellinen, Kallinen
‑rinen5956 351Saarinen, Vuorinen, Hyvärinen, Pakarinen, Haverinen
‑ioinen, ‑iöinen4936Kallioinen, Jokioinen, Suntioinen, Sumioinen
‑moinen, ‑möinen63 782Saastamoinen, Harmoinen, Väätämöinen, Heltimoinen, Kostamoinen
‑oinen, ‑öinen2210 959Silvennoinen, Lehikoinen, Piiroinen, Koivistoinen, Inkeroinen
Muut1 8061 428 249Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Heikkinen
Yht2 4931 877 421

Yhdyssanojen loppuosat

LoppuosaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
‑ahde5303Kiviahde, Koskiahde, Saviahde, Väliahde, Isoahde
‑ahjo0
‑aho24021 968Isoaho, Väliaho, Kiviaho, Haapa-aho, Lamminaho
‑alho10363Vuorialho, Aroalho, Koskialho, Korpialho, Yli-Alho
‑haara101 025Tienhaara, Jokihaara, Kelahaara, Puronhaara, Salmenhaara
‑halme9568Rajahalme, Leppihalme, Kaurahalme, Majahalme, Kivihalme
‑harja140Ala-Harja
‑harju664 522Kiviharju, Hietaharju, Kangasharju, Santaharju, Mäntyharju
‑hauta1224Tervahauta
‑heimo413 059Ikäheimo, Paloheimo, Heikinheimo, Pohjanheimo, Erkinheimo
‑honka5175Tervashonka, Arohonka, Kytöhonka, Päivähonka, Käräjähonka
‑hovi2315Kukkohovi, Mannerhovi
‑huhta17701Santahuhta, Alahuhta, Loukkaanhuhta, Pyhähuhta, Palohuhta
‑joki1026 046Humalajoki, Ylijoki, Alajoki, Simojoki, Suojoki
‑juuri7214Kivenjuuri, Honkajuuri, Rautajuuri, Kotkajuuri, Sarajuuri
‑jylhä284Viitajylhä, Yli-Jylhä
‑järvi24124 312Sarajärvi, Mustajärvi, Saarijärvi, Mourujärvi, Palojärvi
‑kaarre2111Loppukaarre, Ala-Kaarre
‑kallio513 272Mustakallio, Rajakallio, Merikallio, Huhtakallio, Rantakallio
‑kangas16620 750Peltokangas, Koivukangas, Palokangas, Vähäkangas, Myllykangas
‑kankare3114Palokankare, Ristikankare, Lautkankare
‑kannas8244Virokannas, Salokannas, Lehtokannas, Rasikannas, Ahokannas
‑kansa130Vesikansa
‑kanta8344Karinkanta, Suonkanta, Pajukanta, Lumikanta, Salokanta
‑kanto11596Merikanto, Ahokanto, Tervaskanto, Salokanto, Kuja-Kanto
‑karra0
‑kaski3196Kaarlenkaski, Kihlakaski, Kelokaski
‑kataja0
‑kennäs0
‑keto9739Ollanketo, Saarenketo, Siniketo, Puodinketo, Isoketo
‑kierre0
‑kivi572 870Saarikivi, Paasikivi, Salmikivi, Koirikivi, Papinkivi
‑koivu5203Aarnikoivu, Suurkoivu, Metsäkoivu, Visakoivu, Ikäkoivu
‑kolkka1110Kangaskolkka
‑kolu183Nurmikolu
‑korpi926 081Peltokorpi, Niemi-Korpi, Lähdekorpi, Rautakorpi, Niemikorpi
‑korte3149Kangaskorte, Sievi-Korte, Mäki-Korte
‑koski25530 252Kalliokoski, Haapakoski, Saarikoski, Korkiakoski, Myllykoski
‑kuja190Savikuja
‑kulju4438Ylikulju, Kalliokulju, Alakulju, Ala-Kulju
‑kulo0
‑kumpu191 025Kellokumpu, Kotikumpu, Aittakumpu, Nurmikumpu, Rautakumpu
‑kunnas8216Alakunnas, Lehtikunnas, Salmikunnas, Silokunnas, Jokikunnas
‑kurki1120Savikurki
‑kuru287Keskikuru, Syväkuru
‑kuusi3122Kalliokuusi, Lehtikuusi, Yli-Kahrakuusi
‑kylä271 375Peräkylä, Järvenkylä, Uusikylä, Mäkkylä, Ylikylä
‑kytö4110Isokytö, Koenkytö, Kivikytö, Rantakytö
‑kämmen282Ohrankämmen, Mesikämmen
‑kärki120Kangas-Kärki
‑laakso261 285Savilaakso, Pöytälaakso, Kivilaakso, Viherlaakso, Ruusulaakso
‑lahti21616 812Sääskilahti, Kivilahti, Lohilahti, Hietalahti, Mustalahti
‑laiho1112Rantalaiho
‑lammi291 441Hirvilammi, Ylilammi, Mustalammi, Suomilammi, Kaakkolammi
‑lampi623 668Lapinlampi, Savilampi, Ahvenlampi, Lahnalampi, Pyylampi
‑lato0
‑lehto745 015Ojalehto, Tammilehto, Törmälehto, Haapalehto, Järvilehto
‑letto0
‑linna261 008Nevanlinna, Havulinna, Haapalinna, Tapionlinna, Kivilinna
‑lohko0
‑lompolo3394Kivilompolo, Matinlompolo, Äkäslompolo
‑louhu0
‑luhta5163Peltoluhta, Luomaluhta, Huhtaluhta, Suuluhta, Jokiluhta
‑luola0
‑luoma765 817Kiviluoma, Koivuluoma, Kangasluoma, Yliluoma, Siikaluoma
‑luoto432 797Meriluoto, Kiviluoto, Kantoluoto, Karjaluoto, Saviluoto
‑lähde4168Kivilähde, Viitalähde, Syvälähde, Elolähde
‑maa41340 821Salomaa, Välimaa, Vuorenmaa, Peltomaa, Elomaa
‑matka1118Puolimatka
‑metsä12761Isometsä, Sydänmetsä, Tuohimetsä, Sysimetsä, Lehmusmetsä
‑mies432 806Koskimies, Hietamies, Jokimies, Häkämies, Venemies
‑moisio0
‑murto8341Kuusimurto, Aitamurto, Kivimurto, Mäkimurto, Seppä-Murto
‑mäki49299 183Myllymäki, Lehtimäki, Hautamäki, Kivimäki, Lähteenmäki
‑neva251 487Myllyneva, Hanhineva, Paloneva, Kivineva, Koivuneva
‑niemi39156 041Kiviniemi, Peltoniemi, Haapaniemi, Koivuniemi, Kangasniemi
‑niitty18989Kiviniitty, Paloniitty, Maaniitty, Vähäniitty, Rantaniitty
‑niska7327Huhtaniska, Koskenniska, Kalajanniska, Jylhänniska, Teräsniska
‑niva15861Lohiniva, Keskiniva, Kansanniva, Yliniva, Kielenniva
‑noro7233Leppänoro, Hallanoro, Hietanoro, Tuomennoro, Koivunoro
‑notko264Ritanotko, Lehtonotko
‑nummi10324Eränummi, Selinummi, Kivinummi, Soranummi, Kirveennummi
‑nurmi10384Päivänurmi, Kaivonurmi, Kotinurmi, Salonurmi, Pihanurmi
‑oja23219 249Kivioja, Halmetoja, Löytynoja, Ainasoja, Aitto-oja
‑oksa11396Pohjanoksa, Lehmusoksa, Uusoksa, Tuomenoksa, Ilvesoksa
‑paasi4100Meripaasi, Pitkäpaasi, Jalopaasi, Koskipaasi
‑palo19946Pohjanpalo, Ojapalo, Jokipalo, Koivupalo, Kuusipalo
‑parta4847Väkiparta, Poskiparta, Mustaparta, Rautaparta
‑pelto272 050Ahopelto, Kivipelto, Mäkipelto, Metsäpelto, Lainpelto
‑perkiö168Myllyperkiö
‑perkko0
‑perä505 249Ojanperä, Lahdenperä, Nevanperä, Suonperä, Vehkaperä
‑petäjä3183Mäki-Petäjä, Keski-Petäjä, Ykspetäjä
‑piha2318Alapiha, Vanhapiha
‑pii1274Jokipii
‑pirtti4154Alapirtti, Pikkupirtti, Idänpirtti, Välipirtti
‑pohja13470Ruokostenpohja, Viitapohja, Lahdenpohja, Kovapohja, Kastepohja
‑polvi3193Joenpolvi, Jokipolvi, Rajapolvi
‑portti136Tervaportti
‑pudas2211Poropudas, Kalapudas
‑puro472 199Haukipuro, Höykinpuro, Kivipuro, Haapapuro, Pallaspuro
‑puu3115Lehtipuu, Vastapuu, Karapuu
‑pää10434 964Mäenpää, Sillanpää, Järvenpää, Kankaanpää, Vainionpää
‑ranta16419 326Eloranta, Kiviranta, Saloranta, Kotiranta, Koivuranta
‑rauma283Kivirauma, Haukirauma
‑rauta123Heporauta
‑rimpi0
‑rinne421 754Päivärinne, Mäkirinne, Salorinne, Koivurinne, Hietarinne
‑rinta192 890Päivärinta, Hurmerinta, Kivirinta, Hietarinta, Mäkirinta
‑riutta153Kuuri-Riutta
‑saari16015 251Palosaari, Haapasaari, Viitasaari, Haapsaari, Koivusaari
‑salmi623 445Kortesalmi, Alasalmi, Haapasalmi, Sulasalmi, Patosalmi
‑salo21719 038Sinisalo, Haapasalo, Koivusalo, Vuorisalo, Viitasalo
‑sarja2505Vähäsarja, Keskisarja
‑sarka394Arosarka, Kolunsarka, Peräsarka
‑selkä10722Vahvaselkä, Matkaselkä, Maanselkä, Poikselkä, Honkaselkä
‑silta241 050Multisilta, Koivusilta, Mustasilta, Paassilta, Maasilta
‑sivu142 359Järvensivu, Mäensivu, Ojansivu, Lamminsivu, Lahdensivu
‑sola262 166Metsola, Juusola, Vuorensola, Ahosola, Arasola
‑suo522 143Lahdensuo, Heinisuo, Salmensuo, Ingalsuo, Rantasuo
‑suu184 812Joensuu, Kujansuu, Tiensuu, Lohvansuu, Ojansuu
‑suvanto4355Yli-Suvanto, Ylisuvanto, Alasuvanto, Petäjäsuvanto
‑syrjä4292Vuorensyrjä, Kankaansyrjä, Lehtisyrjä, Suonsyrjä
‑särkkä255Keskisärkkä, Rajasärkkä
‑taipale3119Hiekkataipale, Mäkitaipale, Urataipale
‑taival4553Puolitaival, Simontaival, Suvitaival, Lapintaival
‑talo5724 243Uusitalo, Ylitalo, Alatalo, Keskitalo, Mäkitalo
‑tarha0
‑taus12510Saarentaus, Järventaus, Purontaus, Myllyntaus, Norontaus
‑tausta141 257Suontausta, Järventausta, Mäentausta, Korventausta, Harjuntausta
‑terä11373Silanterä, Olanterä, Helanterä, Syväterä, Helasterä
‑tie503 235Talvitie, Kangastie, Suvitie, Palotie, Kuustie
‑torppa164Uusitorppa
‑tunturi127Kuusitunturi
‑tupa191 274Uusitupa, Isotupa, Alitupa, Matintupa, Vanhatupa
‑tähti3193Meritähti, Metsätähti, Pohjantähti
‑törmä4142Vähätörmä, Ritatörmä, Mäntytörmä, Alatörmä
‑uoma120Rautauoma
‑vaara17113 114Salovaara, Lehtovaara, Mettovaara, Palovaara, Vaattovaara
‑vainio13576Metsävainio, Ylivainio, Liikavainio, Elovainio, Kylävainio
‑valta5209Kaukovalta, Ilmivalta, Sotavalta, Kajavalta, Rautavalta
‑varsi172Puronvarsi
‑vehmas120Latovehmas
‑vesi13404Kaunisvesi, Lahdenvesi, Kulovesi, Saravesi, Vuotovesi
‑vieri3549Kangasvieri, Suonvieri, Tienvieri
‑viita292 069Isoviita, Hautaviita, Mansikkaviita, Paloviita, Niiniviita
‑virta986 131Lehtovirta, Merivirta, Koskivirta, Niinivirta, Rautavirta
‑vuo471 367Vaskivuo, Raitavuo, Valavuo, Paalavuo, Hellevuo
‑vuori1237 607Vihervuori, Kivivuori, Leppävuori, Sinivuori, Lehtovuori
‑väli3277Puoliväli, Keskiväli, Kallioväli
Muut17 3674 410 434Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
Yht22 9384 996 445

Nimiä, joilla on tietty loppuosa, voit etsiä käänteishakemistosta.

Yhdysmerkillisten nimien alkuosat

AlkuosaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Ala-1004 208Ala-aho, Ala-Nikkola, Ala-Heikkilä, Ala-Poikela, Ala-Kokko
Ali-15503Ali-Löytty, Ali-Kovero, Ali-Hokka, Ali-Mattila, Ali-Keskikylä
Harju-5168Harju-Jeanty, Harju-Autti, Harju-Ontto, Harju-Seppänen, Harju-Keturi
Hauta-3426Hauta-aho, Hauta-alus, Hauta-Heikkilä
Iso-271 164Iso-Markku, Iso-oja, Iso-Koivisto, Iso-Ahola, Iso-Heiniemi
Joki-5188Joki-Erkkilä, Joki-Korpela, Joki-Hollanti, Joki-Huuki, Joki-Tokola
Kallio-4166Kallio-Kujala, Kallio-Kokko, Kallio-Könnö, Kallio-Mannila
Kangas-376Kangas-Hynnilä, Kangas-Korhonen, Kangas-Kärki
Keski-321 191Keski-Korpi, Keski-Saari, Keski-Nisula, Keski-Petäjä, Keski-Jyrä
Korpi-383Korpi-Tassi, Korpi-Seppälä, Korpi-Kyyny
Koski-5266Koski-Vähälä, Koski-Lammi, Koski-Säntti, Koski-Tuuri, Koski-Laulaja
Kuja-5145Kuja-Kanto, Kuja-Kyyny, Kuja-Halkola, Kuja-Aro, Kuja-Penttilä
Kylä-8263Kylä-Kaila, Kylä-Liuhala, Kylä-Kause, Kylä-Heiko, Kylä-Utsuri
Lahti-390Lahti-Nuuttila, Lahti-Mononen, Lahti-Röyskö
Latva-22718Latva-Nikkola, Latva-Kiskola, Latva-Hoppala, Latva-Rasku, Latva-Koivisto
Luoma-5569Luoma-aho, Luoma-Keturi, Luoma-Nirva, Luoma-Kyyny, Luoma-Halkola
Metsä-4144Metsä-Ketelä, Metsä-Tokila, Metsä-Heikkilä, Metsä-Simola
Mäki-642 560Mäki-Turja, Mäki-Mantila, Mäki-Petäjä, Mäki-Leppilampi, Mäki-Laurila
Niemi-4441Niemi-Korpi, Niemi-Nikkola, Niemi-Pynttäri, Niemi-Aro
Oja-3115Oja-Nisula, Oja-Lipasti, Oja-Kaukola
Pelto-5163Pelto-Arvo, Pelto-Huikko, Pelto-Piri, Pelto-Korpi, Pelto-Lampola
Ranta-11768Ranta-aho, Ranta-Nilkku, Ranta-Pere, Ranta-Knuuttila, Ranta-Eskola
Rinta-271 153Rinta-aho, Rinta-Jouppi, Rinta-Rahko, Rinta-Jaskari, Rinta-Piirto
Suur-6227Suur-Uski, Suur-Hamari, Suur-Inkeroinen, Suur-Askola, Suur-Näkki
Uusi-361 307Uusi-Illikainen, Uusi-Pohjola, Uusi-Rauva, Uusi-Maahi, Uusi-Pantti
Vainio-397Vainio-Mattila, Vainio-Kaila, Vainio-Pekka
Vanha-6221Vanha-aho, Vanha-Viitakoski, Vanha-Perttula, Vanha-Similä, Vanha-Jaakkola
Vähä-20699Vähä-Peltomäki, Vähä-Jaakkola, Vähä-Pietilä, Vähä-Heikkilä, Vähä-Piikkiö
Yli-1214 351Yli-Suvanto, Yli-Hukka, Yli-Rantala, Yli-Korpela, Yli-Tokola
Ylä-231 023Ylä-Outinen, Ylä-Mononen, Ylä-Soininmäki, Ylä-Autio, Ylä-Rautio
Yht57823 493

Alkuosat, jotka esiintyvät vähintään kolmessa eri sukunimessä.

Yksiosaiset, moniosaiset ja monisanaiset sukunimet

OsatNimiäHenkiäYleisimmät nimet
1 osa22 1214 961 221Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
2 osaa74832 599Haapa-aho, Aitto-oja, Luoma-aho, Hauta-aho, Niemi-Korpi
2 sanaa652 521von Hertzen, af Hällström, von Schantz, von Bonsdorff, von Knorring
3 sanaa380de la Chapelle, Boije af Gennäs, Hård af Segerstad
4 sanaa124Blomberg von der Geest
Yht22 9384 996 445

Yksiosaisiksi on laskettu nimet, joissa ei ole välimerkkejä. Moniosaisiksi on laskettu nimet, joissa on yhdysmerkki tai heittomerkki. Monisanaisiksi on laskettu nimet, joissa on sanaväli tai piste.

Kirjainten ja välimerkkien yleisyys sukunimissä

MerkkiNimiäHenkiäYleisimmät nimet
'5178O'Connor, O'Brien, O'Neill, O'Sullivan, O'Connell
-74332 421Haapa-aho, Aitto-oja, Luoma-aho, Hauta-aho, Niemi-Korpi
.120K.C.
väli682 605von Hertzen, af Hällström, von Schantz, von Bonsdorff, von Knorring
A, a14 2932 765 816Virtanen, Laine, Saarinen, Salminen, Salonen
Á, á9423Silván, Kovács, Paldán, Lundán, Olá
B, b1 128150 616Lindberg, Blomqvist, Nyberg, Berg, Backman
C, c60051 717Backman, Weckström, Bäckman, Backlund, Back
Ç, ç7193Çelik, Çetin, Kilinç, Çekiç, Çoban
D, d1 577239 104Lindholm, Lindström, Andersson, Lindroos, Lindqvist
E, e9 6042 900 699Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
É, é26028 051Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén
Ê, ê262Nguyên,
F, f68574 412Gustafsson, Lindfors, Forsman, Friman, Forsström
G, g1 523214 218Kangas, Lindberg, Lindgren, Gustafsson, Nyberg
H, h5 1401 071 705Korhonen, Hämäläinen, Heikkinen, Lehtonen, Lehtinen
I, i12 7112 825 505Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen, Laine
J, j2 463444 380Järvinen, Karjalainen, Jokinen, Ojala, Johansson
K, k8 4291 866 302Korhonen, Mäkinen, Mäkelä, Heikkinen, Koskinen
L, l10 2882 142 065Mäkelä, Hämäläinen, Laine, Lehtonen, Lehtinen
M, m5 8111 168 869Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Salminen
N, n10 2733 014 044Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Hämäläinen
O, o9 2521 916 419Korhonen, Koskinen, Lehtonen, Heinonen, Salonen
Ó, ó2233Sevón, Levón
P, p3 600763 948Leppänen, Pitkänen, Peltonen, Seppälä, Pulkkinen
Q, q8725 604Lindqvist, Blomqvist, Sundqvist, Lönnqvist, Enqvist
R, r9 7161 691 039Korhonen, Virtanen, Järvinen, Saarinen, Turunen
S, s8 0781 435 460Koskinen, Saarinen, Salminen, Salonen, Salo
T, t7 3831 528 628Virtanen, Lehtonen, Lehtinen, Turunen, Laitinen
U, u6 0211 131 592Kinnunen, Turunen, Tuominen, Hiltunen, Mustonen
V, v4 267782 335Virtanen, Järvinen, Savolainen, Väisänen, Koivisto
W, w46747 207Westerlund, Wikström, Wallenius, Wallin, Westerholm
X, x512 923Lax, Axelsson, Laxström, Brax, Bexar
Y, y1 459243 308Nyman, Hyvärinen, Nykänen, Hyvönen, Kyllönen
Ü, ü251 211Müller, Günther, Schütt, Öztürk, Günes
Z, z1839 038Schwartz, Baltzar, Franzén, Erholtz, Zitting
Å, å18921 944Nygård, Åberg, Åkerlund, Lång, Norrgård
Ä, ä3 261771 684Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Ö, ö1 150249 369Lindström, Härkönen, Hyvönen, Lepistö, Kyllönen
Ø, ø284Sørensen, Jørgensen

Taulukkoon on luettu nimet, jotka sisältävät ko. kirjaimen, välimerkin tai sanavälin ainakin kerran. Jos kirjain tai merkki esiintyy nimessä monta kertaa, nimi on siltikin luettu mukaan vain kertaalleen.

Sukunimen vokaalit

VokaalitNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Etu­vokaaliset3 9121 078 071Mäkinen, Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Heikkinen
Taka­vokaaliset (aouå) 16 7283 625 822Korhonen, Virtanen, Laine, Koskinen, Lehtonen
Etu- ja taka­vokaaliset2 297292 532Nyman, Sillanpää, Hautamäki, Nylund, Ylitalo
Ääkköselliset (åäö)4 303984 608Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Muut vokaalit (áéêóüø)30030 064Sirén, Lindén, Vilén, Hildén, Laurén

Sukunimen tarkkeet

TarkkeetNimiäHenkiäYleisimmät nimet
Tarkkeelliset (áçéêóüåäöø)4 6021 014 110Mäkinen, Mäkelä, Hämäläinen, Järvinen, Heikkilä
Tarkkeettomat (a-z)18 3363 982 335Korhonen, Virtanen, Nieminen, Laine, Heikkinen

Sukunimen pituus

PituusNimiäHenkiäYleisimmät nimet
2273 271Ek, Le, Li, Vu, Vo
313925 295Aho, Elo, Aro, Ali, Oja
4996166 902Salo, Mäki, Repo, Holm, Berg
52 680566 547Laine, Niemi, Ojala, Lehto, Aalto
63 281606 880Mäkelä, Ahonen, Kallio, Hakala, Laakso
74 057953 863Mäkinen, Salonen, Turunen, Jokinen, Mattila
84 2141 386 283Korhonen, Virtanen, Nieminen, Koskinen, Järvinen
93 093599 437Heikkinen, Miettinen, Laaksonen, Pulkkinen, Kauppinen
102 583406 450Hämäläinen, Savolainen, Kemppainen, Kärkkäinen, Rautiainen
111 248226 040Karjalainen, Lappalainen, Hartikainen, Martikainen, Hakkarainen
1237043 989Jääskeläinen, Ruotsalainen, Saastamoinen, Silvennoinen, Koikkalainen
131417 019Lappeteläinen, Taipaleenmäki, Säynäjäkangas, Paaso-Rantala, Mansikkaviita
14682 966Parkkisenniemi, Sydänmaanlakka, Alajoutsijärvi, Ruotoistenmäki, Paakkolanvaara
15261 008Uusi-Illikainen, Mäki-Leppilampi, von Weissenberg, Ala-Vannesluoma, Ranta-Knuuttila
1610374Pintamo-Kenttälä, Pohjois-Koivisto, Kivistö-Rahnasto, Hietikko-Kaukola, Vanha-Viitakoski
17–255121Grönfors Palmroth, Hård af Segerstad, Blomberg von der Geest, Standertskjöld-Nordenstam, Pettersson-Fernholm
Yht22 9384 996 445

Sukunimen tavumäärä

TavujaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
1818103 884Holm, Berg, Lind, Blom, Roos
26 7601 224 516Laine, Niemi, Salo, Lehto, Laakso
38 4822 712 277Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Nieminen, Mäkelä
45 821887 273Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Rautiainen
597465 125Kalliokoski, Kalliomäki, Katajamäki, Pihlajamäki, Korkiakoski
6823 349Uusi-Illikainen, Tervahartiala, Ylisaukko-oja, Alajoutsijärvi, Alaraudanjoki
7121Rinta-Korkeamäki
Yht22 9384 996 445

Tavut on laskettu suomen kielen mukaisesti riippumatta siitä, minkäkieliseksi nimi voidaan tulkita.

Sukunimen konsonanttien määrä

Konso­nant­tejaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
0394Yu, Ye, Oo
116732 947Aho, Autio, Elo, Aro, Ali
21 775374 325Laine, Niemi, Salo, Ojala, Aalto
35 1551 010 402Mäkelä, Ahonen, Kallio, Hakala, Lehto
46 7041 503 687Mäkinen, Nieminen, Saarinen, Heinonen, Heikkilä
55 4161 444 211Korhonen, Virtanen, Hämäläinen, Heikkinen, Koskinen
62 653491 456Karjalainen, Pulkkinen, Lappalainen, Kemppainen, Kärkkäinen
7857125 636Lindström, Lindqvist, Silvennoinen, Gustafsson, Blomqvist
816912 082Fredriksson, Björkqvist, Strandberg, Grundström, Grönstrand
9291 353Wetterstrand, von Bonsdorff, Björkstrand, Tavaststjerna, von Weissenberg
104110Lindholm-Ventola, Byggningsbacka, Hård af Segerstad, von Nandelstadh
11246Klimscheffskij, Hirschovits-Gerz
12–18496Grönfors Palmroth, Blomberg von der Geest, Standertskjöld-Nordenstam, Pettersson-Fernholm
Yht22 9384 996 445

Vokaalit ja konsonantit on laskettu kirjoitusasusta suomen kielen mukaisesti riippumatta siitä, miten nimi todellisuudessa ääntyy.

Sukunimen vokaalien määrä

Vokaa­lejaNimiäHenkiäYleisimmät nimet
0120K.C.
166690 103Holm, Berg, Lind, Blom, Ek
25 427946 018Salo, Lehto, Nurmi, Salmi, Lahti
36 7452 072 841Korhonen, Virtanen, Mäkinen, Mäkelä, Laine
45 9311 206 172Nieminen, Heikkinen, Saarinen, Heinonen, Heikkilä
53 219520 707Hämäläinen, Karjalainen, Savolainen, Lappalainen, Parviainen
6859156 286Rautiainen, Jääskeläinen, Ruotsalainen, Nousiainen, Liimatainen
7763 600Taipaleenmäki, Aikioniemi, Autioniemi, Kaakkurivaara, Ylisaukko-oja
813651Uusi-Illikainen, Muuriaisniemi, Ylipaavalniemi, Hietikko-Kaukola, Ali-Raatikainen
9147Uusipaavalniemi
Yht22 9384 996 445

Sukunimen konsonantti- tai vokaalivoittoisuus

Onko sukunimen kirjoitusasussa enemmän konsonantteja kuin vokaaleja tai toisin päin.

EnemmyysNimiäHenkiäYleisimmät nimet
+8 kons. tai enemmän497Grönfors Palmroth, Klimscheffskij, Standertskjöld-Nordenstam, Pettersson-Fernholm
+7 kons.5237Björkstrand, Strandström, Ramm-Schmidt, Blomberg von der Geest, Hirschovits-Gerz
+6 kons.606 005Björkqvist, Strandberg, Grundström, Schwartz, Grönstrand
+5 kons.31465 579Lindström, Lindqvist, Blomqvist, Holmström, Sundström
+4 kons.862156 115Lindholm, Karlsson, Lindberg, Lindgren, Gustafsson
+3 kons.1 811281 966Pulkkinen, Johansson, Karppinen, Andersson, Penttinen
+2 kons.3 9711 048 421Korhonen, Virtanen, Koskinen, Järvinen, Lehtonen
+1 konsonantti5 9971 404 676Mäkinen, Heikkinen, Salonen, Turunen, Karjalainen
yhtä monta5 6771 259 240Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Saarinen, Heinonen
+1 vokaali3 121612 248Laine, Niemi, Ojala, Aalto, Niemelä
+2 vokaalia1 007151 079Vainio, Rautiainen, Uusitalo, Rautio, Nousiainen
+3 vokaalia10310 340Autio, Aikio, Alaluusua, Airio, Uusimaa
+4 vokaalia6442Aikioniemi, Autioniemi, Ylä-Autio, Uusi-Äijö, Uusi-Oukari
Yht22 9384 996 445

Tämän sivun tilastot koskevat niitä 22 938 sukunimeä, joita käytti vähintään 20 Suomen kansalaista helmikuussa 2022.

Sukunimi-infossa on tietoja 24 014 sukunimestä. Sivut on luotu koneellisesti julkisista listauksista, tilastoista ja nimitutkimuksista. Tiedoissa voi olla puutteita ja virheitä. Tekijä ei tunne kaikkia yksittäisiä sukuja eikä pysty antamaan niistä lisätietoja. Kysymyksiä ja vastauksia

Viimeksi päivitetty

©Tuomas Salste