Kuolleiden luettelot: Tapaturmakoodit 1969 alkaen

Kuolleiden luetteloissa tapaturmaisesti tai muuten väkivaltaisesti kuolleilla on kaksi numerokoodia: Peruskuolinsyy sarakkeessa PERUS-K.SYY kertoo kuoleman aiheuttaneen vamman laadun (esim. kallon murtuma). Tapaturmakoodi eli E-koodi sarakkeessa E-NIM puolestaan kertoo syyn, mistä vamma tuli (esim. konetapaturma). Tapaturmakoodit kattavat varsinaisten tapaturmien lisäksi myrkytykset, itsemurhat ja murhat.

Uudistuneet E-koodit

Tapaturmien numerokoodaus uudistui Suomessa vuonna 1969. Tapaturman syy kirjattiin kansainvälisellä E-koodilla luettelon sarakkeeseen E-NIM. Uusia E-koodeja (E=external, ulkopuolinen kuolinsyy) käytettiin tässä käsiteltävissä vuosien 1969 ja 1970 kuolleiden luetteloissa ja tilastoinnissa muutenkin aina vuoteen 1986 asti. E-kirjainta ei merkitty näkyviin. Kun kuolleen kohdalla on E-koodi, henkilö on kuollut tapaturmaisesti, myrkytykseen tai väkivaltaisesti. Koodi 0000 tarkoittaa, että kuoleman aiheutti jokin tauti.

E-koodi on 4 merkin mittainen. Siinä on joko 3 tai 4 numeroa. Viimeinen merkki noudattaa seuraavaa taulukkoa:

0–9Tarkentava numero: katso luettelosta. Esim. 805.2
Ei tarkennusta. Esim. 907-
&Ei tarkennusta: Itsemurha, murha, epäselvä. Koodit 950&–999&

Kolme ensimmäistä numeroa ilmaisevat tapahtuman syyn alla olevan luettelon mukaisesti. Jos koodi päättyy viivaan (-) tai et-merkkiin (&), koodissa on vain 3 numeroa eikä siinä ole tarkentavia tietoja.

Jos E-koodi on nelinumeroinen, viimeinen numero on tarkennus. Tarkennusten selitykset löytyvät alla olevasta luettelosta englanniksi. Esimerkki: 8052 ⇒ ”E805 Junan töytäisy", ”E805.2 Pedestrian”, siis junatapaturman uhri oli jalankulkija. Toisin kuin aiemmin, viimeinen numero ei merkitse tapaturmapaikkaa.

E-koodien luettelo 1969–1986

E800–E807 Rautatietapaturmat

Järnvägsolyckor

Railway accidents

E800
Liikkuvan kaluston törmäys
Kollision med rullande järnvägsfordon
Railway accident involving collision with rolling stock
E800.0
Railway employee
E800.1
Passenger on railway
E800.2
Pedestrian
E800.3
Pedal cyclist
E800.8
Other specified person
E800.9
Unspecified person
E801
Junan ja muun esineen törmäys
Kollision med annat föremål
Railway accident involving collision with other object
E801.0
Railway employee
E801.1
Passenger on railway
E801.2
Pedestrian
E801.3
Pedal cyclist
E801.8
Other specified person
E801.9
Unspecified person
E802
Railway accident involving derailment without antecedent collision
E802.0
Railway employee
E802.1
Passenger on railway
E802.2
Pedestrian
E802.3
Pedal cyclist
E802.8
Other specified person
E802.9
Unspecified person
E803
Railway accident involving explosion, fire, burning
E803.0
Railway employee
E803.1
Passenger on railway
E803.2
Pedestrian
E803.3
Pedal cyclist
E803.8
Other specified person
E803.9
Unspecified person
E804
Kaatuminen junassa tai putoaminen junasta
Fall i eller från järnvägståg
Fall in, on or from train
E804.0
Railway employee
E804.1
Passenger on railway
E804.2
Pedestrian
E804.3
Pedal cyclist
E804.8
Other specified person
E804.9
Unspecified person
E805
Junan töytäisy
Slag, stöt av rullande järnvägsfordon
Hit by rolling stock
E805.0
Railway employee
E805.1
Passenger on railway
E805.2
Pedestrian
E805.3
Pedal cyclist
E805.8
Other specified person
E805.9
Unspecified person
E806
Muu määritelty rautatietapaturma
Annan specificerad järnvägsolycka
Other specified railway accident
E806.0
Railway employee
E806.1
Passenger on railway
E806.2
Pedestrian
E806.3
Pedal cyclist
E806.8
Other specified person
E806.9
Unspecified person
E807
Tarkemmin määrittelemätön rautatietapaturma
Ospecificerad järnvägsolycka
Railway accident of unspecified nature
E807.0
Railway employee
E807.1
Passenger on railway
E807.2
Pedestrian
E807.3
Pedal cyclist
E807.8
Other specified person
E807.9
Unspecified person

E810–E819 Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä tiellä

Motorfordonsolyckor på allmän väg

Motor vehicle traffic accidents

E810
Moottoriajoneuvon ja junan törmäys
Motorfordon i kollision med tåg
Motor vehicle traffic accident involving collision with train
E810.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E810.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E810.2
Motorcyclist
E810.3
Passenger on motorcycle
E810.4
Occupant of street car
E810.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E810.6
Pedal cyclist
E810.7
Pedestrian
E810.8
Other specified person
E810.9
Unspecified person
E811
Moottoriajoneuvon ja raitiovaunun törmäys
Motorfordon i kollision med spårvagn
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
E811.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E811.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E811.2
Motorcyclist
E811.3
Passenger on motorcycle
E811.4
Occupant of street car
E811.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E811.6
Pedal cyclist
E811.7
Pedestrian
E811.8
Other specified person
E811.9
Unspecified person
E812
Kahden moottoriajoneuvon törmäys
Motorfordon i kollision med annat motorfordon
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
E812.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E812.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E812.2
Motorcyclist
E812.3
Passenger on motorcycle
E812.4
Occupant of street car
E812.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E812.6
Pedal cyclist
E812.7
Pedestrian
E812.8
Other specified person
E812.9
Unspecified person
E813
Moottoriajoneuvon ja muun ajoneuvon törmäys
Motorfordon i kollision med annat fordon
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
E813.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E813.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E813.2
Motorcyclist
E813.3
Passenger on motorcycle
E813.4
Occupant of street car
E813.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E813.6
Pedal cyclist
E813.7
Pedestrian
E813.8
Other specified person
E813.9
Unspecified person
E814
Moottoriajoneuvon ja jalankulkijan törmäys
Motorfordon i kollision med annat fotgängare
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
E814.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E814.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E814.2
Motorcyclist
E814.3
Passenger on motorcycle
E814.4
Occupant of street car
E814.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E814.6
Pedal cyclist
E814.7
Pedestrian
E814.8
Other specified person
E814.9
Unspecified person
E815
Moottoriajoneuvon ja muun esineen törmäys
Motorfordon i kollision med annat föremål
Other motor vehicle traffic accident involving collision
E815.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E815.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E815.2
Motorcyclist
E815.3
Passenger on motorcycle
E815.4
Occupant of street car
E815.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E815.6
Pedal cyclist
E815.7
Pedestrian
E815.8
Other specified person
E815.9
Unspecified person
E816
Moottoriajoneuvon hallinnan menettäminen
Motorfordonsolycka till följd av förlorad kontroll över fordonet
Noncollision motor vehicle traffic accident due to loss of control
E816.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E816.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E816.2
Motorcyclist
E816.3
Passenger on motorcycle
E816.4
Occupant of street car
E816.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E816.6
Pedal cyclist
E816.7
Pedestrian
E816.8
Other specified person
E816.9
Unspecified person
E817
Tapaturma moottoriajoneuvoon noustessa tai siitä laskeuduttaessa
Motorfordonsolycka vid av- och påstigning
Noncollision motor vehicle traffic accident, while boarding or alighting
E817.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E817.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E817.2
Motorcyclist
E817.3
Passenger on motorcycle
E817.4
Occupant of street car
E817.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E817.6
Pedal cyclist
E817.7
Pedestrian
E817.8
Other specified person
E817.9
Unspecified person
E818
Muut moottoriajoneuvotapaturmat
Annan motorfordonsolycka
Other noncollision motor vehicle traffic accident
E818.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E818.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E818.2
Motorcyclist
E818.3
Passenger on motorcycle
E818.4
Occupant of street car
E818.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E818.6
Pedal cyclist
E818.7
Pedestrian
E818.8
Other specified person
E818.9
Unspecified person
E819
Tarkemmin määrittelemätön moottoriajoneuvotapaturma
Motorfordonsolycka av ej specificerad natur
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature
E819.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E819.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E819.2
Motorcyclist
E819.3
Passenger on motorcycle
E819.4
Occupant of street car
E819.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E819.6
Pedal cyclist
E819.7
Pedestrian
E819.8
Other specified person
E819.9
Unspecified person

E820–E823 Moottoriajoneuvotapaturmat (ei yleisellä tiellä)

Motorfordonsolyckor (ej på allmän väg)

Motor vehicle non-traffic accidents

E820
Moottoriajoneuvon ja liikkuvan esineen törmäys
Motorfordon i kollision med rörligt föremål
Motor vehicle nontraffic accident involving collision with moving object
E820.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E820.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E820.2
Motorcyclist
E820.3
Passenger on motorcycle
E820.4
Occupant of street car
E820.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E820.6
Pedal cyclist
E820.7
Pedestrian
E820.8
Other specified person
E820.9
Unspecified person
E821
Moottoriajoneuvon ja paikallaan olevan esineen törmäys
Motorfordon i kollision med stillastående föremål
Motor vehicle nontraffic accident involving collision with stationary object
E821.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E821.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E821.2
Motorcyclist
E821.3
Passenger on motorcycle
E821.4
Occupant of street car
E821.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E821.6
Pedal cyclist
E821.7
Pedestrian
E821.8
Other specified person
E821.9
Unspecified person
E822
Tapaturma moottoriajoneuvoon noustessa tai siitä laskeuduttaessa
Motorfordonsolycka vid av- och påstigning av fordon
Motor vehicle nontraffic accident while boarding or alighting
E822.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E822.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E822.2
Motorcyclist
E822.3
Passenger on motorcycle
E822.4
Occupant of street car
E822.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E822.6
Pedal cyclist
E822.7
Pedestrian
E822.8
Other specified person
E822.9
Unspecified person
E823
Muu ja tarkemmin määrittelemätön moottoriajoneuvotapaturma
Annan eller ospecificerad motorfordonsolycka
Motor vehicle nontraffic accident of other and unspecified nature
E823.0
Driver of motor vehicle other than motorcycle
E823.1
Passenger in motor vehicle other than motorcycle
E823.2
Motorcyclist
E823.3
Passenger on motorcycle
E823.4
Occupant of street car
E823.5
Rider of animal; occupant of animal-drawn vehicle
E823.6
Pedal cyclist
E823.7
Pedestrian
E823.8
Other specified person
E823.9
Unspecified person

E825–E827 Muut maaliikenneonnettomuudet

Andra trafikolyckor till lands

Other road vehicle accidents

E825
Raitiovaunutapaturma
Spårvagnsolycka
Street car accident
E825.0
Pedestrian
E825.1
Pedal cyclist
E825.2
Occupant of street car
E825.8
Other specified person
E825.9
Unspecified person
E826
Polkupyörätapaturma
Trampcykelolycka
Pedal cycle accident
E826.0
Pedestrian
E826.1
Pedal cyclist
E826.8
Other specified person
E826.9
Unspecified person
E827
Muulla ajoneuvolla aiheutunut tapaturma
Olycka med annat vägfordon
Other nonmotor road vehicle accident
E827.0
Pedestrian
E827.8
Other specified person
E827.9
Unspecified person

E830–E838 Vesiliikennetapaturmat

Sjötransportolyckor

Water transport accidents

E830
Hukkuminen haaksirikon seurauksena
Drunkningsolycka i trafik till sjöss
Accident to watercraft causing submersion
E830.0
Occupant of small boat
E830.1
Occupant of other water craft-crew
E830.2
Occupant of other water craft-other than crew
E830.3
Dockers, stevedores
E830.8
Other specified person
E830.9
Unspecified person
E831
Muu kuin hukkuminen haaksirikon seurauksena *
Annan olycka i trafik till sjöss *
Accident to watercraft causing other injury
E831.0
Occupant of small boat
E831.1
Occupant of other water craft-crew
E831.2
Occupant of other water craft-other than crew
E831.3
Dockers, stevedores
E831.8
Other specified person
E831.9
Unspecified person
E832
Muu tai tarkemmin määrittelemätön hukkuminen vesiliikenteessä
Drunkning från fartyg till sjöss av annan eller ospecificerad orsak
Other accidental submersion or drowning in water transport
E832.0
Occupant of small boat
E832.1
Occupant of other water craft-crew
E832.2
Occupant of other water craft-other than crew
E832.3
Dockers, stevedores
E832.8
Other specified person
E832.9
Unspecified person
E833
Putoaminen aluksen portaissa
Fall i trappa ombord på fartyg till sjöss
Fall on stairs or ladders in water transport
E833.0
Occupant of small boat
E833.1
Occupant of other water craft-crew
E833.2
Occupant of other water craft-other than crew
E833.3
Dockers, stevedores
E833.8
Other specified person
E833.9
Unspecified person
E834
Muu putoaminen aluksessa
Annat fall från höjd ombord
Other fall from one level to another in water transport
E834.0
Occupant of small boat
E834.1
Occupant of other water craft-crew
E834.2
Occupant of other water craft-other than crew
E834.3
Dockers, stevedores
E834.8
Other specified person
E834.9
Unspecified person
E835
Muu ja tarkemmin määrittelemätön putoaminen tai kaatuminen aluksessa
Annat och ospecificerat fall ombord på fartyg
Other and unspecified fall in water transport
E835.0
Occupant of small boat
E835.1
Occupant of other water craft-crew
E835.2
Occupant of other water craft-other than crew
E835.3
Dockers, stevedores
E835.8
Other specified person
E835.9
Unspecified person
E836
Konetapaturma aluksessa *
Maskinolycka ombord på fartyg *
Machinery accident in water transport
E836.0
Occupant of small boat
E836.1
Occupant of other water craft-crew
E836.2
Occupant of other water craft-other than crew
E836.3
Dockers, stevedores
E836.8
Other specified person
E836.9
Unspecified person
E837
Räjähdys tai tulipalo aluksessa
Explosion eller brand ombord på fartyg
Explosions, fire, burning in water transport
E837.0
Occupant of small boat
E837.1
Occupant of other water craft-crew
E837.2
Occupant of other water craft-other than crew
E837.3
Dockers, stevedores
E837.8
Other specified person
E837.9
Unspecified person
E838
Muu ja tarkemmin määrittelemätön vesiliikennetapaturma
Annan och ospecificerad olycka ombord på fartyg
Other and unspecified water transport accident
E838.0
Occupant of small boat
E838.1
Occupant of other water craft-crew
E838.2
Occupant of other water craft-other than crew
E838.3
Dockers, stevedores
E838.8
Other specified person
E838.9
Unspecified person

E840–E845 Ilmaliikennetapaturmat

Lufttransportolyckor

Air and space transport accidents

E840
Lentokoneelle nousussa tai laskussa sattunut vahinko
Olycka vid start och landning av luftfartyg
Accident to powered aircraft at take-off or landing
E840.0
Occupant of spacecraft
E840.1
Occupant of military aircraft
E840.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E840.3
Other occupant of commercial aircraft
E840.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E840.5
Ground crew, airline employee
E840.8
Other specified person
E840.9
Unspecified person
E841
Muu ja tarkemmin määrittelemätön lentokonetapaturma
Annan och ospecificerad lufftartygsolycka
Accident to powered aircraft other and unspecified
E841.0
Occupant of spacecraft
E841.1
Occupant of military aircraft
E841.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E841.3
Other occupant of commercial aircraft
E841.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E841.5
Ground crew, airline employee
E841.8
Other specified person
E841.9
Unspecified person
E842
Moottorittomalle ilma-alukselle sattunut vahinko
Olycka ombord på icke motordrivet luftfartyg
Accident to unpowered aircraft
E842.0
Occupant of spacecraft
E842.1
Occupant of military aircraft
E842.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E842.3
Other occupant of commercial aircraft
E842.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E842.5
Ground crew, airline employee
E842.8
Other specified person
E842.9
Unspecified person
E843
Fall in, on or from aircraft
E843.0
Occupant of spacecraft
E843.1
Occupant of military aircraft
E843.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E843.3
Other occupant of commercial aircraft
E843.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E843.5
Ground crew, airline employee
E843.8
Other specified person
E843.9
Unspecified person
E844
Muu määritelty lentoliikennetapaturma
Annan specificerad lufttransportolycka
Other specified air transport accidents
E844.0
Occupant of spacecraft
E844.1
Occupant of military aircraft
E844.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E844.3
Other occupant of commercial aircraft
E844.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E844.5
Ground crew, airline employee
E844.8
Other specified person
E844.9
Unspecified person
E845
Accident involving spacecraft
E845.0
Occupant of spacecraft
E845.1
Occupant of military aircraft
E845.2
Occupant of commercial aircraft, crew
E845.3
Other occupant of commercial aircraft
E845.4
Occupant of other and unspecified aircraft
E845.5
Ground crew, airline employee
E845.8
Other specified person
E845.9
Unspecified person

E850–E859 Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat

Förgiftning av läkemedel genom olyckshändelse

Accidental poisoning by drugs and medicaments

E850
Antibioottien ja muiden tartuntaa ehkäisevien lääkkeiden myrkkyvaikutus *
Förgiftning av antibiotika och andra medel mot infektioner *
Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives
E850.0
Penicillin, any
E850.1
Antifungal antibiotics
E850.2
Chloramphenicol
E850.3
Erythromycins, streptomycins, tetracyclines
E850.4
Other antibiotics
E850.5
Sulphonamides
E850.6
Arsenic anti-infectives
E850.7
Silver and its compounds
E850.8
Quinoline and hydroxyquinoline derivatives
E850.9
Other anti-infectives
E851
Hormoonien ja synteettisten vastineiden myrkkyvaikutus *
Förgiftning av hormoner och syntetiska substitut *
Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
E851.0
Adrenals
E851.1
Androgens and anabolic congeners
E851.2
Oestrogens
E851.3
Insulin and antidiabetic agents
E851.4
Anterior pituitary extracts
E851.5
Posterior pituitary extracts
E851.6
Progestogens
E851.7
Thyroid and thyroid derivatives
E851.8
Antithyroid agents
E851.9
Other hormones and synthetic substitutes
E852
Hematologisten ja muiden tartuntaa ehkäisevien lääkkeiden myrkkyvaikutus
Förgiftning av hsystempåverkande och hematologiska medel
Accidental poisoning by primarily systemic and haematological agents
E852.0
Antihistaminic and antiemetic drugs
E852.1
Antineoplastic agents
E852.2
Electrolytic, caloric and water balance agents
E852.3
Vitamins
E852.4
Other primarily systemic agents
E852.5
Iron and its compounds
E852.6
Anticoagulants
E852.7
Vitamin K products
E852.8
Other coagulants
E852.9
Other primarily haematological agents
E853
Analgeettien ja antipyreettien myrkkyvaikutus
Förgiftning av analgetiska och antipyretiska medel
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
E853.0
Opiates and synthetic analogues
E853.1
Salicylates and congeners
E853.2
Cinchophen and congeners
E853.3
Colchicine
E853.4
Aniline derivatives
E853.5
Other coal tar derivatives
E853.9
Other analgesics and antipyretics
E854
Muiden sedatiivien ja unilääkkeiden myrkkyvaikutus
Förgiftning av andra sedativa och hypnotiska medel
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
E854.0
Barbiturates
E854.1
Chloral hydrate
E854.2
Paraldehyde
E854.3
Bromides
E854.9
Other sedatives and hypnotics
E855
Psykoterapeuttisten ja autonomiseen hermostoon vaikuttavien aineiden myrkkyvaikutus
Förgiftning av psykofarmaka och medel med inverkan på det autonoma nervsystemet
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
E855.0
Antidepressants
E855.1
Tranquillisers
E855.2
Other psychotherapeutic agents
E855.3
Parasympathomimetics (cholinergics)
E855.4
Parasympatholytics (anticholinergics)
E855.5
Sympathomimetics (adrenergics)
E855.6
Autonomic nervous system relaxants
E855.9
Other
E856
Muiden keskushermostoa rauhoittavien ja kiihoittavien lääkkeiden myrkkyvaikutus *
Förgiftning av andra medel med lugnande och stimulerande inverkan på centrala nervsystemet *
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
E856.0
Anticonvulsants
E856.1
Skeletal muscle relaxants
E856.2
Anaesthetic gases
E856.3
Other central nervous system depressants
E856.4
Amphetamine
E856.8
Other central nervous system stimulants
E856.9
Other and unspecified
E857
Verenkiertoelimistöön vaikuttavien aineiden myrkkyvaikutus
Förgiftning av hjärt- och kärlmedel
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
E857.0
Cardiac depressants
E857.1
Cardiac tonics
E857.2
Cholesterol lowering agents
E857.3
Ganglionic blocking agents
E857.4
Vasodilators
E857.5
Other hypotensive agents
E857.6
Sclerosing agents
E857.9
Other
E858
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
E858.0
Antacids and antidiarrhoea agents
E858.1
Intestinal irritant cathartics
E858.2
Emollient cathartics
E858.3
Saline cathartics
E858.4
Faecal softeners
E858.5
Other cathartics
E858.6
Emetics
E858.9
Other
E859
Muiden ja määrittelemättömien rohtojen ja lääkkeiden myrkkyvaikutus
Förgiftning av andra och ospecificerade droger och läkemedel
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments
E859.0
Local anaesthetics
E859.1
Mercurial diuretics
E859.2
Xanthine derivatives
E859.3
Other diuretics
E859.4
Agents acting directly on musculoskeletal system
E859.5
Liniments
E859.6
Ointments
E859.7
Other medicaments for external use
E859.8
Other specified drugs
E859.9
Drugs, unspecified

E860–E869 Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapaturmainen myrkkyvaikutus

Förgivtning av andra fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

E860
Alkoholin myrkkyvaikutus
Förgivtning av alkohol
Accidental poisoning by alcohol
E861
Puhdistus- ja kiillotusaineiden myrkkyvaikutus *
Förgiftning av rengörings- och polermedel *
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
E862
Desinfioimisaineiden myrkkyvaikutus
Förgivtning av desinfektionsmedel
Accidental poisoning by disinfectants
E863
Maalien ja lakkojen myrkkyvaikutus *
Förgiftning av målarfärg och fernissor *
Accidental poisoning by paints and varnishes
E864
Petrolituotteiden ja muiden liuottimien myrkkyvaikutus
Förgivtning av petroleumprodukter och andra lösningsmedel
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
E865
Tuholaistorjunta-aineiden, lannoitteiden ja kasvuravinteiden myrkkyvaikutus
Förgivtning av medel mot insekter och skadedjur, gödningsämnen och växtnäring
Accidental poisoning by pesticides, fertilisers or plant foods
E866
Raskaiden metallien ja niiden höyryjen myrkkyvaikutus
Förgivtning av tunga metaller och metallångor
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
E867
Muualla luokittelemattomien syövyttävien ja emäksisten aineiden myrkkyvaikutus
Förgivtning av frätande syror och alkalier ej annorstädes klassificerade
Accidental poisoning by corrosives and caustics, not elsewhere classified
E868
Vahingollisten ravintoaineiden ja myrkyllisten kasvien myrkkyvaikutus *
Förgiftning av skadliga föddämnen och växter använda som föddämne *
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
E869
Muiden ja tarkemmin määrittelemättömien aineiden myrkkyvaikutus
Förgivtning av andra och ospecificerade fasta och flytande ämnen
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

E870–E877 Kaasujen ja höyryjen tapaturmainen myrkkyvaikutus

Förgivtning av gas, rök eller ånga genom olyckshändelse

Accidental poisoning by gases and vapours

E870
Kaupunkikaasun myrkkyvaikutus
Förgivtning av gas från gasledning
Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
E871
Nestekaasun myrkkyvaikutus
Förgivtning av flytande petroleum
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
E872
Muiden käyttökaasujen myrkkyvaikutus *
Förgiftning av annan nyttogas *
Accidental poisoning by other utility gas
E873
Moottoriajoneuvon pakokaasun myrkkyvaikutus
Förgivtning av avgaser från motorfordon
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
E874
Talouspolttoaineen epätäydellisestä palamisesta johtuneen hiilimonoksidin myrkkyvaikutus
Förgivtning av koloxid från ofullständigt förbränt hushållsbränsle
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
E875
Muun hiilimonoksidin myrkkyvaikutus
Förgivtning av annan koloxidförgiftning
Accidental poisoning by other carbon monoxide
E876
Muiden kaasujen ja höyryjen myrkkyvaikutus
Förgivtning av andra gaser och ångor
Accidental poisoning by other gases and vapours
E877
Määrittelemättömien kaasujen ja höyryjen myrkkyvaikutus *
Förgivtning av ospecificerade gaser och ångor *
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

E880–E887 Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset

Fall genom olyckshändelse

Accidental falls

E880
Putoaminen tai kaatuminen portaissa
Fall i eller från trappa
Fall on or from stairs or steps
E881
Putoaminen tikapuilta tai rakennustelineeltä
Fall i eller från stege eller byggnadsställning
Fall on or from ladders or scaffolding
E882
Putoaminen rakennuksesta
Fall från eller ut ur byggnad
Fall from or out of building or other structure
E883
Putoaminen kuoppaan tai muuhun aukkoon
Fall i hål eller annan öppning i marken
Fall into hole or other opening in surface
E884
Muu putoaminen tasolta toiselle
Annat fall från en nivå till en annan
Other fall from one level to another
E885
Kaatuminen liukastumisen tai kompastumisen vuoksi
Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling
Fall on same level from slipping, stumbling or tripping
E886
Kaatuminen seurauksena toiseen henkilöön törmäämisestä
Fall i samma plan genom kollision knuff av eller mot annan person
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
E887
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät kaatumiset tai putoamiset
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät kaatumiset ja putoamiset
Other and unspecified fall

E890–E899 Avotulen aiheuttamat tapaturmat

Olyckshändelser orsakade av öppen eld

Accidents caused by fires and flames

E890
Tulipalo asuinrakennuksessa
Eldsvåda i privat bostad
Accident caused by conflagration in private dwelling
E891
Tulipalo muussa rakennuksessa
Eldsvåda i annan byggnad
Accident caused by conflagration in other building or structure
E892
Tulipalo muualla kuin rakennuksessa *
Eldsvåda i annat än byggnad *
Accident caused by conflagration not in building or structure
E893
Vaatteiden syttyminen
Antändning av kläder
Accident caused by ignition of clothing
E894
Tulenarkojen aineiden syttyminen
Antändning och uppflammande av starkt brännbart material
Accident caused by ignition of highly inflammable material
E895
Vartioidun tulen aiheuttama tapaturma asuinrakennuksessa *
Olycka med eld under kontroll i privat bostad *
Accident caused by controlled fire in private dwelling
E896
Vartioidun tulen aiheuttama tapaturma muussa rakennuksessa *
Olycka med eld under kontroll i annan byggnad *
Accident caused by controlled fire in other building or structure
E897
Ulkona olevan vartioidun tulen aiheuttama tapaturma
Olycka med eld under kontroll utom i byggnad
Accident caused by controlled fire not in building or structure
E898
Muun määritellyn tulen aiheuttama tapaturma
Olycka med annan specificerad eld
Accident caused by other specified fires or flames
E899
Tarkemmin määrittelemätön tulen aiheuttama tapaturma
Olycka med ej angivet slag av eld
Accident caused by unspecified fire

E900–E909 Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat

Olyckshändelser orsakade av natur- och miljöfaktorer

Accidents due to natural and environmental factors

E900
Voimakas lämpö
Stark värme
Excessive heat
E901
Voimakas kylmyys
Stark köld
Excessive cold
E902
Korkea tai matala ilmanpaine
Högt eller lågt lufttryck
High and low air pressure
E903
Effects of travel and motion
E904
Nälkä, jano ja laiminlyönti
Hunger, törst och vanvård
Hunger, thirst, exposure and neglect
E905
Myrkyllisen eläimen purema tai pisto
Bett och sting av giftigt djur
Bites and stings of venomous animals and insects
E906
Muut eläinten aiheuttamat vauriot
Andra skador orsakade av djur
Other accidents caused by animals
E907
Salamanisku
Blixt
Lightning
E908
Luonnonmullistus *
Naturkatastrof *
Cataclysm
E909
Muut luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat *
Andra olyckshändelser orsakade av natur och miljö *
Accident due to other natural and environmental factors

E910–E929 Muut tapaturmat

Andra olyckshändelser

Other accidents

E910
Hukkuminen (4. numero poikkeaa Suomessa kansainvälisestä, merkitys ei tiedossa)
Drunkning
Accidental drowning and submersion
E910.0
In recreational activities
E910.9
Other and unspecified
E911
Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruuasta aiheutunut tukehtuminen
Inandning och nedsväljning av föda med kvävning
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
E912
Tukehtuminen jonkin esineen henkeen vetämisen tai nielemisen vuoksi
Inandning och nedsväljning av annat föremål med kvävning
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
E913
Tapaturmainen tukehtuminen
Kvävning genom olyckshändelse
Accidental mechanical suffocation
E913.0
In bed or cradle
E913.9
Other and unspecified
E914
Silmään joutunut vieras esine *
Främmande kropp i öga *
Foreign body accidentally entering eye and adnexa
E915
Muuhun kehon aukkoon joutunut vieras esine (ei silmään)
Främmande dropp i annan naturlig öppning (ej i öga)
Foreign body accidentally entering other orifice
E916
Putoavan esineen isku
Slag av fallande föremål
Struck accidentally by falling object
E917
Törmääminen esineeseen tai henkilöön
Stöt mot eller slag av föremål
Striking against or struck accidentally by objects
E918
Joutuminen kahden esineen väliseen puristukseen
Klämd mellan föremål
Caught accidentally in or between objects
E919
Fyysinen liikarasitus
Fysisk överansträngning
Over-exertion and strenuous movements
E920
Leikkaava tai pistävä esine
Skärande eller stickande föremål
Accident caused by cutting or piercing instruments
E920.0
Powered hand tools
E920.1
Other hand tools
E920.2
Other machinery
E920.8
Other
E920.9
Unspecified
E921
Paineastian räjähdys
Explosion av tryckkärl
Accident caused by explosion of pressure vessel
E921.0
Boilers
E921.1
Gas cylinders
E921.8
Other
E922
Ampuma-aseen ammus
Skott från skjutvapen
Accident caused by firearm missiles
E922.0
Accidentally self-inflicted
E922.9
Other and unspecified
E923
Räjähdysaine
Explosiv vara
Accident caused by explosive material
E923.0
Fireworks
E923.1
Blasting materials
E923.2
Explosive gases
E923.8
Other
E923.9
Unspecified
E924
Kuuma aine, syövyttävä neste tai höyry
Hett ämne, frätande vätska och ånga
Accident caused by hot substance, corrosive liquid and steam
E925
Sähkövirta
Elektrisk ström
Accident caused by electric current
E925.0
Home wiring and appliances
E925.1
Industrial wiring or appliances
E925.8
Other
E925.9
Unspecified
E926
Säteilyvamma *
Strålskada *
Accident caused by radiation
E926.0
Non-ionising
E926.1
Ionising
E927
Muualla luokittelemattomat ajoneuvotapaturmat
Fordonsolycka ej annorstädes klassificerbar
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
E928
Muualla luokittelemattomat konetapaturmat
Maskinolyckor ej annorstädes klassificerbara
Machinery accidents not elsewhere classifiable
E929
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät tapaturmat
Andra och ospecifiderade olyckshändelser
Other and unspecified accidents

E930–E936 Lääketieteellisten toimenpiteidenyhteydessä syntyneet komplikaatiot ja epäonnistumiset

Komplikationer och missöden vid medicinska åtgärder

Surgical and medical complications and misadventures

E930
Komplikaatiot ja epäonnistumiset operatiivisessa hoitotoimenpiteessä
Komplikationer och missöden vid operativ terapeutisk behandling
Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
E930.0
In surgical treatment, excluding effects of anaesthetic management
E930.1
In anaesthesia during operative treatment
E930.2
In infusion or transfusion during operative treatment
E930.9
In other procedures during operative treatment
E931
Komplikaatiot ja epäonnistumiset muussa ja määrittelemättömässä terapeuttisessa toimenpiteessä
Komplikationer och missöden vid annan och ospecificerad terapeutisk behandling
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedures
E931.0
In use of X-ray and radioactive substances
E931.1
In administration of drugs and biologicals
E931.2
In infusion and transfusion
E931.3
In local applications
E931.8
In other therapeutic procedures
E931.9
In unspecified therapeutic procedures
E932
Komplikaatiot ja epäonnistumiset diagnostisissa toimenpiteissä
Komplikationer och missöden vid diagnostiska åtgärder
Complications and misadventures in diagnostic procedures
E932.0
In surgical procedures, excluding effect of anaesthetic management
E932.1
In anaesthesia
E932.2
In use of X-ray or radioactive substances
E932.3
In administration of drugs and biologicals
E932.8
In other diagnostic procedures
E932.9
In unspecified diagnostic procedures
E933
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
E933.0
BCG vaccine
E933.1
Typhoid and paratyphoid vaccine
E933.2
Cholera vaccine
E933.3
Plague vaccine
E933.4
Tetanus vaccine
E933.5
Diphtheria vaccine
E933.6
Pertussis vaccine, including combinations with a pertussis component
E933.8
Other and unspecified bacterial vaccines
E933.9
Mixed bacterial vaccines, except combinations with a pertussis component
E934
Komplikaatiot ja epäonnistumiset muiden suojarokotteiden käytössä *
Komplikationer och missöden vid profylaktisk användning av andra vacciner *
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
E934.0
Smallpox vaccine
E934.1
Rabies vaccine
E934.2
Typhus vaccine
E934.3
Yellow fever vaccine
E934.4
Measles vaccine
E934.5
Poliomyelitis vaccine
E934.6
Other and unspecified viral and rickettsial vaccines
E934.7
Mixed viral-rickettsial and bacterial vaccines, except combinations with a pertussis component
E934.9
Other and unspecified vaccines
E935
Komplikaatiot ja epäonnistumiset muissa ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä
Komplikationer och missöden vid andra profylaktiska åtgärder
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
E935.0
In surgical procedures, excluding effects of anaesthetic management
E935.1
In anaesthesia during prophylactic procedures
E935.2
In use of X-rays and radioactive substances
E935.3
In administration of drugs and biologicals
E935.9
In other and unspecified procedures
E936
Komplikaatiot ja epäonnistumiset muiden ei-terapeuttisten toimenpiteiden yhteydessä *
Komplikationer och missöden vid andra icke-terapeutiska åtgärder *
Complications and misadventures in other nontherapeutic procedures
E936.0
In surgical procedures, excluding effects of anaesthetic management
E936.1
In anaesthesia
E936.9
In other and unspecified procedures

E940–E949 Tapaturmien jälkiseuraukset

Sena effekter av olyckshändelser

Late effects of accidental injury

E940
Moottoriajoneuvotapaturman jälkiseuraus
Sen effekt av motorfordonsolycka
Late effect of motor vehicle accident
E941
Muun liikennetapaturman jälkiseuraus
Sen effekt av annan trafikolycka
Late effect of other transport accident
E942
Myrkytystapaturman jälkiseuraus *
Sen effekt av förgiftning genom olyckshändelse *
Late effect of accidental poisoning
E943
Putoamisen tai kaatumisen jälkiseuraus
Sen effekt av fall
Late effect of accidental fall
E944
Tulen aiheuttamien tapaturmien jälkiseuraus
Sen effekt av olyckshändelse orsakad av eld
Late effect of accident caused by fire
E945
Luonnon ja ympäristön aiheuttamien tapaturmien jälkiseuraus
Sen effekt av olyckshändelse orsakad av natur- och miljö
Late effect of accident due to natural and environmental factors
E946
Muiden tapaturmien jälkiseuraukset
Sen effekt av annan olyckshändelse
Late effect of other accidents
E947
Kirurgisen toimenpiteen jälkiseuraus
Sen effekt av kirurgiskt ingrepp
Late effect of surgical operation
E948
Late effect of irradiation
E949
Late effect of other surgical and medical procedures

E950–E959 Itsemurhat

Självmord

Suicide and self-inflicted injury

E950
Itsemurha kiinteillä tai juoksevilla aineilla
Självmord genom fasta eller flytande ämnen
Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
E951
Itsemurha kaupunkikaasulla
Självmord genom förgiftning av hushållsgas
Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
E952
Itsemurha kaasuilla
Självmord genom annan gasförgiftning
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
E953
Itsemurha hirttäytymällä, tukehduttamalla tai kuristamalla
Självmord genom hängning, strypning och kvävning
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
E954
Itsemurha hukuttautumalla
Självmord genom drunkning
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
E955
Itsemurha ampuma-aseella tai räjähdysaineilla
Självmord med skjutvapen och explosiva ämnen
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
E956
Itsemurha leikkaavalla tai pistävällä esineellä
Självmord med skärande eller stickande redskap
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
E957
Itsemurha korkealta hyppäämällä
Självmord genom hopp från höjd
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
E958
Itsemurha muilla tai tarkemmin määrittelemättömillä tavoilla
Självmord genom andra och ospecificerade metoder
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
E959
Itsemurhayrityksen ja muun itsensä vahingoittamisen jälkiseuraus
Sen effekt av självmordsförsök och annan sjölvtillfogad skada
Late effect of self-inflicted injury

E960–E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt

Mord och uppsåtlig misshandel

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

E960
Tappelu, väkivalta
Slagsmål, dråp och våldtäkt
Fight, brawl, rape
E961
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
E962
Murha tai tappo myrkyttämällä
Mord och uppsåtlig misshandel genom förgftning
Assault by poisoning
E963
Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla
Mord och uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning och kvävning
Assault by hanging and strangulation
E964
Murha tai tappo hukuttamalla
Mord och uppsåtlig misshandel genom dränkning
Assault by submersion (drowning)
E965
Murha tai tappo ampuma-asella tai räjähdysaineilla
Mord och uppsåtlig misshandel genom skjutvapen och explosiva ämnen
Assault by firearms and explosives
E966
Murha tai tappo leikkaavalla tai pistävällä esineellä
Mord och uppsåtlig misshandel med skärande eller stickande redskap
Assault by cutting and piercing instruments
E967
Murha tai tappo työntämällä henkilö alas korkealta paikalta
Mord och uppsåtlig misshandel genom knuff från höjd
Assault by pushing from high place
E968
Murha tai tappo muulla tai tarkemmin määrittelemättömällä tavalla
Mord och uppsåtlig misshandel genom andra och ospecificerade metoder
Assault by other and unspecified means
E969
Tahallisen pahoinpitelyn aiheuttaman vamman jälkiseuraus *
Sen effekt av skada genom uppsåtlig misshandel *
Late effect of injury purposely inflicted by other person

E970–E978 Poliisin aiheuttamat vammat

Lagligt ingripande

Legal intervention

E970
Poliisin käyttämän ampuma-aseen aiheuttama vamma
Skada genom polisingripande med skjutvapen
Injury due to legal intervention by firearms
E971
Injury due to legal intervention by explosives
E972
Injury due to legal intervention by gas
E973
Injury due to legal intervention by blunt object
E974
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
E975
Poliisin toiminnasta muilla tavoilla aiheutunut vamma *
Skada genom polisingripande med andra specificerade metoder *
Injury due to legal intervention by other specified means
E976
Injury due to legal intervention by unspecified means
E977
Late effect of injury due to legal intervention
E978
Legal execution

E980–E989 Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko

Ovisshet om skada uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

E980
Myrkytys kiinteällä tai juoksevalla aineella
Förgiftning med fasta eller flytande ämnen
Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E981
Myrkytys talouskaasulla *
Förgiftning med hushållsgas *
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E982
Myrkytys muilla kaasuilla
Förgiftning med andra gaser
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E983
Hirttyminen, kuristuminen, tukehtuminen
Hängning, strypning eller kvävning
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E984
Hukkuminen
Drunkning
Submersion (drowning), undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E985
Ampuma-aseen tai räjähtävien aineiden aiheuttama vamma
Skada med skjutvapen eller explosiva ämnen
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E986
Leikkaavien ja pistävien aseiden aiheuttama vamma
Skada med skärande eller stickande redskap, ovisst om olyckshändelse eller uppsåtlig skada
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E987
Korkealta putoaminen
Fall från höjd
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E988
Muulla tai tuntemattomalla tavalla aiheutunut vamma
Skada ådragen på annat och ospcificerat sätt
Injury by other and specified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
E989
Vamman jälkiseuraus
Sen effekt ava skada
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

E990–E999 Sotatoimet

Krigshandling

Injury resulting from operations of war

E990
Injury due to war operations by fires and conflagrations
E991
Ammukset *
Projektiler *
Injury due to war operations by bullets and fragments
E992
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
E993
Injury due to war operations by other explosion
E994
Injury due to war operations by destruction of aircraft
E995
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
E996
Injury due to war operations by nuclear weapons
E997
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
E998
Sotatoimista sodan päätyttyä aiheutuneet vammat *
Skada av krigshandling efter fientligheternas upphörande *
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
E999
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseuraukset
Sen effekt av skada orsakad av krigshandling
Late effect of injury due to war operations

* Koodi puuttuu vuosien 1969 ja 1970 Kuolemansyyt-tilastoista mutta esiintyy 1971–1986.

Suomalaisten ja kansainvälisten E-koodien erot

E-koodit ovat kansainvälisen nelinumeroisen ICD-8-luokituksen mukaiset. Poikkeuksen tekee E910.x (hukkuminen), jonka viimeinen numero poikkeaa Suomessa kansainvälisestä; tarkempi merkitys ei ole tiedossa.

Lähteet

E-koodien suomen- ja ruotsinkieliset nimet on kerätty vuosien 1969–1986 Kuolemansyyt-tilastoista, ensisijaisesti vuosilta 1969 ja 1970. Englanninkieliset nimet ovat kansainvälisen ICD-8-luokituksen mukaiset. Koodit poikkeavat Lääkintöhallituksen teoksessa Tauti- ja kuolinsyyluokitus 1969 mainituista E-koodeista.

©Tuomas Salste