Kuolleiden luettelot: Tapaturmapaikka 1955–1968

Kuolleiden luetteloissa tapaturmaisesti tai muuten väkivaltaisesti kuolleille annetaan tapaturmakoodi. Koodista näkee, mikä kuolemaan johtaneen vamman aiheutti. Useina vuosina tapaturmakoodin viimeinen merkki kertoo paikan, missä tapaturma sattui.

Tapaturmapaikka 1955–1960 (ja 1963?)

Tapaturmakoodin viimeinen numero ilmaisee tapaturmien tapahtumapaikan vuosina 1955–1960 ja nähtävästi myös vuonna 1963. Paikka merkittiin ohjeen mukaan vain varsinaisille tapaturmille. Se ei koskenut muita väkivaltaisia kuolemia, joita olivat itsemurhat, murhat, tapot, pahoinpitelyt, sotavammat ja teloitus.

 1. Teollisuuden työpaikat
 2. Rakennustyömaat
 3. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat
 4. Metsä- ja uittotyömaat
 5. Liikenteen ja kaupan työmaat
 6. Koti ja piha
 7. Julkiset rakennukset, toimistot yms.
 8. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
 9. Virkistys- ja urheilupaikat
 10. Muut paikat

Tapaturmapaikka puuttuu 1961–1962

Tapaturmakoodista (E-koodista) ei näe tapaturmapaikkaa.

Tapaturmapaikka 1963 epävarma

Tapaturmakoodin (E-koodin) neljäs merkki on numero, jonka merkitys on epävarma. Nähtävästi se on tapaturmapaikka samalla koodauksella kuin vuosina 1955–1960. Varma tieto puuttuu.

Neljäs numero on 4 liikennetapaturmille (E800–E863) ja 0 itsemurhille ja murhille (E970–E986). Muiden tapaturmien viimeinen numero vaihtelee. Niiden lukumäärät vastaavat vuoden 1963 Kuolemansyyt-tilaston sivulla 72 ”Muut kuin liikennetapaturmat” näkyvää jakoa. Tällä perusteella viimeinen numero voisi hyvin tarkoittaa tapaturmapaikkaa kuten 1955–1960.

Tapaturmapaikka 1964 selvittämättä

Tapaturmakoodin (E-koodin) neljäs merkki on jokin numero 0–9 tai kirjain X tai Y. Se voi olla tapaturmapaikka. Koodaus on selvittämättä.

Selvittelyä: X näyttää liittyvän komplikaatioihin ja jälkitiloihin, Y itsemurhiin sekä murhiin. Siltä osin koodaus mennee samalla tavalla kuin vuosina 1966–1968, mistä alla lisätietoja. Numerokoodit saattavat olla alla mainittu WHO:n paikkakoodi. Poikkeuksen tekevät kuitenkin liikennetapaturmat: niissä viimeinen merkki oli joko X tai 4. Spekulatiivisesti neljäs merkki näyttää seuraavalta:

Liikennetapaturma (E800–E863)
X tai 4Merkitys ei tiedossa
[Numero 4 ei voi olla ainakaan ICD-7:n nelinumeroisissa tapaturmakoodeissa näkyvä ”passenger motor vehicle(s)”, sillä koodilla on kirjattu tapaturmia, joihin liittyy kuorma- ja pakettiautoja.]
Muu tapaturma
0–9Tapaturmapaikka – WHO:n paikkakoodi?
XKomplikaatio, tapaturman jälkitila?
YItsemurha, murha

Tapaturmapaikka 1965 selvittämättä

Tapaturmakoodin (E-koodin) neljäs merkki on jokin numero 0–9 tai tähti (*). Se voi olla tapaturmapaikka. Koodaus on selvittämättä.

Selvittelyä: Tähti * näyttää tarkoittaneen liikennetapaturmia ja jälkitiloja. Murhien ja itsemurhien numero oli säännönmukaisesti nolla. Muut numerokoodit saattavat olla alla mainittu WHO:n paikkakoodi. Spekulatiivisesti neljäs merkki näyttää seuraavalta:

Tapaturma (ei itsemurha eikä murha)
0–9Tapaturmapaikka – WHO:n paikkakoodi?
*Liikennetapaturma, tapaturman jälkitila
Itsemurha, murha (E970–E986)
0Itsemurha, murha

Tapaturmapaikka 1966–1968

Tapaturmakoodin (E-koodin) neljäs merkki on tapaturmapaikka. Se on ohjeen mukaan seuraava:

0–9Tapaturmapaikka – WHO:n paikkakoodi
XLiikennetapaturma, komplikaatio, jälkitila
YItsemurha, murha

WHO:n paikkakoodi 1966–1968 (ja 1964–1965?)

Tilastokeskuksen sisäisen ohjeen mukaan tapaturmapaikka on merkitty WHO:n paikkakoodilla vuosina 1966–1968. Samoja koodeja on mahdollisesti käytetty jo 1964–1965.

WHO:n paikkakoodeista ei ole löytynyt suomenkielistä selitystä. Ne ovat oletettavasti seuraavat ICD-7:n mukaiset koodit.

 1. Home (including home premises and any non-institutional place of residence)
 2. Farm (including buildings and land under cultivation, but excluding farm home and home premises)
 3. Mine and quarry
  gravel, sand pit, or tunnel under construction
 4. Industrial place and premises
 5. Place for recreation and sport
 6. Street and highway
 7. Public building
 8. Resident institution
 9. Other specified places
  place not classifiable under 0–7
 10. Place not specified

ICD-7:ssä nämä koodit koskevat tapaturmia E870–E936. Suomessa paikkakoodia esiintyy myös tapaturmissa E937–E939. Nämä E-koodit tarkoittavat kaikkia muita tapaturmia kuin liikennetapaturmia, komplikaatioita ja jälkitiloja.

Tapaturmapaikka puuttuu 1969–1970

Vuonna 1969 käyttöönotetusta uudesta tapaturmakoodista (E-koodista) ei näe tapaturmapaikkaa, vaan viimeinen numero tarkentaa tapaturmaa muuten.

Lähteet

©Tuomas Salste