Sukunimi-info: Lähteet

Sukunimi-infon lähtökohtana ovat Väestörekisterikeskuksen julkaisemat sukunimiluettelot, joita on täydennetty muista lähteistä saaduilla tiedoilla. Kaikki käytetyt lähteet ovat julkisia. Sukunimi-infoa varten ei ole käytetty henkilörekistereitä tai aiemmin julkaisemattomia tietoja, eikä minkäänlaista sukututkimusta ole tehty.

Katso myös: Kysymyksiä ja vastauksia.

Nimenkantajien lukumääristä

Nimien yleisyystiedot Suomessa on saatu Väestörekisteristä 2014 alkaen. Sitä vanhemmat yleisyystiedot on saatu pääasiassa Mikkosen, Paikkaloiden ja Blomqvistin teoksista sekä Sukuviesti-lehdestä.

Vuoden 1970 lukumäärät perustuvat Kansaneläkelaitoksen rekisteriin. Rekisteri sisälsi 1970 elossa olleiden lisäksi jonkin verran 1965–70 kuolleita ja maastamuuttaneita kansalaisia.

Vuodesta 1985 alkaen lukumäärät ovat väestörekisteristä ja kattavat vain elossa olleet, ei vainajia. Vuoden 1985 lukumäärät kattavat Suomen kansalaiset Suomessa (lisäksi mahdollisesti pienen määrän ulkomaalaisia). Vuoden 1990 lukumäärät kattavat Suomessa asuneet.

Vuodesta 2014 alkaen lukumäärät ovat Väestörekisterikeskuksen sukunimiluetteloiden mukaiset. Ne kattavat Suomen kansalaisten senhetkiset käytössä olleet sukunimet Suomessa ja ulkomailla, mutta eivät ulkomaan kansalaisten nimiä.

Ulkomaiden nimitilastoista

Ulkomaiden nimitilastoiksi on otettu paikallisen väestörekisterin, tilastokeskuksen, väestölaskennan tai muun vastaavan virallisen tahon lukuja. Jos näitä ei ole saatavilla, on käytetty muuta riittävän luotettavaksi arvioitua lähdettä.

Kaikista maista ei suinkaan ole saatu kattavia nimitietoja. Jonkin maan puuttuminen tietyn sukunimen kohdalta tarkoittaa, ettei nimen yleisyys ko. maassa ole ollut tiedossa.

Kela-korteista

Nimenkantajien asuinpaikat 1939–1958, samoin kuin heidän syntymäpaikkansa, ovat peräisin Kansaneläkelaitoksen henkilökortistosta. Kortistosta on käytetty vuosina 1939–1958 kuolleiden ja lisäksi ennen vuotta 1884 syntyneiden henkilökortit, noin 555 000 korttia. Määrä kattaa noin 15 % vuoden 1939 alun väestöstä. Kortistossa on vuosina 1850–1942 syntyneitä, enimmäkseen kuitenkin 1872–1924 syntyneitä henkilöitä. Korteilta käy ilmi henkilön nimi, asuinpaikka, syntymäpaikka, syntymäaika ja eräitä muita tietoja.

Asuinpaikkakarttaan on kultakin henkilöltä on huomioitu yksi kotipaikka, vaikka henkilö olisi muuttanut. Syntymäpaikkakartassa on miesten ja naimattomien naisten syntymäpaikat. Syntymäpaikkakartta on muutenkin vajaampi kuin kotipaikkakartta, sillä syntymäpaikkatieto puuttuu osasta kortteja (noin 29 %), erityisesti 1850–1883 syntyneiltä.

Joistain henkilöistä on tehty useampia kuin yksi kortti. Tuplat on pyritty tunnistamaan ja poistamaan. Jos henkilön sukunimi on vaihtunut, henkilö esiintyy sekä uuden että vanhan sukunimen kohdalla. Kortistossa on myös runsaasti lyönti- yms. virheitä ja merkintöjä on korjattu jälkikäteen kynällä. Korjausmerkintöjä ei ole pystytty tunnistamaan. Tunnistuskelvottomat ja selkeän virheelliset kortit on hylätty.

Paikannimikartoista

Paikannimikartat on saatu etsimällä sukunimen esiintymiä paikannimiluetteloissa. Kartat on luotu mekaanisesti eikä nimen merkitystä ei ole voitu ottaa huomioon. Esimerkiksi sukunimeen Lahti on automaattisesti yhdistetty Lahden kaupunki ja Lahden moottoritie, olipa Lahti-nimisillä ihmisillä jotain tekemistä näiden paikkojen kanssa tai ei.

Kaikkia taivutusmuotoja ja yhdyssanoja ei ole voitu ottaa huomioon. Kartoille on merkitty tekstissä esiintyvät taivutusmuodot ja sanamuodot.

Yritysnimikartoista

Yritysnimikartoilla on otettu huomioon sukunimen esiintyminen yritysten nimissä ja osittain myös yritysten omistajilla. Yritysaineisto on muodostettu yhdistelemällä vanhoja ja uudempia yritystietokantoja. Aineisto kattaa yli 800 000 lakkautettua ja toimivaa yritystä. Osasta yrityksistä on saatu myös pää-, rinnakkais- ja aputoiminimiä sekä näiden aiempia versioita, jos nimeä on muutettu. Osasta yrityksiä (tmi) on saatu omistajan nimi.

Yritysaineisto kattaa ensinnäkin kaupparekisteriin merkityt, vuosina 1896–2005 lopettaneet ja kaupparekisteristä poistetuksi joutuneet yritykset (oy, ay, ky, tmi). Toiseksi aineistossa on Tilastokeskuksen yritysrekisterin yritykset 1993–2001 (oy, ay, ky). Kolmanneksi, aineistossa on kaupparekisterissä 29.8.2014 olleet ja sen jälkeen rekisteröidyt yhtiöt (oy) ja YTJ:ssä olleet yritykset (oy). Aineistoon on lisäksi saatu seuraavat täydennykset: 1865–1912 perustetut osakeyhtiöt, 1999–2001 ennakkoperintärekisteristä poistetut yritykset, osa vuosina 2006–2010 ja 2014–2017 kaupparekisteristä poistetuista yrityksistä, tuloverotetut yhteisöt (oy) alkaen 2011 ja LEI-tunnuksen hankkineet yritykset.

Kartoille on merkitty yhtiöiden vanhin tietoon saatu virallinen kotipaikka, pienessä määrässä yrityksiä postiosoitteen mukainen kunta. Kotipaikkatieto on pääasiassa 1980–2010 -lukujen tilanteen mukainen. Osuuskunnat, asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöt sekä julkiset osakeyhtiöt on jätetty yritysnimikartoilta pois, sillä näiden yhtiöiden nimissä ei tyypillisesti ole yrittäjän sukunimeä. Perustamisvuosi on kaupparekisterin mukainen, paitsi milloin yhtiö on perustettu ennen vuotta 1896. Jos perustamisvuosi ei ole ollut tiedossa, se on arvioitu ensisijaisesti kaupparekisterinumeron, toissijaisesti y-tunnuksen perusteella. Perustamisvuosissa voi olla yksittäisten yritysten kohdalla epätarkkuutta.

Suomea koskevat lähteet

Ulkomaiset nimitilastot

©Tuomas Salste